ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2014 Mentorprogram MEDIT, adepter

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-11-16 - 2014-12-05
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 72%
Kontaktperson: Anette Järelöw»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp

1. Vilket är ditt helhetsintryck av mentorprogrammet?

1 = inte alls nöjd
5 = mycket nöjd

13 svarande

0 0%
0 0%
1 7%
8 61%
4 30%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.23

- Själva programmet innebar inte så mycket när man väl blivit tilldelad mentor. » (3)
- Jag visste inte riktigt vad jag förväntade mig av programmet och kände inte att vi matchade helt, jag och min mentor, men det var ändå trevligt att delta och jag tror det gick bättre för de flesta andra. » (4)
- Kunde själv ha lagt in mer engagemang i mentorprogrammet vilket hade gjort det bättre.» (4)

2. Detta var mindre bra / bör förändras till nästa gång:

- Jag ser inga problem som bör fixas. Tycker det var väl skött uppifrån, kommunikation och information och möten fungerade bra. »
- Lite mer blandad grupp mentorer. (Ålder, kön, utbildning.)»
- Min mentor var bra men det hade ändå varit intressant att haft mer tillfällen att prata med de andra mentorerna.»
- Kanske något till möte i grupp»
- Det behöver inte göras förändringar till nästa gång.»
- Tycker att det var bra i den utstreckning som mentorsprogrammet var involverade!»
- - Skönt att få punkter att diskutera. Kanske kan ta in lite övningar från ingenjörskompetensen»
- Mer information om att det finns.»

3. Detta var bra / bör bevaras till nästa gång:

- All god mat :) Men även de engagerade studenterna som drev det. Det blir ofta lättare att anknyta till saker som andra studenter är med på och känns mindre toppstyrt, jämfört med om det bara är anställd personal på CTH som ordnar saker.»
- Gemensamma träffar.»
- De träffar som varit då vi fått prata om våra mentorsamtal samt träffat alla mentorer. Då det var givande och gav inspiration när jag prata med andra adepter och mentorer. »
- Uppstartsmötena, individuella mentorer»
- Hela upplägget. »
- De planerade mötena, till exempel introduktionsträffen och mötet efter sommaren.»
- - Toppen med introduktionsmötena och tilldelning av mentorer»
- Inledande och avslutande träffar är väldigt bra. Väldigt god mat och trevlig atmosfär.»


Kursutvärderingssystem från