ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Maskintekniks prototypversktad 2015 - M2

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2015-01-28 - 2015-02-20
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Är du man eller kvinna?

40 svarande

Man»26 65%
Kvinna»14 35%

Genomsnitt: 1.35

2. Har du tidigare erfarenheter av verkstadsarbete?

41 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ja, genom arbete i verkstadsindustri»8 19%
Ja, genom gymnaiset»12 29%
Ja, som hobby»11 26%
Nej»20 48%

- Trä och metallslöjd i högstadiet» ()
- Detta gäller alltså innan jag började på Chalmers.» (Nej)
- Träslöjd i grundskolan.» (Nej)
- Sommararbete som verkstadspersonal de tre senaste åren.» (Ja, genom arbete i verkstadsindustri)

3. Jag är/har varit medlem i studentföreningen XP (eXPerimentverkstaden) och har använt prototypverkstaden efter skoltid?

41 svarande

Ja»9 21%
Nej»32 78%

Genomsnitt: 1.78

- En hel del.» (Ja)
- Varit medlem men inte varit verkstaden då det varit så svårt att kunna gå kurs för att få access till maskiner. » (Ja)
- Men jag har funderat på att gå med då jag gärna skulle vilja lära mig den praktiska delen av yrket.» (Nej)
- ska bli medlem nu» (Nej)

4. Jag har körkort eller tillstånd att självständingt använda någon eller några av följande resurser i prototypverkstaden

41 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Inga»27 65%
Metallverkstad»12 29%
Träverkstad»10 24%
NC»0 0%

- Vet inte vad NC innebär..» (Metallverkstad, Träverkstad)

5. Jag har utnyttjat följande resurser i prototypverkstaden

41 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Handverktyg»35 85%
Borr»37 90%
Svarv»22 53%
Fräs»14 34%
Svets»20 48%
Plåtsax»23 56%
Plåtforming»21 51%
Träverkstaden»24 58%
NC-fräs/svarv»0 0%
3D-skrivare (rapid prototyping)»15 36%
Något annat, precisera gärna»0 0%

- Enbart i projektkurser» (Handverktyg, Borr, Plåtforming)
- Dessa har använts i samband med kurserna ingenjörsmetodik och IKOT» (Handverktyg, Borr, Svarv, Fräs, Plåtsax, Plåtforming, Träverkstaden)
- Vid ingenjörsmetodiken valde vi att tillverka en prototyp där vi använde många olika bearbetningsmetoder och på så sätt lära oss mer.» (Handverktyg, Borr, Svarv, Fräs, Plåtsax)
- Jag har varit där i samband med ingenjörsmetodiken då vi i mitt projekt endast arbetade i plåt. Jag hoppas kunna bredda erfarenheten av att jobba i olika maskiner i samband med IKOT-kursen.» (Handverktyg, Borr, Svets, Plåtsax, Plåtforming)
- Dessa resurser har jag använt under kurser jag genomfört på maskinprogrammet.» (Handverktyg, Borr, Svets, Plåtforming, 3D-skrivare (rapid prototyping))
- under kurser i skolan» (Handverktyg, Borr, Svets, Plåtsax, Plåtforming, Träverkstaden)

6. Uppskatta hur många timmar du varit (kurs, arbete i projekt, fritidsarbete, handledare mm) i prototypverkstaden. Ange gärna i vilka kurser och projekt.

41 svarande

10-20 timmar»30 73%
20-30 timmar»6 14%
30-50 timmar»3 7%
50 - 80 timmar»0 0%
Mer än 80 timmar»2 4%

Genomsnitt: 1.48

- Ingenjörsmetodik, samt under demonstration av maskinkomponenter i kursen maskinelement.» (10-20 timmar)
- IKOT, samt eget projekt» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodik och IKOT» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodik» (10-20 timmar)
- Ingengörsmetodik, M1» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodik » (10-20 timmar)
- Prototyptillverkning i kursen Ingenjörsmetodik» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodik åk 1» (10-20 timmar)
- ingenjörsmetodik åk1 Samt två gånger fritid» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodik» (10-20 timmar)
- Endast ingenjörsmetodiken» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodiken. Det kommer bli fler timmar senare i vår i samband med IKOT.» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodiken, genomgång i maskinelement, demonstration av 3D-printer» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodik och snart IKOT» (10-20 timmar)
- I framförallt ingengörsmetodiken men även CAD kursen.» (10-20 timmar)
- ingenjörsetodik» (10-20 timmar)
- Ingenjörmetodiken» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodiken» (10-20 timmar)
- Under ingenjörsmetodiken» (20-30 timmar)
- Intro och i ingenjörsmetodiken » (20-30 timmar)
- Ingenjörsmetodik, IKOT, xp-kurser och hobby» (30-50 timmar)
- Ingenjörsmetodik, XP tid & egna projekt» (30-50 timmar)
- Timmarna blir lätt många och långa i verkstaden.» (Mer än 80 timmar)

7. Omfattningen av mitt praktiska arbete prototypverkstaden har varit tillräckligt

40 svarande

Ja, mer än tillräckligt»2 5%
Ja men jag hade önskat mer»14 35%
Ja ungefär den omfattning som är rimlig i utbildningen»10 25%
Nej det behövs något mer»10 25%
Nej det behövs väsentligt mer»4 10%

Genomsnitt: 3

- Förstår inte riktigt frågan.» (?)
- Jag hade gärna tillbringat mer tid i verkstaden dels på fritiden men framförallt i kurserna. Det känns som att den praktiska biten lätt underskattas.» (Ja men jag hade önskat mer)
- Jag hade önskat att jag fick mer tid i prototyplabbet, men samtidigt tycker jag att det är bra att labbet inte är överbelastat eller fullt jämt» (Ja men jag hade önskat mer)
- Enkel kurs för nybörjare vore bra» (Nej det behövs något mer)
- Jag tycker att de är viktigt för förståelsen av alla mekanikkurser» (Nej det behövs väsentligt mer)
- Praktiska inslag som knyter an till teorin uppskattar jag då jag tycker att det är lättare att lära sig om man även får se och pilla på något på riktigt. XP"s visning av maskinelement var ypperlig.» (Nej det behövs väsentligt mer)

8. Mitt praktiska arbete i prototypverkstaden har lagt grund till konstruktionsförbättringar

41 svarande

Instämmer helt och hållet»12 29%
Instämmer huvudsakligen»8 19%
Instämmer delvis»14 34%
Instämmer inte alls»7 17%

Genomsnitt: 2.39

- Övning ger färdighet. Och speciellt bra har mekandet på XP-tid varit under kursen material och tillverkning. Allt som verkar abstrakt eller onödigt att lära sig får man en helt ny synvinkel på när man fått intresse för verkstadsarbete!» (Instämmer helt och hållet)
- fick mycket bättre förståelse över hur produkten skulle utformas för att få de funktioner som önskades» (Instämmer helt och hållet)
- En annan insikt i hur lösningar bör formuleras.» (Instämmer huvudsakligen)
- Jag har en praktisk bakgrund som jag har stor nytta av och jag tycker alla borde ha en möjlighet att utveckla sådana kunskaper.» (Instämmer delvis)
- Ja vi var tvungna att korrigera vår modell i ingenjörsmetodiken för att kunna tillverka prototypen.» (Instämmer delvis)
- Lärde mig inte särskilt mycket från Ingenjörsmetodiken om man ser till praktiskt arbete» (Instämmer inte alls)

9. Mitt praktiska arbete i prototypverkstaden har hjälpt mig att bättre förstå det ämne som prototypen berör eller det behov den skall lösa

41 svarande

Instämmer helt och hållet»15 36%
Instämmer huvudsakligen»10 24%
Instämmer delvis»14 34%
Instämmer inte alls»2 4%

Genomsnitt: 2.07

- Hobbyverksamhet har även gett bättre förståelse och motivation att lära sig saker i kurser där prototyplabbet inte är särkskilt involverat.» (Instämmer helt och hållet)

10. Mitt praktiska arbete med prototyper och modeller i protototypverkstaden har medfört att jag upptäckt oväntade fenomen och/eller problem med min konstruktion eller mitt projekt

41 svarande

Instämmer helt och hållet»11 26%
Instämmer huvudsakligen»8 19%
Instämmer delvis»16 39%
Instämmer inte alls»2 4%
Vet ej/kan inte bedöma»4 9%

Genomsnitt: 2.51

- Allt blir klarare när man ser det på riktigt. Man inser hur svårt det är att mäta saker framför allt! I räknekurser tänker man ofta att mätvärden är lätta att ta fram.» (Instämmer helt och hållet)
- Man upptäcker alltid brister eller förbättringsmöjligheter i sin första prototyp» (Instämmer helt och hållet)
- insåg att produkten i ingenjörsmetodiken behövde spegelvändas för att passa vänsterhänta» (Instämmer delvis)
- Jag har varit där för sällan, bara gjort ett projekt än så länge.» (Vet ej/kan inte bedöma)

11. Den egen (eller i grupp) tillverkade modellen eller prototypen har varit ett bra stöd i att kommunicera och presentera en lösning

41 svarande

Instämmer helt och hållet»27 65%
Instämmer huvudsakligen»7 17%
Instämmer delvis»7 17%
Instämmer inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.51

- Man visualiserar en lösning på ett ovärdeligt sätt med en prototyp vid presentationer.» (Instämmer helt och hållet)

12. Jag har utvecklat en djupare förståelse för aktiviteten produktutveckling genom mitt praktiska arbete i prototypverkstaden

41 svarande

Instämmer helt och hållet»12 29%
Instämmer huvudsakligen»15 36%
Instämmer delvis»13 31%
Instämmer inte alls»1 2%

Genomsnitt: 2.07

- I och med tidigare verkstadsvana har de timmarna i prototypverkstaden inte gett så mycket djupare förståelse. » (Instämmer delvis)
- Var redan en god erfarenhet av verkstäder och dess verktyg sen tidigare» (Instämmer inte alls)

13. Att ha tillgång till en protypverkstad har gjort mig mer motiverad att studera maskinteknik på Chalmers

41 svarande

Instämmer helt och hållet»15 36%
Instämmer huvudsakligen»6 14%
Instämmer delvis»15 36%
Instämmer inte alls»5 12%

Genomsnitt: 2.24

- Jag relaterar mycket av det jag pluggar till det jag gör på xp-tid» (Instämmer helt och hållet)
- Det var det som från början fick mig att välja maskinteknik på Chalmers. Synd bara att resursen inte utnyttjats i den mån den kunde ha gjorts.» (Instämmer helt och hållet)
- Det är jättebra att verkstan finns men jag har fortfarande inte förstått varför det ska vara så svårt att få använda den?» (Instämmer delvis)
- Det är helt klart ett plus för utbildningen. » (Instämmer delvis)
- Förutom det faktum att man inte tillåta använda något av dom som jobbar där» (Instämmer delvis)

14. Att kunna och ha förståelse för maskiner som borr, fräs, svarv, plåtsax och grundläggande tillverkningsmetoder kommer att göra mig till en bättre civilingejnör i maskinteknik.

41 svarande

Instämmer helt och hållet»26 63%
Instämmer huvudsakligen»9 21%
Instämmer delvis»5 12%
Instämmer inte alls»1 2%

Genomsnitt: 1.53

- Definitivt.Ingenjörer utan verklighetskoppling till det som skapas känns inte så bra.» (Instämmer helt och hållet)
- Självklart uppskattas praktiskt kunnande. En helt teoretisk utbildning är väl som att bara läsa manualen utan att förstå vad det handlar om i verkligheten?» (Instämmer helt och hållet)
- Efter att ha jobbat på golvet i industrin har jag sett hur svårt arbetsledarna har att få stöd från "gubbarna" om de anser att han/hon är ohändig.» (Instämmer helt och hållet)
- hade varit SÅ kul om det fanns mer integrerat i alla kurser, känner mig väldigt "lost" i en verkstad och mer tid där hade gjort att man dels blev säkrare på hur saker ska konstrueras men också mer förståelse för tillverkningsteknik och materialteknik» (Instämmer helt och hållet)
- Förstår man det praktiska är det lättare och man blir bättre på att tillämpa teorin.» (Instämmer helt och hållet)

15. Att erbjuda möjligheter för studenterna att själv eller i grupp tillverka fysiska modeller och prototyper är viktigt för en civilingejörsutbildning i maskinteknik.

41 svarande

Instämmer helt och hållet»28 68%
Instämmer huvudsakligen»10 24%
Instämmer delvis»3 7%
Instämmer inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.39

- Ja, helst mycket mer i exempelvis maskinelement- och tillverkningsteknikkurserna» (Instämmer helt och hållet)
- Det borde vara självklart i en maskinutbildning» (Instämmer helt och hållet)

16. Jag anser att prototypverkstaden är en väl fungerande resurs för maskinteknikprogrammet

40 svarande

Instämmer helt och hållet»17 42%
Instämmer huvudsakligen»12 30%
Instämmer delvis»8 20%
Instämmer inte alls»3 7%

Genomsnitt: 1.92

- Det är snyggt och prydligt. Både XP och Janne & Reine sköter det mycket professionellt. Det kan vara lite strängt eller petiga regler ibland, men det behövs.» (Instämmer helt och hållet)
- Det är en jättebra resurs för programmet men inte för studenterna på sektionen skulle jag påstå. Just för att det är svårt att få plats på alla körkortskurser och för att man måste ha ett syfte med det» (Instämmer helt och hållet)
- Kan användas mer enligt mig. Eftersom jag ej är med i XP så har jag inte spenderat någon tid alls där förrutom ett fåtal tillfällen i Ingenjörsmetodiken.» (Instämmer huvudsakligen)
- Den kan utnyttjas mer/oftare.» (Instämmer huvudsakligen)
- Eftersom det är så otroligt få som får tillgång till den.» (Instämmer delvis)
- Behöver öppnas upp mer så fler får åtkomst och får arbeta med maskinerna.» (Instämmer delvis)

17. Säkerheten i prototypverkstaden är hög

41 svarande

Instämmer helt och hållet»29 70%
Instämmer huvudsakligen»9 21%
Instämmer delvis»0 0%
Instämmer inte alls»1 2%
Vet ej/kan inte bedöma»2 4%

Genomsnitt: 1.48

- Av det lilla jag såg under ingenjörsmetodiken så tycker jag det såg bra ut.» (Instämmer helt och hållet)
- Repetition av säkerhetsutbildningen vore bra.» (Instämmer huvudsakligen)

18. Jag har fått lämpligt stöd av personalen i prototypverkstaden för mitt arbete och lärande i prototypverkstaden

41 svarande

Instämmer helt och hållet»21 51%
Instämmer huvudsakligen»14 34%
Instämmer delvis»4 9%
Instämmer inte alls»2 4%
Vet ej/kan inte bedöma»0 0%

Genomsnitt: 1.68

- De hade inte riktigt tid till alla och gjorde vid några tillfällen sakerna själva istället för att lära.» (Instämmer huvudsakligen)
- Tyvärr har jag upplevt viss nonchalans vid frågor, om man inte har erfarenhet sedan innan och allt är nytt är det inte alltid så lätt och grabbarna i labbet borde försöka ha mer förståelse/tålamod» (Instämmer delvis)

19. Maskinparken och utrustningen i prototypverkstaden är eller har varit lämplig för mina projekt och prototyper

41 svarande

Instämmer helt och hållet»27 65%
Instämmer huvudsakligen»10 24%
Instämmer delvis»4 9%
Instämmer inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.43

20. Vad tycker du är bra med prototypverkstaden och vad bör bevaras?

- Maskinutbud, den relativt höga friheten på dagtid.»
- Allt bör bevaras»
- Att den finns och att man har tillgång till den.»
- Jag gillar att använda träverkstaden på xp-tid. Det är kanske för att man får lite distans till den 100%-iga precisionen som man drillas med i maskinkurserna. Det är avslappnande för mig.»
- Bra att få en förståelse rent praktiskt för bearbetning av material. Bra sätt att se vad som funkar och vad som inte funkar i konstruktionen. Bra att tillverka prototyp som hjälper än att förklara sin konstruktion.»
- städning osv»
- Det är en jättefin och bred maskinpark som passar de flesta projekt i samband med alla handverktyg.»
- Den egna tiden där, åtkomsten!»
- Att det har varit hög bemanning då man varit där som en del av en kurs. Det har gått bra att få hjälp. Bra med extra personal från XP som handledare. »
- Att den finns så studenter har möjlighet att prova olika maskiner och se hur processer utförs i verkligheten. »
- Möjligheten att kunna få komma dit och se arbetet praktiskt och inte bara sitta framför en dator eller en bok och lära sig det teoretiskt. »
- allt»
- Tekniken är bra och det finns många bra verktyg att använda och möjliggöra bra prototyper»

21. Vad saknas/kan förbättras i prototypverkstaden?

- Möjlighet för praktisk utbildning inom NC/vattenjet hade varit kul.»
- Utrustning för demo av gjutning vore kul»
- Det är för hög koll och säkerhet. Jag vill kunna fixa min punka på cykeln utan behöva dra den ända vägen hem. Det är ju jättebra att en verkstad finns men jag vill kunna använda smågrejorna utan att behöva gå kurs för det.»
- Just träverkstaden är väl enda delen som inte riktigt prioriteras tycker jag. Man borde hålla sortimentet på träborrar lite större och mer uppdaterat. Listfräsen bakom planhyveln som ingen vågar röra finns det potential i om någon kan få ordning på den. Sen tycker jag det är tråkigt att man inte får använda fina träslag som team och mahogny. Så farligt kan det inte vara i den lilla skalan som det skulle användas om det var tillåtet.»
- Bättre tillgång. Bättre ordning på de XP-grejer som får användas, som handverktyg, utan körkort. Bättre tillgång på trä som kan köpas av medlemmar»
- Det är för svårt att kunna få tillgång till svarv och fräs för användning efter skoltid.»
- Jag tycker framförallt att det bör hållas utbildningstillfällen för studenter som inte riktigt har någon plan på att bygga något för tillfället men vill ha ett körkort när man väl kommer på något. Som jag har uppfattat så ges endast de begränsade platserna vid körkortsutbildningar till folk som har en plan och vill bygga något just för stunden. Jag vill kunna komma till verkstan och kunna knåpa ihop något som jag kommit på för stunden och som jag behöver.»
- Mer gemensamma projekt utöver skoltid»
- Stolarna vid arbetsbänkarna i första rummet man kommer in i då man går in i prototypverkstaden är obekväma och ofunktionella. »
- Personalen »


Kursutvärderingssystem från