ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Uppstartsenkät KKR090 2014, KKR090

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-11-04 - 2014-11-07
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Carl Johan Franzén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp

1. Förväntade svårigheter inom lärandemålen

Ange hur svårt du tror att det kommer att vara att nå lärandemålen!

Basera dina svar på det du förväntar dig av kursen i dagsläget, det du tror ingår i lärandemålen och det du eventuellt hört om kursen tidigare!

Matrisfråga

utföra beräkningar rörande kemiska och biotekniska reaktorer avseende stökiometri, reaktionskinetik, omsättning och utbyten
18 svarande

Lätt»0 0%
Ganska lätt»0 0%
Det ska nog gå bra med lite jobb»10 55%
Ganska svårt»7 38%
Svårt»1 5%

Genomsnitt: 3.5

uppskatta olika faktorers inverkan på mass- och värmetransport och redogöra för de teoretiska grunderna till dessa
18 svarande

Lätt»0 0%
Ganska lätt»0 0%
Det ska nog gå bra med lite jobb»5 27%
Ganska svårt»10 55%
Svårt»3 16%

Genomsnitt: 3.88

utföra optimeringsuppgifter avseende reaktordimensionering och
16 svarande

Lätt»0 0%
Ganska lätt»0 0%
Det ska nog gå bra med lite jobb»7 43%
Ganska svårt»4 25%
Svårt»5 31%

Genomsnitt: 3.87

simulera celltillväxt, substratförbrukning och produktbildning i satsvisa och kontinuerliga reaktorer genom matematisk modellering på såväl mikroskopisk (cellmetabolism-) som makroskopisk (reak
17 svarande

Lätt»0 0%
Ganska lätt»1 5%
Det ska nog gå bra med lite jobb»6 35%
Ganska svårt»5 29%
Svårt»5 29%

Genomsnitt: 3.82

2. Förväntade svårigheter kring viktiga begrepp

Ange hur mycket arbete du tror du kommer att behöva för att lära dig förstå och använda följande begrepp!

Basera dina svar på det du förväntar dig av kursen och så som du uppfattar begreppen i dagsläget!

Matrisfråga

Stationära materialbalanser
18 svarande

Lätt, går snabbt»0 0%
Ganska lätt, bara lite arbete»4 22%
Det ska gå bra med lagom mycket insats»11 61%
Ganska svårt, jag måste arbeta hårt för att förstå»3 16%
Svårt, jag tror inte jag kommer klara det»0 0%

Genomsnitt: 2.94

Dynamiska materialbalanser
18 svarande

Lätt, går snabbt»0 0%
Ganska lätt, bara lite arbete»0 0%
Det ska gå bra med lagom mycket insats»6 33%
Ganska svårt, jag måste arbeta hårt för att förstå»11 61%
Svårt, jag tror inte jag kommer klara det»1 5%

Genomsnitt: 3.72

Dynamiska energibalanser
17 svarande

Lätt, går snabbt»0 0%
Ganska lätt, bara lite arbete»0 0%
Det ska gå bra med lagom mycket insats»4 23%
Ganska svårt, jag måste arbeta hårt för att förstå»13 76%
Svårt, jag tror inte jag kommer klara det»0 0%

Genomsnitt: 3.76

Uppehållstidsfördelningar i icke-ideala reaktorer
18 svarande

Lätt, går snabbt»0 0%
Ganska lätt, bara lite arbete»0 0%
Det ska gå bra med lagom mycket insats»7 38%
Ganska svårt, jag måste arbeta hårt för att förstå»9 50%
Svårt, jag tror inte jag kommer klara det»2 11%

Genomsnitt: 3.72

Reaktionskinetik för kemiska reaktioner
18 svarande

Lätt, går snabbt»1 5%
Ganska lätt, bara lite arbete»4 22%
Det ska gå bra med lagom mycket insats»10 55%
Ganska svårt, jag måste arbeta hårt för att förstå»2 11%
Svårt, jag tror inte jag kommer klara det»1 5%

Genomsnitt: 2.88

Reaktionskinetik för mikrobiell tillväxt och produktbildning
17 svarande

Lätt, går snabbt»1 5%
Ganska lätt, bara lite arbete»2 11%
Det ska gå bra med lagom mycket insats»10 58%
Ganska svårt, jag måste arbeta hårt för att förstå»3 17%
Svårt, jag tror inte jag kommer klara det»1 5%

Genomsnitt: 3.05

Stökiometri för mikrobiell tillväxt och produktbildning
18 svarande

Lätt, går snabbt»1 5%
Ganska lätt, bara lite arbete»4 22%
Det ska gå bra med lagom mycket insats»11 61%
Ganska svårt, jag måste arbeta hårt för att förstå»1 5%
Svårt, jag tror inte jag kommer klara det»1 5%

Genomsnitt: 2.83

Generaliserad reduktionsgrad
17 svarande

Lätt, går snabbt»0 0%
Ganska lätt, bara lite arbete»0 0%
Det ska gå bra med lagom mycket insats»7 41%
Ganska svårt, jag måste arbeta hårt för att förstå»10 58%
Svårt, jag tror inte jag kommer klara det»0 0%

Genomsnitt: 3.58

Kol- och reduktionsgradsbalanser
18 svarande

Lätt, går snabbt»0 0%
Ganska lätt, bara lite arbete»1 5%
Det ska gå bra med lagom mycket insats»8 44%
Ganska svårt, jag måste arbeta hårt för att förstå»7 38%
Svårt, jag tror inte jag kommer klara det»2 11%

Genomsnitt: 3.55

Syreöverföringskoefficient, KLa
18 svarande

Lätt, går snabbt»0 0%
Ganska lätt, bara lite arbete»0 0%
Det ska gå bra med lagom mycket insats»11 61%
Ganska svårt, jag måste arbeta hårt för att förstå»7 38%
Svårt, jag tror inte jag kommer klara det»0 0%

Genomsnitt: 3.38

Mikrobiell odlingsteknik
18 svarande

Lätt, går snabbt»1 5%
Ganska lätt, bara lite arbete»3 16%
Det ska gå bra med lagom mycket insats»10 55%
Ganska svårt, jag måste arbeta hårt för att förstå»4 22%
Svårt, jag tror inte jag kommer klara det»0 0%

Genomsnitt: 2.94

Biotekniska mätmetoder
18 svarande

Lätt, går snabbt»1 5%
Ganska lätt, bara lite arbete»4 22%
Det ska gå bra med lagom mycket insats»11 61%
Ganska svårt, jag måste arbeta hårt för att förstå»2 11%
Svårt, jag tror inte jag kommer klara det»0 0%

Genomsnitt: 2.77

Utbyten
18 svarande

Lätt, går snabbt»1 5%
Ganska lätt, bara lite arbete»3 16%
Det ska gå bra med lagom mycket insats»13 72%
Ganska svårt, jag måste arbeta hårt för att förstå»1 5%
Svårt, jag tror inte jag kommer klara det»0 0%

Genomsnitt: 2.77

Standardtillstånd
18 svarande

Lätt, går snabbt»3 16%
Ganska lätt, bara lite arbete»5 27%
Det ska gå bra med lagom mycket insats»9 50%
Ganska svårt, jag måste arbeta hårt för att förstå»1 5%
Svårt, jag tror inte jag kommer klara det»0 0%

Genomsnitt: 2.44

Aktiveringsenergi
18 svarande

Lätt, går snabbt»5 27%
Ganska lätt, bara lite arbete»6 33%
Det ska gå bra med lagom mycket insats»6 33%
Ganska svårt, jag måste arbeta hårt för att förstå»1 5%
Svårt, jag tror inte jag kommer klara det»0 0%

Genomsnitt: 2.16

Arrhenius-uttryck
18 svarande

Lätt, går snabbt»1 5%
Ganska lätt, bara lite arbete»7 38%
Det ska gå bra med lagom mycket insats»6 33%
Ganska svårt, jag måste arbeta hårt för att förstå»4 22%
Svårt, jag tror inte jag kommer klara det»0 0%

Genomsnitt: 2.72

Ideala gaslagen
18 svarande

Lätt, går snabbt»6 33%
Ganska lätt, bara lite arbete»8 44%
Det ska gå bra med lagom mycket insats»4 22%
Ganska svårt, jag måste arbeta hårt för att förstå»0 0%
Svårt, jag tror inte jag kommer klara det»0 0%

Genomsnitt: 1.88

Reaktionsomsättning
18 svarande

Lätt, går snabbt»0 0%
Ganska lätt, bara lite arbete»1 5%
Det ska gå bra med lagom mycket insats»14 77%
Ganska svårt, jag måste arbeta hårt för att förstå»3 16%
Svårt, jag tror inte jag kommer klara det»0 0%

Genomsnitt: 3.11

Omsättningsgrad
18 svarande

Lätt, går snabbt»0 0%
Ganska lätt, bara lite arbete»2 11%
Det ska gå bra med lagom mycket insats»13 72%
Ganska svårt, jag måste arbeta hårt för att förstå»3 16%
Svårt, jag tror inte jag kommer klara det»0 0%

Genomsnitt: 3.05

Kopplade ordinära differentialekvationer
18 svarande

Lätt, går snabbt»0 0%
Ganska lätt, bara lite arbete»1 5%
Det ska gå bra med lagom mycket insats»7 38%
Ganska svårt, jag måste arbeta hårt för att förstå»9 50%
Svårt, jag tror inte jag kommer klara det»1 5%

Genomsnitt: 3.55

Ekvationssystem
18 svarande

Lätt, går snabbt»2 11%
Ganska lätt, bara lite arbete»7 38%
Det ska gå bra med lagom mycket insats»7 38%
Ganska svårt, jag måste arbeta hårt för att förstå»1 5%
Svårt, jag tror inte jag kommer klara det»1 5%

Genomsnitt: 2.55

Numerisk integration
18 svarande

Lätt, går snabbt»2 11%
Ganska lätt, bara lite arbete»0 0%
Det ska gå bra med lagom mycket insats»10 55%
Ganska svårt, jag måste arbeta hårt för att förstå»5 27%
Svårt, jag tror inte jag kommer klara det»1 5%

Genomsnitt: 3.16

Ideal tankreaktor
18 svarande

Lätt, går snabbt»2 11%
Ganska lätt, bara lite arbete»2 11%
Det ska gå bra med lagom mycket insats»10 55%
Ganska svårt, jag måste arbeta hårt för att förstå»4 22%
Svårt, jag tror inte jag kommer klara det»0 0%

Genomsnitt: 2.88

Ideal tubreaktor
18 svarande

Lätt, går snabbt»2 11%
Ganska lätt, bara lite arbete»0 0%
Det ska gå bra med lagom mycket insats»12 66%
Ganska svårt, jag måste arbeta hårt för att förstå»4 22%
Svårt, jag tror inte jag kommer klara det»0 0%

Genomsnitt: 3

3. Vad har du för övriga förväntningar på kursen?

- Att lära mig mestadels beräkningar kopplat till bioreaktorer samt att tillämpa biotekniska kunskaper.»
- Jag hoppas att jag kommer att kunna koppla ihop det jag tidigare läst med pratiska tillämpningar, att jag kan se tydliga exempel i industrin där det jag hittills lärt mig är relevant.»
- Jag hoppas att det lätt går att förstå hur man kan aplicera kunskapen i verkligheten, vilket ofta är en brist i andra kurser.»
- Jag hoppas att den ska kännas tillämpbar och därmed relevant. Jag tror att det är en rolig kurs men att den kräver mycket jobb. »
- Det verkar intressant. Det verkar också vara en kurs man måste jobba mycket med.»
- Att det blir intressant men övningsuppgifterna kommer ta mycket tid - men det är nog främst genom dem jag lär mig kursmaterialet.»


Tack för att du tog dig tid att svara på enkäten!

Claes och CalleKursutvärderingssystem från