ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Introkurs matematik 2014

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-10-06 - 2014-10-16
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Elke Mangelsen»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Datateknik 300 hp


1 Om kursen

1. Kursen var en bra förberedelse inför kursen Diskret matematik.

23 svarande

Instämmer inte alls»1 4%
Instämmer lite»1 4%
Neutral»0 0%
Instämmer mestadels»8 34%
Instämmer helt»13 56%
Vet ej/minns ej»0

Genomsnitt: 4.34

- Gjorde bara ett annat kapitel i boken som användes i den kommande kursen, men gav inga bra grunder att stå på inför den kommande kursen utan det kändes mer bara som att man fick ett litet försprång. » (Instämmer inte alls)
- Well gick bara igenom en del av TMV210, men det var la bra» (Instämmer mestadels)

2. Hur många föreläsningar gick du på?

23 svarande

0 0%
0 0%
4 18%
18 81%
Vet ej/minns ej»1

Genomsnitt: 3.81

3. Jag lärde mig mycket på föreläsningarna.

23 svarande

Instämmer inte alls»0 0%
Instämmer lite»2 9%
Neutral»4 18%
Instämmer mestadels»12 54%
Instämmer helt»4 18%
Vet ej/minns ej»1

Genomsnitt: 3.81

- Det mesta var redan bekant för mig, då jag läst diskmatte i gymnasiet, men jag uppskattade uppfräschningen av minnet.» (Neutral)
- Kunde ha tagit mer hänsyn till studenter med lite sämre förkunskap i matte.» (Neutral)
- Det va bra repetition» (Instämmer mestadels)
- Hade redan läst innehållet på gymnasiet» (Vet ej/minns ej)

4. Hur många övningar med lärarhandledning gick du på?

23 svarande

1 5%
3 15%
5 26%
10 52%
Vet ej/minns ej»4

Genomsnitt: 3.26

5. Jag lärde mig mycket på övningarna.

23 svarande

Instämmer inte alls»0 0%
Instämmer lite»1 4%
Neutral»7 30%
Instämmer mestadels»13 56%
Instämmer helt»2 8%

Genomsnitt: 3.69

6. Det kändes tråkigt att göra om det mesta igen i kursen Diskret matematik.

23 svarande

Instämmer inte alls»17 73%
Instämmer lite»2 8%
Neutral»3 13%
Instämmer mestadels»0 0%
Instämmer helt»1 4%

Genomsnitt: 1.52

- Behövdes» (Instämmer inte alls)
- Han gick typ igenom det på en föreläsning så» (Instämmer inte alls)
- Absolut inte, var skönt att ha lite saker man kände igen.» (Instämmer inte alls)
- Det var skönt att inte ha så mycket att plugga in i början. En bra mjukstart» (Instämmer inte alls)
- Då jag var ovan vid att studerar på det sätt man gör i högskolan tycker jag att det var bra med lite repetition i början så att man kunde komma in i det hela!» (Neutral)

7. Övriga kommentarer om kursen


2 Om tentan

8. Skrev du tentan?

23 svarande

Ja»20 86%
Nej»3 13%

Genomsnitt: 1.13

9. Om du INTE skrev tentan: Varför?

- Vet ej/minns ej»
- Jag tror att jag sov, minns inte riktigt.»
- Var tyvärr sjuk vid tentamensdagen.»

10. Om du skrev tentan: Det kändes skönt att testa och tenta.

20 svarande

Instämmer inte alls»0 0%
Instämmer lite»1 5%
Neutral»2 10%
Instämmer mestadels»3 15%
Instämmer helt»14 70%

Genomsnitt: 4.5

- Bra att man fick känna på hur det är innan det var skarpt läge. Man hade vissa frågetecken» (Instämmer helt)

11. Jag hade förberett mig väl inför tentan.

21 svarande

Instämmer inte alls»3 14%
Instämmer lite»3 14%
Neutral»5 23%
Instämmer mestadels»7 33%
Instämmer helt»3 14%

Genomsnitt: 3.19

- Ville se hur det gick utan att plugga.» (Instämmer inte alls)
- Inget utöver gruppövningarna» (Instämmer lite)
- Endast på schemalagd tid.» (Neutral)

12. Övriga kommentarer om tentanKursutvärderingssystem från