ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Repetition matematik

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-09-02 - 2014-09-27
Antal svar: 78
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»

1. Upplevde du gästföreläsningarna som givande?*

Ange på skalan, där 1 är missnöjd och 5 är helt nöjd.

78 svarande

1 1%
10 13%
25 34%
18 25%
18 25%
Närvarade ej»6

Genomsnitt: 3.58

- Jag tycker att alla gästföreläsningar var medel. Det hade säkert varit mer givande om man hade mer kunskap om ämnena de pratade om. » (2)
- Den unga tjejen. Lätt att hänga med och förstå vad det var hon gjorde.» (2)
- Tyckte inte att gästföreläsningarna gav så mycket, lite tidigt i utbildningen. Ändå intressant att få en bild av vad man kan bli!» (2)
- Gick bara på den första, förstod inte ett dugg av vad den handlade om.» (2)
- Den där det var två personer från ett företag som kom. Tror det var den sista. Han var en bra talare och hade smarta saker att säga. Den där det var en ensam kille som pratade, han kom också från något företag, var bara pinsamt eftersom han verkligen sa plugga inte det ser dåligt ut på cv:et.» (3)
- Neural Networks because I learn a different approximation in statistical physics than I am used.Also it is the only actual graduate course.The others are no unfortunately IMO.» (3)
- Nummer två, om matematik och biologi (kunde inte närvara på de två sista). Inspirerande och framförallt på lagom nivå.» (3)
- Den med killen som var i typ Hong Kong, bättre än den med matematikern här från Chalmers. » (3)
- Slumpvis mus följd av den yngre manliga föreläsaren. Den äldre föreläsaren blev bara intressant när Jana förklarade» (3)
- Alumnin från Ericsson. Kändes som jag tänkte som honom.» (3)
- Hade vi gästföreläsare på introduktionskursen? » (3)
- Eriksson snubben. Han pratde mycket inspirerane om hur det kan vara att jobba som ingenjör utan att grotta ner sig i komplicerad matematik.» (3)
- Hon som jobbade med modellering inom medicin.» (3)
- Jag minns ingen väldigt specefikt, vilket kanske är pga att ingen fångade mitt intresse tillräckligt mycket, men de var inte heller dåliga» (3)
- De två som kom från ett företag och pratade om sitt jobb där som "produktutveckalare" eller dyl. De var bra på att prata/presentera och man kunde relatera till och förstå det de sa. » (3)
- Den med han från Sony Ericsson, vissa delar ur föreläsningen var riktigt bra, typ hur man inte måste vara bra men ändå lyckas.» (3)
- Konsulterna. Gav en inblick i vad man kan göra efter utbildningen» (3)
- Jag kommer inte ihåg vad föreläsaren hette, men jag har för mig att han var den sista av dem! (Han som berättade om sina kompisar runtom i världen, där bl.a. en var VD för ett investment banking-företag i Frankrike om jag inte minns fel) Han var inspirerande!» (3)
- Den som handlade om arbetslivet, han som konbade i Japan, och vad som kan hända sen när vi är utexaminerade.» (3)
- Han från Ericsson. Den gav inblick i arbetslivet för en teknisk fysisker. » (4)
- Fysikgästföreläsningen» (4)
- Jag tyckte bäst om den sista, eftersom den tog upp mer generell information och därmed kändes mer inspirerande.» (4)
- Konsultföretaget, de visade vad man kan bli.» (4)
- Hon som pratade om "hur slumpmässig är en mus". Bra föreläsning på bra nivå, och kul att se att man kan jobba med det.» (4)
- Ingen speciellt kommentar» (4)
- Patrik Nyman. Han gjorde fina personporträtt av gamla F-are (med funktionen att de visade att man kan bli allt) och kunde retorik.» (4)
- Mannen, vars namn jag ironiskt nog glömt, som jobbade på Ericsson. Mycket av det han nämnde om känslor, tankar och funderingar kring studier och framtiden generellt kände jag igen mig i. Dessutom ett intressant yrke och intressanta tips.» (5)
- ingen särkild» (5)
- Företagen» (5)
- Han med diffekvationer för jag kände igen vissa delar samtidigt som det var utmanande att hänga med, det är viktigt, och det är sånt jag vill jobba med.» (5)
- Pontus var väldigt bra eftersom han förstod vilken nivå vi låg på.» (5)
- Såg bara den första, sen såg jag ingen mer. Den första var riktigt dålig. Föreläsaren la innehållet på en jättekonstig nivå, och gjorde sig väldigt lite ansträngning att nu ut med materialet till Nollan.» (5)
- Den sista» (5)
- Kvinnan som nu arbetar på Astra Zeneca var bäst. Det tvärvetenskapliga medicin-matte intresserar mig, och vägen till hennes yrkesroll var intressant att ta del av.» (5)

2. Upplevde du de phadderledda räknestugorna som givande?*

Ange på skalan, där 1 är missnöjd och 5 är helt nöjd.

78 svarande

Totalt:

0 0%
0 0%
9 11%
23 30%
44 57%
Närvarade ej»2

Genomsnitt: 4.46

Fördelat på olika grupper:

1an: (11 st)
10 0%
20 0%
32 22%
42 22%
55 55%
Närvarade ej2

Genomsnitt: 4.33

- Faddrarna var mycket bättre än räknestugorna som är nu.» (5)
- Jätteviktigt o bra att få hjälp, och kul att komma faddrarna närmre.» (5)
- No computational sessions at the moment which is strange especially for a computational program like cas.» (Närvarade ej)

255: (6 st)
10 0%
20 0%
30 0%
41 16%
55 83%
Närvarade ej0

Genomsnitt: 4.83

- Det förekom många intressante diskussioner om bland annat matematik.» (5)

34: (3 st)
10 0%
20 0%
30 0%
40 0%
53 100%
Närvarade ej0

Genomsnitt: 5

- Hade inte pluggat matten utan räknestugorna, det var svårt att hitta tid under mottagningen. Jag hade prioriterat annat om inte tid varit avsatt.» (5)

42: (7 st)
10 0%
20 0%
31 14%
42 28%
54 57%
Närvarade ej0

Genomsnitt: 4.42

- Har inte varit i behov av den, annars har allt varit bra!» (3)
- Man fick den hjälp man behövde.» (4)

69: (6 st)
10 0%
20 0%
30 0%
43 50%
53 50%
Närvarade ej0

Genomsnitt: 4.5

- Väldigt nöjd med phaddergruppen» (4)
- Superbra jobbat av Jacob och Anton!!» (5)
- Fantastisk entusiasm, extratimmar och godis! Fem av fem!» (5)

666: (6 st)
10 0%
20 0%
31 16%
42 33%
53 50%
Närvarade ej0

Genomsnitt: 4.33

Ph7: (10 st)
10 0%
20 0%
30 0%
44 40%
56 60%
Närvarade ej0

Genomsnitt: 4.6

- Skulle varit trevligt att ha några fler gånger! » (4)
- Jättebra! Otroligt snällt av phaddrarna att lägga ned så mycket tid. Både Isak och Joakim var bra på att hjälpa, både med matten och andra frågor. Deras räknestugor var bra mycket bättre än de "riktiga" som vi har nu. » (5)
- Tillgängliga och svarade alltid på frågor och förklarade uppgifterna på ett enkelt sätt» (5)

8an: (6 st)
10 0%
20 0%
32 33%
42 33%
52 33%
Närvarade ej0

Genomsnitt: 4

- Lite tyst i klassrummet» (3)

9an: (2 st)
10 0%
20 0%
30 0%
40 0%
52 100%
Närvarade ej0

Genomsnitt: 5

Cret: (6 st)
10 0%
20 0%
31 16%
44 66%
51 16%
Närvarade ej0

Genomsnitt: 4

- Jag tog aldrig riktigt hjälp av dem, men jag upplevde att andra fick hjälp. Dessutom väldigt mysigt och trevligt.» (4)

Gigli: (10 st)
10 0%
20 0%
31 10%
42 20%
57 70%
Närvarade ej0

Genomsnitt: 4.6

- Robin och Rolle skötte sig utmärkt! » (5)
- Jag tyckte det var jättebra med den här chansen till hjälp, och jag tyckte att faddrarna skötte det väldigt bra :)» (5)
- Räkenstugorna var jättemysiga, och phaddrarna som ledde dem duktiga på att förklara när man inte förstod något.» (5)
- Kunniga, och bra pedagogik» (5)
- De som höll i den hjälpte till väldigt bra!» (5)

23:59: (5 st)
10 0%
20 0%
31 20%
41 20%
53 60%
Närvarade ej0

Genomsnitt: 4.4

- Det var bra att få räkna tillsammans med många som man kände.» (5)
- Lugnt och tyst, fanns möjlighet att ställa frågor, phaddrarna kunde även hjälpa. » (5)

3. Upplevde du några av områdena i repetitionen som nya?

78 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Grundläggande räkneregler»1 1%
Absolutbelopp»7 8%
Kvadratrot»3 3%
Andragradsekvationer»2 2%
Talföljder och summor»9 11%
Polynomdivision»3 3%
Faktoruppdelning»2 2%
Ekvationssystem»1 1%
Intervall och mängder»19 24%
Komplexa tal»2 2%
Rotekvationer»3 3%
Olikheter»13 16%
Exponentialfunktioner»0 0%
Logaritmer»1 1%
Trigonometriska funktioner, formler och ekvationer»4 5%
Funktioner»1 1%
Max/min-problem»1 1%
Rätalinjer»2 2%
Andragradskurvor»2 2%
Deriveringsproblem»1 1%

- (Intervall och mängder, Olikheter)
- Asymptot» ()
- Inte som jag kan komma på. » (Faktoruppdelning, Intervall och mängder, Olikheter)
- Nej. Pontus sammanfattade bra.» (Kvadratrot)
- Nej» (Rotekvationer, Olikheter)
- Nej» (Andragradskurvor)
- Nej.» ()
- (Polynomdivision, Intervall och mängder)
- nej» ()
- Mer förberedande analyssituationer som kunde underlättat senare kurser, att vänja sig av med "gymnasietänket" där man bara använde formler och inte förståelse, exempelvis hur man lägger upp bevis och satser. » ()
- (Trigonometriska funktioner, formler och ekvationer)
- Mer om gränsvärden.» (Kvadratrot, Talföljder och summor, Intervall och mängder)
- Integraler» ()

4. Finns det något du tycker kan förbättras till nästa år?

- Kompendiet var dyrt och användes knappt, det borde vara tydligare information kring det. »
-
- The theoretical approximation in the courses is nowhere near I believe it should be.Not every of us wants to be an engineer.»
- Inget direkt. »
- Nej, det var en bra repetition på gymnasiets matte»
- Övningsduggorna upplevde jag som betydligt lättare än den faktiska duggan vi fick. Repetitionen var i princip oklanderlig dock.»
- Jag tycker att allt var mycket bra.»
- Tempot kunde vara lite för snabbt, och ibland hoppades flera steg i uträkningarna på tavlan öve4»
-
- Fokusera mer på de svåra delarna och mindre på basic-delarna (potenslagar mm.)»
- Kändes som att man kunde haft lite färre, mer relevanta övningsuppgifter.»
- Det skulle vara bra om man kunde börja med den här istället för sommarmatten. Då skulle fler hinna med eftersom mottagningen tar tid.»
- Nej»
- Kan inte komma på något.»
-
- Har inget konstruktivt »
- Repetitionen var mycket bra men känns fortfarande som att föreläsningarna senare, Inledande Matematisk Analys och Linjär Algebra förutsätter att man kan mer än vad man kan, kunde därför varit bra med längre pass så man kunde gått igenom mer, exempelvis mer förberedande mot LA där man kastades in i vektorer i rummet och liknande som kunde varit bra att få en bas i om man aldrig tänkt i 3D innan. Också en liten kort grund vad som menas att göra analys på svaret man får, vad som är bra att kolla efter i metoden och liknande, diskuterade faror med pq-formeln men kunde gett fler exempel och dsikuterat dessa. »
-
- Nej, är nöjd. »
- Nej»
- Tror att det är svårt att göra det bättre. »
- Inget särskilt ^^»
- Nej»
- Lite mer tid till repetitionen så att föreläsaren inte behöver skynda lika mycket för att hinna med allt. Hade nog räckt med ett par timmar till.»

5. Finns det något du tycker var särskilt bra?

- Föreläsaren var fantastisk!»
- Jag hade aldrig trott att en student kunde vara så bra som lärare. Pontus är bäst! »
- Att Pontus själv var en elev och kunde ge tips om vad man behöver kunna och hur de brukar se ut på prov osv»
- The computational part of the program is great.I"ve never experienced anything like it even though I don"t consider my self us a person who can judge this because my background is more theoretical. »
- De grundläggande sakerna som kvadrering exempelvis gicks igenom på ett sätt så det inte kändes meningslöst att repetera»
- Läraren - pedagogisk och höll det intressant trots att det var repetition. Kom med små väldigt hjälpsamma knep och tips.»
- Pontus var en mycket bra föreläsare! Skötte sig exemplariskt tycker jag! »
- Att få se härledning till trig-likheter igen»
- Pontus var väldigt tillmötesgående med frågor och uttryckte sig på ett pedagogiskt bra sätt.»
- Föreläsaren, Pontus, var väldigt bra! Pedagogisk, härlig inställning. »
- Pontus var grym!»
- Vi hade en helt underbar och pedagogisk lärare.»
- Jag tyckte det var en väldigt givande kurs, och välbehövlig :)»
- Pontus var jättebra föreläsare! Bra med repetition, det behövdes. Lite skillnad i hur man skriver från gymnasiet.»
- Pontus var väldigt duktig.»
- Pontus avslutnings gyckel »
- Föreläsningarna var väldigt bra och intressanta»
- Pontus var grym»
- Det är bra tempo.»
- Pontus var riktigt bra. Upplägget av kursen var också bra.»
- Nej»
- Räknestugorna var väldigt bra!»
- tempo och innehåll»
- Bra föreläsare! Lagom snabbt tempo»
- Pontus»
- Pontus, som ledde kursen. Han var väldigt bra på att hålla föreläsnngar och gjorde dessutom ett exemplariskt spex sista dagen!!»
- Jättebra att Pontus uppskattade frågor och att det kunde bli diskussioner utan att han stressade på!»
- Studietempot var jättebra för min del, snabbt och ytligt. Bra repitionstempo.»
- Tyckte Pontus skötte sig bra i rollen som föreläsare. Cred till honom! »
- Föreläsningarna var bra och lättförståeliga.»
- Läraren»
- Läraren förklarade bra och var väldigt bra på att uppmuntra folk till att ställa frågor. »
- Att det gick snabbt fram!»
- Pontus, att han tog sig tiden att svara på frågor utanför lektionerna, på mailen. Plus att han var bra på att förklara och på att ge smarta tips.»
- Att vi överhuvudtaget har dessa två veckor, även fast jag tog studenten i våras tog det de här veckorna för mig att komma in i mattetänket igen.»
- Repetitionen var mycket bra upplagd. Jag hade gjort allt innan, men fick lära mig lite nya sätt att räkna ut saker på som man inte använde sig av på gymnasiet.»

6. Tyckte du att samläsningen med AT fungerade bra?*

Ange på skalan, där 1 är missnöjd och 5 är helt nöjd.

78 svarande

0 0%
0 0%
11 15%
7 10%
52 74%
Vet ej»8

Genomsnitt: 4.58

- Märkte knappt av AT så det var bra.» (3)
- Lite svårt att få bra platser (mitten, fram)» (3)
- Är väl kul med samarbete över sektionerna, men kanske lite tidigt. I början vill man fokusera på att lära känna sin egen klass, så så fort alla fått sina nollbrickor (och därmed kunde se sektionstillhörighet) höll sig AT och F/TM på var sin kant. » (3)
- ingen dum ide. Men för egen del var tankarna framför allt på att lära känna personerna från phaddergrupp+f/tm, speciellt så i början.» (3)
- Lite platsbrist » (4)
- Det fungerade bra, fick tillfälle att prata med några av dem men märkte annars knappt av dem. » (4)
- (5)
- Jag tyckte inte att det gjorde varken till eller från, det är klart att det inte gjorde något att de var med, men det tillförde inte heller något speciellt.» (5)
- Det spelar inte så stor roll. Man lägger inte riktigt märke till vilken sektion någon tillhör.» (5)
- Märkte inte av något» (5)
- Det var inget man märkte av riktigt.» (5)
- Ingen åsikt» (Vet ej)

7. Fick du kontakt med några AT-studenter till följd av samläsningen?*

78 svarande

Ja»10 12%
Nej»68 87%

Genomsnitt: 1.87

8. Hur stor det av undervisningen deltog du i?*

78 svarande

100%»55 70%
75% - 100%»21 26%
50% - 75%»2 2%
25% - 50%»0 0%
0% - 25%»0 0%

Genomsnitt: 1.32

9. Hur många timmar i veckan (uppskattningsvis) skulle du säga att du lade på kursen?*

78 svarande

15-20»22 28%
10-15»28 35%
5-10»20 25%
0-5»8 10%

Genomsnitt: 2.17


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från