ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik 1 - kompletterande kursutvärdering, FFM516

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-03-16 - 2014-03-30
Antal svar: 72
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Bengt-Erik Mellander»


Kompletterande frågor:

1. Hur mycket tid lade du på kursen totalt inklusive schemalagd tid per vecka?

71 svarande

0-8h»12 16%
8-16h»27 38%
16-24h»21 29%
24-32h»7 9%
>32h»4 5%

Genomsnitt: 2.49

- Hade en mycket stressig period i början, slösade bort för mycket tid på annat istället för att ta tag i kursen på riktigt, blev bättre mot slutet dock, för kursen är väldigt bra, och rolig.» (0-8h)
- Började inte göra några övningar förens i tentaveckan så gick bara på föreläsningar innan det.» (0-8h)
- Hade läst kursen tidigare.» (0-8h)
- Denna frågan är svår eftersom jag inte vet hur mycket tid som har varit schemalagd.» (8-16h)
- Generellt sett lite, men mer vecka 5-8 pga flera parallella kurser med hög arbetsbelastning i början» (8-16h)
- Borde pluggat mer.» (8-16h)
- uppehållet över jul och nyår medräknat» (8-16h)
- När programmeringen fortfarande höll på slukade den nästan all tid.» (16-24h)
- Personligen tycker jag att sådana frågor som denna är mycket svåra att uppskatta i efterhand.» (16-24h)
- Roligt!» (>32h)

2. Hur stor del av undervisningen deltog du i?

71 svarande

0%-20%»3 4%
20-40%»8 11%
40-60%»5 7%
60-80%»11 15%
80-100%»44 61%

Genomsnitt: 4.19

- Gjorde i princip bara veckans tal och kryssfrågorna varje vecka och deltog på motsvarande räknestuga.» (0%-20%)
- Ganska många föreläsningar, men få räknestugor. Mycket bra föreläsningar dock, så hade jag haft möjlighet (och det inte varit OS...) hade jag gärna gått på alla.» (20-40%)
- Endast föreläsnigar, inga räknestugor. » (60-80%)
- Riktigt bra!!!» (80-100%)
- ulfs föreläsningar var guld» (80-100%)
- Väldigt väl strukturerade föreläsningar. Ulf for president.» (80-100%)

3. Hur var svårighetsgraden på kryssfrågorna?

63 svarande

För hög»4 6%
Lagom»55 87%
För låg»4 6%

Genomsnitt: 2

- Det var bra med möjligheten att kunna få se ytterligare exempel än de på föreläsningarna. Det var dåligt att jag kände att jag inte kunde dem. Vet inte om de var för svåra för jag hade problem med "lätta" uppgifter.» (?)
- Gjorde inte dem.» (?)
- Jag gjorde aldrig någon utav dem.» (?)
- Har man gjort de övriga rekommenderade uppgifterna och förstått dem borde man kunna klara kryssuppgifter utan större svårigheter. Detta för att så många som möjligt ska uppleva det som ett tillräckligt starkt incitament för att ligga i fas, istället för att bli modfällda.» (För hög)
- Vissa tog för lång tid på sig men annars bra att lära sig av elever» (Lagom)
- Bra att se andra lösa tal särskilt på de uppgifter som går att lösa på flera sätt» (Lagom)
- Det var lagom tyckte jag. Ibland kändes det mest var en mental spärr. När man löste en kryssuppgift var det en riktig seger, även fast andra uppgifter egentligen var svårare. » (Lagom)
- Jag gjorde inte kryssfrågorna i tid för att jag inte låg i fas men bra koncept. När jag väl gjorde dom i efterhand kunde de jag pluggade med förklara dom bra eftersom dom lärt sig dom ordentligt.» (Lagom)
- Det som är bra är att man belönas (med bonuspoäng) för att jobba kontinuerligt över hela läsperioden. Också jättebra med automatiskt rättningssystem så man kan kontrollera sina svar först!» (Lagom)
- Väldigt bra. Bra att se hur andra tänker när de löser uppgifterna och för att få hjälp om man fastnat. Tråkigt att det var mindre folk som gick dit i slutet. » (Lagom)
- jag hörde att presentationen av kryssfrågorna inte var så pedagogisk som man hade hoppats. Jag var sällan där på kryssfrågorna» (Lagom)
- Jag ogillar konceptet då det egentligen bara ger något till den som redovisar.» (Lagom)
- Det var ett bra koncept eftersom man både motiverades till att plugga och höll sig nästan per automatik i fas.» (Lagom)
- Gjorde inte kryssfrågor själv men jag lyssnade när kryssfrågorna presenterades. Tyckte de var ett mycket bra koncept och jag lärde mig mycket bara att av lyssna på mina studiekamraters lösningar» (Lagom)
- De första var var aningen för svåra och någon vecka var de för lätta och gick för fort att lösa på tavlan. De bästa var de som var lite kluriga men samtidigt inte för svåra.» (Lagom)
- Det kändes som att man kunde hänga med i kryssfrågetempot, utan att hänga med i kurstempot.» (För låg)

4. Har du använt dig av veckans tal?

72 svarande

Nej, inte alls»12 16%
Ja, ett eller flera tal»24 33%
Ja, alla tal»36 50%

Genomsnitt: 2.33

- Vissa kändes för enkla.» (Ja, ett eller flera tal)
- Mycket bra koncept!» (Ja, ett eller flera tal)
- För mig tog kryssfrågorna över veckofokuset, men det var nyttigt att se veckans tal-lösningarna inför tentan.» (Ja, ett eller flera tal)
- Bra. Gjorde alla utom ett inför tentan.» (Ja, ett eller flera tal)
- Bra!» (Ja, ett eller flera tal)
- Mycket bra koncept, och mycket bra hjälpmedel inför tentorna då veckans tal gick igenom väldigt många moment och problem som kan dyka upp på tentan.» (Ja, ett eller flera tal)
- Jättebra!» (Ja, alla tal)
- Det bästa med kursen!» (Ja, alla tal)
- Mycket bra förklaringar (för det mesta), det som skulle kunna göras ännu bättre är fler tal!» (Ja, alla tal)
- Riktigt bra!!! Fortsätt med detta i mekanik 2!!! Har höga förväntningar » (Ja, alla tal)
- Väldigt bra att ha när man tentapluggar, har inte gjort talen veckovis dock.» (Ja, alla tal)
- Superbra koncept. Väldigt bra och tydliga förklaringar. Fortsätt så!» (Ja, alla tal)
- Mycket mycket bra» (Ja, alla tal)
- Veckans tal är nog det absolut bästa inslaget i hela kursen! Jag ser hemskt gärna att fler uppgifter med videolösningar kommer i framtiden.» (Ja, alla tal)
- Såg på alla under tentaveckan. » (Ja, alla tal)
- Väldigt givande. Passar mitt sätt att lära mig bra» (Ja, alla tal)
- Använde mig av de flesta tror jag. Det var mycket bra strukturerat och gav väldigt mycket!» (Ja, alla tal)
- Mycket pedagogiskt och bra. » (Ja, alla tal)
- Väldigt enkelt och effektivt sätt att lära sig vilken nivå tentan kommer vara på.» (Ja, alla tal)
- Använde alla tal när jag tenta-pluggade och det var till väldigt stor hjälp.» (Ja, alla tal)
- De var guld värda» (Ja, alla tal)
- Jag gillar verkligen den här iden. Videoundervisning är praktiskt. Jag anser att en större del av undervisningen kunde ske på det sättet.» (Ja, alla tal)
- Jättebra som uppgifter i tentaplugg.» (Ja, alla tal)
- Fantastiskt koncept! Jag tyckte detta var utmärkt.» (Ja, alla tal)
- Kul idé och bra nivå på dem.» (Ja, alla tal)
- tja, bra!» (Ja, alla tal)
- Hur bra som helst. De gav mig en massa tips på lösningsmetoder och ökade min förståelse enormt för kursens innehåll. » (Ja, alla tal)
- Veckans tal var väldigt bra!» (Ja, alla tal)

5. Om du vill ge tips nästa års studenter, vad är viktigt för att klara kursen? Bocka i de alternativ du tycker är viktiga.

72 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Göra många uppgifter»61 84%
Läsa boken (Engineering Mechanics - J.L. Meriam, L.G. Krai»15 20%
Gå på räkneövningar»22 30%
Gå på föreläsningar»52 72%

- Anledningen till att jag inte kryssade i "Gå på föreläsningar" är för att alla anteckningar kom (i alla fall för oss) på kurshemsidan, så då kunde jag läsa hemma i boken istället, vilket var väldigt bra det med.» (Göra många uppgifter, Läsa boken (Engineering Mechanics - J.L. Meriam, L.G. Krai)
- Läsa lite i förväg så att man förstår vad som pratas om och då även kommer ihåg saker från föreläsningen.» (Göra många uppgifter, Läsa boken (Engineering Mechanics - J.L. Meriam, L.G. Krai, Gå på räkneövningar, Gå på föreläsningar)
- Inga av ovanstående är (baserat på egna erfarenheter) vitala, men förstås mycket bra. Läs igenom och förstå pdf-lösningarna på uppgifterna, de är en guldgruva som borde finnas i alla kurser. Kolla på veckans tal! Mycket givande föreläsningar så gå gärna på dem.» ()
- Räkna många uppgifter och göra varje ordentligt samt se på när uppgifter löses» (Göra många uppgifter, Gå på räkneövningar, Gå på föreläsningar)
- Det viktiga är att ligga i fas. Efter ha pratat med många som inte klarar sina tentor så har dem hamnat efter i början och tror att de kan ta igen cirka 3 veckors plugg på bara några dagar innan provet och det fungerar inte. Följ planeringen som läraren lägger ut, då har ni klarat tentan» (Gå på räkneövningar, Gå på föreläsningar)
- Räkneövningarna kändes onödiga när det fanns lösningar och man kan diskutera med sina vänner. Ett tips är att inte se till lösningrna med en gång! Leta efter svar i boken! » (Göra många uppgifter, Läsa boken (Engineering Mechanics - J.L. Meriam, L.G. Krai, Gå på föreläsningar)
- Gör veckans tal» (Gå på föreläsningar)
- Det viktigaste och som inte är med skulle jag säga är att våga fråga. Fråga om allting hela tiden, det önskar jag att jag hade varit bättre på från början.» (Göra många uppgifter, Gå på föreläsningar)
- Anteckningar från föreläsningarna var mycket tydligare och mer lättöverskådligt än boken. Gör kryssuppgifterna är dock det bästa tipset (både för bonuspoänget och kontinuerligt arbete).» (Göra många uppgifter, Gå på föreläsningar)
- Problemet är dock att det tar väldigt lång tid att göra en uppgift innan man kommit in i mekaniktänket. Jag har själv inte läst i boken men tror att det är en bra idé.» (Göra många uppgifter, Läsa boken (Engineering Mechanics - J.L. Meriam, L.G. Krai, Gå på föreläsningar)
- Ulf, han är en riktigt bra föreläsare. Ha kvar honom och flera kommer att klara kursen.» (Göra många uppgifter, Gå på föreläsningar)
- De flesta alternativen är väldigt personliga men många uppgifter skadar aldrig.» (Göra många uppgifter, Läsa boken (Engineering Mechanics - J.L. Meriam, L.G. Krai, Gå på räkneövningar, Gå på föreläsningar)
- Föreläsningarna var det jag lärde mig absolut mest på. Föreläsningarna höll hög kvalitet och quizen gjorde att man höll sig fokuserad.» (Gå på föreläsningar)
- Föreläsningarna var jättebra! » (Göra många uppgifter, Gå på räkneövningar, Gå på föreläsningar)
- och gör veckans tal, det är super att kunna se lösningen till ett problem flera gånger om» (Gå på föreläsningar)
- Boken är väldigt svårläst. Fick leta mycket på internet för att få en bra bild av hur saker fungerade» (Göra många uppgifter, Gå på räkneövningar, Gå på föreläsningar)
- Boken gav inte mycket i teoriväg och flera övningar lades ut på kurshemsidan. Räkneövningar är inte min grej då jag inte vill ha hjälp och sitter hellre ensam eller med vänner och jobbar.» (Göra många uppgifter, Gå på föreläsningar)
- Länken med uppgifter och pdf-lösningar var mycket givande. Fortsätt med det!» (Läsa boken (Engineering Mechanics - J.L. Meriam, L.G. Krai, Gå på räkneövningar, Gå på föreläsningar)
- + att ha koll på hur examinatorn vill att lösningarna ska se ut, t.ex. genom att gå på föreläsningar» (Göra många uppgifter, Läsa boken (Engineering Mechanics - J.L. Meriam, L.G. Krai)
- Läste själv inte så jättemycket i boken, men största tipset jag skulle ge är nog att kolla igenom veckans tal» (Göra många uppgifter, Gå på räkneövningar, Gå på föreläsningar)
- Utnyttja veckans tal och var inte rädd för att se lösningarna till varje uppgift flertalet gånger» (Gå på räkneövningar, Gå på föreläsningar)
- Boken ger en del bra räkneexempel som man alltid kan kika på om man känner att man inte förstått. Det som gav mig bäst förståelse var dock att studera ledningar och lösningar på pingpong. Det gäller bara att man inte missbrukar lösningarna utan faktiskt försöker lära sig lösningsmetoden och inte bara kopiera den, men det funkade för mig. Föreläsningarna var även bra då de kompletterade boken väl. Bra exempel togs upp, speciellt de lite svårare.» (Göra många uppgifter, Läsa boken (Engineering Mechanics - J.L. Meriam, L.G. Krai, Gå på räkneövningar, Gå på föreläsningar)Kursutvärderingssystem från