ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering av bonusuppgifter i Matlab 13/14

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-03-31 - 2014-04-28
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»

1. Upplever du att examinationsformen rättvist testade hur väl du utfört uppgifterna?

47 svarande

1 (inte alls rättvist)»14 29%
14 29%
9 19%
7 14%
5 (helt rättvist)»3 6%

Genomsnitt: 2.38

2. Upplevde du att studenter har kopierat någon annans kod istället för att göra uppgifterna själva?

46 svarande

Ja»20 43%
Nej»26 56%

Genomsnitt: 1.56


Vänligen beskriv din uppfattning av uppgifterna och examinationen av dem.

3. Vad fungerade bra?

- Det var ett jättebra initiativ, men tyvärr fungerade det inte. Flera kopierade koder, och fick ibland fler poäng än de som faktiskt skrivit själva koden. Orättvist! »
- Man var tvungen att kunna sin kod ordentligt»
- Ingenting»
- De fungerade bra, för även om folk kunde kopiera kod innan tillfället så brukade dem inte klara av ändringarna vid själva tillfället»
- Typen av uppgifter»
- Uppgifterna var bra och man lärde sig mycket. »
- Bra med små ändringar på uppgifter för att visa att man verkligen förstått »
- Övningsuppgifter så att man kunde lära sig att använda Matlab»
- Tyvärr inte mycket.»
- Lärorikt om man vill lära sig och inte kopierar koden rakt av. Bra att få in mer vana, då man troligtvis kommer använda Matlab mycket i framtiden.»
- Bra typ av uppgifter där man ändå tvingats ha koll på vad all kod innebär osv»
- Uppgifterna gav en större förståelse för kursen.»
- Man var tvungen att förså sin kod för att kunna lyckas. Man kunde alltså inte kopiera någon annans kod rakt av utan att behöva fatta vad den gjorde.»
- Att man verkligen måste kunna koden »
- Man tvingas förstå allt och lär sig matlab bättre»
- Att man fick arbeta i grupp så att man kunde samarbete.»
- Uppgifterna man fick under examinationen var mycket lika de man gjorde inför examinationen vilket var bra.»
- Tycker om idén att modifiera koden för att visa kunskaper. »
- Bra att man under examinationen får ett lite ändrat problem att testa sitt program på, det visar att man har förstått sin kod.»
- Att man verkligen förstod vad man gjorde, eftersom bonus uppgifterna var utformade så att man var tvungen att förstå.»
- Det är bra att man måste lösa en liknande uppgift själv på redovisningstillfället.»
- Matlab uppgifterna var mer relevanta till kursen.»
- Relevanta kunskaper testas»
- MATLAB är ett redskap som är nyttigt att kunna använda sig av i framtiden. Det medför ett nytt sätt att tänka och således vidgar det ens personliga verktygslåda. Det är också en fördel att ha bekantat sig med programvaran i ett tidigt skede, med tanke på den roll MATLAB har i bl a LANA. Det faktum att bonusuppgifterna kunde medföra bonuspoäng var dessutom motiverande, vilket känns välplanerat. »
- Att förhindra kopiering av varandras kod lyckades väl delvis eftersom alla visste att man var tvungen att redovisa på egen hand.»
- Det var mycket bättre att lämna in svar på papper än att någon ska gå runt och godkänna. Vissa fick mer tid än andra då beroende på vart man satt. »
- Jag tror att tanken med examinationen var att visa att man förstår sin kod vilket ju är vad som bör testas.»

4. Vad fungerade mindre bra och bör förändras till nästa år?

- Kanske vore bättre om man fick förklara sin kod, liknande hur labbarna hos Lanan fungerar. »
- Information om hur man skulle/fick överföra sin kod till examinationsdatorerna saknades. »
- Själva redovisningen, det är ner ett stresstest än matlabtest!! Jättedåligt system!!»
- Redovisningen.Två första tillfällena skapade mycket godtycke med mängd hjälp och chanser man fick. Satt man i kanterna passerade examinatorn kanske en eller två gånger. Folk i mitten han redovisa uppåt fyra fem gånger med hjälp och kommentarer imellan. Sista tillfället var väldigt tidspressat. Var för mycket kod som skulle ändras och för svårt, även om man hade koll på uppgiften. Var helt enkelt orealistiskt mycket på väldigt kort tid. »
- Den tidsbegränsade exinationen var FRUKTANSVÄRT dålig och ORÄTTVIS! Speciellt för oss som har intyg på dyslexi/läs- & skrivsvårigheter. Jag hann inte alls visa vad jag hade lärt mig!»
- tidspress tidspress tidspress tidspress tidspress tidspress tidspress tidspress tidspress tidspress tidspress tidspress tidspress tidspress tidspress tidspress tidspress tidspress tidspress tidspress»
- Alldeles för lite tid, fick inte chans att visa vad jag faktiskt kunde, att bara få igång allt tar någon minut, läsa uppgift och sen skriva kod tar mer tid än en kvart eller vad man hade på sig att skriva. Inte bra! »
- Schystare examination »
- 20 minuter utlovades, i LP3 fick vi 13 minuter (från att vi fick sätta oss vid datorn tills vi skulle släppa tangentbordet) för att de inte höll tiderna. Tidspressen förstör tyvärr hela systemet. Spelar ingen roll hur väl man kan koden, bara att mata in den nya datan man givits tar längre tid än den som tilldelats. I allmänhet ett väldigt orättvist system som dessvärre lett till att många avstår (och kommer att avstå om liknande system dyker upp igen) att göra bonusuppgifterna. Synd, då detta naturligtvis leder till ett tappat inlärningsmoment. Tips: snegla på bonusuppgiftssystemet för kursen Linjär algebra och numerisk analys. Rättvist, nyttig inlärning och såvitt jag märkt förekommer inget fusk (ganska svårt att fuska).»
- Jag tycker att det är väldigt stressande att på en begränsad tid behöva skriva kod med en examinator som tittar över axeln på en, det är ju bara bonuspoäng. Jag själv blev avskräckt från att redovisa även fast jag hade gjort uppgiften hemma. Till flervariabeln tittade jag inte ens på labben eftersom jag visste att jag inte orkade redovisa.»
- De som fuskat har i större utsträckning fått bonuspoäng, de som skrivit sin kod själva har oftare blivit utan bonuspoäng. Detta har lett till att folk som inte ens tänkt fuska, börjat. Det nya systemet suger och många är besvikna över att ha lagt ner mycket tid på att lösa uppgifterna, men sen ej fått en rättvis chans att få bonuspoäng. Det har olika utsträckning getts ledningar till studenter vilket gått ut över hur många bonuspoäng som delats ut. Det nya systemet skapar fuskare. Det har funnits för lite tid för att lösa problemen.»
- Vi fick lite för lite instruktioner/undervisning i Matlab. Om vi skulle ha fått mer träning på Matlab skulle uppgifterna kännas lite lättare även om de är på samma nivå (bara att man har mer kunskap), och på så sätt kommer färre kopiera delar av andras kod för att lära sig. »
- lite väl stressat vid rättning. Många upplevde att de inte blivit rättvist bedömda pga stressade handledare»
- De elever som gjorde labbarna kunde komma mycket väl förberedda men ändå gå ifrån labben med noll poäng. Detta eftersom tiden var otroligt knapp vilket gjorde att man kan ha gjort allt korrekt men småfel gjorde att koden inte fungerade. Personligen tycker jag inte att detta fungerade bra. Jag slutade göra dessa bonusuppgifter just på grund av att det var väldigt osäkert om tiden man la ner på förberedelser lönade sig.»
- Om man har någon punkt eller parentes fel är man körd eftersom man knappt hinner redovisa - då fel och sen hinna hitta problemet fixa det och redovisa om. »
- Tiden borde vara längre alternativt färre uppgifter. Det handlar mest om att vara snabb på att ändra sin kod snarare än att lösa en uppgift. Därmed försvinner syftet med examinationen p.g.a. den korta tiden.»
- Examinationerna testade alltför mycket hur felfritt du kan skriva matlabkod på kort tid. Alla som förstod vad de gjort hade klarat sig utmärkt, men tyvärr kunde man glömma att sätta ut en punkt eller något sådan och då inte få någon poäng alls.»
- Kändes mer som de testade stresshantering än matlabkunskap»
- Det var för stor tidspress.»
- Det blev väldigt stressigt att redovisa och även om man kunde koden perfekt, så kunde man få noll poäng för att man skriver ngt litet fel blandar ihop en siffra eller dylikt resulterar i katastrof, skulle hellre vilja se laborationsliknande uppgifter som ger bonus»
- Det var väldigt stressigt och det testade mest elevernas förmåga att skriva rätt i matlab under press. Eftersom det bara rörde sig om att ändra några formler förstår jag inte hur det skulle kunna motverka fusk. Det hade gått utmärkt att få koden av någon annan tillsammans med en instruktion om var man ska ändra.»
- Det var väldigt stressigt under redovisningen och det testade inte alls hur bra man hade förstått uppgifterna utan snarare ens förmåga att hantera en stressig situation. Dessutom vet jag många som verkligen kunde sin kod ordentligt men råkade skriva något litet fel under redovisningen vilket gjorde att de missade flera poäng. Det hade varit bättre att få lämna in sina uppgifter direkt till föreläsaren (som i lanan) eller göra det som en maple TA-dugga. »
- Alldeles för lite tid, blev stressfullt att sitta vid datorn och veta att man endast hade 20 min att fixa allt, jag skriver inte så snabbt på datorn tyvärr»
- Tidspressen. Även om man kan uppgiften så kan man förlora allt på någon skitgrej som man inte hinner undersöka.»
- Väldigt svårt med så kort tidspress. Kan vara att man bara glömt en punkt för att man är stressad och då förlorar man väldigt mycket poäng. Kunde vara svårt med att få redovisa med bara en lärare, så om du nu missat en punkt så hann du knappt kolla igenom koden igen för att fixa till det innan tiden tog slut...»
- Det bör framgå mycket mer tydligt på vilka sätt man får samarbeta och inte.»
- Det är fortfarande lätt att kopiera, och under redovisningstillfällena var det väldigt stressigt och man hann kanske inte riktigt trots att man hade skrivit sin kod själv och så»
- Det fanns ingen kontroll av kod över huvud taget, endast kontroll av grafer eller 4-siffriga tal. »
- Många verkade inte ha skrivit någon kod själv vid något tillfälle. Dessutom tycker jag uppgiften till första kursen saknade relevans. Den innehöll inslag (uppgiften med polära koordinater) som ej gåtts igenom på föreläsningar innan flervariabelskursen.»
- Mycket ont om tid under redovisningen i flervariabelanalys. Det kändes som om det var väldigt få som hann skriva klart alla uppgifterna under examinationen. »
- Ibland fanns knappt med tid för att ändra i koden. Exempelvis om man valt att beräkna derivator på papper och sedan fört in funktionen i programmet istället för att derivera numeriskt.»
- Tidspressen är brutal och det krävs att man har skrivit en riktigt snygg kod för att det ska gå snabbt att modifiera»
- Varje gång har det stressigt under examinationen. Ibland hann man inte ens skriva in sin kod på alla uppgifter trots att man visste hur man skulle göra (bl.a pga att derivering tar tid). Lite utökad tid hade varit bra.»
- En bidragande orsak till att studenter inte klarade uppgifter var den korta redovisningstiden. Dvs man kunde ha förståelse i problemet utan att klara uppgiften. Som vi alla vet så blir det ofta småfel när man kodar, dessa fel blir inte färre under stress.»
- Det var lite ont om tid på en av redovisningarna.»
- Examinationen blev mer ett test på hur snabbt man kunde ändra sin kod, istället för en kunskap inom matematik eller matlab.»
- Mycket stor tidsbrist. Man känner till sin kod innan och utan. Trots det hinner man inte/knappt genomföra de förändringar man måste för att få godkänt på uppgiften. »
- Tidspressen innebär att det handlar om man kan under press sätta paranteser och punkter på rätt ställe mer än om man verkligen förstår vad man och matlab gör för att lösa en uppgift! Ska man ha tid på sig måste en rimlig tid ges speciellt när man inte vet om man har rätt eller fel som de första! Tiden på sista redovisningen var absurd! Om man ska förändra uppgifterna så mycket så måste man få tid att skriva all den koden ( både funktion och deriverad funktion i flera variabler)! »
- Det blev en otrolig tidspress och fastnade man blev det lätt att man inte fick någonting gjort vid redovisningstillfället. Vilket kunde resultera i att man inte fick några bonuspoäng trots att man lagt ner massvis med tid på att göra uppgifterna.»
- Examinationen var på alldeles för kort tid, och hela upplägget lite sisådär. Det förekom att någon som gjort alla uppgifter själv fick noll poäng på examination för att tidsfristen inte räckte medan andra som kopierat någons kod fick poäng pga tur eller bättre stresshantering. »
- Redovisningen testar egentligen inte så mycket om man förstår och kan problemet utan det kollar hur bra du kan ändra vissa delar i koden och skriva helt rätt på punkten korrekt i matlab under en väldigt stor tidspress. Har tyvärr ingen lösning själv på hur det ska gå till men dåligt är det iaf! Finns många fall där folk som inte kunde problemet så väl fast de ändå fick mer poäng än andra som hade lagt ner mycket tid och skrev fel på en punkt eller liknande.»
- Brist på både tid och handledare under redovisningstillfället. Man fick lägga mer energi på att få handledare att titta på ens uppgift än att lösa densamma. Stressmomentet förstörde mycket och även äldre elever som var vana vid matlab tycktes ha svårt att klara uppgifterna rätt på utsatt tid.»


Kursutvärderingssystem från