ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Maskintekniks prototypversktad 2015 - M1

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2015-01-28 - 2015-02-21
Antal svar: 50
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Är du man eller kvinna?

50 svarande

Man»40 80%
Kvinna»10 20%

Genomsnitt: 1.2

2. Har du tidigare erfarenheter av verkstadsarbete?

50 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ja, genom arbete i verkstadsindustri»15 30%
Ja, genom gymnaiset»16 32%
Ja, som hobby»13 26%
Nej»24 48%

- Ingen proffsnivå men har ändå använt maskiner tidigare!» (Ja, som hobby)
- Mindre erfarenhet från verkstadsteknikskurs på gymnasie, mer erfarnhet av träverkstad/arbete från arbete m.m.» (Ja, genom gymnaiset, Ja, som hobby)
- om inte träslöjd räknas» (Nej)
- och under mina 7 år som elektriker» (Ja, genom gymnaiset, Ja, som hobby)
- Har haft träslöjd och hobby att arbeta med träverktyg, osäker om detta räknas som verkstadsarbete » (Nej)

3. Jag är/har varit medlem i studentföreningen XP (eXPerimentverkstaden) och har använt prototypverkstaden efter skoltid?

49 svarande

Ja»6 12%
Nej»43 87%

Genomsnitt: 1.87

- Medlem i chalmers vera team» (Ja)
- Men jag upplever att det har varit svårt att verkligen få tillgång till all utrustning. Jag hanterar det mesta som finns där nere men har inte fått komma med på någon kurs eller "köra upp".» (Ja)
- Jag har inte varit där efter skoltid ännu, jag går träkursen just nu.» (Ja)
- Har inte kommit igång med nyttjandet. Viss osäkerhet än kring vilka grejer som gäller men det är ju bara att fråga någon.» (Ja)
- Har inte hunnit gå med, men har sökt till XP-styret» (Nej)
- Skulle gärna vilja dock, men är osäker på vad man får göra hur man går till väga med material etc. » (Nej)

4. Jag har körkort eller tillstånd att självständingt använda någon eller några av följande resurser i prototypverkstaden

49 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Inga»38 77%
Metallverkstad»4 8%
Träverkstad»8 16%
NC»1 2%

- Är inte helt uppdaterad, men då jag tittat efter kurser känns det som det är lite dåligt utbud på kurstillfällen.» (Inga)
- Som sagt, svårt att få körkort men det skulle inte vara något problem om jag fick chansen.» (Inga)
- Vet inte...» ()
- På torsdag har jag träkörkort.» (Träverkstad)
- Jag har inte hunnit ta någon behörighet ännu.» (Inga)
- Verkar svårt att få behörighet » (Inga)

5. Jag har utnyttjat följande resurser i prototypverkstaden

49 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Handverktyg»43 87%
Borr»43 87%
Svarv»9 18%
Fräs»3 6%
Svets»21 42%
Plåtsax»28 57%
Plåtforming»20 40%
Träverkstaden»22 44%
NC-fräs/svarv»0 0%
3D-skrivare (rapid prototyping)»34 69%
Något annat, precisera gärna»4 8%

- Metallbandsåg» (Handverktyg, Borr, Träverkstaden, 3D-skrivare (rapid prototyping))
- Metalsåg. Jag vet tyvärr inte vad det tekniska namnet är på den» (Plåtsax, Plåtforming, Något annat, precisera gärna)
- Även silversmideskurs» (Handverktyg, Borr, Svarv, Svets, Plåtsax, Plåtforming, 3D-skrivare (rapid prototyping), Något annat, precisera gärna)
- Klippte lite papp en gång med en sax.» (3D-skrivare (rapid prototyping), Något annat, precisera gärna)
- Plåtkapen, plåtbock, slipmaskin.» (Handverktyg, Borr, Svets, Plåtsax, Träverkstaden, 3D-skrivare (rapid prototyping))
- Har inte, men kommer använda handverktyg pga. obehörighet till annat.» (Handverktyg, Plåtsax, Plåtforming)

6. Uppskatta hur många timmar du varit (kurs, arbete i projekt, fritidsarbete, handledare mm) i prototypverkstaden. Ange gärna i vilka kurser och projekt.

47 svarande

10-20 timmar»41 87%
20-30 timmar»5 10%
30-50 timmar»1 2%
50 - 80 timmar»0 0%
Mer än 80 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.14

- mindre än fem timmar, även inräknat introduktionen» (?)
- Ingenjörsmetodik » (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodik» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodiken» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodik» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodik» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodiken» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodik.» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodik, tillverkning av prototyp! Det innefattade 3 pass.» (10-20 timmar)
- MMF175-projektarbetet vi hade i kursen» (10-20 timmar)
- I kursen Ingenjörsmetodik» (10-20 timmar)
- Mindre än 9h» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodik, MMF175» (10-20 timmar)
- i Ingenjörsmetodik» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodik» (10-20 timmar)
- I kurs: ingenjörs metodik » (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodik åk.1» (10-20 timmar)
- Ingmet och privat.» (10-20 timmar)
- Ingengörsmetodik» (10-20 timmar)
- Ingenjör Metodiken» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodik» (10-20 timmar)
- ingenjörsmetodik» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodiken och XPs aspar» (20-30 timmar)
- Ingenjörsmetodik, silversmideskurs, XP-s aspningar» (20-30 timmar)
- På grund av saknad av körkort har jag ej kunnat utnjyttja verkstaden till fullo» (30-50 timmar)

7. Omfattningen av mitt praktiska arbete prototypverkstaden har varit tillräckligt

47 svarande

Ja, mer än tillräckligt»5 10%
Ja men jag hade önskat mer»18 37%
Ja ungefär den omfattning som är rimlig i utbildningen»19 39%
Nej det behövs något mer»6 12%
Nej det behövs väsentligt mer»0 0%

Genomsnitt: 2.59

- Inte för att jag tror att det har varit nödvändigt hittills utan för att det är roligt» (Ja men jag hade önskat mer)
- Lite svårt att veta om man kommer trampa någon på tårna just nu. Alltså XP eller Chalmers » (Ja men jag hade önskat mer)
- jag är för att alla ingenjörer som senare skall ta fram produkter som tillverkas i en verkstad bör ha åtminstone en grundutbildning i verkstadsarbete» (Ja men jag hade önskat mer)

8. Mitt praktiska arbete i prototypverkstaden har lagt grund till konstruktionsförbättringar

48 svarande

Instämmer helt och hållet»14 28%
Instämmer huvudsakligen»18 36%
Instämmer delvis»14 28%
Instämmer inte alls»3 6%

Genomsnitt: 2.16

- I framtiden för mig förhoppningsvis» (Instämmer delvis)
- Inte än men kommer definitivt att göra mha folk som jobbar där (elever)» (Instämmer inte alls)

9. Mitt praktiska arbete i prototypverkstaden har hjälpt mig att bättre förstå det ämne som prototypen berör eller det behov den skall lösa

48 svarande

Instämmer helt och hållet»16 32%
Instämmer huvudsakligen»22 44%
Instämmer delvis»9 18%
Instämmer inte alls»2 4%

Genomsnitt: 1.97

10. Mitt praktiska arbete med prototyper och modeller i protototypverkstaden har medfört att jag upptäckt oväntade fenomen och/eller problem med min konstruktion eller mitt projekt

48 svarande

Instämmer helt och hållet»10 20%
Instämmer huvudsakligen»25 51%
Instämmer delvis»7 14%
Instämmer inte alls»3 6%
Vet ej/kan inte bedöma»4 8%

Genomsnitt: 2.35

- Ang. Ingenjörsmetodiken var vår konstruktion inte så avancerad att problem uppkom i samband med tillverkningen.» (Instämmer delvis)

11. Den egen (eller i grupp) tillverkade modellen eller prototypen har varit ett bra stöd i att kommunicera och presentera en lösning

48 svarande

Instämmer helt och hållet»31 64%
Instämmer huvudsakligen»15 31%
Instämmer delvis»1 2%
Instämmer inte alls»1 2%

Genomsnitt: 1.41

- Mycket givande!» (Instämmer helt och hållet)

12. Jag har utvecklat en djupare förståelse för aktiviteten produktutveckling genom mitt praktiska arbete i prototypverkstaden

48 svarande

Instämmer helt och hållet»21 42%
Instämmer huvudsakligen»16 32%
Instämmer delvis»9 18%
Instämmer inte alls»3 6%

Genomsnitt: 1.91

- Jag kan inte säga exakt hur det ger mig en djupare förståelse. Men att utveckla något utan att testa det "på riktigt" skulle kännas som att det inte gav något alls.» (Instämmer helt och hållet)
- Framtiden!» (Instämmer delvis)

13. Att ha tillgång till en protypverkstad har gjort mig mer motiverad att studera maskinteknik på Chalmers

48 svarande

Instämmer helt och hållet»23 46%
Instämmer huvudsakligen»13 26%
Instämmer delvis»4 8%
Instämmer inte alls»9 18%

Genomsnitt: 2.02

- Mycket givande, ett stort plus för utbildningen! Skapar intresse!» (Instämmer helt och hållet)
- Visste inte om det innan jag sökte till maskin» (Instämmer huvudsakligen)
- Snarare mindre motiverad» (Instämmer inte alls)
- Jag hade pluggat här ändå, men det är roligt att det finns» (Instämmer inte alls)

14. Att kunna och ha förståelse för maskiner som borr, fräs, svarv, plåtsax och grundläggande tillverkningsmetoder kommer att göra mig till en bättre civilingejnör i maskinteknik.

48 svarande

Instämmer helt och hållet»32 66%
Instämmer huvudsakligen»12 25%
Instämmer delvis»3 6%
Instämmer inte alls»1 2%

Genomsnitt: 1.43

- Kommer ha stor kunskap i livet av det jag lär mig där!» (Instämmer helt och hållet)
- Jag ser det som mycket viktigt med praktisk kunskap om verktyg, maskinelement och tillverkningsmetoder. Jag har jobbat fyra år på volvo som montör i motorutvecklingsprojektprojekt. Upplever att väldigt många saker hade kunnat konstrueras bättre om ingenjören hade "praktiska" kunskaper. Har även sett många exempel på fenomen som att ingenjören står och försöker lossa en skruv, tar i för kung och fosterland åt fel håll tills skruven går av. Pinsamt...» (Instämmer helt och hållet)
- Väldigt viktigt» (Instämmer helt och hållet)
- Helt klart, både för att inse begränsningar i olika tillverkningsmetoder och vilka möjligheter som faktiskt finns.» (Instämmer helt och hållet)
- Utan att ha haft fysisk kontakt med de grundläggande metoderna kan det vara svårt att förstå sig på de mer avancerade metoderna.» (Instämmer helt och hållet)
- Svårt att säga men lärare säger ju det så jag antar att det stämmer » (Instämmer huvudsakligen)

15. Att erbjuda möjligheter för studenterna att själv eller i grupp tillverka fysiska modeller och prototyper är viktigt för en civilingejörsutbildning i maskinteknik.

48 svarande

Instämmer helt och hållet»34 70%
Instämmer huvudsakligen»8 16%
Instämmer delvis»5 10%
Instämmer inte alls»1 2%

Genomsnitt: 1.43

- Jag anser att det inte bara är bra för maskinteknik. Det borde vara en självklarhet att en civilingenjör (oavsett område) vet hur man använder sig utav verktyg för att bygga prototyper. Då syftar jag inte på elektriska verktyg utan handverktyg.» (Instämmer helt och hållet)
- Även i arbetslivet uppkommer behov av modeller och framtagande av prototyper, så jag ser det som en självklarhet att det ska vara en del av utbildningen.» (Instämmer helt och hållet)

16. Jag anser att prototypverkstaden är en väl fungerande resurs för maskinteknikprogrammet

48 svarande

Instämmer helt och hållet»26 54%
Instämmer huvudsakligen»19 39%
Instämmer delvis»2 4%
Instämmer inte alls»1 2%

Genomsnitt: 1.54

- Verkligen! Önskar vi fick mer tid där! » (Instämmer helt och hållet)
- Vi är ju för många som delar på den. Annars är det i huvudsak välfungerande. Dock lite problem att få access till dörrn. Tror jag inte att många i M1 har fått trots påtryckningar.» (Instämmer huvudsakligen)
- handledarna är ju nästan lite paranoida när det gäller verkstaden, allting måste vara enligt samtliga regler. om dem nu är bra eller dåliga regler det bryr man sig inte om» (Instämmer huvudsakligen)
- Lite knepigt att hänga med på alla sociala gränsdragningar och regler. » (Instämmer delvis)

17. Säkerheten i prototypverkstaden är hög

48 svarande

Instämmer helt och hållet»33 68%
Instämmer huvudsakligen»11 22%
Instämmer delvis»4 8%
Instämmer inte alls»0 0%
Vet ej/kan inte bedöma»0 0%

Genomsnitt: 1.39

- Nästan så hög att man blir nervös och inte vill vara där» (Instämmer helt och hållet)
- man måste nog bära sig klumpigt åt för att misslyckas med alla dessa regler och riktlinjer» (Instämmer helt och hållet)
- Genom ögonen på en volvoarbetare många små brister lite här och var, lite oseriösa lösning. Exempelvis nödstopp och brytare på många av maskinerna, ligger långt efter industristandard...» (Instämmer delvis)

18. Jag har fått lämpligt stöd av personalen i prototypverkstaden för mitt arbete och lärande i prototypverkstaden

48 svarande

Instämmer helt och hållet»26 54%
Instämmer huvudsakligen»15 31%
Instämmer delvis»5 10%
Instämmer inte alls»1 2%
Vet ej/kan inte bedöma»1 2%

Genomsnitt: 1.66

- Personalen är kan uppfattas som gamla, arga och tråkiga när man först möter dem, men de är egentligen ganska trevliga» (Instämmer huvudsakligen)
- De borde vara mer förstående att studenter inte känner sig bekväma i prototypverkstaden.» (Instämmer huvudsakligen)
- De tror ibland att man kan saker som inte är självklart för mig, tex använder de ord som är väldigt verkstadsanpassade» (Instämmer delvis)
- De har haft en dålig attityd. De har varit tjuriga och arga bör man bett om hjälp. När man väl fått "hjälp" har de inte hjälpt en utan de har gjort uppgiften åt en istället. Detta har inte hjälpt mig att bli en bättre och mer praktisk lagd ingenjör. » (Instämmer inte alls)

19. Maskinparken och utrustningen i prototypverkstaden är eller har varit lämplig för mina projekt och prototyper

48 svarande

Instämmer helt och hållet»32 66%
Instämmer huvudsakligen»16 33%
Instämmer delvis»0 0%
Instämmer inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.33

- Skulle haft en bättre mig-svets.» (Instämmer helt och hållet)
- Kräver ju dock att man får använda den snart» (Instämmer helt och hållet)
- Vi hade snäppet mer välutrustad verkstad på min gymnasieskola faktiskt. Dock finns det inte så stor yta att jobba här på så är väl så bra det kan bli i princip. Många handverktyg, skjutmått mm känns slitna, och finns det en några riktiga hylsnyckelsatser tex?» (Instämmer huvudsakligen)
- hittills i alla fall. tror dock att om man ska göra större saker är verkstaden på tok för dåligt utrustad i vissa områden» (Instämmer huvudsakligen)

20. Vad tycker du är bra med prototypverkstaden och vad bör bevaras?

- Att det finns så många maskiner»
- Utbud av verktyg och maskiner»
- Det som finns där är bra. Gubbarna håller ordning på grejerna »
- Att den finns så att man kan lära sig använda verktyg och få fram fysiska modeller. Jan är bra.»
- Att man får bygga prototyperna själv»
- Bredden med olika maskiner, tillgång till billiga material»
- Hela vekstaden bör bevaras för framtida studenter, kunskapen som fås där är för många ovärderlig och skapar bättre ingenjörer.»
- Möjligheten till att producera önskat ting. Och få hjälp när man kör fast. Vilket är en stor fördel »
- Den höga bemanningen.»
- Det är bra som det är.»
- Tycker den är bra i sin helhet. Finns ett bra utbud av maskiner.»
- Höga standard på utrustning samt krav på elever.»
- Allt jag varit i kontakt med har varit bra. »
- Jättebra att verkstaden utvecklas med moderna tillverkningsmetoder.»
- Chansen att kunna få lära sig att använda maskinerna för att ha möjligheten att tillverka saker där efter skoltid.»
- Fantastiskt med nya fräscha tillskott som vattejet och kantvik.»
- Att man får göra en prototyp så att man kan visa andra hur man tänk och testa om dess funktioner fungerar»
- Tycker det är en jättebra resurs och anser det vara ett privilegium för oss på Maskin att ha tillgång till den. Utan god kontakt med produktionen kan en konstruktör få det väldigt svårt att genomföra sitt arbete.»
- Renlighet, tillgänglighet, möten m. folk»
- Tycker personalen är riktigt bra och det märks att de kan sitt arbete. Så ett stort plus har varit den hjälp man kan få.»
- Att man får prova saker själv! De som jobbar där är väldigt pedagogiska och trevliga fick mig att känna mig bekväm och säker på det jag gjorde »
- ideen att ha en verkstad för studenterna är mkt bra. verkstan har ett mkt bra grundläggande utbud av maskiner och verktyg som alla fungerar som de ska »

21. Vad saknas/kan förbättras i prototypverkstaden?

- Större möjlighet till att prova maskiner och verktyg. »
- Storleken och tillgänglighet till verkstaden»
- Ta bort den. Den känns helt irrelevant i programmet. »
- Mer handledning»
- Mer ingående verkstadsintro, så att trö»
- Xp är en byråkratisk grupp med för höga tankar om sig själva. Mer tolerant syn på individers kunskaper från utanför skolan önskas »
- Antal kurstillfällen»
- Att man skulle vilja prova på alla maskiner i verkstaden. Lärorikt och ger en bättre förståelse vid produktion »
- Mer utrymme.»
- De som jobbar nere i verkstaden är väldigt måna om säkerhet, att allt ska gå rätt till och så vidare. De gör också väldigt mycket för eleverna och hjälper dem mycket med deras projekt. Dock har de ibland en attityd mot elever som jag inte tycker är okej.»
- Instruktioner med bilder vid varje maskin hade varit mycket givande. »
- Vet ej. »
- Nödstopp på ett par maskiner i träverkstaden. Jag vill ha möjlighet till att ta metallkörkort, men jag hörde rykten om att det inte är möjligt för tillfället. Så fler kurser.»
- Större möjlighet till ytbehandling av prototyper.»
- Den kanske är i minsta laget? Speciellt om den ska utvecklas och få större maskinpark.»
- Spånsortering. Saknar separat valbar kurs i cnc och tillgång till dessa maskiner. »
- Tid. För lite tid med verkligheten ser jag som en stor brist. Många maskinare kommer från gymnasieutbildningar som samhällskunskap och har då väldigt stor distans till industrin generellt. Mer tid kan åtminstone skapa en bild om vad och hur man kan bearbeta material.»
- Tillgänglighet, strukturer, nycklar, åtkomst, reglers tydlighet (så man kan jobba utan att bli utskälld för småsaker).»
- Vet inte »
- lite större verktyg till tillverkning av mer än bara en skalad modell i tunna material. regler och riktlinjer borde kanske tänkas över då inte alla studenter är helt oerfarna i verkstads sammanhang och faktiskt vet hur man spänner fast ett borr i en borrmaskin »


Kursutvärderingssystem från