ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Program evaluation for IPM V14

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-06-06 - 2014-09-06
Antal svar: 3
Procent av deltagarna som svarat: 18%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Your general impression of the courses within the IPM program

Estimate to what extent, on a scale from 1- 5 , you share the opinion of the statement "The course was very good", where

5 means that you COMPLETELY agree with the statement "The course was very good"
1 means that you do NOT AT ALL agree with the statement


Matrisfråga

Project management
3 svarande

0 0%
0 0%
1 33%
1 33%
1 33%
I dont know/ I have not studied this course»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Project psychology
3 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
3 100%
I dont know/ I have not studied this course»0

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Organisational project management
3 svarande

0 0%
1 33%
1 33%
1 33%
0 0%
I dont know/ I have not studied this course»0

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Financial and management accounting
3 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
3 100%
0 0%
I dont know/ I have not studied this course»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Leadership and communication
3 svarande

0 0%
1 33%
0 0%
1 33%
1 33%
I dont know/ I have not studied this course»0

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Strategic management
3 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
2 66%
1 33%
I dont know/ I have not studied this course»0

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

International projects
3 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 33%
2 66%
I dont know/ I have not studied this course»0

Genomsnitt: 4.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Knowledge and Learning in project organisations
3 svarande

0 0%
0 0%
1 50%
1 50%
0 0%
I dont know/ I have not studied this course»1

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Project Sustainability
3 svarande

0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%
I dont know/ I have not studied this course»2

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Project, programme and portfolio management
3 svarande

0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%
I dont know/ I have not studied this course»2

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Research skills and methods of enquiry
3 svarande

0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%
I dont know/ I have not studied this course»2

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Project risk and value management
3 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
I dont know/ I have not studied this course»2

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Master"s thesis
3 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
2 100%
I dont know/ I have not studied this course»1

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. General impression about other courses that you have studied within IPM

If you have studied other courses than those mentioned above, and want to give feedback for those courses, you can indicate your general impression about each course in the same way as you did above.

You can for example write like this:

COURSE NAME: 5 (or 1, 2, 3 or 4)

where 5 indicates that the course was VERY GOOD, and 1 indicates NOT AT ALL VERY GOOD

- Lean Production: 5 Service contract management: 3»
- Quality Management: 5»

3. How the Northumbria courses fit into the IPM programme

Estimate to what extent, on a scale from 1- 5 , you share the opinion of the statement "The course fitted well into the IPM programme", where

5 means that you COMPLETELY agree with the statement "The course fitted well into the IPM programme"
1 means that you do NOT AT ALL agree with the statement


Matrisfråga

Project Sustainability
3 svarande

0 0%
1 50%
0 0%
1 50%
0 0%
I dont know/ I have not studied this course»1

Genomsnitt: 3

Project, programme and portfolio management
3 svarande

0 0%
1 50%
0 0%
0 0%
1 50%
I dont know/ I have not studied this course»1

Genomsnitt: 3.5

Research skills and methods of enquiry
3 svarande

0 0%
0 0%
1 50%
1 50%
0 0%
I dont know/ I have not studied this course»1

Genomsnitt: 3.5

Project risk and value management
3 svarande

0 0%
0 0%
1 50%
0 0%
1 50%
I dont know/ I have not studied this course»1

Genomsnitt: 4

4. IPM is a generic project management programme, is the programme satisfactory complement to your engineering studies?

3 svarande

No, it is not at all a good complement»0 0%
To some extent it is a good complement»0 0%
Yes, it is good as a complement»2 66%
Yes, it is very good as a complement»1 33%

Genomsnitt: 3.33

5. What elements in the program should definitely remain?

- the group assignments at Chalmers the possibility to do the 3rd taught semester at Northumbria»

6. What, if anything, do you think should be changed in the program?

- the courses at Northumbria, I havent really got the point of what they wanted to tell us»
- I would add more practical courses connected to Project Management or Project Controlling (Financial Aspects)»

7. Would it be beneficial to have courses that are more related to your engineering background, either in terms of lectures, case studies, or project assignments?

3 svarande

No, not at all»1 33%
Yes, but only to a small degree»1 33%
Yes, it should have been more related to my background»1 33%

Genomsnitt: 2

8. Are there any elements missing in the program?

- yes, definitely sessions on how to use project management software (e.g. MSProject or SAP)...companies ask for this!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4
Beräknat jämförelseindex: 0.75


Kursutvärderingssystem från