ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Programmeringsteknik - kompletterande kursutvärdering, TIN212

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-03-16 - 2014-03-30
Antal svar: 75
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Bengt-Erik Mellander»


Kompletterande frågor:

1. Hur mycket tid lade du på kursen totalt inklusive schemalagd tid per vecka?

73 svarande

0-8h»9 12%
8-16h»27 36%
16-24h»20 27%
24-32h»11 15%
>32h»6 8%

Genomsnitt: 2.69

- Jag kunde programmering sedan tidigare» (0-8h)
- Denna frågan är svår eftersom jag inte vet hur mycket tid som har varit schemalagd.» (8-16h)
- Väldigt varierande beroende på om det var lab eller inte. » (8-16h)
- För mycket tid med tanke på halvfart.» (8-16h)
- Eftersom jag kunde programmera sedan tidigare var det bara föreläsningar och labbar som tog tid. Jag räknar med 15-30 timmar per lab.» (8-16h)
- Desto mer tid lades ner runt labbarna och inför tentan, men medeltiden per vecka var upp till 10-15 h.» (8-16h)
- Tiden som lades ned varierade mycket. Under de fyra sista veckorna lades troligtvis upp emot dubbelt så mycket tid per vecka på kursen, än annars.» (16-24h)
- Hade programmerat en hel del innan, annars hade det varit mer. Laborationerna tog onödigt mycket tid, de var för visso lärorika men inte effektiva d.v.s. man lärde sig inte lika mycket per timme som man gjorde av att t.ex. göra något exempel från boken.» (16-24h)
- Varierade från vecka till vecka. Under första delen av kursen prioriterade jag bort denna kurs för andra kurser, men under laborationer och inför tenta spenderades flera timmar varje dag.» (16-24h)
- Personligen tycker jag att sådana frågor är mycket svåra att uppskatta i efterhand.» (16-24h)
- Skitsvår kurs som verkade riktigt intressant men förstördes på grund av att man aldrig lärde sig något» (24-32h)
- Varierade mycket, lab 3 och 4 tog extremt mycket tid. I slutet av kursen la man väldigt mycket tid på PT.» (24-32h)
- Ingen aning.» (24-32h)

2. Hur stor del av undervisningen deltog du i?

75 svarande

0%-20%»7 9%
20-40%»5 6%
40-60%»11 14%
60-80%»12 16%
80-100%»40 53%

Genomsnitt: 3.97

- hämtde overheaden och gick» (40-60%)
- Allt utom räknestugor.» (40-60%)
- Dåligt tempo på föreläsningarna.» (40-60%)
- Ej övningarna» (40-60%)
- Föreläsningarnas relevans var inte alltid självklar. Fokus låg på problemlösning som många av oss redan är bra på och lite tid gick åt att faktiskt koda.» (60-80%)
- Undervisningen höll mycket låg nivå och man fick inte ut så mycket av att gå på föreläsningarna» (60-80%)
- Totalt meningslösa.. Men vad ska man göra när man inte fattar och inte får någon hjälp?» (80-100%)

3. Det fanns goda möjligheter att ställa frågor under kursens gång.

75 svarande

Instämmer inte alls»2 2%
Instämmer lite»8 10%
Neutral»26 34%
Instämmer mestadels»21 28%
Instämmer helt»18 24%

Genomsnitt: 3.6

- Nja, det fanns inte speciellt mycket utrymme på föreläsningarna och när man väl ställde en fråga förstod man inte svaren. » (Instämmer lite)
- Det är ju inte så lätt när att ställa bra frågor när föreläsaren får en att tro att det är omöjligt att programera på en dator! Overhead på föreläsningarna och papper på tentan, är det 1823?» (Neutral)
- Nja, övningsledarna besvarade de flesta frågor med "men tänk lite till!" då man redan tänkt i ett par dagar. » (Neutral)
- Frågade bara om hjälp ett fåtal gånger och antinhen var hjälpen bristfällig eller arrogant.» (Neutral)
- Möjligheten att ställa frågor var bra men svaren var oftast inte det samma. Oftast när man frågade Erland en fråga fick man oftast ett nedlåtande svar såsom "kan du inte detta? du kanske borde ha pluggat mer, du kommer aldrig klara varken tentan eller denna lab". Alla lär sig i olika tempo och man fick känslan av att Erland hade svårt att acceptera att alla inte förstod på en gång. Handledarna i övrigt var bättre på att ge hjälpsamma svar.» (Neutral)
- Ställde inga frågor» (Instämmer mestadels)
- Handledarna var mycket hjälpsamma på labtillfällena.» (Instämmer helt)

4. Föreläsningarna stödde mitt lärande väl

75 svarande

Instämmer inte alls»20 26%
Instämmer lite»18 24%
Neutral»13 17%
Instämmer mestadels»14 18%
Instämmer helt»10 13%

Genomsnitt: 2.68

- Det är svårt att lära sig programmering via föreläsningar» (Instämmer inte alls)
- använde google på sådant jag inte förstod, alternativt boken.» (Instämmer inte alls)
- Det enda jag kan har jag lärt mig via youtube» (Instämmer inte alls)
- Jag vet inte om det är det att programmeringsteknik var ett helt nytt ämne för mig att lära mig inom, men jag har en känsla av att föreläsaren helt enkelt inte höll måttet. Kursens upplägg kändes mycket märklig.» (Instämmer inte alls)
- Mer kod och förklaring av kod noga istället för massa metaforer och jämförelser med saker hade jag föredragit.» (Instämmer inte alls)
- Mycket röriga föreläsningar, dåligt upplagt» (Instämmer inte alls)
- Att minst 25% av de deltagande studenterna sov varje föreläsning säger en hel del om hur låg nivå föreläsningarna höll. Ineffektivt lärosätt att använda enbart overheadprojektor och man fick inte ut särskilt mycket av att delta på föreläsningarna.» (Instämmer inte alls)
- I början var de bra men sen höjde han tempot något enormt i mitten av kursen och då hängde man inte alls med. » (Instämmer lite)
- Jag kunde redan det mesta.» (Instämmer lite)
- Lärde mig en del av att skriva av koden som fanns på overhead-papprerna men inte så mycket av själva föreläsningarna» (Instämmer lite)
- Erland hade dålig struktur. Ett exempel på detta är sista föreläsningen innan jul. Halva föreläsningen var bra men den andra halvan gick ut på att Erland hade någon sorts interaktiv mittkursenkät som hade tagit en halv minut att svara på hemma. Oerhört nonchalant.» (Instämmer lite)
- Lärde mig det mesta ur boken» (Neutral)
- Till en början men jag tycker det för en nybörjare var alldeles för mycket att lärasig så mot slutet förstod jag typ inget och fick vända mig till it-kompisar för att få ihop labbarna» (Neutral)
- Föreläsningar är ett väldigt gammalmodigt sätt att lära ut programmering på. De var visserligen bra för att få en aning om hur programmering går till. Sen måste man programmera själv.» (Neutral)
- Föreläsningarna var mycket givande även om man inte läst i boken innan vilket var väldigt bra.» (Instämmer helt)

5. Räkneövningarna stödde mitt lärande väl.

73 svarande

Instämmer inte alls»10 13%
Instämmer lite»11 15%
Neutral»25 34%
Instämmer mestadels»15 20%
Instämmer helt»12 16%

Genomsnitt: 3.1

- Räkneövningar?» (Instämmer inte alls)
- Visst inte om att det fanns räkneövningar i denna kurs...» (Instämmer inte alls)
- Vi hade inga räkneövningar i programmeringsteknik!?» (Instämmer inte alls)
- Blev lite hafsigt upplägg allt eftersom kursen fortled. Hade varit mycket bättre om handledaren gick igenom och förklarade uppgifterna hela lektionen, träna själv kan man göra vid andra tillfällen.» (Instämmer lite)
- Gjorde bara ett par, men de jag gjorde var bra.» (Instämmer lite)
- Det känns svårt att applicera programmering till papper och penna, och att skriva kod för hand känns inte särskilt effektivt då man inte kan se resultatet. Till viss del var dock bra att man kunde ställa frågor och lära sig lite hur man tänker.» (Instämmer lite)
- Jag gick aldrig på räkneövningarna. » (Neutral)
- Eftersom jag kunde lite java sedan innan så var det ofta nyttigare att lägga den tiden på göra klart labbarna» (Neutral)
- Deltog ej.» (Neutral)
- Deltog ej» (Neutral)
- Deltog ej.» (Neutral)
- Dom visa ju på dator i alla fall..» (Instämmer mestadels)
- Handledarna var jätteduktiga, men kände att det var svårt att få ut maximalt av övningarna då övningarna var över min kunskapsnivå. » (Instämmer mestadels)
- Jättebra!» (Instämmer helt)
- Christopher var duktig!» (Instämmer helt)
- Räkneövningarna var mycket givande då man gick igenom det viktigaste från föreläsningarna i ett lugnt tempo. Speciellt grafik delen blev mycket lättare att förstå efter räkneövningen.» (Instämmer helt)

6. Labbarna stödde mitt lärande väl

75 svarande

Instämmer inte alls»1 1%
Instämmer lite»5 6%
Neutral»2 2%
Instämmer mestadels»32 42%
Instämmer helt»35 46%

Genomsnitt: 4.26

- För svåra» (Instämmer lite)
- Om de inte tagit upp så mycket tid som man behövt lägga på annat. Det gjorde mig mycket stressad och det kändes oöverkomligt. » (Instämmer lite)
- Nja, grupperna var ofta ojämna och det fanns inte utrymme att byta partner.» (Instämmer lite)
- Väldigt mycket tidsåtgång. Jag tror att det kanske hade varit mer effektivt (och därmed möjlighet attt lära sig mer totalt) om man hade fått mer instruktioner. Även om programmering i verkligheten ofta innebär att vänta på att komma på något man söker, så tycker inte jag att denna väntan är bra inlärning. Hellre mer effektiva instruktioner med ledande frågor som ändå skapar eftertanke.» (Neutral)
- Stort hopp mellan labbarna» (Instämmer mestadels)
- Det lärde man sig jättemycket på. » (Instämmer mestadels)
- Examination skulle behöva gå kurs i det svenska språket, då det flera gånger var svårt att tolka uppgifter på grund av bristande språkförmåga.» (Instämmer mestadels)
- Detta var det som jag la ner mest tid på och även det jag lärde mig mest på.» (Instämmer mestadels)
- Om än de tog väl mycket tid, se svar 1.» (Instämmer mestadels)
- Labbarna var där man lärde sig mest. Att se hur man löser problem och ta lärdom av tidigare problemlösningar var det bästa sättet att lära sig, och det man märkte hur man utvecklades mer och mer av labbarna. » (Instämmer mestadels)
- Mycket bra» (Instämmer helt)
- Dom gick igenom många olika nödvändiga delar och hade starka kopplingar till tentan, bra.» (Instämmer helt)
- Lärde mig mycket av labbarna» (Instämmer helt)
- Eftersom jag programmerat mycket i c#, men nästan inget i java hjälpte labbarna mig att lära mig skillnaderna.» (Instämmer helt)
- Man lärde dig mycket. Labbarna tog dock överdrivet mycket tid och gjorde att man hamnade efter inövnings kurser.» (Instämmer helt)
- Mycket givande labbar. Dock kändes det som om de var lite förskjutna i förhållande till undervisningen. Det hade kanske varit bättre om de låg mer parallellt.» (Instämmer helt)
- Bättre tydlighet i instruktionerna till labbarna kan uppnås. Särskilt lab-texten för lab 4. Den var väldigt överväldigande och oöverskådlig. Pdf istället för HTML är att föredra. Var tydlig med vad som skall lämnas in samt hur det ska se ut.» (Instämmer helt)

7. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

75 svarande

inte relevant»2 2%
lite relevant»13 17%
neutral»9 12%
relevant»31 41%
mycket relevant»20 26%

Genomsnitt: 3.72

- Erland känns lite flummig. Han antog väldigt ofta att vi redan kunde en del programmering när han förklarade problem. Men vissa av oss har aldrig sett ett programmeringsspråk tidigare och då var detta en alldeles för svår kurs att förstå. Det känns liksom som att man redan kan grunderna och ska fokusera på att lösa algoritmerna vilket är svårt då man inte har en aning om hur själva syntaxen fungerar.» (inte relevant)
- Antagligen mer relevant än vad jag tror i nuläget. Det är kul att programmera, svårigheten (som jag, och de flesta jag känner aldrig kom över riktigt) var att det är precis som ett nytt språk, och då >måste< man lägga ner sjukt mycket tid på det, vilket vi under just den läsperioden inte hade, enligt mig!» (lite relevant)
- Det är klart att det kan vara bra med programmering men kör det på ett sätt så man lär sig något och känner att det är roligt! Dom enda som klarar denna kursen är ju folk som har läst innan. Det var ett fruktansvärt slöseri med tid om det inte blir ordning på kursen!» (lite relevant)
- Bra som allmänbildning och övning på problemlösning. » (lite relevant)
- Men väldigt rolig!» (lite relevant)
- jag hoppas av hela mitt hjärta att jag slipper hålla på med sånt här i framtiden!» (lite relevant)
- Kan vara bra att kunna, men det finns ju en data-linje på chalmers» (neutral)
- Vad jag har hört när jag har kollat mig omkring är C++ mer attraktivt att kunna hos många arbetsgivare, än Java är. Annars antar jag att programmering i allmänhet kan vara bra för att skapa sina egna beräkningsprogram eller liknande för att underlätta sitt arbete.» (relevant)
- Begriper inte varför vi ska lära oss Java, som är ett programmeringsspråk för mjukisarna borta på IT och liknande flumprogram.» (relevant)
- Vet ej säkert ännu» (relevant)
- Programmering kan vara en viktig del för många civilingenjörer så i grunden är det en relevant kurs. Många tycker dock den är tråkig och prioriterar bort den, vilket gör att den blir orelevant för dessa studenter. Orsaken till detta är enbart Erland Holmström! För att öka intresset för denna kurs för framtida studenter måste det tillkomma en ny föreläsare som har koll på hur programmering fungerar idag. Även ett ny typ av tentamen bör inskaffas då en papperstenta i programmering är väldigt orelevant för hur kursen och ämnetområdes appliceras i verkligheten » (relevant)
- Problemlösning på annat sätt än räkning. Mera logiskt tänkande och bryta ned ett problem i delar som måste få rätt ordningsföljd. Dessutom kommer man vara mer van nu när vi blir tvungna att använda matlab mer och mer.» (mycket relevant)
- Programmering borde vara relevant för alla som ska leva i 2000-talet.» (mycket relevant)Kursutvärderingssystem från