ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering av introduktionskursen i programmering

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-10-07 - 2014-10-16
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Elke Mangelsen»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Datateknik 300 hp


Förkunskaper

1. Har du läst någon tidigare kurs i programmering på gymnasiet eller motsvarande? [Ja | Nej]

40 svarande

Ja»30 75%
Nej»10 25%

Genomsnitt: 1.25

- Läste på gymnasiet, men det riktigt dåligt overall. Valde att läsa på egen hand på CodeAcademy, som jag tyckte var bra.» (Ja)
- A, B, C» (Ja)
- Visual Basic» (Ja)
- Programmering 1 (GY11)» (Ja)
- VB i VBStudio» (Ja)
- Men däremot lärt mig lite under praktik och sommarjobb» (Nej)

2. Har du utfört eller deltagit i tidigare programmeringsprojekt utanför skolan?

40 svarande

Ja»16 40%
Nej»24 60%

Genomsnitt: 1.6

- Jobbat med programmering i två år» (Ja)
- Casual» (Ja)

3. Vilken självskattningsnivå valde du i början av kursen?

40 svarande

Grön»15 37%
Orange»19 47%
Röd»6 15%

Genomsnitt: 1.77

- Insåg efter ett tag att jag nog var gränsfall grön/orange» (Orange)
- Jag valde den mest erfarna kategorin, jag tror det var röd men jag är inte säker på att jag minns rätt.» (Röd)


Administration och kursmaterial

4. Hur fungerade materialet på och länkat från kurshemsidan?

40 svarande

Väldigt dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»28 70%
Väldigt bra»9 22%

Genomsnitt: 3.15

- Sidan var trasig i början av kursen, när det väl kom igång var det okej.» (Ganska dåligt)
- Var tvungen att ladda ner och använda Google Chrome för att nå hemsidan på skoldatorerna» (Ganska dåligt)
- Enkelt och smidigt att hitta information.» (Ganska bra)
- För mig funkade det bra, men vet att det var väldiga problem att få igång pygame till Mac.» (Ganska bra)
- Fungerade ej när man använde internet explorer» (Ganska bra)

5. I vilken utsträckning använde du dig av tutorials?

40 svarande

Inte alls»8 20%
I liten utsträckning»23 57%
I stor utsträckning»9 22%
Nästan uteslutande»0 0%

Genomsnitt: 2.02

- Google is your friend» (Inte alls)

6. Hur mycket hjälp upplever du att tutorials gav dig?

40 svarande

Väldigt dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 14%
Ganska bra»19 67%
Väldigt bra»5 17%
Inget svar (N/A)»12

Genomsnitt: 3.03

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

40 svarande

Väldigt dåligt»1 2%
Ganska dåligt»9 23%
Ganska bra»23 58%
Väldigt bra»6 15%
Inget svar (N/A)»1

Genomsnitt: 2.87

- Jag har svårt att förstå nivån som föreläsningarna lade sig på. Det gick fram för snabbt för att nybörjare skulle hänga med, och jag som erfaren programmerare lärde mig inte något nytt från dom. De som möjligtvis kan ha fått ut något av dom är väl de som läst lite programmering på gymnasiet men inte mycket mer.» (Väldigt dåligt)
- Det sades inget matnyttigt på lektionerna utan man förväntades googla allt» (Ganska dåligt)
- för oss lite mer erfarna gav det inget» (Ganska dåligt)
- Live-kodningen var inte så bra. Tex snackade vi typ 10 minuter om skillnaden mellan input och raw_input.» (Ganska dåligt)
- För hög nivå i allmänhet. Kursen började med "ni behöver inga förkunskaper" men kursens föreläsningar riktade sig i allmänhet mot de röda/ orangea.» (Ganska dåligt)
- Känner att vissa elementära delar som är väldigt relevanta för nybörjare kunde ha tagits upp istället.» (Ganska dåligt)
- Engagerad föreläsare! » (Väldigt bra)


Övningsuppgifter

8. Upplever du att det fanns övningsuppgifter som passade och tilltalade dig?

40 svarande

Nej»1 2%
I viss utsträckning»14 35%
I stor utsträckning»25 62%

Genomsnitt: 2.6

- Lite dåligt med grunder för att bara hoppa in så, hade varit nice med lite enkla standard funktioner & syntax underförsta föreläsningen.» (I viss utsträckning)
- Perfekt med olika svårighetsgrader» (I stor utsträckning)

9. Vad anser du om övningsuppgifternas svårighetsgrad, relativt din självskattning?

39 svarande

För lågt»0 0%
Lågt»3 7%
Lagom»30 76%
Högt»5 12%
För högt»1 2%

Genomsnitt: 3.1

- De flesta lägre, dock finns det de som e högre.» (Lagom)
- på orange nivå kändes det som att det fanns uppgifter från ganska enkla till ganska svåra » (Lagom)
- Mitt stora problem var att Python var ett främmande språk, mycket tid gick åt till att lära sig språket.» (Högt)

10. Vilken är den högsta nivå på uppgift du försökte implementera innan kursens slut?

40 svarande

Grön»6 15%
Orange»18 45%
Röd»16 40%

Genomsnitt: 2.25

- Återigen, jag antar att röd var det svåraste, annars ändras mitt svar.» (Röd)
- Min grupp var aningen bättre än jag var.» (Röd)

11. Vad tyckte du på det hela taget om övningsuppgifterna?

40 svarande

Väldigt dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»28 70%
Väldigt bra»12 30%

Genomsnitt: 3.3

- Övningspassen i allmänhet var mycket bra utformade, gott om tid att utföra uppgifterna och bekanta sig med chalmers datorsystem, bra hjälp för dom som behövde.» (Ganska bra)


Studieklimat

12. Hur var möjligheten att få hjälp?

40 svarande

Väldigt dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»16 42%
Väldigt bra»20 52%
Inget svar (N/A)»2

Genomsnitt: 3.44

13. Hur nöjd är du med den hjälp du fick av kursassistenterna?

40 svarande

Väldigt dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»16 42%
Väldigt bra»20 52%
Inget svar (N/A)»2

Genomsnitt: 3.47

14. Hur fungerade samarbetet i er grupp?

40 svarande

Väldigt dåligt»1 2%
Ganska dåligt»8 21%
Ganska bra»15 39%
Väldigt bra»14 36%
Inget svar (N/A)»2

Genomsnitt: 3.1

- Mina gruppmedlemmar valde grön men hade verkligen behövt minst orange för att utmana sig själva. Fick programmera ensam för att hinna med & förstå vad som hände.» (Väldigt dåligt)
- Vi jobbade mest självständigt även om vi tog hjälp av varandra om vi t.ex. inte klarade av att hitta någon bugg i koden.» (Ganska dåligt)
- Parade ihop en grön, orange och röd i samma grupp så alla jobbade med olika uppgifter.» (Ganska dåligt)
- Programmeringsnivån skillde sig stort, så jag bestämde mig för att arbeta med uppgifterna på egen hand.» (Ganska dåligt)
- Vi delade upp oss. Mest för att vi var på olika nivå och inte arbetade samma tider.» (Ganska dåligt)
- Ganska bra relativt att vi känt varandra i cirka en halv dag.» (Ganska bra)


Tidsåtgång

15. Hur stor andel av tiden för övningstillfällen deltog du på?

40 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»4 10%
75%»6 15%
100%»29 72%

Genomsnitt: 4.57

- Var sjuk vid ett tillfälle» (75%)

16. Hur många timmar uppskattar du att du lade på kursen utöver schemalagd tid?

39 svarande

0-5»25 64%
5-10»11 28%
10-15»1 2%
>15»2 5%

Genomsnitt: 1.48

17. Hur många timmar uppskattar du att du lade på kursen totalt?

40 svarande

0-10»2 5%
10-20»22 55%
20-30»14 35%
>30»2 5%

Genomsnitt: 2.4

- I stort sett bara tiden som gick åt av övningspassen+föreläsningarna.» (10-20)


Måluppfyllelse

I vilken utsträckning stämmer följande påståenden in på dig:

18. Kursen har ökat mitt självförtroende inför den efterföljande programmeringen. [1-4]

40 svarande

Väldigt dåligt»3 7%
Ganska dåligt»11 27%
Ganska bra»21 52%
Väldigt bra»5 12%

Genomsnitt: 2.7

- Om frågan istället hade varit "Hur var dit självförtroende inför den efterföljande programmeringen efter efter kursen" så hade jag svarat högt eller mycket högt, men kursen hade inte så mycket med det att göra.» (Ganska dåligt)

19. Kursen har hjälpt mig förstå och klara av den efterföljande programmeringen.

40 svarande

Väldigt dåligt»6 15%
Ganska dåligt»12 30%
Ganska bra»21 52%
Väldigt bra»1 2%

Genomsnitt: 2.42

- Det enda nya jag lärde mig var specifikt för programmeringsspråket, och inte om programmering i allmänhet. Jag tror dock att nybörjare fick ut mer av det hela.» (Ganska dåligt)
- Ingen aning» (Ganska dåligt)
- Python är inte haskell » (Ganska dåligt)

20. Jag tycker att programmering är roligt.

40 svarande

Nej, mindre än innan kursen»0 0%
Nej, samma som innan kursen»1 2%
Ja, samma som innan kursen»24 60%
Ja, mer än innan kursen]»15 37%

Genomsnitt: 3.35


Sammanfattning

21. Vad är ditt sammanfattande betyg av kursen?

40 svarande

0 0%
2 5%
10 25%
25 62%
3 7%

Genomsnitt: 3.72

- bra övningar och bra hemsida, dåliga föreläsningar» (3)
- För de som inte programmerat innan kan det ha varit förvirrande med först Python och sedan Haskell» (4)

22. Vad bör definivt bevaras till nästa år?

- Upplägget»
- Mycket enskild tid att jobba med uppgifterna. Learn by doing. »
- Olika svårighetsgrader»
- Uppgifterna»
- Övningspassen»
- Pedagogiska lab assistenterna.»
- Uppgifterna»
- Övningarna var bra och i blandad svårighetsgrad.»
- De olika svårighetsgraderna»
- Länkar till tutorials»
- Självskattningsnivåerna och allt som kommer med det»
- "Live-programmering" på föreläsningarna.»
- Bra hjälp från assistenterna. En väldigt bra dedikerad sida som innehöll det mesta man behövde för att kunna programmera smidigt. »
- De olika nivåerna så att alla kan göra uppgifter på sin egen kunskapsnivå»
- Att det finns många olika övningsuppgifter»
- Övningarna, rolig variation och bra svårighetsgrader»
- Möjligheten att kunna välja svårighetsgrad.»
- Allting»
- Allt som fanns i år.»
- Python, samt övningsuppgifterna.»

23. Vad bör definitivt ändras till nästa år?

- Självskattningsnivåerna kunde vara tydligare»
- Upplägget av föreläsningarna. Genomgångarna på projektorn gav inte så mycket. »
- Säg vad man ska använda för funktioner i respektive uppgift. Mn förväntades kunna programmering och syntaxer även i de enklaste uppgifterna»
- Jag tror att ni bör tänka om helt vad gäller föreläsningarna.»
- Bort med föreläsningar. Inför mer interaktiva övningar. Lär er från CodeAcademy.»
-
- För någon som aldrig har programmerat så verkar det ganska svårt, att bara börja koda.»
- Gå igenom lösningar av uppgifter efter att man kanske delat upp klassen utefter vald svårighetsgrad. Be grupperna redovisa lösningar av uppgifterna för varandra. »
- övning innan föreläsning.»
- Nivån på föreläsningarna, tycker de borde rikta sig mot nybörjarna som faktiskt behöver en introkurs. Börja från början liksom.»
- Grundläggande kunskap i Python hjälpte näst intill inget alls när man bytte över till Haskell. För en nybörjare i programmering kändes språken helt olika och det var svårt att ens förstå hur man skulle skriva för att ens få något att fungera. Det var inte heller så roligt att byta över efter att ha börjat bli lite varm till Python, speciellt när de två språken känns så olika.»
- Göra föreläsningarna mer nybörjarvänliga, det kändes som att jag inte hade hängt med alla gånger på dem om jag inte hade haft kunskaper sen innan»
- Föreläsningarna och hur man kastas in. Python bör ändå gås igenom lite, då det är det programmeringsspråk vi använder. »
- Inget speciellt.»
- Mer grunder i början (under föreläsningarna), t.ex. Syntax & standardfunktioner. Försök var lite tydligare med hur viktig självskattningen är. BÄTTRE att börja svårt & gå ner om man inte klarar det än att ta det enklaste och förstöra för de som faktiskt inte förstår någonting...»
- Inget.»
- Eventuellt en mindre introduktion till Java i slutet av kursen?»

24. Vilket program läser du?

40 svarande

D-programmet»18 45%
IT-programmet»22 55%

Genomsnitt: 1.55Kursutvärderingssystem från