ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering av bonusuppgifter i Matlab 13/14 (2)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-05-06 - 2014-05-09
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»

1. Upplever du att examinationsformen rättvist testade hur väl du utfört uppgifterna?

14 svarande

1 (inte alls rättvist)»2 14%
5 35%
2 14%
3 21%
5 (helt rättvist)»2 14%

Genomsnitt: 2.85

2. Upplevde du att studenter har kopierat någon annans kod istället för att göra uppgifterna själva?

14 svarande

Ja»9 64%
Nej»5 35%

Genomsnitt: 1.35


Vänligen beskriv din uppfattning av uppgifterna och examinationen av dem.

3. Vad fungerade bra?

- Att man var tvungen att även kunna svara på dem afla/beta-frågorna»
- Inget»
- Uppgifterna var bra och tillräckligt svåra. »
- Upplägget med att man behövde ha förståelse för uppgiften och kunna ändra saker i koden tyckte jag var väldigt bra.,»
- Uppgifterna var verklighetsbaserade samtidigt som de var starkt kopplade till kunskapen som lärs ut.»
- Den första examinationen för TMA970 funkade väldigt bra. Det var en rymlig datasal och många hjälpredor till Jacques. Det var lämpligt mycket tid för att hinna redovisa.»
- Konceptet på redovisningen. Alltså att man gör en uppgift och sedan får en liknande på redovisningstillfället men med andra värden. Då är man verkligen tvungen att kunna sin kod ordentligt för att f¨,å det att fungera.»
- Uppgifterna var bra och testade kunskaper på ett bra sätt . Examinationen var rättvis och fingerade bra»
- Idén om att skriva om koden lite är sjukt bra! Då kan man ivarjefall inte rakt av kopiera utan dom som fuskar måste endå göra uppgiften»
- Uppgifterna var väldigt intressanta och man fick lite uppfattning om tillämpningar i verkliga livet. »

4. Vad fungerade mindre bra och bör förändras till nästa år?

- afla/beta-frågorna borde involvera mera ändrande i koden så att folk som kopierat inte kan klara det»
- Examinationen var mer ett stresstest än matlabredovisning!!»
- Examination av bonusuppgifterna var bedrövlig. Dels p.g.a. att det var för lite tid att lösa uppgifterna på. Det handlade inte om förståelse utan hur fort man kan skriva in kod i matlab, vilket är helt löjligt. man har lagt ner väldigt många timmar på att lösa dem och ändå får man inget ut av det för att ni inte kan ge oss längre tid!! Är väldigt förbannad och tycker det är en oerhörd slöseri med tid att göra bonusuppgifter. Dessutom var examinationen oerhört stressful, både examinationer och elever upplevde mycket stress, något som inte bör upplevas på en examination. Om ni inte har RÅD, tillräckligt med pengar, att göra något ordentligt borde ni inte göra det alls. Jag blev mycket besviken och uppgiven av CHALMERS och hoppas att andra medstudenter för det bättre.»
- Det var alldeles för få handledare så de hann inte kolla på ordentligt på alla. Och det kändes inte som om det var en rättvis bedömning»
- Jag fick hjälp av en kompis på flervarrebonusen och lyckades få fler poäng än jag förtjänade. Systemet som är nu är klart bättre än exempelvis endast en inlämning som skulle kunna göra att man kan lämna in en helt kopierad uppgift utan att själv förstå koden alls, men bäst tror jag vore att ge det lite mer tid så att kontrollanterna kan ställa frågor på koden så att man säkerställer att eleven faktiskt har koll på koden.»
- De andra examinationerna för TMA976 och MVE035 fungerade sämre. Det var dåligt med tid för att kunna redovisa på rättvisa grunder. Ett annat problem är att andra studenter hade utfört exakt samma moment på redovisningen men fått olika poäng.»
- Upplägget på redovisningen. Det är alldeles för kort tid! Samt flera personer man kan redovisa för. Det första av tillfällena var bäst de examinatorerna gick runt i salen och man fick redovisa när man var klar. Som det var sist när man lämnade in papprerna tycker jag man ska sluta med eftersom det känns som en mera orättvis bedömning.»
- Lite för mycket tidspress på examinationen vilket gjorde att det blev svårt att hinna med allt (speciellt på den sista kursen)»
- Tiden man gjorde det över var för kort, Examinatorna för hårda, kändes mer som en utsållningstest på vem som kan tänka snabbast»


Kursutvärderingssystem från