ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Studiearbetsmilöenkät M2 2014

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-03-17 - 2014-04-03
Antal svar: 73
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Hur trivs du med att studera Maskinteknik på Chalmers?

73 svarande

Mycket bra»52 71%
Bra»18 24%
Så där»3 4%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.32

- Lokaler har byggts (grupprum) men alla är ofta ockuperade, till stor del av maskinstudenter men också stor del studenter från andra program. Det är tråkigt att behöva leta lokaler när ens eget programs resurser blir så snabbt upptagna.» (Mycket bra)
- Bra samarbete med företag och forskning! Finns väldigt bra möjligheter att engagera sig vid sidan av studierna i både föreningsliv och arbete på t.ex. institution.» (Mycket bra)
- Jag gillar alla sociala evenement som bidrar till att man lärar känna nya studenter.» (Mycket bra)
- Bästa valet jag gjort» (Mycket bra)
- Byggarbete under föreläsningstid stör undervisningen. Svårt att höra vad undervisaren säger när de borrar och hamrar..» (Mycket bra)
- Min studiegrupp gör tiden här rolig, samtidigt som dem gör mej motiverad att fortsätta.» (Bra)

2. Tycker du att studierna känns meningsfulla?

73 svarande

Ja mycket»34 46%
Ja»37 50%
Någorlunda»2 2%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.56

- Ja, jag har redan flera gånger haft nytta av kunskap från utbildningen vid praktiska tillämpningar både privat och på företag. » (Ja mycket)
- Allt förutom kursen hållbar produktutveckling känns meningsfullt» (Ja mycket)
- Allt är inte jätteroligt, men jag ser nyttan med varje kurs och tror jag kommer ha användning av dem senare i arbetslivet.» (Ja mycket)
- Ja absolut, men så hör man om hur nedtryckt man blir, fötterna tillbaks på jorden, efter att man gått utbildningen..» (Ja mycket)
- Ibland undrar man vad man gör. » (Ja)
- Ingen uppfattning om vilka jobb som finns anpassade för maskinutbildade.» (Ja)
- Materialen kändes lite krystad. Speciellt vad gäller att lära sig alla olika platser. Sånt behöver man inte kunna utantill egentligen?» (Ja)

3. Tror du att Maskinteknikprogrammet förbereder dig väl för ett arbete som ingenjör?

73 svarande

Ja, helt säkert»44 60%
Ja»25 34%
Någorlunda»4 5%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.45

- Ja, men det kommer inte alls vara lika upplagt eller idealiserat som i många kurser.» (Ja, helt säkert)
- Dess rykte och företag som gärna tar emot en i exjobbet gör oss redo.» (Ja, helt säkert)
- svårt att veta då jag aldrig varit ingenjör» (Ja)
- en utbildning är viktigt men att ha arbetserfarenhet är minst lika viktigt» (Någorlunda)

4. Hur tycker du att samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerar?

73 svarande

Fantastiskt bra»19 26%
Bra»46 63%
Ganska bra»6 8%
Dåligt»2 2%
Mycket dåligt»0 0%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 1.87

- Genom mottagningen hittade man många vänner som har blivit ens studiekompisar. Att plugga ihop är ett sätt att umgås.» (Fantastiskt bra)
- Lite varierande kvalité, dessutom så är det ibland svårt att jobba med bra folk.» (Bra)
- Jag lär mig jättemycke på att samarbeta. Tycker dock att det är svårt när man måste jobba i grupper som inte väljs själv.» (Bra)

5. Hur upplever du möjligheterna att få hjälp av lärare (föreläsare, övnigsledare och handledare)?

Kommentera gärna!

73 svarande

Mycket bra»24 32%
Ganska bra»46 63%
Dåliga»1 1%
Mycket dåliga»0 0%
Har ej sökt hjälp»2 2%

Genomsnitt: 1.76

- Alltid nåbara» (Mycket bra)
- Tummen upp för de institutioner som har olåst dörr så man kan ramla in och be om hjälp!» (Mycket bra)
- Engagemang verkar genomsyra M-programmets kursledare och tillhörande övn-ledare» (Mycket bra)
- Finns en hel del övningsledare som alltid är på kontoret och hjälper gärna.» (Mycket bra)
- Ibland upplever man att lärare/övningshandledare tycker man är besvärlig om man behöver ytterligare hjälp utanför schemalagda tillfällen.» (Ganska bra)
- Överlag bra, i de kurser som övningstillfällen saknas är det svårare att få hjälp och handledning eftersom läraren har mindre schemalagd tid för kursen.» (Ganska bra)
- Det är ofta många som vill fråga föreläsaren under pauserna så det är oftast lättare att få tillfälle att kunna fråga sin handledare eller övningsledare i olika kurser. Jag tycker också att det känns lättare att ta kontakt med övningsledare eller handledare utanför lektionstid.» (Ganska bra)
- För det mesta är "dörren alltid öppen" till föreläsare, övningsledare osv och man kan fråga. Några gånger kan man känna sig dum för att man frågar om något som känns svårt, men som kanske inte är svårt. Några föreläsare/övningsledare bidrar till denna känsla.» (Ganska bra)
- Vissa är väldigt svåra att få tag på» (Ganska bra)
- Tycker fler institutioner borde ha olåsta dörrar, har varit ofta (i tex termon) man fått gå upp och ner flera gånger för att personen inte var i rummet just i ögonblicket man ringde. Inbjuder väl helt enkelt inte lika mycket till att man går upp och ber om hjälp. » (Ganska bra)
- Tycker ofta att det är för många elever per handledare så då frågar jag hellre en kompis» (Har ej sökt hjälp)

6. Känner du dig bekväm med att ställa frågor under undervisningen (föreläsning, övning, lab, räknestuga etc)?

Kommentera gärna!

73 svarande

Ja, alltid»7 9%
Ja, oftast»44 60%
Tveksamt»17 23%
Nej, inte alls»5 6%

Genomsnitt: 2.27

- Det brukar inte vara så många som frågar på föreläsningarna. Räknestugorna är bättre däremot!» (Ja, oftast)
- Det är lättare att ställa frågor i mindre grupper tycker jag. Men då brukar det fungera väldigt bra!» (Ja, oftast)
- Sådär, men jag känner väl oftast att jag inte har förstått tillräckligt bra för att kunna fråga.» (Tveksamt)
- Ibland besvaras frågorna som att läraren tycker att man borde kunna svaret och därför får man ingen vidare hjälp.» (Tveksamt)
- I mindre gruppar är det okej, men på föreläsning känns det inte bra att fråga (även om jag vet att man kan).» (Tveksamt)
- Svårt när det är så stora klasser på föreläsningarna» (Tveksamt)
- Inte så mycket på föreläsningar. Mer på övningar» (Tveksamt)
- På allt förutom föreläsning egentligen. Och övning inför övriga. » (Tveksamt)
- Blyg, ingen annan anledning» (Nej, inte alls)
- En del övningsledare för statik och hållfasthet är otrevliga och nedlåtande. Föreläsaren är däremot duktig.» (Nej, inte alls)
- Nej, man är väldigt rädd att göra bort sig eller säga fel. Trots att alla sitter och funderar på samma sak och att det hade lyft hela klassen om bara någon hade frågat. Alltid knäpptyst, med få undantag.» (Nej, inte alls)
- Får ofta nedlåtande kommentarer från lärare för att man t.ex ligger efter en vecka eller två i planeringen,eller om de tycker att svaret på min fråga är en självklarhet.» (Nej, inte alls)

7. Hur nöjd är du med programanledningens (programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare) insatser för din utbildning?

73 svarande

Mycket nöjd»30 41%
Nöjd»41 56%
Inte så nöjd»1 1%
Inte alls nöjd»1 1%

Genomsnitt: 1.63

- Antagligen det bästa med programmet. De personer jag själv haft kontakt med är Lillian och Mikael. Båda är väldigt engagerade och och förbättrar hela tiden utbildningen. Detta syntes ju också i Universitetsämbetskansliets granskning där vårt program fick högsta betyg! Sådant känns givetvis väldigt kul och motiverande när man är student på programmet.» (Mycket nöjd)
- Man blir bra bemött som student och det känns som man blir tagen på allvar » (Mycket nöjd)
- Jag har ingen uppfattning om vad de gör för insatser, men de verkar väldigt måna om utbildningen så jag är nöjd.» (Nöjd)
- vet ej» (Nöjd)
- Lillian är jättebra» (Nöjd)
- med all respekt så har ja inte någon vidare koll på vad denna ledning gjort så kan inte uttala mej.» (Nöjd)
- Har väl inte varit så mycket i kontakt med dem, men allt verkar funka så är väl nöjd. » (Nöjd)
- behöver mer sammanhängande struktur. Lärarna bör arbeta som ett arbetslag och försöka knyta samman kurserna.» (Inte så nöjd)
- Känner inte att jag hinner lära mig tillräkligt om varje ämne, pga projektinlämningar som ska lämnas in parallellt. Man hinner oftast inte med att göra rekommenderade uppgifter enl. planering.» (Inte alls nöjd)

8. Genomför programmet kursvärderingar på ett bra sätt?

72 svarande

Nej»1 1%
Nej, inte i den utsträckning dom borde»3 4%
Ja, fast det kunde varit bättre»28 38%
Ja»40 55%

Genomsnitt: 3.48

- vet ej» (?)
- De som inte är nöjda med kurserna ställer inte upp på utvärderingarna. Tråkiga och känns meningslösa.» (Nej)
- Vad jag förstår är det låg svarsfrekvens på dessa utvärderingar. Har ni övervägt att i varje kurs ge ut en svarsenkät i pappersform under sista föreläsningen? Kanske kan man ge ut dessa i pausen så missar man inte viktig tentarepetition tid heller.» (Nej, inte i den utsträckning dom borde)
- borde ha kortare kursutvärderingar emellanåt. Då kursvärderingen endast skyndas igenom ändå. Med mindre kursvärderingar på 3-4 itererande frågor kan studenter "fly" från studierna under ett par minuter. » (Nej, inte i den utsträckning dom borde)
- Ger inte möjlighet till tillräkligt öppna svar» (Nej, inte i den utsträckning dom borde)
- Var strängare med att de ska göras. Funkar inte att snällt be som lärare att "snälla fyll i den..." Funkar ej!» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Gör dem obligatoriska skulle jag sagt. Tror egentligen alla vinner på det.» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Ja, de är korta och rakt på. Är de längre kommer folk inte att öppna formulären eller svara utan motiv.» (Ja)
- Ultimat hade varit om man redan i början av kursen fick något dokument som man fyller i allt eftersom, som sedan skickas iväg när kursen är slut. Det är ofta man tänker på saker man vill ha med i kursutvärderingen, men när man väl sitter där efter kursen och ska försöka komma ihåg allt sviker minnet en ofta. » (Ja)

9. Anser du att dina åsikter i kursvärderingarna tas till vara på ett seriöst sätt?

72 svarande

Nej inte alls»3 4%
Någorlunda»15 20%
Ja men kan bli bättre»20 27%
Ja»34 47%

Genomsnitt: 3.18

- vet ej» (?)
- Fler lärare borde ta till sig dom och försöka utvecklas. » (Någorlunda)
- Det som är synd är att det på kursnämndsmöten verkar som att examinator redan bestämt sig för att kursen är bra och argumenterar emot mer än att ta till sig kommentarer från studenter. (Har själv varit på ett kursnämndsmöte men hört liknande från andra studenter)» (Någorlunda)
- Mer feedback och resultat av undersökningar.» (Ja men kan bli bättre)
- Egentligen ingen uppfattning om detta.» (Ja men kan bli bättre)
- Tycker ibland att folk är nöjd i för stor utsträckning istället för att försöka förbättra.» (Ja men kan bli bättre)
- Vet faktiskt inte eftersom jag aldrig läst kursen igen efter ens utvärdering. Men ganska bra skulle jag gissa, föreläsare säger ofta att ditten och datten är ändrat pga åsikter från kursutvärderingar. » (Ja men kan bli bättre)
- jag vet inte, antar det. Det verkar så.» (Ja)
- När jag nu är kursutvärderare så har jag mer förstått att man verkligen använder sig av kursvärderingarna och tar åt sig av positiv och negativ kritik.» (Ja)
- Vid varje kursstart och egentligen hela vägen in i "mål" så påpekar alltid kursansvarig vad som har varit dåligt eller bra tidigare. Samt vad som uppskattats och om man vill ha si eller så i undervisningen.» (Ja)

10. Uppskatta den totala arbetsbelastningen.

72 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»22 30%
Hög»45 62%
För hög»3 4%

Genomsnitt: 3.68

- Den är precis lagom, men hade personligen kunnat vara något högre.» (Lagom)
- Har lite delade åsikter om upplägget i vissa kurser. Å enda sidan är konstruktionsuppgifter bra men samtidigt går egentid till räkning förlorad. Jag personligen lär mig bäst på att räkna själv i kurslitteratur med tillgång till lärare vid behov av hjälp.» (Lagom)
- Fluktuerar ganska mycket» (Lagom)
- Att det varierar från läsperiod till läsperiod gör det svårt att uppskatta.» (Lagom)
- Det är ganska varierande belastning både mellan olika läsperioder men också mellan olika veckor i perioderna även om man försöker jobba framåt » (Lagom)
- Alldeles för hög inom ikot. Vi lägger ner 15-20h i veckan hela vårterminen men får bara högskolepoäng som om det vore en kurs över en läsperiod. Detta tycker jag inte är rimligt» (Hög)
- Väldigt varierande Vissa kurser borde ha mer poäng, tiden som läggs ner är inte den tid som är beräknat för vissa kurser» (Hög)
- Beror på vilken period » (Hög)
- Förväntas ha förkunsKaper som inte alltid finns» (Hög)
- Arbetsbelastningen är hög, men jag tror det höjer nivån på utbildningen så det är bra.» (Hög)
- Man slutar aldrig innan kl 17 och har aldrig en ledig helg.» (Hög)
- Överlag är arbetsbelastningen hög, men i vissa fall känns den för hög. Det blir lätt så när man har flera grupparbeten samtidigt och man inte kan planera över sin egen tid.» (Hög)
- Belastningen har verkligen kommit i vågor inom utbildningen, svårt att säga vad som är bäst.» (Hög)
- Behöver inte dock betyda att det är negativt med en hög belastning. personligen presterar jag bättre när det är lite mer att göra» (Hög)
- Emellan åt för hög, men man överlever och klarar det till slut ändå så är väl okej. » (Hög)
- Jag tycker det är för mycket som skall läras på kort tid. Behöver längre tid på mig för att kunskapen skall sjunka in. » (För hög)

11. Uppskatta hur många timmar i veckan du ägnar åt studier i genomsnitt.

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsåret.

73 svarande

Högst 30 timmar»1 1%
30-40 timmar»21 28%
40-50 timmar»29 39%
50-60 timmar»18 24%
Mer än 60 timmar»4 5%

Genomsnitt: 3.04

- innen aning» (30-40 timmar)
- Om varje läsperiod skulle ha ungefär samma upplägg/struktur skulle mindre tid kunna läggas på att fundera på hur olika kurser skall angripas vecka för vecka.» (40-50 timmar)
- Jag har nästan aldrig en helg fri för att jag måste plugga i kapp.» (40-50 timmar)
- Vid hög belastning är det lätt 50-60h/vecka, en extra insats. Och vid lite mindre belastade perioder är det lugnare första 2 veckorna, sen är det standard 40-50h/vecka som gäller igen» (40-50 timmar)
- Det gäller att ligga i och många kurser kräver att man räknar många uppgifter... Kanske litë väl många?» (40-50 timmar)
- Ytterst osäkert svar. Är så himla ojämnt mellan kurser och mellan läsveckor att det är svårt att uppskatta. » (40-50 timmar)
- Det är ingen semester att bli civilingenjör på Chalmers. Precis så det ska vara.» (50-60 timmar)
- De nya grupprummen är toppen, MEN det är massa icke-maskinare i huset. De har såklart all rätt att vara här Men maskiner borde väl ändå få plats i MASKINHUSET!» (50-60 timmar)
- Bara på en vecka i IKOT läggs det ner i genomsnitt mer än 20 timmar» (Mer än 60 timmar)

12. Vet du var du skall vända dig om studierna känns övermäktiga?

Om ja ange gärna till vem/vilka du skulle vända dig.

73 svarande

Ja»31 42%
Nej»42 57%

Genomsnitt: 1.57

- Studievägledare» (Ja)
- Studievägledare» (Ja)
- MUU eller berörd lärare» (Ja)
- Studievägledare» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- Lillian» (Ja)
- Lilian Sandström» (Ja)
- Lilian Sandström » (Ja)
- Examinator och övningsledare» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- Liljan, kompisar, studievägledare, Enelund.» (Ja)
- ungefär» (Ja)
- Är inte direkt övertygad om att man skulle göra något åt saken ändå » (Ja)
- Klasskamrater» (Ja)
- Lilian » (Ja)
- Till Lilian» (Ja)
- Personligen hade jag vänt mig till mig själv eller nära, men vet ju att det finns folk på chalmers för det såsom Lilian och andra. » (Ja)
- möjligtvis Lilian» (Ja)
- Har inte behövt uppsöka den informationen» (Nej)
- Men jag tror att jag lätt kan ta reda på det om det skulle behövas. » (Nej)

13. Har du någon gång känt dig illa behandlad av någon lärare?

Beskriv gärna situationen om det har hänt.

73 svarande

Aldrig»46 63%
Någon enstaka gång»19 26%
Några gånger»8 10%
Ofta»0 0%

Genomsnitt: 1.47

- Har hänt att en del handledare har en nedvärderande ton när de skall förklara något.» (Någon enstaka gång)
- Under kursen Ingenjörsmetodik upplevde både jag och flera av mina vänner att Göran Gustafsson kunde vara väldigt otrevlig, både under föreläsningarna och när man besökte hans kontor» (Någon enstaka gång)
- Föreläsare i ingenjörsmetodik avvisade våra frågor på ett fruktansvärt otrevligt och nedlåtande sätt. » (Någon enstaka gång)
- Det kan vara så att jag hört "kan du inte det här enkla?" Då blir jag ledsen.» (Någon enstaka gång)
- Övningsledare som var otrevlig pga en "dum fråga".» (Någon enstaka gång)
- Det har hänt att jag känt mig dum för att jag inte förstått när jag ställt en fråga.» (Någon enstaka gång)
- Om man inte har fattat något som är "lätt" och man ställer en dum fråga. Några övningsledare kan vara lite förnedrande när dom svarar på frågan för att man "borde" fatta.» (Någon enstaka gång)
- Har varit någon enstaka gång i undervisningen när fallet tydligen vart trivialt, vilket det verkligen inte är för alla. Professorn som tyckte det var uppenbart slängde ett par nedstämmande ord, milt sagt. Jag är bara en elev som vill uppnå målen, ursäkta.» (Någon enstaka gång)
- Vissa lärare är lite "för bra" och har en förmåga att dumförklara en snarare än att hjälpa en» (Någon enstaka gång)
- Har varit någon enstaka övningsledare som har förmedlat inställningen att alla elever är dumma som inte förstår allt med en gång. (Peter Möller är namnet jag kommer ihåg)» (Någon enstaka gång)
- Dumförklarad på räkneövning » (Någon enstaka gång)
- Finns vissa lärare som visar missnöje när man inte kan någonting som man egentligen borde kunna. Detta gör att man inte heller vågar fråga vilket leder till en ond spiral.» (Några gånger)
- Lärare som varit nedlåtande, saknat förståelse över att vissa saker har man svårare för och att det ibland kan ligga hos läraren att det inte gåtts igenom ordentligt. Fått kritik som att en rapport liknar en Tintin-historia och refererat till en hemsida för Tintin trots att man lagt ner flera timmar på denna rapport och den var inte dåligt gjord eller slarvig. » (Några gånger)
- Under statik och hållfasthet.» (Några gånger)
- Blivit "idiotförklarad" av vissa lärare, bara för att man har frågat något som kanske är enkelt/självklart för läraren. Detta leder till att man undviker att ställa frågor och söker svaren på annat sätt» (Några gånger)
- Nedlåtande kommentarer om arbetsinsats, t.ex om man ligger dåligt i fas. » (Några gånger)

14. Har du någon gång upplevt diskriminering eller kränkning på Chalmers?

Om "ja", beskriv gärna situationen.

72 svarande

Nej»68 94%
Ja, diskriminering»1 1%
Ja, kränkning»3 4%
Ja, både och»0 0%

Genomsnitt: 1.09

- Av manliga studenter» (Ja, diskriminering)
- Citat "Har man inte fått någon poäng på duggorna så brukar det inte gå bra för en" Boström i Statik och hållfasthet kursen» (Ja, kränkning)
- Fått skämmas över min okunskap för en lärare (jag läser trots allt på chalmers så jag är ju ganska smart/normalbegåvad...). "Du fattar ju ingenting". Dessa ord fick jag slängt på mig vid ett tillfälle då jag frågade denna lärare om en svår uppgift som jag behövde hjälp med.» (Ja, kränkning)

15. Vem skulle du vända dig till om du upptäcker/upplever diskriminering eller kränkning?

Kommentera gärna

73 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Programansvarig»28 38%
Studeivägledare»39 53%
Utbildningssekretare»4 5%
Lärare»8 10%
Studerandeombudsman»17 23%
Samo (teknologsektionens skyddsombud)»17 23%
Chalmers jämställdhetssamordnare»9 12%
Chalmers kurator»20 27%
Annan»11 15%

- Eller ja Lilian helt enkelt» (Programansvarig, Studeivägledare, Lärare)
- Kanske borde man gå till "Samo" men hade ingen aning om deras existens förrän nu. Annars är i alla fall jag bekväm med att gå till Lillian eller Mikael om problem likt dessa inträffar.» (Programansvarig, Studeivägledare)
- Känns meningslöst att kontakta lärare eller liknande. Samo och kurator är osynliga, vet inte var någon av dom sitter eller hur man kontaktar dom.» (Annan)
- Skulle mer hålla det inom mig.» (Studeivägledare)
- MUU» (Samo (teknologsektionens skyddsombud), Chalmers jämställdhetssamordnare, Annan)
- kursvärderarna» (Annan)
- Den enda person i listan man har träffat mer än dee de föesta här» (Studeivägledare)
- MUU» (Studeivägledare, Annan)
- M-styret skulle jag först och främst känna att jag skulle kunna gå till. Klasskompisar.» (Studeivägledare, Studerandeombudsman, Annan)
- Lite oklart faktiskt» (Studeivägledare)
- Det beror mycket på vilket samanhang det sker i.» (Programansvarig, Samo (teknologsektionens skyddsombud), Chalmers jämställdhetssamordnare, Chalmers kurator)
- Det beror såklart på hur allvarlig det är...» (Programansvarig, Studerandeombudsman, Samo (teknologsektionens skyddsombud), Chalmers jämställdhetssamordnare, Annan)

16. Om du kunde vrida tiillbaka klockan, skulle du välja programmet igen?

73 svarande

Ja, absolut»42 57%
Ja, kanske»27 36%
Tveksamt»3 4%
Nej»1 1%

Genomsnitt: 1.49

- Det känns som programmet ger många möjligheter i framtiden. » (Ja, absolut)
- Och om inte, definitivt ett annat program på Chalmers.» (Ja, absolut)
- tror det» (Ja, kanske)
- På maskin fås ingen bra uppfattning om hur verkligheten ser ut, tycker jag. Därför är det svårt att säga. Man vet varken vad man lärt sig som är nyttigt i arbetslivet eller det man missat om man istället läst ett annat program.» (Ja, kanske)
- Önskar lite mer praktiska moment. Det kan bli för teoretiskt. Jag trivs bra socialt, så känner inte att jag vill byta.» (Ja, kanske)
- Kanske skulle valt Data?» (Ja, kanske)
- kanske hade tagit läkare om jag hade kommit in där istället, eller maskinteknik högskoleingenjör» (Ja, kanske)
- Jag kom in med inställningen att det löser sig, om man lägger ned tiden. Vilket det har gjort. Men trodde aldrig ribban skulle vara på denna höjd. //M2:are» (Tveksamt)
- Studentens psykiska hälsa verkar inte vara prioriterad» (Tveksamt)
- För mansdominerat» (Nej)Kursutvärderingssystem från