ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Inledande teknisk kommunikation - kompletterande kursutvärdering, FKA150

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-03-16 - 2014-03-30
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Bengt-Erik Mellander»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk matematik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Kompletterande frågor:

1. Hur mycket tid lade du på kursen totalt inklusive schemalagd tid per vecka?

23 svarande

0-8h»19 82%
8-16h»1 4%
16-24h»2 8%
24-32h»0 0%
>32h»1 4%

Genomsnitt: 1.39

- Väldigt lite, kanske ca max 1h/vecka utöver föreläsningarna. » (0-8h)
- Bara arbete under 3 veckor, lade ca 8h de veckorna» (0-8h)
- Usch.» (0-8h)
- Då det var en så liten kurs krävdes inte allt för mycket tid för att klara uppgifterna » (0-8h)

2. Hur stor del av undervisningen deltog du i?

23 svarande

0%-20%»1 4%
20-40%»2 8%
40-60%»1 4%
60-80%»4 17%
80-100%»15 65%

Genomsnitt: 4.3

3. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

23 svarande

inte relevant»3 13%
lite relevant»6 26%
neutral»5 21%
relevant»6 26%
mycket relevant»3 13%

Genomsnitt: 3

- Det känns som att själva färdigheten att kunna stå och prata inför folk är bra. Däremot kändes denna kurs väldigt lallig. Det kändes liksom lite tramsigt. Den är viktig, men den borde utformas på ett annat sätt. Framförallt längre tal. Som det var nu skrev man talet i salen läste det en gång och sedan redovisade. Den var liksom lite för enkel för att man skulle känna att man behövde anstränga sig. » (lite relevant)
- Struntkurs rätt uppochner. Ointressant.» (lite relevant)
- Kan förstå att man vill ge bra förutsättningar för oss studenter att kunna presentera för folk på ett bra sätt då det kan bli en del av våra framtida yrken, men då detta varit ett viktigt och bearbetat moment i både grundskola och gymnasie kändes det mest som repetition och jag tycker mest denna kurs tog upp tid som jag hellre hade spenderat på de andra kurserna.» (lite relevant)
- Bra att öva på att prata inför folk » (relevant)
- Bra att få öva på att hålla presentationer.» (relevant)Kursutvärderingssystem från