ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Artistic Intervention

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-02-13 - 2014-02-21
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Michael Eriksson»

1. Vad är din upplevelse att projektet bidrog till?

2. På vilket vis har projektet påverkat dagens verksamhet och arbetssätt?

3. Vad är viktigt för att en intervention av denna typ ska leda till utveckling av verksamhet och arbetssätt?Kursutvärderingssystem från