ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tvärskursen vt-14 Att utforska arkitektur ARK445, 450, 455

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-05-28 - 2014-09-14
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 14%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Tvärskursen Att utforska arkitektur vt-14, tema Riter, andlighet och rum

Tvärskursen "Att utforska arkitektur" har ett nytt tema varje år. Här kommer några frågor om innehållet i vårens kurs.

1. Vad tyckte du om årets tema?

33 svarande

Dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»13 39%
Bra»11 33%
Mycket bra»6 18%

Genomsnitt: 3.6

- kommer inte ihåg» (?)
- Svårt att koppla till arkitektur förutom sakrala byggnader. Tysta platser t.ex. som jag har jobbat med har en väldigt svag koppling till andlighet.» (Ganska dåligt)
- Tycket att det var ett tråkigt tema. Det hade varit roligare med något som är mer kopplat till arkitektur eller modellbygge. » (Ganska dåligt)
- Lite flummigt» (Ganska bra)
- Behövs ett mer specifierat tema med en tydlig avgränsning. Andlighet, riter och rum är tre olika teman. » (Ganska bra)
- Temat i sig var bra, men jag upplevde det som att både lärare och elever skäms över att arbeta med ett tema som är grundat i det andliga och religösa och därför blev det mycket som inte är knutet till själva temat i utställningen. » (Ganska bra)
- Svårt tema» (Ganska bra)
- Att jobba med west pride var givande och kändes angeläget! Annars lät riter intressant i allmänhet.» (Mycket bra)

2. Vad tyckte du om föreläsningen med Mats Mogren?

29 svarande

Dålig»0 0%
Ganska dålig»9 31%
Ganska bra»9 31%
Bra»6 20%
Mycket bra»5 17%

Genomsnitt: 3.24

- gjorde tvärkurs med pride» (?)
- kommer inte ihåg» (?)
- Ingen röd tråd, minns inte någonting av det som han sa.» (Ganska dålig)
- Om ett intressant ämne men hans utsvävanden gjorde det svårt att följa honom och gjorde det svårt att koncentrera sig.» (Ganska dålig)
- Jättetråkigt att inte få en rast emellan introt och föreläsningen. Detta gjorde att det inte gick att uppskatta hans föreläsning och många somna för att luften var så dålig i rummet. Är vi runt 200 elever är det viktigt att vi får luft. » (Ganska bra)
- Han var kunnig, men föreläsningen blev lite osammanhängande då han la ut många trådar, som kanske inte knöts ihop så bra på slutet. Annars väldigt intressant.» (Ganska bra)
- Uppfriskande att bara lyssna och inte behöva kolla på bilder. Intressant med etymologin kring riter och begrepp.» (Mycket bra)

3. Vad tyckte du om föreläsningen med Claes Caldenby?

29 svarande

Dålig»0 0%
Ganska dållig»3 10%
Ganska bra»12 41%
Bra»12 41%
Mycket bra»2 6%

Genomsnitt: 3.44

- Deltog inte.» (?)
- gjorde tvärkurs med pride» (?)
- Min hjärna stänger av direkt när Claes börjar prata.» (Ganska dållig)
- Bra med teoretisk bakgrund.» (Ganska bra)
- Sammanhållen och tydlig.» (Mycket bra)

4. Vad tyckte du om föreläsningen med Clemens Cavallin?

26 svarande

Dålig»1 3%
Ganska dålig»4 15%
Ganska bra»7 26%
Bra»11 42%
Mycket bra»3 11%

Genomsnitt: 3.42

- Deltog inte.» (?)
- gjorde tvärkurs med pride» (?)
- kommer inte ihåg» (?)
- Intressant! Bra att få en vetenskaplig förklaring om vad andlighet är.» (Mycket bra)

5. Hur tyckte du att arbetet i smågrupperna to fm med att arbeta fram projektförslag fungerade?

31 svarande

Dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»11 35%
Bra»7 22%
Mycket bra»12 38%

Genomsnitt: 3.96

- Deltog inte.» (?)
- gjorde tvärkurs med pride» (?)
- Det kändes väldigt kul att vara en blandad grupp från många årskurser och vi hade bra diskussioner.» (Bra)
- Samarbetet gick bra då det var så små grupper och då det inte fanns någon press på att göra världens bästa grej. Man kunde ju ändå välja någon annans förslag sen.» (Mycket bra)
- Jag tycker det var jättebra att vi började i bestämda grupper som var blandade mellan årskurserna just för att ta fram idéer. Detta gjorde att många kunde träda fram och ge sina idéer utan att känna sig överkörda eller dumma. » (Mycket bra)

6. Hur tyckte du att minimässan och valet fungerade?

31 svarande

Dåligt»4 12%
Ganska dåligt»8 25%
Ganska bra»13 41%
Bra»4 12%
Mycket bra»2 6%

Genomsnitt: 2.74

- Deltog inte.» (?)
- gjorde tvärkurs med pride» (?)
- Förvirrat. Dåligt system med "först till kvarn". Grupper med väldigt olika storlek och med kompisgäng från samma årskurs blev en följd av detta. Gör inte om detta.» (Dåligt)
- Långsam process som kan förenklas.» (Dåligt)
- Alldeles för rörigt... Kunde vi inte ha tagit en årskurs i taget, så fick vi skriva upp oss och så fixade lärarna under eftermiddagen bra grupper som sattes upp till morgonen därpå?» (Dåligt)
- Riktigt dåligt tillochmed. När många människor ska göra samma sak på samma plats så krävs det faktiskt lite organisation. Väldigt rörigt och svårt med att hålla tiderna. » (Dåligt)
- Det var lång väntetid, kanske hade man kunnat göra detta mer effektivt och snabbare.» (Ganska dåligt)
- Ostukturerat från lärarnas håll, mkt väntan» (Ganska dåligt)
- Jag var där tidigt innan så många elever kommit och då gick det lätt att läsa och välja de projekt som jag ville arbeta vidare med. Kan dock tänka mig att när det var många som skulle läsa att det var lite svårare. » (Ganska bra)
- Något ostrukturerat, vilket det lätt blir med så många elever..» (Ganska bra)
- Det var utmärkt att studenterna fick vara med och påverka uppgiften.» (Ganska bra)
- Kul att få se alla idéer.» (Mycket bra)

7. Hur tyckte du att arbetet i de nya gruppen fungerade?

31 svarande

Dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 16%
Ganska bra»7 22%
Bra»11 35%
Mycket bra»8 25%

Genomsnitt: 3.7

- Deltog inte.» (?)
- gjorde tvärkurs med pride» (?)
- Eftersom alla valt samma grupp som sina kompisar i samma årskurs arbetade årskurserna i min grupp helt separat. Tidigare år har vi arbetat blandat mellan årskurserna, men så blev det inte i år.» (Ganska dåligt)
- Svårt då det är så många att samarbeta med och att ha pressen över sig att allt ska ställas ut på Stadsmuseet. Arbetet blir en extrem kompromiss mellan alla inblandade och jag tror inte att någon är helt nöjd med slutresultatet. I gruppen finns det dessutom de som vill göra allt och sen så blir det inget för de andra att göra. » (Ganska dåligt)
- Lite svårt att få till en bra kreativ diskussion» (Ganska dåligt)
- Alldeles för stor grupp. Jag arbetade med 15 andra personer.» (Ganska bra)
- Kändes som att vi var för många i gruppen ibland.» (Bra)
- Bra grupp, alla fick komma till tals och alla hjälptes åt.» (Mycket bra)

8. Hur tyckte du att arbetet med utställningen på Göteborgs Stadsmuseum fungerade?

29 svarande

Dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 31%
Bra»14 48%
Mycket bra»6 20%

Genomsnitt: 3.89

- Inte genomfört än.» (?)
- gjorde tvärkurs med pride - hann sticka till paris» (?)
- Utställningen har inte varit än.» (Ganska bra)
- Många hade inte riktigt fokus på utställningen. En del av treorna hade slutinlämningar som bekymrade dem.» (Ganska bra)
- Roligt att arbeta fram något för någon och att det kommer att användas på riktigt och under en längre period.» (Bra)
- Verkligen jättekul med ett konkret mål och en plats som gör att man anstränger sig mer att få det fint, just eftersom det är många som är väldigt trötta och slitna efter terminens sista projekt. » (Mycket bra)

9. Hur tyckte du att det fungerade med en studentgruppledar i gruppen?

30 svarande

Dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»6 20%
Bra»17 56%
Mycket bra»4 13%

Genomsnitt: 3.73

- Deltog inte.» (?)
- gjorde tvärkurs med pride» (?)
- Det hade varit bättre med en mer närvarande handledare istället för en gruppledare som får lite för stort ansvar.» (Ganska dåligt)
- Gruppledarna varierade säkert mycket från grupp till grupp men våran ledare var bra i början för att sedan ta mindre och mindre initiativ. De borde ha fått någon slags genomgång.» (Ganska bra)
- Funktionen var inte så tydlig.» (Ganska bra)
- Det är alltid bra med en ledare i gruppen.» (Bra)
- Jag var själv gruppledare och tyckte det fungerade bra... Jag tror även de andra tyckte samma.» (Bra)
- Tydliga roller i gruppen är ett måste.» (Mycket bra)

10. Hur tyckte du att det fungerade med lärarhandledningen?

32 svarande

Dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 18%
Ganska bra»11 34%
Bra»10 31%
Mycket bra»5 15%

Genomsnitt: 3.43

- gjorde tvärkurs med pride» (?)
- Vi träffade vår handledare i sammanlagt 10 minuter under kursen.» (Ganska dåligt)
- För lite inspiration och för lite tid. » (Ganska dåligt)
- minns ingen handledning» (Ganska dåligt)
- Vi hade Lena H och vi träffades inte så mycket. Vår grupp var ganska frigående så det kändes inte så nödvändigt heller.» (Ganska bra)
- Har varit så lite handledning, men det är väl bra att vi själva får bestämma.» (Ganska bra)
- Lagom doser och vid bra tillfällen med mer i början.» (Mycket bra)

11. Ett av kursens syften är att skapa lärande mellan studenterna i alla tre årskurserna. Tycker du kursen har uppnått det?

33 svarande

Nej, i liten utsträcknning»1 3%
Nej, i ganska liten utsträckning»6 18%
I viss utsträckning»14 42%
Ja, i ganska stor utsträckning»7 21%
Ja, i stor utsträckning»5 15%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.27

- ja, till viss del, mest ettor i vår grupp» (?)
- Årskurserna arbetade helt separat.» (Nej, i liten utsträcknning)
- Vi var bara ettor och tvåor och det blev rätt starka grupperingar. » (Nej, i ganska liten utsträckning)
- Kursen borde inte ligga i slutet av terminen. Själva idén med att alla årskurser ska göra nått ihop är bra! Men borde ligga tidigare på året. Speciellt Treorna får inte ut lika mycket av kursen som de kanske kunde fått om den var placerad mellan två läsperioder på nått sätt.» (Nej, i ganska liten utsträckning)
- Har knappt sett treorna.» (Nej, i ganska liten utsträckning)
- Vi hade inga ettor i vår grupp, en effekt av att alla fick välja själva, och treorna var väldigt skoltrötta. Men det tror jag att det är mer en fråga om hur stort ansvar jag som tvåa kommer att ta nästa år för att ändra på det. Jag känner dock att det är en bra kurs att våga prata med treorna om framtiden så som nästkommande år men också inspireras över det som de kommer att göra efter sin kandidat och det har jag verkligen uppskattat både i förra årets tvärkurs och denna. » (I viss utsträckning)
- Det som jag tyckte var bra var att man kunde lära "små tips" (som egentligen inte hörde till kursen) av varandra, t ex hur man gör vissa saker i InDesign eller tips om hur man sätter ihop sin portfolio osv.» (Ja, i ganska stor utsträckning)
- Jag har lärt mig många trix med nya dataprogram mm. Synd bara att treorna som man just lärt känna kommer att sluta.» (Ja, i stor utsträckning)
- Vi hade en jättebra gruppsammanhållning. Treornas erfarenhet av presentationer etc var till stor hjälp för oss andra.» (Ja, i stor utsträckning)

12. Övriga kommentarer

- Kul att få göra en utställning, men det hade fungerat bättre om info om upphängning, podiebyggande, layout mm kommit tidigare. »
- Förbättring av kursen sedan tidigare. Bra med endast en större uppgift som man hinner fördjupa sig i.»
- Svårt att ha i slutet av terminen då många är trötta och börjar på sina sommarjobb vilket innebär att några få fick ta ansvaret i den gruppen jag var i»
- vart med i pride-gruppen så kunde inte besvara alla frågor»
- Kul kurs!»
- Upplägget på första årets tvärskurs var mycket mer lyckad än det här året, samtidigt var det är årets mer lyckad än förra årets. Kul att ställa ut något som får ta plats. »
- »


Kursutvärderingssystem från