ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Methods of interaction design 2008, TDA466

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-04-28 - 2008-05-20
Antal svar: 2
Procent av deltagarna som svarat: 5%
Kontaktperson: Pontus Engelbrektsson»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp

1. Describe 3 positive aspects of the course

- 1. lagom mycket arbete 2. bra föreläsningar 3. bra kurslitteratur»
- Not too heavy workload.»

2. Describe 3 aspects of the course that did not meet you expectations

- 1. uppgifterna var lite snarlika 2. duggan var omotiverad 3. -»
- The course literature, many of the lectures.»

3. Please describe 1 positive learning experience you had in the course

- jag fick en bra förståelse för hur man lägger upp en användartest och lite praktisk erfarenhet av utförandet»

4. Describe 2 things you would like to change about the course, and how

- distingera uppgifterna lite mer från varandra»
- The course literature. Why not having a course book/reader such as the one used in Brukarcenterad design at Designingenjör instead of a bunch of useless academic papers? Useful and easy to grasp..»

5. Describe 2 things that you do not want to be changed in the course

- The workload.»


Kursutvärderingssystem från