ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Chalmers Masters Programme Evaluation 2014

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-05-05 - 2014-05-23
Antal svar: 817
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Claes Niklasson»


Masters Programme

Which Masters programme do you belong to?
Select only one program from the list below:
Questions 1-8.

1. Architecture and Civil Engineering

167 svarande

Architecture and urban design»30 17%
Architecture and Engineering»2 1%
Design and Construction Project Management»22 13%
Design for Sustainable Development»30 17%
Geo and Water Engineering»1 0%
Infrastructure and environmental engineering»33 19%
Sound and Vibration»13 7%
Structural Engineering and Building Technology»36 21%

Genomsnitt: 4.8

2. Bioscience, Molecular science and Chemical Engineering - Master"s Programme with language of instruction

43 svarande

Bioinformatics and System Biology»0 0%
Biotechnology»21 48%
Chemistry and Bioscience»1 2%
Innovative and Sustainable Chemical Engineering»17 39%
Lärande och Ledarskap»4 9%

Genomsnitt: 3.09

3. Computer Science, Information Technology and Electrical Engineering

150 svarande

Biomedical Engineering»21 14%
Communication Engineering»18 12%
Computer Science: Algorithms, Languages and Logic»31 20%
Integrated Electronic System Design»1 0%
Interaction Design and Technologies»23 15%
Networks and Distributed Systems»1 0%
Secure and Dependable Computer systems»0 0%
Software Engineering and Technology»16 10%
Computer systems and Networks»20 13%
Embedded Electronic system Design»19 12%

Genomsnitt: 5.15

4. Engineering for Sustainable Development

72 svarande

Electric Power Engineering»21 29%
Environmental Measurements and Assessments»0 0%
Industrial Ecology - For a Sustainable Society»14 19%
Sustainable Energy Systems»37 51%

Genomsnitt: 2.93

5. Management of Innovation and Technology

116 svarande

Entrepreneurship and Business Design»25 21%
International Project Management»17 14%
Management and Economics of Innovation»25 21%
Nordic Master in Maritime Management»3 2%
Quality and Operations Management»23 19%
Supply Chain Management»23 19%

Genomsnitt: 3.43

6. Mechanical, Automation, and Industrial Design Engineering

144 svarande

Materials Engineering»11 7%
Automotive Engineering»12 8%
Industrial Design Engineering»11 7%
Naval Architecture and ocean Engineering»13 9%
Product Development»19 13%
Production Engineering»22 15%
Applied Mechanics»25 17%
Systems, Control and Mechatronics»31 21%

Genomsnitt: 5.34

7. Microtechnology and Nano Science

36 svarande

Materials chemistry and Nanotechnology»16 44%
Microtechnology»0 0%
Nanotechnology»7 19%
Wireless, Photonics and space Engineering»13 36%

Genomsnitt: 2.47

8. Physics, Space Science and Mathematics

95 svarande

Applied Physics»29 30%
Complex Adaptive Systems»26 27%
Engineering Mathematics and Computational Sciences»21 22%
Fundamental Physics»1 1%
Nuclear Engineering»9 9%
Radio and Space Science»1 1%
Physics and Astronomy»8 8%

Genomsnitt: 2.68


Background and Introduction

9. How satisfied are you with the Masters programme so far?

811 svarande

Not at all»11 1%
Not so satisfied»36 4%
Neither/Nor»67 8%
Satisfied»383 47%
Very satisfied»311 38%
No opinion»3 0%

Genomsnitt: 4.17

10. What year did you start the programme?

813 svarande

2010»19 2%
2011»30 3%
2012»326 40%
2013»438 53%

Genomsnitt: 3.45

11. Are you

809 svarande

Female»265 32%
Male»544 67%

Genomsnitt: 1.67

12. Where did you study for your Bachelor degree?

812 svarande

Sweden - Chalmers»514 63%
Sweden - another university»41 5%
University outside Sweden»243 29%
Other»14 1%

Genomsnitt: 1.7

13. Which Bachelor Program did you finish within (before entering the MP)

If you do not come from one of Chalmers Bachelor program below (in Swedish) (or if you do not find it) answer other

721 svarande

Affärsutveckling och entreprenörskap»2 0%
Arkitektur»32 7%
Arkitektur och teknik»16 3%
Automation och mekatronik»29 6%
Bioteknik»24 5%
Byggingenjör»18 4%
Dataingenjör»9 2%
Datateknik»36 8%
Designingenjör»8 1%
Ekonomi och produktionsteknik»6 1%
Elektroingenjör»12 2%
Elektroteknik»34 7%
Industriell Ekonomi»40 9%
Informationsteknik»27 6%
Kemiingenjör»9 2%
Kemiteknik»21 4%
Kemiteknik med fysik»17 3%
Maskiningenjör»21 4%
Maskinteknik»70 15%
Mekatronikingenjör»8 1%
Other»282

Genomsnitt: 11.4

- Bachelor of Engineering in Metallurgy» (?)
- Bachelor of Science (Civil Engineering)» (?)
- B.E AERONAUTICAL ENGINEERING» (?)
- Micro and medical engineering» (?)
- Shouldn"t it be possible to add all of the programs into one question?!?!?!?!?!» (?)
- Bachelor of Environmental Engineering» (?)
- Bachelor of Architecture» (?)
- Bachelor of Science» (Affärsutveckling och entreprenörskap)
- HING» (Arkitektur)
- CIVING/ARK» (Arkitektur och teknik)
- CIVING» (Arkitektur och teknik)
- HING» (Arkitektur och teknik)
- CIVING» (Arkitektur och teknik)
- CIVING» (Automation och mekatronik)
- CIVING» (Automation och mekatronik)
- CIVING» (Automation och mekatronik)
- CIVING» (Automation och mekatronik)
- CIVING» (Automation och mekatronik)
- CIVING» (Automation och mekatronik)
- CIVING» (Automation och mekatronik)
- Bachelor of Science (CIVING)» (Automation och mekatronik)
- BSC» (Automation och mekatronik)
- CIVING» (Automation och mekatronik)
- CIVING» (Automation och mekatronik)
- CIVING» (Automation och mekatronik)
- CIVING» (Automation och mekatronik)
- Civing» (Automation och mekatronik)
- CIVING» (Bioteknik)
- CIVING» (Bioteknik)
- CIVING» (Bioteknik)
- CIVING» (Bioteknik)
- Civing» (Bioteknik)
- CIVING» (Bioteknik)
- CIVING» (Bioteknik)
- CIVING» (Bioteknik)
- CIVING» (Bioteknik)
- CIVING» (Bioteknik)
- CIVING» (Bioteknik)
- Bachelor of Science (CIVING) » (Bioteknik)
- Civing» (Bioteknik)
- CIVING» (Bioteknik)
- Bachelor of engineering» (Bioteknik)
- HING» (Bioteknik)
- Civing» (Bioteknik)
- CIVING» (Bioteknik)
- HING» (Byggingenjör)
- Bachelor of Engineering (HING)» (Byggingenjör)
- HING/CIVING» (Byggingenjör)
- Bachelor of Engineering (HING)» (Byggingenjör)
- Bachelor of Science in Engineering» (Byggingenjör)
- Bachelor of Science(CIVING)» (Byggingenjör)
- CIVING» (Byggingenjör)
- CIVING» (Byggingenjör)
- Bachelor of Science in Civil Engineering» (Byggingenjör)
- CIVING» (Byggingenjör)
- HINC» (Byggingenjör)
- CIVING» (Dataingenjör)
- Hing» (Dataingenjör)
- CIVING» (Dataingenjör)
- HING» (Dataingenjör)
- HING» (Dataingenjör)
- HING» (Dataingenjör)
- HING» (Dataingenjör)
- Bachelor of Engineering (HING)» (Dataingenjör)
- Bachelor of Science (CIVING)» (Datateknik)
- CIVING» (Datateknik)
- CIVING» (Datateknik)
- CIVING» (Datateknik)
- CIVING» (Datateknik)
- CIVING» (Datateknik)
- CIVING» (Datateknik)
- CIVING» (Datateknik)
- CIVING» (Datateknik)
- CIVING» (Datateknik)
- CIVING» (Datateknik)
- Civing» (Datateknik)
- CIVING» (Datateknik)
- CIVING» (Datateknik)
- CIVING» (Datateknik)
- CIVING» (Datateknik)
- CIVING» (Designingenjör)
- HING» (Designingenjör)
- hing» (Designingenjör)
- HING» (Ekonomi och produktionsteknik)
- Hing» (Ekonomi och produktionsteknik)
- HING» (Ekonomi och produktionsteknik)
- HING» (Ekonomi och produktionsteknik)
- HING» (Elektroingenjör)
- HING» (Elektroingenjör)
- CIVNG» (Elektroingenjör)
- HING» (Elektroingenjör)
- Bachelor of engineering» (Elektroingenjör)
- Bachelor of Engineering» (Elektroingenjör)
- CIVING» (Elektroteknik)
- CIVING» (Elektroteknik)
- CIVING» (Elektroteknik)
- CIVING» (Elektroteknik)
- HING» (Elektroteknik)
- HING» (Elektroteknik)
- CIVING» (Elektroteknik)
- CIVING» (Elektroteknik)
- CIVING» (Elektroteknik)
- CIVING» (Elektroteknik)
- Bachelor of Engineering» (Elektroteknik)
- CIVING Electric Power Engineering» (Elektroteknik)
- Bachelor of Science» (Elektroteknik)
- CIVING» (Elektroteknik)
- HING» (Elektroteknik)
- CIVING» (Elektroteknik)
- CIVING» (Industriell Ekonomi)
- CIVING» (Industriell Ekonomi)
- CIVING» (Industriell Ekonomi)
- HING» (Industriell Ekonomi)
- CIVING» (Industriell Ekonomi)
- CIVING» (Industriell Ekonomi)
- CIVING» (Industriell Ekonomi)
- CIVING» (Industriell Ekonomi)
- Bachelor of Science (CIVING)» (Industriell Ekonomi)
- CIVING» (Industriell Ekonomi)
- Bachelor of Science (CIVING)» (Industriell Ekonomi)
- HING» (Industriell Ekonomi)
- Civing » (Industriell Ekonomi)
- CIVING» (Industriell Ekonomi)
- CIVING» (Industriell Ekonomi)
- CIVING» (Industriell Ekonomi)
- civing» (Industriell Ekonomi)
- Civing» (Industriell Ekonomi)
- CIVING» (Industriell Ekonomi)
- B.Sc. Industrial Engineering» (Industriell Ekonomi)
- HING» (Industriell Ekonomi)
- CIVING» (Informationsteknik)
- CIVING» (Informationsteknik)
- CIVING» (Informationsteknik)
- CIVING» (Informationsteknik)
- CIVING» (Informationsteknik)
- CIVING» (Informationsteknik)
- CIVING» (Informationsteknik)
- CIVING» (Informationsteknik)
- CIVING» (Informationsteknik)
- CIVING» (Informationsteknik)
- CIVING» (Informationsteknik)
- Bachelor of Science» (Informationsteknik)
- CIVING» (Informationsteknik)
- CIVING» (Informationsteknik)
- CIVING» (Informationsteknik)
- CIVING» (Informationsteknik)
- Bachelor of Engineering ( Information Technology)» (Informationsteknik)
- CIVING» (Informationsteknik)
- HING» (Kemiingenjör)
- Bachelor of Engineering (HING)» (Kemiingenjör)
- HING» (Kemiingenjör)
- HING» (Kemiingenjör)
- Ihave already Msc of material chemistry.» (Kemiingenjör)
- Bachelor of Science» (Kemiteknik)
- HING» (Kemiteknik)
- CIVING» (Kemiteknik)
- Civing» (Kemiteknik)
- CIVING» (Kemiteknik)
- CIVING» (Kemiteknik)
- Bachelor of Engineering» (Kemiteknik)
- Bachelor of Science» (Kemiteknik)
- Bachelor of Engineering » (Kemiteknik)
- CIVING» (Kemiteknik)
- CIVING» (Kemiteknik)
- Civing» (Kemiteknik)
- CIVING» ( Kemiteknik med fysik)
- CIVING» ( Kemiteknik med fysik)
- CIVING» ( Kemiteknik med fysik)
- CIVING» ( Kemiteknik med fysik)
- CIVING» ( Kemiteknik med fysik)
- Civ ing» ( Kemiteknik med fysik)
- Civ.ing. » ( Kemiteknik med fysik)
- CIVING» ( Kemiteknik med fysik)
- HING» (Maskiningenjör)
- Bachelor of Technology» (Maskiningenjör)
- Bachelor of Engineering» (Maskiningenjör)
- HING» (Maskiningenjör)
- CIVING» (Maskiningenjör)
- HING» (Maskiningenjör)
- HING» (Maskiningenjör)
- Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering» (Maskiningenjör)
- HING» (Maskiningenjör)
- Bachelor of Science» (Maskinteknik)
- CIVING» (Maskinteknik)
- Civing» (Maskinteknik)
- Bachelor of Science (CIVING)» (Maskinteknik)
- CIVING» (Maskinteknik)
- CIVING» (Maskinteknik)
- CIVING» (Maskinteknik)
- CIVING» (Maskinteknik)
- CIVING» (Maskinteknik)
- bachelor of science» (Maskinteknik)
- CIVING» (Maskinteknik)
- CIVING» (Maskinteknik)
- Bachelor of Technology» (Maskinteknik)
- Civing» (Maskinteknik)
- Bachelor of Technology» (Maskinteknik)
- CIVING» (Maskinteknik)
- HING» (Maskinteknik)
- Bachelor of Science» (Maskinteknik)
- Civing» (Maskinteknik)
- Bachelor of science » (Maskinteknik)
- HING» (Maskinteknik)
- Civing» (Maskinteknik)
- HING» (Maskinteknik)
- CIVING» (Maskinteknik)
- Bachelor of Science» (Maskinteknik)
- CIVING» (Maskinteknik)
- CIVING» (Maskinteknik)
- CIVING» (Maskinteknik)
- HING» (Maskinteknik)
- bachelor of engineering» (Maskinteknik)
- Bachelor iof Science» (Maskinteknik)
- CIVING» (Maskinteknik)
- Civing» (Maskinteknik)
- CIVIN» (Maskinteknik)
- CIVING» (Maskinteknik)
- CIVING» (Maskinteknik)
- Bachelor of Science» (Mekatronikingenjör)
- HING» (Mekatronikingenjör)
- HING» (Mekatronikingenjör)
- HING» (Mekatronikingenjör)
- HING» (Other)
- Bachelor of Engineering » (Other)
- Teknisk Fysik (CIVING)» (Other)
- Chemistry» (Other)
- Bachelor of Science» (Other)
- Bachelor of Science in Engineering» (Other)
- Bachelor of Engineering» (Other)
- Bachelor of Science in Industrial Engineering and Management» (Other)
- Bachelor of Science» (Other)
- Bachelor of Engineering» (Other)
- Bachelor of Engineering» (Other)
- HING» (Other)
- Bachelor of Science Production Engineering» (Other)
- Bachelor of Engineering» (Other)
- Teknisk Matematik» (Other)
- Dipl.-Ing. (FH) Mechanical Engineering (Germany)» (Other)
- CIVING Marine Engineering» (Other)
- Bachelor of Science Mechanical Engineering - Management» (Other)
- Computer Science and Engineering, and Mathematics» (Other)
- Computer Science» (Other)
- BSc» (Other)
- CIVING - Electrical engineering» (Other)
- CIVING» (Other)
- Bachelor of Engineering (Electronics and Communication Engineering) » (Other)
- Bachelor of Telecommunications Engineering» (Other)
- CIVING» (Other)
- HING» (Other)
- Bachelor of Science in Civil Engineering» (Other)
- B.Sc. Civil and Environmental Engineering» (Other)
- Bachelor of Engineering» (Other)
- Bachelor of Science, Physics» (Other)
- B.Sc. Mechanical Engineering» (Other)
- Bachelor of Engineering Sciences» (Other)
- Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering» (Other)
- CIVING» (Other)
- HING» (Other)
- CIVING, Teknisk matematik» (Other)
- Bachelor of Science (Ptychion) in Physics» (Other)
- Bachelor of Engineering chemical engineering» (Other)
- Diploma of production engineering and management» (Other)
- Bachelor of Science» (Other)
- Väg och vatten. CIVING» (Other)
- Bachelor of Science (CIVING)» (Other)
- Computer science» (Other)
- CIVING Teknisk Design Teknisk Design at Chalmers was not listed as an option! Teknisk Design vid Chalmers fanns ej som alternativ! Den här frågan kommer att ge slumpade svar från de som gått kandidatprogrammet Teknisk Design.» (Other)
- Teknisk Design (CIVING)» (Other)
- Teknisk design, Chalmers, Bachelor of Science (CIVING)» (Other)
- Mechatronics» (Other)
- Bachelor of Science» (Other)
- Environmental Engineering» (Other)
- Bachelor of Engineering (Civil)» (Other)
- Bsc Telecommunication Eng.» (Other)
- Bachelor of Engineering - Electrical Engineering » (Other)
- Bachelor of Electronic Engineering» (Other)
- Bachelor of Architecture» (Other)
- Mechanical Engineering B.Sc.» (Other)
- Environmental engineering» (Other)
- Teknisk fysik! » (Other)
- Mechanical engineering, bachelor of science» (Other)
- Electronic Bachelor (HING) Industrial Management MP (HING) » (Other)
- Bachelor of Engineering » (Other)
- Computer Science Diplom in Germany» (Other)
- Energy and Environmental Engineering» (Other)
- M.Eng, Materials Science Engineer» (Other)
- Bachelor of Science» (Other)
- Industrial and Systems Engineering (HING)» (Other)
- CIVING» (Other)
- HING» (Other)
- Bachelor of Science» (Other)
- HING» (Other)
- Bachelor of Engineering » (Other)
- HING» (Other)
- Civing» (Other)
- Bachelor of Engineering» (Other)
- Bachelor of Engineering » (Other)
- Bachelor of Science in Built Environment» (Other)
- Civil Engineering» (Other)
- Bachelor of Engineering» (Other)
- Industrial endineering» (Other)
- HING» (Other)
- Matematik CIVING» (Other)
- bachelor of engineering» (Other)
- Bachelor of Science» (Other)
- Teknisk design» (Other)
- HING» (Other)
- Bachelor of Engineering(HING)» (Other)
- Civing» (Other)
- Bachelor of Engineering» (Other)
- Architecture engineering » (Other)
- CIVING, Applied Chemistry» (Other)
- In fact, I already have a Master of Science from my country, in Environmental Engineering.» (Other)
- Bachelor of Technology in Electrical and Electronics Engineering» (Other)
- Bachelor of applied physics» (Other)
- Bachelor of Architecture (Hons)» (Other)
- Bsc in Physics» (Other)
- Bachelor of Engineering - Facility Management» (Other)
- Master of Science (MSc)» (Other)
- Teknisk Fysik KTH - CIVING» (Other)
- HING» (Other)
- Electronics and Communication Engineering» (Other)
- BSC» (Other)
- Bachelor of Architecture» (Other)
- Bachelor of technology in computer science & engineering» (Other)
- Väg och vattenbyggnad» (Other)
- Bachelor of Engineering (HING) » (Other)
- Teknisk fysik(Civilingenjör)(CIVING)» (Other)
- CIVING» (Other)
- CIVING » (Other)
- Bachelor of science» (Other)
- Bachelor of Science (CIVING)» (Other)
- Electronics & Communication (HING)» (Other)
- Chemical engineer from Chalmers 1980» (Other)
- Bachelor Of Technology in Metallurgical and material engineering , India» (Other)
- Bachelor of Engineering - Mechanical Engineering & Industrial Design» (Other)
- Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering» (Other)
- Biochemistry» (Other)
- HING-Mechnaical Engineering» (Other)
- CIVING» (Other)
- Bachelor of Science» (Other)
- Bachelor of Engineering (HING)» (Other)
- HING» (Other)
- Mechanical Engineering» (Other)
- CIVING» (Other)
- Bachelor of Engineering» (Other)
- Bachelor of Engineering (HING)» (Other)
- Bachelor in Computer Science and Engineering (Bachelor of Engineering), and Bachelor in Mathematics (pure mathematics, not technical mathematics, so that one was a Bachelor of Science)» (Other)
- HING» (Other)
- Bachelor of Engineering» (Other)
- Bachelor of Science in Civil Engineering» (Other)
- Kandidat från Civiningenjör Energiteknik, Umeå» (Other)
- Bachelor of Science» (Other)
- Bachelor of engineering in Civil engineering» (Other)
- HING» (Other)
- CIVING Teknisk Fysik» (Other)
- Bachelor of Science (CIVING)» (Other)
- Civil mechanical engineering. Minor in energy. CIVING» (Other)
- Bachelor of technology (Aerospace)» (Other)
- Bachelor of Engineering (HING) » (Other)
- HING» (Other)

14. Which Bachelor Program did you finish within (before entering the MP)

If you do not come from one of Chalmers Bachelor programs below (in Swedish) (or if you do not find it) answer other

446 svarande

Sjöfart och logistik»2 1%
Sjöingenjör»2 1%
Sjökapten»0 0%
Teknisk design»11 7%
Teknisk fysik»63 41%
Teknisk matematik»17 11%
Väg- och vattenbyggnad»56 37%
Other»295

Genomsnitt: 5.68

- Bachelors of Engineering » (?)
- Bachelor of Engineering (HING)» (?)
- B.E AERONAUTICAL ENGINEERING» (?)
- Bsc Telecommunication Eng.» (?)
- BA (hons) Architecture» (?)
- Bachelor of Engineering» (?)
- CIVING» (Teknisk design)
- Bachelor of Science» (Teknisk design)
- CIVING» (Teknisk design)
- CIVING» (Teknisk design)
- Bachelor of Science (CIVING)» (Teknisk design)
- Bachelor of science» (Teknisk design)
- Civing» (Teknisk design)
- CIVING» (Teknisk fysik)
- Teknisk Fysik (CIVING)» (Teknisk fysik)
- CIVING» (Teknisk fysik)
- CIVING» (Teknisk fysik)
- CIVING» (Teknisk fysik)
- Bachelor of Science» (Teknisk fysik)
- CIVING» (Teknisk fysik)
- CIVING» (Teknisk fysik)
- CIVING» (Teknisk fysik)
- CIVING» (Teknisk fysik)
- Bachelor of Science» (Teknisk fysik)
- CIVING» (Teknisk fysik)
- CIVING» (Teknisk fysik)
- Bachelor of Science» (Teknisk fysik)
- CIVING» (Teknisk fysik)
- CIVING» (Teknisk fysik)
- CIVING» (Teknisk fysik)
- Bachelor of Science (CIVING)» (Teknisk fysik)
- CIVING» (Teknisk fysik)
- Bachelor of Science» (Teknisk fysik)
- CIVING» (Teknisk fysik)
- Teknisk Fysik KTH - CIVING» (Teknisk fysik)
- Bachelor of Science (CIVING)» (Teknisk fysik)
- civing» (Teknisk fysik)
- CIVING» (Teknisk fysik)
- CIVING» (Teknisk fysik)
- CIVING» (Teknisk fysik)
- CIVING» (Teknisk fysik)
- CIVING» (Teknisk fysik)
- CIVING» (Teknisk matematik)
- Civing» (Teknisk matematik)
- CIVING» (Teknisk matematik)
- CIVING» (Teknisk matematik)
- CIVING» (Teknisk matematik)
- Civing» (Teknisk matematik)
- Bachelor of Science» (Väg- och vattenbyggnad)
- Bachelor of Science (CIVING)» (Väg- och vattenbyggnad)
- Civing» (Väg- och vattenbyggnad)
- CIVING» (Väg- och vattenbyggnad)
- Bachelor of Science (CIVING)» (Väg- och vattenbyggnad)
- CIVING» (Väg- och vattenbyggnad)
- CIVING» (Väg- och vattenbyggnad)
- CIVING» (Väg- och vattenbyggnad)
- Bachelor of Engineering (HING)» (Väg- och vattenbyggnad)
- Bachelor of Engineering (HING)» (Väg- och vattenbyggnad)
- Don´,t know» (Väg- och vattenbyggnad)
- CIVING» (Väg- och vattenbyggnad)
- CIVING» (Väg- och vattenbyggnad)
- CIVING» (Väg- och vattenbyggnad)
- CIVING» (Väg- och vattenbyggnad)
- CIVING» (Väg- och vattenbyggnad)
- civing» (Väg- och vattenbyggnad)
- CIVING» (Väg- och vattenbyggnad)
- CIVING» (Väg- och vattenbyggnad)
- CIVING» (Väg- och vattenbyggnad)
- HING» (Other)
- Bachelor of Engineering» (Other)
- Computer Science» (Other)
- Bachelor of Engineering» (Other)
- Bachelor of Science in Industrial Engineering and Management» (Other)
- Civil Engineering» (Other)
- Telecommunication engineering» (Other)
- CIVING» (Other)
- Bachelor of Technology» (Other)
- CIVING» (Other)
- CIVING» (Other)
- Bachelor of Science Production Engineering» (Other)
- Bachelor of Engineering» (Other)
- CIVING Marine Engineering» (Other)
- HING» (Other)
- Bachelor of Science Mechanical Engineering - Management» (Other)
- HING» (Other)
- Computer Science and Engineering, and Mathematics» (Other)
- hing» (Other)
- Computer Science» (Other)
- CIVING - Electrical engineering» (Other)
- Bachelor of Engineering (Electronics and Communication Engineering)» (Other)
- HING» (Other)
- HINGH» (Other)
- B.Sc. Civil and Environmental Engineering» (Other)
- Bachelor of Engineering» (Other)
- Bachelor of Science, Physics» (Other)
- CIVING» (Other)
- CIVING» (Other)
- CIVING» (Other)
- Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering» (Other)
- Bachelor of Science (Ptychion) in Physics» (Other)
- Bachelor of Science» (Other)
- Bachelor of Science (CIVING)» (Other)
- Mechanical engineering bsc» (Other)
- Computer science» (Other)
- Mechanical» (Other)
- Bachelor of Science» (Other)
- Environmental Engineering» (Other)
- Electronic Bachelor (HING) Industrial Management MP (HING) » (Other)
- CIVING» (Other)
- M.Eng , Materials Science Engineer» (Other)
- Bachelor of Science» (Other)
- Engineering Physics» (Other)
- Industrial and Systems Engineering (HING)» (Other)
- Bachelor of Science» (Other)
- HING» (Other)
- Bachelor of Science (CIVING) Process and Energy Engineering» (Other)
- Bachelor of Engineering (HING)» (Other)
- civil Engineer» (Other)
- Bachelor of Engineering» (Other)
- Industrial endineering» (Other)
- HING» (Other)
- Bachelor of Science» (Other)
- Bachelor of Engineering (HING)» (Other)
- Architecture engineering » (Other)
- In fact, I already have a Master of Science from my country, in Environmental Engineering.» (Other)
- Bachelor of Architecture (Hons)» (Other)
- Bsc in Physics» (Other)
- CIVING» (Other)
- Master of Science (MSc)» (Other)
- Bachelor of Science» (Other)
- Bachelor of Science(CIVING)» (Other)
- Bachelor of Engineering » (Other)
- HING» (Other)
- BSC» (Other)
- Bachelor of Engineering (HING)» (Other)
- CIVING» (Other)
- Bachelor of science» (Other)
- Chemical engineer from Chalmers 1980» (Other)
- Bachelor of Engineering - Mechanical Engineering & Industrial Design» (Other)
- HING» (Other)
- HING» (Other)
- Civ.ing. » (Other)
- Bachelor of Engineering (HING)» (Other)
- Bioteknik,HING » (Other)
- Bachelor of Engineering» (Other)
- Bachelor of Engineering (HING)» (Other)
- HING» (Other)
- Bachelor of Engineering» (Other)
- Bachelor of Engineering» (Other)
- Bsc of chemistry» (Other)
- HING» (Other)
- Civil mechanical engineering. Minor in energy. CIVING» (Other)
- Pure mathematics» (Other)
- Bachelor of Engineering (HING)» (Other)

15. What were the benefits of this bachelor program (most useful courses)

Please indicate very useful, good and necessary courses for your choice of MP, branch or career

- Ekonomisk Analys 1,2,3 Inledande Ekonomi Verksamhetsutveckoing Produktionsledning»
- Image Analysis, Diagnostic Imaging, Applied Signal Processing»
- Finite element method course, all math courses, mechanics and strength of material courses»
- Företagsekonomi, Industriell Produktion och Organisation, Integrerad konstruktion och tillverkning, Produktuveckling»
- All courses involving cell biology and biochemistry.»
- Digital Communications, Wireless Communications, Wireless link project, Applied Signal Processing»
- Hard to tell most useful. I feel that all of them were important to give sufficient experiance in both math and programming.»
- Linear Systems, Electrical Fields, Fourier analysis»
- I was able to take some of the master-level courses which was good. But.. Algorithms, the math courses etc. Could have been tougher courses on bachelor.»
- Datakommunikation, Kandidatarbetet»
- The solid foundation based on computer architecture, the varied and theoretical approach to all courses in programming languages»
- Math»
- The whole concept prepared me for the master program in a good way.»
- Advanced topics in ESD, Computer Architecture, Integrated circuit design, Mixed signals and systems, Methods of ESD, ESD project»
- Risk assessment and decision support, Environmental analysis.»
- Some teachers were very helpful and give better feedback. Much more personal atmosphere than in the bachelir"s level.»
- the two cell courses.»
- More or less all of them. Especially for me is: experimentell fysik 1 & 2, optik, fourieranalys, fasta tillståndets fysik, LANA (framför allt MATLAB delen)»
- Real time systems and Embedded system design project.»
- Quite broad, showed on many different areas to study further. For my MP the most important courses where Industriell verksamhetsutveckling and Produktionsledning.»
- Heavy theory, resulted in a very critical thinking, which is good. »
- Mobile Computing and Algorithm are very useful.»
- TMV036, KKR090, KBT120, UCM010, »
- Product development project, Product development management»
- Hydrogeologi, geoteknik, teknisk geologi»
- Matematisk modellering och problemlösning»
- Hydrologi och hydrogeologi, Geoteknik, Teknisk geologi»
- Design and construction of graphical interfaces, all project courses.»
- Bachelor"s project, Structural mechanics, linear algebra»
- hållfasthet, statik, matematik»
- Good»
- The first semester and the project in spring year 1»
- Geologi, hydrogeologi, »
- Very useful: Concurrent Programming (TDA382). I had already decided I wanted to apply for Computer Systems and Networks when I took the course though.»
- Good knowledge in mechanics have been very useful.»
- Drinking water engineering, wastewater engineering, environmental engineering, geotechnics, road engineering.»
- studying the basics in mechanical engineering and thermodynamics as well as electric engineering with also some smaller courses in economics or environmental science -> to be able to focus through courses chosen at chalmers on quite the sector i want to work on»
- Datastrukturer och Algoritmer Finite Automata»
- Making use of courses as: Biochemistry Thermodynamics Separation technology Technical communication Analytical chemistry»
- IKOT useful and necesary»
- Management, Purchasing, »
- Datastrukturer och Parallel programming»
- I think most of the courses was good but some was less usefull for me now like the course in kvantmekanik we had. Most useful courses for entering the Sustainable Energy Systems MP would be the chemical engineering courses such as Grundläggande Kemiteknik.»
- Kretselektronik, Digitalteknik Syntes, Digital Konstruktion, Datorsystemteknik, Flervariabelanalys, Analys, Linjär Algebra, Diskret Matematik»
- TEK040 Introduktionskurs: Industriell ekonomi och organisation TDA143 Programmerade system TMS136 Dataanalys och statistik IAR087 Industriell Verksamhetsutveckling ITR233 Logistik TEKX04 Kandidatarbete»
- Mathematics (all of the courses from one to multivariate calculus aswell ass fourier analysis), good, useful and almost necessary. »
- All math, experimentell fysik, strömningsmekanik»
- ekonomisk analys 1-3, marknadsföring, verksamhetsutveckling, introkursen i ekonomi, kandidatearbetet»
- Programmeringsteknik - useful Statistisk fysik - good»
- Människa- maskinsystem, industriautomation, arbetsorgansation»
- This does not concern Sweden since my B.Sc. is from abroad, but my thesis work in industry was actually the most important part of my studies to figure out what I want to do.»
- Lots of maths & problem solving»
- The courses in solid and fluid mechanics.»
- miljökursen, teknisk geologi, byggande i samhället, »
- Some of the related courses connected to my Master Programme were: Construction Management 1 and 2. These courses provided an introduction which facilitated an easier understanding of the master courses at Chalmers. I would rate them as: good»
- Elektromagnetiska fält, Elteknik, Reglerteknik»
- Material science! »
- Useful courses to prepare for MP (but not necessarily good courses: TDA555 Introduktion till funktionell programmering EDA343 Datakommunikation EDA451 Digital- och datorteknik DAT042 Objektorienterad programmering»
- communication principles, advanced mathmatics, digital signal processing»
- Verksamhetsutveckling, produktionsledning, materialteknik, tillverkningsteknik, gillade maskinbasen över lag. »
- Mature, well planned.»
- Fluid mechanics, thermodynamics, programming (java), mathematics»
- Applied to the industry»
- Concurrent programming, digital- och datorteknik, »
- Distributed systems I Computer security Network security »
- All of them.»
- Real analysis, Fourier analysis, Optimization»
- Hållfasthetslära, mekanik, strukturmekanik och Samtliga matematikkurser.»
- very useful-Arbetsorganisation»
- Energiomvandling, Energi och Miljöteknik»
- Very useful, Industriell ekonomi 3 good, konstruktion, hållfastashetslära necesarry, no specific courses»
- Basic control, algorithms, data structures, physics, electrical engineering, low level programming, all the math courses»
- The combination of engineering and economic skills»
- Stad 2, Arbetets rum»
- Most beneficial from TKELT {Högfrekvensteknik EEM021, Elektromagnetiska Fält EEM015}, Also very beneficial from TKELT {Mikroelektronik MCC086, Linjära system och transformer TMA982, Mätteknik EOE054, Fysik 2 FFY143, Elektronik ETI146, Reglerteknik ESS017, All math courses, MATLAB (not a course but part of several courses)}, A very beneficial course from TKTFY is Optik FFY091»
- Math»
- Cell-courses, molecular biotechnology, biomolecular methods»
- Programming (C,Java,Matlab) - necessary/very useful Math - necessary/very useful electronics - good»
- Konstruktion, mekanik, hållfasthetsläran, matematisk överbryggning»
- The top course so far has been Product Development Management.»
- Linjär algebra, en- och flervariabelanalys, konstruktion, mekanik, hålfasthetslära, termodynamik och strömningslära, matematisk överbryggningskurs, programmeringsteknik, matematisk statistik.»
- Teknisk Fysik is fundamental and thorough in teaching physics. Virually all courses are essential and give you a firm footing to build on.»
- Datastrukturer, (good) statistisk databehandling,(good) M3 (good) »
- Math courses, Mechanics, Solid Mechanics, Statistics, Geotechnics, Hydraulic Engineering, Structural Engineering, Konstruktionsteknik, Bärande Konstruktioner, Building Physics»
- Introduction to Nuclear Reactors, Physics of Nuclear Reactors, Nuclear Reactor Safety»
- Maskinkonstruktion and IKOT»
- Mekanik 1 & 2, Elektromagnetisk fältteori, Vektorfält och klassisk fysik, Kvantfysik, Matematisk fysik»
- All the programming courses(both high and low level) was good in a sence that I got a general fealing of designig. To have knowledge of drawbacks and advantages of design choises have been useful.»
- Good»
- Mathematics, Digital teknik, »
- Algorithms, Datastrukturer, Discrete math»
- Very useful: Economics of innovation, management of development projects, research design and methods, technological change and industrial transformation, R&D strategy and organization»
- TMA970, TMA660, TMA976, MVE035, MVE295, MVE030, FTF131, FUF040»
- necessary: linjär algebra, reglerteknik. very useful: sensorer, signaler och system. good: hållfasthetslära, mekanik, elektriska kretsar, programmeringskurser»
- Fasta Tillståndets Fysik, Statistisk fysik, Matlab»
- Mathematics, mechanics, automation and control, economy, leadership, management»
- Economics of Innovation (Ekonomisk Analys 3 - Innovationsekonomi), Bachelor Thesis. Most of the Economics/Management classes.»
- It provides the fun of nature science. and I learned basic skills and made many friends»
- very useful»
- Mathematical logic, topology, algebra, parallel programming.»
- Mathematics, Mechanics, FEM, heat transfer.»
- teoriarbetet i 3:an för min del men alla kurserna tror jag är mer eller mindre lika viktiga då man lär sig att se ur ett vidt perspektiv»
- Kvantfysik, fasta tillståndets fysik»
- Behov och Krav Usability Design och användaranpassning Kandidatarbetet med produktutveckling på ett startup»
- Math, programingcourses»
- KOO081 Kemi MVE295 Komplex analys FFM332 Mekanik KAA060 Transportprocesser»
- All the mechanics courses and FEM»
- UCM010, TMV036, KOO041, KFK162, TMS145, KMG050, KBT120, KMB056, KKR090, LMT967. Courses that in different ways have been extra useful or guiding to a career in biotechnology»
- Basic understanding of several different areas within engineering»
- Många bra kurser bland annat teknisk geologi och teknisk samhällsplanering. Byggnadsekonomi bra för att veta mer om just DCPM. Bärande konstruktioner en riktigt bra kurs.»
- En bra blandning av kurser som gav en bra grund för att kunna välja masterprogram. Upplägget på kandidatprogrammet gör att man får inblick i olika områden och får en ide om vilket masterprogram och vilka masterkurser man vill välja»
- All math-courses.»
- Mechanics, Circuit theory and control theory»
- All the math courses are really good.»
- Critical thinking, project management»
- It is now four years since I completed my bachelor program. However, because of my succeeding education, the courses focusing on structural engineering were most important to me, such as hållfasthetslära, strukturmekanik, bärande konstruktioner, and konstruktionsteknik.»
- Digitalteknik-syntes, Parallell programmering, Reglerteknik»
- All programming courses»
- The courses that teach useful tools, methods and methodology are very good, such as the following. Environmental risk assessment in engineering. Life cycle assessment. Environmental impact assessment. Environmental systems analysis. »
- Good foundation as the courses are similar. All course that included case-studies are good!»
- Much control theory»
- * Programming Paradigms»
- Geologi, Geoteknik, Matematiken»
- Mathematics»
- Learning so much over the first 8 courses I"ve done!Think they all add great value for my future.»
- Programming»
- The basic mathematics and statistics courses were very useful, as were discrete mathematics. Everything hardware related is very useful and relevant, even though I don"t study hardware and I"m not plannnign to work with it, I think these courses were essential to understand both the logic and boolean parts of computing, as well as giving a genereal understanding of how computers and many other systems work, which makes me a better engineer. Among the remaining courses, I feel most relevant were courses in concurrent programming, algorithms, and mathematical modelling. »
- Model predictive control, Linear control system design, Modeling and simulation»
- Alot...»
- Material courses, math, mechanics.. everything pretty much since I appreciate width of my education»
- Digital- och datateknik, maskinorienterad programmering, objektorienterad programmering»
- Datastrukturer oc hAlgoritmer»
- useful»
- Most useful cource: Byggnadsstyrning/ekonomi »
- Logistik»
- Development of a strong toolkit (calculation, analyzation, visualisaton, communication) that is very useful for any path choosen in the future. Especially usefull for my branch is that I learned to understand connections between and applications for working with architecture and engineering as a new field.»
- Introductory mathematics - good One variable - good Linear algebra - good More variables - useful for MP Introduction to Sound and Vibration - useful for MP Theory of matter and waves - useful for MP mechanics - good road and traffic planning - useful for MP Building materials - good »
- Good study climate. Courses span over a broad area. Courses suitable for my MP are Electrical signals and systems with electricity, Experimental design and of course every type of math. Cell biology courses are good for understanding as well.»
- FEM grundkurs, Mekanik och hållfasthets kurserna (1-3), strömningslära »
- All courses during the bachelor has been useful or was useful when selecting the masters progrm»
- Strömningsmekanik, FEM Grundkurs, Mekanik,Hållfasthet och Dynamik.»
- All the electric and programming courses were useful.»
- chemistry and physics»
- cell biology, math, biotechnology»
- Material sciences - construction materials Bachelor Thesis - on sust. urban development Calculus (4 courses) - very useful in general, but not for my choise of MP»
- Marine structural engineering MMA167 Reliability analysis of marine structures SJO750»
- transport processer, matematisk modelering i kemitekninken,»
- FFM232 Vektorfält och klassisk fysik MVE035 Flervariabelanalys »
- Structural Analysis, Bridges, Design of Roads, Ways and Airports,Economics and Management of Construction Companies, Metallic and mixed structures, Railroads, Hydraulics and Hydrology, Projects organizations and Management, Ports and Coasts, Sanitary Engineering. »
- Food Technology, Food chemistry, advanced analytical chemistry.»
- FLUID COURSES,PROPULSION,AIRCRAFT COMPOSITE STRUCTURES,SOLID COURSES»
- Probably the most useful courses were those in electromagnetic field theory and radiofrequency engineering, but the various courses in math were essential as well.»
- In MY opinion useful courses (for making my MP as good as possible and useful in my branch): Geoteknics, geology, hållfasthetslära, byggnadsmaterial, matematisk statistik»
- Thermodynamics Fundamental of Heat Transfer Chemical Engineering Equipment Operation and Design Chemical Engineering Plant Design»
- In a way all my courses in the bachelor program were important because they gave a good groud understanding of physics. »
- Logistics»
- I think the way of working in general, doing case studies etc. But if certain courses are to be lifted up I guess Ekonomisk analys 3: Innovationsekonomi is the main one, although it differs quite a lot from what we did at the master program. The very first introduction course in Industriell ekonomi also contained quite a few elements being elaborated further on during the master program.»
- Good mix of engineering areas.»
- I would say M³ (Miljö & Matematisk Modellering) was an extremely good way to finish the bachelor programme. The courses in basic calculus and linear algebra were obviously necessary. »
- Useful: EDA321 EDA331 EEM076 SSY080»
- Byggande i samhället Teknisk geologi Kandidatarbetet »
- I think most courses in my bachelor have been very good. »
- The energy courses, like thermodynamic and energiteknik»
- Reglerteknik, Matlabmoment, Allmän bredd»
- Most corses in mpsys are simular to the control corses in my bachlor »
- good»
- High Performance Computing Numerical Linear Algebra Computational Physics»
- Reglerteknik, Signaler sensorer och system, alla Matematikkurser»
- Knowledge of the construction industry and the concept of building design before just number-crunching.»
- Matte, hållf, bärande konstruktion, konstruktionsteknik, strukturmekanik, (MATLAB)»
- All structural courses were necessary and very useful. Most useful was the strukturemkanik.»
- Courses around VHDL, Computer architecture, Programming, Electronics and electronic Physics are must-have.»
- Datastrukturer, AI»
- Introduction to Sound and Vibration Thesis »
- Everything except Control Theory»
- Hydrologi och hydrogeologi, geoteknik, hydraulik med va-teknik, teknisk samhällsplanering, teknisk geologi»
- Electromagnetic field theory, High frequency technology and industrial economy»
- ---»
- Distributed systems, security»
- no»
- Statistik, inledande geologi»
- FEM, Transformer och Diff.ekv (valbara), reglerteknik. Alla mattekurser»
- Concrete structure steel structure structural analysis »
- Supply Chain Management, Innovation Economics, Mathematics, Mechanics, Physics »
- Försöksplanering, reglerteknik, linjära system och transformer, statistik.»
- Material-kemi»
- advanced computer graphic, computer graphic etc.»
- Necessary courses: Flervariabelanalys, Materie- och vågteori, strukturmekanik. Usefull corses: Bärande konstruktioner, konstruktionsteknik, CAD, industribyggnad, brobyggnad.»
- Thermal engg, thermodynamics,basic electrical engg, Heat transfer, power plant engg, fluid mechanics.»
- Usability, Ergonomics, Behov och Krav»
- Courses in economy, law, management, shipping and logistics have been very useful in my career but also in my MP and everyday life»
- Signal processing - very useful. Math - good. Programming (not a course, but general usage) - good.»
- Chalmers formula student - very useful»
- Good level of the education in a wide field of knowledge areas»
- Plenty of mathematics that I have had use of. Also basic programming and lots of MATLAB experience.»
- Strategy and the Creation of Change, Accounting, Control, organisation, international Marketing and purchasing. »
- Project management Design for experience Industrial design engineering project Masters thesis Visual brand identity»
- Usability, Design och användaranpassning, kandidatarbete, Behov och krav, ergonomi»
- Prototyping in Interaction Design, Interaction Design methodology, Gameplay Design are all useful, fun and good courses.»
- very useful - arbetes rum, byggnad som system »
- All courses in math, electromagnetic field theory, circuit theory, experimental physics. »
- I were able to take several courses during my bachelor that are mandatory in my MP which made it possible for me to choose more freely»
- Atmospheric chemistry,environmental impact assessment,Technology of non-conventional sources of energy,etc»
- All math courses, especially linear algebra and numerical analysis, programming, PDE course were useful. »
- All mathematics courses»
- Experimentell fysik, Kvanfysik, Tillämpad kvantfysik, Fasta tillståndets fysik, Elfält»
- the most useful courses were strategic management, project management,international projects,construcion processes and construction governance. in my career i manage projects from commencement to completion. these courses enhanced my skills on handling different aspects in these projects like multi cultural teams, rules and regulations in society, etc»
- Engineering Maths Signals and Systems Data networks Wireless communication»
- Basic electronics/circuit theory. RF/Microwave engineering, Electrostatics, Electromagnetic Waves, Photonics, Solid state electronics, communication engineering, wireless engineering & antenna design. Bachelor thesis focused on area very similar to MP material»
- Fluid mechanics - Very useful Solid mechanics - Very useful»
- Maths»
- basic science knowledge»
- All courses in mathematics, VERY GOOD AND USEFUL (I"d say necessary)(single and multivariable analysis, complex analysis, fourier analysis, statistical mathematics, numerical analysis, Vector algebra). Physics VERY GOOD and USEFUL (for what I read necesary): mechanical physics 1 and 2, quantum physics and applied qunatum physics. Electromagnetic field therory. Mathematical physics. Vector fields. Solid state physics. Eperimental physics A, B, C and 2. Computer introduction. Statistical physics and thermodynamics TOTALLY USELESS AND UNNECESSARY: Optics, Enviromental physics, MTS»
- Programing, Vibrations, Mechanics.»
- Thermodynamics, heat and mass transfer, courses related to systems»
- mek & hållf, maskinelement, mekatronik, kandidatarbetet»
- Algorithms, programming courses, math courses»
- Programming Cirquit theory Mechanics »
- The ones combining architectural and engineering knowledge. »
- All, expected research methodology.»
- Math and Progrogramming, problem solving and abstraction and and kickass mindset»
- Reglerteknik - very useful Alla mattekurser - very useful»
- Flervariabelanalys (necessary) Linjär algebra och numerisk analys (necessary) Programmeringsteknik (necessary) Fasta tillståndets fysik (good)»
- The hydraulics and the first geology course. Knowing math and matlab was also good»
- Experimentell fysik Matematisk fysik Komplex analys Fourieranalys»
- Good that we tried project in different scales and did projects alone and in groups. Would be great if we would have learned how to work in a sustainable way, I still have no clue how much I"ll manage to do in a (for other people) normal 40h-week. I would also lika more focus on sustainability on a deeper level. Very useful to have a "free spirit", but when something really is unrealistic or even impossible this should not be left unnoticed.»
- Matematisk fysik, speciell relativitetsteori, mitt kandidatarbete på subatomär fysik för Christian Forssén, fourieranalys»
- Advanced, High Pace, Prepared for most MP I would say, in relevant areas.»
- Teknisk samhällsplanering»
- The courses in experimental courses was very helping in learning problemsolving. The braod curriculum also gave a very good general knowledge.»
- Economic Calculation, Heat transfer, Thermodynamics »
- Ship stability, Hydrodynamics,Structural»
- Geologi, geoteknik med grundläggning, hållfasthetslära, mattekurserna, hydraulik med VA-teknik,»
- Very useful»
- Sustainable energy Futures Stakeholder Management for Sustainability Urban Metabolism Ecology for Engineers»
- Understanding of circuitry. Signal processing»
- A wide selection of courses within most fields in chemistry. It made it easier to find the field of interest when choosing a master"s program. »
- Digitaletknik syntes has been most useful»
- Gameplay Design, Computer Graphics, HCI»
- Most courses were useful. »
- Real Estate Finance, very useful»
- Different math corses and signal and systems corse.»
- Grundläggande kurser inom ekonomi (Micro,makro), produktionsledning, kandidatarbetet »
- Thermodynamics. Linear algebra. »
- My bachelor thesis subject. Ind. marknadsföring Ind. verksamhetsutveckling Produktionsleding »
- chemistry, electromagnetic, applied physic»
- Electric Drives Power Electronics»
- Introductional thermodynamics, transport processes, energiteknik (heter den så..?)»
- Very useful: Object oriented programming 1 and 2 Necessary: Object oriented programming 1 and 2, discrete math, linear algebra Good: Datastructures, Databases»
- Economics, management, B.Sc. thesis, Maths»
- circuit theory»
- Environmental management. Managing Organizations and Project Management.»
- The security specialization »
- Almost all courses were good»
- All courses have been great help. »
- What?»
- Holistic perspective. Competent and invested academic staff. Close communication between students and staff. »
- For me and my choice of specialization, all courses which incloude signal/image processing/analysis especially. But also all math courses.»
- The benefits are that it is quite broad, and we get to learn many different areas. Such as industrial production and organisation alsongside with mechatronics and material sience. »
- Haskell programming, Data structures, Algorithms, Math»
- Project Management, Leadership and Communications, International Projects, Project Psycology»
- Advanced Mathematics, Physics, Circuit Theory, Electric Machines, Electronics, Power Systems, Power Electronics, Electric Drives.»
- General problem solving and math courses and the courses within electromagnetic theory. The lab courses were also very good.»
- Chemistry, miljövetenskap, bioteknik, most courses»
- Termodynamik och Strömningslära, Miljö- och energiteknik, Energiomvandling»
- Matlab, mechanical physics and bachelor thesis course»
- Reglerteknik och sensorer, signaler och system, flervariabelanalys»
- project courses»
- Design & användaranpassning, Behov & krav, Usability, Ergonomi, Skissteknik, Matematik kurserna, »
- Operational research»
- Project Management, Strategic Communication and basic architectural history courses. »
- Lean - very good»
- No comments»
- the courses from bechelor like comunication, EM waves, radar, Antenna... were really useful to start and finish this program!»
- Very useful/necessary: kemi- och biokemi, yt- och materialkemi, organisk och oorganisk kemi, analytisk kemi, fysikalisk kemi, good: matematisk statistik, tillämpad matematik, (alla andra tekniska kurser om kemi är bra att ha med sig)»
- not applicable»
- All courses have been useful»
- Design Course»
- Människa Maskin System »
- All math courses, Mathematical Physics, Electromagnetic Theory, Linear Algebra and Numerical Analysis»
- I had courses related to general engineering including engineering mechanics, structure mechanics, machine design, electronics, programming and different kinds of dynamics.»
- Geologi, hydrogeologi, energi och resursanalys, teknisk samhällsplanering»
- Statistisk databehandling, Nonlinear optimisation, Datastrukturer»
- Elteknik, kretsanalys, all mathematic courses »
- Behov och krav Design och användaranpassning»
- Leadership and Communication »
- Learning Java, programming, algorithms and datastructures, databases, network courses. The discrete mathematics has also been proven useful in the Master programme courses.»
- Very wide range of courses including a large block of Chemical Engineering courses as well as many( however maybe not all) courses needed for entering masters programme in Physics or Mathetatics.»
- The basic knowledge in mathematics and Physics.»
- CAD Courses, mechanical engineering, user needs mapping»
- Learning more about mechanics.»
- Good teachers in mathematics and many maths courses. The course in Linear systems and transforms prepared well for Communication Engineering.»
- Logistics, integrated production organisation»
- Industriell produktion och organisation, Logistik, ingenjörsmetodik, industriell konstruktion och tillverkning»
- Wireless Communications, Signals and Systems, Computer Networks.»
- Environmental Impact Assessment, Water quality, Maths applied to Environmental Sciences»
- Very useful: Transportprocesser, grundläggande kemiteknik, Analys och linjär algebra A-C, Termodynamik Good: Kemisk reaktionsteknik, Energiteknik och miljö, Separations- och apparatteknik, Matematisk modellering Necessary: Transportprocesser, grundläggande kemiteknik, Energiteknik och miljö»
- auto cad, hydrologi, hydraulic »
- circuit analysis analog circuits electrodynamics field and wave electromagnetics »
- The "transport processer" was a very important course»
- The product development project»
- Computing, model making techniques»
- Courses within business development and leadership»
- I had to take an additional course in mathematics to be able to get in to my MP. »
- Background in Physics in general»
- The bachelor was not very connected to my MP but of course the math and physiscs was helpful. It was also interesting to have the management and business background when coming to MPSES. It made me look at things from Another perspective than my collegues»
- Termodynamik, Fasta tillståndets fysik, Kvantfysik»
- For me the most usefull courses were modeling and simulation and applied signal procesing»
- Almost all of them, but especially: Solid State Physics Thermodynamics Experimental Physics»
- Not so much, but only structural engineering courses»
- Thermodynamics MTF041, Energy conversion ENM025, Miljö och energiteknik ENM110, Mathematics (TMV166,TMV151, MVE255,TMS062, TMV225) , Matlab TME135, The yearly Project courses(MMF172,TME040,ENMX02), Strömmningsmekanik (MTF052), Industriell ekonomi IEK102, Industriell produktion och organisation (TEK060).»
- Drinking water engineering, Wastewater engineering, geotechnics»
- Bioseparationsteknik, transportprocesser, bioreaktionsteknik»
- the energy conversion and heat transfer and the thermo dynamics»
- Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs (TDA550) Objektorienterat programmeringsprojekt (TDA367) Datastrukturer och Algoritmer (TDA416) Matematisk Modellering (DAT026) Kandidatarbete (DATX02) »
- Grundläggande software engineering, Objektorienterad programmering (Java) objektorienterade applikationer (Java), ekonomi och organisation, bachelor thesis»
- Arbetets Rum, Text och Teori, Bostadens rum.»
- Hydrology, Geotechnics, Environmental Engineering, Maths»
- Mekanik, bärande konstruktioner, konstruktionsteknik, byggnadsmaterial, geoteknik, matlab (CAD och programmeringsteknik). »
- matlab (grundläggande programmeringsförståelse) Industriell Produktion och Organisation Virtuell Produktion IKOT Kandidatarbete»
- Web development, HCI, Graphics, Programming in Java»
- CIU205, MVE375, MVE365, CIU225, CIU215 where all very good.»
- Very useful»
- Object Oriented Programming, Calculus, Algebra, Statistics, Bachelor"s Thesis»
- Construction project management»
- Requirements Engineering, Agile Software Methodologies, Empirical Software Engineering»
- It did sound interesting.»
- Very useful: Strukturmekanik Good: byggnadsfysik, hållfasthetslära»
- Dig o Dat, Object oriented programming, Digital construction course, and another about VHDL»
- Black belt and quality courses»
- Microwave Engineering, Fundamentals of Photonics, Active Microwave Circuits»
- Good»
- Optimerade strukturer Kandidatarbete Hållfasthestslära»
- Industriell produktion och organisation logistik»
- , industrial energy systems, design of industrial energy equiment,CFD, multiphase flow, preliminary plant design, advanced chemical reaction engineering»
- n.a.»
- Electric power engineering related courses which has helped me alot to prepare for my master studies»
- Learned a lot about, matlab, group work and mechanics. »
- Signals and Systems, Wireless Communications, Digital Signal Processing»
- Matematisk statistik, Datastrukturer, Reglerteknik»
- Transportprocesser, matematisk modellering, separations & apparatteknik, kemisk rekationsteknik, energiteknik och miljö, grundläggande kemiteknik, termodynamik»
- Strength of Materials, Process Regulation/Control, Maritime Law, Mechanics, Fartygs System, Electrical System»
- Introductory course in electric power engineering - very useful. Control theory - very useful. Transforms - very useful.»
- Termodynamik, Transportprocesser, Energiteknik och Miljö, Analys och linjär algebra A-C»
- LSoT Multivariable calculus Linear algebra Statistics and signal processing Control engineering»
- Security track»
- Linear algebra, multi variable analysis, FEM, strenght of materials.»
- Math, structural engineering courses»
- The good courses are (all of them taken at Chalmers): Datorintroduktion (Necessary for the Linux-systems) Inledande matematisk analys Matematisk analys, fortsättning Flervariabelanalys Komplex matematisk analys (Very good and very important course) Fourieranalys (Very important course) Matematisk statistik Experimentell fysik 1 - mätteknik Experimentell fysik 2 - bas Mekanik 1 Mekanik 2 Elektromagnetisk fältteori (Very important, and overall a good course) Speciell relativitetsteori Kvantfysik (Extremely important for physicists) Fasta tillståndets fysik (Very relevant for most continuing studies within physics) Subatomär fysik Termodynamik och statistisk mekanik»
- behov och krav, usability, digital modelling, mechanics»
- Not one single course, it is the mix that was attractive»
- Mandatory courses in fluid and solid mechanics.»
- Transportprocesser, Bioreactionsteknik, Bioseparationsteknik.»
- Housing inventions»
- Indicates that i am a fast learner and have a wide spread knowlege in engeineering. »
- signal and system, mathmatics»
- Housing Innovation Urban Design studio»
- Strömmingslära»
- Datastrukturer, intro till funktionell programmering, objektorienterad programmering, Digdat, MOP och DST. »
- Bachelor thesis -useful Hydraulik - useful and necessary »
- Freedom if choice, allowing us to focus on topics we find interesting. »
- FEM, structural analysis»
- Geoteknik Byggmaterial Hållfasthetslära»
- most courses were useful and interesting in terms of a general education within physics»
- Analys och linjär algebra, Kemi, Kvantfysik»
- Courses with MATLAB were very useful. Other than that: Grundläggande Kemiteknik, Kemisk reaktionsteknik and Energiteknik och Miljö were courses that were good to have taken before starting MPSES.»
- Solid state physics, math, chemistry»
- Math, behov och krav»
- Connection with industry, achievable learning outcomes, good preparation for career.»
- Training in structural and strategic thinking and design tools»
- Logistics, Virtual Production, Industrial economy»
- The variation of courses to include the whole development cycle.»
-
- Termodynamik Fastatillståndets fysik »
- Financial and management accounting, Project Management, Project Psychology »
- Marine insurance»
- All math, physics courses. Especially experimental phhsichs»
- Good allround program, naturally good in mechanics and similiar courses»
- Technological change and industrial transformation, Idea Evaluation,Creating New Business. Especially innovation branch.»
- Very useful for my interests in Fuel Cells (modelling).»
- It is the widest program you will find.»
- Konstruktionsteknik, hållfasthetslära, strukturmekanik»
- Don"t get the question.»
- solid mechanics, physics»
- Heat and power systems and design of industrial energy systems.»
- IKOT, IPO, INDEK, Ingenjörs metodik, Statistics and other math»
- Databaser, algortimer och datastrukturer, mattekurser»
- VHDL courses»
- Good»
- Termodynamik, Transportprocesser, Grundläggande Kemiteknik, Energiteknik & Miljö»
- Digital and computersciencerelated courses»
- Linear Algerbra, very useful Multi variable analysis, Very useful Options and mathematics - Good Statistics - Very useful»
- Most of it really»
- Bioreaktionsteknik very useful Molekylär Bioteknik very useful Inledande Cell och Molekylärbiologi good Cell och Molekylärbiologi 2 good Försökplanering very useful »
- TDA545, DAT215, DAT026, IEK415, IAR075, TDA416 »
- Programming courses, some of the math courses, "matematisk modellering" was a good course»
- useful»
- Good»
- IPO»
- Logistik, Operations management, Marknadsföring var bra kurser för mitt MP-program. Också case-lösning som varit en del av många kurser har varit användbart i MP.»
- computational physics, computational materials physics, surface and nanophysics, »
- Mathematics courses, Quantum physicsand theoretical chemistry Chemistry corse All very useful.»
- The courses in statistics, linear algebra, transform theory and both calculus courses were absolutely crucial.»
- Good, much less focus on the biotech subjects in comparison with my expectations»
- All courses were relevant, the courses in physics and math were necessary for my MP»
- Wide knowledge span to lie back on. Good teachers and great classmates. Still provides a good network that I think I"ll benefit from for a long time. »
- Inledande matematik, Analys i en variabel, Matlab, Hållfasthetslära, Byggnadsmaterial, Geoteknik med grundläggning, Bärande konstruktioner, Konstruktionsteknik och Strukturmekanik. »
- Structural engineering and building physics courses. + the maths»
- Chemistry, cell and molecular biology»
- I didn"t experience that any courses was necessary for the MP. »
-
- All my mathematics courses were useful, since I studied pure mathematics. Such as Abstract Algebra, Probability Theory or Logic. Courses on Algorithms and Data structures were also very useful.»
- project courses»
- Bärande konstruktioner»
- Basics in logistics»
- Algorithms, Compiler construction, Language Technology, Language-based security.»
- Wastewater Engineering, Chemistry»
- I took Bioengineering in my bachelor years, which provided very useful and basic information for my master study. »
- Steel, Timber, Reinforced Concrete, Masonry Structures, Mechanics of Materials, ArchiCAD, Structuras and Architectural Design»
- good background in both architecture and structural engineering. most useful: bachelor thesis »
- The mix of architecture and engineering is very useful either way one chooses to go. It makes for more reflecting engineers and more structured architects. Strukturmekanik was the most important course in my desicion to apply for MPSEB.»
- Kemi och biokemi, metabolism, bioreaktionsteknik»
- Organic Chemistry, Inorganic chemistry, Analytical Chemistry 1 and 2, Physical chemistry, Thermodynamic, Reactor processes, Separation processes 1 and 2»
- Leadership and communication»
- Nice with a small class»
- Sensorer signaler och system Reglerteknik Mekanik Elektriska kretsar»
- Reglerteknik, mekatronik, transformer och differentialekvationer, och dynamik where very useful»
- Grundläggande kemiteknik - very useful Kemisk Reaktionsteknik - very useful Separations- och apparatteknik - very useful Energiteknik och miljö - good Matematisk modellering - good»
- my necessary courses for my choice of MP is nanotechnology.»
- Kretsanalys, Reglerteknik, Elektromagnetiska fält, Elektronik, Elteknik, Linjära system och transformer.»
- Structural analysis and extensive lab experiments helped me understand the concepts much better in MP. »
- matematisk statistik och signalbehandling, LSOT»
- The most important cources must be math and calculation of constructions, but important to emphasize that the other cources are valuable for understand the whole consept of building technology.»
- Miljö och Energieteknik, värmeöverföring, strömningsmekanik, termodynamik och energiomvandling»
- Math courses, matlab course and mechanics courses»
- Most courses has been somewhat useful with a few exceptions.»
- Road engineerin, water engineering and geotechnics»
- no comments»
- Analysis,numerical analysis,linear algebra»
- Objektorienterad programvaruutveckling (nexessary) Diskret matematik (useful) Databaser (useful) Matematisk modellering och problemlösning (good) Datakommunikation (necessary, useful) Ändliga automater och formella språk (useful) Web-applikationer (useful) Kommunikation engelska (useful) Kandidatarbete (useful)»
- De flesta kurserna var bra, framförallt sista året d det blev mer av projektarbete, till viss del också riktat mot företag.»
- Theory of Internal combustion engine Vehicle vibration»
- Very useful»
- Transportprocesser, Termodynamik, Energiteknik och miljö, Kemisk reaktionsteknik, Separations- och apparatteknik. (and of course the intro mathematics course, Analys och linjär algebra)»
- Very useful»
- Molekylär bioteknik, Cell och molekylärbiologi 1 och 2, Bioreaktionsteknik, Metabolism och teknisk mikrobiologi.»
- Special relativity, quantum mechanics and partial differential equations.»
- Mechanics and solid mechanics (1,2,3). Finite Element Method »

16. Indicate possible improvements for your bachelor program.

Please comment on areas that have to be strengthened in the bachelor programme, courses that need to be modified or does not fit into the program and so on.

- The order of the courses needs to be rearranged. RIght now you take image analysis after image processing/diagnostic imaging and this just makes it harder and more confusing.»
- It has already been changed to the better since when I started it (2009). They have added more CAD for example, which I missed during my time.»
- Reglertekniken kursen kan behöva ses om.»
- Perhaps more cell biology and to divide it into several courses instead of mixing everything into one.»
- No rush on the lectures, focus on understanding. More connection with nowadays technologies.»
- The courses should be harder to pass to make sure enough experiance is achieved before entering the MP.»
- More statistics/probability courses»
- Oh. "Bärkraftig resursanvändning" - Didn"t make me better at anything related to Datateknik. Useless. "Datakommunikation" - I see why we had a course in networks but the level was so basic and that made it a waste of 7hp. »
- Reglerteknik does not fit in the program. I"m pretty sure I won"t have any use of the course and it is pretty hard to pass if you are not interested in the subject.»
- perhaps software engineering project or some similar course should be mandatory. Mentioning javascript in the object-oriented programming course and perhaps even including a JS-lab assignment would be good»
- Could be more preparing for my certain master program even if it was already good.»
- More courses with projects.»
- To much geotechnics for my taste.»
- Some courses needed oversight in our first year, but they have been fixed for this year"s freshman.»
- More courses that focus on medical research. Less focus on the industry.»
- None»
- I and several other at the program think that the program is too much focused on low level ASIC design and VHDL, and that focus should be shifted more towards hardware oriented programming. For example courses involving an embedded operating system or networks for emb. systems.»
- If the lectures could become more useful, it would be worth of the tuition fee. My experience told me the lecture from Chalmers were useless. »
- FTF195»
- Companies that understand what they get into when they apply for the product development project»
- informationsteknik»
- Too much focus on building construction in the beginning.»
- More courses that contain programming aswell as design. »
- statestikkursen måste förbättras»
- more relevant courses in the spring»
- More of the soil and rock mechanics»
- The program needs a better connection between the PA and the students. The process for ecaluation of the program and its courses is poor.»
- It is a lot of repetition in the courses. Same things in many courses. »
- Ta bort transformer och reglerteknik»
- More hardware oriented courses. Some basic course on semiconductors»
- Financial mathematics for Industrial engineering students is not well-structured. The courses could be more geared towards corporate finance and easier on the math.»
- An introductory course in algorithm design, and more electable courses within computer science.»
- Programming with more languages, in more tasks.»
- A solid education in methods and more reflecting courses are necessary as well as a better student/teacher ratio. But again this does not concern Sweden.»
- Add another (good, not the "stochastical methods" joke course) course on statistics. It"s well needed.»
- The program needs to live up to its name, and not only focus on the theoretical stuff.»
- mer fokus på miljö genom hela programmet. Mer samverkan med andra kandidatprogram. Mer om samhällsplanering och samhällsbyggande i stort, just nu är det väldigt tekniskt och detaljerat.»
- My bachelor program did not have the same focus as the Master Programme that I am doing at Chalmers. Therefore, I consider it not relevant to make suggestions.»
- A Matlab/Simulink course and less library courses»
- More practical "construction", doing stuff in CAD and making drawings etc.»
- Course ERE102 Reglerteknik does not fit into the program. It is way too hard and consumes too much time that could be spent on other courses. It should be removed or heavily modified so that it is possible for someone with a computer science background to pass it on the first try. The course TEK130 Vetenskapshistoria which is one of the compulsory MTS-courses is not up to the academic standard that Chalmers hold. Generally, there are some courses were the lecturer does a bad job in presenting the subject, even if the curriculum of the course is good. »
- Simuleringen kändes inte så relevant samt att då den bara är godkänd eller icke godkänd lade man ner väldigt lite tid på den. En idé är också att byta plats på hållfastighetsläran som ligger i lp4 år tre och exempelvis tillverkningstekniken som ligger i lp2 år 3 då hållfastighetsläran är en tung kurs att ha samtidigt som man är i slutskedet av sin kandidatuppsats. Tillverkningstekniken är inte heller helt lätt men ändå lite mer greppbar än hållfastighetsläran. »
- Better connect computer science to non-classical computer science courses such as cotnrol theory etc. Students need to be able to relate in order to be interested. »
- More study visits/travels»
- more oral presentations»
- Operating systems: dissonance between what was taught and what was assessed on the exam. The labs unsupported and felt disconnected from the lectures. Distributed systems II: did not really provide any extra depth or content as compared to the first course. Excellent labs, but the lectures did not teach us anything new.»
- Ta bort ekonomikursen och teknisk samhällsplanering, möjligen slå ihop dem. »
- The selection of semi-mandatory courses is very strange, I have no practical option than to take 15hp worth of courses in image analysis in this programme. »
- The Matstatt course needs to be inproved drastically! I did not lear much on that course.»
- the sustainability part of the education was of low quality and could have been done much better. »
- i hear they plan to remove the course in basic control. please tell them not to!»
- Consider the overlap in various courses. make uses of the mathematical knowledge in the economies and BA courses. Build a real case based education.»
- More focus on sustainable development and system thinking.»
- There is a need of relevant MTS-courses to choose from. Kretsanalys EMI084 is too basic and could be at a more advanced/higher level. Datakommunikation EDA343 has a nice and relevant content/topic but has extremely poor administration, the lectures does not increase learning. Teknisk kommunikation FSP025 should be replaced or changed entirely since it is at the level of pre university studies (grundskolan), rather that encouraging students to act and take initiative to learn it makes them skip classes and feel like children since that is how the teachers treat them. In Teknisk kommunikation it was accepted by the teachers to not complete tasks, to be late and to not participate in class. »
- Matlab need to be improved (I started Bt08). I didn"t feel that I learned matlab until the last course on biotechnology master: Industrial biotechnology. Maybe for a biotechnology student it is more useful to know how to use existing programs instead of writing code..? Transport processes is a good but too heavy course, it need to give more hp or reduce the content. I think that "mekanik med biologiska tillämpningar" feels like an unessessary course...»
- It"s a quite well balanced program, and in addition, they have redone the whole education schedule on later years, so I would say that my opinion does not reflect the current program»
- Better organisation would be valuable!»
- everything, many courses had nothing to do with the program, especially konstruktionsmetodik, kommunikation, Miljö och energiteknik and many others»
- Introduktionskursen Konstruktionsmetodik var i princip helt onödig, jag lärde mig ingenting. Även kommunikationskursen var onödig, förutom grammatikdelen i den. Kurserna materialteknik och tillverkningsteknik kan förbättras väldigt mycket.»
- I lack a course in Hamiltonian Mechanics which would have been useful later courses in Quantum Mechanics.»
- Decreased work load. The work load is insane and much higher than in other bachelor programmes at Chalmers! Engineering physics should be reviewed to be improved!»
- Industriell ekonomi känns fortfarande inte som att jag har haft nytta av. »
- The Bachelor Thesis didn"t seem very useful. I understand that it"s necessary in order to live up to the Bologna Process standards, but it could still be executed better. Other courses, like the The environmental course would be much better if it was more influenced by social sciences (Not everything has to be technical just because it"s a technical univeristy, right?).»
- -Many of the 4,5 hp courses had a very high work load. -Information has often been lacking.»
- increase or introduce pedagogical education for most of the teachers. Lectures and course structure have unfortunately not met my expectations.»
- Spending more resources on labs (newer, or at least working, materials) in various courses would always be appreciated. I would have liked to be able to choose a more "physics"-oriented path. Perhaps add a new physics course as an electory one togerher with Hållfasthetslära and Reglerteknik åk2 lp4? I feel that there were gaps in my knowledge that were assumed to be known in the master"s programme, that could have been filled by such a course. »
- It is good with a broad knowledge, but I feel that it could have been good to have more courses that build on each other.»
- The level of difficulty in some management courses can be advantageously increased to a level more close to master program level, in particular the marketing and operations courses. (At least at the time I attended them.) For reference, Ekonomisk Analys 3 had a challenging level of difficulty.»
- Step by step learning can be made for bettter following the course. »
- N/A»
- det är bra med information och väldigt tydligt som det är idag men informationen kommer något sent kan jag tycka.»
- Intellectual property rights and strategies Understanding the creation of a business case and not only a use case Basic IT course»
- I think that Flervariablen should be a mandatory course»
- more business cases»
- The course in mathematical statistics. I really tried to learn but the material was poor, e.g. there was no examples in a major part of the literature. Therefore I did not have the skills that I needed for the MP.»
- FTF195, TMA682, EEM065, KAA060. Need to update and reevaluate their"s purpose. In some cases adapt the content in terms of time and hp. Improve the exam to bring more knowledge to the students»
- Informationskompetens kursen för att lära sig söka i bibliotekets sökmotor var totalt onödig och att man ska behöva ha två nästan identiska kurser i detta under både första och tredje året och dessutom ha en hemuppgift i detta känns väldigt korkat. Vem vet inte hur det används egentligen? Borde räckt med en halvtimmas information om hur det funkar och var man hittar verktygen i en föreläsningssal där man bifogas ett dokument om hur det fungerar. »
- Mer återkoppling efter varje kritik i kurserna/projektet. Att få chans att diskutera och reflektera över vad man gjorde bra och vad man kan jobba mer med i nästa kurs, och synliggöra vilka kunskaper man fått. Eftersom kunskapen på arkitektprogrammet kan verka så abstrakt är det viktigt att försöka konkretisera det man lärt sig. Gärna genom någon sorts seminarie i mindre med andra elever (och lärare) där man kan diskutera hela processen lite mer avslappnat än vid kritikttillfället där det är mer fokus på slutprodukten och inte resan dit.»
- Better courseadministration, less pingpong.»
- No changes»
- Needs more sustainable development thinking»
- It"s been too many years since then to come up with a good answer.»
- More project courses (has already been done). »
- I personally would like further courses in atmospheric science and water analysis to chose from, as there were in the former masters programme Environmental measurements and assessments.»
- Väg-kurserna kan behövas ses över. De är bra men de kan ha högre tempo på föreläsningar.»
- IAR059 feels very poor for the moment, not well defined and very confusing. Doesn"t fall in line with the rest of the courses.»
- Reglerteknik feels like a bit unneccessary course. Almost everybody fails it many times and it becomes a problem in general. Also, nobody really cares since what is taught feels not relevant for most of us. I think the signals and systems course is relevant because it teaches a lot of mathematics which is more generally applicable, while Reglerteknik course takes things too far. I"m sure it"s useful stuff, but it feels VERY far from what most of us will be doing with software development, algorithms and parallel programming for example. Also, many students from the TKDAT bsc think that they lack a lot of mathematics skills to properly learn the Reglerteknik course. I did too, even though I had grade 5 in the basic math courses and electric circuits (lots of applied math), and 4 in statistics and 4 in transforms and signals. Reglerteknik was just on a far higher level and different from the other things we study. It shouldn"t be mandatory. »
- Embedded control systems (more control, less peer reviewing)»
- Rather big classes limits the interaction with teachers but I guess theres not muh to do about that»
- There need to be more elective courses. »
- Remove model-driven development»
- n.a.»
- Possible improvement: Practical course (obligation) for everybody within the BSc program (15hp). »
- I am enlisted in 2006 and at that time Operations management and Verksamhetsutveckling were basically the same thing. If it hasn"t been done already, those two could have a better alignment. Programmering was completely useless to me, by far the hardest course to see the benefits of.»
- I think the different future possibilities should be stressed more, like for example - i don"t think it"s so common to choose MPDSD from AT, which is a shame. I am very satisfied, but didn"t know so much about it before. I think also the study-social environment should be strenghtened. The education takes over your life. I think it"s a matter of both the pressuare we as student"s put on ourselfe, beause we have a history of being ambitious and so on, but this is also stressed by the teachers and tutors that put"s high pressuare on AT student when it comes to results. Everybody expects us to deliver, and that means tasks and assignments can sometimes be handled out late because the teacher "know we will do it", but it gives us no time to plan our life and spare time. To solve this, I think the expectations and workload need to be declared clearer and at an early stage, so we at least have time to plan in some other activities. I think there need to be a aconsciousness from teacher"s point of view that there is important to encourage the process as well as the diversity in the group. To sometimes stress that it"s a skill to know "good enought".»
- Make the math courses better when it comes to how many that can pass it»
- In general, more Matlab training is always necessary. Furthermore having a control systems course should be mandatory.»
- I matstat kursen borde göras om lite för man lärde sig inte så mycket med det upplägget som var då»
- Flytta rigid body dynamics till bachelor programmet. skulle kunna göra till en valbar kurs. Matematisk statistik kan va en intressant kurs men upplägget av examineringen gjorde att ingen bra förståelse uppnåddes. Examineringsmetoden bör förändras även om verktygen som användes var bra. »
- The order of the courses. Statistics is too early, by time we need it it is already forgotten. Stat and transport should not be at the same time»
- More case studies, or anything to gain more practical experience and understanding for what we are calculating (courses on construction)»
- The group work sometimes is not working at all together with the international studies, who copy texts, cheat and show lack of interest. This is not all of them, some are extremely good to work with. The problem is the lack of commitment to help the Swedish students when things like this happens. The responsibility for this if 100% upon the Swedish students and the teachers don"t want to address these problems with the students that don"t contribute to the group work.»
- bättre statestik kurs»
- More courses of Project Management»
- Information about courses that could be choosen outside the master program. Like project management or LEAN. »
- The description of the courses is hard to understand/does not tell much about the course. Please make this better.»
- Some of the courses in, for instance, electronic circuits needs to be far less mathematical in their nature. To engineering students, the world tends to be described as something that drops out of elaborate equations, which is somewhat less intuitive as compared to some more conceptual explainations.»
- Bachelor is extremely broad - good of course but frustrating when you know what you want and have to take so many courses which not belong to your future branch. It is however a strength to be "allmänbildad" and it is very godd that the theoretical basis is established, using maths as a tool and as a way of solving engingeering problems is very godd (this is the distinction between civilingenjör and höskoleingenjör, it is very clear at Chalmers byggingenjör vs väg och vatte that the theoretical and mathematical basis is much higher at väg och vatten).»
- We had no mandatory course they should include that and I think they did by now.»
- I think a Research design and methods course would be good to have already during the bachelor program, and maybe also one in project management. Also, to get some education using MS Excel would be really good I think, and a lot more useful than for instance Matlab. I chose the IT-bas, and the step to that from the mandatory programming course was too big for someone who hadn"t been programming before I think. I"m overall a bit skeptic towards the teknikbaser, since they feel quite unfocused in relation to the bachelor program. Although it"s of course nice to be able to form also your bachelor education to some extent.»
- The course in industial economy seems incredibly unnecessary. It should probably be replaced. »
- I would like a stronger mathematical base by adding MVE085. One more course in signal processing and to remove (or improve by actually inserting useful knowledge) courses like: FFR101 EDA497 TDA289 TEK225»
- Improving of the connection to sustainable development Improve Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling - for a very nice example, look at Sustainable development and the design professions (AMU 019). I"d reccommend it to all engineer students at Civil Engineering»
- The non topic courses such as the MTS courses and the communication has big room for improvements. Also the "teknisk bredd" courses feel squeezed in and are just time consuming but haven"t given me much extra for the master or my professional life.»
- I"m satisfied»
- More engineering courses such as cintrol and mechanics and transforms should be addad to the bachelor in my opinion.»
- More 3d-modeling.»
- More basic structural courses and less courses like "Teknisk samhällsplanering, materia-vågteori, geologi, hydraulik, BIS.»
- Miljökursen är helt bortkastad. Borde göras om i grunden och vara en naturligare del av alla kurser. Mer 3D-modellering.»
- Better spread of the profile courses throughout the 2 years. As it is now, 3 of the 5 profile courses are on the same period Q2, which limits our choice of courses and makes planning courses a headache.»
- Adjust "Reglerteknik" to fit the program»
- More about acoustics, it"s only mentioned in one course right now.»
- Ingenjörsmetodik didn"t feel very useful. I would like to have had a course in computer sketching, using i.e. photoshop and Illustrator, early on in the program.»
- Mekanik och bärande konstruktioner»
- ---»
- no»
- samhällsplaneings delen, trafikdelen»
- Hållbar produktutveckling does not fit in. Bättre kurs i energiteknik. »
- 1) Drastically increase the difficulty of the program (way too easy at the moment). Also, make it "more time consuming". Full time at Chalmers is more like part time (50%) at other international universities. 2) Exams/projects etc should focus on understanding, problem solving, and critical thinking rather than just memorizing the book/lectures 3) Make the economics/management courses more quantitative 4) Make the courses more interactive (more case discussions during class) 5) Introduce course about mathematical optimization (and how it could be used in industrial management) 6) Combine a few of the management courses and introduce new management courses »
- Mindre fokus på etanolproduktion med jäst och öppna upp för alla andra fält som finns inom bioteknik.»
- Teknisk kommunikation 1-3 - Känns som gymnasiekurser och tar upp saker som man redan bör kunna från gymnasiet. Bör plockas bort helt från programmet och eventuellt ersättas med någon typ av kemi-kurs. H-ING programmet kan behöva en projektkurs som t.ex går ut på att genomföra ett lite större projekt som har något att göra med kemi eller kemiteknik. »
- I don"t think that "Materie- och vågteori" should be complusory for studying MPSEB (not that I know of yet in study period 4 of the 1st year)... Improvement could be made in early informing TIBYL-students of necessary courses to be allowed to apply for masters programs and also courses needed to be able to achieve "Civilingenjör" apart from achieving a master of science. If the students are informed about this earlier (already in end of the 1st year of the bachelor), the student could more easily plan his/her "study-path" and what courses to choose and in which study period to put them (to make it work with the schedule), especially if courses outside the regular plan are needed (e.g an MTS-course).»
- More projects, more shape-related courses»
- Perhaps it would be wise to exclude the part of navigation and instead add another elective course in for e.g.customs handling or pure transport knowledge with lecturers coming from the business»
- More focus on programming and better course in it. While not a specific topic, extremely useful and necessary, both for studies and for work.»
- More connection to industry»
- more math like a course in Fourier series and Laplace transformation. In Applied mechanics Fourier series would be good to read.»
- I am very satisfied with my bachelor program, no adjustments»
- Advanced form design Ergonomics design for all »
- Evaluate if the technical courses is relevant, e.g. fluid mechanics. Open up for digital product evaluation courses.»
- Graphical Interfaces is necessary, but the actual course needs improvement. In a lot of courses there is conflicting information on deadlines, dates etc.»
- -Generally, the need to work with stress, bad confidence, and the education to form ONE single type of architect! - we need computers! - bad course - bostadens rum, (too stressfull). you learn more when not work during hig pressure and stress. -Att undersöka arkitektur, not a necessary course.»
- Increase the possibilities to take more courses in electronics and circuit theory.»
- The course Statistical Inference MVE155 should be given and preferably mandatory for Teknisk matematik. I felt that the course were to simple, the majority of the course had been done in previous courses in mathematical statistics.»
- Need a red thread in the third year. The courses are somewhat in different areas and don"t depend on each other. »
- Need more programming and a better intro to MATLAB + Mathematica, programming is essential in both industry and research. Make some of the courses in quantum physics, solid state physics and subatomic physics elective. Not everyone wants to work in this area. »
- Fler valbara kurser, mer information om tillämpningar av kurser, »
- No real need to take modules in digital design/electronics or control theory for purposes of MPWPS programme.»
- The optics course needs to be removed, it gives nothing and rather destroys the formalism and knowledge of the electromagnetic fields course. There SHOULD be a course in analytical mechanics (at least a choice). The course in Mathematical physics SHOULD be compulsory (let it take the optics place!). The course in enviromental physics where mostly just meh and didn"t give much »
- I did not study at chalmers during my bachelor studies.»
-
- it was good overall, can"t find out anything particualar to improve»
- Better math knowledge is needed, almost all math courses are taken in the first or second year. Familiarity with Matlab is needed as well. »
- I would have appreciate to work more in advance with Matlab»
- Less theory. More practical implementations of for instance mathematics.»
- Smaller classes or more resources! The size of the class prevent my development and learnings. For instance when working in groups we have normally been 7-8 persons, that has moved the focus on learning, to solving group problems »
- Teknisk Fysik är jävligt maxat, om man skulle ta bort nåt skulle det inte vara vad det är. Men samtidigt känns många av kurserna väldigt onödga med tanke på vad de aldra flesta gör nu. Det skulle vara bra med lite med valfrihet i trean. »
- More programming. »
- Try to schedule long lab exercises in a way that does not interfere to much with the regular courses. »
- A cad course that is not revit maybe»
- Optikkursen borde strykas. De väsentliga delarna tas ändå upp i andra kurser. Gör möjligen kursen valfri och flytta den till läsperiod 3 i tredje året (bland övriga valfria) och gör istället både hållfasthetslära och reglerteknik obligatorisk.»
- ORGANISATION. Students to have a life outside of school and should be able to plan this life. It is unacceptable that we did not get a proper shedule in time (and sometimes not at all). More knowledge about different programs would also be nice, as well as more co-operation with students from other programs.»
- Not Much. Long time ago I did it to so my opinions are probably not the most relevant or even valid anymore.»
- Too many compulsory courses »
- I think it should be mandatory to take both the system control and strength of material courses during the first year.»
- A MISSING SHIP DESIGN COURSE (DESIGN USING CAD) THEORY AND APPLICATION, MORE TRACKS not only Structural such as (YACHTS AND MOTORYACHTS) , Regulation course/Classification Society, ocean engineering, (DNV,Lloyds)»
- Materie- och vågteori, Byggnadsmaterial,Byggnadsfysik- och installationsteknik,teknisk samhällsplanering»
- NA»
- Behavioral Sciences and Economics»
- Electrical engineering needs a course in machine oriented programming. A course in C for example.»
- Computer Science: More math.»
- More courses with programming tasks. I also would have liked to have more digital signal processing courses.»
- Remove reglerteknik from computer science, this course should not be mandatory for the Bachelor, but instead be necessary for specific master programs. »
- Games and Learning felt a bit too vague and fluffy.»
- More Real Estate courses »
- Some compulsory interniship for 2-4 weeks or something where you could have an assignment that is connected to your intership»
- A corse in matlab, I have used it in half of my corses and is still not god at it.»
- Slopa meningslösa moment så som matlagning. Fortsätt utveckla de fyra barerna, vissa är bättre än andra i dagens läge.»
- Many courses had a level which was too low. Only had one course in innvoation, was difficult to know what the MPMEI was. »
- More choices for elective courses.»
- I think it would be useful if some (not all) more courses focused on "open problem" projects rather than an exams. I feel like this is a bit of a diificult transiition when coming to the master"s where you end up with problems which are much more "open" in their problem statement.»
- Was a long time ago since I did my bachelors, hard to reflect on bad courses, alot has probably changed since I did it.»
- More presentation technique»
- The area that needs to be strengthened is electromagnetic theory which is the core of my master program.»
- More focus on economic aspects.»
- Very much to do during the second period the first year.»
- More open and understanding professors. Exams on the same day is not nice.»
- The lecturers, head of program and so on need to be more interested in the students and more engaged in general. The demands on how much work the students put into the design projects could be higher in some of the early courses. I would have learnt more if the expectations from other students and teacher were higher on my work, but of course only if the teachers would care more. More engaged teachers - students work harder - students learn more. »
- Make it a programme, not just a collection of courses.»
- Closer connection between master program and research projects, e.g. PhD projects setting the theme of courses or more internally proposed thesis subjects in conjunction with ongoing research. »
- Perhaps its strengths sometimes might be the opposite. Some courses seems too far away from what mechanical engineering should be about. Perhaps have these courses as ones you can choose from as an electable course. »
- The courses "Reglerteknik" and "Transformer, signaler och system" is totally irrelevant for this an education in Computer Science. They are not related to any of the other things we"ve read. The course "Reglerteknik" is the worst of them, as it"s really hard to get a grip on what is going on in it, together with a teacher who believes students know more than they do, and a book that is too difficult.»
- Financial Management needs modification...urgently The whole program of TIPMA needs better planning»
- More sustainability thinking in chemistry courses»
- Lessened group management focus within the project courses.»
- Closer connections to the industry and better structure and information»
- hårdare kritiktillfällen, portfoliosamtal efter varje år, bättre engagemang från de flesta professorer. »
- My bachelor needs to be more modernized. During my time we didn"t read anything about computer science or programming, two subjects that are crucial to have some knowledge about when working with product development today. Also the program need to give more courses in digital visualizing programs such as photoshop, illustrator, and video editing and design. »
- Needs to be more technical, very difficult to get job, one year after examination i am still unemployed, can"t get job as a "lab rat" which I am very overqualified for.The Biotechnology program should seriously be considerd to be removed, it doesn"t belong at a technical university and it doesn"t lead to a qualified job for many students.»
- more math coures»
- More connections with the industry. Guestlecturers from architecture firms, construction firms etc.»
- The soft sides that are implemented must make more relevance. Seems like they are there just for the sake of it.»
- No comments»
- I didn,thave photonics courses and it was hard for me to underestand them in a high level between my MP"s courses!»
- Många av miljökurserna var väldigt lika.»
- More financial focus»
- not applicable»
- "Lisebergsprojektet" should be reintroduced in the first year if possible»
- Software course»
- Industriautomation - verkar vara en utfyllnadskurs när vi läser så mycket mer avancerade kurser på området redan första året sensorer signaler och system - mdet måste göras något ibörjan på den här kursen då den tar matematiken bokstavligen till en annan dimension. Det ar ungefär fram till sista veckan innan man förstår hur lätt det är och det är inte alla som kommer dit. Därför är det antagligen en så hög kuggprocent på framför att första kursen. Någon form av introduktion behövs i början för att man skall förstå men inte inte är så teoretisk. Sedan tror jag även där att man behöver berätta hur detta tillämpas rent praktiskt. Än idag vet jag inte vad många av de saker vi lärde oss att räka på faktiskt gör i vekligheten.»
- More numerical analysis and statistics. There is basically just one statistics and one numerical analysis course in the bachelor program, which seems strange considering their importance.»
- The courses from Nuclear Chemistry department could improve alot!»
- Explain more terms in the beginning. Do not assume that new students know the lingo.»
- Termodynamik»
- Make elteknik mandatory»
- More focus on service design. Or at least being able to choose courses in that subject. »
- Learning how to test programs properly. Doing backend for the web.»
- More possibility to choose courses in the last year. I Know many people want to skip some of the third year courses in chemical engineering since they did not choose a Chemical Engineering Masters programme and some people want to skip for example Solid State Physics in favour of some other course since they arent applying for a Physics Master. As examples.»
- I would have liked more programming and more freedom of which courses I would like to read. »
- MATLAB teaching. Add more teachers for help. 1/class is not enough.»
- More diverse sub-programs would be good.»
- The connection between product development and entrepreneurship should be discussed during all the three initial year, at least in the project courses»
- Communication Principles»
- more portfolio feedback and evaluation. (once every semester) Perhaps a system with the possibility to have a personal mentor. »
- Better programming courses, programming is the most important thing for engineers today, and Mechatronics engineers shouldnt be given bad courses in C.»
- Have never used the knowledge gained from "Tillämpad matematik" even though I enjoyed taking the course»
- mindre arkekturkurser »
- Some of the sustainibility courses are simillar»
- More availability to wood cnc machine»
- Skip the narrow focus in the construction industry and push that you can do other stuff than working as a construction manager»
- I was not supposed to choose the MP that I did. I had to take 3 more courses to be albe to apply. The number of MPs available after I is too few I Think.»
- I believe that you signals and control track is useless. You don"t benefit anything from the biomedical related topics for this track. Also the track is not very well designed since you have to take courses in period 3 and 4 which is when you would normally do your thesis. There are just too many mandatory courses in the biomedical program that are not usefull for most tracks! »
- I would have benefitted from reading Strength of Materials (Hållfasthetslära). The most important change between master and bachelor has been that I now get feedback on everything I do. In the bachelor you only got a grade, but never any comments on anything (except for the bachelor thesis).»
- Some teachers must learn how to respect and teach students»
- I think that the content of most courses has been interesting and useful, but Mekatronik SSY060, Tillverkningsteknik MPR094 were both quite poorly arranged. Bad lectures, confusing content. No red thread. Also the Statistics course (TMS062) had a questionable way of teaching. On-line. Didn"t offer enough possibilities to ask questions or work together. Mekanik och hållfasthetslära 1 and 2(MTM020, MTM025) posed quite bad excecises and it was hard to follow the logics (not only due to the students being unused to the "engineering way of thinking") I think that the excercises and lectures could have been better synced. That you"d have group works replacing part of the homework. »
- Större koppling till applikationer i "verkliga livet"»
- i think everything was good, it"s nive to try different courses even if your will chose a MP that has nothing to do with some of them.»
- Dynamiska system och reglerteknik, modify the environment course.»
- Mer utbildning i digitala verktyg behövs tidigt i utbildningen och mindre "flum" på konstlabben. Tydligare ramverk/kriterier för inlämning och för bedömning vid kritik, vore konstruktivt.»
- Good focus on water courses, gives a wide background. Lack of other choices, want more courses about traffic»
- Would like to have more courses regarding CAD. »
- CIU220 and MVE380 could use improvements (but should be kept in the program).»
- Did not attend at Chalmers»
- No opinion»
- Remove courses that has nothing to do with what people want to do (such as Control theory, if we wanted to learn that we would not have chosen Computer Science)»
- AutoCad would be useful to learn! Also, more continuous teaching in Matlab would help. »
- The MTS course...»
- More lectures and more useful lectures which not only are pp reading»
- We would really benefit from having around 1p of experience in the simulation software ADS. It felt like we didn"t have experience enough when we started with it.»
- structure of the risk management, it is an important course but is not well tought»
- n.a.»
- There should have been more elective courses related to power engineering»
- Dont know»
- The level could have in general been higher, including the level of seriousness, level of how challenging the I-related courses were, level of engagement from the faculty/teachers, level of time givin for support/tutoring within projects, level of width and depth of course material.»
- Reglerteknik»
- -More matlab and more matlab-tutorials!! (really important too improve!) -There are three courses (KMS,KMV and PPHS) that are more or less the same. One/two of these could be exchanged to more beneficial courses, like matlab »
- The bachelor program has to be structured in a way that will fit and make it easier for students to get into other MPs either than (only) MP in Maritime Management. Actually, I"d no other choice than studying Maritime Management - very unfortunate! Areas like: Strength of Materials, Mathematics (Fler Variable, Complex numbers, Statistics, etc.), Mechanics, Electrical System, among others needs to be upgraded/introduced to make the students more competitive in applying for other MPs both at Chalmers and other Universities.»
- More electromagnetic theory.»
- Kemiteknik miljö samhälle, Kemisk miljövetenskap, Produkter och processer i ett hållbart samhälle.»
-
- More understanding in differential equations, better motivations for why linear algebra is important.»
- more contact with the industry»
- Fysiken omkring oss (Was bad, but the course has changed now.. Can not comment on the result) Programmeringsteknik (This course could be improved upon, to fit the needs of a student of engineering physics better.. Also: WHY WOULD ANYONE THINK IT IS A GOOD IDEA TO HAVE A WRITTEN PROGRAMMING EXAM, USING PEN AND PAPER?!?!?!?!) Optik (USELESS COURSE! REMOVE IT IMMEDIATELY!!! This course is nothing but a repetition of things we already know from secondary school... And, the few things that are new is presented in other courses, in a much better way. So.. just remove this garbage!) Strömningsmekanik (A good and relevant topic.. but some people should not be allowed to lecture!)»
- add some basic programming, maybe a smaller course in electronics»
- This goes for all courses except for economics of innovation : Make them harder, they are too easy. Further it would be nice to see the use of the technical courses to higher the motivation.»
- More contact with industry. What employment opportunities you have.»
- More software tutorial (in English if possible)»
- Would be good with a course that makes use of a (little) more advanced functional programming, since the academic maturity at the beginning of the programme was low and a lot of things had been forgotten. it was a big step to suddenly do advanced functional programming. Also, a 2 week course in terminal usage would be good.»
- More option to focus on eligible courses that are useful for the master and enhance possibility to become multidisciplinarily profiled (elige architectural courses for instance)»
- The Haskell course from the first year D was not enough to prepare one for the Advanced Haskell course.»
- Bättre pedagogiska undervisningar!»
- Mer applicering av kurser till verkligheten. Lära oss mer vad man ska kunna när man är klar. Byggjuridik?»
- i think the courses could improve in terms of understanding them in relation to previous courses. some more reflection on the context of the courses would be nice i think. i.e. why is this course needed, what does it enable us to do that we could not do before.»
- In Kemiteknik med Fysik we had several courses together with Teknisk Fysik and were supposed to perform as well as them but with much less preparation. It was tough from time to time.»
- More digital sketch, remove some totally unnessecary courses like färglära»
- Broader range of elective courses, higher level of english lecturers, more focus on academic career rather than just outside the university.»
- no comment»
- Higher standard overall, clearer guidlines from teachers. »
- Non.»
- I think Economics of Innovation course is such an useful course for us but it was not a good quality. So, it should be changed. Strategic Management of Technology and Innovation has more than 30 articles and they should be decreased because time consuming and do not add so much. For me, most important thing is to be together in the projects with Swedish people. For some courses you have to choose your own team and in this case we are generally with the all international in a team. Hence, may be there should be a rule like minimum 2 international student in each team with Swedish. Some rules like that can work.»
- I don"t know.»
- The level of diffikulty to pass certain exams should b elower.. around 30-50% fails/exam is not a good quality for the education.. 10-20% are more reasonable.»
- A small course in working with advanced excel which is frequently ised by companies, should be included in the program. And more teaching in eg. Autocad and Revit, which is programs that in the master can be used to in a simple way illustrate models. »
- In need of much better administration around the courses. We almost never got scheduels and other course-related information in time. REA»
-
- Many semi compulsory courses have very similar material so you feel like repeating a lot.»
- don"t know »
- More signals, more signal related math»
- Matlab and numerical analysis»
- Teach us c++ please.»
- Make it tougher from the start»
- More use of different programming languages, such as C++. Also, Reglerteknik and TSS? Be gone!»
- Remove overlapping courses, specifically Production Management. Industrial Marketing did not appeal at all to me. Poor level in both these. Would like to see a dedicated course of Matlab in first year. »
- Mekanik 2 has an horrendous examination with awful completion rates.»
- idk»
- Tillämpad Matematik does not fit in the programme Medicinska Signaler och System med Elektricitetslära Mekanik med biologiska exempel»
- More help with the programming courses... »
- More programming in other languages than Java, some c# perhaps, some web programming could also be useful. Photoshop course or something similar would be good if aming for ixd master»
- Increase knowledge and engineering aspects in the mathematical statistic course»
- Tycker en del kurser varit rätt basic, t.ex. Freight Transport Systems, vilken var en bra kurs för man behöver lära sig innehållet, men väldigt enkel.»
- More engineering courses like math and physics. Some courses in economics can easily be packed. The typical I-courses are actually to easy to fit as a university course.»
- The bachelor was very good preparation for applied physics»
- The Elektroteknik program needs an introduction to communication course which I hear is already under way.»
- More biotech related subjects. Ex. statistics related to biotech cases, better laboratory work, more practical experiences »
- The physics part should play a larger role. Some courses do not connect to the others at all. »
- A course in Scientific reasoning and Empiric evaluation. Also, better training in building detailing.»
- Miljökursen. Teknisk samhällsplanering Byggande i samhället Materie och vågteori »
- Don"t need spcialized courses like "Teknisk samhällsplanering". Should be electable»
- The course tillämpadmatematik, I haven´,t used the knowledge from that course in anyother. Try to have a better structure of the course molekylärbiologiskmetodik, its very confusing and unstructured. »
-
- Since I studied two degrees related to my current Masters programme, I had more than enough knowledge for the MP»
- Digital sketching»
- Maybe have some more mandatory course/s, for instance the course operating systems that is a very good and relevant course for this programme.»
- My bachelor education is outside Sweden. I feel difficult to follow up some courses which are based on Matlab or R. Because I have no background of coding. I think this is relatively not fair for international students.»
-
- if possible more time for developing creative skills. f ex art courses and project with more freedom.»
- That is hard to sum up, but all in all I was very pleased.»
- More clear applications, more projects, and definitely more matlab»
- Industrial chemistry, economics»
- Could be a bit more practical for motivation»
- For the mpsys program more sensor theory should be introduced »
- Make solid state physics an elective course and not a compulsory as it is now. The ones that figured out that they aren"t going to study e.g. applied physics do not get anything from the course. This just makes the course more or less an obstacle you have to get past without gaining from it.»
- nothing»
- Communication theory»
- More work with commercial software»
- I would have liked to have more courses in engineering. Maybe have the option to take courses in engineering or more in-depth physics courses to prepare for PhD studies.»
- - -»
- no comments»
- Tycker överlag kraven kan ställas betydligt högre än idag för att bli godkänd i kurserna. För att bli godkänd behövs inte mycket alls...»
- More presentations from the students»
- The environmental courses, they need to have a better progression and not just tell the same thing. Give the tutors better training in pedagogics (some were very good, but not all). »
- Mekanik, medicinska signaler och system med elektricitetslära, Introduktionskurs.»
- Thermodynamics»

17. How satisfied are you with the information (before applying) about the Masters programme (MP)?

Information from home pages, programme administration etc.

808 svarande

Not at all»10 1%
Not so satisfied»55 6%
Neither/Nor»115 14%
Satisfied»438 54%
Very satisfied»168 20%
No opinion»22 2%

Genomsnitt: 3.94

18. From where did you get the most important information about the programme?

817 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

The web»554 67%
Presentation by Master Coordinators and teachers»247 30%
Presentation/Information within Chalmers»191 23%
Presentations/information outside Chalmers»13 1%
Written information (not web)»52 6%
Friends»253 30%
Other sources (please comment)»28 3%

- bachelor program coordination, by coincidence» (Other sources (please comment))
- e-mail contact from abroad for further questions» (The web, Other sources (please comment))
- Students» (Other sources (please comment))
- Indicating that Chalmers need to do a better job of communicating the masters program me» (Friends)
- Master coordinators» (Other sources (please comment))
- From Lena Falkheden och Maja Kovacs» (Other sources (please comment))
- Informal discussions with the head of the programme.» (Friends, Other sources (please comment))
- Interaction with Chalmers personnel in India» (The web, Other sources (please comment))
- Anna Goffe» (The web, Presentation by Master Coordinators and teachers, Presentation/Information within Chalmers, Other sources (please comment))
- other students who were studying the prgroamme» (The web, Presentation by Master Coordinators and teachers, Presentation/Information within Chalmers, Friends, Other sources (please comment))
- Went to the coordinators office.» (Other sources (please comment))
- Students in Applied Mechanics» (Other sources (please comment))
- Björn Engström» (The web, Friends, Other sources (please comment))
- In my work for the Student Union.» (Other sources (please comment))
- i learned about Chalmers during my Erasmus stay in Gothenburg University.» (Other sources (please comment))
- I made vigorous research my myself, including elumnis, teachers, industry.» (Presentation/Information within Chalmers)
- An external webpage about CAS» (The web, Friends, Other sources (please comment))
- The written info was from the sheets that have stopped being produced. Also from separate web-page studycas.com.» (The web, Presentation by Master Coordinators and teachers, Written information (not web))
- Just a comment that most of the information about the programmes suck and is poorly written.» (The web, Presentation by Master Coordinators and teachers, Friends)
- Det fanns mycket information att ta till sig. Dock tycker jag inte den helt och hållet återspeglar masterprogrammets (Applied physics) karaktär. För mig som tidigare läst Teknisk fysik blir det dels mycket repetition. För det andra har programmets materialspår ett mycket litet fokus på fysik och känns till stor del som introduktionskurser till området för studenter med en annan bakgrund än fysik. Det borde därför poängteras under informationstillfällena att om man är ute efter en fortsatt fysikutbildning bör man istället välja Physics and Astronomy och välja till kurser från Applied.» (Presentation by Master Coordinators and teachers, Presentation/Information within Chalmers)
- Chalmers website and the programme website ixdcth.se» (The web)
- Master programmes should have presentations about their programmes for the bachelor students. If all have them it won"t interfere with the "internal competition". Also they should be allowed to put more on the web. My master programmes web page is very hard to misinterpret. » (The web)
- Students from the MP» (Presentation by Master Coordinators and teachers)
- No comments» (The web)
- Mastersmässan, dock bör den ligga helt i LP1 eftersom den i mitt fall låg efter att vissa kurser som var obligatoriska förkunskapskrav redan hade paserat vilket gjorde att jag fick börja mastern ett år senare och därmed förlängde hela min utbeildning med ett år. Katastrofalt. » (Presentation/Information within Chalmers)
- Studievägledaren för programmet på Chalmers» (The web, Other sources (please comment))
- Facebook groups and CIRC forums» (The web, Other sources (please comment))
- Email conversation with the master coordinator David Pallares» (The web, Other sources (please comment))
- I spoke to David Pallares on a fair and had no idea before that that I could choose something else as MP than the ones at I. Pure luck » (Presentation/Information within Chalmers)
- I contacted graduates from the program to ask them questions.» (Other sources (please comment))
- dont know» (Other sources (please comment))
- Facebook» (The web, Other sources (please comment))
- I had to mail Jonas Nässén, Programme responsible about my questions to get the most important information.» (Other sources (please comment))
- next stop chalmers event outside Sweden» (The web, Other sources (please comment))
- The website can be updated better with the current project and Thesis reports.» (The web)
- From Professor Bengt-Erik Mellander» (Friends)
- Professors from my home university.» (The web, Other sources (please comment))
- My own experience as an exchange student before entering the programme.» (The web, Friends, Other sources (please comment))
- Mail contact with David Pallares, the Master Coordinator» (The web)
- Master program in chalmers» (Presentation by Master Coordinators and teachers)
- Mässan som var på ljusgården tyckte jag var bra!» (Written information (not web), Friends)


Your own effort

19. How many hours per week have you spent studying at this programme?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work.
Try to estimate the average time over the entire programme.

813 svarande

Less than 30 hours/week»68 8%
Between 30-40 hours/week»265 32%
Between 40-50 hours/week»305 37%
Between 50-60 hours/week»132 16%
More than 60 hours/week»43 5%

Genomsnitt: 2.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

20. How would you grade your studies (within the MP)

811 svarande

Severe problems with more than 2 courses»35 4%
Some problems but only with one or two courses»275 34%
No major problems»443 55%
It was too easy - no real challenge»47 5%
No opinion»11

Genomsnitt: 2.62

- No bi g problems with courses but with rooms and building» (?)
- Even though I have severe problems with more than 2 courses (not passed), I enjoy the MP, I learn a lot, I feel well prepared from the BP and I am not worried about completing the MP in a maximum of 2 years time. I am not a person who works well on exam, but with some studying during the summer and some meditation, I will pass the exams. » (Severe problems with more than 2 courses)
- A select few courses did not work, teacher was absent, no course PM, no real course to be honest and a general clusterfuck to work with. Those which have worked have worked great.» (Severe problems with more than 2 courses)
- This is not negative, this just means the courses where hard. Functional analysis for example was extremely complicated...» (Severe problems with more than 2 courses)
- had problems with real estate finance and economics and financial accounting and management because no prior study experience» (Severe problems with more than 2 courses)
- Unorganized courses, AND MISSING COURSES THAT SHOULD EXIST AND THE STUDENTS LEAVE THE PROGRAM WITH LACK OF KNOWLEDGE ( YACHTS,MOTORYACHTS,OCEAN STRUCTURES, SUBMERSIBLE VESSELS)» (Severe problems with more than 2 courses)
- The problem in my master"s program is NOT that the difficulty is to high, instead it"s the workload! In every course we have a very extensive project which takes up all time and then we also have an exam which one doesn"t have time to study to.» (Severe problems with more than 2 courses)
- I would say that a majority of the courses are challenging but due to that, I have learned a lot. » (Severe problems with more than 2 courses)
- I am not at all interesting in materials or managment which were the type of courses I had problems with.» (Severe problems with more than 2 courses)
- Some courses has you spend a lot of time on project that does not affect your grade (pass or fail assignments)» (Severe problems with more than 2 courses)
- Not sufficient time during the exams, not sufficient time for studying before the exams, a lot of difficulties with Matlab software, Too less dates for the exams (not convenient dates for the people from abroad), too much expensive literature for the course or luck of literature at all.» (Severe problems with more than 2 courses)
- Due to the workload and very litle time for studies to the exams.» (Severe problems with more than 2 courses)
- Lack of time! Too heavy work load» (Severe problems with more than 2 courses)
- Having limitiations with understanding, very vulnerable to stressful group works. Would love more eligible multidisciplinary courses» (Severe problems with more than 2 courses)
- All of the courses that I have taken have had 100% exam, the assignment do not have grating. I don"t think that in the real world one day of your whole work will be evaluated to show your knowledge so less focus on the exams and more on projects would be appropriate.» (Severe problems with more than 2 courses)
- The academic knowledge and scientific reasoning was not present which made the studies boring. At the same time, the amount of material supposed to be delivered was fairly large. When I finally met a course with some reasonable structure I had left my work ethic, the school and it´,s support.» (Severe problems with more than 2 courses)
- most problems is just because the language» (Severe problems with more than 2 courses)
- TIF155 structure and examination can be improved.» (Some problems but only with one or two courses)
- Two courses were large. Since I studied well, they were not really a problem but they took too much effort to make a sound study climate. The other course during that study period got much less attention. (Infrastructural geo engineering and Environmental analysis of water)» (Some problems but only with one or two courses)
- The problems were with the teacher, and the program director took immediate action.» (Some problems but only with one or two courses)
- Största, och egentligen enda, problemet jag har haft är bristen på Matlab-introduktioner. Jag, och många andra studenter, kastas in i en kurs där ansvarig förväntar sig bakgrundskunskaper i detta program. Jag, precis som många andra, har aldrig ens öppnat Matlab innan Chalmers och har totalt failat på dessa uppgifter. De rätta förutsättningarna har inte getts. Jag hade önskat en (ifall förkunskaper saknas) obligatorisk Matlab-kurs om 5poäng i starten av min master FÖRE dessa kurser. Jag har haft stora svårigheter med att klara kurser innehållande Matlab, det ges bristfällig introduktion och de avancerade uppgifterna klarar jag inte av. Vilket reflekteras på mina betyg senare.. jag önskar verkligen kunskaper i detta program, men har inte fått de rätta förutsättningarna» (Some problems but only with one or two courses)
- Problems with lecturers lacking pedagogical skills. » (Some problems but only with one or two courses)
- One re-examination and a grade mean of 4» (Some problems but only with one or two courses)
- There are some communication problems when the courses are held at GU.» (Some problems but only with one or two courses)
- Modelling and simulation!» (Some problems but only with one or two courses)
- Problems/Dissatisfaction because of other students" low level of ambition» (Some problems but only with one or two courses)
- This was due to poor structure of the courses, hours was spent on just understanding what the courses was including and what we were suposed to do.» (Some problems but only with one or two courses)
- I failed one written exam, and it was, in my opinion, partly because the examiner chose a not optimal pedagogical approach. (Read: he was unhelpful.)» (Some problems but only with one or two courses)
- Tycker att mastern kan få fler valbara kurser. Det bör ju trots allt vara möjligt att läsa mer renodlat geoteknik eller vatten eller infrastruktur. I de flesta läsperioder är de valbara kurserna endast 2 st och 2 måste väljas. Jag skulle vilja se möjligheten att skapa sin egen grund bättre så som exempelvis konstruktion har. de har möjligheten att välja installation eller konstruktion. Jag skulle vilja se att det åt åtminstone går att välja kombinationer av vatten/geo, geo/infra och infra/vatten varje läsperiod.» (Some problems but only with one or two courses)
- Some problems but mostly due to my own overload of work on the side. The one major problem I have with MPALG is that it is badly planned, for the algorithms track there are 3 mandatory courses in study period 3, which makes it impossible to take this track in a normal manner since we only have 1 study period #3, because in the second year you normally do the MSc thesis in that period. » (Some problems but only with one or two courses)
- The IDE-project seems like the administration had a good idea but they forgot what was the focus of the course other than "make a project". It could be worth to consider what they want the students to learn and how to achieve that (plus - make a course evaluation of the IDE-project!) None of the courses were "too hard" while not offering help» (Some problems but only with one or two courses)
- Since I"m a V-student studying a MP given by A, I don"t have all necessary knowledge to do all tasks in all courses» (Some problems but only with one or two courses)
- The problems have not been to pass the courses, the problem was having a normal life outside of the school while passing courses... It is kind of laghable how much time most of us put in to the projects and assignments just to pass. I put in 50-60 hours a week only because I"m not sure. One thing I am sure about is that I spent maybe 2-3 full weekends away from Chalmers. The first 2 periods up until christmas in the 1st year I spent the weekend between periods at home, and the very first one in september. Otherwise I was at Chalmers 8 o clock daily. Possible? ofcourse, we did it. Fair? nope. Did my personal life suffer? Yep. Friends family and romantic life all went south to the point where I daily questioned my choices and if this was to be my life.» (Some problems but only with one or two courses)
- The courses were not impossible, if you don´,t have a family och a hobby. The combination of this master and a private life is impossible.» (Some problems but only with one or two courses)
- Some courses have increased load compared to others. If you happen to chose two courses in one period with heavy load, you are going to have a hard period.» (Some problems but only with one or two courses)
- Machine Learning course didn"t meet expectations» (Some problems but only with one or two courses)
- Especially the courses in Finite Element Method. Also the Geotechnics...» (Some problems but only with one or two courses)
- Scope of some courses are very similar, thus we end up studying same thing twice. and these courses are all compulsory so no real choice in selecting a different course.» (Some problems but only with one or two courses)
- Took some time to gain enough programming skills.» (Some problems but only with one or two courses)
- I have some time-consuming extracurricular activities and I take heavy courses on my MP, which makes it very hard to find the time to get good grades.» (Some problems but only with one or two courses)
- The workload varies a lot between the different courses. » (Some problems but only with one or two courses)
- No course choices during the spring that interested me.» (Some problems but only with one or two courses)
- Clearing ner buisness kursen var värdelös, saknade struktur och upplägget kändes som ett experiment. Samma gäller betygsättningen där nästan samtliga fick samma betyg. I övrigt har de flesta kurser varit väldigt bra. Strategic management kursen var inte jätte bra heller med liknande problem problem.» (Some problems but only with one or two courses)
- losing related the swedish information» (Some problems but only with one or two courses)
- Very repetitive. Not really taking that much knowledge with me from the courses (it"s just lots and lots of group projects)» (Some problems but only with one or two courses)
- The problems I had was not due to the level of difficulty in the program, but to my own abilities when it comes to mathematics :)» (Some problems but only with one or two courses)
- The feedback from students is taken seriously and in case of problematic courses there are improvements » (Some problems but only with one or two courses)
- When teaching a course in Artificial Neural Networks you really dont expect statistical mechanics and there was alot... Then even more of advanced physics math for computational biology... not really connected the Complex Adaptive Systems thinking.» (Some problems but only with one or two courses)
- Some courses were really tough but most were not. Some Courses were a bit too easy perhaps» (Some problems but only with one or two courses)
- The quality differs a lot between courses.» (Some problems but only with one or two courses)
- KKR072 Computational fluid dynamics for engineers - Lecture time was basically wasted. The lectures were compressed and gone through in the beginning of the course when you didn"t have time to read through the book yet and knew nothing about the theory. I"m confident that it would have been better to go through the basics of the whole course and project in the beginning (2-3 lectures). Having some CFD excercises to gain some understanding of the practise and then starting the proper lecture series with all the detailed Theory. Secondly they had introductions to Masterthesises during excercise time (which was already compressed), which would have been very inspiring if the students would have been informed before AND if they kept the presentations to a max. 10 minutes and not 30-40 minutes. ENM045 Heating, ventilation and air conditioning systems engineering - I think a increadibly useful course when it would have had a red thread. Clear goals of what to learn and calculation excercises. The teacher also take the critic personally, and didn"t want to adapt to requests. The co-teacher was very difficult to hear. » (Some problems but only with one or two courses)
- Some ways of teaching were very different from others, it was hard at times to understand what was supposed to be done and what regulations had to be followed. There was some confusing information related to a couple of courses.» (Some problems but only with one or two courses)
- Some courses were way too much work, we were at campus very many hours and even on the weekend, even though I heard it is not supposed to be like that in Sweden. We complained to the teachers but not much was changed.» (Some problems but only with one or two courses)
- Some of the courses timetable collides with others, which makes it almost impossible to flexibly choose courses of interest within the program. Some of the courses lacked relevant and appropriate course literature books.» (Some problems but only with one or two courses)
- For reasons I mentioned earlier.» (Some problems but only with one or two courses)
- My main problem was to get ECTS-point from my courses during my ERASMUS-semester (in Münich) accredited for in MPSES.» (Some problems but only with one or two courses)
- Hard in the beginning to start a Industrial Engineering program, but you got the hang of it after the first courses.» (Some problems but only with one or two courses)
- No general following up of thesis students by the programme make many of them fall behind.» (Some problems but only with one or two courses)
- I have special health issues/Panic attacks which affects my study progress» (Some problems but only with one or two courses)
- Had difficulties due to private circomstances. » (Some problems but only with one or two courses)
- Sometimes the workload have been very high with up to 60-70 hours per week which have been very stressful and hard.» (Some problems but only with one or two courses)
- The sustainability side did not receive as much weight/attention as I expected from course and university information. » (Some problems but only with one or two courses)
- My bachelor education is outside Sweden. I feel difficult to follow up some compulsary courses which are based on Matlab or R. Because I have no background of coding. I think this is relatively not fair for international students.Basic computer courses should be provided.» (Some problems but only with one or two courses)
- The two FEM courses were hard. Went well in the end though.» (Some problems but only with one or two courses)
- Bad communication/chemistry with some teachers» (Some problems but only with one or two courses)
- I really depends what you classify as "problems". Coming from a BSc in engineering physics, working tremendously hard and still fail a lot of courses is "problematic". Sure, there has been hectic times during the MP but it is nowhere to compare with the BSc although the level of difficulty varies greatly within the MP. Some courses are as the BSc and others are not at all cumbersome.» (Some problems but only with one or two courses)
- Some courses have been somewhat easy. but at the same time they require a lot of time.» (No major problems)
- demanding coures could require quite some time, but I always had the feeling I can study everything I need to pass and for any problems always ask for help somewhere » (No major problems)
- The 3rd study period was very challenging. » (No major problems)
- The thing is that the bachelor program of Kemiteknik med Fysik is very demanding so the MP I think was much easier.» (No major problems)
- In some lectures the theoretical background could be extened, though.» (No major problems)
- It depends on the involvement. » (No major problems)
- I really liked the first semester on MPQOM it was a great start and the teachers were very good. The first course with case every week was one of the best on my time here at chalmers. » (No major problems)
- Meta: "problem" should be defined.» (No major problems)
- No problems with the courses but a lot to do during the program. » (No major problems)
- Very interesting and developing at the same time as good information and staff contact decreases possible problems» (No major problems)
- Average of 4.5 as of now. (max is 5)» (No major problems)
- I"m not entirely sure if the question is about how satisfied I am with the courses or how high I find the workload to be...» (No major problems)
- Some courses like project management and design management have a way to low level of the requirements.» (No major problems)
- One exam was really bad, MEN115 Energy systems modelling and planning.» (No major problems)
- I am no wizkid, it is more the quality of courses and my prior knowledge that have helped me get through the programme with no major problems so far.» (No major problems)
- In general there should be more information regarding written reports (rules, styles, etc), oppositions (this is not common in so many other places) and presentations. What is considered good, correct, incorrect, etc (to have the same level as students that have studied here before)» (No major problems)
- The time spent has varied a lot between different reading periods, depending on what courses I have read. For example: in reading period one I had time for all my spare time activities and more, but in reading periods 2 and 3 there were a lot to do. I remember that I needed to skip much of my spare time activities during three weeks in reading period 3.» (No major problems)
- I have been studiying very hard at it has wetn very good - because I like the subjects belonging to my future branch (such courses were very few in the bachelor). The MP is a challenge, it is a much higher work load than the bachelor (this is at least what me and my friends felt during the first term at the MP - suddenly all courses had like three ways of examninations (projektarbete, individuell inlämning, tentamen, ibland obligatoriska övningar och inlämningar också) instead of one, which was the standard in the bachelor)» (No major problems)
- Two re-exams I have now passed, which is a lot better than my performance during the bachelor program :)» (No major problems)
- Spring semester of year 1 has seriously been a big joke, the courses have major problems. Both software architecture and agile development processes are in need of re-structuring» (No major problems)
- there are probably good researchers in Chalmers but i am not convinced about their teaching abilities. Research & teaching are two different things, both very important.» (No major problems)
- No problems with the understanding, but problems with bad information about and during some courses » (No major problems)
- Problem with studio rooms! They are not suited for education.» (No major problems)
- Some courses where to easy.» (No major problems)
- One course was especially bad I think, and is not coherent with the others: Information Theory.» (No major problems)
- Challenging programme, requires a lot of commitment to do well. » (No major problems)
- I think it really depends on all your group members in the different courses. Espacially in the PD-project» (No major problems)
- Specially with huge classes (more than 50 people). Some courses are common with other Master programs and the previous knoledge may be very different between students. I would have appreciate less student (more availability to ask questions in class) and a more customized class contents to my master.» (No major problems)
- Certain lecturer might have bias on international students and that is not something suppose to happen in Chalmers. » (No major problems)
- No problems at all until the master thesis.» (No major problems)
- It took A LOT of time to get through all the projects of the courses. However passing in general was usually not a problem.» (No major problems)
- Alot of work, but in a good way.» (No major problems)
- IN some courses the leadership and the structure of the courses where major problems.» (No major problems)
- Severe problem with idea evaluation » (No major problems)
- Maybe an external personal problems that have effected my focus during the study time, apart of that everything seems to be fine. » (No major problems)
- In terms of examination easier than expected. However, relying a lot on group projects which demands time and effort» (No major problems)
- I assume the questions 19, 20 and the following questions is about the master program, not the bachelor program. In some reading periods, I would say the teacher expect too much effort from the students, e.g. now in lp4 (first year). » (No major problems)
- Many of the courses were a bit too easy, but I guess it gets easy as it has been most courses that I really wanted to read now.» (No major problems)
- No comments» (No major problems)
- I have maintained pretty much the same level or higher in completing courses compared to my bachelor.» (No major problems)
- Not sure about what is meant with "problems". Is it that I encountered problems in courses and found them though to finish? Or is it problems from the people in charge of the course? The studies were not easy but it was not because the people in charge.» (No major problems)
- I worked very hard for my degree! it is not easy» (No major problems)
- I"m studying a lot more effectively than before.» (No major problems)
- small issue with software slowed me down on one project» (No major problems)
- In case this question doesn"t refer to mu own effort and although most courses didn"t have major issues, there were a couple of them the quality of which was unacceptable. Some lecturers" insufficient english language and pedagogical skills made a few courses disappointing.» (No major problems)
- Heavy workload but manageable if ambitious» (No major problems)
- Functional analysis has been the only really hard course.» (No major problems)
- It"s what you choose to make of it, it can be challenging if you are ambitious» (No major problems)
- Challenge with the venture not with the academic part» (No major problems)
- No major problems but challenging, I have spent lot of time studying and completing the tasks in each course. Everything has procceded good though. » (No major problems)
- Some courses difficult, but manageble if you put your back into it» (No major problems)
- Very varying work load, for example the course Adv. Organic Chemistry took more than full time (>40h/w) which was overpowering and people should be warned to not take that course at the same time as "Polymer Chemistry and Physics" because I had stomach ache for a month after these courses were finished! At the same time many other courses in this program has consumed much less time.» (No major problems)
- För att bli godkänd krävs inte mycket. Den största förändringen och utmaningen är att göra allt på engelska.» (No major problems)
- It was not too easy, but I had no major problems either. » (It was too easy - no real challenge)
- The most difficult aspects were long lecture hours, co-ordination with other students and coping with uninteresting reads. The actual studies has been quite easy.» (It was too easy - no real challenge)
- There are some many courses that basically are just a reformulation of previous courses, e.g. Condensed Matter Pysics and Electrodynamics. Other courses (Surface and nano physics and Modern Imaging) are just meagre in content. Yet other courses (Non-equilibrium processes) are simply disconnected from previous courses.» (It was too easy - no real challenge)
- I am used to harder courses from my Bachelor programme» (It was too easy - no real challenge)
- It can be a challenge, but one has to work hard for it to be so. The default study plan is too easy in my opinion. I believe that getting a five on the courses should imply a deep understanding of the theory behind courses.» (It was too easy - no real challenge)
- i would like the teachers to be tuffer and more challenging and have more computer competence.» (It was too easy - no real challenge)
- More or less all intensive work is during lp3 and lp4.» (It was too easy - no real challenge)
- Compared to bacholor courses the studies in this master was pretty easy. Not high workload and with biotechnoloy background alot of the courses were really easy. » (It was too easy - no real challenge)
- As mention above, the program has been way too easy. Need to make it more difficult (and greater focus on critical thinking, problem solving, and understanding)» (It was too easy - no real challenge)
- Depends of wich courses you take, some are a joke (like the materials track) if you take courses from teh computational track not so and if you take from fundamental physics definitely not.» (It was too easy - no real challenge)
- Även om jag pluggar mer än 60 timmar per vecka måste jag säga att Masterprogrammet (Applied Physics) är för lätt. Min nedlagda studietid beror på att jag för att överhuvudtaget få en utmaning dels läser 150% (tre kurser per läsperiod) varav många kommer från Fundamental Fysik. Om jag hållt mig till Applieds kurser hade jag lagt ner många timmar färre. Av de kurser jag läst från Applied Physics har samtliga varit extremt enkla (förutom Physics of Electromagnetic Materials / Functional Materials vilken håller en mycket hög nivå och klass).» (It was too easy - no real challenge)
- The exams did not assume much reasoning skills or knowledge on the part of the students. High grades were attainable by just having a basic grasp of the material that was presented.» (It was too easy - no real challenge)
- The quality is okay, but the level is very low. » (It was too easy - no real challenge)
- Väldigt mycket lättare än bachelor"n» (It was too easy - no real challenge)
- I am studying more than 60h/week because I am studying at about 180%. This is because the master"s courses are at a too low level compared to the bachelor"s program (teknisk fysik). The only courses that are actually on the same or at a harder level are the ones within my own program (Physics and Astronomy). Make the courses harder on all other programs please! We are here to learn things, not sit around and get useless credits...» (It was too easy - no real challenge)
- Coming from engineering physics it feels like i"ve only been intelectaully challenged on 3-5 lectures tops during the entire year, which is a real shame.» (It was too easy - no real challenge)
- The courses are too general - most is common sense» (It was too easy - no real challenge)
- So far, only a course was a bit more challenging. Some courses have been a bit redundant with my prior knowledge and/or studies.» (It was too easy - no real challenge)
- Very odd question, am I grading my own performance or the difficulty of the course? » (No opinion)
- Since I"m doing an erasmus year it"s hard to say anything about this» (No opinion)
- I don"t understand this question? What is grading in this sence? Either it was no major problems or it was to easy? Is this about workload?» (No opinion)
- Exchange student.» (No opinion)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.77


Goals and goal fulfilment

The programme syllabus states the goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the education.
If you do not remember them please see the homepage:
https://www.student.chalmers.se/sp/program_list


21. Have you seen the goals of the Masters programme (before now)?

809 svarande

Yes (more than 5 times)»82 10%
Yes (between 2 and 5 times)»286 35%
Yes (once)»285 35%
No»156 19%

Genomsnitt: 2.63

22. How understandable are the programme goals?

770 svarande

The goals are difficult to understand»25 3%
The goals give some guidance, but could be clearer»267 34%
The goals are clear enough»428 55%
The goals are very clear»50 6%

Genomsnitt: 2.65

23. Do you think the goals are reasonable for a master degree?

762 svarande

No, the goals are set too low»6 0%
No, the goals are a bit too low»50 6%
Yes, the goals seem reasonable»695 91%
No, the goals are a bit high»11 1%
No, the goals are set far too high»0 0%

Genomsnitt: 2.93

24. Do you think the goals are fulfilled within the programme?

770 svarande

No, not at all»9 1%
To some extent»107 13%
Almost»262 34%
Yes, definitely»276 35%
No opinion»116 15%

Genomsnitt: 3.49


Programme layout/structure/design

25. How satisfied are you with the programme curriculum?

799 svarande

Not at all»15 1%
Not so satisfied»73 9%
Neither/Nor»142 17%
Satisfied»476 59%
Very satisfied»93 11%

Genomsnitt: 3.69

26. Is there any subject/course that you would like to add into the programme?

774 svarande

Yes»329 42%
No»445 57%

Genomsnitt: 1.57

- A FEM-course and Acoustics focusing on music» (?)
- Structure course on the Master level» (?)
- I would like to have a course that goes deeper in to energy system simulations.» (?)
- More AI-courses» (?)
- A course for designing composite constructions which include two materials, e.g. steel and concrete structures. » (?)
- Purely Functional Data Structures, Compiling Functional Languages» (Yes)
- Some kind of optional Immunology course!» (Yes)
- More wireless communication courses. More specialization» (Yes)
- Computer graphics, i am very happy i took both the regular and advanced course. It really tests your ability to implement algorithms and it combines the math learned in the bachelor with programming.» (Yes)
- Optimization» (Yes)
- MPCAS and MPENM has a lot of courses that relates to the algorithms-track. They should be added or belong to one of the "tracks"» (Yes)
- The chemical industry on the western coast in Sweden is very large. Providing Chemical engineers the posibility to take more courses in management and economicas would result in more competent personnel on the management positions compared to today.» (Yes)
- MIMO, Standardizations» (Yes)
- Something flood related» (Yes)
- More courses the focus on cellular mechanisms.» (Yes)
- As I wrote before, more focus on software than ASIC design.» (Yes)
- Thermodynamics Advanced courses» (Yes)
- courses within water chemistry and more about water. There is not enough numbers of courses to choose from in each study period. » (Yes)
- Juridisk grundkurs, retorik» (Yes)
- More courses on computation, like computational physics and High performance computing» (Yes)
- Human Computer Interaction, Robotic, Mobile Computing» (Yes)
- More semi compulsory courses» (Yes)
- Industry Design related content, or something similar» (Yes)
- Courses about hydrogeology and generally the possibility to specialize within a field. As it is now, there are very few available choices withing the programme. » (Yes)
- A course in hydrogeology. There should be more courses to choose from in each study period. It is hard to specialize due to few courses to choose from» (Yes)
- More focus on designing graphical interfaces. A web design course would be good.» (Yes)
- Musical acoustics» (Yes)
- Brand management & marketing» (Yes)
- some course in basic C for embedded systems» (Yes)
- More rock and soil mechanics » (Yes)
- More geotechnical courses, including geotechnical laboratory work.» (Yes)
- Some course in programming for those that have not stuidied Java or C. More about sensors - more focus in the Mechatronic Design course?» (Yes)
- Courses related to sustainable/green energies, waste management.» (Yes)
- More advanced cources in the technical aspect of food processes and more connection to companys» (Yes)
- computer adid design» (Yes)
- Innovation» (Yes)
- More relevant electives. Advanced Computer Architecture» (Yes)
- Lean production Operations management Operations research should be added to the master in Quality and Operations management. Operations Strategy Introduction to Quality and Operations Management should be removed. The main reason is that these courses provide little challenge and even less insights. It would be far better to understand Lean production and use mathematical models for Operations management and research instead of spending time on the Operations Strategy Matrix as in the Operations Strategy course and the introduction course which is all over the place even though all the relevant stuff reappear later in the courses. It is mindblowing that we read so little about Lean Manufacturing, it is a shame!» (Yes)
- High performance computing or similar. » (Yes)
- Fluid acoustics and marine acoustics» (Yes)
- see q. 20» (Yes)
- Complexity theory or system analysis courses. A project course where the student can do a CAS-project (like they have in the Mathematics department)» (Yes)
- For me it would be very interesting to have the course TEK050 Business planning for high-growth startups. » (Yes)
- Computer science related courses» (Yes)
- a real finincial course.» (Yes)
- Some kind of additional manufacruting and processes course. Since the most traditional processes might not be usable for some materials that are otherwise studied during the course. I think that even though some processes are treated in courses about a particular material this is to little. » (Yes)
- Business management» (Yes)
- Basic software architecture. Basic course in testing which then used as a base/requirement for more advanced courses.» (Yes)
- refrigeration technology, social cost calculation » (Yes)
- Industrial Ecology» (Yes)
- Algorithms» (Yes)
- More fluid courses» (Yes)
- Make algorithms semi-compulsory. Perhaps make one course in optimization compulsory. » (Yes)
- Quantitative analysis (econometrics)» (Yes)
- sales and marketing» (Yes)
- Some part of the courses could include more practical oriented activities. For instance, we have learnt not only that policies are important but alos how to analyze them from a business perspective.» (Yes)
- More focus on the social aspect of sustainability» (Yes)
- Immunology and an even deeper course in genetics» (Yes)
- Some project where we could apply the knowledge learned in class. In other words, some more practical work.» (Yes)
- How to start your own company, including economy, business plan development etc.» (Yes)
- short matlab course» (Yes)
- More large scale system modeling, which is what we are supposed to learn, but don"t. Use mathematical modeling tools!» (Yes)
- parallellprogramering statistik, stokastisk analys?» (Yes)
- Nuclear Reactor Safety should be mandatory. Maybe there should also be a second part of that course (with more depth).» (Yes)
- A theoretical course on "Classical physics" (mechanics and field theory)» (Yes)
- Offshore Technology Marine Surveying» (Yes)
- an intro course in Matlab! » (Yes)
- More statistics in relation to research in the courses, at least we need to be able to interpret statistics from scientific articles.» (Yes)
- Classical field theory» (Yes)
- Fluid dynamics simulation, aerospace engineering courses, CAD courses with other software (than Catia)» (Yes)
- A course in Category Theory. We did a self-taught course, and we think most students in the logic+programming track would benefit for a (perhaps more systematic) instantiation for that.» (Yes)
- Programming in other language than MATLAB» (Yes)
- corses in adobe and how u put together a project, wich files u should use and so on it would spear ALOT of time during the years» (Yes)
- Advanced electric mesurements or similar» (Yes)
- More about how to work with observing users, identifying needs, obtaining contextual understanding etc (as per the methodology teached at Teknisk Design)» (Yes)
- Software as a service, Web applications, Software engineering project, Computer networks» (Yes)
- more business cases» (Yes)
- Presentation skills, Case solutions» (Yes)
- I feel bad that of all courses, we don"t have any course for bridge Engineering under MPSEB program. Its a very important course and the University has to look for a way of fixing it. Most Universities have it. Imagine International students spend time coming from far countries and in the end they dont have it yet we are expected to perform as Structural Engineers » (Yes)
- Mechatronic Design, Embedded Control Systems, generally make more courses from MPSYS programme available. During LP3 and LP4 of first year on MPBME, you are forced to elect imaging courses even though if you want to study signals and control track, which is strange.» (Yes)
- Atmospheric science and/or analysis of water.» (Yes)
- Plaxis och mer slope. Gärna mer valmöjligheter inom varje ämne så att man som sagt kan välja kurser efter eget tycke och inte bli "tvingad" att läsa kurser som inte intresserar en.» (Yes)
- Computer Science courses» (Yes)
- I think Artificial neural networks and computational methods in bioinformatics could be selected as part of the program, and not only as "optional courses". More things within bioinformatics and other applied, related subjects, I think would be useful since the core courses are all very theoretical. » (Yes)
- Robots» (Yes)
- Natural language processing, applied statistics, data analysis» (Yes)
- Courses that include are more practical (more programming) and less mathematical» (Yes)
- Finance and connect it to quality/operations improvement! - poor connection between finance and engineering» (Yes)
- more courses to choose from in the fall semester» (Yes)
- Maybe underwater acoustics/marine acoustics as it seems to be a growing field of business (although you can read it as distance course, but maybe make more ad for that course)» (Yes)
- More geotechnics» (Yes)
- More electro- and room acoustics» (Yes)
- Drives I course was very general, should be more technical.» (Yes)
- More to select from in general» (Yes)
- design of energy equipment, multiphase flows» (Yes)
- Procurement Management, How to manage large projects.» (Yes)
- A path with more applied food technology and chemistry. So the requirements of the food industry is more synced than today. Information about project management courses or LEAN would be nice to inform about atleast. » (Yes)
- More advanced courses in different areas of Computer Science: Logic: category theory AI/Algorithm: pattern recognition, neural network Language: Language semantics» (Yes)
- Traffic Engineering. Public Transport courses..» (Yes)
- There must be possibilities to chose courses - I mean that Chalmers must provide and offer more courses that are relevant to us, or at least faciliate taking a course or two at other schools with the neededcourses (for example rail way construction, bedrock mechanics, traffic planning). Also, many student would really lika to take courses in project management but there are almost NO opportunities since those courses are only for the DCPM-students. Why can"t Chalmers give additional courses in project management outside the DCPM-MP?» (Yes)
- Hull design» (Yes)
- Organizational Behaviour» (Yes)
- More courses concerning sustainability in product development and eco-design.» (Yes)
- More practical courses.» (Yes)
- Some methodological course (could also be good at the Civil Engineering- MP)» (Yes)
- More possibilities for those that choose the fluid specialisation.» (Yes)
- More on Manufacturing engineering.» (Yes)
- More on the actual method of researching.» (Yes)
- Applied FEM Bridgeconstruction (focus on structural calculation) » (Yes)
- Yes. Some course that could incorporate some selected reasonable Student Union committment as part of leadership and managerial skills project.» (Yes)
- More about health effects from noise.» (Yes)
- More Engine Room stuff. Engines, propulsion systems, machinery systems, etc. The current course on those topics could be divided into two courses to go deeper in the subjects.» (Yes)
- More courses linked to Geotechnics » (Yes)
- Leadership» (Yes)
- Economy! As an engineer you deal with money, and there is only one course in economy in the bachelor programme. It would be good with one more. I would also want more courses to choose between for the autumn period in year to in the mp, especially a course in hydrogeology. » (Yes)
- Industrial economics» (Yes)
- Sustainable Electric Power Production and Transportation (as a semi-compulsory course)» (Yes)
- ISO certifications course» (Yes)
- Course about matlab, LabVieW.» (Yes)
- hydrogeology, more geology, less hydrology! samhällsplanerings kurser» (Yes)
- More applications. » (Yes)
- Antenna engineering, programming» (Yes)
- coding design interface course (app interface design etc.)» (Yes)
- Make a few courses mandatory, such as project management and economics. I believe everyone who works at a company or in a project will find great use from those courses.» (Yes)
- More elective courses since the backgound of the participants differ greately» (Yes)
- Something that covers some practical topics from the industry. Things like regulations, ethics, classifications, etc. Like eHealth, but less focus on eHealth and guest lecturers, and more focus on "real" problems. Some project course, similar to what the Embedded Systems Design has.» (Yes)
- The corrosion course should be at least semielective » (Yes)
- Math, Fourier series if not included in Bachelor level» (Yes)
- MPBDP suffers from tech push, it would benefit from market pull in terms of design processes and iteration.» (Yes)
- There would be nice with some more interaction design courses. I think it would be beneficial to have a closer collaboration with the masters programme Interaction design and technologies to make it possible for more people to take courses in this area.» (Yes)
- More analytical courses in regard to design!» (Yes)
- PLC and SCADA» (Yes)
- Theory Of Distributions, given at GU coursecode :MMA130. Topology MMA100,» (Yes)
- some control courses» (Yes)
- More mathematics» (Yes)
- Machine learning as an alternative mandatory course.» (Yes)
- Add the availability to add courses in programming (a course in C or Python would be good) which is NOT based on an introductory course in a bachelor programme, since such courses tend to focus a lot on the direction of that programme, and most programmers at Applied Physics are computationally oriented, which is not really the same as IT» (Yes)
- Computational electromagnetics module could be included, very relevant for a lot of MPWPS modules.» (Yes)
- Some other course to complete the credits (7,5) of the third semester» (Yes)
- Add a track that leans more into physics combined with the computational (like a combination of the computational track and physics and astronomy programme). As it is now then all materials courses are TERRIBLE! I wouldn"t recommend them to anyone. The level is to low, the speed to slow and the cheat through most of the theory and lacks focus on practicality. Reinstitue quantum matter, add analytical physics and the continuation of electrodynamics (that"s basically just static without dynamics... However it is REALLY GOOD.)» (Yes)
- More "sustainable" courses, course about solar cells and wind power » (Yes)
- A course in patents would be useable» (Yes)
- More entrepreneurship classes» (Yes)
- Statistical Image Analysis» (Yes)
- Technical drawing courses similar to AutoCad or Revit would be good to have in the Master programme (there are courses in these programs in the Bachelors-level but in Swedish, and therefore harder for foreign students to take part in them). Some kind of Urban planning course would be fun to have in the Master programme, could be fun to collaborate our Master programme with other Master programmes, such as Architecture and Urban design (planning)» (Yes)
- I would like to have courses more quantitative such like data analysis in our subjects since this is the thing matter to our future career as well as the key point that company willing to test. » (Yes)
- More specialized courses would be nice. For example another geotechnical course» (Yes)
- More courses with focus on the Swedish construction industry» (Yes)
- Som programmet är upplagt idag är det inte en fysikutbildning. Programmets beräkningskurser verkar hålla en hög kvalitet men om man är ute efter bra fysikkurser bör man välja många kurser från Physics and Astronomy. Jag efterfrågar ett större överlapp mellan de två programmen. Till exempel skulle Advanced Quantum Mechanics mycket väl kunna bli en del av programmets materialspår. Problemet idag är att Applied Physics kurser håller en relativt låg kvalitet och ger liten fysikalisk förståelse medan Physics and Astronomy har många intressanta men kanske inte så industriellt tillämpbara kurser. En mix mellan de båda programmen vore därför att föredra.» (Yes)
- Rail Engineering» (Yes)
- Colaboration with student from other programs, like civil engineering (construction).» (Yes)
- A course on analytical mechanics would be very nice.» (Yes)
- I would like to learn have a skecthing class like it is part of the teknisk design programme. This could be visited but was not advertised as being available in english. I think IxD should work closer together with Industrial Design to provide courses to each others programmes. Industrial Design is unfortunately not very accessible as non-swedish student without bachelor design education. Also graphical interfaces is a very important course but very brief. So there should be a second advanced course that builds up on that. Graphic design basics would be great and I think it will be in high demand for the many tech background students of IxD that want to strengthen their design knowledge.» (Yes)
- If you want to stick to the master programme courses there are very few courses to choose from, mostly just two. I think there should be AT LEAST 3 programme courses to choose from each studie period.» (Yes)
- Ship Design (Theory, CAD) , Yachts and Motor-yachts Design and, Ocean Structures Design.» (Yes)
- More courses to choose between. now there is only one period where you can choose between 3 courses.» (Yes)
- Economics, politics» (Yes)
- More negotiation theory» (Yes)
- behavioral change (towards sustainability)» (Yes)
- Machine oriented programming» (Yes)
- Real Estate courses» (Yes)
- There are to few courses to choose from. If you"re interested in geotechnics, there are basically only two courses (30 credits) to chose from. How are you supposed to get a job as a geotechnic if you don"t have enough eduaction. The same for traffic and infrastructure. There needs to be many more courses to chose so you as a student can decide which focus you should have on your masters programme. Now the programme is to wide, you learn little about a lot of things. » (Yes)
- Political views and system structure on large scale, both technical but also management wise» (Yes)
- More courses that focus on windproduction, solar, electric cars etc.» (Yes)
- Quality etc management in service/health care» (Yes)
- More electric machine design.» (Yes)
- Some financial calcualtions» (Yes)
- Well, a lot more choives as stated before. » (Yes)
- I want more focus on practical courses with actual software development. » (Yes)
- Plant dynamics in nuclear power plants. » (Yes)
- Sales, pedagogy» (Yes)
- Some extra course in economics of projects could be interesting as an option course.» (Yes)
- A internship/more practical courses » (Yes)
- Marketing» (Yes)
- Excel knowledge» (Yes)
- Well, in some reading periods (lp1, lp3) there are not many courses at this master program to choose from. Even though I take all the semi-mandatory courses at the program and more, there are still some gaps where I cannot find a design course to take here. So I had to look for courses at other programs and universities. Turned out I took two courses at Interaction Design and Technologies. It would be nice to have some sort of course about "introduction to interaction design" where you get an understanding for what is included in that area of design, since many students haven"t worked with that specifically before. Also, it would be awesome with an advanced course in Sustainable design. A course in biomimicry would also be super-interesting! And, a course in designing for children would be very giving I think. » (Yes)
- Short introductory or advanced courses on connected subjects. Ecology, energy systems, politics, theory of restorations. Possibly in collaboration with GU where many such courses exist already. » (Yes)
- There must be definately something done on the semi-compulsories and compulsories. I do not see any point in HVAC if you have no special interest in this topic!» (Yes)
- Algorithms. I read this course and I actually think it has a lot that is very worth to anyone graduating with any Master in the computer science area.» (Yes)
- A course for project design, a course for managing stakeholders» (Yes)
- Medical materials, medical physics, biological physics» (Yes)
- Computational electromagnetics» (Yes)
- more practical application of theoretical tools. studyvisits!» (Yes)
- I really enjoyed the Sustainable energy futures and the Energy systems modeling and planing course. I would really like to see a more advanced modeling making course.» (Yes)
- More calculation-based courses. Perhaps given from Applied Mathematics or the IT-department.» (Yes)
- I would like more of Industry automation» (Yes)
- Economy - Sustainability and the society on a individual level. Understanding of the industry and ways to create affordable architecture.» (Yes)
- More corporate entrepreneurship and corporate organization courses and less law related courses» (Yes)
- Technical coureses that can give a qualified job» (Yes)
- Energy storage» (Yes)
- Maritime Logistics» (Yes)
- Biomaterials» (Yes)
- någon kurs om interface design eftersom många kommer att jobba med detta i vissusträckning och det finns många som inte ens vet vad ett interface (gränssnitt) är.» (Yes)
- More infrastructure» (Yes)
- something relate with purchasing and/or logistics » (Yes)
- Decision making under uncertainty» (Yes)
- Hybrid vehicle. How to innovate new energy sources.» (Yes)
- Clinical engineering» (Yes)
- Data analysis for optimizing logistic flows.Modelling of flows. Big data analysis» (Yes)
- Introduction to Complex Adaptive Systems, a course modeled on Santa Fe"s introductory course on CAS. A course in Computational Neuroscience - This is a great field that is already high impact!» (Yes)
- Leadership» (Yes)
- A dedicated course on Power System Protection» (Yes)
- More economics» (Yes)
- Combustion engineering» (Yes)
- Matlab introduction course and crash course on acoustics » (Yes)
- Kognition» (Yes)
- basic programming using Matlab/ C/ Java advanced Matlab programming (giving more knowledge on the built in functions) Introduction to Agilent advanced design system (focusing on providing practical experience on designing microwave circuits using ADS. It"s actually for the MPWPS) » (Yes)
- Anything that has to do other than physics. Maybe something closer to Computer science and systems» (Yes)
- Law, Contracts, business law etc» (Yes)
- 3d studio max, grasshopper» (Yes)
- Building Physics, or the Building Process. More towards how to build sustainable and not only HVAC» (Yes)
- I would prefer more technical Courses, there are many Courses which are similar to the course sustainable futures» (Yes)
- Possibility to take some more control related couses» (Yes)
- Structural dynamics FOR only civil engineers» (Yes)
- More Practially adapted courses that sums up the theory that you learned, about for example energy efficiency implementation measures, windpark planning, or planning of biogas powerplants. Maybe with a more technoeconomical perspektive, a kind of case/project course. » (Yes)
- Chemistry courses as semicumpulsory» (Yes)
- Quality assurance system» (Yes)
- More about management» (Yes)
- More courses for traffic planning and engineering.» (Yes)
- More about bridges. » (Yes)
- Marketing for the managent direction» (Yes)
- Corporate finance» (Yes)
- Sketching» (Yes)
- Machine Learning. "Track courses": E.g. machine learning and AI track, physics track, social systems track etc.» (Yes)
- Courses within earthquake engineering, seismic design, courses for Matlab (for engineering purposes).» (Yes)
- We haven"t learned anything about designing circuits. For instance, how do you protected the input pin of a microprocessor from high voltages? No clue. Signal processing would be nice to have.» (Yes)
- A decent basic Vehicle dynamics course» (Yes)
- Some more statistics and computeral tools» (Yes)
- More geology and traffic courses» (Yes)
- Course in structural design on master level. Computational design - similar to the "material and detail" course but with a more flexible project and more focus on architecture. » (Yes)
- Mer besök på företag» (Yes)
- real electronic engeneering courses. Not just vhdl crap. Go out in the industry and count the number of embedded C programmers and VHDL programmers and se what you find, yet you only teach fpga/vhdl and no µControllers and C.» (Yes)
- a course about power system reliability.» (Yes)
- Presentation to a crowd of non-engineers» (Yes)
- Environmental law and environmental communication.» (Yes)
- Responsive design (or more generally how to create designs for the multitude of devices, screen sizes and input devices that are out there)» (Yes)
- Complex Network Theory» (Yes)
- courses based on testing modules, hardware part of networking» (Yes)
- Large strain theory, » (Yes)
- Bridge engineering, more CAD» (Yes)
- A course on Analytical Mechanics would be great! Besides that, the program could benefit from having a track of courses a bit more directed towards Condensed Matter Theory. Maybe then one could add advanced courses in Many Body Theory (there are such courses already, on the Phd level).» (Yes)
- nano technologies, healthcare management we should be able to pick biomaterials the first year» (Yes)
- A number of smaller design assigments throughout the curriculum» (Yes)
- More coarses in programming as it will be of value out in the industry.» (Yes)
- More embedded systems.» (Yes)
- software real life project (rural studio style)» (Yes)
- Microscopy course» (Yes)
- More courses on management and governance in the infrastructure sector. Possibility to study some useful courses at architectural master program» (Yes)
- A course in the area of digital signal processing.» (Yes)
- Separera på marinepropulsion kursen. Hydrodynamic & maskin » (Yes)
- Applied optical spectroscopy» (Yes)
- I would like to have a broader range of elective courses. Some good additions would be a BIM-learning course with workshops, Construction Law, Sustainable Construction Management, etc.» (Yes)
- More environmental focus in all courses. It is a shame how far behind some of the structural engineering courses are in that field.» (Yes)
- More computational physics courses. Perhaps a few courses from MPCAS» (Yes)
- Course on the classification societiesbutin english» (Yes)
- Would make CFD mandatory the first year» (Yes)
- More Indrustry oriented courses, like System Verilog etc. » (Yes)
- Machine safety and mandetory automation course with much practical moments.» (Yes)
- Bridge design. Design of off shore strucutres» (Yes)
- There are a number of things you could change and add into the programme, but the one course that would have the biggest impact is to have the "Creating New Business" course offered at the MEI-programme. It is way more relevant and suitable for this programme than any other course that is actually within the programme.. » (Yes)
- More industrial design-based courses like e.g. surface modelling and sketching» (Yes)
- Nuclear materials should be mandatory.» (Yes)
- More courses about the renewable technologies not as much focus on the economics.» (Yes)
- Marketing management and project management (As mandatory although I know they are free electives)» (Yes)
- Signal processing» (Yes)
- Numerical technique and matlab» (Yes)
- Teach us c++ please.» (Yes)
- More Math Finance courses. Less mandatory courses» (Yes)
- Programming Courses» (Yes)
- Web programming, it feels like it could be very handy to know some web programming as a ux designer» (Yes)
- Project-Oriented courses should be designed.» (Yes)
- Power System Protection» (Yes)
- Optimization theory.» (Yes)
- A course in Scientific reasoning and Empiric evaluation.» (Yes)
- Another course to support the initial purchasing course. Personal opinion» (Yes)
- Building physics modelling such as IDA» (Yes)
- Design, creative thinking and prototyping, sustainable innovating, more about society and bigger issues concerning the world. The course feels a bit insular, living in its own little world and in Sweden. » (Yes)
- Some course in immunology would be really good and also one in cancerbiology that can be optional.» (Yes)
- More chemistry less engineering» (Yes)
- Electric vehicle design» (Yes)
- Maybe an advanced course in databases (current database structures used) and definitely more logic and/or algebra oriented courses (Category Theory is very relevant nowadays and is also becoming so in computer science, for example).» (Yes)
- More composite structures. Both structures made from more than one material, i.e concrete/steel compisite bridges in addition to composite materials (like FRP).» (Yes)
- Graphical design» (Yes)
- Operating systems» (Yes)
- BIM programme course, Bridge Engineering, Cold formed steel structures(thin-walled), Material mechanics, Fatigue and fracture, Fem solids» (Yes)
- more control theory» (Yes)
- basic Matlab for international students» (Yes)
- FEM Finite Element» (Yes)
- More subjects related to Financial Management and Economics» (Yes)
- ways of working with clients» (Yes)
- design related courses. work in a different scale. » (Yes)
- Detailing of joints and structural elements. Bridge design. Advanced computer tools (parametric tools and FEM)» (Yes)
- More economy and leadership» (Yes)
- interior design, light and colour» (Yes)
- more electable- mandatory courses to choose from» (Yes)
- Nothing to add but the mechatronics part needs improvement » (Yes)
- I would like to turn more courses into being semi-compulsory. I think there is too few today. FOr example Environmental Policy Instruments.» (Yes)
- Battery storage, Smart Grid» (Yes)
- it"s good to add More nanotechnology courses.» (Yes)
- Maybe a coure about electric machine design.» (Yes)
- Offshore structures, Bridge engineering» (Yes)
- More about civil law, according to what challenges managers will face and need to manage. » (Yes)
- Construction of bridges» (Yes)
- Technique for processing academic texts and writing» (Yes)
- material , product design» (Yes)
- Molecular Modelling, more Math, as an option. I would also enjoy something like "Advanced Microbiology".» (Yes)
- Maybe some material courses to understand the use of them in energy systems» (Yes)
- Something with web design or coding in order to create plataforms of business. » (Yes)
- Mer ledarskap och tydligare projektledarkurser. Allmänt känns kurserna flummiga.» (Yes)
- Aerodynamics of vehicle» (Yes)
- Make Design of industrial energy equipment "obligatoriskt valbar". » (Yes)
- Analytical mechanics, differential geometry/measure theory relevant for physicists, advanced statistical methods in particle physics and renormalization in QFT.» (Yes)
- Solid mechanics » (Yes)
- I was satisfied with all my chosen courses.» (No)
- I would add some more courses to the semicompulsory group, e.g. Quantum Physics and Computational Materials Physics» (No)
- there is room for courses of choice also from other programmes in the curriculum if you plan well ahead with the compulsory elective courses» (No)
- Just improve the current courses» (No)
- But I would like the courses to be better connected and form more of a unit. Too often prerequisites are not taken for granted or are absent with the consequence that the level is set too low or too many details are left out and the course is just a popular science class.» (No)
- Its good with general courses and branching into specific fields» (No)
- There is no comments box to goals and goal fulfilment so I write my comments here. I know I have read the aims before applying and on the introduction on the first day. I can not, however, find them through the link provided in the questionnaire. I found this and guess that could what is meant by the goal of the programme. https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Supply-Chain-Management.aspx I have answered as if this was the correct homepage.» (No)
- SHould not be compulsory - but recommended to take som course in algorithms.» (No)
- The subjects are good - on paper it"s an awesome masters program but the execution is really bad. The teachers don"t seem used to be teaching which would be fine if they are really knowledgeable. But so far the impressions of especially the teachers in Software Architecture and Agile development processes don"t seem to really know their subjects. » (No)
- 1) Make the courses more quantitative 2) Case discussions during the lectures should be an integral part of the course (e.g. a specific HBR etc. case should be assigned to every lecture that is discussed by the class) » (No)
- Can"t think of any right now.» (No)
- De kurser som skulle vara bra att läsa erbjuds som valbara kurser så nej egentligen inte » (No)
- There are probably many, but I can"t think of any at the moment. » (No)
- No comments» (No)
- This program includes very big area Wireless,photonics and space engineering I think it is like bachelor, because it is not that much narrow line toward one of this like other MP"s!» (No)
- It is enough to be able to take the elective course outside the program, if wanted.» (No)
- It was a few semi-optional courses, there would have been nice if some more was semi-otional and so you have more to choose from» (No)
- But maybe do something about the project course in LP1-LP2 for the second year, split it up or something like that» (No)
- Subjects related to Simulation should be made mandatory.» (No)
- Going more deep into the existing subjects would be more helpful for students. Some courses have topics which are just touched upon but no detailed teaching is done» (No)
- No but spread out the courses more. Many of the interesting ones are during the spring» (No)

27. Are there any courses that you think should be heavily revised (or even removed) from the programme?

790 svarande

Yes (1 to 2)»359 45%
Yes (3 to 4)»50 6%
Yes more than 5»9 1%
No»372 47%

Genomsnitt: 2.49

- There should be more compulsory elective courses to select from otherwise you can be very limited in your choice for the remaining courses - at the moment the coureses are very different so for students focussing or different aspects there will always be courses in that spectrum of only 6 courses that are not too useful/interesting for them» (?)
- Model predictive control, It was by far the hardest course I"ve ever read. » (?)
- BOM065 Materials performance och BOM145 Heat and moisture engineering bör ha mindre fokus på betong» (?)
- Nuclear chemistry» (?)
- Introduction to communication engineering, Satellite positioning» (Yes (1 to 2))
- Programming language technology and logic in computer science. Both of them should belong to the bachelor-programme» (Yes (1 to 2))
- computer security had quite a lot of problems, mostly due to poor organization of labs and incoherent lectures» (Yes (1 to 2))
- Construction Governance should be removed.» (Yes (1 to 2))
- Construction Governance Change Strategic Management» (Yes (1 to 2))
- The elective course "Nanomaterials chemistry" was, in my opinion, at a level too low for a MP. Many students in the course were chemistry masters students and yet the course content was more suited to a bachelor level course.» (Yes (1 to 2))
- Product planning and needs mapping, Computer aided design, very old theory, not relevant anymore. » (Yes (1 to 2))
- Complex systems seminar. Det är en intresseväckande kurs som inte väcker intresse. Det blir tråkigt att lyssna på 70 elevers föredrag efter ett tag. Även Simulation of Complex systems kan behövas tittas över.» (Yes (1 to 2))
- A lot of courses go into eachother so after a while they are very similar» (Yes (1 to 2))
- Tabletop Computing, Methods of Interaction Analysis» (Yes (1 to 2))
- Modelling and Problem Solving in Civil Engineering» (Yes (1 to 2))
- less tangible and design for weird screens, more focus on what a design master within IT focus should be about. » (Yes (1 to 2))
- Computer Networks contains too much repetition of the topics in Computer Communication (EDA343).» (Yes (1 to 2))
- Mechatronics Design needs to be improved!» (Yes (1 to 2))
- Porgramming paradigms Models of Computation» (Yes (1 to 2))
- Food biotechnology, unclear goals with poor teaching and do not give any advanced knowledge.» (Yes (1 to 2))
- Need a review of the contents of the courses to avoid repetition and maybe introduce a new subject instead. » (Yes (1 to 2))
- I don"t think Heating Ventilation and air conditioning systems engineering should be mandatory but instead make it semi-compulsory.» (Yes (1 to 2))
- systems biology, when there are 200 slides to one lecture you are bound to not understand all of them properly. Plus the problem with matlab! Industrial biotech. a good course, BUT the problem with Matlab for people with no previous experiences makes this course hard to pass. » (Yes (1 to 2))
- Don"t need computational biology 1 and 2. And it doesn"t have to be compulsory.» (Yes (1 to 2))
- Virtual production planning» (Yes (1 to 2))
- Plasma Physics -> harder exam.» (Yes (1 to 2))
- LBT431_FinancialManagement Because only the name indicate financial not the contains!» (Yes (1 to 2))
- MTT046 - Metal processing: Casting, forming & joining! Its a joke of a course. The idea is good but the execution was horrible.» (Yes (1 to 2))
- The introduction course could be 7,5 credit instead of 15.» (Yes (1 to 2))
- Environmental Aspects of Transport» (Yes (1 to 2))
- "freight transport systems", management of physical distribution" and "environmental aspects on logistic and transportation" are in many cases very overlapping. I have even seen the exactly same slides in some of the courses. I know that "management of physical distribution" and "environmental aspects on logistic and transportation" not are mandatory, however they are the only semi-mandatory courses in the spring semester, which then forces those who want to study abroad to take those courses. I also think that reading 3 courses during the first semester made the work load very high. » (Yes (1 to 2))
- Computer Networks. Advance topics in computer systems and networks.» (Yes (1 to 2))
- Computer Aided Engineering» (Yes (1 to 2))
- Distributed systems II Operating systems» (Yes (1 to 2))
- IAR059 Project - Scientific Theory & Engineering Methodology» (Yes (1 to 2))
- HVAC should not be compulsory.» (Yes (1 to 2))
- Creating new business» (Yes (1 to 2))
- I looked forward to reading Active Microwave Circuits ever since I took the course Högfrekvensteknik with Vincent in my BP. Active Microwave Circuits turned out to be a nightmare administratively and Dan Kuylenstierna does not listen enough to the students, the lack of communication makes the workload huge. It would be easier to complete tasks if they actually communicated what the tasks were. » (Yes (1 to 2))
- Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering» (Yes (1 to 2))
- Genetically engineered foods- i think this couse could give more. it was a bit lazy. I would have liked more in-depth focus on the molecular biology parts of how to create GM foods and a more complex view on problems that can arise etc. Systems biology (2012) was also a couse that could have given more. It was unstructured and a lot of things didn"t seem very relevant... It"s a very intresting subject so I guess that it could have been done in a different way because now it felt unecessary and boring...» (Yes (1 to 2))
- the LCA course is a pure repeat of the Environmental Systems Analysis course The applied Industrial Ecology course is useless, as it is a repeat of the Environmental Systems Analysis course. these two courses should be a continuation of the Environmental Systems Analysis course, and thus should be only for the students who followed Environmental Systems Analysis course.» (Yes (1 to 2))
- Heat & Moisture Engineering and Material Performance» (Yes (1 to 2))
- -The courses during the first semester overlap at some points (Chemistry vs Physics courses).» (Yes (1 to 2))
- I do not believe that there should be compulsory courses. The system with semi-compulsory courses is enough to ensure that students stay within the framework of the program.» (Yes (1 to 2))
- Modelling and simulation.» (Yes (1 to 2))
- Nanotechnology for sustainable energy is not a very good course, and the content that is interesting is maily covered by surface and nano physics together with energy related materials.» (Yes (1 to 2))
- Product planning and needs mapping» (Yes (1 to 2))
- Nanomaterials chemistry» (Yes (1 to 2))
- Software evolution project is so badly organized that it should be removed altogether. I honestly don"t think anyone learned anything valuable in the long term from that course. Replace it with 2 project courses focusing on web development, web services, mobile applications, something more relevant.» (Yes (1 to 2))
- SSY190, Model predictive control» (Yes (1 to 2))
- The seminarie-course. » (Yes (1 to 2))
- EHealth, no clear structure to lectures, many guest lectures with similar content that overlap. Could contain much more content if guest lectures were coordinated better. » (Yes (1 to 2))
- Mechatronic Design» (Yes (1 to 2))
- I can"t remember much in detail, but I think the course "Heat and moisture engineering" could"ve been improved in certain aspects. The parallel course, "FEM Basics" was, however, very time consuming, and consequently taking more than half of the workload.» (Yes (1 to 2))
- The intro courses were to easy and » (Yes (1 to 2))
- The course Sustainable development is now very non-consistent with teachers and their goals for the students to reach.» (Yes (1 to 2))
- IAR059 has so far (halfway done) been very confusing. Doesn"t feel like it"s ready.» (Yes (1 to 2))
- Human centered design course needs complete redoing» (Yes (1 to 2))
- I only had problems with the Machine learning course so far, but it"s hard for me to say if it was the teaching or just myself, I had some trouble in general at that time and wasn"t able to give 100% » (Yes (1 to 2))
- Embedded control systems - it should decide what it"s focus is» (Yes (1 to 2))
- The competition course should be electable and not mandatory. » (Yes (1 to 2))
- I think the Operating Systems course is good, but it is a bit to simple for master studies. We should have gone deeper and and done some more advanced stuff. » (Yes (1 to 2))
- Logic, Programming Language Technology» (Yes (1 to 2))
- Logic for computer scientists, due to studies abroad I took this course after most of my studies and looking back it did not seem useful enough to be mandatory.» (Yes (1 to 2))
- Modern imaging is a bit to easy» (Yes (1 to 2))
- I think it sometimes was bad that we had three courses in the same quarter.» (Yes (1 to 2))
- Modelling and simulation. Also, the Image Analysis course might be replaced by the Image Processing course, as the former is a follow-up course to the later. At least it should be done in a way so that the student is given an opportunity to take the courses in that order.» (Yes (1 to 2))
- CFD, En kurs med omotiverad examinator, ouppdaterat/ofullständigt kursmaterial och till vis del fel fokus på inlämningsuppgifter. Finns potential men bör göras om i grunden. Kursen fick mig att helt tappa intresset för Fluid inriktningen trots att jag efter både Strömningsmekanik och Fluid Mechanics var mycket intresserad att gå det spåret.» (Yes (1 to 2))
- nanofabrication lab should leave to the students more room to work, not just follow the supervisor» (Yes (1 to 2))
- systems biology is really bad. it is embarrising when paying students are upset about having to pay for this course» (Yes (1 to 2))
- Marine Propulsion Systems SJO740, this course was totally unorganized, the correction of exams and presentations felt like a lottery and the teachers were lacking of commitment to help the students. Also a lot of time were spent on things that didn"t contribute to further learning but was only time consuming and took attention away from a lot of the interesting parts of the course. This course can not be kept as it is and it should not be held with the Bachelor level engineers either. Thanks to this course the whole study period suffered due to a to high workload.» (Yes (1 to 2))
- biorefinery, it a course with great potential but it cant be this focused on wood » (Yes (1 to 2))
- Organizational Project Management» (Yes (1 to 2))
- It seems like the courses are pretty okay but there is no clear aim at what the food track aims at, now i feel it is for reseacher and people that want to work in industry. Would be nice if there could be distinguised into a more preparative industrial courses. Or infromation about courses that could be good to take outside the track to fulfill these. Like "reglerteknik", separation techniques, LEAN» (Yes (1 to 2))
- Design for social inclusion» (Yes (1 to 2))
- Algorithms for Machine Learning: the lectures are not good.» (Yes (1 to 2))
- Modelling and Problem Solving for Engineering. Less water courses. In general, more alternative courses.» (Yes (1 to 2))
- The course "antenna engineering" is good but might benefit from being just a little bit less research-oriented. In comparison with similar courses in other universities, the course leaves out some important "standard" concepts in favor of current research done at Chalmers.» (Yes (1 to 2))
- Modelling and problem solving in engineering - or at least improve the course! The traffic courses (teknisk samhällsplanering, urban traffic planning, road engineering) have too similar content! We do the same things in all of them with just some varying content. The same with drinking water engineeringt - we already know everything from the bachelor (it is however a very intreseting subject but we would lika to learn it in a deeper way than in the bachelor)» (Yes (1 to 2))
- HVAC and CFD» (Yes (1 to 2))
- Design Management Bom Knowledge and Learning Bom090» (Yes (1 to 2))
- Mechatronic design! It was a really bad course during 2013.» (Yes (1 to 2))
- Statistical inference.» (Yes (1 to 2))
- The software architecture and agile development processes are good on paper but they need better teachers.» (Yes (1 to 2))
- Modelling and planning» (Yes (1 to 2))
- Dynamical Systems» (Yes (1 to 2))
- Mechatronic design» (Yes (1 to 2))
- Our geotechnics qourse was really really poor.» (Yes (1 to 2))
- Heat and moisture. » (Yes (1 to 2))
- Marine Propulsion Systems needs to be divided in two classes. Interesting topics but too much information for one class!» (Yes (1 to 2))
- Human Factors» (Yes (1 to 2))
- The course water resources and environment. You learn things you already know from other courses, and it is also repeated in the other courses in the mp. I do not think that it is ok to be graded mostly depending on a group project where you are more than 6 persons in the group. Also the people attending the course have very different knowledge - for example some people did not know how to refer to sources when writing a report. It made it very hard to do the groupwork. » (Yes (1 to 2))
- Theory of science» (Yes (1 to 2))
- Sustainable Development (we learn that in other courses) HVAC (or totally be changed, but I still want a course on energy in buildings within the programme)» (Yes (1 to 2))
- Antenna Engineering is a joke!» (Yes (1 to 2))
- Nanotechnology for sustainable energy » (Yes (1 to 2))
- Maybe not heavily revised, but a little.. Finite Element Basic: The connection to the previous course Strukturmekanik (which was needed to attend MPSEB for V-students) could be explained more / made clearer in the beginning of the course. (The FEM-basics is also for the students attending Applied mechanics, but I don"t know what background they have when it comes to FEM)» (Yes (1 to 2))
- Revise financial management and accounting, asap, during my bach. I studied two ec. courses that were much better structured and applied then this one» (Yes (1 to 2))
- eHealth. Please, remove guest lecturers.» (Yes (1 to 2))
- Metal processing, casting forming, joining, should be heavily revised NOW!» (Yes (1 to 2))
- Graphical Interfaces needs to be revised, more the organization of the course than the content.» (Yes (1 to 2))
- mechatronic design, embedded control systems» (Yes (1 to 2))
- Some courses are much easier if you"re from physics (compared to EE). It should be possible to make these courses more challenging for physics students, without making them to hard for EE students.» (Yes (1 to 2))
- Statistical Inference MVE155» (Yes (1 to 2))
- Science of environmental change » (Yes (1 to 2))
- Information theory. » (Yes (1 to 2))
- Advanced analysis om den inte görs bättre » (Yes (1 to 2))
- Marine propulsion systems» (Yes (1 to 2))
- Heat and Moisture engineering, Building Materials» (Yes (1 to 2))
- The room acoustics course should be heavily revised and the technical acoustics 2 course should be better structured and explained.» (Yes (1 to 2))
- HVAC - this course has to be revised a lot, very bad quality and mandatory» (Yes (1 to 2))
- The needs mapping course didn"t gave me much at all» (Yes (1 to 2))
- Logic in Computer Science and Software Engineering Using Formal methods were really easy. Would be too easy even if they were on a bachelor"s level. Machine Learning was very interesting, but also very difficult. I wouldn"t want to remove any content from the course, but it would be great if it was more accessible. I had difficulties keeping up with all the work, with my weak mathematical background from the bachelor"s level at Chalmers.» (Yes (1 to 2))
- Global sustainability Waste management» (Yes (1 to 2))
- Modeling and simulation..it was really, really difficult to follow the explanations in class.. the theacher (Paolo Falcone) most repeating sentence was "you should already know this". Most of biomedical students found it hard, and we talked about it after the classes. It would be a good idea to revised the course so it is easier to catch the teacher explanations and programme speed and do more exercises to understand the theory.» (Yes (1 to 2))
- Modelling and problem solving in civil engineering could be fitted into other courses whereas this course is mainly bits and pieces from few courses put into one. The whole structure of Modelling and problem solving in civil engineering is sometimes all over the place. This course was supposed to link various courses together but over all did not.» (Yes (1 to 2))
- The course of Service Contract Management, that course is a little bit old fashion and not exactly give us what we expected. And the quality of the lectures have large extend to be improved. And for the course of Management of physical distribution, so many discussions with fuzzy answers. I would expect this one to be more practical with more calculation and how it has been done in real life. » (Yes (1 to 2))
- Don´,t have research methodology as a mandatory course, it would be much more interesting to take another course if you already has taken similar courses. » (Yes (1 to 2))
- Dynamical Systems is too heavy, and should not be mandatory. It would be nice to open up to more courses in like Machine learning and data mining, AI, etc. The program focuses too much on classical complex systems from ages ago. » (Yes (1 to 2))
- Stochastic optimization algorithms (move to mathematics department?)» (Yes (1 to 2))
- Water resources and environment wasn"t well done. » (Yes (1 to 2))
- Termpaper.» (Yes (1 to 2))
- Road Engineering, Urban Traffic Planning» (Yes (1 to 2))
- I feel there"s unrealistic expectations from many examiners and tutors within the master thesis. The pressure is too high and people feel really bad during a long period of time. One main reason is that we"re expected to make a booklet/report, presentation AND a well thought exhibition and a public presentation. Comparing to MPARC who"s "only" being judged upon the exhibition and presentation. Some of the pressure is ofcourse our own responsibility but late schedules, unclear conditions, personal opinions and large consequenses if failing is definitly making bad worse.» (Yes (1 to 2))
- The experimental course in the beginning of the MP should be removed or get a serious remake. It was way below Chalmers standard.» (Yes (1 to 2))
- Methods of Interaction Analysis has an interesting and important topic but fails to really get the information across in a way that is accessible and close to practice. The material (slides, papers, lectures) is very bad in transfering the core knwledge that should be taken away. It should be simplified and to the point.» (Yes (1 to 2))
- Marine Propulsion, revised Hydrodynamics, revised Wave Loads and Sea keeping Revised » (Yes (1 to 2))
- Urban traffic planning, GIS, infrastructure and environmental enginnering» (Yes (1 to 2))
- Don"t put obvious lectures about how to use a search engineer, for example, step 2: enter keywords, completely unnecssary» (Yes (1 to 2))
- More fluency to the Urban Metabolism course, also, it has good content but some repetitive information » (Yes (1 to 2))
- Games and Learning» (Yes (1 to 2))
- Project development course, but it has already been revised» (Yes (1 to 2))
- The cumpolsory modelling course in the first study period. I donät know why that is included in the program at all, non the less why that is a compulsory course. » (Yes (1 to 2))
- Clearing ner buisness borde göras om helt och anpassas till resten av programmet. I dagens läge skulle den eventuellt fungera som en valbarkurs » (Yes (1 to 2))
- Electrical Power Systems, Model and Planning» (Yes (1 to 2))
- HVAC» (Yes (1 to 2))
- Idea evaluation » (Yes (1 to 2))
- The exam in integrated prod dev. should not be a test in memorizing lists, it however had a good view on group work (only giving bonus poins. I don"t think group work should be graded in any course, instead raise the level for pass.» (Yes (1 to 2))
- Design for Quality» (Yes (1 to 2))
- Advanced Software Architecture: Very theoretical. Most of the things we learned should not be considered advanced and is more like common knowledge. The project from this course was really bad. The exam was very easy. Model-driven engineering: This subject is very narrow and is not used widely in the industry as far as I know. Is it necessary to have as a mandatory course? Would have been really nice for me to be able to pick something else.» (Yes (1 to 2))
- The first nuclear chemistry course in study period 1.» (Yes (1 to 2))
- Strategic Management (better organized) and Construction Governance» (Yes (1 to 2))
- Heat and moisture engineering should be revised considerably» (Yes (1 to 2))
- Modern Imaging and Spectroscopic methods. Condensed Matter Physics» (Yes (1 to 2))
- Research methodology, unfortunatley the teacher was very bad at teaching. I am sure he know a lot about the subject and he is very nice, but he is a sleeping pill which resulted in that almost all of the class studied at home alone instead of going to the lessons. » (Yes (1 to 2))
- More advanced compiler course, PLT and Compiler Construction should be restructured in general. I think more could be achieved if there were a Compilers 1 and a Compilers 2.» (Yes (1 to 2))
- The courses that needs to be heavily revised or removed, from worst to less worse. 1. "DAT146 Advanced topics in computer systems and networks" This course was REALLY messy. No one really understood what we were to do in it, until it was some week until the final paper would be handed in. I think the purpose of the course is good, to learn to write. But its really bad to have a "first come, first served" on the topics, as some topics are generally much more fun than others. The general impression of the course as it was now, is that it was very bad 7.5hp spent for me. I didn"t learn anything, nor did anyone else I know. It was only frustrating to read this couese. I would have prefered to read some other course than this one, so I think it either needs to be heavily revised, or simple removed. 2. "TDA297 Distributed systems, advanced course" The main problem in this course is the teacher. He doesn"t teach in a very good way. It"s hard to understand what he talks about, even when reading up in advance. 3. "EDA387 Computer networks" This course needs to be heavily revies. When I read it (in 2012) it felt like it was three courses in one, that really wasn"t that related to each other. * The part Ali Sahleson had felt mostly like a refresh of what we read in the bachelor computer networks course. Nothing really new here. * The network programming part. This was fun, but too much were given in the lab, so the difficulty were way to low on the labs. * The self-methods part. I have no idea WHY this part was in the course at all. The subject doesn"t belong to the course, the book suggested for this was hard to read and practically impossible to follow, and worst of all, Elad just couldn"t teach this subject at all. This whole part was just very fuzzy and I didn"t understand much. Even though this, I nailed some of the self-methods questions on the exam. That"s just weird.» (Yes (1 to 2))
- Financial Management (to be revised), Organizational Management (to be revised)» (Yes (1 to 2))
- Space science and techniques should be semi compulsive and not compulsive» (Yes (1 to 2))
- Software architecture» (Yes (1 to 2))
- Heating, ventilation and air control systems engineering should not be compulsory. And sustainable electric power systems should be heavily revised as it doesn"t fit with the rest of the courses. Learning the calculations on electric power grids is not necessary for the program. » (Yes (1 to 2))
- urban and architectural design. the professors can decide weather to work with their swedish students or go to brazil...» (Yes (1 to 2))
- TBE during the fall really missed its purpose since it failed to test us of relevant knowledge and since it took up so little time for being a 15 hp course (this is probably the fault of the other two courses during the same time taking too much time for being 7,5 hp courses). 50% of the points in the TBE course came from the last assignment which was a 4 page long home assignment where you got very broadly defined questions in combination with absolutely no room for interpretation or space to explain your thoughts. Much of the course points on the other assignments were given out for ability to reflect on learnings during the fall - a skill that isn"t taught or even discussed during the course and a skill that many engineers have practiced during 3 years to forget in order to write academic papers. » (Yes (1 to 2))
- Customer relationship management» (Yes (1 to 2))
- Customer Relationshps» (Yes (1 to 2))
- Need for revision: Methods of Interaction Analysis, Human-Centered Design» (Yes (1 to 2))
- Life Cycle Assessment - katastrofal kurs med ett hopkok av lärare som ibland pratar bristfälligengelska, använder samma terminologi men för olika saker och sedan har frågor på tentan där huvudrubrikerna är lärarens namn som har just gjort frågorna till den delen av tentan. DÅ gäller det att komma ihåg vilken lärare som använder sig av vilken terminologi och för vad annars blir det fel. Bara det att de har sina namn som skiljeväggar mellan tentans olika delar är ju allarmerande. Bortsett från det är det i bland stora delar av text som rent av skulle memoreras. De verkar desutom rätta lite som de själv vill. vi var ett gängen som varat samma sak på ett antal uppgifter men bara häldften av oss fick rätt. Underligt. » (Yes (1 to 2))
- The course in experimental physics. For many people attending the program who plan to specialize in theory or numerical computation, an additional course in experimental physics seems like no more than a time consuming burden, time that could have been much better spent elsewhere, especially considering that everyone from the bachelor program in engineering physics have already taken two more courses in experimental physics and those should be sufficient for people who are not planning to go into an experimental area. » (Yes (1 to 2))
- Physics of nuclear reactors should not be mandatory (or heavily revised)» (Yes (1 to 2))
- Geotechnics should be improved with new lecturers.» (Yes (1 to 2))
- Statistical inference» (Yes (1 to 2))
- Numerical linear algebra was rather close to a disaster.» (Yes (1 to 2))
- Let Olaf take care of both Distributed courses.» (Yes (1 to 2))
- For my part the Course in ODE and mathematical modeling (which is mandatory) seems unnescessary for the profile track ive chosen (computations) and I dont think it adds so much that i couldnot have chosen another course. Same thing probably goes for the PDE course. I understand why they are there, i just don"t think they need to be mandatory.» (Yes (1 to 2))
- Environmental aspects on logistic and transportation. Repeating previous knowledge.» (Yes (1 to 2))
- Introduction to Communication Engineering. Do not go trough theory so fast. Let the basic concepts sink in during lectures. The rest can be studied by the student on his/hers free time. » (Yes (1 to 2))
- Power Electronic Converters - Work Load and lecturers/tutors Industrial Management - General Structure» (Yes (1 to 2))
- Software Evolution Project - revise Model Driven Engineering - remove (or at least don"t make it mandatory)» (Yes (1 to 2))
- Engineering geology which is a mandatory course should be structured so that also the environmental engineering field and not only the civil engineering field will be included in the curricula.» (Yes (1 to 2))
- Sustainable electric power systems Life cycle assesment» (Yes (1 to 2))
- Idea Evaluation Organizational Behaviour (partially) Technology Based Entrepreneurship (partially)» (Yes (1 to 2))
- Room Acoustics should have more assignments before the competition» (Yes (1 to 2))
- EME102 active microwave circuits The project for this course should have a more clear instruction on how to use ads and on what we are supposed to do, i.e. specify the goal more clearly. The job for the TA on the tutorial should also be defined more clearly. The solution for the tutorial problems should be written no matter by hand or printed and uploaded to Pingpong so that everyone can see it. Furthermore the textbook should be changed. I would suggest Microwave Transistor Amplifiers: Analysis and Design (2nd Edition)by Gonzalez. » (Yes (1 to 2))
- As mentioned above sustainable futures, modelling and planning and sustainable development are too similar» (Yes (1 to 2))
- Condensed Matter Physics should continue more from what we learned in Solid state physics in the Bachelor Program, Non-equilibrium should also communicate better with other courses.» (Yes (1 to 2))
- The Image courses are not to useful for someone that does not want to work with imaging. Biomedical instrumentation was a quite bad course. The hand ins were really unstructured and involved a lot of guessing. It just didn"t seem like a very good course in general.» (Yes (1 to 2))
- ENM045 Heating, ventilation and air conditioning systems engineering - I think a increadibly useful course when it would have had a red thread. Clear goals of what to learn and calculation excercises. The teacher also take the critic personally, and didn"t want to adapt to requests. The co-teacher was very difficult to hear. IT SHOULD BE HEAVILY REVISED.» (Yes (1 to 2))
- remove the HVAC!» (Yes (1 to 2))
- Models of Computation (TDA183)» (Yes (1 to 2))
- Biorefinery should not be one of the mandatory courses. Course page is also missing for this course.» (Yes (1 to 2))
- strategy creation and process change» (Yes (1 to 2))
- Need immediate improvement in the Geotechnics course, need a better lecturer. It is really hard to follow the relevance of the parts in the course.» (Yes (1 to 2))
- TEK290 Research methodology» (Yes (1 to 2))
- safety and Riskanalsysis» (Yes (1 to 2))
- Viritual production course» (Yes (1 to 2))
- Computational Biology 1 and Dynamical Systems - overlapping material! Simulation of Complex Systems - discussion of practices for modelling, more theory and discussions! Complex System Seminars course - More "seminary" - put CAS in a context - tie the program together» (Yes (1 to 2))
- Model-based engineering» (Yes (1 to 2))
- I don"t like the statistics course. Can we have one about signal processing instead?» (Yes (1 to 2))
- Vehicle dynamics is not well imparted course. Vehicle and traffic safety is not really a challenging course. Road vehicle aerodynamics could dive a little deeper into CFD simulations» (Yes (1 to 2))
- project psychology. To much pure project courses and simply to unspecified course.» (Yes (1 to 2))
- Kursen "term paper and seminars" var alldeles för omfattande för de poäng som den gav. » (Yes (1 to 2))
- risk management should be revised» (Yes (1 to 2))
- Skip MTS, I know you dont decide but still, scrap that. alse my previous awnsers covers this question aswell.» (Yes (1 to 2))
- virtual process planning design of flexible and modular automation systems» (Yes (1 to 2))
- Science of environmental change, or at least change professor from Sten Karlsson.» (Yes (1 to 2))
- Science of environmental change. I think the course need some pedagogical input. » (Yes (1 to 2))
- Image Analysis» (Yes (1 to 2))
- Financial management. The subject is good not the course did not teach me much. » (Yes (1 to 2))
- mtt046 severely needed reorganizing. mtt081 had some good content but could be split to incorporate the material science part in other courses and make a stand alone course in IPM. » (Yes (1 to 2))
- Advanced topics in computer system and networks» (Yes (1 to 2))
- The ICC course should be removed. Research Methods course will need to be little bit more practicable with the statistics aspect.» (Yes (1 to 2))
- Idea Evaluation » (Yes (1 to 2))
- Heating, ventilation and air conditioning systems engineering is a horrible course.» (Yes (1 to 2))
- Building materials Heat and moisture» (Yes (1 to 2))
- I would like Experimental Physics: Spectroscopic Methods to be improved upon. The course is necessary and very important for physicists in general (it is even strange that the Applied Physics program does not have this in the program, as it should even be compulsory there!). However, the course this year suffered from major administrative issues and should be looked over. It might be better for the course if it gets a more engaged examiner.» (Yes (1 to 2))
- Structural design» (Yes (1 to 2))
- Structural Dynamics, better cooperation between the examiner and the assistants.» (Yes (1 to 2))
- Information Theory should not be compulsory» (Yes (1 to 2))
- Modelling and problem solving » (Yes (1 to 2))
- 1. Distributed systems, advanced course 2. Advanced topics in computer systems and networks» (Yes (1 to 2))
- i think condensed matter physics could be made somewhat more accessible to the students.» (Yes (1 to 2))
- Condensed matter physics» (Yes (1 to 2))
- I don"t really see why the HVAC-course is compulsory» (Yes (1 to 2))
- Six sigma black belt, needs to be reorganized» (Yes (1 to 2))
- 1) Design Management (revised) 2) Environmental Management (revised)» (Yes (1 to 2))
- Model Based Testing, Software evolution project» (Yes (1 to 2))
- Quality management, risk management and safety» (Yes (1 to 2))
- Complex systems seninars» (Yes (1 to 2))
- Economics of Innovation Creating New Business» (Yes (1 to 2))
- Flexible and modular automation was a joke. Virtule process planning was of extreamly poor quality as well.» (Yes (1 to 2))
- Geotechnics. There should be more structure in the course. The learining outcomes should be clear and used in the teaching. » (Yes (1 to 2))
- Mechatronics was advertised differently to what it actually was (it was very control engineering-based vs. the holistic view of mechatronical systems, which I thought I had signed up for)» (Yes (1 to 2))
- The course "Physics of reactors" should be heavily revised, it is far too theoretical and mathematical. The course "Nuclear chemistry" is really great, but the workload does not match the credits given for it, the double would be more accurate. Also, the examination of the course needs to be revised, it does not asses the learning from the course, this is shown by the large extent of highly motivated students still failing it. » (Yes (1 to 2))
- The CFD for engineers should be named CFD for chemical engineers. There is nothing in the description of the course that says that it will only be focusing on simulation of chemical reaction. The big project in the course was not suppose to focus on explaining the CFD part of the project, you should focus on explaining what Selective catalytic rector is.» (Yes (1 to 2))
- Software evolution project» (Yes (1 to 2))
- Mechatronic design» (Yes (1 to 2))
- Heating Ventillation and Air Conditioning Systems, Sustainable Electric Power Systems» (Yes (1 to 2))
- Computer Graphics» (Yes (1 to 2))
- eHealth» (Yes (1 to 2))
- Didn"t find "stochastic calculus", "foundations of probability theory" or "statistical inference" very good.» (Yes (1 to 2))
- idea evaluation, restructure the lectures. They were terrible » (Yes (1 to 2))
- Tabletop Computing, the course should stay but needs to be revised with a lot more resources. It wasn"t good this year, to little information and student to teacher contact...» (Yes (1 to 2))
- Power Electronic Devices and Applications Power System Operation (has a lot of information, some can be made into another course)» (Yes (1 to 2))
- VPP - Virtual Process Production» (Yes (1 to 2))
- The six sigma course could be removed or altered to grant the students green belt. A black belt should be able to take on a heavyweight team leader role, something multiple years of working experience are needed for. » (Yes (1 to 2))
- Condensed matter physics» (Yes (1 to 2))
- Condensed matter physics » (Yes (1 to 2))
- Project Design and Management» (Yes (1 to 2))
- Not because of unimportance but bad courses. Geotechnics Maybe even Materials Performance (too easy exam, and too much to do during the course, feelt like I didn"t learn anything) Heat and Moisture» (Yes (1 to 2))
- Modelling and problem solving in civil engineering course should be changed or removed.» (Yes (1 to 2))
- Organizational Behaviour is not mandatory course, but it is now little bit off for what we need. Too theoretical and basic. Should have less academic reading/lecturing and more simulations and lab cases as on other courses. » (Yes (1 to 2))
- I do not really see the benefits of the course "term paper"» (Yes (1 to 2))
- Construction governance - everything about this course should be revised, the content, the lecturer, the exam Project Management - the content is to general, you"ve heard it all before in the Bachelor and it is very similar to Managing organisations in the construction industry» (Yes (1 to 2))
- Vehicle and Traffic Safety and Impact Biomechanics share too much in common.» (Yes (1 to 2))
- Problems for the peofessors with the language» (Yes (1 to 2))
- Modeling and Simulation» (Yes (1 to 2))
- Wastewater, there are group assignment, individual assignment as well as exam. Too much work » (Yes (1 to 2))
- heat and moisture» (Yes (1 to 2))
- Heat and moisture and Materials performance are not good. I reckon they could be removed to make room for better courses like detailing or bridge construction, or make Advanced building physics mandatory instead of Heat and moisture. » (Yes (1 to 2))
- The course in condensed matter theory doesn"t really work as it is now.» (Yes (1 to 2))
- "Tailored materials" should get a new teacher...» (Yes (1 to 2))
- Term paper OPC» (Yes (1 to 2))
- Medical Physics» (Yes (1 to 2))
- THe HVAC course was not so well structured. The teachers are nice and could be very good if better prepared.» (Yes (1 to 2))
- Power System Operation can be made better» (Yes (1 to 2))
- Project Psychology should not be mandatory» (Yes (1 to 2))
- Heat & Moisture engineering» (Yes (1 to 2))
- The first course should be removed "Governance" where the goal was unclear and where student last lecture ask about the definition of Governance. That question is an evidence of that course failure. » (Yes (1 to 2))
- ENM045 needs major revision to be useful for this program, and as well ENM125 to be a useful semi-compulsory course» (Yes (1 to 2))
- For me, the course in Surface and nano physics didn"t add anything to my tool box. Difficult, hardly anyone were able to really follow the course but all still got a fairly high grade I think.» (Yes (1 to 2))
- Första terminen var de flesta kurserna extremt lika varandra. Governance kan strykas, slå ihop project management och project management in org. till en och spetsa till constract-kursen rejält. » (Yes (1 to 2))
- All hydrodynamics related subjects need to be revised.» (Yes (1 to 2))
- Protein engineering, Etiska och sociala frågor kring genetik och bioteknik (MTS)» (Yes (1 to 2))
- The purpose of the course in electrodynamics eludes me as it primary goal seems to be a rehearsal of the previous bachelor level course together with some solution techniques acquired from the course in Fourier analysis, also bachelor level. In addition, why is there a mandatory course in experimental physics, given that it resembles the one at bachelor level in most aspects?» (Yes (1 to 2))
- Product Planning and Needs Mapping Product Development Project» (Yes (1 to 2))
- TIF155, FFR110, FFR135» (Yes (3 to 4))
- Modelling and problem solving in civil engineering » (Yes (3 to 4))
- Operations Strategy can be removed - Not very engaging material and lectures - Lack of prerequisite knowledge about Operations management Better to have a real strategy course and have a more thorough Operations management course. Introduction to Quality and Operations management should be removed. - Mostly repetition for I-students - Could be 7,5hp - Low quality case work given short time and new students that might be unfamiliar with case work - It is an easy course and sets the bar too low, it would be better to have a challenging first course The Six Sigma course is perceived as unstructured, the subject is a good fit with the Quality and Operations Management master though so it should remain.» (Yes (3 to 4))
- Many courses go through the same things as both studied on the bachelor courses and on other MP courses.» (Yes (3 to 4))
- Structural dynamics shouldn"t be mandatory. Project in applied mechanics and multiphase flow have generous room för improvement. » (Yes (3 to 4))
- Course: TDA297 Distributed systems, advanced course Needs to be revised. Curriculum is good and appropriate for MP, but the teaching and implementation is bad. Course: DAT146 Advanced topics in computer systems and networks Needs to be revised. Curriculum is good and appropriate for MP, but it was implemented badly. Course web page and information about the course with dead lines and tasks being very messy and hard to understand. Course: EDA387 Computer networks Had some elements (Self methods) which should be removed as they are not that related to computer networks. » (Yes (3 to 4))
- Some courses, such as SEFM, or Models of computation, could go deeper into the theory. Monads could be explained completely in Introduction to Functional Programming, and start in AFP directly with Monad Transformers.» (Yes (3 to 4))
- Computer Networks. Advanced course in Distributed Systems. » (Yes (3 to 4))
- Design management and project management. Some others need to have higher expectations on the students. As it is now even those that do not do anything easily could pass an examination, since the teacher do not seem to care about the reputation of chalmers, they just want to minimize their own workload. They should be able to notice if there is one member in a group work that does not contributes to the group. » (Yes (3 to 4))
- Not revising of the courses per se, but... All courses I want to take seem to be held in the fall term only! I had a hard time finding interesting courses for study periods 3 and 4, while for 1 and 2 I found too many.» (Yes (3 to 4))
- Första halvårets kurser uppfyllde inte mina förväntningar. Engineering geology var den enda kursen som höll måttet. Drinking water var tydligen helt okej sa de som gillar vattenkurser men problemsolving var den sämsta kurs jag läst. ingen struktur. Lektionerna handlade mer om att skryta om doktorsavhandlingar än om att lära ut något vettigt. Hoppas att det går att göra något åt detta. Efter det halvåret så kan man ju välja kurser själv så då får man välja 1 kurs nästan varje läsperiod som är utanför programmet och till och med på andra skolor för att man ska få ihop 2 vettiga kurser samma läsperiod.» (Yes (3 to 4))
- Product development, operations management and research methodology could be revised and more integrated. » (Yes (3 to 4))
- Revised: Urban traffic planning, geotechnics Removed or have anotehr option: All water courses, the modelling course» (Yes (3 to 4))
- All courses except FEM in the first half year.» (Yes (3 to 4))
- Urban metabolism, Risk assessment and decision support, Urban traffic planing » (Yes (3 to 4))
- Energy related materials (Quizzes are too demanding), Condensed matter physics (Lecturer is difficult to understand), Physics of electromagnetic materials (Oral exams should be taken with open books and notes), Soft matter physics (Grading should not be limited to final written exams and few problems - which count almost nothing to the total grade) » (Yes (3 to 4))
- Some of the elective courses could be revised such as Management of Physical Distribution Systems. » (Yes (3 to 4))
- Visual Brand Identity IDE project » (Yes (3 to 4))
- Advanced form design 1 and 2, ergonomics design for all» (Yes (3 to 4))
- Thera are a lot of mandatory corses that shuld be specific to a trac within the master. My strongest exampel is eHealth. If you are not going to work with IT it is a complete and boring waste of time.» (Yes (3 to 4))
- My program is called wireless, photonics and space engineering which is kind of scattered than other courses. I hope it can be more focused in a specific area instead.» (Yes (3 to 4))
- I think it is because all these courses are either new or recently revised: - Ergonomics, Design for all - Advanced form design 1 - Advanced form design 2 These courses need better structure, goal for outcomes and clearer guidance from the teachers. Putting the responsibility of planning and executing on the students is fine, great in fact, but the abstract nature of these courses makes it very confusing and difficult. Many times it felt like the course plan and the exercises were planned only one day ahead. Short notices, bad planning, uncontinuous communication etcetera affects the quality of the courses. Much much room for improvement! » (Yes (3 to 4))
- Freight transport system, physical distribution... and environmental aspects... could all be merged into one. The same goes for Purchasing... and Customer relationship.» (Yes (3 to 4))
- Artificial Neural Networks(Made optional + revised), Computational Biology A(Made optional + revised), Dynamical Systems(Revised), Information Theory for CAS (Revised)» (Yes (3 to 4))
- Heating, ventilation and air conditioning systems engineering (HVAC) Environmental aspects of transport Life cycle assessment» (Yes (3 to 4))
- All building technology courses. The master program Me should be for structural engineering» (Yes (3 to 4))
- Graphical Interfaces, Tangible Interaction, HCD, Methods of Interaction Analysis, » (Yes (3 to 4))
- FEM basics - make it not so much dependent on Matlab so people without knowledge in Matlab can follow it. The same applies for FEM structures and Introduction to sound and vibration and the rest of the courses which are to high extend based on Matlab.» (Yes (3 to 4))
- Research methods» (Yes (3 to 4))
- modeling and simulations, applied signal processing, image analysis, e-health these courses should not be mandatory!» (Yes (3 to 4))
- The first half year, a.k.a the Business Creation Lab courses, needs to be heavily revised to maintain the quality one should expect from an leading education within entrepreneurship. It is clearly outdated, coming from a time of business plans and intellectual property protection strategies, and seems to have clearly missed that the internet and software age is here - and has totally changed the landscape of entrepreneurship.» (Yes (3 to 4))
- For passing the course should be 40% Model Driven Engineering ---> Exams are not so Easy, its full of practical oriented there should be theoretical also... Requirement Engineering ---> Theory part is so tough, in this part he should ask some simple questions Empirical Software Engineering ----> Exams are not so Easy, questions are asking outside of the course books and materials» (Yes (3 to 4))
- Surface engineering. The project is good the rest is shitty. And the exam is a joke exactly the same every year» (Yes (3 to 4))
- Knowledge and learning in POs - remove MOCI - revise strategic management - revise big time construction governance - remove» (Yes (3 to 4))
- MDE Advance Arc Agile Software Evolution Project management and quality » (Yes more than 5)
- MDE, ASA, PMQ, SEP, SPL, MBT RE (Robert Feldt), ESE (Richard Torkar) and ADP (Morgan Ericsson) were the best courses I took that were given by SE. Unfortunately, I have heard that at least 2/3 courses have lost the repsonsible since I took it. I do not know how the new responsibles are but the responsible then showed sincere interest and care in creating a good course for future students.» (Yes more than 5)
- Modern Imageing, Condensed Matter Physics, Sufrace and Nanophysics, Non-equilibrium processes and not so heavily: Computational Materials Physics and Electrodynamics.» (Yes more than 5)
- It seems that some courses always trying to re-do the same thing as some other courses. They are not all the same but their goals are almost same with each other, and that"s a little bit annoying.» (Yes more than 5)
- Remove or revisit the course Condensed matter physics (FKA091), it adds no knowledge above the course in the bachelor program (FFY011, which was good). Instead it delivers a poorly executed course that leaves you more irritated than enlighted. The lectures are crap, with bad notations, poor motivations and no red line througout the course. The courselitterature is a sad compilation of bla bla bla, with some occasional formulas. (remove Aschcroft/Mermin!) The course Modern imaging, spectroscopy and diffraction techniques (TIF030), is also a waste of time that could have been shrinked down to like 3 credits with the same amount of content. The course Surface and nanophysics (TIF120), is just plain bad with poorly coordinated lectures and lecturer that rather results in a lack of inspiration. REMOVE! Normally this wouldn"t be a problem since you could just avoid them. The problem is that they are semi compulsory which is DISSAPOINTING since they should give a better representation of the programme. Lastly, Superconductivity and low-temperature physics should have a little overhaul so it doesn"t abuse the physics wioth crappy notation and poor motivations when it is derived. I lack experience of the following courses but I believe they are rather bad: Sport Technology (TIF270), Nanotechnology for sustainable energy (TIF165). » (Yes more than 5)
- Modern Imaging: Om man har läst Teknisk Fysik så har man redan talat om elektronmikroskop i Fasta tillståndets fysik. Vad som tog en halv kurs att förklara här lyckades man göra i Fastan på mycket kortare tid. Den första halvan av kursen behandlade optiska mikroskop, vilket inte heller var något nytt. Condensed Matter Physics: Föreläsningarna gav absolut ingenting. Kursen bestod nästan uteslutande av härledningar av ekvationer (ofta slarviga och felaktiga) men gav ingen fysikalisk intuition eller förståelse. Kursen avslutades med en mycket typad tenta där samtliga frågor återanvänds. Superconductivity: Kursen misshandlade all form av fysikalisk notation och konsistens. Ge mig en kvantfysikalisk tolkning med rigorös notation. Surface- and nanophysics: Konceptet med gästföreläsare på varenda föreläsning gör att det saknas en röd tråd. Dessutom blir det mycket repetition för oss som läst Teknisk Fysik. Non-equilibrium processes: Kursens första halva behandlar främst härledningar av ekvationer men ger ingen fysikalisk förståelse. Efter halva kursen väljer man mellan två inriktningar. Det är ännu för tidigt för att jag ska kunna bedömma denna.» (Yes more than 5)
- HVAC, Nanotechnology, Sustainable energy Futures, Technical Change and environment, sustainable development too much talking about the same topics.» (Yes more than 5)
- Sustainable power production and transportation» (Yes more than 5)
- System Biology» (Yes more than 5)
- This only includes the courses I took.» (No)
- But it would be good if more courses were elective» (No)
- But change order. Research design and methods should be in the bachelor"s program som we can apply these methods and learn different methods in different courses during the 5 years» (No)
- No, but you should remove the "Software Engineering" master program *entirely*» (No)
- some courses are supported by the masters aim but are, depending on background, less available if lacking prerequisites» (No)
- I"ve thought about this since I started working on my Master"s Thesis. I feel really confident about what I"ve learned but the hardest part is putting it all into practice. One thing I feel like I would have wanted was to have more examples of where the knowledge could be used in practice in the life science field. Especially the statistics course taken in year 2. I now feel like that was the worst taught course but also a field that"s extremely important when doing any experiment at all really. More information on where and how to apply statistics in life science work would have been great!» (No)
- » (No)
- No comments» (No)
- No, keep up with continuous improvements.» (No)
- None of the compulsory courses have been irrelevant, but some electives should be heavily revised.» (No)
- The course Graphical Interfaces (TDA492) in 2012 was awful but they have fixed that now which is good!» (No)
- it"s almost ok.» (No)
- I think that my courses have been very good, but I also have avoided the courses that I think I wouldn"t like, so I can"t say that is valid for all courses within the programme» (No)


Programme administration

28. How satisfied are you with the programme administration?

Programme administration means in this context the programme director/coordinator.

805 svarande

Not at all»16 1%
Not so satisfied»59 7%
Neither/Nor»133 16%
Satisfied»403 50%
Very satisfied»194 24%

Genomsnitt: 3.86

29. How satisfied are you with the support from the Student centre?

805 svarande

Not at all»14 1%
Not so satisfied»32 3%
Neither/Nor»239 29%
Satisfied»379 47%
Very satisfied»141 17%

Genomsnitt: 3.74

- The six sigma course was a big disappointment. Too many students causing too big groups. Unprepared companies. Poor education. Try to learn statistics without calculating.....to mention some flaws» (?)
- What support? They seem to manage to basically make every theoretically possible mistake...» (Not at all)
- They behave unprofessionally» (Not at all)
- Student councillor (in particular) and Programme director (to a certain extent) were able to give suggestions for elective courses. I never asked for what courses I should choose but simply inspiration for things to take - and then an answer "That"s up to you" seems arrogant and disinterested.» (Not at all)
- This is the problem with chalmers. When you go there you are faced with two options: 1: They do not have time for your questions 2: If you get an answer it is mostly incorrect.» (Not at all)
- Man får inga klara direktiv om vad som gäller, otrevligt bemötande. Känns som att det brister fullständigt i organisationen och kommunikationen. » (Not at all)
- Högsta betyg till vår koordinator, Patrik Johansson. Studentcentrum saknar mitt förtroende.» (Not at all)
- Patrik Hellman does not answer e-mails, which is very frustrating. » (Not at all)
- I have had rather few contacts with the student administators, but it is clear that Director of studies is rather defending corses and the program than lisening to students critecism. This most be strongley imparing for the development.» (Not at all)
- It is almost impressive how little works. It is always really messy and nobody knows how to handle things» (Not so satisfied)
- Some people are very helpful and try to understand students with different needs and questions as non local. Some are not» (Not so satisfied)
- People at the desk (Chalmers library) doesn´,t have a service approach and sometimes it feels like they are doing us a favor instead of their actual job.» (Not so satisfied)
- The student centre lack clear anwers to questions regarding what examine one can get if taken other master programs, which courses we can take.» (Not so satisfied)
- IT support could be more positive/helpful and getting access with a access-card is very difficult! Especially when the student centre do not know where to go. » (Not so satisfied)
- More assistance is needed and guidance on how to adjust the education to personal conditions.» (Not so satisfied)
- They never have time to answer questions, neither in person or via mail.» (Not so satisfied)
- Slow response time on emails from student centre» (Neither/Nor)
- Havent really had that much contact with them» (Neither/Nor)
- not used/been in contact with either» (Neither/Nor)
- The programme should be way more interactive with the students. » (Neither/Nor)
- I don"t think I ever needed them» (Neither/Nor)
- Why do we need to apply for the September courses before May 6 th??» (Neither/Nor)
- Have never needed support from them so cannot comment.» (Neither/Nor)
- Not handling Ping-Ping adequately. A lot of administration, moving lecture dates/times, cancelled lectures, etc.» (Neither/Nor)
- Need quicker feedback when contacting them» (Neither/Nor)
- the programme coordinator should take an interest in helping the students... we met him only once the first day in Chalmers he was not very helpful when asked advice for the choice of courses or the thesis» (Neither/Nor)
- can"t comment, haven"t been in contact witih them.» (Neither/Nor)
- General thesis follow-up for all thesis students, and clearer process of thesis start-up, how to find examiner, etc. » (Neither/Nor)
- It function rather well.» (Neither/Nor)
- There is clear communication issues between students and faculty. Low transparancy, little room for feedback and student input - and a general attitude of "you should be glad we took you in".» (Neither/Nor)
- Spent first year on exchange. I understand it is my own responsibility to organize the exchange. I got little help in organizing, I had a hard time and failed courses. A big reason for this is my own lack of insight in the level of the course as well as course content. I can"t blame anyone in the administration, but the fact remain that I did not feel very supported during the preparation. » (Neither/Nor)
- It is not accepable that after one year the usage of classrooms that are to crowded still are booked -repeatedly» (Neither/Nor)
- Patrik Hellman could be friendlier in his approach.» (Neither/Nor)
- Easier workflow to get registred at a Master Thesis. To slow and a lot of students wont be able to graduate this summer due to late registrations and supervisors changing their minds. » (Satisfied)
- Patrik is not very nice to talk to in many cases but he does what he have to do to not get yelled at. » (Satisfied)
- Auto registration during the first period, as is done in all years for the bachelor, would be helpful. Many did not realize it had to be done manually.» (Satisfied)
- A little more friendly attention and information to students that do not know how Chalmers work.» (Satisfied)
- I felt the most inconvenient thing for student is that it is always not enough to get a visa extension for international student just based on the document from student center. It should be enough to get a certificated paper from student center to prove that the study not finnished yet then it is enough. » (Satisfied)
- explain more clearly the graduation procedure/iter» (Satisfied)
- It is very lacking information all the time. Why don"t you use pingpong more continuosly and create a connection to the MP-students there? Add some notes every now and then and remind of dates for example. Add other information (not only send to our mail if there is a invitation to a company for example). För example give clear informtaion when presenteation of the thesis work is getting closer: we would need to know when latest date is, how to decide date, how to book room and what room etc.» (Satisfied)
- But the way you have to go to a hatch to look at your already done exams is just stupid. Why don"t just every teacher take one hour when you can visit them and review your exam if you have any questions? Worked just fine in the bachelor.» (Satisfied)
- No comments» (Satisfied)
- Have had no contact, cant evaluate.» (Satisfied)
- I think that the master program administration is good, even though it can always be better. For exmple I would like to have information sessions about courses (perhaps 2 times a year) (note that may be possible that there have been such a session, but I did not notice it, because I changed to this program recently)» (Satisfied)
- The previous programme coordinator (Gabriele Ferretti) was very good, I hope the new one will be equally good. About the Student centre: Have not hade much contact with the Student centre except when it comes to registering courses. This could be handled more efficiently, mostly for their sake, if all courses (even outside the program) are selectable (For students at the Advanced level at least). » (Satisfied)
- I"ve never had a problem and all my communication with Agneta Nilsson has been nothing but excellent! » (Satisfied)
- Never needed the center at all, can"t grade them.» (Satisfied)
- What I would like to see from the administration is promoting some kind of social gatherings, I know for example that other MPs give the student a budget to spend on social life between the students. I"m lucky to be a part of chalmers before my MP studies, but I guess the exchange student are having a harder time to find new friends etc» (Satisfied)
- I think active student counseling should actively be offered during the MP and perhaps the last year of bachelor. People suffer of high stress and face doubt, regret and all kinds of emotions as the end of the study time approaches. There is counseling available but hardly everyone that perhaps should take the opportunity do. Often because of the very same reason they should.» (Satisfied)
- Previous coordinator (Johan) was really active and helpful by sending emails in different area specially thesis and work opportunity but new coordinator (håkan)doesnt send any email ,i think in whole last year 2,3times!» (Satisfied)
- You get an answer to your emails almost within the next day, thats very good. Good support, friendly persons.» (Very satisfied)
- More presence among the students, informative mails, monthly newsletter etc That would be nice.» (Very satisfied)
- I continued to use Lilian Sandström from my B.Sc.-program because she is the best!» (Very satisfied)
- All the students should be more advised regarding which courses allow a certain specialization. » (Very satisfied)
- The program could be a bit less controlled. A bit more freedome of what courses that the student can choose would be good(although most courses keep a hght quality)» (Very satisfied)
- Great help from the student centre!» (Very satisfied)
- Replace Elad Michael Schiller» (Very satisfied)
- Eva Sponås is really good at what she is doing!» (Very satisfied)


Study climate

30. Did you feel welcomed by Chalmers and the staff at the Masters programme during your first days?

808 svarande

No, not at all»14 1%
To some extent»40 4%
Quite OK»182 22%
Yes definitely»376 46%
Excellent welcoming»196 24%

Genomsnitt: 3.86

31. How satisfied are you with the cooperation between you and your fellow students?

805 svarande

Not at all»12 1%
Not so satisfied»37 4%
Neither/Nor»64 7%
Satisfied»428 53%
Very satisfied»264 32%

Genomsnitt: 4.11

32. How satisfied are you with the opportunities to come in contact with teachers?

General impression of the staffs accessibility.

809 svarande

Not at all»6 0%
Not so satisfied»29 3%
Neither/Nor»56 6%
Satisfied»337 41%
Very satisfied»376 46%
No opinion»5 0%

Genomsnitt: 4.31

33. Do you think that the student opinions and results from course evaluations have significant impact (taken seriously by the Programme coordinator)?

804 svarande

Not at all»31 3%
To some extent»109 13%
Could be improved»208 25%
Yes, definetly»359 44%
No opinion»97 12%

Genomsnitt: 3.47

34. How large percentage (%) of the teachers in the core subjects within the Master programme have a good pedagogical ability?

796 svarande

0-20 %»16 2%
20-40 %»66 8%
40-60 %»222 27%
60-80 %»326 40%
80-100 %»166 20%

Genomsnitt: 3.7

35. How large percentage (%) of the teachers in the core subjects within the Masters programme have a good ability to teach in English?

805 svarande

0-20 %»6 0%
20-40 %»26 3%
40-60 %»103 12%
60-80 %»249 30%
80-100 %»421 52%

Genomsnitt: 4.3

36. To what extent is your knowledge/competence from your Bachelor degree sufficient to attend this programme?

804 svarande

Very poor»3 0%
Poor»22 2%
OK»77 9%
Good»237 29%
Very good»459 57%
No opinion»6 0%

Genomsnitt: 4.42

37. To what extent do the courses in the programme make use of, develop and deepen your knowledge/competence from your Bachelor degree?

Please answer in % of total amount of main/core courses

806 svarande

0-20 %»26 3%
20-40 %»105 13%
40-60 %»229 28%
60-80 %»304 37%
80-100 %»142 17%

Genomsnitt: 3.53


Summarizing questions

38. Considering your experience from this programme, would you choose this programme if you could turn back time?

808 svarande

No»25 3%
Probably not»36 4%
I would consider it»115 14%
Yes - probably»270 33%
Yes»362 44%

Genomsnitt: 4.12

- I am almost totally not satisfy Chalmers. Lectures are useless, the labs has not so much relation to lectures and exams. I always have to study by myself. But the professors are good when I have questions, just the lectures are too useless. » (No)
- To low level at automitive systems. Safety and aerodynamics» (No)
- The goal of the master program is not properly good for me.» (No)
- Could have chosen the interesting courses on my programme while attending a more challanging one. » (No)
- I would have chosen MPALG instead as i could have read the good courses in this program anyway and would not have had to take computer networks and advance topics in computer systems and networks. These courses were really boring and not well organized. And most importantly I would not have had anything to do with the master program coordinator Elad Schiller that had the two bad courses. He also make up new requirements to accept master thesis proposals all the time so it takes much work and several months for me and most of my classmates to get their proposals accepted.» (No)
- Too much focus on scientific reports and research about stuff that SE researchers write articles about without it having any significance in the industry.» (No)
- The programme does not improve my knowledge. I would have chosen construction instead.» (No)
- it is a to wide master, you don get specialized in one subect and it is very hard to complement with courses from other programmes. It is to little about city planning and to much about water.» (No)
- Would take the two first courses which were awesome! Stochastic Optimization Algorithm and Neural Networks. Simulation of complex systems was OK. The rest of the mandatory courses were completly irrelevant, at least for me. » (No)
- Not learned enough!» (No)
- I think the reading part is a bit too much, and there could be more calculations introduced. Also there is no/little filter on the program, so it takes in a lot of people that had it as a second choose, and are maybe not that interested in it. » (No)
- I think the focus of the program is not clear, there are so many different courses with no real direction. And it is not much of a challenge after a bachelor in physics. » (No)
- Needs to be more technical, very difficult to get job, one year after examination i am still unemployed, can"t get job as a "lab rat" which I am very overqualified for.The Biotechnology program should seriously be considerd to be removed, it doesn"t belong at a technical university and it doesn"t lead to a qualified job for many students.» (No)
- Mostly because I realized I don"t want to enter academic physics. I still believe that if I wanted to go into academia, this program would have been an excellent choice.» (No)
- It does not fit someone from Electrical engineering that want a more technical program that will deepen their skills. There are too many courses from too many different fields.» (No)
- I would prefer choosing another master programme in Chalmers as it matches my interests more. Also considering the flexibility in choosing courses from other master programmes,I would pick only few courses from the current programme that I am pursuing now.» (No)
- Lack of scientific reasoning.» (No)
- I would want something more challenging.» (Probably not)
- Lärare och framförallt handledare visar lite intresse för att utbilda. Det i nästan alla kurser är läraren ny så labbarna matchar inte undervisningen.» (Probably not)
- In retrospect, the program contains the word "Astronomy" in the name. I looked more on the program content when choosing, but when applying for a job it"s the first thing a potential employer will see. I did not take any course on astronomy. And what company seriously wants to hire an astronomer? » (Probably not)
- Software Engineering does not have content to create courses for a master programme. I would have chosen a CS master and then added courses from SE as elective courses.» (Probably not)
- This programme is a lightened version on MPSYS. Some of the courses added are very good, some are very questionable as to how meaningful they are in a masters programme. » (Probably not)
- Considering the courses I want take, it might have been better to choose another programme.» (Probably not)
- Its too theoretical, needs to have more hands on projects to learn» (Probably not)
- Although there are no better alternatives at the moment since "Physics and Astronomy" focuses too much on astrophysics and/or subatomic physics. My ideal would be to study "Physics and Astronomy" but swap the astro/subatomic courses to solid state courses.» (Probably not)
- I am not so satisfied. The program is within the subjects I am very interested in, but I would like to develop my engineering skills much more. I would like to learn to create models of systems on my own, which I do not think that we are taught. The program does not make use of my very strong analytical skills at all. » (Probably not)
- The semi-compulsory courses aren"t that good, only computational physics and soft matter physics is good. » (Probably not)
- I had done most of the courses with equal depth in my Bachelors. I was hoping to get a more in-depth education with a masters degree.» (Probably not)
- Not as many options to tailor the programme as stated by the information on beforehand. Course selection is very limited. Imaging courses become compulsory for anyone without tissue engineering interests. Image analysis should not be compulsory for everyone just because the programme administration thinks "its a good course"- we should be able to truly the track we want. It is strange to me that image analysis is in the signals and controls track.» (Probably not)
- Would like to have more finance and strategy so i would probably choose MEI (even though I am not totally updated about its contents)» (Probably not)
- I would probably go to a more industrial aimed master, MPISC instead» (Probably not)
- I would probable have chosen Architecture and urban design program or design for sustainable development because I"m interested in traffic and urban design. Than I would have chosen some courses from my current program such as Urban Traffic Planning, Road Engineering, Urban Metabolism and GIS. I don"t think all the water courses and geo courses will help me in my job carrier in the future.» (Probably not)
- I would choose something more creative like Product development or Enterpreneurship master program.» (Probably not)
- The goal is rather ambigious, the structure and the courses are in a mass.» (Probably not)
- Som jag tidigare nämnt så upplever jag inte att Applied Physics ger en bra fysikutbildning. Beräkningskurserna verkar hålla en hög kvalitet men materialspåret ger ingen större utökad fysikkunskap om man tidigare läst Teknisk Fysik.» (Probably not)
- Because it lacks core courses , as aforementioned and it needs better organization and opportunities too choose tracks within the program as for example KTH University and many other.» (Probably not)
- The SCM course thought in Chalmers doesn"t have the statistical and financial perspective.» (Probably not)
- It was hard for me!» (Probably not)
- Because I expected more open attitudes toward international students.» (Probably not)
- Not as the program is currently organized. The program fails to teach the students about Complex Adaptive Systems, fails to connect the courses to CAS and fails to connect the courses together. Moreover, the courses (Artificial Neural Network, Computational Biology and Dynamical Systems) have a high disconnect between teaching, examination and learning goals.» (Probably not)
- Too heavy workload and psychological stress» (Probably not)
- Would have studied a more interdisciplinary master program. I have had lots of anxiety» (Probably not)
- Want more technical challenges» (Probably not)
- Havent learned so much new.» (Probably not)
- The content is to general and lack real "engineering challenges". I feel as if a lot of the competence from my Bachelor is being wasted and not deepened.» (Probably not)
- Mostly because I was not quite sure what subjects I really wanted to study. MPAPP is very flexible and it"s great if you know kind of where you want to go. For me, it would have been better to have a clearer path from the start. I chose MPAPP as "safety" I guess. Since I in some sense knew what to expect. Choosing a different MP not in the physics department seemed insecure, not knowing if I"d be satisfied with the educational level.» (Probably not)
- The amount of competence gained from the MP is too low.» (Probably not)
- Increased interest in computations» (I would consider it)
- There is no better program, but it is really poorly related to industy, hard to explain to others what I do and doesn"t fit well with the jobs that are avaiable.» (I would consider it)
- The overall approach is a lot more theoretical than I thought when I applied.» (I would consider it)
- I might as well just not done it and started working after Lindholmen.» (I would consider it)
- I got more interesed in electrical engineering, during the studies» (I would consider it)
- In retrospect the CSALL programme may have been more interesting.» (I would consider it)
- (I would consider it)
- It contains courses I want to take, but I could take them even if I choose another program.» (I would consider it)
- I liked the variety of smart people that this program attracts, which gives opportunities for personal growth. Also, the teachers are good researchers who *know what they"re talking about*. However, if the decision where only about the program contents themselves, I would have gone for a more demanding program. Also, there are many research talks every week that students can attend, given by people from all over Europe and beyond. I don"t know if it"s the same at other universities, but it was a big plus anyway. Kudos to John Hughes for making many of them possible.» (I would consider it)
- So little help from the Student centre.» (I would consider it)
- I has perhaps not been challenging enough.» (I would consider it)
- jag skulle oxå fundera över att läsa konstruktion med valda kurser mot geo.» (I would consider it)
- There are too many students in this master programme which means that less attention is given to each individual student and that lowers the quality of the programme. Also, no teacher is directly responsible for the individual student, nobody monitors individual progress or interests. In my opinion problem is lack of proper mentoring.» (I would consider it)
- Since its the only one in gothenburg and i dont want to move...» (I would consider it)
- It was not clear before starting that it would be so theoretical and so much maths. » (I would consider it)
- I decided to take this program for it"s good career opportunities, but ever since I have arrived I feel like the education may not be a sure-deal of getting a job afterwards. Of course that remains to be seen but my general sentiment right now is that the education alone does not prepare me for the business.» (I would consider it)
- Because especially the Software architecture and the agile development process have been executed so poorly.» (I would consider it)
- Is does not feel like a structured programme, if you would like to focus on water engineering, it is not enough courses. And if you would like to get a better knowledge in the geotechincal field, there is also not enough courses. » (I would consider it)
- Another program might have suited me better (engineering mathematics).» (I would consider it)
- It feels too diverse without a real focus. Maybe partly because of the biotechnical track that is there. Not that it is unimportant, but should maybe be weaved in better.» (I would consider it)
- I am torn between interaction design and technologies and industrial design engineering.» (I would consider it)
- The program is not what I originally expected.» (I would consider it)
- I would probaly choose it but I would have choosen the computational track and add som courses from Physics and astronomy that actually teaches you something. The material track has made a REALLY BAD impression on me, but teh computational track has left a VERY GOOD impression. The dream track is to combine the good physics teachings from fundamental physics and the good computational teachings from applied.» (I would consider it)
- With the knowledge I have at the moment I would rather choose Industrial Ecology. » (I would consider it)
- I might choose differently because I know of many more master programs now. » (I would consider it)
- I have to spend time on corses that are bad and not in the area I want to focus on.» (I would consider it)
- A bit too much theory that could be considered common knowledge and "fluffy".» (I would consider it)
- The same reason as I mentioned before. It is decentralized. Yes indeed I learned more knowledge in different area but it could be more powerful if it is just concentrated in one area.» (I would consider it)
- I think I would be better suited in MPPEN than MPSYS» (I would consider it)
- No comments» (I would consider it)
- No technical courses.» (I would consider it)
- Too much stress.» (I would consider it)
- Because of job opportunities.» (I would consider it)
- I feel the program name too big for content » (I would consider it)
- Maybe I would choose MPWPS if given another chance since it matches my research field better. But MPCOM is OK.» (I would consider it)
- I would probably chose DCPM, as I later learned that it gives the opportunity to also get a "civilingenjörs examen"» (I would consider it)
- New rules have been set for the thesis, for instance, that are putting more stress on some students and might be presented as a threat such as the mid-presentation during the thesis work. It is stated that the thesis might be terminated if the examiner is not satisfied. It is threatening because students work hard during both halves of the project and to be threatened by wasting the time and energy invested is not preferable. If you want to improve the quality of programme, my suggestion is to make sure that more teachers are pedagogical and structured and give the necessary support to their students. During the bachelor programme at Chalmers, teachers were very committed and more supportive than some of the teachers of the Master"s programme. » (I would consider it)
- It is not "ackrediterat" to civilingenjör. This has to be changed to make the program more attractive. Absolutely vital. » (I would consider it)
- Very few possibilities to choose courses to be able to specialise in a specific area. » (I would consider it)
- I would choose it again because I dont think that there is any better option at chalmers. But if possible I might have looked at other schools for the master program - for example KTH. Bachelor program (Arkitektur & Teknik) was great but the master program has had a much lower level. » (I would consider it)
- I have recently developed interests in other field so i maybe would have chose another MP» (I would consider it)
- To many problems with the programme director, but the programme itself is very nice» (I would consider it)
- It is a good master program and with the possibility to choose courses from other programs I would consider choosing this master. » (I would consider it)
- The second year courses and the thesis organization were bad, which demotivates people. The program director was not very collaborative when comes to helping students with administrative problems, like paper writings and thesis proposals. He eventually helps but it takes immense amount of time and frustration.» (I would consider it)
- The program itself is good enough, however, the academic stuff has plenty of room for improvement, thus I am not absolutely sure that I"d choose it again.» (I would consider it)
- No grading on projects, 100 % exams, much focus on the economical part. I would like to have more mechanical aimed courses.» (I would consider it)
- Jag känner faktiskt inte att jag lärt mig så mycket, vilket känns tråkigt. Detta till stor del mitt eget fel, men med högre krav skulle min inlärning antagligen bli bättre. Något annat masterprogram känns dock inte aktuellt. » (I would consider it)
- I would, but I would redo some choices regarding courses» (Yes - probably)
- It"s a broad and good program, the only hesitation would be if I should have choosen something more specialized (into computational, optics or experimental instead of computational & material physics). But I have learned everything I need as a stable ground for learning more.» (Yes - probably)
- Might have chosen the computational line in Applied Physics instead.» (Yes - probably)
- It is the specialization that I want and is the best option at Chalmers» (Yes - probably)
- Its is about the things I want to work with in the future.» (Yes - probably)
- I would choose another programme because my interest may changed.» (Yes - probably)
- The courses have relly interesting content, this is what I want to learn about and it is taught at a good pace and with a good depth. Unfortunately, not all laboratory and home exercises are suitable for optimal learning outcomes. I also believe that the lack of welcome activities to the MP has caused a forced atmosphere in the class, and a difficulty to work together and learn from eachother, since it feels awkward not to have said hello in the first weeks.» (Yes - probably)
- It"s challenging» (Yes - probably)
- It is fun.» (Yes - probably)
- The quality of the courses is not as good as it should, but the subject is right for me.» (Yes - probably)
- It"s a good masters programme.» (Yes - probably)
- Sonce this is the most relevant MP to my interests.» (Yes - probably)
- The programme has definitely pointed out which direction my life path will be.» (Yes - probably)
- I liked the compositon of the mandatory courses and then still beeing able to chose very freely some other courses. » (Yes - probably)
- It contained a lot of new and interesting things as I expected. Though, I thought it would make things clearer for me what I want to do in the future but now it"s rather the opposite. It feels like it will take a couple of years until I"ll be able to utilize what I learned in real life. I don"t know what other programs I would be interested in though.» (Yes - probably)
- I felt that this was the right programme to go for due to my interests in tissue engineering and stem cell research. The TE track in the Biotechnology master was really good, informative and interesting. » (Yes - probably)
- The programme was more creative aimed than what I expected, which helped broaden my horizon but also had lacks of technical courses» (Yes - probably)
- I might have choosen different elective courses. » (Yes - probably)
- elective courses» (Yes - probably)
- I do not think that there are enough courses to chose between. » (Yes - probably)
- I am very satisfied with the courses. I find most of them very interesting, and comparing courses from other programs (the list of courses) I still prefer the program I chose.» (Yes - probably)
- Best thing that has happened me» (Yes - probably)
- I feel that it might have been easier to gain a job in software and interaction design, and it"s hard to push that expertise from the industrial design engineer view.» (Yes - probably)
- This is the degree I want» (Yes - probably)
- Although I"m enjoying the programme a lot, there is always that small doubt if the focus of the programme is the one I was looking for.» (Yes - probably)
- There might be alternatives that would give me better chance to develop design skills and are less technical. But it is still a good choice.» (Yes - probably)
- A would like to be able to customize it more, there are very few infrastructure-related courses available.» (Yes - probably)
- While the course content was not as detailed and challenging as during my Bachelor studies, the programme (and Chalmers in general) provided excellent opportunities to get in touch with the teachers and be involved in the research. Moreover, the flat hierarchies between teachers and students made for a very enjoyable study climate.» (Yes - probably)
- Interesting and different from the more technical bachelor. Gave good contrast and went into areas which I thought was missing from the bachelor» (Yes - probably)
- I would have to choose this program since there are no other with similar content (infrastructure and environment)» (Yes - probably)
- I will choose it but not to study all the courses, probably I might exchange for a semester or take more courses from IPM. » (Yes - probably)
- I have understood that i am more interested in management and would therefore probably have choosen a master down in Vasa (I). » (Yes - probably)
- The students in my year created an excellent group.» (Yes - probably)
- I"m doing an interesting thesis which I"m somewhat happy with, maybe with another MP i would have an even better opportunity, but I wouldnt know that now would I?» (Yes - probably)
- It has been good and fun, however it is a bit difficult to explain to companies what we have staudied and why we are needed. Something that is important when looking for a job. Many companies does not realise the importance of our knowledge. » (Yes - probably)
- Only reason why I might not do it is because some of the courses had a really low level.» (Yes - probably)
- A lot less calculations than anticipated. A lot of repetitive information.» (Yes - probably)
- because of the location in Gothenburg and some techers» (Yes - probably)
- Det enda programmet som kan ta mig dit jag vill i mitt yrkesliv förutom industrial design engineering men eftersom mastersansvaring Ralf Rosenberg(?) inte är intressaerad av att ta in studenter från något annat programm än TD finns det inte så mycket annat val än att välja Product development om man vill hålla på med någon form av design. » (Yes - probably)
- The other master programmes is not really in my field of interest» (Yes - probably)
- I do not think there is any program at Chalmers that I would rather study.» (Yes - probably)
- If you mean the MP I would have chosen it, but I regreat that I didnt change bachelor program to IT, then I wouldnt have chosen this MP. » (Yes - probably)
- It is the master program more close to my interests.» (Yes - probably)
- I have a large interest in mechanics in addition to my main choice of mathematics. I prefer applied math, and the core courses in my programme are mainly theory based (as they should be). This is the only reason I would change programmes (maybe).» (Yes - probably)
- The course list is good but the courses for the spring semester has to be fixed. There were nearly no interesting courses» (Yes - probably)
- I could also consider sustainable energy systems as an option» (Yes - probably)
- It is very interesting» (Yes - probably)
- Since it is what I am interested in. But I did not know that a masters program was so much about reading literature and reflecting on research. I do not think such things make me ready for the industry. For me, it is too much focus sometimes on preparation for PHD. » (Yes - probably)
- since the programme in itself is rather broad, I find I haven"t got any real profile. also, you might realize that some things you can work with and other things don"t quite suit you.» (Yes - probably)
- I"m interested in Energy and this program gives a lot of insight in the subject» (Yes - probably)
- Gives a good introduction to the different areas of software engineering, can be more collaboration with industry in the different projects in the courses. I believe that this has been approved for the year below me but I could not see anything like that during my time here.» (Yes - probably)
- I would consider to choose industrial ecology» (Yes - probably)
- Very focused on methodologies, which can be quite annoying sometimes. I doubt (from own experience) how much these methods are used in industry. I know that it makes sense to get familiar with them but I think the emphasis that is put on them is too heavy.» (Yes - probably)
- All in all very satisfying» (Yes - probably)
- Interest in math» (Yes - probably)
- I really like the subject» (Yes - probably)
- Encubator conduct was not as great as I thought, I was disappointed. They do not reach the high level of our faculty. » (Yes - probably)
- Even though it should be a bit more challenging, I have a good overall impression.» (Yes - probably)
- I have a nice and interesting time here.» (Yes - probably)
- I am very satisfied with Applied Mechanics and there were no problems in getting a job before finishing the Master"s Thesis.» (Yes)
- It gives me excellent opportunities for the future» (Yes)
- Suits me perfect» (Yes)
- I am not too satisfied in general but the subject of the courses meets my interested while other master programmes don"t.» (Yes)
- Fun and challanging!» (Yes)
- It is the most interesting.» (Yes)
- It is the only MP in which i was able to study food technology» (Yes)
- A lot of contact with industries, relevant courses, » (Yes)
- I feel that I have gotten everything I expected out of the program and I"m very satisfied with my choice.» (Yes)
- I find the subject most interesting to me.» (Yes)
- Jag gillar mixen av kurser samt den familjära stämningen som skapades under de första veckorna. Den lade grunden för ett lättare lärande då man inte räds att ställa frågor. Jag är även nöjd med lärarna och deras engagemang. » (Yes)
- Because the teachers are great, the outline have a good mixture of practice and academia and the mix of students from different educational backgrounds is great.» (Yes)
- It"s the greatest courses I"ve ever taken. The teachers, the courses set up and the subjects studied are great. Very relevant.» (Yes)
- This is what I want to do!» (Yes)
- It includes a lot of what I was looking for as my master"s program. All the PD management courses and information.» (Yes)
- It is so much better than the bachelor in the way the teaching is done & the general atmosphere» (Yes)
- I still want to continue with work within this area.» (Yes)
- For me the subjects are the most interesting ones and I feel that I have been challenged intellectually and able to learn new things pertaining to a field of study that is concerned with changing environments. I would find the study of a stagnant are non-stimulating. » (Yes)
- Very well designed program.» (Yes)
- I am very interested in environmental assessments and plan to have a career in this field. With the MP Environmental measurements and assessments no longer available, this was the only real choice I had to achieve my chosen career path. But I have no regrets.» (Yes)
- I love the program, I almost wish I"d had taken a more managerial approach with my bachelors.» (Yes)
- It all comes down to job opportunities, courses connected to industry and companies enables some prediction of future work and are therefore preferable» (Yes)
- It is what I am interested in and I have been very satisfied so far.» (Yes)
- it"s just so good in every way! The teacher"s, masterprogram responsible, the content of the courses, the pedagogic skills, the freedom of choosing your own track but still "packages" and help with understanding your own profile. The spirit is so good and I also understand now that a lot of master students from abrouad choose Chalmers just beacuse of MPDSD, we are excelent in sustainable development compared to many other europeean universities apparently! » (Yes)
- Applied Physics suits me well. The ability to choose my own profile is important. It is also a good way to continue the studies after the Teknisk fysik bachelor regarding the subjects and level of education.» (Yes)
- Even if I don"t have quite all the kknowledge required for the MP, it"s still the only one I could possible choose at Chalmers - the others are not for me» (Yes)
- Good quality program, in the most important courses, steel, fem, concrete and thesis.» (Yes)
- I took an extra year before starting the master programme testing courses from four different programmes deciding that my programme was the best one.» (Yes)
- It"s my main intrest!» (Yes)
- I am quite interesting in the knowledge this programme provided.» (Yes)
- It"s the most interesting one.» (Yes)
- Excellent programme so far. Interesting, challenging and comprehensive courses. Great facilities available at both MC2 and EDIT dept. Academic staff mostly of very high quality, approachable and helpful.» (Yes)
- The programme covers just the combination of topics that I was searching for. While there"s room for improvement in some aspects, it was still the best choice under the circumstances.» (Yes)
- Because of the focus on sustainability» (Yes)
- I think theoretical physics is among the coolest things there is and this is the programme to learn it.» (Yes)
- because of its relevance in society» (Yes)
- There"s no other program I would rather choose. Even though my program has a problem (too high workload) that problem isn"t enough to change my choice.» (Yes)
- Incredibly invested and driven teaching staff and a freedom of exploration within a wide scope of perspectives and solutions. » (Yes)
- Awesome program, awesome teachers, awesome school, really easy to get into academia if you want to and still a highly regarded program within the industry.» (Yes)
- Unfortunately it does not exist any more so I can"t recommened it to younger students even if I would like to» (Yes)
- Excellent program which have suited me as a hand in a glove. High demands and many challenges but with the best possible support.» (Yes)
- Very innovative, hands on approach to education.» (Yes)
- Because this is what I want to work with and the courser are much more fun that on my bachelor» (Yes)
- It is an overall good program, with quite a lot of freedom to choose courses yourself, with interesting topics and courses.» (Yes)
- It is an excellent program. Very demanding, very rewarding - just like it should be.» (Yes)
- Because I have learned a lot and gained many experiences. I think it was also good training for the future.» (Yes)
- I like the content, but would have preferred to more computer science related topics, or more design related topics. » (Yes)
- No other to choose, but I would like to direct it more to what has been used the last 50 odd years in industry, not so much as drawing transistors on silica and things like that.» (Yes)
- I"m satisfied with the relevant topics discussed and what I"ve learnt so far.» (Yes)
- It was far beyond my expectations. The level in the programme far exceeded that of the BSc. The teachers engagement, the level, the relevance and content has of the main courses been very good!» (Yes)
- Because the program is everything it says it is (unlike all the other choices for Teknisk Fysik) and is, in retrospect, the ONLY continuation on the bachelor"s program in Teknisk Fysik. The reason I say this is because the level of physics taught in the other programmes courses (for example the programmes Applied Physics and Wireless Photonics and Space Engineering) is frightening. They should be ashamed! Better quality on their courses is needed (There are a few good courses there as well though, for example Soft Matter Physics and Computational Physics)» (Yes)
- It offers a lot of courses in Functional Programming, and the theories behind it.» (Yes)
- It is a perfect masters program to get ready for meeting the challanges out in industry.» (Yes)
- Because I´,m very satisfied with most of the teachers and courses.» (Yes)
- A lot of courses to choose from and the option to take a double master.» (Yes)
- The Program I took is really very good, it improved my English, deepen my knowledge from Bachelor degree.» (Yes)
- I like it!» (Yes)
- It have met my expectations and are really deepening my knowledge gained in my bachelor» (Yes)
- It has a very good structure and the opportunity to choose courses is very big.» (Yes)
- good base for architecture. » (Yes)
- I think it prepares me well for working in the industry as well as in the academia» (Yes)
- I have got a better understanding of the subject » (Yes)
- I would consider my choice of courses though. » (Yes)

39. What should definitely be preserved in your Masters programme?

- The business creation lab»
- Practical aspects»
- The variety of course choices.»
- The teachers»
- The different tracks»
- The great teaches»
- The core-subject courses»
- The algorithms / machine learning courses»
- Most of the courses are great I hope the teachers will continue as well as many talented TA"s.»
- the focus on distributed computing and distributed algorithms (and also self-stabilization)»
- The ability to choose our own courses to large extent. We are old enough and motivated enough to pick our own schedule and deepen our knowledge in desired area.»
- Christine, R. should keep doing the Leadership and Communication course.»
- The thesis work is very rewarding, and the masters thesis students get to work with the state-of-the-art tools in the labs. Masters students should continue to have full lab access in the future.»
- The risk course. Dedicated teachers. Field work. »
- Tissue 1 and 2. The possibility of doing a 60 credit thesis.»
- I think it"s in general good»
- The product development project»
- Improve the lecture quality.»
- FFR120, TIF150, FFR105»
- The hands on approach with most of the courses»
- The introweek»
- Some of the courses should continue to be compulsory, and that all are within the same study period.»
- Information Visualization»
- A lot of group projects. Field excursions.»
- Most of the courses, working in groups.»
- the base courses»
- Fault-tolerant Computer Systems, the security track and the real-time track.»
- Geotechnical courses, and the very many study trips as well as guest lectures.»
- Knut, the program coordinator really listen to the students and whats to improve. Most of the courses were really good and I bring with me alot.»
- the possiblity to chose some courses freely among all master programes»
- The basic courses in Food chemistry, food technology, advanced analytical chemistry and industrial biotechnology»
- The use of cases tom industries within the courses»
- Iden är bra, tyvärr inte genomförandet»
- A lot of courses have exchanged exams for hand-ins and projects.»
- Is one of the very few programs in Europe in Applied acoustics»
- The overview course, simulations of complex systems.»
- Peter Almström»
- The reflecting part and the constant relation to the bigger picture (sustainability etc)»
- The maths, experimental physics, actually most of the courses were good. Add a statistics course maybe.»
- the course 6Sigma Black Belt, attractive for future employment»
- Social inclusion and reality studio are excellent studios.»
- Leadership and Communication course. »
- Introduction level courses»
- Drives 2 course»
- The structure»
- All the "pure" materials courses»
- The teachers and the course Quality operations management introduction course. »
- Requirements engineering. Empricial SE/CS. Architecture. Testing.»
- the variation and a combination of energy and environmental issues and courses.»
- The three best courses should definitely be preserved, fault tolerant computer systems, real-time systems, distributed systems.»
- Product development project»
- Biomedical instrumentation. »
- the societal perspective on innovation and intellectual property rights should be preserved. I think it is important to have a wide perspective while in school because we will ot have that chance in our working life.»
- General structure is good»
- The corporation with companies is very valuable and developing.»
-
- The overall mentality behind the courses»
- The teachers, the good feedback and follow up, the connection to reality outside school, the good focus on system thinking and the possability for other than architects to take this master (such as engineers)»
- The courses.»
- All the food courses that are held at Chalmers are really good!»
- Bernhard Mehlig (teacher of computational biology) and Stochastic optimization algorithms(useful course)»
- The carefully selected class, in order to have a variety of nationalities, age and academic background.»
- The head of the programme»
- Everything about what is important to PD management.»
- Neural networks, stochastic optimization»
- FE-courses and the "design courses" (timber, steel and concrete engineering)»
- -Study trip to France. -Most of the mandatory courses.»
- the ability to meet and work with student from very different backgrounds. The pedagogical approach they have. The real life simulations. Most things actually!»
- The teamprojects within the courses are very helpful. On the one hand to get in touch with other students and on the other for a better understanding.»
- -- (nothing specific to highlight, but there are many good things!)»
- Ritsalen»
- Peter Damaschke The different tracks of education within the programme»
- Innovation focus»
- It"s fine, mostly.»
- The mandatory project in the 2nd study period of year 2 seems really interesting»
- Patrik!!!»
- Welcome week, Development project, »
- The ambitious level of difficulty. The teachers most often challenge the students resulting in a high intellectual and professional level.»
- Teacher quality, state of the art and cutting edge courses such as Parallel functional programming or Types for programs and proofs.»
- Strong theoretical foundation, programming»
- Fabrication courses, superconductivity»
- Some of the courses were great, especially Project management, Requirements engineering and Agile software development.»
- The structure with courses that build on the previous courses.»
- keep operations strategy course»
- The close contact with companies.»
- The diversity in the course content. it"s a good mixture. And the committed teachers»
- The project courses.»
- Möjligheten att välja olika kurser utanför den studion man valt. Sustainabilitykursen som är obligatorisk. Leadership-kursen borde definitivt vara kvar, med större uppmuntran att läsa den.»
- The course structure, courses and the teachers. »
- The first semester of the first year, it was great with good courses. The welcoming arrangements were very good.»
- The holistic approach. The significantly higher level in discussions compared to the bachelor"s programme.»
- All courses seemed relevant, but some were a bit too time consuming, while others probably could be improved.»
- The obligatory courses in the first semester create a solid foundation for more advanced courses later in the program me, whichever path you choose.»
- Many elective courses»
- Geotechnics»
- The three different profile tracks.»
- Everything that Peter Damaschke does (except the collision of 3 courses in the study period #3) Aarne Ranta"s course on programming languages was great. The big freedom to choose optional courses is a wonderful thing and one of the main reasons I chose this program and not for example "MPSYS" or "MPCAS" which were my other main options. »
- Workload is adequate. It should not be increased or decreased.»
- The english language and the mix of exchange students»
- Algorithms course»
- Reall enjoy the small class, possibilty to interact with teachers and second year students»
- Sustainable energy futures! »
- Good subjects in mandatory courses»
- DFQ, the strategy course, »
- I like the structure of the courses. They seem well aligned and build on prior courses in a good way.»
- The freedom of choosing your own track in the masters program but still "packages" and help with understanding your own profile. The individual meetings with some teachers to reflect upon this was awsome! The courses are also so good!»
- Lena Falkheden! »
- The ta 1 & 2 courses.»
- The introductory course Biomedical Instrumentation and the course Applied Signal Processing.»
- Geoengineering course»
- The lectures at the divisions classroom»
- The awesome teachers! Lundberg, Chen, Blennow, Benogiorno.»
- The possibility to choose courses at GU»
- The courses which are situated in the project area such as Hammarkullen and Reality Studio»
- Jonas Ringsberg"s courses, he"s without any doubt the most pedagogic teacher I"ve had at Chalmers. Also the commitment to the course is without any compassion here at Chalmers.»
- Study visits to companies and contact with work in the field (outside classrooms)»
- The ability to select courses freely.»
- Project Psychology, Leadership and Communication, Strategic Management and International Projects»
- Food technology, Food Chemistry»
- Functional programming and advanced algorithms courses»
- Water resources and environment. Urban Traffic Planning. Road Engineering. Urban Metabolism. Drinking water engineering. »
- Some courses on the programme are really great: Industrial Energy Systems and Design of Industrial Energy Equipments are the example.»
- Links with companies. Study visits.»
- The elective course Intellectual property and innovation strategy.»
- Organizational courses, workshops and team working»
- Julie Gold"s courses, all of them. »
- The accessibility of the teachers and the open access to the work facilities.»
- The possibility to choose courses from various engineering fields.»
- AMU019»
- The project work in all courses»
- The way the programme currently handled is good and that should be preserved.»
- The material specific structural engineering courses are good.»
- FEM, Steel, Concrete»
- Concrete, steel, fem, materials performace, structural design, mohammad al-emrani, björn engström, reza haganani.»
- Courses about traffic noise!»
-
- small class, the courses for the first year(except water resources and environment)»
- Project work, Peter Almström, »
- The entire first semester was great! Both the courses and the social activities.»
- Study visits and lab visits Quizzes, Home-assignments and Project reports & presentations, that count a lot to the total grade, should be preserved instead of just final written exams »
- Teaching staff »
- Connection to real actors, projects and initiatives, as in Social inclusion and Reality studio. Also the Initial design professions course. »
- Olaf and Magnus»
- selective and semi selective courses»
- Project courses, Laborations»
- the project work»
- 1) The core courses 2) The exchange agreements with other universities (Chalmers has probably the best exchange universities in Sweden. Far better than other schools)»
- Medical instrumentation, image analysis.»
- Möjligheten att välja kurser själv och på så sätt kunna inrikta sig på områden som man själv tycker är intressanta.»
- Project Psychology, Stratecig Management and project management courses»
- The welcoming and the structure of the program. »
- The depth of the mathematics.»
- The good courses»
- I feel more comfident with theoretical and research! That"s nice. I like the courses where the goal is to reach a deeper understanding, e.g. design for experience, visual brand identity, cognitive ergonomics.»
- Starting courses»
- - Good studios and courses! - Good and inspiering teachers. - The "study atmosphere" is really good at the MP! Why isn"t this the same in bachelor?»
- The possibility to choose courses as freely as one prefers »
- Practical workshops and labs»
- The first mandatory semester.»
- the working in teams assisted in increasing the interaction among students»
- Assignments and projects that enhance student interaction»
- The old schedule»
- Almost everything!»
- Ritsalen, the place that makes this good master program awsome and the contact and cooperation with companies.»
- Structural systems, FEM basics»
- The COMPUTATIONAL TRACK! and the ability to choose courses from physics and astronomy. »
- Relationship with the teachers and workload.»
- More semi-compulsory courses to choose from (there are only 6 and you have to choose 4!) »
- the amount of elective courses. the PDM, ACAD and PM-courses!»
- Core courses such as Algorithms, advanced algorithms, machine learning etc. »
- Environment of openess»
- Medicine for the engineer Image processing Image diagnosis Applied signal processing»
- The "closeness" between the teachers and the students. Would be good though if the teachers have a routine office hours (e.g. once a week for 2 hours) where the students can drop in and talk to the teacher unannounced. »
- The product development project»
- I would say some of the lectures and some teachers who can be seen that very engaged in delivering a very good course. »
- Lena Falkheden as responsible for the program. Dedicated and crucial for the program.»
- Most courses have been good. »
- Valmöjligheterna. Att välja fyra av sex semiobligatoriska kurser och resten "fritt". Dock måste kvaliteten på kurserna öka.»
- Local context!»
- Most teachers.»
- The quality of the Interaction Design Methodology course is excelent with their exercises and the guest talks. The Interaction Design Project gives a lot of room for creating impressive projects with the budget. Social Media was THE best course of the programme and was unfortunately not offered anymore this year. The work in teams and with different people was great and lead to knowing almost all people in the programme. So we had a great commmunity. The same is true for the coffee breaks at Science Park. Thank you Science Park!!»
- Freedom to chose courses from other programs. The interesting topics. The Layout.»
- Urban traffic planning»
- The course on Computational Physics!»
- The lecturers for some of the courses.»
- Risk assessment and decision support, modelling and problem solving (if revised in structure), geotechnics»
- The majority»
- courses touching the three pillars of sustainability»
- The teachers»
- The Real Estate Finance course»
- Christian sandström, Magnus holmens och Lisa Carlgren (och säkert fler lärare) verkar älska det de föreläser om och har ett djupt kunnande. De ställer alltid upp om man har frågor och liknande och skapar därigenom intresse gör kursens innehåll. Detta är något alla lärare borde besitta.»
- Industrial energy systems course. A must to know if studying energy.»
- The 15hp introduction course.»
- No opinion»
- the high level that already exists»
- The enthusiastic teachers.»
- Requirements Engineering, Project management, Agile development processes are the courses I have enjoyed the most and have gotten something out of.»
- Modelling of nuclear reactors and Applied nuclear engineering. »
- Production management, Ergonomics and work design »
- Most of the subjects excepts the ones mention for revision. However, strategic management has a lot of potential.»
- Projects in the course »
- Lean production»
- Quick responses by mail from most of the teachers and head of program. Resources and engagement from the teachers is awesome. Space for student"s opinions. The span of courses are good and interesting, but could be a bigger selection. »
- Courses with a high degree of communication with involved (public) actors. Interesting course concepts such as reality studio. »
- Strategy creation and Change, and Integrated product development. »
- Haskell»
- The start with the 3 obligatory subjects in HPSE, SEF and IES. Good amount of electives.»
- The ability to choose 2 of 3 directions.»
- Some courses described above»
- The applied signal processing course is very good. And the environment between teachers and students is good, the dinners together are very nice. »
- Study visits»
- The inspired teachers»
- So far all the system and process courses have been excellent. And all the project within those courses is really good for the understanding of the subject.»
- The holistic perspective.»
- The way to examine with continuous hand ins during the course instead of a huge examination in the end of a 8 week period. The simulations of real case environments. The many guest lectures giving a real connection to the industry. »
- Connections with the industry»
- No comments»
- backgroung»
- Same structure »
- How the teachers create the feeling that we are like a family in this programme»
- Some great teachers, projects from the industry, introductory courses »
- Do not know»
- PD-projektet och insparken i början med bowling och andra trevligheter.»
- Anders Nordlund and his courses.»
- re-instate it»
- Thomas Pettersson, Urban traffic planning»
- Projektkursen och alla andra möjligheter att komma i kontakt med matematiken i industrin.»
- internationallity,»
- The Distributed courses and the Operating System courses.»
- The projects and assignments in courses»
- Many case project.»
- the courses»
- The Product development Project, PLM, Advanced CAD and other practical Courses using software which is useful to know when applying for jobs.»
- The first semester is good. »
- Good teachers, tutorials, homeworks, project and learning outcomes as they are now.»
- Contact with the teachers and enthousiasm by their side.»
- The interaction between the faculty incl. administration and the students»
- Projects are very good.»
- Local context, system design and Reality studio course. The counseling meeting to help plan 5th year and masters thesis. »
- Stochastic Optimization Algorithms, Simulations of Complex Systems (With a better teacher, the PhD that ran it was not very good)»
- Ida Gremyr»
- Courses based on case studies and simulated environments.»
- tasks and assignments that require singular effort»
- Project Psychology»
- Dedicated studio spaces to work in»
- the three tracks, building, industry and Power production. Good to try all areas »
- To some extent, the freedom of chosing courses.»
- The medicine for engineers. This was a very good course»
- The close interaction with teachers is very good. It feels like you get to know a lot of people, expecially if you also participate in the Mentor Programme.»
- The good quality of the industrial energy systems and Design of industrial energy equipment course, the possibility to take the sustainable electric power systems course and Computational fluid dynamics for engineers. The student-interaction and discussions in the Energy systems modelling and planning course. »
- The technical courses»
- Good contact with the teaching personel»
- try the differnt directions in the mandatory courses»
- The choice of courses, plus the opportunity to choose more courses than the suggested elective ones.»
- Lena Falkheden & Local Context, Reality Studio & lngerLise Syversen.»
- Water courses, engineering geology»
- Teachers!»
- The courses about concrete, timber and steel. »
- The reflection»
- The high pace and amount of work. It is very tough, the people really try hard. It"s good that you have to be on top of your game all the time.»
- The core of the program is solid.»
- Group work, Staffan, Sus»
- Everything»
- Learning about valid techniques in various courses and the fact that we get knowledge about (almost) all areas of software development - from interviewing a customer and specifying requirements to continuing development after a product launch.»
- Structural systems + Heat and Moisture»
- The innovation spirit you have.»
- The design project.»
- Internal Combustion engines is a great course and Sven is a brilliant teacher. »
- Bb course and robust design as well as quality and operations management courses»
- The form and structure are pretty good.»
- Everything»
- Simulation of automation systems!»
- The Sustainable Development course and the Environmental System Analysis course. »
- Everything»
- I would not have put heat and power systems technology in the first period. A lot of courses goes through the same types of heat calculations, but not as much in depth. To have done some of those courses would have made heat and power easier to get in to. »
- Project psychology course, dual degree, kick off day»
- Creating New Business. Research Design & Methods. In general the whole package of main courses.»
- up to date information»
- Fault tolerant computer systems, language based security, parallel functional programming»
- -The possibility to choses between so many courses»
- The flexibility of elective courses. »
- The law and the technical aspect of the program should be maintained and if possible better its flexibility.»
- The excellent supervision by David Pallarès and the superb first two courses, Sustainable Energy Futures and Heat and Power systems engineering.»
- the compulsory courses»
- the teachers»
- The overall high level of the courses and the courses in the program.»
- biomedical instrumentation, medicine for the engineer, tissue engineering, diagnostic imaging, image processing, biomaterials...»
- cooperation between students from different years, access to workshop and computers 24/7»
- The two first weeks with the combined math part.»
- Semi-compolsory courses are really good, to have the possibillity to choose 8 of 12 courses. »
- The courses artificial neural network and stochastic optimization algorithms»
- Teachers»
- range and choice of studios »
- The project work»
- water resources and environment»
- The organization of the first year was very good.»
- The courses related to Functional Programming, Computer Logic and Algorithms.»
- Everything»
- a good master"s coordinator. he always feels welcoming.»
- The freedom to choose many different courses»
- Sustainable Energy Futures, best course ever.»
- Design For quality »
- Activities outside university, e.g. workshops, trips, study visits (although we didn"t have any), interviews with professionals.»
- Richard Torkar, Agneta Nilsson»
- The emphasis on culture and strategic management»
- Stronger feel of overall program coherence»
- The connection to the industry.»
- Making projects with the companies.»
- Spring project»
- The interaction based Projects with the company »
- Ergonomics, management, manufacturing processes, logistics, produktion systems!»
- The aspects where you can work with people from the industry on projects»
- The overall concept: action-based learning of entrepreneurship»
- Structural concrete, structural design, timber engineering. »
- The possibility to choose different studios»
- Contact to industry for PD project.»
- Most things are very good as they are.»
- Heat and power systems and design of industrial equipment. »
- the introduction course and the welcoming week»
- Tissue engineering courses»
- All courses are good but should be further developed.»
- Matlab»
- Write very formal and academic papers. This is important because it teachses you how details are important in the text and in the design/layout.»
- Freedom of chosing courses»
- All mandatet courses exept HVAC. David Pallares»
- The teachers, especially Lars Svensson»
- Good amount of selectable courses»
- the Courses given by applied physics. The study trip to Sacley. anders nordlund & the other teachers from the physics department.»
- Don"t know, haven"t spent any time at chalmers courses»
- functional analysis <3 could be made mandatory in my opinion, it was truly a life changing course (seriously)»
- The core subjects»
- The creativity!»
- The way the courses are structured and presented, the study trips and the courses should be maintained.»
- The cases and the first semester of courses as they give a basic foundation to supply chain management.»
- The oppertunity to chiose many courses »
- Good courses to choose from the first year.»
- the program looks fine for me»
- The concept of studios. The course in sustainable development gave a fairly good summary of the present state of the world.»
- almost all elements, the courses,teachers, etc.»
- The articles, and teachers such as Lars Medbo»
- Team work, lab/simulation, case works, Ulf Petrusson"s lectures.»
- The biomaterials course»
- The closes relationship with CMB Chalmers»
- Bredden av kurser,»
- The big project course»
- The lecturers, passion and enthusiasm towards teaching and towards their areas of interest.»
- A strong sense of formal computer science and math expression.»
- Digital sketching»
- Jonas Ringsberg»
- The two mandatory courses.»
- possibility to contact teachers, lecture slides on ping pong»
- Emphasis on FEM analysis, modelling, structural courses (concrete, steel, timber)»
- The opportunities of lab training.»
- Assignments based on visiting-interviewing companies»
- studios. makes it possible to even more find your way.»
- Group work in the first courses. Good way of getting to know new people in the class.»
- Analytical chemistry and Industrial biotechnology»
- The focus on different materials and the lab projects (Nanomaterials, Surface engineering, Advanced organic Chemistry, Corrosion, Catalysis)»
- nice studying climate, nice teachers, enthusiastic classmates»
- The variety, it feels like a broad MP»
- The course structure. The god mix between theoretical and practical exercises»
- More practical relevant work, more study trip and more interaction with industry so that in future it would be rather manageable to get a company project work.»
- Nothing»
- creative freedom give for students»
- ping-pong, dugga and definitely fika»
- The theory behind each concept in specific courses. It is important to understand the theory and how the theory has been developed though the history.»
- Diversity in courses»
- the structure of the second year we don"t have any course which is so relevant to our master.We could find any course that fulfill our expectesions.All the courses belongs to other master programms.(only for the second year)»
- Overall structure, Track orientation»
- FFR170 »
- The course in composite mechanics and the project course»
- all»
- The quality of professors / the quality of courses»
- The project manager approach. Fortsätt med många grupparbeten! »
- The experiments and the tour in companies»
- Open environment»
- The Chalmers courses (compare GU courses). Systems biology, Industrial biotechnology and Metabolic Engineering courses are very good.»
- Product Development Management»

40. What should definitely be changed in your Masters programme?

- schedule rearranging»
- No major changes.»
- The course administrations could be better»
- More optional courses in the biomedicine track»
- The semielective courses during the autumn»
- Raise the level on every course - More interaction with the teachers»
- There are a lot of interesting courses during the first year and especially in the spring. Some of the courses should be moved to study period 1 and 2 in autumn. »
- Implement a written exam in Construction Govarnance »
- Some of the teachers»
- There should be more consistency with the workload across different courses in the program. Some courses required very little work and were still worth 7,5 ECTS, the same as other courses which were much more demanding (more assignments, reports, presentations).»
- nothing comes to mind»
- more elective courses in each study period. Students who are not interested in for example traffic planning have to take courses within traffic because of lack of other suitable courses to choose between.»
- The Complex Systems Seminar course.»
- TIF155»
- The courses" format mentioned above, and better communication between administration, teacher and students»
- The structure of the product development project»
- The lack of choices and possibility to specialize»
- Some courses were too unstructured. The programme should allow for more specialization through a wider offer of courses.»
- Perhaps a bit more individual projects. More IT oriented courses.»
- Automotive systems are a waste of time»
- I like almost everything with my Masters programme. The only thing I do not like is that the most interesting courses all seem to be held in study period 4. This year I wanted to take Network Security, Language-based Security, Finite Automata and Formal Languages, Parallel and Distributed Real-time Systems, Compiler Construction and Artificial Intelligence. Needless to say, I couldn"t choose them all.»
- The program includes too limited selective courses. It should provide more courses available for selection.»
- Mechatronic Deisng-course definetly needs improvements. Also better introduction to C and Java could be good.»
- the number of compulsory elective coureses!!!»
- Include more advanced cources, it was a bit too easy. I was able to work part time during the whole time, something that was not a possibility during the bachelor»
- Not as much repetition in the courses»
- Ökad kontinuitet när det gäller lärare, handledare borde kunna engelska. »
- I don"t think Heating Ventilation and air conditioning systems engineering should be mandatory but instead make it semi-compulsory.»
- More electives and relevant course choices»
- - Higher standards - The course portfolio»
- Have the course "Dynamical Systems" earlier, perhaps even during the spring. Also if there were more clearly defined "profiles" within the program that would be nice.»
- Widening the curriculum to minimize course overlap. »
- Needs more financing »
- The first fall. It is heavy and not very rewarding. Many of the courses are very specific and should at least have more context to them. I"ve found it hard to understand how I could use Compbio 1 or Neural networks in other contexts, as an example.»
- The virtual production planning course should be remade»
- Nothing»
- Change the name! Please!»
- MPDSD. More guidance and support for civil engineering students. Most of the time we get "...and the engineers can do something that has to do with engineering" The architects get more quality in their tutoring. There should be enhgineers involved in the courses also if you will continue to take in engineers, or provide tutoring more directed towards the engineers also.»
- more telecom related courses could be added»
- a better management ,)»
- Some mandatory courses»
- More "pure" material courses»
- Master programme coordinator»
- Grading of the master thesis»
- Could be more/other semi compulsury courses »
- have a more uniform course range, where the courses doesn"t overlap too much. »
- see question 38.»
- the project in applied ICM course should be changed. they were not well managed»
- Less seminars with more focus on each one to ensure high quality for each one. »
-
-
- We need better lecture rooms, which have good lighting, larger tables, plenty of boards and a projector which can be operated at the same time as the boards are used. The welcoming to the MP should be improved. I heard some silly excuse that there were no second year students available who could arrange the welcoming, why do they need to be bothered, they are tryng to graduate I hope. There should be someone responsible for the welcoming that is not a student (or a commander of students).»
- Getting to know the students more... More social activities within the program.»
- The presentation course shouldn"t yield that many credits.»
- Probably the project courses (Product Planning and Needs Mapping and Product Development Project) should be reduced in time or made more integral.»
- Make it accredited for Engineering Physics students, which it is not now. It makes it an unattractive master program for us!»
- The course simulation of complex systems is not really necessary»
- The project part of the structural engineering coursed should be revised, apart from that the course is very good.»
- -Make Nuclear Reactor Safety mandatory. -There could be better interaction/communication between the physics and chemistry department. Also, the chemistry part of the program seemed to be a little inactive.»
- The administration between Sahlgrenska and Chalmers. They have not found an efficient way to work together in the same masters program. Chalmers probably need to open up to the Sahlgrenska students.»
- The compulsory-ness of the first four courses. I gained nothing by having to suffer through a course I did not wish to take.»
- Conflicts in Schedules, some Lecturers are not suited (pedagogically, linguistically and/or attitude wise.»
- Add more understanding for statistics»
- It"s not nice to fill the first 2 study periods with mandatory courses, as it effectively locks the students out of elective courses in study period 3 and 4 with prerequisite courses in the earlier periods. »
- The semi-obligatori courses, they are not that good, and not so interesting. Mabybe one could chose among more different courses?»
- more engineering courses»
- Something I discussed once in course evaluations is the attitude among students that only the highest grade is good enough: If I don"t get 5 I haven"t performed or prepared to the best of my ability and feel disappointed. It is a common attitude among ambitious students and a driving force, but at the same time it is a source for stress that risks to consume a student over time.»
- Harder courses. Getting a 5 grade should be an actual challenge.»
- More guidance in possibilities after school, relating theory to real world better.»
- more computer skills and more interaction and cooperation with enginers to learn to work together as a team and to learn to speak eachother language, because how will u cooporate in real life later on?»
- I can"t stress enough how bad the Software evolution project course was.»
- remove research methodology course»
- The organization of courses. They should include a proper course memo and some can use lessons in pedagogics.»
-
- The flexibility to take care och students that have done an exchange semester and are in need for som adaptations with the Porgram»
- The administration and the syllabus of the courses have to be revised.»
- Jag har svårt att se varför architectural competitions är obligatorisk. Det är en kurs som är värdefull för de som siktar på en karriär i tävlingsvärlden, men eftersom den inte innehåller något kritiktillfälle eller annan form av chans till feedback, blir det väldigt svårt att avgöra vad man eventuellt gjorde bra/dåligt och därmed ta med sig särkilt mycket lärdomar av kursen. »
- At least one week allowing foreign students to get adjusted with the learning environment. If necessary a set of classes (one hour from all mandatory courses) as an introduction, not for the course. But to the pedagogy. Would be helpful if implemented.»
- The second semester of the first year. Very few options for someone looking for a control theory and biomedical master. This carries on in the second year where the options are again limited by the few choices of year one.»
- The examiner in the "Steel Structures" course (2012) should try to be more helpful, at least when it comes to providing the students with the opportunity to ask for help. I sent several e-mails regarding some theory questions, but never received a reply. Then, unfortunately, the questions I asked about showed up in the written exam. Three of them out of, I don"t know, 30 questions? Coincidence or not, I think he, the students and the course would benefit from him doing a better job as a lecturer.»
- Can"t think of something that is downright bad with the program me.»
- Modelling and problemsolveing for engineers»
- Some planning. Perhaps bunch the mandatory ones more together so they all are done the first year? Not sure how that would affect the program though.»
- Some of the elective courses should be moved around. We have, for example, very many interesting courses in LP3, while in LP1 and LP4 there aren"t so many. In LP1 I chose a course from another program entirely because I didn"t feel that the MPALG courses were that interesting (I had already taken the first Algorithms course the year before). In LP3 I couldn"t take all the courses I wanted, so I suggest moving some to other study periods, esp LP1. It would be more acceptable to have many courses in LP1 and LP2 since we have two of those , so you can take some courses in year 4 and some in year 5, which you cannot with courses from LP3 and LP4.»
- There should be no peer assessment for assignments - Chalmers is not coursera, I want feedback from the professor. There should be less group work and more individual assignments.»
- Better ventillation or at least proper existing ventillation»
- It should be divided into algorithms languages and logic programs. No obligatory courses. More advanced math courses»
- some information isnt available in english (misstakes?) making it difficult for exchange students and some unfortunate yet understandable schedule overlap where information may be lacking»
- The exam in (MEN115 - Energy systems modelling and planning) »
- Students from less typical bachelor programs, students coming back from gap years and exchange students easily becomes pretty alone. It could be good starting of with a course there working in randomly selected groups. »
- see Q.27»
- Would be nice with some more inspiring locales to study in.»
- more courses to choose in the fall semester. look over the criteria for every presentation, there must be a change in that...not always: a report, a poster and a digital presentation - think: what is needed here and for this project!!!»
- Maybe have 2 courses per quarter.»
- Reverse the order in which the image courses are given and consider making Image processing the mandatory course instead of Image analysis.»
- Everything else, more geotechnic courses and traffic lpanning courses. Less water courses or at least more options not take take those courses»
- systems biology and more elective courses»
- The problems with International students who doesn"t contribute to group work. They need to get a introduction to how studying at Chalmers works. This can no longer be the responsibility of the Swedish classmates.»
- In some courses, professors and quest lectures sometimes bring material (slides, presentations) in Swedish, or sometimes the available material for projects or assignments is only available in Swedish, this is slightly unpleasant since some information is not presented for everyone»
- Organizational Project Management and the information about selected courses should be improved.»
- The content of the program needs to be deepen (more advanced level courses are needed)»
- Modelling and problem solving.»
- Some compulsory courses are sometimes out of someone scope. Students who take this programme should have less compulsory courses to take and be free to choose whatever they want to learn.»
- The amount of given assignments and the time they consume are not beneficial to me as a student, and I seriously doubt that they are beneficial to my teachers either. Because I am spending most of the time that could be spent on learning new material, instead on completing assignments that don"t necessarily increase my knowledge on the subject. On many occasions I felt that my time was being stolen from me with no sensible return.»
- I think the research design and methods course should be given in the first study period. There is a little too much focus on entrepreneurship in my opinion, and more focus could be on preparing the students for "real" jobs. Maybe that is actually happening, but it"s hard to notice as a student and that can cause some anxiety.»
- Too much theory, no practice applied.»
- I would have like for the Tissue Engineering I&II to be reformed into one, single course, with Julie in the lead. »
- More suggestions of technical courses to offer a balance to the creative, design-related courses. The social interaction between continuing students from the Chalmers-bachelor and new-comers should be facilitated more formally.»
- Some lecturers - especially in Environmental policy instruments, and they know who»
- More industrial contacts.»
- The geo course. The time required.»
- heat and moisture, dynamics and the impossibility to get in touch with the teachers at Applied Mechanics. Robert Klieger was a great hindrance for our master thesis and also was to unorganized, unpedagogical and lacked English skills to teach and organize the timber course.»
- Better planning on the courses. More TAs on the labs or more lab slots.»
- The structure»
- Split it in to two programmes, one with water and one for geotechincs.»
- A better support from the course coordinator. To be able to apply for elective courses without problems from the administration side. It was not possible to apply for all promised elective courses. Furthermore it exist no mentoring program as mentioned on the Chalmers web page.»
- The number of courses to chose between »
- Project groups should be randomly selected, improvement of Theory of science course»
- HVAC.»
- Cooperation between fellow students should be more encouraged and promoted, especially between Swedes and International students»
- some content or structure of compulsory courses»
- Focus on one subject, water, geology or traffic or make it possible to read more courses in one subject. »
- I think it will be more efficient to add some laboratory in the »
- Chalmers has so far been very successful with the transition to the Bologna process (probably best in Sweden). However, going forward Chalmers focus on quality rather quantity. For example, the industrial engineering institution has several master programs. Maybe it´,s better to have two really good master programs rather than four OK ones. »
- More practical orientation, either programming och electronics.»
- The structure of the courses, some courses do not even have a serious time plan for itself (delay the grading time for exam etc.), which is a serious problem.»
- Personally, I would love the opportunity to be able to choose were the excahnge studies were to be performed. Perhaps better support from the school when appliyng for other schools then Northumbria»
- The course, Metal processing, casting, forming, joining (AND FEM, which was not stated in the PM for the course)»
- The Multiphase flow course should be changed. Even if it is a course at applied mechanics it adjusts to much of the course after the student with poor background in fluid dynamics (it should be opposite)»
- Perhaps force some more collaboration between students. Some easily become isolated.»
- The bad courses»
- Open up for the ability to take other master programme"s courses! The information of available courses are lacking. The master programme interaction design have many courses that would be really beneficial for us to take but there"s no mention about this at all. As we have few selective courses during the bachelor education we are very unused to research this. I would like a bridge between ours and other master programmes - especially interaction design. Our field of study is fuzzy (as an example there is no established title for us) and we would need help to reach out to the labor market. We are very focused on physical products and a bit with mechanical design, which I don"t think benefic the ones that wouldn"t want to work with mechanical CAD. I would like a *complete* package with other courses that"s more directed towards human factors.»
- A lot of teachers are pretty bad at English»
- The studio rooms. More computers.»
- More Practical workshops and labs»
-
- The Mechatronic design project should be in the first study term in fall again because it would give much more possibilities for course selection»
- Mandatory group work (with random groups) should be implemented earlier in the programme. Interaction between classmates was quite low until after Christmas. Swedish & international students tend to work/socialise separately.»
- Add more strict rules about how a course should be structured and planned before it is actually time for the students to take the course. »
- The ability to have more choices of courses in the 3rd semester. I.e. housing inventions would be a good thing to have both during the autumn and the spring. For instance if you have an exchange year you have no possibility to take that course.»
- Heat and Moisture engineering, Building Materials»
- All courses in the material track needs a overhaul so they actually teach you some good physics so you understand the principles. I do not agree with the choices fro semi compulsory courses since many of them are really BAD. Either increase the choices or decrease the number of courses. As it is now I know many people that have to choose a bad course instead of a good one because of this. Create a track that is a combination of physics and astronomy and the computational track! I think that would attract many students that bounce between applied and physics and astronomy. »
- It should use the block schedule (or have clearer schedules).»
- Less mandatory courses»
- merge the needs mapping course into the PD-project. It is not needed to have a single course for needs mapping.»
- A large part of the interesting courses are held in LP3-LP4, thus a student only has one opportunity to take them (master"s thesis during second year). Move a few of them to LP1-LP2, since students read those periods twice. In my case, I have a few courses left to read after my second year, meaning I read LP1-LP2 for a third time in the master"s programme. There are no interesting courses left to take now. This is frustrating, since there are still many interesting in LP3-LP4.»
- Modelling in the simulation course»
- I hope someone can try to go through all the courses that we have in this master program. Because most of us in this program have been talking about so much repetition in the last half during the first year study. And the elective compulsory courses really need to be improved as we got exactly the same guest lectures in different courses. »
- The water resources and environment course should not be mandatory. More selectable courses is needed. »
- Höj nivån. Det är för lätt.»
- More mixture between Swedish and international students»
- Pressure and mental health within the master thesis!»
- The experimental course in the beginning of the MP.»
- I think there are a lot of possibilities to speak up, make suggestions and give feedback to Chalmers and the programme staff. However I feel that not much is coming back. It"s like a letter that was sent away and that"s it. I don"t even know who reads the stuff I am typing here. It would be great to hear some feedback on our feedback. Maybe someone could tell us what was learned from the feedback and if that has any consequences of even just explain why smth can"t be changed or is different than the students perceive it. As an international student in IxD it would be great to have a closer relationship to Chalmers with all its traditions (like cortege and the clubs that you see around the campus). but maybe that is more our fault. Also it could be great to form own traditions for the programme and get attention from other students. I think the yearly party around new years is great and is something in that direction.»
- More courses to choose from»
- The lack of available tracks ( Yachts-Motor yachts,Ocean going structures and Vessels, submersible vessels) within the program and the demand in some courses.»
- More available courses to choose between»
- Add a course in economics and politics - would be very useful for the post-master time»
- I would have enjoyed the programme more, if the courses assumed more mathematical maturity on the part of the students (as one should be able to expect from B.Sc. students from Computer Science or related fields). By doing so, the courses could treat their topics more thoroughly and discuss more advanced results. However, I realise that this might be an unrealistic requirement given the diverse background of other students and the skill set of some classmates I interacted with during my studies.»
- n7a»
- Course choices during the spring during year one»
- More focus on Real Estate»
- Remove some of the to specific mantary corses and plan the election bether so you are not forced to read corses irelevant to the track of education you are undertaking within MPBME.»
- Vissa kurser har kännts sämre (läs tidigare svar)»
- Grading croup work. How do you handle a group where someone only wants to pass and another wants a top grade? I am strongly against grading group work. I also believe that group work and other hand-ins should be anonymous.»
- Some evening elective courses and especially courses focusing on structure. »
- nothing»
- The workload needs to be reduced in some cases. I am not lazy (I want to point that out), but the problem with having a too high workload is that you don"t have time to digest the information you receive everyday. This will lead to a very "short term way of learning" when you have to stuff everything inside or brain just to pass an exam. This will in turn lead to the risk of forgetting the knowledge after the completion of a course which is the opposite effect one wants to achieve, considering that we are actually going to work with this stuff afterwards.»
- More actual software development!»
- Even more connection to companies»
- Group work . please do consider the power individual working and thinking. The situation in Chalmers creates the office environment where my ideas are subdued by other group mates. The knowledge horizon of the student is widened only if he is able to prove his individual idea. If the university still believes in cooperation please make the academics to create a team work not a group work. And I also strongly against the evaluation of the individual by their own group it makes the member to engage in a judgmental attitude than as a coworker. This is so weird.»
- More women in a leading roles and more pedagogic education to to PhD students. Enable abroad studies by having all mandatory courses the first year.»
- Facilities (bigger, lighter, more cosy). Amount of computers. Some courses need improvement (see above). Some courses should be added so that there really is 120hp amount of credits to get at the program. »
- More clear communication about some courses which might or might not be about designing technically efficient buildings (many appears to have been dissatisfied with the lack of basic courses on the theory of that subject and in some instances after having entered courses they thought would supply it). »
- Don"t know more than revise the teachers that are not so good. A good way to see how good a techer is is probably to look at the attendance of the lectures. »
- PLT and Compiler Construction can be optimized.»
- The good electives can not be chosen, because I have to spend time on HVAC, SD or SAoT. So -1 semi-compulsory would help a lot»
- The masters coordinator, Elad. From the courses he have teached it has been common that they are very messy in their structure, and he seems to get things to look more difficult than they are, due to a problem of not being short and concise in the information.»
- Some courses described above»
- Either the paths has to be more clear, I wanted the biophysics track but why should I have to take a course in e-Health which is totally different. I think too many courses are mandatory that don"t agree with the tracks. And also it one does not want to take the Tissue engineering courses one does not have another choice but to take the image analysis course.»
- More student activities»
- Often, the first two weeks of all courses in the autumn are general introduction of issues with environmental degradation, which you seem to know quite well after a while»
-
- The repetitive information and less group projects.»
- The electable courses oin the spring semester. In LP3 there were alot of courses but in LP4 not so much. This could be reviewed for an more even distribution.»
- engagemang från lärare»
- Think through the examination to actually test what you have taught the students and that the examination is not dependent on you having the exact same thinking as the examiner had when writing the questions. Broadly defined questions should allow for broad answers, if you want explicit answers then the question must be formulated explicitly. Furthermore continuous critical feedback from students should be a bit more valued by the faculty in my opinion. For example - there is a theory used that none of the students I have met (in both year 1 & 2) think have been useful or have given any results called CK analysis. This have been pointed out several times during the year by the students but the framework keeps showing up as a "useful tool" in every course. The answer from the faculty to this is that the framework is difficult to learn. But if it takes more than 2 years of practicing to learn a framework - then maybe it isn"t a very effective framework to begin with. Since we are expected to use the tool we use it afterwards to get the grades, but no one that I have discussed with actually have a use for it. »
- Ways of examining students should aim to be on a group level due to the nature of the future work environments we will work within. We will probably all work in teams. »
- No comments»
- Nothing!»
- Nothing»
- More portfolio-ready projects. In the current course setup it is hard to reach a level that the projects we do can be presented outside the class. Maybe more encouragement and opportunities to present outside the program. »
- Master thesis organisation!!!»
- Do not know»
- Som sagt, någon kurs om interface design.»
- The nuclear chemistry courses and physics of nuclear reactors»
- Jelke Dijkstra and Johan Funehag»
- Bättre kontakt med industrin och mer tillämpad matematik som faktiskt används. Teorem och bevis i all ära men ska man inte forska så måste man få lära sig saker som gör en användbar.»
- order of the courses, »
- Numerical linear algebra»
- The schedule of drives 2!!! »
- The name of the Computer Networks course since it was basically about mathematical proofs rather than networks.»
- Loosen up the mandatory courses. I also think maybe the mandatory porject course in year 2 could be moved to allow students to to a 1 year masters thesis (Which maybe is possible already?)»
- More practical projects, instead of literature review and reports.»
- better administration etc. from the teachers. better workplaces. ergonomic chairs and tables please. we work... and sit a lot... more than the teachers... room with views. room with good ventilation.»
- Workload Turn to a more practical scope»
- Small adjustments within the courses, which the faculty have got through course evaluations»
- Artificial neural networks should be made optional and changed from teaching the subject mater as statistical mechanics to teaching the students about neural networks. Computational Biology should be made optional. Information theory for CAS should be made more related to the field of CAS and less research oriented, this is a engineering school (right?). »
- The six sigma course.»
- The bibliography used in the Organizational Behaviour is largely outdated. The methodology, evaluation and balance between theory, practice and seminars for the course Technology Based Entrepreneurship seems a bit unbalanced and not entirely cohesive with its goals.»
- we need some sort of reception, we dont know each other in the class »
- Definitely add Matlab preparation, and perhaps some administration in RAC.. possibly BAC should be placed before. »
- Some courses should be with meaning. not just there so they can fill the curriculum.»
- Revise thr courses in study period 4. There are so few courses to choose from if you compare e.g. with study period three. »
- The Building track should be improved, missing a how to build sustainable - course»
- too few semi compulsory courses»
- Some courses should communicate more with each other and create better transitions.»
- The time line of the courses, in some study periods there are so many good courses to choose and the next study period there are just "uniinteresting" courses.»
- That you have too choose 8 compulsory courses out of 11 courses. In the end everybody have taken almost the same courses! I would like a larger freedom in the course selection»
- Give students the chance to choose courses more freely so that they can choose more freely what they want to focus on. »
- Teachers should have more time for students»
- More lectures in smaller groups where the students can discuss more with the teacher, as in the Energy systems modelling and planning course. The "seminar-like" structure could be more and better implemented also during excercises. E.g. the teacher pose a statement and the students have to answer him and reflect over it. »
- Perhaps improve the environmental courses»
- Many lectures have been totally irrelevant with the subject and our professions.»
- Guest lecturers should try harder to tutor in English.»
- remove the HVAC or improve it!»
- Revise some courses and their structures, have more pedagogical and supportive teachers, and remove the mid-presentation part of the thesis, it just takes more time from the actual thesis work but does not improve it, in my opinion.»
- Ssutainable Building var när jag läste den ganska rörig/oklar/trevande, men det var Barbaras första kull å andra sidan.»
- Geotechnics»
- Red thread»
- The geotechics course. »
- More practical stuff, like cases, company events and such.»
- The courses that people have been complaining about but not much happened after that. Tangible, Methods, HCD, Graphical Interfaces. Some teachers are really unstructured and chaotic. More feedback would be great. For some courses we hardly got any feedback at all and did not know why we got the grade. Some grades were done months later. »
- Nothing»
- Remove all of those model-based courses. They"re stupid, no one likes them and we have no need for them after our studies (other than having the knowledge that they"re stupid and we don"t want to touch it in the future).»
- The course Building Acoustics should not be suggested - the outcomes from Introduction to Sound and Vibration are more useful.»
- The time for exams, the dates for the exams. The matlab usage. Made this university and its courses not so much dependent on this software. Not everybody wants to become a software specialist/ programmer.»
- Vehicle dynamics is a course that could be more applied to reality and not so matematical. But more important than that it needs a more passionate about the materia and energetic teacher that explains the concepts more clear and tidily. »
- Must be able to "ackreditera" to civilingenjör.»
- More interesting lectures and less pp reading»
- some teachers are too strict in marking the exam paper.»
- The number of students who fail the exams is ridiculously high in some courses. »
- the previously mentioned parts»
- Better information about studios/courses. »
- Add more environmental law and communication to it. Revise the Science of environmental change.»
- Nothing»
- Financial management course. And structure up Project management course = make the lectures correspond with the exam. »
- Better elective courses. Perhaps suggestions on elective courses.»
- The programme director»
- I think that most of our project works have to big groups. I will be more satisfied if the groups are between 3-4, not 5-7.»
- Better coronation and corporation should be established between Chalmers and GU for better delivery of the courses that they offer together.»
- The HVAC course, and the extreme inbalance in workload when comparing study period 4 to periods 1-3»
- few courses»
- The structure of the program can be tweaked so that for example a course on Analytical Mechanics can be accomodated in Study-Period 1, preferably the first year. There should also be a track of courses aimed towards Condensed Matter Theory, maybe together with the Applied Physics Programme? Apart from that, there is not really anything that needs to be changed.»
- modelling and simulation, e-health the coordinator»
- the large focus placed on written reports»
- The workload was a little bit too low. especially the first semester.»
- Add a shortet introduction to LaTeX. Or place it in the bachelor. It is a b´,powerful tool to use and a lot of students can help other students to learn it but it would be great to acknowledge the program to those who have never heard about it.»
- Fler semi-obligatoriska kurser lp 2, man läser faktiskt höstterminen två gånger på masterprogrammet. Hade hellre velat välja vissa valbara kurser på våren istället för på hösten som jag nu måste.»
- The time perspective. Teachers shall not encourage working late hours and realize that student don"t work as fast as they might do. »
- The name of the masters program is kind of misleading. I thought it would relate more to the embedded systems in todays industry, not drawing circuits and transistors by hand....»
- Better, more in depth explanations by the different tutors to what will be working with before we choose our studios»
- modelling and problem solving. More eligible courses and possibility to study courses at other programs. More individual assignments.»
- The course - Advanced topics in computer systems and networks didn"t give anything to me as scientific and educational value, it created only frustration because of the unclear requirements. Definitely should be revised.»
- More teacher interaction for the projects»
- perhaps the different paths to take could be emphasized a bit more to the students. »
- Condensed matter physics really needs to be looked into. The course is related to grafen and should really be given by the best teacher availible, wich it is not now. »
- The six sigma course»
- The narrow range of elective courses.»
- The coordinators and examinors in the thesis course at Architecture, Housing-studio.»
- Get back Robert Feldt, more industry collaboration in the different project courses, more information to new teachers who are teaching courses, re-think if all courses that has a project really needs an exam. »
- I think there is too much emphasis on construction thorough all the courses!»
- To be blunt: raise the requirements - some students do not have any programming experience, havent studied any physics since high school - and the main problem is that theyre pretty vocal about it and bring down the teaching to their level.»
- Some courses are not that well outlined, while others are extremely good»
- There are so much articles to read.»
- More "räkneövningar" (Ecersises) in ordinary classrooms not in big lecture rooms. Quizzez in the next lessons are very good.»
- Programs should be a bit science driven nor fully engineering based. There should be a balance between those two.»
- The weak courses mentioned above + more mandetory exonomic and buissness courses.»
- The amount of theoretical background given to the softwares is irrelevant. Like the FEM basics. Such courses should be reserved for people who want to pursue a PhD in that field»
- The rigid structures of "this is how we do things - don"t question that". It is an education of entrepreneurship, so I really believe that the structure of the education should be entrepreneurial as well - allowing for more freedom and liberty to design your own education within it.»
- Geotechnics, indoor climate. Better information about the choices that can be made when selecting courses. Not clear that you can choose courses from another school. »
- Possibility to choose from studios under the Master programme Design for sustainable development as well.»
- "Enforce" a closer relationship to industry in these projects. Maybe even propose that students work in the corresponding department for some time. It felt like we worked for (!) the company and not with the company. Furthermore I think that most of the students that did their bachelors degree at Chalmers definitely need more experience in these environments.»
- The two courses mentioned above.»
- the semi compulsory courses I find not so interesting»
- I would like more interaction with other students. I got a feeling sometimes that I am quite isolated with the students in my project groups. »
- Preparatory course for MATLAB»
- Add matlab»
- I expected more practice and connection to industry.»
- The courses Heating Ventillation and Air Conditioning Systems, Sustainable Electric Power Systems»
- Not anything in particular»
- the highly disorganized courses at nuclear Chemistry.»
- Hard to organize exchange with so many mandatory courses the first year. Maybe it is not a problem for Physics/Math bachelor students, for me it was.»
- idk»
- The amount of uncredited work, for example laboratory exercises and computer exercises that does not provide any credits even though you passed them.»
- * Inform every teacher about the rules of Chalmers especially regarding breaks and when to send the grades to LADOK. Because many of them have never heard about these things. * More structured planning of the course schedules so that students can plan their studies as well! * It would also be great if every teacher could have the same way of presenting the schedule so that it is clear where, what and when things will happen!»
- Changes to content of some courses(mentioned) in one of the questions before.»
- The classrooms»
- Nothing in particular. Condensed matter physics needs improvements»
- Elective courses the second year don"t seem that interesting. I would like to have the option to take more PhD courses.»
- Nothing strong to suggest»
- Make sure there are unlocked doors between the studios so that you can mingle around easier. You do not only feel locked out fro other studios but also locked in at yours.»
- Better structure in some subjects such as customer relations»
- More interesting courses to choose from the first Spring semester. Sustainability should be understood more deeply, not only from the business perspective. We could work on actual problems. Now I feel conflicted on the ethical side working a lot with gene manipulation, oil companies, car industry etc. without any questioning as part of the process. »
- No opinion»
- More coordination to avoid similarities in the curriculum. Also, more on electric and hybrid vehicles since they are so important for the future.»
- More flexibility with advanced course choices (since the compulsory elective course can not be that advanced for some).»
- Have better equipment»
- Maybe have some more mandatory courses. It would reduce the time spent for the students to plan for their choice of courses.»
- less literature projects»
- Maybe it would be worth to split the programme into two: Structural Engineering, Building Technology. After first semester we don"t really have much in common. Moreover, this could result in broader pool of courses to choose and hence better preparation in the field.»
- Industrial biotechnology is not so related to biomaterial, and it is difficult to follow up without metabolism engineering background. Thus it is not necessary to keep it as compulsury course.»
- more time with tutors. »
- Heat and moisture and Materials performance. »
- Catalysis and surface engineering lab projects: Too large groups! Major problem to get people working and in the end it is always the same people who has to do all the effort (me included). But this is a problem in many courses whenever there are too large groups.»
- The tuition fee is a little bit high for international students.»
- The courses modelling and simulation and mechatronic design were poorly executed. The content of those courses looked the most interesting of all »
- As previously mentioned, some promotion on social gathering outside school»
- More semi-compulsary courses. More activities between first- and second year students. Make the difference larger between the courses Sustainable Development and Sustainable Energy Futures. (Keep SEF as it is and remove some things from SD that also is included in SEF, and add more perspectives on SD for example extintion of species)»
- A few professors could improve their teaching styles.»
- Few courses could be taken out from the curriculum,few easy and rather technical courses should be included.»
- Nothing»
- more emphasis on lab experiments can be given»
- Despite theory, the cources should consist more about real case connected to the construction industry, e.g. collaboration with CMB here at Chalmers. The courses should contain more workshops where student most be engage with the subject, right now student are less involved with the teacher pushing the power point forward. My suggestion is to test the student about the subject after two weeks effecient lectures, then continue to involve theory with practice consisting of real challenges building sector is facing, where students in groups work and prectice social skill among others. Now a days, lectures are so inefficent with no responsible putting at the students, just exams after 7 weeks. Maybe it is time to discuss some changes? Contact me if you want, I want to help us be better managers and utilize the money we put on this education in a higher extent then we do right now. »
- Competitional high end architecure etc. focus is too high. »
- See Question 26»
- ENM045 needs major revision to be useful for this program, and as well ENM125 to be a useful semi-compulsory course.»
- The fem-structures course could be improved»
- --»
- The attitude of profesors to help students. They are too bussy. They never want to speak with us and it is so difficult to receive a feedback from them. »
- Coordinator»
- Lektionerna är ofta sega. Folk lär sig att man inte behöver gå på lektionerna, man klarar sig ändå. Därav är intresset när man väl är där också ganska lågt. För att få igång samtal måste dessa ske i mindre grupper. »
- More tutorials»
- The GU courses. First, the course goals is not met and poorly updated and second, the course representatives does not seem to know about our background and has spent an entire lecture in describing DNA...»
- It could benefit from a more suitable, enticing name rather than something which sounds as a dodgy, popular-science evening course at GU. At present, I hesitate to put the name of my MSc. program on my CV. The old name, "fundamental physics", is more spot on and if there has to be something with "astro" in it, why not "fundamental physics and astronomy"? Moreover, a closer contact with different research fields through invitations to interesting seminars + information about internship possibilities would be most appreciative.»
- Product Development Project»

41. Do you have any general suggestions for improvement of Chalmers Master programme?

- No.»
- Should relate more to science and prepare for phd.»
- These kind of mandatory tracks should be revised.»
- More information from the start. Thesis should be guided more, more like the kandidatarbetet. Too little information is provided regarding what should be done and when.»
- the only thing I noticed, when I was looking for jobs, were it was hard to know which job to look for! But got 3 to choose between at the end»
- more elective courses to choose between. »
- Some students are admitted without having any competence at all, they end up getting a free ride in all the projects. Make sure to check that they have studied hard subjects before, and make sure to evaluate each person in each groupwork everytime. »
- TIF155»
- No»
- Maybe build more connections between school and industries.»
- More information in english from Chalmers and in the homepages.»
- Have one Industrial engineering master that combines QOM, MEI and SCM to improve the quality. The quality is way too low at times and it reflects badly on the overall civil engineering degree within Industrial engineering and management.»
- Fewer mandatory courses.»
- More courses should be offered. Covering more aspects in acoustics»
- No»
- Yes. Change the course evaluation system. The old system worked pretty fine, why do a change to a worse one?»
- MPDSD. The voluntary course for students of non architecture background was good. It could be designed more to help the students to find out how to use thier backgrounds in the programm. It was more about architects, what does architects do and so on.»
- Try to connect the courses with the working industry to gain a reality perspective e.g. doing study cases at companies, site visits...»
- We need more help for finding a job. »
- Yes! please Do not get consultants in as teachers! :(»
- The feeling of the programm is that you do a bit material courses then it"s "do whatever". There should be a more in depth plan on what a Materials engineer does. Not only have some general materials knowledge. »
- Lower the number of students in the class. Give more feedback on what you are doing and increase the level for passing the courses.»
- Abandon SE as a master programme and focus on providing a few HIGH QUALITY courses based on the following subjects: Requirements engineering, Empricial SE/CS, Architecture and Testing. The programme responsbile reiterates that they have a problem with continuity due to the high rate of change of staff. This should be indication enough that it is not suitable to offer that many courses, more so a master programme. To reiterate, focus on a few HIGH QUALITY courses and make sure you can provide continuity for them. In due time the dept. might gather the knowledge required to add more courses and a master programme. Today, 2014, I feel like they can"t and no one is more sorry for that than we, the students. Also, when designing courses. Please use all those "company contacts" that the dept. has so that courses are not only influenced by researchers. Yes, Chalmers is a research institution, and you want to recruit people to do research, but the students would really benefit by courses having more connection to the industry. Invite people from the industry to guest lecture (happened in some courses), hold workshops, supervise etc. The industry, the students and Chalmers will benefit from this. I once heard that the motivation for placing SE on LN was that the industry is nearby. Unfortunatley, we (the students) rarely saw the benefit of this. I guess it was limited to research and not education...»
- No»
- The programme plan should be overlooked»
- It should be mentioned that 4 semi-xompulsory courses needs to be taken even though you go with the double degree exchange to Stuttgart. »
- no»
- Try to make it more challenging to pass. The higher grades are at a reasonable level of difficulty but barely passing is often too easy. It is supposed to be a Master"s programme after all. »
- Take the perspective of the student in designing the program. Also, a holistic view, covering the bachelor"s & the master"s program, is needed. Include some of the students that have recently graduated to discuss the situation, not only the students that are in at Chalmers. If interested, please reach out to me at 0730-638989 to discuss more.»
-
- I not entirely sure, but we should probably not have to arrange our own trips to study visits (at for example Ruag or Saab). It costs me a lot of money to buy bus tickets.»
- Be sure that the Block scheduals work! There are some courses that have laborations that collide with other courses in different blocks. There is also a problem if attending courses given by GU.»
- nope»
- There are two MPs that are natural continuations from Teknisk Fysik. There is a gap between the two programs for those interested in fundamental physics on a low-energy/multibody scale.»
- Tap into what kind of pedagogical approach Chalmers School of ENtreprenuership has. I am extremely happy with the more mature and less old-school style teaching methods.»
- Revise the course evaluation system. Perhaps discuss ways to get students closer to research. Seems like students working on real projects (even if only on their spare time) is rare here. »
- There should be more options relating to ocean engineering.»
- Most of The courses are relevant. but it is too few practical and Industry oriented courses.»
- The course evaluation doesn"t work, the evaluation forms get sent out by some robot before the courses even finish!»
- In general, I would like to see that the bachelor programs better prepare students for the Master Programs. In my experience, it didn"t feel as if the level of difficulty kept escalating up until the last year of the bachelor program. Instead, the level of difficulty increased up until perhaps during the second year, to thereafter level out. As a result, there was quite a step up from the bachelor to the master program.»
- Teacher should be allowed (and encouraged) to give harsh criticism when deserved. Students shouldn"t be offended if they"re told that something is trivial and that they should understand it at that point. It"s university, not kindergarten.»
- I would like to say that Lena Falkheden is the best techer when it comes to every thing. Admninistration, information and competence and everyone likes her because she is correct and fair!»
- This programme should be called "Software Engineering Methodologies/Research/Theory". Most of people who choose this programme don"t want to become researchers. Make it more practical.»
- more business cases»
-
- I have had horrible experiences with starting my thesis. I would like to suggest better management of the same.»
- Set higher demands of the students who participate in the Master Programmes. During my first three years of Chalmers I did not met many students that made me think "How did they even made it to Chalmers?". During my first year of my master programme it feels like I have had the same quetion about 25% of my classmates. Some of them are really stupid or lazy. My opinion about Chalmers being a school of high reputation is about to change and I feel worried about going out in working life and work with these people.»
- Att lärarna för kurserna i housing-studion måste våga vara mer innovativa, jag tror det har hänt i Olas kurs, men både healthcare och housing for seniors handlar till stor del om ett rationellt tänkande, där det känns som att man kan få fram mycket mer spännande lösningar som rimmar mer med INNOVATIONS for housing, work and healthcare.»
- Interaction between foreign students and teachers. During breaks when the teacher converses with Swedish students in Swedish, one feels unwelcome. Happens quite often in the program. Needs to be changed certainly. »
- Please add more courses from the MPSYS programme as compulsory electives in the second semester of the first year. Especially Mechatronic Design and Embedded Control Systems. Applied Mechatronic Desing is very basic and does not offer anything new to someone coming from the Automation and Mechatronics bachelor on Chalmers. Make Image Analysis and Diagnostic Imaging not complusory for someone more interested in signals, controls and mechatronic systems in the medical world. With the selection being as it is, Diagnostic imaging becomes automatically compulsory for people without prerequisites for Tissue Engineering.»
- Hoppas att ni i framtiden kan ta åt er bättre av elevers förslag till utbildningen. Personligen har jag fått väldigt tråkig respons av mina till en början positiva och engagerade förslag som nu mer har blivit lite uppgivna och buttra.»
- Not really, I think it is mostly really good. »
- Introduce mentoring system.»
- Building...»
- Create a machine learning program»
- Keep it as it is :P»
- See q.26. I see a poor connection between operations and finance and I would therefore appreciate more focus on it, which probably would make QOM students more attractive and prepared.»
-
- more computers...»
- No»
- In some courses there are guest lectures who sometimes (very common) are not familiar with neither projects, assignments or previous lectures, maybe more communication between professors is recommended»
- Clearer information about the selection of courses and the possibility of choosing between a wide number of courses.»
- Change the credits of each course from 7.5 to 6 so that each student need to take 5 courses per term. In other words, the content of a master program needs to reach more advance level than it has today.»
- Traffic masters program? Or maybe add 1-2 courses regarding traffic and urban design. Traffic simulation, Traffic engineering, public transport system, etc.»
- Clearer career opportunities for international students. As they pay very expensive for their studies, they should at least have the equal chances to get a job or something related like their fellow local friends. »
- Maybe make some introductions for people coming from other bachelor programs than the one belonging to the master program, so they can have be better prepared.»
- Implement small projects runned by students of the program and link them to construction companies. »
- Take the introduction weeks more serious and realise Chalmers has a responsibility for bringing the Swedish bachelor students from Chalmers together with Swedish and non-Swedish students from elsewhere. Going away on a trip is not enough of it"s own and without a degree of facilitation, such a trip will only reinforce the established social networks = Swede"s will talk with other Swedes in Swedish and unknowingly exclude international students.»
- Well, If you are going to have a lot of courses dependent on specific software availiable on Chalmers computers. IT MIGHT BE AN IDEA TO HAVE ENOUGH COMPUTERS.... Going 5 students per PC is not viable. two choices for you 1, get more computors or 2, remove those parts of the courses and rely solely on paper assignments (i prefer 1).»
- Greater control of foreign students competences. Some students had never seen maths, more or less.»
- ? »
- More written information about the programmes»
- It is personal opinion that in period 1 is too many interesting courses, while in period 2 not so much»
- The exams period should start at least half or one week after the end of all lectures and assignment-deadlines, otherwise it"s short time to study»
- more promotion to create an international study environment, more cooperation between swedish and international students.»
- In my specific master, i still do not know in which companies I can apply for a job after I ll complete my master. There is a gap between industry information-master students.»
- It should be easier for student to choose courses from architecture since there are many that are interested in that subject, especially if you read infrastructure. Now it is almost impossible to taka any courses at architecture, which is a shame.»
- I don"t have any suggestions. »
- 1) Greatly increase the difficulty of the courses/progame and make it more time-consuming. It should not be enough for a student to just study 3/4 days for the exam and still receive 90/95% on the final exam. This is university, not high school. 2) Focus on understanding, critical thinking, and problem solving rather than just memorizing material 3) Make it more quantitative. It´,s extremely important to make the management/economics courses more quantitative. 3) Introduce "case studies", i.e. assign a specific business case for each lecture. 4) Make the lectures more interactive (like they are in the U.S). This will greatly enhance the understanding and learning. 5) Focus on quality rather than quantity. Better to have a few very good courses than several "bad" ones. »
- Min uppfattning hittills är att man på Chalmers lägger stor vikt vid tentor som ett examinations-medel, kanske för stor vikt. Även om tentor är ett effektivt sätt att få studenter att lära sig mycket på kort tid så uppmuntrar tentor samtidigt till ett kortsiktigt lärande. Chalmers borde se till att ett större antal kurser använder sig av andra examinations-medel, t,ex projektarbeten. Projektarbeten har dessutom, förutom att de leder till ett mer "hållbart" lärande, fördelen att de lär studenterna ett arbetssätt som används av företag.»
- More information about choise of courses outside the program. The information about the ones within the program is very good. I had no (until resently) idea that some of my courses of chioce could be ANY courses, not just the ones listed in the scroll menu at the course selection page.»
- There should be some help desk for student to guide them on finding right department/professor/company for their master thesis. »
- More connection to the industry, ITS A MUST! »
- More interaction design courses»
- Brige between them more! »
- Some social activity the first year would be nice.»
- Maybe a (volontary) summer intro in programming for eg. physics + mathematics students, and a (volontary) summer intro in mathematics for the others, because it seems everyone are lacking some knowledge since before.»
- Stick to the old year schedule. The new schedule looks very bad for january. »
- As mentioned above, the interaction between Swedish and international students could be improved. Due to the language barrier it is hard for non-Swedes to work/socialise with groups of Swedes and both tend to keep to themselves as a result.»
- Introduce international students early and clealy to how to write a report on Chalmers and what is allowed and not, so far the swedish students have had to do all the extra work in all the projects to make sure of this.»
- Be better at pointing out the negative points about hte different programs, don"t try to just sell it. Please MAKE THESE KINDS OF SURVEYS FORM PREVIOUS YEARS AVAILABLE FOR THE STUDENTS! so we can read and get a picture of how the previous year"s students thought about the program. And I stress that we want THE COMMENTS! nobody cares about the numbers good->bad. Remove the need to take a MTS course in order to take you civilingenjörsexamen. The MTS courses really are a TOTALLY WASTE OF TIME! At least then let us read something over at the university. Something that would have been appreciated would be if we could read some course in economics or some language. Work harder to reinstitute the Christmas holiday that will be removed this winter. that is really one of the WORST DECISIONS EVER! It will increase the level of stress for the students tremendously. Lastly increase the student involments in the course evaluations. Don"t pick them at random! My experience tells me that the results is much worse when they had no intentions from the start. It all goes towards some central machinery were nobody cares and the surveys are made just for the sake of gathering numbers for the higher ups. The important things is to have the ability to write comments and suggestions (some surveys even lack a other remarks or suggestions ending were you could write things not specified earlier.) Then let the student representatives read it and be present at the evaluation (I don"t know if that is the case at the master level, which indicates a flaw in the spreading of information). Another problem is that the student isn"t informed early enough that they are representatives. Oh and shut down that awfull pingpong. It only creates headaces for the lecturer and students and serves to shut down the information leading to greater difficulties for the students to actually get a better picture of what the course treats. (reading at the course explanations SELDOM gives the course justice). At the beginning of each year i would have been nice to recieve a mail with information of how the previos years students thought about the programe, which ideas that came up and eventual actions from the administrations to improve the programme. Nice with a survey, hope it results in improvements! »
- no»
- More and better information. Have some seminars about how our master"s programme connects to research, the industry etc. There"s been nearly no information about what a PHD means in practise.»
- For the foreign students: introduce them to Student Portal and PingPong (short introduction would have been fine). Some foreign students had to learn the hard way about these two websites, whereas the former Bachelor students at Chalmers knew everything about it.»
- I would say some of the course content need to be changed for catching up the career market. I would highly recommend a course of how to analyse mass of data under our field.»
- I would prefer alos a focus on more "modern" tools and ways of working with MPDSD-issues. »
- Fix the f*ing block schedule, everything collides. »
- Nope»
- Öka samarbetet med Fundamental fysik. Deras kurser håller i rregel en mycket hög kvalitet och nivå. Lås inte fast er i att "varje institution ska ha sitt masterprogram". Jag vill se ett mellanting mellan Applied Physics och Physics and Astronomy.»
- Always having to share coursework with one or more other students can be problematic, especially if one student wishes to change course after it has started.»
- Like I said in the previous question. It would be great if I as an international student would be prepared or introduced to more traditions that Chalmers has. Maybe that"s more of a bachelor thing though.»
- Don"t do block schedules. Messes up the freedom to chose different courses. With blocks there is a higher risk two courses will be totally impossible to attend if they are in the same block on different programs. With more random schedule, atleast some non-overlap could occur.»
- No»
- The unavailability of tracks and how unclear the path to be followed is inside the course»
- In my opinion, trying to be less accommodating to students from unrelated fields, might free up some resources to provide a higher level of education.»
- organize conferences, support for paper publication, contact with possible employers»
- A new master programme in real estate or a more clear real estate path in DCPM»
- Nope»
- Would have liked more of an introduction week where you could get to know the new classmates better. Especially for me coming from another university.»
- No»
- A small seminar about how this program rolling could be held before students really step into this MP.»
- One will become master in the subject only when the teacher appreciates his individuality. Please make sure that each master student grows his own individual potential not force him to have a complete knowledge of whatever he doesn"t want to focus in his life . thank you.»
- Reintroduction of the course Design for extreme environments. Also, a rotating Reality studio with other target contexts than Kisumu would in my opinion develop both program and connections. »
- No»
-
- No comments»
- make the periods morethan 7 weeks. and be careful about the TA"s!»
- It would be nice to have compulsory elective/elective courses spread out better over the study periods. In lp1 and 2 (that we can choose from both in year 4 and 5) there are only a few courses each, but in lp3 (which we only study in year 4) there are a lot of (interesting!) courses... Would be better to get to choose from some more courses each study period.»
- This program deserve a studio space for students! - a common area where they have a flexible, but organized work environment, because studios are the foundation for any design program. Now student rooms (High and Low) need to accommodate all people and functions (project work, lectures, lunch, social life), what ends up in a big mess, but unfortunately not a very creative one. It does not need to be anything cool or fancy, just a dedicated space where groups can work on their projects, not disturbing others, can leave their work overnight and come back to it next day. The advantages of having a proper studio will be quickly seen in the quality of projects. »
- No»
- Nej»
- Give students more information in the beginning of courses»
- More events are needed to provide the opportunity for international students to know more about their classmates and the environment. »
- the teachers can be more involved. say hello when they meet us in the corridors for example or smile, ask us how we feel if we have questions... »
- Yes, reorganize the program, some of us are actually trying to make that happen right now. A meeting is planed with Mats Granath for the 2 of June where we will deliver our thoughts on the program»
- Lower the number of students»
- More semi-compulsary courses. »
- Seminars often produce little engagement in the audience (students) and have large variability in the quality of their output. It"s mostly an in house or guest expert retelling stories. If the person is charismatic, the result can be inspiring. If not, very little use can be extracted. Increase interactivity and action based activities »
- It"s beneficial to add some auxiliary courses (not the regular 7.5 credits course)to help us learn software e.g. Matlab, ADS, necessary for the regular courses. »
- Installation of video cameras to curb repeated bouts of thefts in the (same) studios »
- More structure and communication between courses.»
- The Programme feels very material oriented at the moment. Either make it more general or inform the students better before they apply.»
- Divide the programme into 2. 1 only for building technology and 1 for structural engineering. »
- Offer the international students a proper swedish course. The reality looks like this: People come from other countries(in our MP around 50%), OFTEN with some basics in Swedish gained in their home-universities. In Sweden they expect to learn more/fluent swedish. BUT swedes love to speak english,i.e. the possibility to learn the language on your own is minimized. Chalmers offers NO professionaly arranged course in Swedish. The students who are interested in learning Swedish quickly loose interest when they realise that they will have to stand in line to a SFI-course the first 6 months in Sweden. A fact is that most swedish companies requires that you know swedish. Result: The students finish their studies and go home. It is such a waste of qualified labour and study money. Please arrange/reintroduce a Intensive course during the first months of studies at Chalmers. (BTW I"m swedish). »
- present more of the available selectable courses»
- Make sure that students get all the support they need and reduce confusion.»
- Kanske att man tydligare visar exempel på vilka slags jobb elevers som har läst inriktningen söker sig till/får.»
- Some courses lack clear directions such as Geotechnics.»
- More company visit and lectures by professionals»
- Perhaps offer more applied math classes (such as the mechanics classes/fluid dynamics) in tandem with the math courses. Currently when I choose to take a course from the mechanics department, they almost always overlap lecture-wise with math program classes. This is quite annoying, and it would be nice if the classes could be arranged better, since the disciplines are so closely related.»
- There should be more external projects that are connected to companies, that way it is more probable that the students also find a job later on. Nothing has been done about this really, only through Master Theses. We are graduating soon and do not know if we can find some nice job because we did not have time during the Masters program to learn much of Swedish and we did not have much contact with companies either. »
- No»
- Don"t listen to the haters. You"re doing just fine (especially compared to other master"s programmes)!»
- The first exam to be on Tuesday and the second on Sunday in the examination week. Include individual projects for the students, not only group projects. It is not always fun to work with others. »
- It would be great to have a complete list of all courses that are related to the program and that counts towards the degree.»
- Must be able to "ackreditera" to civilingenjör.»
- I dont like the layout of the courses - with 100% studios and smaller courses. This makes it very hard to choose other courses form Chalmers outside the architecture program. »
- Try to add more scholarship to non EU student to encourage more talents, and provide career service like introduce more job opportunities to particularly international students, also living and language advices and aids maybe.»
- Opportunities to work with clients and companies.»
- Should add some activities to bring the class together in the start up in september. Especially needed for students coming from other swedish universities.»
- Consider adding a good project course in the same vein as product development or applied mechanics project.»
-
- -More contacts with relevant companies and study visits -Imformation sessions about comming courses»
- I think that most of our project works have to big groups. I will be more satisfied if the groups are between 3-4, not 5-7. »
- Introduction week and more social events with the class »
- more mingling events with companies»
- Increase the level of the courses at the advanced level, in general. Maybe be more strict with required knowledge, as many courses suffer due to varying background of the students. Do not let courses suffer because of this. Make it clear that if students do not have the requirements then it can be tough, but that it is their problem! Also: many courses should look over at which Study-period and in which block they are, so that they do not overlap with similar courses that could be relevant. It would also be good if more lecturers/examiners coordinated their courses so that there is no overlap in the course-contents as well.»
- more presentations in smaller groups, more feedback regarding the presented solutions and how they are to be realised (more focus on the functionality without losing the emphasis on aesthetics)»
- there is a need for mot unity and friendship within the class. More activities is def. needed in the first semester»
- Add more programming (at a start level) to the courses that is not Matlab. »
- More eligible courses and possibility to study courses at other programs. More opportunities to do internships as a part of the education»
- More information about how to start with your thesis both for industrial thesis and university ones, the proposition for thesis should be presented at the beginning of the year not 1 month before the time to start working on it. The procedure for getting thesis proposal approved should be clearly explained before the time for writing not after that.»
- the hope of getting a job would be better»
- No»
- It would be good to get insight into other fields of work than construction. »
- Nothing come to mind»
- More Career Opportunities»
- better planning in the sence that all the material should be available before the course starts on computer»
- Rock on!»
- Make the bachelors student more open to english speaking class mates. The culture is very discouraging and there is a clear divide between swedish and international students when it comes to interaction in the classroom»
- Keep Björn Engström as long as possible. He has a very good pedagogical teaching which is structured. He wants the students to learn. Other teachers should work as he does. »
- Should be possible to choose more courses. To many are mandatory.»
- It would be nice to have a set study room (hall) where most of the people of the course could work together (give more of a team atmosphere, which makes you want to go and spend time at uni). It is really annoying finding group room, which have to be booked and then are still being used by others.»
- Focus more on cooperation with the industry. »
- Don"t only have 100% exams also make the projects count for something.»
- don"t know »
- Some master programmes have various track profiles to choose from. These track profiles consist courses from various departments. Equal attention to such track profiles should be given which I feel is lacking at the moment.»
- Add matlab»
- Revise the MTS-courses. Every master programme should have a MTS-course that is relevant and connected to the other courses.»
- Nope»
- Better support for outgoing exchange students. To my knowledge, few math students go abroad for exchanges, maybe that is the reason. »
- idk»
- Addition of courses like Power System Protection and Smart Grid Systems.»
-
- May be the Knowledgeable professors also should be able to deliver the lectures in an effective way, may be they should improve their pedagogical abilities.»
- Give the whole staff a course in how the natural sciences approaches the search for knowledge. This is what lectures should look like. Enjoy! http://www.youtube.com/watch?v=NNnIGh9g6fA»
- Probably providing or making more chances for students to contact or work or internship in the company»
- Keep them worthwhile, not too geared for industry or management consultant"s position. More diversity among students chosen. More student initiatives. »
- not really»
- No!»
- Counselors and director"s support and advice could be improved.»
- Some kind of web page for each master programme containing relevant master thesis proposals. It should make it much easier for the students to find a project. »
- Some basic courses should be provided such as Matlab for the International students.»
- Add the course project psychology, which is now part of IPM and a course which deals with strategies and methods of working with clients»
- Not too much.I am satisfied within my period in CTH»
- Could improve the number of subjects available to choose from for electives. The options withing the department are really limited.»
- It would be better if international students get more opportunity to interact with program director from the beginnig and with the tutors as well.»
- The time is not enough considering the volume of the courses.»
- not really»
- nothing major»
- Se answer (40). I hope that responsible for DCPM meet the class and bring up questions which are much more bigger than just evaluate the course. We need to discuss together the frustration of the program"s laziness and bad connection to the industry, with purpose to defend the reputation of Chalmers. »
- More professionally related courses. Related to building and industry.»
- No»
- --»
- Change the attitude of profesors to help students properly. »
- Som nämnts, många grupparbeten och gärna i form av workshops som avslutas med en kort redovisning av alla grupper. På så sätt sätter man lite press på eleverna att faktiskt engagera sig. Ta bort så mycket av kateterundervisningen som möjligt, de få som kommer dit är ändå ointresserade för kunskapen går att få på annat håll.»
- Since we don"t have any compulsory courses but only elective compulsive courses, I found it difficult the first semester to get the feeling of belonging to a class. Now I think that I have one, and I also think it"s good that I have been able to design the program myself, but maybe to have some course that ost of the students take compulsory, or maybe just organize some activities for the class. That"s the only thing I have been a little bit disappointed in, that I still don"t know my classmates but the ones I already knew. »
- Inform students to a greater extent about the administrative procedures regarding the master thesis.»
- More involvment from the head of MP»


QUESTIONS ONLY FOR STUDENTS WHO STARTED THE MP 2012 OR BEFORE THAT

Questions related to the second year of a Masters programme

42. After almost finished the program do you know what you are going to work/study next fall

418 svarande

Further study at Chalmers»37 17%
Already got a job in industry»80 36%
Are going to do research at Chalmers (PhD)»19 8%
Already got a international job (industry)»29 13%
Already got an international job (university)»8 3%
Other»44 20%
I dont know»201

Genomsnitt: 3.1

43. Was it difficult for you to find a suitable Master thesis?

817 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

No»107 13%
Not really but It took some time»133 16%
No problem - I got a number of alternatives.»60 7%
Yes especially in industry.»56 6%
Yes especially in Chalmers»11 1%
Yes»23 2%
I dont know - I have not tried yet»58

- No guidance from the program.» (Not really but It took some time)
- There were several suggestions from Chalmers.» (No problem - I got a number of alternatives., Yes especially in industry.)
- My program actually contains two different fields, and I have to take courses both in these two fields even though I only want to focus on a specific one. One the other hand, the courses available for selection is quite limited. In some way it is a waste of time to study some subjects I am not interested. » (Yes especially in Chalmers)
- I got mine from my supervisor of my bachelors work.» (No problem - I got a number of alternatives.)
- Yes! I looked for about 2 months and I talked to 1 professor in CAS about a proposal. I did not find any that fit in industry. At last, I am doing a thesis that is vaguely related to CAS.» (Yes)
- easy peasy» (No problem - I got a number of alternatives.)
- Information and preparation for the Master Thesis is lacking.» (Yes)
- Some more guidance from the school could be good. Especially on what a MT should contain and what is expected from us students.» (Not really but It took some time)
- Yes, it was a problem. But through large amount of effort and time my colleague finally got a number of alternative to choose from. » (No problem - I got a number of alternatives.)
- It was difficult to find a Master thesis that wasn"t trivial a somewhat trivial case. MEI issues often concern strategic problems, which companies seldom present as they are too sensitive. Commercialization or marketing theses are no problem to get hold of but these regarding how to organize a firm approaching a major strategic change, or investigating new technologies, are harder to get.» (Not really but It took some time)
- It is not difficult to get a master thesis but it is not easy to find one that suit student.» (Yes)
- I found a thesis topic in the industry which was rejected by my coordinator. After which my proposal has been changed 3 times and the approval of the topic took 4 long months. All this has happened without my consent which is not acceptable. Being a nonEU international student this was very inconvenient.» (Yes)
- I came up with a proposal myself and did a so-called "minor field study" project in Kenya.» (Not really but It took some time)
- The master program had a evening where companies was invited to pressent their thesises and afterwards we could go to them and ask questions. This was really helpful for me to find a thesis.» (No)
- It is difficult to get in touch with industry if you dont know people there. Once you get in contact and they see ones ability it is no problem.» (Yes especially in industry.)
- Most professors are too busy and also occupied by many other things.» (Yes especially in Chalmers)
- The hard thing was to find a partner.» (Not really but It took some time)
- Being non-Swedish feels like the companies look upon you as 2nd-rate student. Chalmers is lucky that Volvo can suck up so many internationals» (Not really but It took some time)
- I started halfway through the first year, will do my thesis work this fall» (Not really but It took some time)
- Robert Klieger was a large hinderance. We tried 10 different thesis, he said no to all. We choose one with Rasmus Rempling and it was OK from the get go.» (Yes especially in Chalmers)
- Robert Klieger was a great hinderence, but on the other hadn Rasmus Rempling and Björn Engström helped us very much.» (Not really but It took some time)
- Shame on Chalmers! No information about what is expected of us, and no information about what good subjects might be. The administration took ages. I really hope there will be a master"s thesis evaluation sent out, so that the problems can be brought up.» (Not really but It took some time)
- Swedish industry in Göteborg is not prepared to deal with international students» (No problem - I got a number of alternatives., Yes especially in industry.)
- I made some contacts during my time fortunately. I got my thesis through a contact from a guest lecture so more of those are always great and having the opportunity to meet the people instead of only listening is/would be great.» (Not really but It took some time)
- The page on the student portal should be updated better, many of the projects there where no longer available or already taken. » (Not really but It took some time)
- I had to use private connections in industry to get a really interesting thesis.» (Not really but It took some time)
- The process is incredibly different from person to person. The preparatory courses are both burden and blessing and perhaps the subject could be introduced as part of evaluating work done within actual courses (with the intention of developing a long term perspective on the projects by introducing possibilities do continued work within the thesis frame). » (Not really but It took some time)
- I was lucky and was offered a good one before I even stared looking.» (No)
- The entire web site for my master"s program is a total mess. Not only is it hard to find information about how things are done in the master thesis, but also to find good links for where, and HOW, to find a master thesis.» (Yes)
- It should be a 100% acceptance for biotechnology student to get a master thesis at the systems biology and industrial biotechnology departments, otherwise you are basically saying that it is not enough to study biotehnology master at chalmers to get a master thesis there, quit pardoxal I think.» (Yes especially in industry., Yes especially in Chalmers, Yes)
- No comments» (Yes especially in industry.)
- Eftersom jag gör mitt exjobb utomlands var det lite kämpigt i början då jag råkade på bekymmer med ett väldigt ofördelaktigt kontrakt som till sist fick mig att tacka nej. Sedan tog det lite tid att skaka fram något nytt eftersom jag inte riktigt var på hemmaplan och hade kontakter i landet. Sedan fcik jag dock exjobbet på första försöket när jag väl fick fatt i ett bra företag i landet. » (Not really but It took some time)
- As an international student,it is really really really hard to find a thesis in the industry without a Swedish-speaking thesis partner.» (Yes especially in industry.)
- But I was "lucky".» (No)
- I haven"t got a master thesis yet. Professors I contacted just told me to wait. » (Yes)
- I got to do my thesis in Australia, so that took some time to arrange» (Not really but It took some time)
- It can be hard to find a thesis within for example control theory and biomedical engineering. Specially since most of the control courses are in period 3 and 4 which means that you have not yet taken those courses which would be necessary. » (Not really but It took some time)
- The information and help/support from the program when it comes to finding a master thesis could be improved very much!» (Not really but It took some time)
- It was kind of hard to find something in the industry because we were mostly on our own. Also, we had to come up with ideas ourselves and when you come from IT, you are not used to that way. » (Yes especially in industry.)
- Too sharp requirements at the departments who can write a thesis in a certain department (if some exams are not passed it is impossible). No projects from Chalmers in the timber engineering. Poor connection with the companies and not enough number of thesis topics for everybody.» (Yes especially in industry., Yes especially in Chalmers, Yes)
- made one up.» (No, No problem - I got a number of alternatives.)
- My supervisor from my bachelor thesis helped me get this master thesis.» (No)
- I am a double master studen and I"m doing my thesis in germany.» (No)
- I have chosen to do my Master thesis alone in the fall which have been both hard and caused some problems, but now I have found the perfect topic and place for me! » (Yes especially in industry.)
- I made it up myself and got it accepted.» (Not really but It took some time)
- Might have a thesis to start in the fall, but nothing is decided. If I get this thesis then finding one was easy since it was my first alternative.» (I dont know - I have not tried yet)
- I had an option quite early on and I will start with that this summer and finish the thesis during the fall.» (Yes)

44. How satisfied are you with the supervision (so far) of the Master Thesis?

416 svarande

Not at all»4 1%
Not so satisfied»27 8%
Neither/Nor»56 16%
Satisfied»140 41%
Very satisfied»110 32%
I dont know - I have not started yet»79

Genomsnitt: 3.96

- The proposal approval has taken more than 4 months long. The professors at the department were not ready to discuss my issues. The proposal approval system has changed and there is no clear cut instructions of the same. I hope this will be polished for the coming years.» (Not at all)
- I felt frustrated with my supervisor. he has so many students to be supervised and the advice that I got from him is always from another student who he teached» (Not so satisfied)
- The supervisor has not always been prepared for meetings and read what we agreed on.. The supervisor did not initially give me the freedom to plan my own thesis process, but wanted to steer it to a too large extent. This made me less motivated as I am used to manage and take responsibility for my own projects. » (Not so satisfied)
- It seams to lack enough time to supervise my work, and the initial conditions of the thesis were changed» (Not so satisfied)
- Have not gotten so much help. Long time for answering emails.» (Not so satisfied)
- From industry: great, but from Chalmers: NOT at ALL!!» (Not so satisfied)
- It took 5 weeks before I got a supervisor, after that fine. » (Not so satisfied)
- I do not have very much contact with my supervisor» (Not so satisfied)
- If you have a prof as supervisor, should make sure they are not teaching during the study periods where you want them as a supervisor.» (Neither/Nor)
- could of had more dedication form our examinator» (Neither/Nor)
- Have seen the examiner about three times in total (with two weeks left) and my supervisor about five times.» (Neither/Nor)
- advise was missing regarding a study visit. In general was guidance missing in the comments on the thesis work - no clear good or bad comment.» (Neither/Nor)
- Could be more interested and engaged..» (Neither/Nor)
- My supervisor is good, which I"m glad for. But I have to tell you that the pages for how the master thesis works is far worse than they should be allowed to be! The information is spread across several pages, some telling things differentely than others. No where is there any good information to find on how to write a Proposal nor Planning report. No where was it to find how the process with a master thesis is done: what the student need to do and in what order. On the whole, this information should be totally renewed. As it is right now, it is just confusing.» (Neither/Nor)
- What do you mean by supervision?» (Neither/Nor)
- Haven"t really started as of yet.» (Neither/Nor)
- They are a little too busy. » (Satisfied)
- Supervision is mostly offered at the request of the student (we get in touch when we have questions or need help). At the same time, we get prompts for what we are supposed to do and things to keep in mind, tips and such.» (Satisfied)
- Hard to find a supervisor.» (Satisfied)
- Once we (finally) got a supervisor, it"s worked good. He"s not that active, but we have not actively sought his advice either.» (Satisfied)
- Dedicated tutor but unfortunately onw that has a lot of different opinions then my examiner, which is a bit confusing and stressful. Will I get a "bad result" because I"m taking adwise from someone that differs so much from the one passing/failing me?» (Satisfied)
- My supervisor unfortunately has very few hours for supervision but makes a huge effort to still do a good job.» (Satisfied)
- No comments» (Satisfied)
- Morgan Johansson rulez» (Satisfied)
- I am very satisfied with one of my supervisors and not satisfied at all with the other one. » (Very satisfied)
- Very supporting supervisors and a interesting topic.» (Very satisfied)
- Excellent» (Very satisfied)
- Doing thesis work at chalmers and so far I have no complaints.» (Very satisfied)
- My supervisor was epic!» (Very satisfied)
- The PhD student supervising me is fantastic!» (Very satisfied)
- SUPER! » (Very satisfied)
- My examiner/supervisor was very supporting and helpful.» (Very satisfied)
- Satisfied from my supervision at the company. Not much help from Chalmers supervisor.» (Very satisfied)
- very helpful and constructive coaching all the way along» (Very satisfied)
- Although my examinator is from D&IT» (Very satisfied)
- Best supervision one could get!» (Very satisfied)
- my supervisor is accessible, very supportive, genuinely interested in my project and competent in the domain » (Very satisfied)
- Han är superbra och svarar på mail väldigt snabbt, även på helgerna och kan tänka sig handlednigstillfällen även om helgen om det behövs osv. Hatten av! » (Very satisfied)
- We chose our supervisor by our own so we had the chance to impact and choose a supervisor we knew is good.» (Very satisfied)
- My thesis partner and I are getting very good support from our supervisor.» (Very satisfied)
- Would be great to be able to have more supervision time, but whenever we have the supervision it is very helpful and helps us focus.» (Very satisfied)
- I have weekly meetings with my supervisor.» (Very satisfied)
- Great» (Very satisfied)
- Eric Knauss has been very good and helpful the whole period of our thesis. » (Very satisfied)
- I did my thesis in GU, it is still very good.» (Very satisfied)
- The tutorials from my supervisor every time are so impressive.» (Very satisfied)
- knowladgable with the ability to shere this knowladge» (Very satisfied)
- --» (Very satisfied)

45. Do you think you will work (future) in the same area/field as your Masters Programme

417 svarande

Yes (for ever)»96 23%
Yes (for the next 5 years anyway)»131 31%
Probably»147 35%
Probably not»30 7%
Definitely not»1 0%
No opinion»12 2%

Genomsnitt: 2.38

- To some extend, I am engeneering and designing electronical systems, such a pity that the master program does not thach that verry well....» (?)
- Definitely» (Yes (for ever))
- At least if the industry will remain...» (Yes (for ever))
- Or that"s the plan at least!» (Yes (for ever))
- i strongly hope so! :)» (Yes (for ever))
- I regard my masters programme as a very wide area/field. » (Yes (for ever))
- Master thesis has really defined my career path» (Yes (for ever))
- I hope so» (Yes (for ever))
- it"s fun» (Yes (for ever))
- I like the term for ever...» (Yes (for the next 5 years anyway))
- Jag hoppas väl att inom fem år ha avancerat och tagit mig på management nivå i något industriellt företag.» (Yes (for the next 5 years anyway))
- With a multidisciplinary focus» (Yes (for the next 5 years anyway))
- hard to tell.» (Probably)
- If you consider the field as programming: yes. Otherwise, I don"t know.» (Probably)
- I hope so» (Probably)
- Since the Master programme is so broad, it is difficult not to. But I will perhaps not specialize in the way I"d prefer. It depends on work opportunities. Comment for Question 46. While one might have the competence after completing the Master Program for a professional career, many students have trouble performing in a manner desired by employers. Among my acquaintances I time and time again hear that they find it difficult in recruitment situations to frame and solve problems in a limited time-frame. Many also find it difficult to explain what it is they can do and their field of specialty as well as asserting that they know what they"re talking about. These are two issues that I believe can be improved upon at the MEI programme, and other Master programmes.» (Probably)
- Hopefully in a few years.» (Probably)
- IxD field is not very straight forward in terms of what role in a company I can take but I aim to be in a position that bring the skills I learned here to good use.» (Probably)
- No comments» (Probably)
- Interaction design as a smaller part of general IT work.» (Probably)
- I wish to. » (Probably)
- I really cannot say, it would be nice to have some Interaction Design on the job but since it is a new field and not all companies have incorporated it, it might just be on the side. » (Probably)
- It is really hard to get a job in Sweden even if you can speak Swedish... Chalmers education is not a guarantee at all. Now I am working in Gothenburg as a newspaper distributor... That is not normal and prospective.» (Probably)
- Since I"m also taking a MP in civil engineering, there"s the chance I"m working with that a bit first.» (Probably)
- To some extent» (Probably)
- I want to work more towards cityplanning, architecture.» (Probably not)
- I will probably go back to more programming centered job opportunities.» (Probably not)
- It is interesting but the connection between biomedical engineering and control is weak. I do not think that this is a good track since you lean so little about biomedical engineering and you don"t really need to know much about biomedical topics to work with the control related things. » (Probably not)
- I will probably have a job where I am very overqualified for, after 2-3 years unemployment, that is how my future looks like after spending 5 years at chalmers.» (Definitely not)
- I hope so, but probably not in a couple of years.» (No opinion)
- Hard to say.» (No opinion)
- There is a chance for that, but if Im not offered a job at this company I will not exclusively search for jobs in this field» (No opinion)
- Hard to say. I will definitely have use of my "Masters Programme" no matter what i do in the future.» (No opinion)

46. Do you at this point feel prepared (from the Master programme) for a professional career?

418 svarande

Yes definitely»101 24%
Yes but I still need some professional training»245 58%
No I definitely need some more training.»50 11%
No I need much more training»10 2%
No opinion»12 2%

Genomsnitt: 2.01


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.77
Beräknat jämförelseindex: 0.44


Kursutvärderingssystem från