ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Optik - kompletterande kursutvärdering, FFY091

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-03-16 - 2014-03-30
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Bengt-Erik Mellander»


Kompletterande frågor:

1. Hur mycket tid lade du på kursen totalt inklusive schemalagd tid per vecka?

32 svarande

0-8h»6 18%
8-16h»19 59%
16-24h»4 12%
24-32h»2 6%
>32h»1 3%

Genomsnitt: 2.15

- Två labbar, cirka fem timmar styck. En fyra timmars tenta och två timmars förberedelse inför den. Kursen är väldigt enkel att klara utan att läsa den.» (0-8h)
- i princip föreläsningarna och övningarna» (8-16h)
- Mer hade behövts, alldeles för fullt schema.» (24-32h)
- Arbetsbelastningen var ganska låg jämfört med övriga kurser.» (>32h)

2. Hur stor del av undervisningen deltog du i?

32 svarande

0%-20%»5 15%
20-40%»4 12%
40-60%»4 12%
60-80%»4 12%
80-100%»15 46%

Genomsnitt: 3.62

- fucking Krystyna är sämst» (0%-20%)
- Bor långt från Chalmers och som vanligt läste jag kursen till fullo mha av kurslitteraturen.» (0%-20%)
- Jag missade en himla massa i början pga alpresa, charmarbete och expfyslabbar.» (40-60%)
- Deltog ej i schemalagda räkneövningar. Slutade gå på föreläsningar efter lv 4 pga att det kändes som att kvaliteten på dessa föll avsevärt då.» (40-60%)
- Allt utom räkneövningar.» (40-60%)
- Gick på ungefär hälften av föreläsningarna och alla räknestugor» (60-80%)

3. Avsnittet gällande Fourieroptiken var givande

30 svarande

Instämmer inte alls»7 23%
Instämmer lite»3 10%
Neutral»17 56%
Instämmer mestadels»3 10%
Instämmer helt»0 0%

Genomsnitt: 2.53

- Jag vet inte. Jag deltog inte i den» (?)
- ??? Jag var på föreläsningen men det var meningslöst» (Instämmer inte alls)
- Tycker inte den föreläsningen var så givande alls.» (Instämmer inte alls)
- Föreläsaren är väldigt arrogant, otrevlig och klankar ner på studenterna.» (Instämmer inte alls)
- Föreläsningarna gav mest en överblick. Det hade varit roligt med faktiska räkneexempel.» (Instämmer lite)
- Har inte en aning om vad det är.» (Neutral)
- missade den föreläsningen» (Neutral)
- För grunt. Hann inte pga. förstudiesamtal i Expfys samtidigt.» (Neutral)

4. Räkneövningarna stödde mitt lärande väl.

31 svarande

Instämmer inte alls»3 9%
Instämmer lite»1 3%
Neutral»6 19%
Instämmer mestadels»8 25%
Instämmer helt»13 41%

Genomsnitt: 3.87

- wtf mats halvarsson retard??» (Instämmer inte alls)
- Deltog inte i räkneövningarna.» (Instämmer inte alls)
- Mats var oklanderlig. Ville verkligen att eleverna skulle förstå (FL64 tror jag, Mats sal åtminstone).» (Instämmer inte alls)
- FL74» (Instämmer lite)
- Gick inte.» (Neutral)
- Var endast på ett fåtal räkneövningar i slutet av kursen.» (Neutral)
- FL74» (Instämmer mestadels)
- FL74» (Instämmer mestadels)
- Jag gick till lite olika salar. Inte för att jag var missnöjd med någons undervisning utan för att variera lite.» (Instämmer mestadels)
- Var i fl64 i början men tyckte mats teknik att lära ut var dålig så jag gick till fl73. Där var den inte perfekt men bättre » (Instämmer mestadels)
- FL64» (Instämmer mestadels)
- fl74» (Instämmer mestadels)
- Varierade» (Instämmer mestadels)
- FL64» (Instämmer mestadels)
- Hans Starnberg» (Instämmer helt)
- FL73 Räkneövningarna var där jag lärde mig mest.» (Instämmer helt)
- FL74» (Instämmer helt)
- Blandat, de var bra allihopa» (Instämmer helt)
- FL74 Det är tack vare räkneövningarna som jag förmodligen fick godkänt på kursen, de var mycket givande.» (Instämmer helt)
- Bra räkneövningsledare alla tre!» (Instämmer helt)
- FL73» (Instämmer helt)
- Fl-74 utan läraren i den salen hade jag aldrig lärt mig kursen. Han var så pedagogisk och duktig på att förklara. Han borde ta över kursen!» (Instämmer helt)
- FL73, mycket bra räkneledare, lugn, pedagogisk och strukturerad.» (Instämmer helt)
- FL73» (Instämmer helt)
- FL73, heja Ulf» (Instämmer helt)
- FL73» (Instämmer helt)
- FL74» (Instämmer helt)

5. Labbarna stödde mitt lärande väl

31 svarande

Instämmer inte alls»1 3%
Instämmer lite»1 3%
Neutral»3 9%
Instämmer mestadels»8 25%
Instämmer helt»18 58%

Genomsnitt: 4.32

- slöseri med min tid» (Instämmer inte alls)
- Gjorde labbarna ett tidigare år. » (Neutral)
- Labbarna var en stor behållning då de som vanligt var det kursmoment som gav en stor förståelse för det som togs upp på föreläsningarna.» (Instämmer mestadels)
- De var bra för förståelse men i enklaste och kortaste laget.» (Instämmer mestadels)
- Labbarna var helt klart det bästa med kursen!» (Instämmer helt)
- De var det enda förutom tentamen som gjorde att man läste någon optik alls, så de var den bästa motivationen man kunde få.» (Instämmer helt)
- Det var intressant att studera de effekter vi lärde oss om men den huvudsakliga nyttan med labbarna var noggrant utförande av förstudierna.» (Instämmer helt)
- Labbarna var bland det bästa i kursen.» (Instämmer helt)
- pdf:erna med teori som var kopplade till labbarna var väldigt bra. Välskrivna och bra sammanfattningar av olika delar i kursen. Labbarna hjälpte att ge intuition för olika fenomen. Labbarna gjorde inte kursen "tyngre", de hjälpte inlärningen.» (Instämmer helt)
- Mycket uppskattat! Väldigt duktiga handledare.» (Instämmer helt)
- Var bra att se vad som faktiskt hände» (Instämmer helt)
- Jättebra» (Instämmer helt)
- Jättebra för inlärningen!» (Instämmer helt)

6. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

32 svarande

inte relevant»0 0%
lite relevant»3 9%
neutral»8 25%
relevant»16 50%
mycket relevant»5 15%

Genomsnitt: 3.71

- Mycket tas upp i kursen elfält redan, och en del tas upp redan i Fysik B på gymnasiet. Om man skall ha en optikkurs bör man nog öka svårighetsgraden på den ordentligt.» (lite relevant)
- Ganska, men kanske därmed bör skrotas/viktiga delarna integreras i elfälten. Alldeles för mycket att göra under lp!» (neutral)
- Kursen är relevant, men dess nuvarande utformning är inte bra. Hade kunnat vara mycket bättre.» (relevant)Kursutvärderingssystem från