ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kolloid & ytkemi efter tentamen / Kandidatarbete

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-04-08 - 2008-04-20
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Kim Höglund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers

1. Jag har läst och godkänner villkoren utskickade i mailet.*

10 svarande

Ja»10 100%

Genomsnitt: 1

2. Tentamenskod:*

- EP772»
- LR504»
- RY306»
- EP777»
- YE622»
- PX720»
- SS304»
- YS407»
- KFK176»
- EY999»

3. Kön:*

10 svarande

Kvinna»6 60%
Man»4 40%

Genomsnitt: 1.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

4. Nu när du gjort tentamen, saknar du något i kurs PM?*

10 svarande

Ja»0 0%
Nej»10 100%

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

5. "Kursen mål stämmer tydligt överrens med tentamens utformande"*

10 svarande

1 = Instämmer inte alls»0 0%
0 0%
0 0%
8 80%
2 20%
6 = Instämmer helt»0 0%

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

6. Vad hade du mest hjälp av under tentamen?*

10 svarande

Kurslitteraturen i sin grund»0 0%
Kurslitteraturen + Egna anteckningar»8 80%
Egna anteckningar»2 20%

Genomsnitt: 2.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

7. "Fler handledda räkneövningstillfällen hade förbättrat mitt tentamensresultat."*

10 svarande

1 = Instämmer inte alls»0 0%
1 10%
2 20%
3 30%
3 30%
6 = Instämmer helt»1 10%

Genomsnitt: 4.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

8. Gav laborationerna dig relevant kunskap inför tentamen?*

10 svarande

Ja»9 90%
Nej»1 10%

Genomsnitt: 1.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

9. Hade en power point innan/på föreläsningen hjälpt dig i din förståelse?*

10 svarande

Ja»3 30%
Nej»7 70%

Genomsnitt: 1.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

10. Vad tycker du är bästa metoden för inlärning i undervisningen?*

Fler alternativ kan väljas.

10 svarande

Klara och tydliga föreläsningar»7 70%
Handledda räkneövningar»3 30%
Projektarbete»0 0%
Case(flera små projektuppgifter med fokus på problemlösning)»0 0%
Laborationer»0 0%
Eget arbete»0 0%

Genomsnitt: 1.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

11. Vad skrev du på tentamen?*

10 svarande

Gick inte upp»0 0%
1 10%
2 20%
3 30%
4 40%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

12. Överrensstämmer det du trodde att du skulle skriva på tentamen med ditt verkliga tentamensresultat?*

10 svarande

Underpresterade»3 30%
Överrensstämmer»3 30%
Överpresterade»4 40%

Genomsnitt: 2.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

13. Brukar du generellt underprestera på tentamen?*

underprestera = du kan inte tillgodogöra dig dina verkliga kunskaper i ämnet under tentamen

10 svarande

Ja»1 10%
Nej»5 50%
Ibland»4 40%

Genomsnitt: 2.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

14. Vad passar dig bäst för din inlärning?*

10 svarande

Ensam»4 40%
Grupp»6 60%

Genomsnitt: 1.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

15. Vad motiverar dig att plugga och hålla glöden uppe?*

T.ex sport, familj, föreningar, framtida karriär etc.

- Är en sån jävla tävlingsmänniska, varje motgång motiverar till att kämpa ännu hårdare!»
- Framtida karriär, intresse.»
- Vänner i klassen, familj, framtiden»
- Framtida karriär, samt att det är intressant. Dessutom kan jag ofta motivera mig med att klarade tentor leder till längre ledigheter.»
- Träning, framtida karriär.»
- intressesant ämne, krav på mig själv att prestera, bra vänner att plugga med, förening»
- Träna, umgås med vänner, att jag fått bättre kontakt med klasskamraterna iom medlem i förening, att veta att det är en bra utbildning med status»
- föreningsliv, vänner, träning, positiv feed back då man erhåller bra resultat»
- ..»
- Vänner, Kunskapen, »

16. Rangordna tentamens svårighetsgrad, innan det att du fick resultatet?*

10 svarande

1 = Svår»0 0%
3 30%
3 30%
3 30%
1 10%
6 = Lätt»0 0%

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

17. Vilka kursmoment var svårast?*

Välj upp till tre alternativ.

10 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ytenergi & ytspänning»0 0%
Bubblor & droppar»6 60%
Adhesion & kohesion / Vätning av ytor»2 20%
Monolager»1 10%
Ytaktiva ämnen»0 0%
Miceller»2 20%
Laddade ytor»2 20%
Intermolekylär växelverkan»2 20%
Flockulering»6 60%
Emulsioner & skum»2 20%

- Krafter. Det mesta var ganska krångligt innan man hade satt sig in i det. » (Bubblor & droppar, Intermolekylär växelverkan, Flockulering)

18. Har utformningen av frågorna varit tydliga och lättolkade?*

För att kunna utvärdera oss själva, ber vi er om hjälp. Här följer ett par frågor om våran enkät. Var vänlig och motivera alla dina svar.

- Ja, inga problem»
- Ja, man har lätt kunna förstå dem»
- Ja, det har varit bra»
- Ja, det har varit lätt att förstå och funnits flera och bra alternativ. Det gick dock inte att välja flera alternativ på fråga 10.»
- Ja, men man kan inte klicka i flera alternativ på fråga 10 ovan.»
- Ja, men ibland är svaret inte svart eller vitt, borde finnas ett mellanting. Ex "hur pluggar du bäst?", det beror ju på.. Frågorna har ibland varit riktade»
- Vissa måste man tänka till på, kan nog vara svårt om man gör den på papper på en rast»
- fråga 9 förstår jag inte, fråga 10 kunde jag inte alls välja flera alternativ»
- ..»
- JA»

19. Har våra frågor varit bättre utformade än den centrala kursutvärderingen?*

- JA!!!!»
- Ja eftersom frågorna verkar vara ställda i ett syfte för just denna kursen. Inte bara utifrån någon central mall. »
- Ja, mer individuella svarsalternativ»
- Ja, i de utvärderingar som brukar ske ges allt för lite tid och plats till kommentarer och motiveringar, och det är bättre att var och en får tala om vad den tycker, än att man ska hålla med vad andra i klassen tycker. Dessutom brukar det ofta strula och vara rörigt när utvärderingarna ska göras.»
- JA!!!»
- ja, eftersom de bara riktar sig till en kurs och ni själva vet vad ni vill ha ut från utvärderingen»
- Ja!»
- nej inte direkt»
- ..»
- Ingen större skillnad»

20. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med på en kursutvärdering?*

- Utvärdering av de olika föreläsarna, eller det kanske var med i förra enkäten?!»
- nej»
- "Vad tyckte du om kursen som helhet?" "Var det en bra kurs som passar i din utbildning?" »
- Vilka förbättringar generellt i kursen som skulle kunna göras till nästa år.»
- Nej.»
- Var kursen rolig/intresseant?»
- Om tentamen motsvarade kursinnehållet och om den var bra. »
- inte som jag kan komma på»
- ..»
- hur nöjd är du med kursansvariga respektive övriga handledare såsom tex doktorander. »

21. Vad tror du är den bästa utvärderingsformen, enkät på papper eller webben?*

10 svarande

Papper»3 30%
Webb»7 70%

Genomsnitt: 1.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

22. Egna kommentarer:*

-
- nej»
- Inga»
- ...»
- Vid datorn sitter man mer och tänker efter ordentligt, på papper gör man det snabbt på en rast och med mycket ljud omkring sig.»
-
- Bäst metod för inlärning: även Handledda räkneövningar, laborationer och eget arbete. (Gick inte att markera flera)»
- ...»
- ..»
- inga»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.35

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.35
Beräknat jämförelseindex: 0.55

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från