ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT3 Kandidatarbete vt-14, ARKX01

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-05-15 - 2014-06-03
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 16%
Godkänt»1 16%
Bra»1 16%
Mycket bra»3 50%

Genomsnitt: 4

- Jättekul! Härligt att få gotta ner sig totalt i ett stort projekt» (Mycket bra)

2. Vad är viktigast att behålla i kandidatarbetets upplägg?

- En stark start med många delkritiker så att man kommer igång i tid. Och ett fokus på det konceptuella och visionerna, med "idéväggar" etc.»
- Uppmuntran och pepp. Peter!!!! Morten. »

3. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort/förändra/utveckla och hur?

- Hade varit bra med lite mer handledning med Mendel Mittkritik i mindre grupper så att det inte tar hela dagen, men då i olika grupper kanske.»
- Mer handledning. Både i tid - längre pass. Och oftare. Det här är den projektkurs där vi haft minst av det. Däremot mycket gemensamma kritiker under tidens gång, som är goda i idé men tidskrävande och inte alltid jätterelevanta.. Tyvärr. Mindre tävlingsfokus - det är bra att introduceras till sådant, men hade velat ha mer hjälp och stöd i koncept och projektet i sig istället för (nästan) Bata på slutresultatets presentation. »
- Alla kritiktillfällena... De var alldeles för många och det hade varit bättre att ha handledningstillfällen istället för man hade fått ut mer av dem! »
- Kurs-PM och kursmål!»

4. Övriga synpunkter

- Morten var ofta sen»
- Kul kurs! Bättre synk med akustik. Viktigare projekt för at-studenter än akustik-studenter, vilket märks på fokus och prioritering. Kul sammanfattning dock. »


Kursutvärderingssystem från