ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Test Andreas

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2015-01-16 - 2015-02-13
Antal svar: 2
Procent av deltagarna som svarat: 100%
Kontaktperson: Andreas Eriksson»
Klass: Övriga

1. 1.

Matrisfråga

a promist to do something
2 svarande

colleague»1 50%
commitment»1 50%
creation»0 0%
experiment»0 0%
creation»0 0%
percentage»0 0%

Genomsnitt: 1.5

a thing that somebody has made
2 svarande

colleague»0 0%
commitment»1 50%
creation»0 0%
experiment»0 0%
creation»1 50%
percentage»0 0%

Genomsnitt: 3.5

someone who works with you
2 svarande

colleague»1 50%
commitment»0 0%
creation»1 50%
experiment»0 0%
creation»0 0%
percentage»0 0%

Genomsnitt: 2

2. 2.

Matrisfråga

a meeting of a group of people
2 svarande

indicator»0 0%
assembly»2 100%
processing»0 0%
complexity»0 0%
accuracy»0 0%
migration»0 0%

Genomsnitt: 2

the state of being correct
2 svarande

indicator»1 50%
assembly»0 0%
processing»0 0%
complexity»0 0%
accuracy»0 0%
migration»1 50%

Genomsnitt: 3.5

the movement of large numbers of people or animals
2 svarande

indicator»0 0%
assembly»0 0%
processing»1 50%
complexity»0 0%
accuracy»0 0%
migration»1 50%

Genomsnitt: 4.5Kursutvärderingssystem från