ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


SI - Automation och mekatronik

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-03-04 - 2014-03-21
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Inledande matematik

1. Hur många SI - tillfällen har du deltagit i?

- Nästan alla!»
- Alla»
- Alla»
- Ca 5»
- Inprincip alla»
- Alla»
-
- Samtliga»
- Majoriteten i matten men enstaka i programmering»
- Nästan alla»
- De flesta»
- Alla»
- Alla»
- De flesta»
- Alla, 7st?»
- 90%»
- Fem-sex»
-
- några få»
- Alla»
- ~90%»

2. Vad har varit bra?

- Förklaringarna och arbetsupplägget. Extra creed till Jakob som i nästan alla fall förklarade mycket bättre än de examinatoret vi haft. »
- Allt, att få svåra uppgifter att lösa i grupp och sedan att få redovisa dessa inför klassen. »
- Man får samarbeta och på så sätt lösa uppgifter! »
- Genomgångarna i slutet av lektionen. »
- Passen har varit skit bra»
- Att de uppgifter som tas upp ligger i takt med kursen gör att man bättre följer med i kursen även om man hamnar efter i sitt egna räknande. Att tvingas förklara sina tankar om uppgifter och lösningar är helt klart bästa sättet att lära sig.»
- Ledarna»
- Bra upplägg på passen, bra hjälp»
- Det är skönt att få se exempel på uppgifter där man använder det som går igenom på och få dem grundligt förklarade. Det är också super att ha ett tillfälle där man har möjlighet att ställa frågor»
- Det var riktigt bra.»
- Väldigt duktiga ledare som kan förklara saker på ett sätt en nybörjare förstår. Bra uppgifter där de flesta nya moment gås igenom grundligt»
- Ledarna, uppgifterna och hjälpen man fått »
- Allt, bra sätt att lära sig»
- Att få hjälp och jobba tillsammans och att man går igenom uppgifterna efteråt»
- Arbetssättet med diskussion och utmanande uppgifter som serveras på silverfat. Effektiv och lärorik tid. Bra med något rent konkret "det här ska du kunna för att klara kursen" »
- Upplägget. Uppgifterna. Handledarna.»
- Ledarna, uppgifterna.»
- Tillgänglighet, längd på passen och kunskapen hos ledarna»
- Kändes som att det var mer ur en elevs synpunkt»
- Genomgångar och samarbete för att lösa uppgifterna»
- Möjligheten att få diskutera sina kunskaper och tankesätt med andra, särskilt om man inte är i sina vanliga konstellationer. I matematisk SI tycker jag det genomgående varit superbt.»

3. Vad har varit mindre bra?

- För få tillfällen»
- Inget»
- När det här varit samma uppgifter som tagits som exempel på föreläsningarna »
- Inget»
- Grupperna i klassen.. Vill hellre jobba själv.»
- Inget»
- Ibland har kanske tiden inte riktigt räckt till för att köra igenom alla tal»
- Ofta hinner man inre med att göra alla uppgifter »
- Tar för mycket tid när alla ska redovisa»
- Ibland att man inte hunnit med allt, det kan vara bättre om varje grupp får varsin uppgift som de sedan går igenom senare.»
- Inget! SI är det mest givande under skolveckan»
- Inget speciellt...»
- Inget :)»
- För många uppgifter ibland»

4. Har SI - mötena bidragit till att du har lärt dig mer i kursen?

- Ja betydligt mer!»
- Ja»
- Ja»
- Om jag hade studerat ensam så hade jag nog lärt mig lika mycket. »
- Jaa SI passen värderade jag högre än föreläsningar och övningar»
- Ja»
- Nej»
- De har varit otroligt hjälpsamma»
- Absolut, har fått diskutera och reflektera över uppgifterna vilket givit mig mer genomgående förståelse.»
- Ja»
- Absolut»
- Ja absolut! »
- SI:n kan vara avgörande om man skall klara sig eller inte»
- Ja det tror jag»
- Det tror jag absolut. Som nämt tidigare så är set väldigt effektiv utnyttjad tid vilket är svårare att ån vid självstudier.»
- Ja mycket mer!»
- Jajamen»
- Nej. På grund av dålig närvaro»
- Nja var på så få»
- Absolut »
- Tveklöst.»

5. Har du några förslag på förändringar?

- Nej!»
- Nej.»
- Ta egna exempel som man får lösa»
- Behålla dom»
- Mindre grupper, mer grejer på tavlan»
-
- Nej»
- Nej»
- Dom är bra som dom är »
- Si ledaren går igenom alla upg i slutet»
- Nej»
- Färre grupper som redovisar. Ser gärna att si-ledarna går igenom fler gånger än nu. Blir lätt mycket tid som går åt att någon ska försöka förklara något på ett halvdant sätt, sen så hinner inte alla ändå. Mer effektivitet med genomgång av svaren alltså. »
- SI även i linjär algebra »
- Nej»
- SI-ledarna borde vara mer i fas med det som föreläsaren går igenom i kursen samtidigt»
- Pusha på mer att alla ska förstå innan man går vidare med en uppgift.»

6. Vad tror du skulle behöva göras för att få fler att gå på SI - mötena?

- Ha det på en bättre tid på dagen inte 3-5»
- Jag vet inte. Något för att få studenterna att förstå hur mycket mer man lär sig av att gå dit. »
- Svårt att motivera folk som tycker det fungerar bättre att lära sig på annat sätt»
- Vet inte riktigt»
- Mindre grupper»
-
- Vet ej»
- Jag upplevde att de flesta i klassen gick på dessa.»
- Att ha passen mitt på dag istället för första eller sista lektionen för dagen »
- Mer reklam om hur bra det är»
- Bättre tider på dagarna.»
- Placera dem inte först eller sist på dagen. Ligger de mellan 2 föreläsningar under dagen tror jag fler går dit. Lätt att ta sovmorgon eller sticka tidigt annars. En dum mentalitet med "var ju bara si" finns tyvärr. »
- Bättre tider. Alla som är där verkar tycka det är väldigt bra men oftast ligger passen sent på fredag eller tidigt på måndagar. Tror det är den största anledningen till att inte alla är där»
- Mer "reklam", många förstår nog inte hur givande de är»
- Oj verkligen ingen aninh»
- ingen aning»
- Ingenting mer krävs, man går om man vill»
- Kanske att de inte ska sitta bland klasskompisar som de redan studerar med och har ungefär samma kunskapsnivå. Antingen får de utilisera sin kunskap genom att lära ut, alternativt lära sig av någon.»


Objektorienterad programmering

7. Hur många SI - tillfällen har du deltagit i?

- 3-4 kanske.»
- 2-3»
-
- Nästan alla»
- 2-3 st»
-
- Hälften»
- Ett»
- Nästan inga»
- Ungefär 70%»
- Nästan alla »
- De flesta»
- Hälften ungefär»
-
- 2 st»
- Tre»
- Inga :/»
- inga»
-
- 60-70%»

8. Vad har varit bra?

- Upplägget. Det var liknande som i mattekurserna.»
- Man lärde sig mer teori bakom det man gjorde »
- Bra för de som har det svårt. »
- Tenta uppgifterna de hade, man fick läsa in sig på ett ämne och redovisa inför klassen»
- Strukturer och tankar omkring tankar samt en lättare miljö att ta upp och försöka få svar på frågor och funderingar.»
- Man lägger mer tid på programmeringen när man ser att något är schemalagt»
- De har legat på en låg nivå vilket varit superbra då majoriteten inte programmerat innan. Jag som har gjort det har då inte lika stor användning av dem. Men tycker inte de skall ändra sin inriktning»
-
- Det har varit bra att sitta ner i grupper och diskuterat saker man inte riktigt hängt med på och samtidigt kunna fråga om hjälp.»
- Hjälpen och ledarna »
- Det mesta»
- Att få jobba med programmering då man kan jobba tillsammans och få hjälp»
- Mycket inflytande i vad som ska vara med. Men samtidigt dåligt då det inte är lika konkret vad vi ska köra oss. suverän tid att få svar på frågor. »
- Stödet för de som va nya med programmering»
- Helt okej, bra med hjälp»
- N/a»
- Genomgångarna när vi fått upp mycket diskussion, tyvärr senare i kursen. Borde varit så från början, men det berodde delvis på att undervisningen i början var tveksam.»

9. Vad har varit mindre bra?

- De få gånger jag var med hittade jag inget dåligt.»
- Kändes som det bara var till för de som hade problem med programmering »
- Eulers problem, de testande en del en del saker funkade bra en del dåligt men svårt för dem att veta»
- Schemaläggningen med SI-pass sent på en fredag gjorde det svårt att gå dit.»
- Upplägget»
-
- Jag upplever att uppgifterna var lite väl svåra för att man skulle klara dem själv.»
- Mer fokus på att klara tentan »
- Dåligt upplägg»
- Känns som att det var lite okunniga si-ledare.»
- Hade man goda förkunskaper gav det inte så mycket vilket gjorde att jag sällan deltog»
- Uppslutningen»
- N/A»
- Rörigt»
- Icke-strukturen i början utav Javans SI. Lite tidsbortfall kanske. I javan har det varit lite mer handfallet. Vet inte vad för upplägg som kan vara bäst...»

10. Har SI - mötena bidragit till att du har lärt dig mer i kursen?

- Tveksamt.»
- Ja»
- Nej»
- Jaa»
- Svårt att säga med min låga närvaro»
- Ytterst lite»
-
- Lite mindre än i matten»
- Ja absolut!»
- Ja»
- Ja men matten har hjälpt mer»
- Jo, men de spelar tyvärr inte i samma liga som matten.»
- Nej »
- Nja...»
- N/A»
- Tveklöst»

11. Har du några förslag på förändringar?

- Nej»
- Bättre schemaläggning»
- Mer strukturerat upplägg»
-
- Att man ska ha tillgång till datorer under passen, göra mindre uppgifter så man kommer in i tänket»
- Mer tentauppgifter»
- Inte lägga det på sista lektionen på en fredag.»
- Placera det i en datorsal. Trotts allt programmering.»
- Deltog för lite för att ha förslag»
- Mer grunder på SI-passen»
- N/a»
- Komplettera undervisningen mer, lite mycket överkurs kanske så lite mer baskunskap kanske.»

12. Vad tror du skulle behöva göras för att få fler att gå på SI-mötena?

- Jag hade väldigt lätt att förstå den här kursen så därför gick jag inte så ofta. Hade jag haft svårt så hade jag gått dit oftare. »
- Samma som ovan»
- Jag hade gått på fler tillfällen om uppgifterna svårare »
- Bättre schemaläggning»
-
- Jag gick inte för att jag redan hade rätt bra koll på kursen»
- Datorsalar»
- Ändra tiden i schemat till mitt på dagen »
- Annan tid 15:15-17:00 på fredagar»
- Som sagt. Plceradet det smart. Inte fredag kl 15.»
- Bättre schema »
- Ha det i anslutning till lektionerna kanske»
- Bättre schemaläggning, kanske i javan så är kunskapsspannet stort så trycka mer på att få alla i gruppen att förstå.»


Matematisk analys i en variabel

13. Hur många SI - tillfällen har du deltagit i ?

- Alla»
- Nästan alla»
-
- Inprincip alla»
- Alla»
-
- Samtliga»
- De allra flesta»
- Nästan alla»
- Nästan alla»
- Alla»
- Alla»
- Nästan alla»
- Alla, 8?»
- 100%»
- Sex»
-
- Hade vi verkligen det i denna kursen?»
- Alla»
- 90%»

14. Vad har varit bra?

- Allt. Precis samma som i inledande matematik. »
- Man får samarbeta»
- Passen har varit skit bra»
- Att de uppgifter som tas upp ligger i takt med kursen gör att man bättre följer med i kursen även om man hamnar efter i sitt egna räknande. Att tvingas förklara sina tankar om uppgifter och lösningar är helt klart bästa sättet att lära sig.»
- Upplägget, handledarna»
- Superbra att man får möjlighet att diskutera och se igenom uppgifter i grupp. Hjälper att få mer genomgående förståelse. »
- Allt var bra»
- Det har varit bra att sitta ner i grupper och diskuterat saker man inte riktigt hängt med på och samtidigt kunna fråga om hjälp.»
- Ledarna, hjälpen, uppgifterna »
- Allt, Jakob fruktansvärt bra»
- Samma som på inledande »
- Arbetssättet med diskussion och utmanande uppgifter som serveras på silverfat. Effektiv och lärorik tid. Bra med något rent konkret "det här ska du kunna för att klara kursen" . Jakob som förklarar på ett annat vis ö. Reimond. »
- Upplägget. Uppgifterna. Handledarna.»
- Ja super, riktigt givande!»
- N/a»
- Som i inledande»
- Upplägget»

15. Vad har varit mindre bra?

- Inget.»
- Dåliga exempel uppgifter »
-
-
- Inget»
- Inget»
- Ibland hinner man inte med alla uppgifter »
- Inget»
- Kommer inte på något negativt»
- Inget»
- N/a»

16. Har SI - mötena bidragit till att du lärt dig mer i kursen?

- Ja, speciellt med att förstå teorin»
- Ja»
- Jaa SI passen värderade jag högre än föreläsningar och övningar»
- Ja.»
- Otroligt mycket»
- De har hjälp mycket»
- Skulle troligen inte klarat kursen utan SI-passen, jag fick förklarat en del och då föll "poletten" på plats.»
- Ja»
- Ja absolut!»
- Absolut, där man förstår»
- Ja i envar var mötena väldigt lärorika»
- Det tror jag absolut. Som nämt tidigare så är set väldigt effektiv utnyttjad tid vilket är svårare att ån vid självstudier.»
- Ja väldigt mycket mer»
- Ja väldigt mkt mer»
- N/a»
- Tveklöst»

17. Har du några förslag på förändringar?

- Nej.»
- Bättre exempel »
- nej»
-
- Inga»
- nej»
- Färre men svårare uppgifter »
- SI även i linjär algebra »
- N/A»

18. Vad tror du skulle behöva göras för att få fler att gå på SI - mötena?

- Studenterna måste fatta hur mycket mer man lär sig av att gå»
- Samma som ovan »
- Jag gick inte på något pass för att tiderna inte passade mig »
- Tror inte det går vissa är intresserade av att lära sig andra inte, har inget med de här passen att göra»
-
- Informera om att de verkligen hjälper»
- Det är bra som det är tror jag»
- Jag upplevde att de flesta i klassen gick på dessa.»
- Samma som de andra, ändra till mitt på dagen »
- Reklam»
- Som tidigare »
- Bättre tider på schemat »
- Tyvärr inga idéer :/»


Kursutvärderingssystem från