ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fysikingenjörens verktyg - kompletterande kursutvärdering, TIF275

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-03-16 - 2014-03-30
Antal svar: 57
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Bengt-Erik Mellander»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kompletterande frågor:

1. Hur mycket tid lade du på kursen totalt inklusive schemalagd tid per vecka under läsperiod 1?

56 svarande

0-8h»10 17%
8-16h»26 46%
16-24h»8 14%
24-32h»10 17%
>32h»2 3%

Genomsnitt: 2.42

- Läste TM då. » (0-8h)
- Deltog endast i datorintroduktionen.» (0-8h)
- Denna frågan är svår eftersom jag inte vet hur mycket tid som har varit schemalagd.» (8-16h)
- kommer inte ihåg riktigt» (8-16h)
- Det hade ni väl kunnat fråga då och inte ett halvår senare...» (8-16h)
- Personligen tycker jag att detta är mycket svårt att uppskatta så här långt i efterhand.» (8-16h)
- Svårt att komma ihåg så här långt i efterhand. Datorintron, Matlab och Universeumsprojektet tog alla lång tid, men känns ändå mycket lärorika.» (16-24h)
- Svårt att komma ihåg hur mycket tid jag la ner.» (16-24h)
- Minns inte så noga. Många timmar var det i alla fall. » (24-32h)
- Minns inte alls» (24-32h)
- Det var mycket att göra i början där» (24-32h)
- kommer inte ihåg men jag minns att det var många timmar» (24-32h)
- Färra eller enklare uppgifter. Man ska inte behöva lägga ner fler timmar än vad man får högskolepoäng för.» (>32h)

2. Hur mycket tid lade du på kursen totalt inklusive schemalagd tid per vecka under läsperiod 2?

56 svarande

0-8h»6 10%
8-16h»23 41%
16-24h»17 30%
24-32h»7 12%
>32h»3 5%

Genomsnitt: 2.6

- Denna frågan är svår eftersom jag inte vet hur mycket tid som har varit schemalagd.» (8-16h)
- Kommer inte ihåg riktigt» (8-16h)
- Som sagt, det borde ni frågat då.» (8-16h)
- Minns inte» (16-24h)
- det tog sin tid med ep-labbarna» (16-24h)
- EP-labbarna var svåra, men lärorika.» (16-24h)
- LaTeX, hade önskat lite bättre möjligheter att få teknisk hjälp med detta här.» (16-24h)
- Samma som ovan. » (24-32h)
- Färra eller enklare uppgifter. Man ska inte behöva lägga ner fler timmar än vad man får högskolepoäng för.» (>32h)

3. Hur mycket tid lade du på kursen totalt inklusive schemalagd tid per vecka under läsperiod 3?

57 svarande

0-8h»33 57%
8-16h»15 26%
16-24h»8 14%
24-32h»1 1%
>32h»0 0%

Genomsnitt: 1.59

- Denna frågan är svår eftersom jag inte vet hur mycket tid som har varit schemalagd.» (8-16h)
- kommer inte ihåg riktigt» (8-16h)
- Minns inte» (16-24h)

4. Hur stor del av undervisningen deltog du i?

57 svarande

0%-20%»0 0%
20-40%»0 0%
40-60%»9 15%
60-80%»10 17%
80-100%»38 66%

Genomsnitt: 4.5

- Deltog i: Datorintroduktion, Hälften av EP-labbarna samt hela Designprojektet» (40-60%)
- Tyvärr var föreläsningarna om design inte så strukturerade. Föreläsaren hade inte bra publikkontakt utan läste innantill från sin powerpoint-presentation eller dator. Att vi fick höra så ytligt om många olika designbegrepp på så kort tid gjorde att informationen gick ut lika fort som den gick in. Därför gick bara en bråkdel av klassen på dessa föreläsningar.» (80-100%)
- bra föreläsningar överlag men vissa föreläsare var inte så effektiva» (80-100%)

5. Informationen till de två presentationerna (Inventorfunktion och 3D-föremål) var tillräcklig.

56 svarande

Instämmer inte alls»15 26%
Instämmer lite»19 33%
Neutral»8 14%
Instämmer mestadels»12 21%
Instämmer helt»2 3%

Genomsnitt: 2.41

- Var väldigt oklart vad exakt vi skulle presentera, och vad som förväntades av oss. » (Instämmer inte alls)
- Fanns inte en skymt av information. » (Instämmer inte alls)
- Visste knappt vad jag skulle göra några dagar innan vid föreläsningen om hur man ska presentera saker.» (Instämmer inte alls)
- Det var bara tur som gjorde att jag råkade höra att man skulle ladda upp sin powerpoint, och det var väldigt luddigt om vad det skulla handla om, särskilt gällande 3D.» (Instämmer inte alls)
- Jag visste inte ens vad det skulle handla om. Försökte ta reda på detta mha hemsida utan resultat » (Instämmer inte alls)
- Väldigt lite information om vad vi skulle redovisa om, och ingen av de mentorer vi hade var heller insatta i uppgiften. » (Instämmer inte alls)
- Informationen kom sent, fanns inte på något logiskt ställe och var otillräcklig» (Instämmer inte alls)
- Dålig info om vad som skulle göras och den info som fanns var väldigt luddig.» (Instämmer inte alls)
- Alldeles för lite information angående den andra presentationen på ping-pong.» (Instämmer lite)
- Hade varit bra med ett mail om att var man skulle vara.» (Instämmer lite)
- Den var tillräcklig till den första men inte den andra. Kommentarer som "Vad är det egentligen vi ska prata om, vi är ju inte ens klara än" och "Va, är det 5 minuter denna gången?" dök upp.» (Instämmer lite)
- Det kunde vara lite tydligare info om den om 3D-föremål för oss som inte var på föreläsningen.» (Instämmer lite)
- Instruktionerna var korta och svårtolkade. Däremot var det enligt Andreas Isacsson meningen att man som elev skulle tolka uppgifterna med en viss frihet. Dock borde denna uppfattning ha poängterats tydligt på kurshemsidan.» (Instämmer lite)
- Att info tidigare lades ut hade varit önskvärt. » (Instämmer lite)
- Att det står i Kurs-PM är bra, men med fyra kurser pågående samtidigt var det omöjligt att hålla koll på alla detaljer, och därför anser jag att det hade underlättat med lite mer information om dessa presentationstillfällen (i form av ett mail eller att de nämns lite mer under kursrens gång. Information om vad man egentligen skulle prata om var dålig.» (Neutral)
- Svårt att på förhand veta vilken nivå man skulle lägga sig på. Dock finns ju en poäng med att ha ett ganska fritt upplägg också. » (Neutral)
- om kursansvarig är nöjd med resultatet så» (Neutral)

6. Föreläsningarna om presentationsteknik var applicerbara på mina presentationer.

57 svarande

Instämmer inte alls»4 7%
Instämmer lite»8 14%
Neutral»26 45%
Instämmer mestadels»15 26%
Instämmer helt»4 7%

Genomsnitt: 3.12

- Tyckte föreläsning om presentationsteknik i sig var ett exempel på hur man inte bör ha en presentation. Ganska hård kritik här men jag tycker inte en bra presentation handlar om att vara strikt, stel och hålla sig inom ramar. Mycket roligare och intressantare att lyssna på någon som tar ut svängarna, bjuder på sig själv och gärna är både udda och galen. Presentationstekniks föreläsningen gick igenom uppenbara saker som vem som helst med sunt förnuft kan förstå. » (Instämmer inte alls)
- Den med tips som "alla är nervösa", "stå inte stilla", "tänk på den argumenterande faktorn" var nyttig, de andra om design och liknande känns mer för framtida bruk än för denna kursen.» (Instämmer lite)
- Man visste det innan från gymnasiet. » (Instämmer lite)
- De var ju fruktansvärt elementära så visst, sen att de inte gjorde mina presentationer bättre är en annan sak» (Instämmer lite)
- Kanske lite väl korta presentationer» (Neutral)
- Nyttiga saker, men inget man inte hört förut» (Neutral)
- Ja, de var bra men mycket var välkänt från gymnasiet. Det finns dock må¨,nga som inte har fått lika mycket information om detta under gymnasiet och behöver mer träning i att presentera, så de var väl värda.» (Instämmer mestadels)
- De var applicerbara, men jag hade inte tid nog att applicera dem.» (Instämmer mestadels)
- Bra och nyttiga föreläsningar om presentationsteknik.» (Instämmer mestadels)
- Föreläsningarna om presentationsteknik var bra. Presentationerna i sig gav inte så mycket träning i presentationsteknik eftersom de var så korta.» (Instämmer mestadels)

7. De verktyg kursen behandlat känns relevanta för mig i min utbildning.

56 svarande

Instämmer inte alls»1 1%
Instämmer lite»5 8%
Neutral»7 12%
Instämmer mestadels»26 46%
Instämmer helt»17 30%

Genomsnitt: 3.94

- Lite väl mycket tid gick till ingenting (typ föreläsningarna om presentationsteknik) men det man lärde sig kommer jag ha nytta av, speciellt unixdelen.» (Neutral)
- För många begrepp i designmomentet som inte är relevanta om man inte ska jobba direkt med design av produkter, och jag antar att de allra flesta kommer arbeta med annat.» (Instämmer mestadels)
- Jag tycker de praktiska momenten (EP-labbarna och 3d projekt) har varit mycket roliga och mycket lärorika. Kul att få testa på lite olika metoder för problemlösning och testa olika områden inom injengörs-skapande. » (Instämmer mestadels)
- Är tveksam till UNIX labbarna. Universeum var väldigt bra. Matlab är otroligt viktigt.» (Instämmer mestadels)
- Unix och matlab, utföra experiment, skriva rapport, planera och designa produkter, presentationer. Alla delar är nödvändiga för att klara F. Dessutom var inspirationsföreläsningarna ett välkommet och intressant avbrott från första läsperiodens stress.» (Instämmer helt)Kursutvärderingssystem från