ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Repetition och introduktion (Bt, K, Kf, Ki) 2014

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-08-29 - 2014-09-14
Antal svar: 135
Procent av deltagarna som svarat: 61%
Kontaktperson: Nikola Markovic»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers

1. Hur många kemirepetitionstillfällen utnyttjade du?

135 svarande

0 tillfällen»5 3%
1 tillfälle»11 8%
2 tillfällen»14 10%
3 tillfällen»36 26%
4 tillfällen»69 51%

Genomsnitt: 4.13

2. Upplevde du att du behövde repetera gymnasiekemin?

135 svarande

Nej»20 14%
Ja»115 85%

Genomsnitt: 1.85

- Det som var svårt var att det var på engelska vilket jag inte var van vid, men själva uppgifterna i sig var inte svåra.» (Nej)
- Jag gjorde det under våren.» (Nej)
- Jag hade klarat mig utan, men det var bra att ha, speciellt häftet var väldigt bra och jag kände att eftersom jag klarade det så kunde jag ta det lugnt.» (Nej)
- Jag hade också gärna tagit del av information OM att dessa kurser ägde rum under mottagningen, att det inte bara handlade om chalmersnollning dessa två veckor, vilket var intrycket jag fått. Mitt bristande deltagande följer alltså av att jag jobbade, och inte av att jag inte ville vara med mer.» (Ja)
- Kändes som att allt fanns med och att ingenting missades» (Ja)
- Jag kom ihåg det mesta, men vissa detaljer hade glömts bort. Detta lärde jag mig med hjälp av utdelat häfte.» (Ja)
- Jag hade kemi under de två första åren under gymnasiet så en repetition var välbehövlig.» (Ja)
- Bra med rep eftersom man glömmer mycket sedan gymnasiekursens kemi har avslutats. Tycker verkligen att "läraren" jag hade under dessa tillfällena va jätte duktig på att förklara och tog sig tid att visa. » (Ja)
- Dessa tillfällen gav tyvärr inte så mycket. Jag hade behövt snabbrepetition i form av en genomgång på en föreläsning.» (Ja)
- Komentar på föregående fråga: jag satt och pluggade på uppgifterna utanför de givna tillfällena. » (Ja)
- Dock gick det väldigt snabbt att komma ihåg allt igen» (Ja)
- Jag missade kemirepetitionen pga sjukdom och resa, tyvärr.» (Ja)
- Tyvärr var jag sjuk och läste hemma istället för att gå på lektionerna.» (Ja)
- Har en gång kunnat allt det vi gick igenom men en lätt "uppfärskinging" är bra» (Ja)
- Delvis (ej molräkning)» (Ja)
- Man behöver alltid repetera! Om man inte har hästminne förstås...» (Ja)
- Jag tycker att det kunde ha varit åtminstone ett repetitionstillfälle där man hade en genomgång av den grundläggande kemi som behövdes för att lösa uppgifterna eftersom jag upplevde det som ganska svårt att komma igång med uppgifterna. » (Ja)
- Det var väldigt bra med lite uppfräshning av grundkunskaperna.» (Ja)
- Jag behöver repetera ännu mer.» (Ja)
- att M stod för molarmassa (något med mol/liter) gick vi inte igenom i gymnasiet» (Ja)
- Har varit tvungen att avsluta heltidsarbete» (Ja)
- Jag gjorde resten hemma, funkade lika bra. Skulle velat ha någon förläsning och/eller info i text» (Ja)
- Jag var på en del tillfällen, räknade dock mest matte.» (Ja)
- Man blir lite ringrostig av att ta ett sabbatsår!» (Ja)
- Jag hade rätt så bra koll på det, men jag mindes långt ifrån allt.» (Ja)
- Baskunskaperna sitter men detaljer som formler o.s.v. var bra att gå igenom igen.» (Ja)
- endast lite grand» (Ja)
- Man behöver alltid repetera.» (Ja)
- Det finns regler man måste komma ihåg utantill, därför glöms de lätt bort.» (Ja)

3. Repetitionstillfällena i kemi hjälpte mig med mina studieförberedelser

132 svarande

Instämmer inte alls»3 2%
Instämmer lite»13 9%
Neutral»26 19%
Instämmer mestadels»50 37%
Instämmer helt»40 30%

Genomsnitt: 3.84

- Kunde inte delta i. Jag kan inte kommentera» (?)
- Jag var i större behov av att gå igenom grunderna igen än att lösa uppgifter.» (Instämmer inte alls)
- Hade varit mycket bättre och givande ifall vi hade haft genomgångar/föreläsningar och inte bara räknat själva.» (Instämmer lite)
- Vi fick ett compendium av fragor I handen som vi skulle svara pa. Nagot svart utan varken periodiskt system eller en bok att arbeta med. Nasta gang hoppas jag att lararna kan vara lite mer forberedda och meddela vad som behovs.» (Instämmer lite)
- Lugnande» (Instämmer lite)
- Det var lite för mycket av att vi bara fick ett papper som vi skulle räkna utifrån, det hade varit bättre med en lite snabb grundläggande genomgång om vissa av ämnena.» (Instämmer lite)
- Det hade verkligen varit bra att ha genomgångar istället för att sitta tyst och räkna igenom uppgifter på egen hand. Jag googlade mig till alla lösningsmetoder. » (Instämmer lite)
- För min egen del hade det hjälpt om de inledande uppgifterna hade varit på en något enklare nivå, alternativt om man kanske hade kunnat få ett "repetitionsblad" med fakta från den gymnasiala kemin och inte endast uppgifter.» (Neutral)
- Det var 4 år sedan jag studerade kemi så kunde inte svara på en majoritet av frågorna som ställdes i häftet. Hade uppskattat en struktur på frågehäftet som erbjöd ett exempel på hur man löser en liknande uppgift för att sedan ge dig uppgiften, samma struktur som matematikrepetitionshäftet erbjöd. Hjälpsam lektionsledare dock som gav mig mycket välbehövd hjälp.» (Neutral)
- Mer variation i form av någon föreläsning hade varit bra» (Neutral)
- Hade önskat mer genomgång istället för att bara räkna uppgifter.» (Neutral)
- kursen har inte börjat på riktigt än» (Neutral)
- Jag måste säga att jag var om möjligt lite smått besviken på att man fick bara ett häfte i händer och instruktionen att göra uppgifterna. Jag tycker att det hade definitivt varit mer givande om man hade fått reda på i förtid vilken kurslitteratur man skulle införskaffa för att kunna ha en bok att falla tillbaka på om det var något man inte förstod. Jag är t.ex. inte van vid kemi på engelska så jag tror att det hade gynnat mig att ha haft en bok. Det hade också varit trevligt med lite mer genomgångar och inte bara "räkna själva".» (Neutral)
- Hade gärna sett att det fanns lite mer teori att repetera (t.ex i stil med mattens "Det vita häftet" och inte bara en hög med räkneuppgifter, i synnerhet då det var 5 år sen jag hade kemi på gymnasiet.» (Neutral)
- kommer direkt från gymnasiet så hade det mesta färskt i minnet därmed är detta en bra sak för de som ej pluggat på ett tag. Jag vet att det skulle vara hjälpsamt för mig ifall jag inte pluggade i ett år eller 2.» (Neutral)
- Jag lärde mig inte så mycket genom att enbart repetera själv, jag tror jag hade lärt mig mer om det hade varit "föreläsningar". » (Neutral)
- Det var ett uppvaknande men samtidigt känner jag att jag hade behövt mer genomgångar. Frågehäftet va bra som checklista dock hade ytterligare förklaringar och repetion varit bra.» (Neutral)
- Formen lämnade saker att önska. Att räkna på egen hand i ett häfte, och ha en lärare till hands om det blir problem, är bättre än inget. Men hoppades på lite mer av någon presentationsform.» (Instämmer mestadels)
- Någon typ av snabb genomgång/föreläsning av repetitionsmaterialet från handledaren hade varit uppskattad. » (Instämmer mestadels)
- Vissa av de som höll i repetitionstillfällena var mindre engagerade än andra och kändes inte som om de ville förklara riktigt utan var lite drygare.» (Instämmer mestadels)
- Ja, jag fick en insyn om vad jag skulle repetera ännu mer hemma. » (Instämmer mestadels)
- Skulle ha varit bra med lite fler genomgångar innan vi började räkna på egen hand. » (Instämmer mestadels)
- Det hade varit bra med någon typ av föreläsning där man repeterar de mest väsentliga delarna av gymnasiekemin. » (Instämmer mestadels)
- Har ju inte börjat kursen ännu så vet inte, men hellre veta för mycket än för lite.» (Instämmer mestadels)
- Det kunde ha funnits text att läsa till, som det gjorde under matematiken. Det var lite svårt att lista ut vad två (eller fler) molekyler skulle bilda då de kombinerades, utan att se över en tabell över joner för att sedan komma fram till ett troligt utfall. En återintroduktion till viktiga hörnstenar inom grundläggande kemi hade varit användbart.» (Instämmer mestadels)
- Man kommer bra in i rutiner att börja "plugga" igen. » (Instämmer helt)
- Hade önskat mer genomgång av formler inför både repetitionen i matematik och kemi. Det var 4 år sedan jag hade kemi senast så repetitionen var mycket uppskattad!» (Instämmer helt)
- Det hjälpte att repetera en gång till för att direkt kunna börja på nya saker.» (Instämmer helt)

4. Hur många matematikrepetitionstillfällen utnyttjade du?

135 svarande

0 tillfällen»6 4%
1 tillfälle»4 2%
2 tillfällen»21 15%
3 tillfällen»35 25%
4 tillfällen»69 51%

Genomsnitt: 4.16

5. Upplevde du att du behövde repetera gymnasiematematiken?

134 svarande

Nej»16 11%
Ja»118 88%

Genomsnitt: 1.88

- Komentar på föregående fråga: jag satt och pluggade på uppgifterna utanför de givna tillfällena. » (Nej)
- Gick sommarmatte, men lärde mig ändå någon grej som gicks igenom under repetitionen.» (Nej)
- Jag hade studerat matematik under sommaren, hade jag inte gjort det hade jag behövt repetera mycket mera!» (Nej)
- kommer direkt från gymnasiet så hade det mesta färskt i minnet därmed är detta en bra sak för de som ej pluggat på ett tag. Jag vet att det skulle vara hjälpsamt för mig ifall jag inte pluggade i ett år eller 2.» (Nej)
- Har läst 3 analyskurser varav 2 på TM» (Nej)
- Även här kändes det som att allt fanns med» (Ja)
- Man glömmer även mycket av detta under sommaren. » (Ja)
- Jag har nu läst kursen Sommarmatte och den var till stor hjälp då det var många år sen jag gick på gymnasiet. Jag har kunnat på egen hand repetera all matte.» (Ja)
- Vissa grejer som stod i räknehäftena hade jag aldrig räknat på förr (dvs i gymnasiet). Så det var helt nytt för mig men jag hade en väldigt hjälpsam lärare som hjälpte mig här på Chalmers.» (Ja)
- En del, var dock för mycket material för att hinna på denna tid vilket gjorde att man ändå inte hann repetera allt.» (Ja)
- Matten behövde man mer repition på jämfört med kemin» (Ja)
- Har kunnat allt detta men jag har tappat näst intill allt tyvärr. Men eftersom jag känner igen alla regler osv. så kom det snabbt tillbaka.» (Ja)
- Jag gjorde hela sommarmatten.» (Ja)
- Njae, endast vissa enstaka delar » (Ja)
- Jag behövde repetera, men fick hinder som jag kunde inte vara med» (Ja)
- Jag behöver repetera ännu mer. Det var en lättnad att få börja med repetiton på Chalmers och inte "kastas in" i allvaret på en gång.» (Ja)
- Hade inte lärt mig allt vi gick igenom.» (Ja)
- Gjorde sommarmatte istället.» (Ja)
- Tappat allting efter 0 timmar matte i somras» (Ja)
- Likt tidigare svar» (Ja)
- Mer föreläsningar!» (Ja)
- Men ej lika mycket som kemin!» (Ja)
- Bra, lättläst teori för de tillfällen man körde fast» (Ja)
- Jag hade läst sommarmatten men kände att det var bra med repetition ändå.» (Ja)
- Jag gjorde sommarmatte kursen. Behövde dock repetera extra.» (Ja)
- Vissa delar. Sommar matte har ju hjälp mycket. Men precis som kemi så är det på detaljnivå som man snabbt glömmer, och lätt gör slarv fel, medan de stora sammanhangen sitter.» (Ja)
- Lite för mycket schemalagd repetition, och materialet borde finnas mer lättillgängligt.» (Ja)
- Man behöver alltid repetera.» (Ja)
- Trots sommarmatte. Men samma sak här: främst en lugnande effekt.» (Ja)
- Trigonometrin hade jag för det mesta glömt bort. » (Ja)

6. Repetitionstillfällena i matematik hjälpte mig med mina studieförberedelser

133 svarande

Instämmer inte alls»3 2%
Instämmer lite»5 3%
Neutral»30 22%
Instämmer mestadels»40 30%
Instämmer helt»55 41%

Genomsnitt: 4.04

- Ej delta i. Kan inte kommentera» (?)
- Ville ha mera genomgångar på tavlan i grupp, istället för att bara få ett häfte med uppgifter som man inte hade en aning om hur man skulle lösa. Inte ett bra upplägg. H-sektionen (högskoleingenjörerna) på Lindholmen hade mattelektion på förmiddagen med genomgång på tavlan, och nästa lektion efter det var att lösa ett häfte med uppgifter, med en äldre elev att rådfråga. För mig hade detta varit det optimala upplägget. Det nuvarande upplägget för bioteknik passade inte alls mig.» (Instämmer inte alls)
- Detta var en av de värsta saker jag varit med om. Det var oerhört stressande att som ny elev få matteuppgifter slängda framför sig och förväntas lösa dem utan någon slags genomgång eller hjälp. Att det dessutom inte fanns tid att göra alla, utan att man skulle göra dem som man behövde repetera skapade en stor stress, tänk om man måste repetera alla? Genomgång eller till och med föreläsning hade hjälpt mycket i detta fall. Som det blev nu kunde de som redan kunde jobba på egen hand medan vi som inte kom ihåg så mycket fick sitta och gissa oss fram. Visst, det fanns en övningsledare men hon kunde ju inte svara på allas frågor. Om det är såhär repetitionen ska vara så kan ni lika gärna strunta i den och skicka ut övningarna via mail. Då sparar ni även pengar för övningsledaren. Jag hörde, vet ej om det stämmer, att kemi-studenterna hade matte varje dag. Det hade nog gjort oss gott. » (Instämmer inte alls)
- Jag kunde lika gärna suttit hemma och gjort det. Jag använde inte det häfte som delades ut och den gången jag ställde en fråga till övningsledaren kunde hon inte hjälpa mig med svaret» (Instämmer lite)
- Räknade på sommarmatten som jag var anmäld till, så därför fick jag inte ut så mycket av repetitionstillfällena. » (Neutral)
- Matten ar nagot lattare utan vidare material. Det hjalpte mycket med dessa tillfallen.» (Neutral)
- kursen har inte börjat på riktigt än» (Neutral)
- Jag tyckte att det var lite oklart vad man förväntades göra. Jag trodde vi fick ett häfte som skulle göras under de första 2 veckorna men vecka 2 skulle vi börja på ett annat häfte. Lite tydligare instruktioner hade som sagt gjort susen. Gärna även här lite mer genomgångar och tips för hur man ska klara av universitetsmatematiken! Kändes lite som att "läraren" inte riktigt hade förberett sig ordentligt! Kan ju också bara bero på nervositet men jag tycker att man ska ha jobbat igenom uppgifterna för att kunna ge så bra hjälp som möjligt. » (Neutral)
- Jag lärde mig inte så mycket genom att enbart repetera själv, jag tror jag hade lärt mig mer om det hade varit "föreläsningar". » (Neutral)
- Jag gjorde diagnosen och insåg att jag behövde träna extra. Jag gjorde detta hemma istället för lektionen.» (Neutral)
- Häftet vi tog del av var bra, men repetionstillfällena i sig gav inte så mycket då vi bara satt och räknade uppgifterna själva. » (Instämmer mestadels)
- Liksom med kemin tycker jag att det hade varit bättre om det var genomgångar/föreläsningar.» (Instämmer mestadels)
- I det här ämnet känner jag personligen inte att jag behövde genomgångar utan häftet dög bra.» (Instämmer mestadels)
- Bra att kunna repetera innan matten kommer igång på riktigt» (Instämmer helt)
- Det hade varit bra att bli informerad om att vi troligen inte skulle hinna med all tal i matematiken.» (Instämmer helt)

7. Hur många Matlabintroduktionstillfällen utnyttjade du?

135 svarande

0 tillfällen»4 2%
1 tillfälle»18 13%
2 tillfällen»113 83%

Genomsnitt: 2.8

8. Jag upplevde Matlabintroduktionen som givande och meningsfull

134 svarande

Instämmer inte alls»1 0%
Instämmer lite»3 2%
Neutral»18 13%
Instämmer mestadels»37 27%
Instämmer helt»75 55%

Genomsnitt: 4.35

- Ej delta » (?)
- Personligt fall, f.d. programmerare.» (Instämmer inte alls)
- Instruktionerna är väldigt otydliga och svåra att följa» (Neutral)
- Väldigt svårt och krångligt program...» (Neutral)
- Bra att få en introduktion i hur programmet fungerar. Var dock för trött för att lära mig speciellt mycket. » (Neutral)
- Läst programmering tidigare, så behövde ej någon introduktionskurs» (Neutral)
- Har läst MVE230» (Neutral)
- Ja och nej. Ett häfte med snabb komandon och bra att tänka på tips hade varit en bra grej. Sen så är det övning som gör att matlab kommer gå bättre, men det va bra att hinna bli introducerad innan skolan började!» (Neutral)
- Jag vet inte hur mycket matlab kunskaper man kommer att behöva framöver men utifrån mina erfarenheter i programmering tidigare kändes det lite tunnt» (Instämmer mestadels)
- Pdf-filen till handledningen var tydligt skriven och gav en väldigt bra grund till hur programmet fungerar. Lite mer fantasifulla uppgifter som extrauppgifter hade dock varit uppskattat.» (Instämmer mestadels)
- Hade uppskattat om man gick igenom mer av grunderna och fler grundkommandon. » (Instämmer mestadels)
- Har aldrig kommit i kontakt med Matlab tidigare. Det känns bra att ha sett det mest grundläggande innan kursen startar.» (Instämmer mestadels)
- Bra för att få en känsla för vad MatLab är» (Instämmer mestadels)
- Sjuk andra tillfället» (Instämmer mestadels)
- Har läst mycket programmering och en del matlab sen tidigare så grunderna finns, ändock bra att göra en liten snabbrepetition» (Instämmer mestadels)
- Väldigt bra tanke, men det gick alldeles för långsamt. Det kändes som ett slöseri med tid att gå dit fler gånger då jag gjorde klart uppgifterna, som var väldigt bra, på 20 minuter själv istället för en dryg timme på lektion.» (Instämmer mestadels)
- Medverkade ej p.g.a. sjukdom men jag hade definitivt kommit om jag kunnat. Det tror jag hade varit givande.» (Instämmer mestadels)
- Otroligt nödvändigt. Men det hade behövts mer och tydligare genomgångar.» (Instämmer mestadels)
- mer genomgångar vid tavlan skulle underlätta» (Instämmer helt)
- Eftersom jag aldrig programerat eller jobbat med program på datorn innan så var detta mycket bra. Tycker dock att det kunde varit något mer tillfälle så vi som är helt "nya" får längre tid på oss att lära oss. Sedan tro jag att det hade varit bättre om man hade varit i mindre grupper så att man inte behöver vänta på länge på att få hjälp, hade varit mer givande då. Men i det stora hela så tycker jag att det va bra och givande. » (Instämmer helt)
- Gick lite väl snabbt och mer repition av alla nya moment som vi gick igenom hade varit meningsfull.» (Instämmer helt)
- Definitivt något ni borde ha kvar åren framöver.» (Instämmer helt)
- Det var lagom svårighetsgrad och man förstod varför vi lär oss det» (Instämmer helt)
- Ska bli intressant att lära sig matlab» (Instämmer helt)
- Jag tycker att det var bra att vi fick en möjlighet att se vad matlab är och prova på grundläggande programmering. Utan det tror jag det skulle vara svårare att komma igång med matlab uppgifterna.» (Instämmer helt)
- Väldigt bra så man fattar lite hur man ska göra innan första laborationen.» (Instämmer helt)
- Matlabintroduktionen var första gången jag hörde talas om MatLab och uppskattar all hjälp jag fått! Ju mer repetition desto bättre!» (Instämmer helt)
- bra!!» (Instämmer helt)
- Då jag aldrig förut har jobbat med Matlab så var jag väldigt tacksam för att jag fick en introduktion!» (Instämmer helt)
- Detta var väldigt bra för oss då "intron" vi hade idag var totalkass. Vet dock inte om läraren visste att vi hade dessa förkunskaper men det tror jag för vi fick ingen introduktion alls, bara att göra uppgifterna.» (Instämmer helt)
- Det var jättebra med matlab introduktionen. Framförallt så är vi bättre förberedda inför ALA A.» (Instämmer helt)
- Detta var helt nytt och jag lärde mig mycket.» (Instämmer helt)
- Det var absolut nödvändigt att ha sett och tagit del av matlab-miljön innan läsvecka ett då man började använda sig av matlab direkt.» (Instämmer helt)
- Jag har aldrig rört matlab tidigare, så självklart var det givande.» (Instämmer helt)Kursutvärderingssystem från