ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering av stressföreläsning

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-02-25 - 2014-04-04
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Har du deltagit på stressföreläsningarna?

46 svarande

Första tillfället i läsperiod 1»28 60%
Andra tillfället i läsperiod 1»6 13%
Tredje tillfället i läsperiod 2»12 26%
Gick inte på något tillfälle»0 0%

Genomsnitt: 1.65

2. Om du deltagit: Vad tyckte du om?

Matrisfråga

- stressföreläsning 1
46 svarande

Mycket dålig»10 21%
Dålig»9 19%
godkänd»18 39%
Väl godkänd»8 17%
Mycket väl godkänd»1 2%

Genomsnitt: 2.58

- stressföreläsning 2
44 svarande

Mycket dålig»12 27%
Dålig»8 18%
godkänd»17 38%
Väl godkänd»4 9%
Mycket väl godkänd»3 6%

Genomsnitt: 2.5

- stressföreläsning 3
43 svarande

Mycket dålig»12 27%
Dålig»9 20%
godkänd»20 46%
Väl godkänd»1 2%
Mycket väl godkänd»1 2%

Genomsnitt: 2.3

3. Hur uppfattar du omfattning på stressföreläsningarna?

46 svarande

För lite»6 13%
Lagom»19 41%
Förmycket»21 45%

Genomsnitt: 2.32

4. Om du har angett för lite eller för mycket vilken omfattning skulle du vilja ha?

- Ta bort hela paketet eller ha Max ett pass. »
- I och med föreläsarnas bristande kunskap, engagemang och dessutom basala nivå på ämnet, var föreläsningarna endast slöseri med vår tid. Vidare anser jag att om stressföreläsningarna ska vara kvar överhuvudtaget måste det läggas på en seriös nivå. Det fungerar inte att ha föreläsare som säger att man inte ska stressa upp sig för någonting för att det kan vara skadligt. Vi vet redan att stress kan vara farligt i för stora mängder. Kom med något nytt eller i alla fall något intressant.»
- 1 föreläsning»
- Ingen alls! Blev mer stressad av att vara där. »
- Färre tillfällen. Tre obligatoriska var för mycket.»
- Räcker med en lektion. Det blir bara upprepningar och tar onödig tid. Korta ner det och kör effektivt.»
- Ingen alls. Fyller ingen funktion och tiden det tar ökar snarare stressnivån.»
- Ett, Max Två tillfällen hade räkt. Mer konkret.»
- Man har redan hört allt som tas upp. Vet inte var jag ska säga det heller, men jag kan endast svara att jag varit på en.. Svarade första tillfället i lp1 men var på alla.»
- De tog upp sådant som inte var relevant. Det fördes inte en objektiv dialog. »
- Räcker med en föreläsning!»
- Mindre självklarheter och mer fakta som jag faktiskt inte kände till sedan innan. »
- Det var det största tidsslöseri jag varit med om i mitt liv. Helt värdelöst!! Dem pratatde om allt man inte fick eller kunde göra, eftersom man då riskerade att bli utbränd. Tänk om alla i sverige skulle tänka så, då har vi Grekland och konkurs på 2 dagar!!! Att det var KRAV från Chalmers sida är SKANDAL!!!»
- Inget som jag inte hört innan.»
- Det var för många timmar. Teknikerna mot stress är så olika från person till person, därför kändes det konstigt att det var obligatorisk närvaro på föreläsningar om en teknik. »
- Ingen alls. Det var de sämsta föreläsningar jag varit med om, de gjorde mig än mer stressad och jag är förvånad över deras låga kvalitet och innehållsfattigdom. Sätt in Björn Liljekvist under dessa två (?) tillfällen i läsperiod 1 istället - där kan man konkret ta hand om sin stress och få verktyg för en sund studietid! »
- Tycker fokus bör ligga på det väsentliga och en hel föreläsning bör inte handla om hur stress påverkar kroppen för det vet majoriteten redan. Istället ha en föreläsning som tar upp det viktigaste och hur det kan underlätta ens liv om man har koll på stressen.»
- Två gånger räcker»
- Max en! Det är slöseri med tid, speciellt i lp1 i slutet då vi hade sjukt mycket att göra!»
- Beror på vad syftet är. Vill vi öka välmående på I så bör föreläsningarna ersättas.»
- Mer inriktat mot VAD är det som gör att man blur stressad HUR skall man som student arbeta för att motverka stress? Alldeles för mycket "allmän" information om stress som endast resulterar i att åhörarna blir ofokuserade och ointresserade. »
- Det kändes som att de fick fram väldigt lite information på väldigt mycket tid.»
- Sista flreläsningen var inte så bra, kändes som utfyllnad»
- Tycker det är bra att stressföreläsningar finns och jag personligen hade nog gått på alla tre tillfällen men jag tycker att de borde varit frivilliga. På så sätt går bara de som faktiskt vill och är mottagliga för informationen. »
- mer konkreta tips på hur man kan hantera tips, lite mer än de vanliga som alltid uppges ex prioritera »

5. Har det gett någon effekt på din egen studieteknik? Hur stor nytta kommer du ha under din studietid?

46 svarande

Inte alls»29 63%
En del»16 34%
Ganska mycket»1 2%
Mycket»0 0%

Genomsnitt: 1.39

6. Tror du att stressföreläsningarna påverkat ditt studieresultat?

46 svarande

Inte alls»36 92%
En del»3 7%
Ganska mycket»0 0%
Mycket»0 0%
Vet ej»7

Genomsnitt: 1.07

7. Vad behöver vi behålla?

- Konceptet kan EVENTUELLT vara bra att ha kvar, dock MÅSTE radikala förändringar göras i sådana fall. (se mer nedan)»
-
- Väldigt bra koncept. Strukturerat och gillade verkligen de två föreläsarna.»
- Inget»
- Någon form av stressföreläsning är säkert bra, men helt ny form hade varit bättre.»
- Ingenting.»
- Intro och allmänt om stress och osunda arbetsbelastningar. Bra att höra deras erfarenhet.»
- Koncept med meditation och dess hälsoeffekter är väldigt bra men innehållet i föreläsningen för övrigt fokuserar mest på de negativa effekterna av stress och inte hur man kan förebygga eller faktiskt utvecklas till något bättre. »
- Ingenting av dessa föreläsningar. De ger ärligt talat ingenting eftersom man redan hört allt som tas upp. Det enda som möjligtvis händer är att man blir mer stressad av att "behöva" gå på dessa föreläsningar när man ganska nyligen börjat på en ny utbildning där många (troligtvis) för första gången uppfattar det som svårt. »
- Dessvärre ingenting.»
- Jättebra att ta upp ämnet. Men bör göras på annat sätt.»
- Själva ämnet stress är en bra sak att ta upp och diskutera. På en sektion som I kan det vara bra att höra att det. Inte får att göra allt och vara bra på allt. När det känns som att så är fallet för andra måste man inse att man bara adderat ihop flera olika intryck från olika personer.»
- INGET!! Spara studenterna nästa års PLÅGA av föreläsningarna!!!»
- Uppmärksamheten kring stress, och belysa att det är ett vanligt problem, samt ge förslag på hur man kan motverka stress.»
- Kursen i sig var bra. Det bör finnas en sådan.»
- Medvetenheten hos studenterna att man inte är ensam om att känna sig stressad.»
- Stressföreläsningar är bra, men dessa var inte givande alls.»
- Björn Liljekvist, om han räknas som stressföreläsare. Han är en inspirerande, klok och rättfram talare med fantastisk inlevelse. »
- Föreläsning om vikten av att ta hand om sig själv och sina stressnivåer»
- Föreläsningarna i sig är väl egentligen inte dåliga så en sån skulle funka men det är alldeles för mycket och uttjatat. Kommer inga nya kunskaper heller, allt det där vet man redan, det är ute där stressrelaterade problemen ligger. »
- Möjligheten för studenterna att få en lektion i hur man skall hantera stress.»
- Avslappningsövningarna»
- Möjligheten att erbjudas stressföreläsning»
- Bra initiativ men kunde göras mycket bättre. Mer konkreta exempel.»
- Informationen kunde kortats mer till 2 föreläsningar men själva innehållet va bra! »
- Tycker att det är bra med stressföreläsningarna, det är ett viktigt ämne som det inte skadar att lära sig mer om»
- stressföreläsning är en bra grundidé»
- Inget, det faktum att man var tvungen att gå på de föreläsningarna när man verkligen kände att det inte gav något var så fruktansvärt mycket mer stressande än något annat, hade mer ångest på dem än inför någon tenta någonsin.»
- Innehållet! Bra saker sades, även om man hade svårt att orka lyssna noga hela tiden. »

8. Vad behöver vi förändra?

- Hota inte med att det är obligatoriskt. Max ett pass, spar pengarna!»
- Ta in föreläsare som grundar sin föreläsning på forskning och bevisade metoder. »
- Föreläsarna!!!!! De hade knappt koll på vad de pratade om, deras enda merit var att de hade känt sig stressade vid något tillfälle och hade därefter läst en bok i ämnet, en bok som för övrigt måste ha varit anpassad för barn. (Baserat på nivån de hade lagt sina föreläsningar på) Vidare var föreläsarna uppenbarligen helt rädda för allt som gav minsta lilla stressymtom, vilket resulterade i en nivå av gehör som vara nära noll från i stort sett samtliga åhörare. »
-
- Något utav tillfällena låg i nära anslutning till vår tentaperiod vilket gjorde att man blev lite halvstressad över att man var tvungen att sitta där istället för att lyssna.»
- Gör det frivilligt, vissa uppskattat det säkert men många tyckte som jag. »
- Färre tillfällen. Utvärderingen av detta borde också gjorts tidigare för nu är det så långt borta. Mindre flummigt, mer vetenskapligt.»
- Gör inte det obligatoriskt. För vissa kanske det är givande, men för andra är det inte alls givande att sitta där i 6 timmar. Kanske första föreläsningen obligatorisk och resten frivilliga om det ska vara flera.»
- Ta bort hela alltet.»
- Korta ner en hel det och konkretisera.»
- Personligen ser jag ingen anledning med att ha någon form av förberedande stressbehandling i grupp eftersom det är ett individuellt problem som kräver individuell hjälp. Informera kanske istället mer om till vem man kan vända sig om man känner att man behöver hjälp. (Även om ni gör det i början, hellre att man hör ett namn/adress tre gånger än flera bortslösade timmar)»
- Antingen bör ni slopa närvarokravet på stressföreläsningarna eller så bör ni ta bort dem helt. De fyllde tyvärr ingen funktion när de två föreläsarna inte besatt någon faktiskt kunskap då de enbart utgick från personliga erfarenheter, och dessa var inte särskilt värdefulla. När de tillfrågades vad de baserade sitt material på hade det mycket svårt att ta upp några trovärdiga källor. Jag förstår inte meningen med ett flertal obligatoriska föreläsningar som enbart utgår från två människors personliga erfarenheter. Det finns mycket få människor som reagerar på samma vis om de blir satta i en stressig situation. Hur man nu kan basera sex timmar av föreläsningar på sådant material går mig förbi. Det finns säkert en mindre grupp som inte lärt sig hantera stress, de kan dra nytta av föreläsningarna genom att få ny input på hur man kan göra, men alla andra ska inte behöva lägga tid på detta när den kunde spenderats på så mycket bättre sätt. Ja t.ex. studera relevant material som alla teknologer har sökt sig till Chalmers för att göra. »
- Inte ha föreläsningar nära tentor. Annat upplägg, tror tyvärr inte att så många fick ut något av det.»
- Bättre föreläsare, mer fakta om hur allvarligt stress faktiskt är, även om man inte går in i väggen eller tar ut sig totalt finns det risker med även mindre mängd stress. Många tog det inte så allvarligt när föreläsarnas exempel var så extrema så det är väldigt långt ifrån vår verklighet idag.»
- Att ni tar bort den HELT!!»
- Ta in andra föreläsare, kanske ha olika vid varje tillfälle så blir det mer variation mellan föreläsningstillfällena»
- Upplägget gick ut mycket på att förstå vad stress är för något och varför det uppkommer. Det hade varit intressant med lite mer sätt att istället tackla stressen. Detta togs självklart också upp, men jag tycker att det borde få större utrymme.»
- Totalt sex timmar på eftermiddagen obligatorisk närvaro på något man inte vill gå på skapar snarare mer stress än förhindra. »
- Jag tror det hade varit mer givande för mig att få någon mer föreläsning om studieteknik hade minskat min stress mer än vad dessa stressföreläsningar gjorde. Kanske hade andra föreläsare varit mer givande och hade kunnat ge mer tips på vad man ska göra för att stressa mindre eller känna mindre prestationsångest. »
- Ta bort stressföreläsnings-paret! De var förskräckligt tråkiga, oengagerade och okunniga! Att lyssna på deras historier, deras gnäll över hur fullt upp de hade det i vardagen, gjorde mig främst än mer stressad för att jag fullkomligt slösade bort min tid vilken jag definitivt behövde lägga på pluggande istället, men också irriterad över hur de poängterade "symptom" som alla människor i dagens samhälle känner ibland. Det klart att det blir för mycket då och då, att vissa nätter är sömnlösa vissa intensiva veckor. Det viktiga är inte att sitta på en stressföreläsning och dystert bocka i samtliga problem som studenten själv känner igen sig i och se framför sig hur hjärtinfarkten kommer närmre - det viktiga är att få redskapen för att fokusera på rätt saker och för att förstå att vi duger som vi är. Inför konkreta, feel-good-föreläsningar med studieinriktning. Hur uppnås bästa effektivitet i vardagen så att tiden för avkoppling blir ideal för just mig? Föreläsningarna med paret drog mig ned i ett svart hål, vilket jag inte önskar någon kommande årskull. Läs http://www.expressen.se/kronikorer/jenny-stromstedt/en-ny-generation-som-vill-glida-genom-livet/ och gå på Björn Liljekvists inspirerande föreläsningar, vill jag istället uppmana dem.»
- Inte ha 3 föreläsningar utan enbart 1 möjligen 2. »
- Stressföreläsning kombinerat med studieteknik, mer konkreta tips på hur man lägger upp en plan för hur man skall lägga upp plugget.»
- Initiativt är jättebra! Min mening är att vara konstruktiv i mina kommentar och inte rent kritisk för sakens skull. Hoppas detta framgår. Kalla det inte för stressföreläsningar. Uppföljningar där värdeskapandet mäts (inte i form av vad studenter tycker utan vad studenter gör). En klockren sak att mäta är att för varje verktyg som presenterades mäta hur mycket dessa verktyg används. Har vi en vetenskaplig grund för verktygen så kan vi garantera resultat om mätetalet är tillräckligt högt. Resultat måste vara huvudfokus. Mät hur många som har börjat meditera efter föreläsningarna. Om svaret är närmare noll så är det ett misslyckande. Om man ska ha föreläsningar så måste det blandas med aktivitet. "Learning by doing". Jag rekommenderar att man tar kontakt med Daniel Söderholm som utformat mycket av det mentala träningsprogrammet för fakultet och elever på Jensen Gymnasiet. Mindre viktigt är att den vetenskapliga standarden ska höjas. Dock så kan man tycka att den ska vara betydligt högre i en akademisk miljö som Chalmers. Att man ska berätta om sina mål/kontrakt samt ladda upp det på webben är sånt som ofta fungerar kontraproduktivt vid skapande av nya vanor. Detta finns det alltså forskning på. Ska man berätta om sina vanor så måste ens "stakes" vara så höga att det tar ut denna andra effekt. Detta verkade inte föreläsarna vara medvetna om. Rekommenderar bl a den här artikeln: http://www.scotthyoung.com/blog/2009/08/05/if-you-want-to-be-fit-don%E2%80%99t-buy-new-running-shoes/ Bör finnas en tydligare koppling till Liljeqvists föreläsningar för att inte skapa "konflikter" vad gäller metod och "sanningar". »
- Att det är obligatoriskt, samt byta föreläsare och ha en mycket tydligare inriktning på föreläsningen.»
- Er fruktansvärda attityd och överlägsna inställning till jobb och skola!»
- Mer komprimerat för att komma fram till vad som ska sägas.»
- Dåliga föreläsare som arbetar helt utan att ha några källor och pratar dessutom mycket emot många undersökningar. Stressförsläsningarna borde vara friviliga.»
- Behöver inte vara 3 föreläsningar, max två om det ska vara samma innehåll»
- Inte lägga dem innan tentamen för det skapar stress i sig utan gärna lägga dem i början av terminen. Då kan man även tillämpa det med en gång»
- Gärna lägga föreläsningarna lite tidigare på dagen, det är svårt att koncentrera när klockan blir mycket och man har mycket annat att göra»
- Stressföreläsningarna var placerade på dagar när vi hade mycket annat att göra i skolan. Det hade varit bättre om man kunde ha dem lite tidigare under läsperioden, när man känner att man har mer tid för dem.»
- innehållet, mer konkreta tips på vad man kan göra åt det»
- Sluta med dem.»
- Jobbigt med så långt pass på eftermiddagen (= väldigt sömnigt fram mot 16.30-tiden). Kanske istället ha föreläsningen strax innan/efter lunch?! »
- Jag tycker inte det borde ha varit tre stycken tillfällen. Skulle nog ha räckt räckt med ett tillfälle.»


Kursutvärderingssystem från