ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Maskintekniks prototypversktad 2015 - M3

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2015-01-28 - 2015-02-20
Antal svar: 63
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Är du man eller kvinna?

62 svarande

Man»50 80%
Kvinna»12 19%

Genomsnitt: 1.19

2. Har du tidigare erfarenheter av verkstadsarbete?

63 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ja, genom arbete i verkstadsindustri»17 26%
Ja, genom gymnaiset»24 38%
Ja, som hobby»18 28%
Nej»19 30%

- Sommarjobb» (Ja, genom arbete i verkstadsindustri, Ja, genom gymnaiset)
- Endast träslöjd och moppe-mek. Hade aldrig bearbetat metall.» (Nej)
- Byggt Många hus i mitt liv. I Sverige bara ett. Om någon ser arbetet som är utfört kommer att förstå att detta är verkligen Ingenjörs arbete av högsta klass! » (Ja, genom arbete i verkstadsindustri, Ja, genom gymnaiset, Ja, som hobby)
- Träslöjd och jättelite prototyplabb» (Nej)
- Montör volvo, räknas det?» (Ja, genom arbete i verkstadsindustri)

3. Jag är/har varit medlem i studentföreningen XP (eXPerimentverkstaden) och har använt prototypverkstaden efter skoltid?

63 svarande

Ja»12 19%
Nej»51 80%

Genomsnitt: 1.8

- De är mycket jobbiga! Spelar överleksna! För mig de är små barn!» (Ja)

4. Jag har körkort eller tillstånd att självständingt använda någon eller några av följande resurser i prototypverkstaden

63 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Inga»46 73%
Metallverkstad»12 19%
Träverkstad»10 15%
NC»1 1%

- Har gått säkerhetskursen » (Metallverkstad, Träverkstad)
- Bara när Reine och Jan var där annars när XP var där alla maskiner var upptagna. » (Metallverkstad, Träverkstad)
- Jag har sökt flera gånger men det känns inte som att utbilda nya elever i trä/metallbearbetning är något som xp prioriterar. Ärligt talat vet jag inte vad de sysslar med egentligen.» (Inga)
- Säkerhetskurs Ingenjörsmetodik» (Metallverkstad, Träverkstad)

5. Jag har utnyttjat följande resurser i prototypverkstaden

63 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Handverktyg»53 84%
Borr»47 74%
Svarv»34 53%
Fräs»25 39%
Svets»33 52%
Plåtsax»35 55%
Plåtforming»28 44%
Träverkstaden»42 66%
NC-fräs/svarv»2 3%
3D-skrivare (rapid prototyping)»27 42%
Något annat, precisera gärna»0 0%

- Detta är då under lektionstid med verkstadspersonal på plats» (Handverktyg, Borr, Svarv, Fräs, Plåtsax, Plåtforming, Träverkstaden)
- Dessa saker har enbart blivit utnyttjade under schemalagd undervisningstid inom ingenjörsmetodiken och ikoten.» (Handverktyg, Borr, Fräs, Svets, Träverkstaden, 3D-skrivare (rapid prototyping))
- det var nån grej till jag inte kan namnet på» (Handverktyg, Borr, Träverkstaden)

6. Uppskatta hur många timmar du varit (kurs, arbete i projekt, fritidsarbete, handledare mm) i prototypverkstaden. Ange gärna i vilka kurser och projekt.

61 svarande

10-20 timmar»31 50%
20-30 timmar»17 27%
30-50 timmar»3 4%
50 - 80 timmar»1 1%
Mer än 80 timmar»9 14%

Genomsnitt: 2.01

- Inga timmar faktiskt, i IKOTEN skrev vi ut vår prototyp med 3D-skrivare.» (?)
- Ingenjörsmetodik och IKOT» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodik och IKOT» (10-20 timmar)
- Ikot och ingenjörsmetodiken» (10-20 timmar)
- IKOT och ingenjörs metodiken » (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodik samt IKOT» (10-20 timmar)
- IKOT och ingenjörsmetodik» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodik-projekt, IKOT-projekt, Kommer även vara där lite i Kandidatarbetet» (10-20 timmar)
- ikot, inenjörsmetodik» (10-20 timmar)
- Ikon. Ingenjörsmetodik » (10-20 timmar)
- IKOT» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodiken samt IKOT» (10-20 timmar)
- Ikot och ingenjörsmetodik» (10-20 timmar)
- ingenjörsmetodik,» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodik» (10-20 timmar)
- IKOT, ingenjörsmetodik» (20-30 timmar)
- IKOT o ingenjördmetodik » (20-30 timmar)
- Ingenjörmetodik IKOT - Aker Solutions» (20-30 timmar)
- Ingenjörsmetodik och IKOT.» (20-30 timmar)
- IKOT, Ingenjörsmetodik» (20-30 timmar)
- Ingenjörsmetodik och IKOT» (20-30 timmar)
- Ikot och ingenjörsmetodik » (20-30 timmar)
- Ingenjörsmetodiken och ikoten. Runt 20 timmar tror jag. » (20-30 timmar)
- Ingenjörsmetodik, IKOT» (20-30 timmar)
- Kurserna IKOT och Ingenjörsmetodik.» (20-30 timmar)
- Ikot och kandidatarbete » (20-30 timmar)
- Ingenjörsmetodik, IKOT» (20-30 timmar)
- Ingenjörsmetodik, IKOT, kandidatarbete» (20-30 timmar)
- Ingenjörsmetodik, IKOT, Kandidatarbete, fritid» (30-50 timmar)
- Ingenjörsmetodiken och IKOT» (30-50 timmar)
- Ingenjörsmetodiken, IKOTen och kandidatarbetet med mera.» (50 - 80 timmar)
- Jobbade med CNC och i metallverkstaden för Formula Student» (Mer än 80 timmar)
- Som hendledare for tra och metallverkstad genom XP styret Kandidatarbete, IKOT, Material och tillverkningsteknik Tillverkningsteknik, Maskinelement» (Mer än 80 timmar)
- Kandidatarbetet och CFS» (Mer än 80 timmar)
- Chalmers Vera Team» (Mer än 80 timmar)
- Kurser: Ingenjörsmetodik, Integrerad konstruktion och tillverkning Projekt: Chalmers Vera Team» (Mer än 80 timmar)
- Har arbetat med Ingenjörsmetodiken, IKOT och kandidatarbete. » (Mer än 80 timmar)

7. Omfattningen av mitt praktiska arbete prototypverkstaden har varit tillräckligt

62 svarande

Ja, mer än tillräckligt»6 9%
Ja men jag hade önskat mer»15 24%
Ja ungefär den omfattning som är rimlig i utbildningen»21 33%
Nej det behövs något mer»12 19%
Nej det behövs väsentligt mer»8 12%

Genomsnitt: 3.01

- Utbildningen kunde vara lite mer kopplad till verkstaden. Annars har jag varit "tillräckligt" mycket i verkstaden på fritiden.» (Ja men jag hade önskat mer)
- Tycker det är ganska lagom, kanske aaningen mer. De som vill lära sig maskinerna bättre har stora möjligheter att göra så själva via xp. » (Ja ungefär den omfattning som är rimlig i utbildningen)
- Om man skulle vilja har mer praktiskt arbete i verkstaden skulle man kunna utveckla/utöka svarvlabben i material och tillverkningstekniken. Genom att man får dels göra den nuvarande nc-labben. Man skulle även kunna utöka med att man får manuellsvarva och ändra olika parameterar som man får givet vilket påverkar spånorna( dess utseende), yta osv, och sedan skriva slutsats om det. Man skulle även kunna ha en vattenskärningslabb kanske, jag vet inte riktigt hur det skulle g till men det är en tanke. » (Ja ungefär den omfattning som är rimlig i utbildningen)
- Tycker det ska ingå mer i kurserna» (Nej det behövs något mer)
- känner mig inte bekväm med den kunskap jag har» (Nej det behövs väsentligt mer)

8. Mitt praktiska arbete i prototypverkstaden har lagt grund till konstruktionsförbättringar

63 svarande

Instämmer helt och hållet»17 26%
Instämmer huvudsakligen»15 23%
Instämmer delvis»19 30%
Instämmer inte alls»12 19%

Genomsnitt: 2.41

- borde vara självklart att alla tvingas till o konstruera och tillverka för att få känna på processen. » (Instämmer helt och hållet)
- Har fatt en helt annan forstaelse for hur detaljer bor konstrueras for att over huvud taget kunna tillverkas.» (Instämmer helt och hållet)
- Får en helt annan känsla för det man konstruerar samt hur det sedan ska tillverkas.» (Instämmer helt och hållet)
- Jag är inte säker på att jag uppfattar denna "fråga" rätt. Men i alla fall så ja, praktisk erfarenhet är alltid bra vid produktutveckling. Ex.) Att ha en uppfattning om en produkts tillverkningsmoment gör att man kan förbättra en konstruktion så att den blir mer anpassad för tillverkning.» (Instämmer huvudsakligen)
- Ja efter samtal med ansvariga om vad som är realiserbart och inte» (Instämmer huvudsakligen)
- Svårt att veta om det var just arbete i verkstaden som gjorde det men det är möjligt » (Instämmer delvis)

9. Mitt praktiska arbete i prototypverkstaden har hjälpt mig att bättre förstå det ämne som prototypen berör eller det behov den skall lösa

63 svarande

Instämmer helt och hållet»21 33%
Instämmer huvudsakligen»19 30%
Instämmer delvis»15 23%
Instämmer inte alls»8 12%

Genomsnitt: 2.15

- Fantastiskt bra att faktiskt få SE vad det är man läser om, blir lättare att förstå det teoretiska om man kan få se det praktiskt också» (Instämmer helt och hållet)
- Bra att få en uppfattning om hur saker blir i verkligheten och hur de ska gå att tillverka på ett enkelt sätt. » (Instämmer huvudsakligen)

10. Mitt praktiska arbete med prototyper och modeller i protototypverkstaden har medfört att jag upptäckt oväntade fenomen och/eller problem med min konstruktion eller mitt projekt

63 svarande

Instämmer helt och hållet»17 26%
Instämmer huvudsakligen»20 31%
Instämmer delvis»12 19%
Instämmer inte alls»7 11%
Vet ej/kan inte bedöma»7 11%

Genomsnitt: 2.47

- Man lar sig vad som ar mojligt att tillverka» (Instämmer helt och hållet)
- Framför allt genom projekt jämte utbildningen» (Instämmer helt och hållet)
- faktiskt lyckats bygga saker som funkar. » (Instämmer huvudsakligen)

11. Den egen (eller i grupp) tillverkade modellen eller prototypen har varit ett bra stöd i att kommunicera och presentera en lösning

63 svarande

Instämmer helt och hållet»34 53%
Instämmer huvudsakligen»17 26%
Instämmer delvis»11 17%
Instämmer inte alls»1 1%

Genomsnitt: 1.66

- Tillverkade en väldigt bra modell i vårt IKOT-projekt som underlättade vid redovisningen» (Instämmer helt och hållet)
- Våra prototyper har vid båda kurserna (ingenjörsmetodik & ikot) varit så kraftigt förenklade att CAD-modeller var betydligt bättre för att beskriva funktion och utseende. » (Instämmer delvis)

12. Jag har utvecklat en djupare förståelse för aktiviteten produktutveckling genom mitt praktiska arbete i prototypverkstaden

62 svarande

Instämmer helt och hållet»17 27%
Instämmer huvudsakligen»24 38%
Instämmer delvis»17 27%
Instämmer inte alls»4 6%

Genomsnitt: 2.12

13. Att ha tillgång till en protypverkstad har gjort mig mer motiverad att studera maskinteknik på Chalmers

62 svarande

Instämmer helt och hållet»19 30%
Instämmer huvudsakligen»12 19%
Instämmer delvis»17 27%
Instämmer inte alls»14 22%

Genomsnitt: 2.41

- Manga som kommer i kontakt med XP namner att tillgang till verkstaden ar en av de storsta anledningarna att valja chalmers» (Instämmer helt och hållet)
- Den gör att man kan knyta mycket av det teoretiska man läser till praktiska erfarenheter» (Instämmer helt och hållet)
- Jag visste inte innan jag började på Chalmers att det fanns en tillgänglig prototypverkstad. Det är roligt att ha möjlighet till att hålla sina verkstadsfärdigheter vid liv och att få bygga på dem.» (Instämmer helt och hållet)
- Det är fantastiskt att vi har ett sådant fint labb! Verkligen en tillgång för sektionen!» (Instämmer helt och hållet)
- Synd bara att man inte har tillgång till att utnyttja den» (Instämmer huvudsakligen)
- tillgång och tillgång..» (Instämmer delvis)
- Har ej påverkat.» (Instämmer inte alls)
- Den är en bra resurs men inte ett huvudargument till att jag skulle rekommendera Chalmers för någon.» (Instämmer inte alls)
- Prototypverkstaden är jättebra att den finns, men personligen har den inte spelat någon som helst roll för mitt val eller motivation. » (Instämmer inte alls)

14. Att kunna och ha förståelse för maskiner som borr, fräs, svarv, plåtsax och grundläggande tillverkningsmetoder kommer att göra mig till en bättre civilingejnör i maskinteknik.

62 svarande

Instämmer helt och hållet»37 59%
Instämmer huvudsakligen»15 24%
Instämmer delvis»9 14%
Instämmer inte alls»1 1%

Genomsnitt: 1.58

- Jag vill ha mer praktiskt i kombination med teoretiskt.» (Instämmer helt och hållet)
- O ja!» (Instämmer helt och hållet)
- Ja et ska man allt kunna tycker jag för att få kala sig maskiningenjör!» (Instämmer helt och hållet)
- ja, men det har jag väl inte» (Instämmer helt och hållet)
- For det masta, det ger en annan forstaelse nar nagot ska konstrueras och tillverkas, men beroende pa vilken inreiktning man har pa utbildningen kommer det ha oilika mycket betydelse.» (Instämmer huvudsakligen)
- svårt att uttala sig om men det är mycket möjligt » (Instämmer huvudsakligen)
- Känns som att det beror väldigt mycket på vad man kommer göra, men generellt jo visst. » (Instämmer huvudsakligen)
- Men det har man inte så det hjälper ju inte» (Instämmer huvudsakligen)

15. Att erbjuda möjligheter för studenterna att själv eller i grupp tillverka fysiska modeller och prototyper är viktigt för en civilingejörsutbildning i maskinteknik.

62 svarande

Instämmer helt och hållet»43 69%
Instämmer huvudsakligen»15 24%
Instämmer delvis»4 6%
Instämmer inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.37

- Personligen tycker jag att det är viktigt dels för förståelsen och att man kan relatera praktiskt arbete med teori. Det är också viktigt för att få se lite av hur det skulle kunna fungera ute i verkligheten i ex. industrin. Jag tror att det gör utbildningen mer attraktivt att att kunna erbjuda dessa möjligheter för studenterna.» (Instämmer helt och hållet)

16. Jag anser att prototypverkstaden är en väl fungerande resurs för maskinteknikprogrammet

62 svarande

Instämmer helt och hållet»14 22%
Instämmer huvudsakligen»24 38%
Instämmer delvis»18 29%
Instämmer inte alls»6 9%

Genomsnitt: 2.25

- Något som vi verkligen ska värna om!» (Instämmer helt och hållet)
- Sektionen borde aktivt hjälpa XP så att de kan utfärda fler körkort för maskinerna nere i prototypverkstaden. På så sätt kan utbildningen ytterligare öka förståelsen för praktiskt arbete som civilingenjör » (Instämmer huvudsakligen)
- Ja, personalen upplevs dock lite sura och förutsätter att vi har mer kunskap än vad som är fallet » (Instämmer huvudsakligen)
- Inställningen från de anställda kan ibland vara något negativ, vilket jag dock kan förstå till viss del då de säkerligen får en del kritik och otacksamma uppgifter från studenter. Däremot är de en väldig tillgång när de är på bra humör! Något som vi borde utnyttjat tidigare i IKOT då de hade många bra idéer på hur vårt problem kunde lösas.» (Instämmer huvudsakligen)
- Ett bättre bokningssystem hade varit önskvärt, t.ex. via internet.» (Instämmer huvudsakligen)
- vi behöver bättre tillgänglighet, den är fortfarande för stängd » (Instämmer delvis)
- Känns väldigt otillgängligt fast det ligger i samma hus.» (Instämmer delvis)
- Jag tycker att handledarna som jobbar där är på tok för oförstående för att förmedla kunskaper. De fungerar mer som barnvakter.» (Instämmer inte alls)
- Behövs många fler tillfällen! Började på maskinteknik efter jul första året och missade således introkursen där man gjorde prototyper vad jag förstår. Och med 3D-skrivare på IKOTEN har jag alltså aldrig arbetat i prototyplabbet, känns lite tråkigt!» (Instämmer inte alls)
- Den är alldeles för svårtilgänglig. Drt är precis som att personerna i verkstaden inte vill ha studenter där.» (Instämmer inte alls)
- Otrevlig ovillig och ohjälpsam personal gör att man inte vill vara där mer än nödvändigt » (Instämmer inte alls)
- det är alltid väldigt motvilligt, det är inte mkt man får använda» (Instämmer inte alls)

17. Säkerheten i prototypverkstaden är hög

62 svarande

Instämmer helt och hållet»39 62%
Instämmer huvudsakligen»15 24%
Instämmer delvis»2 3%
Instämmer inte alls»1 1%
Vet ej/kan inte bedöma»5 8%

Genomsnitt: 1.67

- Orimligt och löjligt hög. Man ska inte behöva skyddsglasögon HELA tiden trots att inga maskiner i samma rum är på eller då man sandpapprar en träbit, det behövde man inte ens på grundskolan!» (Instämmer helt och hållet)
- Jag vet att det finns hörselkåpor att tillgå i labbet, men jag hade gärna önskat att det även fanns "små gula"/vanliga öronproppar att tillgå. Jag tycker också att personalen borde informera mer om att använda hörselskydd då det kan förekomma mycket buller, obehagliga ljud i labbet som kan skada hörseln. Jag har i många år haft tinnitus och jag vill gärna sprida till andra att vara rädda om sina öron, för jag ångrar att inte jag var det en gång i tiden.» (Instämmer huvudsakligen)
- Det är learning by doing som gäller och det är inte det säkratse» (Instämmer delvis)

18. Jag har fått lämpligt stöd av personalen i prototypverkstaden för mitt arbete och lärande i prototypverkstaden

63 svarande

Instämmer helt och hållet»18 28%
Instämmer huvudsakligen»22 34%
Instämmer delvis»17 26%
Instämmer inte alls»4 6%
Vet ej/kan inte bedöma»2 3%

Genomsnitt: 2.2

- Janne och Reine ar duktiga och bemotande» (Instämmer helt och hållet)
- Man får hjälp men det kan ta lång tid » (Instämmer huvudsakligen)
- jätteduktiga men de låser ens möjligheter till att använda labbet» (Instämmer huvudsakligen)
- Kan bli bättre, har "dåliga" dagar lite för ofta. Ibland jättetrevliga men ibland lite otrevliga » (Instämmer delvis)
- Det är framförallt XP-styrelsen och andra medlemmar i Chalmers Vera Team som hjälpt mig.» (Instämmer delvis)
- Tyvärr har de ofta tråkig attityd mot studenter och det är svårt att komma framåt i sitt arbete då man enligt regler måste bli övervakad i vartenda litet steg trots att det inte finns personal nog för det.» (Instämmer delvis)
- Svårt att få hjälp. Allt tar väldigt lång tid då man inte får göra något själv i verkstaden vilket gör att man inte vill göra så mycket där. » (Instämmer delvis)
- Bemötandet och kommunikationen varierar kraftigt. Ibland är de väldigt hjälpsamma, medan man andra gånger kan bli väldigt dumförklarad och dåligt bemött.» (Instämmer delvis)
- Väldigt blandat bemötande, ibland väldigt hjälpsamma fast tyvärr ofta hårda och ointresserade.» (Instämmer delvis)
- Dom är rätt griniga och har väl den fördomen att vi är där för att leka...Dom kan slappna av lite, vi har respekt för. » (Instämmer inte alls)
- Okapabla att förmedla kunskaper, har ett första intryck att allt studenterna gör är fel innan motsatsen är bevisad. » (Instämmer inte alls)
- Får inte mycket hjälp med t.ex beställning av material osv, som Enelund skrev i sin PP om kandidatarbetet att de kunde hjälpa med. » (Instämmer inte alls)

19. Maskinparken och utrustningen i prototypverkstaden är eller har varit lämplig för mina projekt och prototyper

62 svarande

Instämmer helt och hållet»33 53%
Instämmer huvudsakligen»23 37%
Instämmer delvis»4 6%
Instämmer inte alls»2 3%

Genomsnitt: 1.59

- det är typ lokalbrist just nu» (Instämmer helt och hållet)
- Kanske hade varit bra med fler "enkla" maskiner som man får använda på egen hand?» (Instämmer huvudsakligen)
- En gång till källarmiljö! Luften är inte samma som vid första våningen. Buller från forskare labbar! Ibland även sprid lukt från deras Labbar inne i studion. » (Instämmer delvis)

20. Vad tycker du är bra med prototypverkstaden och vad bör bevaras?

- Prototypverkstaden har en god miljö och kompetenta anställda som kan vägleda studenternas lärande.»
- Xp»
- Möjligheten att själv få tillverka det man har konstruerat gör att man får en helhetsbild och ovärderliga erfarenheter för kommande konstruktions/design-arbeten. Gäller både metallverkstaden och CNC-rummet»
- Att man som medlem i XP kan vara där under fritiden och konstruera privata projekt. Att ha den möjligheten ger ingenjören bättre förståelse genom att bygga något man har ett intresse för.»
- allt! »
- All integration i kursverksamhet»
- bra utbud av maskiner och handverktyg»
- Bra för lärande hur det fungera i verkstadsprocesser»
- att studenter har tillgång till den om man har behov av att vara där. det finns även många hjälpmedel för att framställa modeller och konstruktioner. »
- Att den genom medlemskap i XP är öppen på kvällar och helger»
- Möjligheten att bygga prototyper om man vill»
- Det är väldigt bra att få lite praktisk förståelse som komplement till all teori. Tycker det mesta bör bevaras!»
- Jag anser att prototypverkstaden är bra i dagsläget.»
- Öppenheten och chansen för studenter utan tidigare erfarenhet att få praktiska verkstadskunskaper»
- Det borde koppas stora skåp och alla prototyper (demonstrationsexperiment) som byggs kan förvaras inne, »
- Att man kan bygga prototyper som kan användas för att visa hur en produkt fungerar och ser ut.»
- Att standarden är hög. Personal som jobbar där. Ordning och reda på saker. Personalen är tillmötesgående och trevliga.»
- Tillgängligheten och säkerhetsrutinerna är riktigt bra.»
- Bra personal och noggrann säkerhet.»
- Jag har inte varit där så mycket, så det enda jag egentligen kan säga med säkerhet är bara att jag tycker det är en fantastisk möjlighet att detta finns tillgängligt för studenterna!»
-
- Det är bra att den är så pass utrustad och personalen är kunnig»
- Att verkstaden finns är jättebra och att få tillverka saker är jättebra för förståelse av hur saker blir och hur de ska kunna tillverkas. »
- Antar den är bra med varierat antal maskiner»
- alla maskiner, utrustning. De ansvariga är också jätteduktiga.»
- Maskinarsenalen»
- Antalet maskiner och möjligheter fungerar bra!»

21. Vad saknas/kan förbättras i prototypverkstaden?

- Användas mer i kurser»
- Fler tillfällen att ta körkort för maskiner.»
- Fler materialmöjligheter!»
- Handledarna. »
- Mer inkluderande i kursplanen»
- Utbudet av förbrukningsartiklar (borr, gängtappar m.m) är då och då bristfälligt. Bättre datorer för programgenerering till NC-rummet. »
- Kanske egentligen en fråga för XP men önskar utökade möjligheter att gå metall- träkurser. Kanske fördjupningskurser även bör erbjudas.»
- mer yta och ökad tillgänglighet hade varit kanon»
- En strombrytare med egen access for svets»
- Att ha större tillgång till 3d-skrivarna till privata projekt nu när det finns så många. Sedan borde NC-fräsarna användas mer och att då fler studenter får möjlighet att köra dem.»
- XP borde få mer resurser för att kunna ge möjlighet att utbilda fler på svarv och fräs.»
- Det är svårt att gå de kurser som krävs för att använda maskinerna på fritiden. Jag tycker personligen att det i maskinprogrammet borde ingå en praktisk kurs i verkstadsteknik där man lär sig hantera de vanligaste maskinerna i verkstaden»
- Glada gubbar som hjälper till..»
- jag hade besökt den mer om jag var mer kompetent att använda maskinerna»
- Attityden mot studenterna. Hade varit bra om de ändrar inställning mer till att de har ett serviceyrke och ska hjälpa till och stötta om det behövs istället för att vara vakter som förutsätter att alla gör fel.»
- Saknar ingenting, men är inte så insatt i vad det mer finns för lämpliga maskiner och dylikt»
- Eventuellt skulle man kunna göra den mer tillgänglig för folk utanför XP. Jag har intrycket av att det är svårt att utföra arbeten utanför planerade kurser, detta kan visserligen vara helt fel, men mer information kring hur man som icke XP:are kan boka och arbeta i verkstaden hade varit bra.»
- I dagsläget kan det ibland bli lite trångt, särskilt under projektkurser som Ikot/ingenjörsmetodiken»
- Helt ny verkstad! Med fönster som man kan titta ut ibland och eventuellt se solen. Miljön är källare miljö. »
- Tillgänglighet, större möjlighet att skaffa "körkort".»
- Jag misstänker att xp kommer att börja hålla kurser i NC snart eftersom jag vet att dom skall ta över en NC-maskin. Jag tycker även att xp kan få tillgång till att ha kurser till 3D-printarna så att man får ta körkort för dom och sedan få använda dom på fritiden.»
- Fler utbildningar till teknologer. Det finns många som vill få trä/metall-kort men möjligheten för att kunna ta körkort för att utöva hobbyverksamhet är låg då få utbildare finns att tillgå. Det skulle leda till ett bättre resursutnyttjande. Jag saknar också större projekt (kvällstid) man skulle kunna få vara delaktig i. »
- Fler frivilliga seminarier från yrkesarbetare för att öka sin kompetens för prototypframställning»
- Vet ej.»
- Epoxyarbetsmöjligheter»
- Den borde göras oerhört mer tillgänglig för studenterna på maskin, som det ser ut nu står verkstaden mestadels oanvänd och drt är väldigt svårt att få tillstånd att göra någonting där. Xp borde satsa på att utbilda personer i mrtall/trä så att det faktiskt är värt att vara med i föreningen. Som det är nu så var det enbart bortkastade pengar för mig att bli medlem»
- Hjälpen är ytterst oviss. Ibland får man hjälp och ibland verkar det som att personalen är där för motsatsen. Hjälp med Inköp till kandidatarbetet verkar ju ha varit ett feltryck i kandidatinfon. »
- Borde vara lättare att få tid och att använda verktygen. För få kurser. Borde kanske vara obligatoriska maskinkurser så att alla kan jobba mer självständigt? »
- Gillar egentligen inte alls stället. Ibland otrevlig personal och vi hara varot där typ en-två ggr. Ingen jätteanvänd resurs liksom»
- kanske de ansvarigas bromsande/låsande beteende sett till användning av labbet.»
- Pedagogik bland personalen»


Kursutvärderingssystem från