ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Studieuppföljning åk1 VT14

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-01-29 - 2015-01-29
Antal svar: 150
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Inga-Lena Hagelin»

1. Studenten har

148 svarande

Totalt:

INTE varit på samtal»38 25%
varit på samtal»91 61%
meddelat avbrott»19 12%

Genomsnitt: 1.87

Fördelat på olika grupper:

Kvinnor: (32 st)
INTE varit på samtal6 18%
varit på samtal22 68%
meddelat avbrott4 12%

Genomsnitt: 1.93

Män: (116 st)
INTE varit på samtal32 27%
varit på samtal69 59%
meddelat avbrott15 12%

Genomsnitt: 1.85


Reflektera och markera vilket tema samtalet med studenten handlade om

2. Vad är orsaken till att studenten ligger efter nominell studietakt?

100 svarande

Totalt:

Brist på motivation»4 4%
Brist på självinsikt»3 3%
Sjukdom/funktionshinder/problem med att hantera stress»12 12%
Inte lagt ner tillräckligt med tid på studierna»28 28%
Upplever stor skillnad mellan studierna på gymn och Chalmers»11 11%
Upplevelse av att inte passa in på Chalmers, programmet etc»3 3%
Osäker på om utbildningen är rätt val»13 13%
Har inte fått allt runt omkring att fungera»13 13%
Annat»13 13%

Genomsnitt: 5.43

Fördelat på olika grupper:

Kvinnor: (25 st)
Brist på motivation2 8%
Brist på självinsikt0 0%
Sjukdom/funktionshinder/problem med att hantera stress7 28%
Inte lagt ner tillräckligt med tid på studierna5 20%
Upplever stor skillnad mellan studierna på gymn och Chalmers2 8%
Upplevelse av att inte passa in på Chalmers, programmet etc0 0%
Osäker på om utbildningen är rätt val5 20%
Har inte fått allt runt omkring att fungera2 8%
Annat2 8%

Genomsnitt: 4.88

- För mycket matte, hade trott att meknikkurserna skulle vara roliga som på teknisk basår» (Brist på motivation)
- Jag kommer att söka högskoleingenjör i Örebro till hösten, jag vill ha en utbildning som inte är fullt så teoretisk» (Brist på motivation)
- Studenten definerade det själv som tre olika lika stora delar: sjukdom/inte lagt tillräckligt med tid/inte passa in» (Sjukdom/funktionshinder/problem med att hantera stress)
- Jag har gjort det jag kunnat studiemässigt utifrån min situation. Rehabilitering sker genom åtgärder från sjukvården (inte Chalmers) » (Sjukdom/funktionshinder/problem med att hantera stress)
- Har haft problem med blödningar, tror att det kan vara njursten. Det har tagit upp mycket tid från studierna» (Sjukdom/funktionshinder/problem med att hantera stress)
- Det passade henne bättre att studera på GU:s basår, pga hennes sjukdom (bipolär)» (Sjukdom/funktionshinder/problem med att hantera stress)
- Det är bra att ni kallar, för jag hade inte kommit själv. » (Sjukdom/funktionshinder/problem med att hantera stress)
- Har hela tiden legat efter (dålig studieteknik och mycket festande)men förstår nu att jag måste satsa helhjärtat på att ligga i fas» (Inte lagt ner tillräckligt med tid på studierna)
- Jag har mycket vänner och bor hemma och det tar tid att umgås med alla. Sen jobbar jag extra och eftersom jag bor en bit utanför stan, så tar det tid att åka hem, äta och komma tillbaks till jobbet. På kvällen är jag trött och vill bara koppla av.» (Inte lagt ner tillräckligt med tid på studierna)
- Inte beredd på hur mycket jobb det behövdes med matten. Kan nu sålla mer mellan vilka föreläsningar som är viktiga och vilka som inte är det. Planerar nu in mer strukturerat när hon ska sätta sig ner och plugga. Det har också blivit lättare för det eftersom det finns mer tid i schemat. Tog också uppehåll två år innan studierna satte igång. Det gjorde att det tog ett tag innan hon kom in i matten igen. Men tycker nu att hon har koll på studierna. Planerat in omtentor för matten och tycker det är roligt att plugga. Vill plugga både själv och med andra. Har ett gäng hon kan plugga med när hon vill göra det i grupp.» (Upplever stor skillnad mellan studierna på gymn och Chalmers)
- Jag har känt att jag legat efter hela tiden, fast jag pluggat mycket. Jag läste bara Samhälle på gymnasiet. Alla de andra som läst Natur fattar mycket snabbare.» (Upplever stor skillnad mellan studierna på gymn och Chalmers)
- Datateknik var inte vad jag trodde. När programmeringen kom så förstod jag att detta inte är vad jag vill.» (Osäker på om utbildningen är rätt val)
- Jag har verkligen försökt men nu väljer jag att hoppa av Chalmers, jag ska jobba ett år och sedan söka en ny utbidlning» (Osäker på om utbildningen är rätt val)
- Utbildningen är för teoretisk, ska börja på högskoleingenjör i Örebro» (Osäker på om utbildningen är rätt val)
- Jag vet inte om utbildningen kommer leda till ett jobb jag tycker är roligt. Om jag visste det skulle jag anstränga mig.» (Osäker på om utbildningen är rätt val)
- Föräldrarna bor utomlands och mormor blivit svårt sjuk under läsåret» (Har inte fått allt runt omkring att fungera)
- Det som oroar mig är Hållfastheten.» (Har inte fått allt runt omkring att fungera)
- Det har helt enkelt inte lossnat på tentorna. Studenten är motiverad och verkar ha en bra studieteknik. Men det har varit mycket kunskap att ta in.» (Annat)
- Har tidigare haft depression och prestationsångest. Har tidigare gått på kemi men blev sjukskriven och bytte sedan över till TD. Senare tid har studenten börjat må bättre. Hon upplever att programmet är rätt, är motiverad och tycker kurserna är roliga. Hon har börjat äta medicin och går hos psykolog vilket också är bra för hennes välmående. » (Annat)

Män: (75 st)
Brist på motivation2 2%
Brist på självinsikt3 4%
Sjukdom/funktionshinder/problem med att hantera stress5 6%
Inte lagt ner tillräckligt med tid på studierna23 30%
Upplever stor skillnad mellan studierna på gymn och Chalmers9 12%
Upplevelse av att inte passa in på Chalmers, programmet etc3 4%
Osäker på om utbildningen är rätt val8 10%
Har inte fått allt runt omkring att fungera11 14%
Annat11 14%

Genomsnitt: 5.61

- problem med matematikkurs, sökte ämneshjälp» (?)
- Programmering är verkligen inte min grej!När man inte tycker ämnena är roliga så tappar man verkligen motivationen. Allt blir tråkigt och jobbigt.» (Brist på motivation)
- Ska fundera över vad jag vill med mitt yrkesliv och min » (Brist på motivation)
- Jag har stängt av livet för Chalmers.» (Brist på självinsikt)
- Fester och föreningsliv har varit högsta prioritet» (Brist på självinsikt)
- Svår diskbrott» (Sjukdom/funktionshinder/problem med att hantera stress)
- Oroar sig över att inte klara av Chalmerstudierna. Kan ha ångest innan han går till föreläsningar över det sociala. Umgås med några stycken men upplever att han inte känner tillräckligt många. Berättar att han halkade efter socialt redan vid mottagningen eftersom han då var sjuk och inte kunde vara med lika mycket. Har svårt att sova om nätterna. Har svårt att hålla igång studierna. Om han halkar efter släpper han det helt istället för att försöka komma ikapp. På så sätt skjuter han prestationsångest på framtiden. » (Sjukdom/funktionshinder/problem med att hantera stress)
- Har varit sjuk och inte sökt stöd för mitt funktionshinder. » (Sjukdom/funktionshinder/problem med att hantera stress)
- Studneten hade medvetet valt att inte söka stöd för dyslexi utan ville testa studera på Chalmers först. Nu söker han stöd. Bra med information om att mattesupport finns.» (Sjukdom/funktionshinder/problem med att hantera stress)
- Brist på tidsplanering och att plugga mer tillsammans med andra.» (Inte lagt ner tillräckligt med tid på studierna)
- Jag vet att jag lägger ner för lite tid på studierna pga min livssituation. Jag kan bara göra det bästa jag kan just nu.» (Inte lagt ner tillräckligt med tid på studierna)
- Har pluggat mycket hemma men blir distraherad av annat vilket leder till att han lägger för lite tid på studierna.» (Inte lagt ner tillräckligt med tid på studierna)
- ska satsa mer på studierna och mindre på studentlivet» (Inte lagt ner tillräckligt med tid på studierna)
- Du pratade om att lägga ner mer tid på studierna men jag insåg ändå inte det förrän det gick dåligt...» (Inte lagt ner tillräckligt med tid på studierna)
- På gymnasiet har det varit lätt att plugga. Hade inte räknat med studietempo och den tid som behövde läggas ner på studierna när studenten kom till Chalmers. Därför började han plugga först tre veckor in i läsperiod ett, vilket gjorde att det blev stressigt mot tentaperioden.» (Inte lagt ner tillräckligt med tid på studierna)
- "Har nu förstått att jag måste planera och strukturera mitt pluggande." » (Inte lagt ner tillräckligt med tid på studierna)
- Hade lätt för mig i gymnasiet - behövde inte lägga ner någon tid, har lagt ner ca 10 timmar/veckan här, trodde det var samma.» (Inte lagt ner tillräckligt med tid på studierna)
- Har en variant av dyslexi men kan hantera detta funktionshinder med hjälp av planering. » (Inte lagt ner tillräckligt med tid på studierna)
- Motivationen minskade eftersom studenten fått signaler om att arbetsmarknaden ser mörk ut. » (Inte lagt ner tillräckligt med tid på studierna)
- Jag har 4 barn och turnerar som musiker, det är svårt att få ihop tiden. Vänder på dygnet när jag turnerar, svårt att somna. » (Inte lagt ner tillräckligt med tid på studierna)
- Känner att han behöver strukturera upp studierna mer. Har svårt att få en balans mellan fritid och pluggande. Han går och tänker mycket på studierna vilket tar energi och gör honom stressad men har svårt att verkligen sätta sig ner och plugga. Oroar sig över att vara ensam i att ligga efter i kurserna.» (Inte lagt ner tillräckligt med tid på studierna)
- Jag håller på med elitidrott och detta året är viktigt eftersom det är sista året i min åldersklass.» (Inte lagt ner tillräckligt med tid på studierna)
- Jag har jobbat mycket!» (Inte lagt ner tillräckligt med tid på studierna)
- Nu går det bättre i studierna eftersom han och en klasskamrat sitter tillsammans och studerar i skolan.» (Inte lagt ner tillräckligt med tid på studierna)
- Skäms för att han inte har klarat av sina studier, och då har han kommit ännu mera ur fas.» (Inte lagt ner tillräckligt med tid på studierna)
- Man kan inte riktigt föreställa sig hur annorlunda det är att studera på högskolan mot gymnasiet. » (Upplever stor skillnad mellan studierna på gymn och Chalmers)
- Jag tycker jag hänger med bra i kurserna men når inte riktigt hela vägen fram. Jag vet ju inte riktigt hur man pluggar. » (Upplever stor skillnad mellan studierna på gymn och Chalmers)
- Hade lått för sig på gymnasiet. Är lat. Lägger inte ner tillräckligt med tid. Lägger ca 5 timmar/vecka utöver undervisningen. Är inte med på allt där heller.» (Upplever stor skillnad mellan studierna på gymn och Chalmers)
- Var inte trillräckligt förberedd» (Upplever stor skillnad mellan studierna på gymn och Chalmers)
- Jag har svårt att ändra vanor från att bara kunnat plugga inför tentor ett par veckor innan. Vi lärde oss inget om tidsplanering och studieteknik på gymnasiet.» (Upplever stor skillnad mellan studierna på gymn och Chalmers)
- Det här är mycket svårare än jag trott.» (Upplever stor skillnad mellan studierna på gymn och Chalmers)
- stor skillnad mellan hur man studerar här jämfört med gymnasiet!» (Upplever stor skillnad mellan studierna på gymn och Chalmers)
- Tar studieuppehåll 1 år nu för att komma tillbaka H15.» (Upplever stor skillnad mellan studierna på gymn och Chalmers)
- Det här är inte alls vad jag hade tänkt mig. Jag visste inte riktigt vad Dataingenjör innebar.» (Upplevelse av att inte passa in på Chalmers, programmet etc)
- Svårt att komma in i det sociala när man kommer som "senare del student" (Studenten kom in genom SD ansökan.» (Upplevelse av att inte passa in på Chalmers, programmet etc)
- Jag tycker helt enkelt inte kurserna är intressanta» (Upplevelse av att inte passa in på Chalmers, programmet etc)
- Jag tyckte att jag satte mig in i vad utbildningen innebär men att det skulle vara så intensivt och svårt blev ändå en överraskning» (Osäker på om utbildningen är rätt val)
- Vill ta studieuppehåll och komma tillbaka H15. Har då fått en pause från gymnasiet och tro sig känne sig mer redo.» (Osäker på om utbildningen är rätt val)
- Valde Z i fjärde hand. Vill hellre gå A, AT eller TD men har inte lyckats komma in. Har kommit för att få praktisk info om att komma in på något av de övriga valen. Uteblivna resultat handlar mycket om bristande motivation.Matte och programmering är inte så kul, upplever studenten.» (Osäker på om utbildningen är rätt val)
- Jag vill egentligen gå på Maskin men jag testar denna våren för att se om det blir bättre annars söker jag till Maskin.» (Osäker på om utbildningen är rätt val)
- Studenten trivs på programmet och Chalmers men är osäker på vad han egentligen vill jobba med i framtiden. Att det gått sämre i studierna beror bland annat på bristande motivation.» (Osäker på om utbildningen är rätt val)
- Har valt maskinteknik inför H14 och kommer troligtvis att börja där.» (Osäker på om utbildningen är rätt val)
- Pendlat 3,5h/dag. Funkade inte med studierna. Har flyttat till Göteborg nu.» (Har inte fått allt runt omkring att fungera)
- Har flyttat runt mycket de senaste månaderna. Har inte heller haft möjlighet att ta CSN eftersom han saknar 9 hp från tidigare studier. För att få in pengar måste han jobba extra. Jobb och flyttar har tagit både tid och ork från att vara med på studierna. » (Har inte fått allt runt omkring att fungera)
- Masterstudent - Kombinerar studierna med jobb. Eftersom han betalar skatt behöver han inte betala avgifter. Hans VISA grundar sig också på att han jobbar. Därför behöver han fortsätta med det men har svårt att kombinera det med studierna. Nu får han ledigt ett par timmar varje dag för att delta i föreläsningar och så vidare. Han räknar med att det kommer hjälpa honom i hans studier.» (Har inte fått allt runt omkring att fungera)
- Har haft strul med bostad vilket gjort att jag inte kunnat fokusera på studierna. » (Har inte fått allt runt omkring att fungera)
- Mått dåligt pga många saker, inte ätit bra, inte tränat, inte lagt ner tillräckligt med tid, inte haft något eget ställe.» (Har inte fått allt runt omkring att fungera)
- Jag har nu förstått att jag kan plugga tillsammans med andra och förbereda mig genom att göra gamla tentor. » (Har inte fått allt runt omkring att fungera)
- Det har hänt så mycket i mitt liv att det varit omöjligt att koncentrera sig på studier.» (Har inte fått allt runt omkring att fungera)
- Känns tufft att inte få önskvärda resultat efter allt jobb man lagt ner.» (Har inte fått allt runt omkring att fungera)
- Har inte fått önskvärda resultat» (Har inte fått allt runt omkring att fungera)
- Det är svårt att hitta kamrater när man kommer som senare del student. Det känns jobbigt att inte känna någon.» (Annat)
- Komplikationer i privatlivet. Svårt med svenska språket du studenten har Svenska som andraspråk.» (Annat)
- På tentan blir det en blockering som gör att man inte fixar den. Övrigt i kurserna, lab, inlämningar mm är inga problem och där äm man godkänd.» (Annat)
- Jag jobbar hårt och pluggar mycket men klarar ändå inte tentorna.» (Annat)
- Tentorna har gett prestationsångest och gjort att det har gått sämre. Studenten har också haft uppehåll från studierna under ett och ett halvt år efter gymnasiet och tycker att det tar ett tag att komma in i studierna igen.» (Annat)
- svårt med matematiken» (Annat)
- svårt med matematiken» (Annat)
- Jag tycker det går bra m en det tar lite tid att komma in i ett nytt program - speciellt socialt.» (Annat)
- Hade för dåliga förkunskaper. Inte studerat på många år.» (Annat)
- Jag har nog inte riktigt den begåvningen. Men jag är mycket ambitiös och kommer att läsa till ingenjör i Boårs istälelt.» (Annat)

3. Vad fick studenten med sig från samtalet? Studentens egna ord.

Totalt:

Fördelat på olika grupper:

Kvinnor: (0 st)
- Det är skönt att känna att det finns stöd. Att kunna komma och prata när man behöver.»
- Skönt att få prata om chansen att byta program och andra möjligheter så att man inte känner sig misslyckad för att man ändrat sig.»
- Blivit medveten om vad som behöver göras för att klara studierna.»
- inte stirra mig blind på beräkningskurserna/jobben»
- Peppad i att ta tag i studierna.»
- Att det var skönt att höra att hon var på rätt väg och att det kommer att lossna»
- jag måste skärpa mig»
- Tack, det här samtalet har hjälpt mig oerhört mycket, det känns mycket bättre nu!»
- Nu känns det faktiskt möjligt att jag kommer att ta examen!»
- Skönt att någon uppmärksammar hur man mår och hur det går i studierna.»
- Jag behöver inte se det här året som ett misslyckande, jag vet nu mer vad jag vill och vad jag klarar av»
- Jag inser att jag behöver liknade stöd som jag hade i gymnasiet.»
- Att jag måste ta tag i det här nu.»
- Tack för alla bra tips.»
- Det blev lite tydligare vad man kan göra.»
- Lättnad. Det var inte så hemskt. Man vet inte vilket bemötande man kommer få när man berättar hur det är. Jag har fått med mig flera saker också.»
- Jag var väldigt orolig för det här samtalet, jag vet ju att det inte gått bra. Men nu vet jag lite mer.»
- Bra att bli kallad till samtal. Behöver få en liten knuff och komma igång. Kommer att planera in studier bättre. Bra om vi följer upp det.»

Män: (0 st)
- Nu vet jag att jag vill jobba med något helt annat än teknik - jag tror att jag ska söka till Sjukgymnastprogrammet. Det är ju faktiskt bra att veta vad man INTE vill också. Men jag önskar att jag hade vetat mer innan.»
- Det är ändå bra att veta att det är ok att ändra sig. Jag känner mig inte längre misslyckad för att jag sökte fel program.»
- Var orolig att mista min plats men det är jag inte längre.»
- Ska gå hem och göra en tidsplanering, vecka för vecka och hålla mig till den.»
- Jag förstår nu att jag varit väldigt taskig mot mig själv och tänkt negativa tankar. Jag ska jobba med att tänka mer positivt och identifiera vilka negativa mönster jag har. Jag vet ju att jag har förmåga att klara detta.»
- Det känns jätteskönt att veta hur allt detta fungerar. Att jag kan göra en individuell planering om jag kommer att behöva det. Nu förstår jag hur allt hänger ihop!»
- Bli bättre på att planera sin tid. Ska göra en tidsplanering och ta hjälp av min syster som känner mig väl.»
- Nu förstår jag hela bilden. Det kännas bra att veta att jag kan göra en individuell studieplan och få hjälp med detta nu när jag kommit efter.»
- Jag behöver lägga mer tid och pressa mig själv att ta tag i studierna.»
- Ser behovet av att planera studierna.»
- Nu ska jag ta studieuppehåll ett år och jobba, fundera på om jag ska söka något annat eller satsa på M»
- Han tänker mycket i allt eller inget. Antingen är han helt ikapp eller så struntar han i det. Samtalet har gjort det tydligare för honom att jobba med fler delmål och kräva mindre av sig själv vid varje pluggtillfälle.»
- Det blir mer konkret vad han behöver ta tag i när han uttalar det högt.»
- Att det inte så farligt att ta studieuppehåll..att ingne tittar snett på en för det. Att det är viktigt att ta vara på studietiden..att repetera och repetera»
- Att jag inte behöver vara orolig att jag måste läsa om kurserna i årkurs 1 om jag inte vill det.»
- Måste stukturera upp min tillvaro. Skapa en disciplin hos mig själv.»
- Framförallt den praktiska information han ville ha om olika alternativ för att söka/byta till ett annat program»
- Han känner sig lugnad att det kommer att ordna sig. Tidigare har han oroat sig över vad som kan hända när man ligger efter, kommer han tillåtas att ta igen det han har efter sig, hur ska han lägga upp studierna med de kursresultatsom saknas och så vidare. Han känner nu att han har mer struktur över hur studierna ska se ut framöver.»
- Inget händer om jag inget gör...»
- Jag måste göra mig av med gamla vanor.»
- Insikten om att det är på allvar - det går inte utan ansträngning»
- Nedlagd tid i kombination med att vara mycket sjuk är inget bra... när man väl är efter är det svårt...»
- Jag vill få bättre rutiner och höja och sänka trösklar»
- Fantastiskt att man kan få såna här samtal.»
- Att han vet vad han skall göra!»
- Studenten har känt oro för att inte få fortsätta studierna. Efter samtalet känner han sig lugnare. Han är också nöjd med praktisk hjälp kring upplägg av kurser»
- "Jag måste delta i undervisningen mer aktivt och planera mitt pluggande på ett strukturerat sätt"»
- Jag behöver ändra mina studievanor.»
- Bra med studieuppföljning,, att få stämma av hur det går och kunna få ställa frågor. Detta hade de inte vid Luleås universitet.»
- Jag gör annorlunda nu, lägger ner mer tid, tar hand om mig själv, tränar och äter bra. Det känns bättre.»
- Ska ändra kring min studieteknik, planera lite mer.»
- Fick svar på en massa praktisk frågor han hade.»
- Ska satsa ordentligt på studierna from augustiperioden»
- Att prioritera matten eftersom den ligger till grund för senare kurser speciellt i årskurs 2. »
- Att själv undersöka hur företag ser på att rekrytera kemiingenjörer. Skall ställa frågor i samband med studiebesök. »
- Ökad närvaro på skolan är något jag måste börja med, studera mer timmar i veckan. Har ingen bra självdiciplin.»
- Det kändes skönt att få bekräftat att han inte var den ende som saknade resultat. Det är inget som studenterna pratar om sinsemellan och därför kändes det som att han var ensam om att inte ha fixat tentor. Studenten tyckte också om att få konkret hjälp i form av veckoplaneringsschema.»
- "Jag tror att jag kommer fixa detta. Jag tror på mig själv"»
- Fått veta vad som gäller, att man får lov att läsa om kurserna.»
- Det blev tydligt att mer tid behöver läggas ned. Fick inforamtion om vad som gäller med uppflyttning till åk 2. »
- Jag har inte gett upp men måste få chans att undersöka om detta är vad jag vill.»
- Lägga ner mer tid och engagemang i studierna. »
- information om uppflyttningskraven»
- Studenten kommer att göra avbrott efter vårtermin 2014 för att påbörja annan utbildning (söker byggteknik eller maskinteknik)....»
- Jag känner mig peppad och redo att ta tag i resten av terminen och omtentorna (påsk). Skönt med uppföljning vid terminsslut och att veta att jag kan få hjälp med individuell planering och peppning för att ta igen det jag missat.»
- Lägga ner mer tid på luggandet och regelbundet med början i läsperioden. »
- rekommendation om gå på mattesupporten»
- information om mattesupporten finns»
- Att jag behöver göra en bättre planering om jag vill uppnå mitt mål.»
- Jag vill inte plugga just nu!»
- Det är bra att vi pratar om studieplanering och hur man använder sin tid - men det är svårt att ändra beteenden.»
- Skönt att kunna få en andra chans!»
- Ska se till så jag inte jobbar för det går inte ihop med att studera.»
- Ska komma in med läkarintyg så att jag kan få skriva tenta i lugn miljö som inte stressar upp mig och blockerar mig!»
- Måste lägga ner mer tid och ändra lite studieteknik.»
- Känns bra att fått gå igenom detta. Att veta att min situation inte är unik. Skall göra tidsschema och "rama" in dagen med pauser.»
- Har lärt sig mycket. Mycket lättad att han kan fixa mattebehörigheten via komvux och därmed komma in på Maskiningenjör 180 hp.»
- Jag har lärt mig mycket på basåret även om jag inte klarar hela. Tackar för flera samtal vi haft under året. Det har varit peppande.»
- Praktisk information, info om csn, att han fick "veta" det han trodde ang studieteknik.»
- Fick svar på sina frågor och att det var skönt att få en handlingsplan nerskriven.»
- Skall inte vara inskriven på ett program på Handels utan avsluta det. Bra att jag fick prata med någon. Det känns bra nu.»
- Att det finns "grejor" att göra. Att använda studietkenik. Har inte bheövt använda det förut.»
- Fick lite hum om att det ÄR viktigt att planera och vara förbered.»

4. Övriga kommentarer

Totalt:

Fördelat på olika grupper:

Kvinnor: (0 st)
- Datateknik var inte riktigt vad jag trodde. Jag trodde det skulle vara med mjukvara men det är mesta hårdvara verkar det som.»
- Studenten påpekar också hur väldigt stor skillnad det är att börja på högskolan (Chalmers) efter gymnasiet och hur svårt det är att komma in i det som krävs efter att tidigare "bara" kunnat vara med på lektionerna och ändå lyckas.»
- Studenten har familj (3 små barn) och jobbar extra varje helg för att ekonomin ska går runt. »
- Ska nog försöka komma in på I»
- Upplever att lärare och PA på programmet har förståelse för hur hon mår och uppmuntrar henne till att inte stressa med uppgifterna. Har också tagit upp yoga som gör henne lugnare. Hon vilar mycket och känner att hon behöver det. Hon tycker också att hon har blivit bättre på att tillåta sig själv att inte vara perfekt, att få misslyckas eller inte alltid få toppbetyg.»
- Inga problem med studieteknik eller motivation. Saknade resultat beror på sjukdom som hon behöver återhämta sig ifrån innan hon kan koncentrera sig på studierna.»
- Jag hade väldigt bra studieteknik på gymnasiet och sedan tog jag ett år studieuppehåll. Jag trodde inte att jag skulle tappa studietekniken på det året, men det har jag gjort.»
- Mina föräldrar har inte läst på högskolan, så de kan inte hjälpa mig. Men de tycker att det är bra att jag läser, fast jag inte vet om det är min grej.»
- Mitt självförtroende är i botten. Det tar emot för stoltheten att be om hjälp. Jag har inte kollat om jag kan få någon hjälp pga min sjukdom. Jag hade velat klara det själv.»
- Jag är lite äldre och har jobbat i tio år. Det har varit svårt att komma in i att studera.»
- Studentent antogs som senare del ansökan - ligger över 15hp gränsen i sin individuella studieplan.»

Män: (0 st)
- Studenten vill söka Ekonomi & produktionsteknik.»
- Studenten har drabbats av dåligt självförtroende pga misslyckanden under vårterminen. Att få studenten att inte ta "misslyckandena" som personliga och jobba fram nya mönster både med postiva tankar och förbättra studieteknik och tidsplanering upplevs som västenligt av både student och studievägledare.»
- Studenten antogs som senare del student i lp 2 - därför har han bara läst 15hp under hösten. »
- Studenten skulle behöva stöd i svenska språket. hänvisar till bibliotekens läxhjälp i olika stadsdelar.»
- Även boendesituationen har haft stor inverkan på studieresultatet.»
- Behövde inte plugga på gymnasiet. Det har också bidragit till att han nu har halkat efter. Har varit hos läkare för sömproblemen och ska börja motionera för att komma tillrätta med det. Säger också att han jobbar på att få igång mer av det sociala. Han har också ett schema där han skriver upp var och hur länge han ska studera. Han tycker också att han behöver lägga mer timmar på sina studier och fördela timmarna mer balanserat. Nu har det blivit så att färre timmar läggs i början av studierna och många timmar när tentan närnar sig.»
- Har människor att plugga med. Framförallt en vän som dock inte vill vara kvar på skolan efter föreläsningarna. Men de brukar plugga gemensamt över Skype. Han menar att det inte heller är några problem att hitta andra att läsa med om man vill vara kvar på skolan. Det handlar mer om att han måste få sig till att stanna kvar men att det är svårt att få till förändringen.»
- Hade lätt på gymnasiet och pluggade aldrig. Här går studierna snabbare fram och är mer krävande. Studenten var inte beredd på det. Har egentligen inte svårt för innehållet, hänger med på lektioner. Men har svårt att sätta sig ner och räkna aktivt när han ska plugga på egen hand. Mycket handlar om att han pendlar till Kungsbacka och vill åka hem efter föreläsningarna. Väl hemma finns det mycket distraktioner som gör att han får svårt att sitta så länge och så ofta som han behöver med studierna.»
- Han har inte närvarat så mycket på föreläsningar, labbar och så vidare vilket gör att han inte känner att han har kommit in i det sociala och har andra att diskutera studierna med. Det är något han skulle vilja ändra på framöver.»
- En klarhet i att valet är fel»
- Valet var aldrig rätt. Tänkte inte i sökprocessen innan val.»
- Tar studieuppehåll våren 2014. Mkt ångerfull och inser allvaret. »
- Fått dåligt självförtroende av att missa kurser. Är ej van vid det och har inga strategier för att hantera det. När man kan lite blir det roligare.»
- Har svårt att se vad som krävs för att klara kurserna. Vad är bra (och inte) studieteknik.»
- Kommer nog att söka sig till Kf till hösten»
- Två av kurserna hade poäng kommit in sent, både i inledande och introkurs, studenten hade nu 27 hp.»
- Studenten säger att han har lagt alldeles för få timmar under hösten. Att han gick på föreläsningar men egentligen inte gjorde så mycket mer än så. Det har han ändrat på nu sedan lp 4 och lägger betydligt fler timmar på att plugga. Han har också börjat strukturera upp sina studier, han planerar och skriver in i en kalender när han ska läsa. Han har tidigare inte utnyttjat SI:n men tänker sig att han ska göra det nu under våren. Undrar också om det finns andra former av mattestöd. Har frågor kring uppehåll,om det kan bli konsekvenser av oavklarade kurser och vilka studietips som kan vara bra att ha med sig.»
- Studenten har varit på besök på Akademihälsan och ska på ett besök till. Där har han pratat om prestationsångest och prokrastinering. Studenten tyckte att besöket kändes bra och givande. Brukar utnyttja håltimmar i skolan för att plugga. Har upptäckt att den studiemiljön passar honom bäst. När han är hemma finns det för mycket som distraherar. Brukar plugga tillsammans med en kompis och har utnyttjat SI:n.»
- Bor inneboende och blir ibland störd av kompisen han delar lägenhet med. »
- Studenten erbjuds extra vägledningssamtal av studievägledare»
- Upplever sig nu ha kontroll på studierna. Vet vad som behöver göras, har personer att plugga med och upplever att det fungerar bäst att sitta på Chalmers och studera. Känner sig trygg i sina studier. Trivs på programmet ämnesmässigt och socialt.»
- Studenten var osäker under hela första året och upplevde att han valt fel utbildning...»
- Studenten behöver mer tid och träning i att lära sig planera och strukturera sin tid samt motivera sig själv. Han ser framsteg men det känns som om det går långsamt.»
- Studierna är inte första prioritet just nu.»
- Studenten får läsa om år 1 i mån av plats p.g.a. särskilda skäl.»
- Är föreningsaktiv och det tar lite tid från studierna!»
- Matteläraren Jonny Lindström har betyt mycket för matteförståelsen.»
- Bra lärare men väldigt hög studietakt på basåret.»


Inför framtiden

5. Förbättringsförslag

- Försöka att inte vara så lat. Ändra beteende och prioritera studierna.»
- Kommer att ta del av ytterligare tidsplaneringsmoment. Strukturera tiden mellan arbete i grupp och försöka sänka tröskeln för självstudier.»
- Bolla studieteknik, försöka finna bättre struktur och lära mig prioritera.»
- Tidsplanering, uppföljning av studieteknik. Ta hjälp av kompisar i studiegrupper.»
- Tycker att hon redan har genomfört förbättringsförslagen. Det vill säga vara disciplinerad och plugga kontinuerligt. Men också vara noga med attt koppla av däremellan.»
- Jämnare fördelning av timmar över studieperioden. Motion. Fler delmål och lägre krav vid varje pluggtillfälle. Bättre att göra något än ingenting alls. »
- Byte av miljö. Stanna kvar efter schemalagt tid och studera i de lokaler som finns på Chalmers.»
- Ska fundera på om programmet är rätt och även söka de övriga alternativen. Ska sätta sig ner mer regelbundet och plugga. Inte bara hänga med under skoltid»
- Rent konkret- han behöver landa med bostad och ekonomi för att ha tid och ork till studierna»
- Ska börja planera, lägga ner mer tid och inte skjuta upp. Behöver stöd.»
- Att jobba med sig själv och sin vilja. Planera för att få gjort - annars gör ingenting/annat»
- Träffas regelbundet för att medvetandegöra och reflektera.»
- Behöver mer tid till studierna. Det kommer han lösa från och med våren genom att få ledigt ett par timmar dagtid från sitt jobb.»
- Studenten gjorde förändringar i sitt sätt att studera redan i läsperiod två.Han började tidigt i läsperioden och skrev upp under vilka tider han skulle plugga samt vilka dagar. Studerar tillsammans med andra och utnyttjar håltimmar. Miljö studenten pluggar i beror på när han har planerat att studera, senare på kvällen blir det hemma, dagtid i skolan. SI har också varit en bra hjälp i studierna.»
- Se fråga 4»
- Har redan förändrat studievanor, börjat strukturera och planera när han ska plugga. Köpt in kalender och lägger fler timmar på studierna. Kommer också fortsätta fundera kring om valet av studier är rätt för honom eller om han vill gå på ett studieuppehåll.»
- Börja plugga i kurserna när läsperioden startar och inte vänta. »
- Studieplanera mer konkret. Skriva ner när han ska plugga och när det är dags för fritid. Genom att planera och skriva ner när han ska plugga hoppas han på att verkligen få studierna gjorda och också kunna stänga av tanken på studierna när han vill vara ledig. »
- Kommer kontakta fler hyresbolag, bostadsportaler. »
- Ta det lugnt, balansera studierna med yoga och vila. Acepera att det inte behöver vara perfekt.»
- Kommer troligen till hösten delta i ett rehab. program som sjukvården ger. »
- Planera sitt pluggande och sätta igång direkt när kursen startar. »
- Den prestationsångest studenten tidigare kände inför tentor har börjat avta. Där har det största problemet funnits och studenten upplever nu att studierna kommer fungera bättre.»
- Pratade strukturplanering, hur man kan gå ifrån yttre motivation till att lära sig motivera sig själv inifrån. Återkommer för samtal efter sista tentaperioden.»
- Planera pluggandet och lägga ner mer tid. »
- Stöd»
- Man kanske ska kunna kryssa i flera fält under fråga 2. Vad det gäller den här studenten finns tre orsaker enligt mig: 1) Annat: Elitidrottssatsning som är prioritet nr 1 2 Inte lagt ner tillräckligt med tid på studierna 3) Upplever stor skillnad mellan studierna på gymn och Chalmers. Jag har valt att svara "Inte lagt ner tillräckligt med tid på studierna"»
- Det hade varit bra med ett kommentarsfält att kunna skriva in i om man svarat "Annat" på fråga 2. Ev. kan det vara intressant med kommentarsfält för varje alternativ (som man kan fylla i om man upptäcker något intressant). Ev. kan ett alternativ med dålig studieteknik/studieplanering etc. också kunna läggas till. Jag ville för den här studenten skriva "Annat" och "Har haft svårt att hinna med, kanske dålig studieteknik. Ev. kan osäkerheten på utbildningsval spela in." Jag valde att fylla i "Upplever stor skillnad mellan studierna på gymn och Chalmers".»
- Detta är ytterligare en student där jag hade velat fylla i flera alternativ på nr 2. Jag ville bocka för "Brist på motivation", "Inte lagt ner tillräckligt med tid på studierna", "Osäker på om utbildningen är rätt val" och "Annat: pga pendling har studenten lätt prioriterat bort undervisning som inte haft obligatoriska moment." Jag valde att svara "Osäker på om utbildningen är rätt val".»
- Även här har jag satt flera alternativ på fråga 2. Jag ville svara "Inte lagt ner tillräckligt med tid på studierna", "Har inte fått allt runt omkring att fungera" och "Annat: Har småbarn, varit sjuk och flyttade under höstterminen." Jag valde att svara "Har inte fått allt omkring att fungera". Här finns också ett stort steg som inte är mellan gymnasiet och högskolan, utan från ett antal år i arbetslivet och till högskolestudier. Det kan vara ett alternativ att lägga till, men det gäller kanske inte så många.»
- Sluta arbeta!»
- Handlingsplan: Börja planera studierna, vara mer effektiv och närvarande. Kontaktar svl för tid till uppföljning»
- en variant av basåret med lägre studietakt.»


Kursutvärderingssystem från