ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fasta tillståndets fysik - kompletterande kursutvärdering, FFY012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-03-16 - 2014-03-30
Antal svar: 45
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Bengt-Erik Mellander»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kompletterande frågor:

1. Hur mycket tid lade du på kursen totalt inklusive schemalagd tid per vecka?

45 svarande

0-8h»6 13%
8-16h»25 55%
16-24h»10 22%
24-32h»3 6%
>32h»1 2%

Genomsnitt: 2.28

- Pluggade bara inför duggan någon dag innan. Samma sak med tentan» (0-8h)
- Saknade rekommenderade övningsuppgifter. Det övningshäfte som fanns att tillgå var svårt att följa och många uppgifter lärde man sig inte speciellt mycket på. » (0-8h)
- Det var alldeles för lite.» (0-8h)
- Studerade lite i början pga. operation men destomer i slutet.» (8-16h)
- Mycket med kandidatarbetet, så jag lade förmodligen kring 15 timmar/vecka på Fastan inklusive föreläsningar, övningar, labbar och labbförberedelser, om man slår ut det över hela läsperioden.» (8-16h)

2. Hur stor del av undervisningen deltog du i?

45 svarande

0%-20%»4 8%
20-40%»2 4%
40-60%»4 8%
60-80%»4 8%
80-100%»31 68%

Genomsnitt: 4.24

- Ville (och borde ha) gått på mer, men lyckades inte vara i skolan tillräckligt mycket.» (40-60%)
- Gick inte på alla räkneövningar eftersom jag inte tyckte det gav något. » (60-80%)

3. Föreläsningarna stödde mitt lärande väl

45 svarande

Instämmer inte alls»3 6%
Instämmer lite»4 8%
Neutral»15 33%
Instämmer mestadels»19 42%
Instämmer helt»4 8%

Genomsnitt: 3.37

- Jag gick bara på två av Maths föreläsningar men de var undermåliga. Dåligt förberedda, ingen entusiasm och man förstod inte alls sammanhanget. Mats föreläsningar kan jag inte uttala mig om.» (Instämmer inte alls)
- Besökte inte dem. Svårt att höra under första halvan av föreläsningar.» (Instämmer inte alls)
- Ostrukturerade föreläsningsanteckningar på tavlan. Alldeles för många : tecken. Vissa föreläsningar innehöll även för mycket härlednignar, istället för att visa hur teoremen används» (Instämmer inte alls)
- Den var så svår och abstrakt att det inte hjälpte så mycket» (Instämmer lite)
- Deltog ej.» (Neutral)
- Saker som tas upp på ppt fastnar aldrig. Om en del av kursen är på tavlan och en annan del på ppt ska mycket till för att man inte ska prioritera ner det som är på ppt. Nu behandlade tentan en del av det som togs upp på ppt, vilket jag inte alls hade räknat med.» (Neutral)
- Lite ostrukturerat bitvis.» (Neutral)
- Mats Granaths föreläsningar var mycket bra. Maths Karlsson verkade lite väl uttråkad för att man själv skulle bli intresserad.» (Instämmer mestadels)
- Dåligt med power-point-presentationer när det var viktiga saker som togs upp (vissa saker kom på tentan). Mycket mer pedagogiskt att lära ut det via svarta tavlan!!» (Instämmer mestadels)
- Det var väldigt rörigt med bokningen av föreläsningssalar. På det sättet verkade kursen vara väligt oplanerad.» (Instämmer mestadels)

4. Det fanns goda möjligheter att ställa frågor.

45 svarande

Instämmer inte alls»2 4%
Instämmer lite»2 4%
Neutral»12 26%
Instämmer mestadels»16 35%
Instämmer helt»13 28%

Genomsnitt: 3.8

- För få övningar och för få konsultationstillfällen» (Instämmer inte alls)
- Bra med extrainsatt konsultationstid» (Instämmer helt)

5. Antalet exempel som togs upp var bra

44 svarande

instämmer inte alls»5 11%
instämmer lite»9 20%
neutral»17 38%
instämmer mestadels»9 20%
instämmer helt»4 9%

Genomsnitt: 2.95

- Deltog ej.» (?)
- Det togs upp väldigt få exempel under föreläsningarna, vilket gjorde att man inte riktigt alltid kunde koppla teorin till konkreta övningar.» (instämmer inte alls)
- Nästan inga exempel, stor brist i kursen.» (instämmer inte alls)
- Behövs många fler exempel då boken ej innehöll några exempel och antal övningstillfäller var få» (instämmer inte alls)
- Vill ha fler exempel» (instämmer lite)
- Det togs inte upp så många diskreta exempel» (instämmer lite)
- Det hade kunnat vara fler» (instämmer mestadels)

6. Räkneövningarna stödde mitt lärande väl.

44 svarande

Instämmer inte alls»2 4%
Instämmer lite»3 6%
Neutral»11 25%
Instämmer mestadels»16 36%
Instämmer helt»12 27%

Genomsnitt: 3.75

- Deltog ej.» (?)
- Jag tyckte inte att jag fick ut något av att gå på dem, det beror på att upplägget hade vis sövande effekt på mig jag kan inte riktigt peka på specifika detaljer» (Instämmer inte alls)
- Räkneövningsledarna var duktiga men jag tycker inte att uppgifterna de räknade var relevanta för kursen. Jag önskar att övningsuppgifterna hade liknat dem på tentan mer.» (Instämmer lite)
- önskar att det fanns tid att själv räkna under dessa timmar» (Instämmer lite)
- Gick ej på räkneövningar» (Neutral)
- Besökte inte dem.» (Neutral)
- Gick inte på dom.» (Neutral)
- Deltog ej.» (Neutral)
- Tyckte att själva uppgifterna var ganska dåliga. Formuleringarna var svåra att förstå och många gånger fick man inte ut speciellt mycket av dem. Tror att bättre uppgifter som liknar de uppgifter som vi hade på tentan hade varit bättre!» (Instämmer mestadels)
- Mer konsultationstillfällen hade inte varit fel.» (Instämmer mestadels)
- Hög kvalité på räkneövningarna. Mycket bra jobbat, ryssen. Dock för få tillfällen till antalet» (Instämmer helt)
- Det vore bra med mer räkneövningar/räknestugor.» (Instämmer helt)

7. Laboration F2, Lauefotogram, fungerade väl

44 svarande

Instämmer inte alls»4 9%
Instämmer lite»7 15%
Neutral»6 13%
Instämmer mestadels»21 47%
Instämmer helt»6 13%

Genomsnitt: 3.4

- Det hade varit mindre jobbigt om alla reflexer hamnade där de skulle hamna (utrustningen är visst inte i toppskick), och om man fick veta i förväg att man bör välja punkter nära varandra (större vinklar ger fler möjliga plankombinationer, d.v.s. fler kombinationer att kontrollera....). Att se diffraktionsmönster och förstå hur de hänger ihop med kristallplan var bra, men det måste gå att flytta fokus bort från det hopplösa "kolla kombinationer på ett papper".» (Instämmer inte alls)
- Känns dumt att labba med en föråldrad teknik som förkastades för snart 100 år sedan. Braggdiffraktion ger både mer information om materialet och är lättare/säkrare att utföra.» (Instämmer inte alls)
- Gammal utrustning som ej fungerade. Slå i tabell är knappast jätteintressant.» (Instämmer inte alls)
- Det var väl inte den mest givande laborationen. Handledaren var bra dock.» (Instämmer lite)
- Ganska dålig labb som inte alls gav särskillt mycket. Utrustningen var gammal och inte kalibrerad vilket gjorde att metoden inte fungerade om man inte valde rätt punkter. Dessutom tog det onödigt mycket lång tid att sitta och para ihop plan manuellt, ett arbete som hade kunnats göra med hjälp av ett program i matlab istället. » (Instämmer lite)
- Första halvan var bra men förstod inte alls meningen med att sitta och leta i tabellerna för hand efter vilka vinklar som stämde! Antingen tycker jag att man skulle göra det med hjälp av en dator eller bara säga att så här kan man göra utan att man behöver göra det.» (Instämmer lite)
- Kändes lite onödig eftersom denna teknik ej används så mycket längre.» (Neutral)
- Hyfsat tråkig och oinspirerande labb som gott kan slopas framöver.» (Instämmer mestadels)
- Kändes lite fånigt att vi fick göra en massa extrauppgifter när vi var snabba. » (Instämmer mestadels)
- Allt fungerade bra och handledaren var duktig, men den kändes inte särskilt meningsfull.» (Instämmer mestadels)
- Jobbig» (Instämmer mestadels)
- Ganska tråkig» (Instämmer mestadels)
- Fungerade väl gjorde den men den var inte speciellt rolig.» (Instämmer mestadels)
- Denna labb tillhör en av de bättre där de gav ett bra exempel på den teori som gåtts igenom» (Instämmer helt)

8. Laboration F7, Lågtemperaturfysik, fungerade väl

45 svarande

Instämmer inte alls»0 0%
Instämmer lite»1 2%
Neutral»1 2%
Instämmer mestadels»11 24%
Instämmer helt»32 71%

Genomsnitt: 4.64

- Jättebra och pedagogisk handledare, men alldeles för mycket väntande. Man hade kunnat plocka bort några av de mest tidskrävande momenten och ändå lära sig precis lika mycket.» (Instämmer lite)
- miss i schemat gjorde att många fick labba sent på kvällen.» (Instämmer mestadels)
- Mycket mer intressant och välplanerad labb.» (Instämmer mestadels)
- Kanske inte så himla lärorik egentligen, men intressanta fenomen och kul att få se på grejerna.» (Instämmer mestadels)
- Pier Paolo är jäkligt duktig och jättebra pedagog!» (Instämmer helt)
- Detta var den helt klart bästa laborationen, man fick se fysiken på riktigt och man höll sig alert under hela labben.» (Instämmer helt)
- Hade Maria som handledare under denna labb och hon var kanon! Positiv, inspirerande och duktig på att lära ut! Det är kanske på tiden att uppdatera PM:et dock..?» (Instämmer helt)
- Bästa labben!!!» (Instämmer helt)
- Fräck labb och man lärde sig mycket då labbhandledaren hann ta upp en hel del teori mellan de olika momenten.» (Instämmer helt)
- Ytterst intressant» (Instämmer helt)
- Vår labbhandledare var väldigt bra» (Instämmer helt)
- Väldigt intressant» (Instämmer helt)
- Väldigt duktig och inspirerande handledare.» (Instämmer helt)
- Häftiga grejer! Roligt att se Bose-Einstein-kondensation. Det som kan förbättras är att det var lite mycket dötid.» (Instämmer helt)
- Väldigt rolig labb, fungerade som den skulle. Kanske inte jättegivande i utbildningssyfte, men väldigt trevlig att göra.» (Instämmer helt)

9. Laboration F9, Elektronmikroskopi, fungerade väl

45 svarande

Instämmer inte alls»3 6%
Instämmer lite»2 4%
Neutral»7 15%
Instämmer mestadels»16 35%
Instämmer helt»17 37%

Genomsnitt: 3.93

- Inget avancerat eller lärorikt. Slösade bara tid på att låta alla testa mikroskopet.» (Instämmer inte alls)
- Varför ska man sitta och göra ingenting medans övriga medlemmar i gruppen styr mikroskopet i första halvan, för att sedan dra över på tiden när det kommer till en räkneövning på slutet? Borde vara mycket effektivare att dela in labben i mindre grupper än 8 pers som väntar på varandra????» (Instämmer inte alls)
- Att handledaren glömde dyka upp var pinsamt och får inte hända.» (Instämmer inte alls)
- osympatisk labbhandledare och oplanerad tid, drog över.» (Instämmer lite)
- Tråkigt upplägg. Jag förstår vikten av att ha med en sådan här laboration men då den utfördes i halvmörka rum med föga stimulans då det mest gick ut på att titta på så hade jag svårt att hålla mig vaken. Dessutom så var det väldigt lite koppling till kursens teoretiska undervisning.» (Instämmer lite)
- Lite långdragen labb. Särskilt med räkneuppgifterna på slutet. » (Neutral)
- Elektronmikroskopi har egentligen inte så mycket med kursen att göra, men det var definitivt en intressant erfarenhet.» (Instämmer mestadels)
- otroligt svårt att veta vad man skulle leta efter» (Instämmer mestadels)
- Kändes något lång i förhållande till vad man fick ut. Annars en ganska bra introduktion till elektronmikroskopi.» (Instämmer mestadels)
- Inte så mycket "laboration", men fungerar mycket väl som "förevisning".» (Instämmer helt)
- Intressant labb och övningsuppgifterna i slutet var väldigt givande.» (Instämmer helt)
- Bra» (Instämmer helt)
- Än en gång rolig laboration, fungerade som den skulle, men inte heller jättegivande.» (Instämmer helt)

10. Laboration F12, Sveptunnelmikroskopi, fungerade väl

45 svarande

Instämmer inte alls»0 0%
Instämmer lite»3 6%
Neutral»7 15%
Instämmer mestadels»21 46%
Instämmer helt»14 31%

Genomsnitt: 4.02

- Fick inte ut jättemycket av denna, lärde mig mest att platina/iridiumtråd är dyrt och att det är svårt att göra en bra "tip".» (Instämmer lite)
- trist att det mest var att titta.» (Neutral)
- kan vara roligare om man är tydligare med vad som kan vara felfaktorer m.m. » (Neutral)
- Labben var intressant men kändes utdragen. Den sista timmen gick för oss ut på att ändra lite inställningar utan något direkt mål eller att man lärde sig något.» (Instämmer mestadels)
- Bättre genomförd än F9 men även här var det bristande relevans till teorin. Det hade till exempel varit intressant att titta på atomiska formfaktorer för de material som betraktades.» (Instämmer mestadels)
- Läs Elektronmikroskopi.» (Instämmer mestadels)
- Kul att få leka med grejerna. Tyvärr saknade vi kunskap om vilka parametrar i mjukvaran som gjorde vad, så det var ganska mycket lotteri över vilka grupper som fick bra bild. Det hade varit toppen om lab-PM gick igenom mjukvaran man använder, och om man slapp klippa egna spetsar.» (Instämmer mestadels)
- Lärorikt och bra handledare, men hade kunnat göras på två timmat istället för fyra. Korta ner!» (Instämmer mestadels)
- Bra labb även om det kunde vara svårt att få till en bra spets.» (Instämmer mestadels)
- Kändes väldigt slumpartat om man fick en bild eller inte. Annars okej.» (Instämmer mestadels)
- Mycket bra» (Instämmer helt)
- Rolig och givande, men tvivelaktig relevans till övrigt kursinnehåll.» (Instämmer helt)Kursutvärderingssystem från