ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AEs lärarenkät efter LP2

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-02-14 - 2014-02-20
Antal svar: 3
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg


Fakta om kursen

1. Kurskod och kursnamn:

- LBT812»
- LBT825, Marknadsföring»
- LBT643 Byggnadskonstruktion»

2. Ges vid institutionen:

3 svarande

Bygg och miljö»2 66%
Energi och miljö»0 0%
Teknikens organisation och ekonomi»1 33%
Matematik»0 0%
Arkitektur»0 0%
Fackspråk»0 0%

Genomsnitt: 1.66


Input till institutionen och utbildningsområdet

3. Vilken kurs gäller det?

- LBT825, Marknadsföring»
- LBT643 Byggnadskonstruktion»

4. Vilken tillgång till önskade resurser har du haft inom kursens ram?

0= resurserna har varit obefintliga
5= perfekta förhållandena

Matrisfråga

- Saknas projektor i salen. Får ta med egen projektor till alla lektioenr.»

Lärarresurser (gästföreläsare, handledare etc.)
2 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
1 50%
1 50%

Genomsnitt: 5.5

Tillgången till pedagogiska resurser och bollplank
2 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 50%
1 50%
0 0%

Genomsnitt: 4.5

Tillgången till tekniska resurser som behövs för kursens genomförande var bra (lokal, datorer, administrativa stödsystem).
2 svarande

0 0%
0 0%
1 50%
1 50%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 3.5

Det personella administrativa stödet fungerade väl.
3 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
1 33%
2 66%

Genomsnitt: 5.66

Planeringen för kursens genomförande och bemanning skedde i god tid.
3 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
1 33%
2 66%

Genomsnitt: 5.66

Min arbetsbelastning har varit lagom stor och jämn i läsperioden.
3 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
1 33%
2 66%

Genomsnitt: 5.66

Informationen om de för kursen gjorda överenskommelserna mellan PA och vice-prefekten var bra.
2 svarande

0 0%
1 50%
0 0%
0 0%
0 0%
1 50%

Genomsnitt: 4


Input till studentgruppen

5. Din uppfattning om studenterna som läst kursen

0 = extremt låga
5 = mycket goda

Matrisfråga

- Kursen bygger vidare på Teknologi som ligger i årskurs 1. Studenterna har glömt mycket under det året.»

Studenternas förkunskaper
2 svarande

0 0%
0 0%
1 50%
1 50%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 3.5

Studenternas motivation och engagemang
3 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
2 66%
1 33%
0 0%

Genomsnitt: 4.33

Studenterna var väl förberedda och tillräckligt pålästa innan lär-aktiviteterna
2 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 50%
1 50%
0 0%

Genomsnitt: 4.5

Studentgruppen uppvisade förmåga att självständigt arbeta med kursens innehåll
3 svarande

0 0%
1 33%
0 0%
2 66%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 3.33

Studentgruppen uppvisade förmåga att på ett moget sätt lösa frågeställningar som uppkom under kursens gång
2 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
2 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4

Studenternas arbetsinsats
3 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
2 66%
1 33%
0 0%

Genomsnitt: 4.33

Resultatet på kursen för årets studenter
2 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
2 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4


Input till programansvarig

6. Din uppfattning om hur väl kursen fungerar i programmet

Matrisfråga

Jag har en god bild av hur kursen passar in i programmet och vad den tillför studentens förmåga
3 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
2 66%
0 0%
1 33%

Genomsnitt: 4.66

Jag har en god bild av vilka förkunskaper studenterna har innan de börjar min kurs.
3 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 33%
1 33%
1 33%

Genomsnitt: 5

De planerade förkunskaperna är tillräckliga.
3 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 33%
1 33%
1 33%

Genomsnitt: 5

Kursens placering i programmet verkar rimlig
3 svarande

0 0%
0 0%
1 33%
0 0%
1 33%
1 33%

Genomsnitt: 4.66

Studenternas totala studiebelastning i läsperioden medger att de kan lägga tillräckligt fokus på kursen
2 svarande

0 0%
0 0%
1 50%
0 0%
1 50%
0 0%

Genomsnitt: 4

Kommunikationen med programteamet (PA, UBS och SVL) fungerar väl
1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4

Det går att nå programteamet vid behov
2 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
2 100%
0 0%

Genomsnitt: 5

Informationen från programteamet är tillräckligt informativ och hjälper mig
1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%

Genomsnitt: 5

Programteamet hjälper mig i tillräcklig utsträckning att diskutera pedagogiska frågor som gäller mer än min kurs
1 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 4

Jag önskar mer från PA och beställar-organisationen (specificera vad under kommentarer).
0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

7. Moment som föll väl ut och inte bör förändras:

8. Idé om en förändring att testa på kursnivå

9. Idé om en förändring att testa på programnivå

10. Övriga tankar om kursen, programmet och denna lärarnas kurs-utvärderingKursutvärderingssystem från