ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Leda i organisation TEK450 2013-14 LP1, TEK450

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-12-10 - 2013-12-13
Antal svar: 4
Procent av deltagarna som svarat: 100%
Kontaktperson: Jan Wickenberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers: masterskurs


Vänligen SVARA PÅ SVENSKA

(Enkätfrågorna är på engelska för att kunna skapa jämförelse mellan olika kurser direkt via enkätsystemet)


Overall

1. What is your general impression of the course?

4 svarande

Worst course ever»0 0%
Fair»0 0%
Adequate»0 0%
Good»1 25%
Excellent»3 75%
Best course ever»0 0%
No answer»0

Genomsnitt: 4.75

- Discussion and content have been extremely interesting. I have learnt a lot. Sometimes though it has not felt like a perfectly "safe" classroom environment, since one is so exposed to criticism in sensitive questions. I don"t know if it is possible to have it any other way to include all the discussions we"ve had, and I appreciate the measures taken to control feelings and so. Still, it required a lot of energy sometimes making it hard to focus on content.» (Good)
- Jag tycker om att kursen anpassats såpass mycket som den gör efter oss studenter.» (Excellent)

2. The Pre-readings

Matrisfråga

- Tidigare läsperioder så har vi oftast haft en kurs som krävt mer tid och en kurs behövt nedprioriteras (vilket jag fått höra informell väg är ett aktivt val från programmets ansvariga). Denna koppling har inte varit lika tydlig denna läsperiod då vi studenter till större grad behövt kontrollera vår egen studiesituation. Detta har varit en av ostbitarna till att jag inte lyckats lägga den förberedande tid som jag hade önskat på denna kurs.»
- Feedback var mest på innehållet, och endast delvis på hur det skrevs.»

I put lots of effort in the preparatory work
4 svarande

I totally agree»0 0%
I agree to some extent»2 50%
I neither agree nor disagree»1 25%
I disagree to some extent»1 25%
I totally disagree»0 0%
No answer»0

Genomsnitt: 2.75

The preparatory work made me learn much about the topic
4 svarande

I totally agree»1 25%
I agree to some extent»3 75%
I neither agree nor disagree»0 0%
I disagree to some extent»0 0%
I totally disagree»0 0%
No answer»0

Genomsnitt: 1.75

The preparatory work made me learn the reflective writing style (required for the Home Exams)
3 svarande

I totally agree»0 0%
I agree to some extent»1 33%
I neither agree nor disagree»2 66%
I disagree to some extent»0 0%
I totally disagree»0 0%
No answer»0

Genomsnitt: 2.66

3. The Lessons

This was a good lecture

Matrisfråga

- We quite often got carried away into discussions that were not clearly connected to the subject we started with. This is both a strength and a weakness. It allows interesting things to come up, but at the same time, one can easily lose focus and forget some central parts of the reasoning. We had some occasions were we looked back on previous lectures to remember, which was good. Maybe we should also take time to summarize at end of each lecture or even more often?»
- Jag är tämligen nöjd med balansen av "på förhand bestämt material för kursen" och "material som reaktion på elevers texter och erfarenheter, samt aktuella händelser". Om möjligt så hade jag velat ha ännu mer material utifrån elevers erfarenheter, då jag upplever att dessa har satt sig bäst. Exemplen som kom från att Janne är en MÖP var egentligen också väldigt trevliga, men eftersom vi saknar en hel del både intresse och kunskap på denna fronten föll de ganska pladask. Då var exempel om barnuppfostran och liknande bättre.»
- Bra lektioner, men ibland går det för snabbt, och några exempel på frågor med svar hade kanske underlättat.»

The lessons helped me understand the topic well
4 svarande

I totally agree»2 50%
I agree to some extent»1 25%
I neither agree nor disagree»1 25%
I disagree to some extent»0 0%
I totally disagree»0 0%
No answer»0

Genomsnitt: 1.75

I would have preferred a more directive, lecturing style
4 svarande

I totally agree»0 0%
I agree to some extent»0 0%
I neither agree nor disagree»0 0%
I disagree to some extent»4 100%
I totally disagree»0 0%
No answer»0

Genomsnitt: 4

I would have preferred a more reactive, coaching style
4 svarande

I totally agree»0 0%
I agree to some extent»1 33%
I neither agree nor disagree»2 66%
I disagree to some extent»0 0%
I totally disagree»0 0%
No answer»1

Genomsnitt: 2.66

4. The Jacobsen & Thorsvik textbook

Matrisfråga

- Great, though what stops me from saying that I really learnt a lot from it is the sheer amount of models and connections between them that I can"t hold everything in my head after just about 1.5 reading through it.»
- Boken är bra! Det är extra bra att Janne berättar när den lyfter fram fler än ett perspektiv, för åtminstone jag hade ganska svårt att notera detta till och från. Dock vill jag varna för att glorifiera boken, då studenterna kan bli rädda för att kritisera den när de önskar detta. Kritiken kan vara missförstånd (som häromdagen när en student uppfattade att författarnas tog ställning, fast de egentligen belyste studier), men dessa missförstånd uppdagas inte om man som student är rädd att ge kritik. Jag köpte inte boken själv, då jag ofta köper en bok för att sedan inte öppna den nästan någonsin. Detta ångrar jag egentligen nu, för nu vet jag att jag kommer vilja ha denna bok i min bokhylla (men jag ska nog försöka få tag på den till ett billigare pris). Vissa delar av boken upplevde jag att författarna hade mindre koll på själva, men det kändes inte som att det var några faktafel utan snarare att vissa kapitel blev mindre intressanta p.g.a detta.»

I learnt a lot from the textbook
4 svarande

I totally agree»3 75%
I agree to some extent»1 25%
I neither agree nor disagree»0 0%
I disagree to some extent»0 0%
I totally disagree»0 0%
No answer/Other»0

Genomsnitt: 1.25

(I bought a copy) The book is good value for my money
4 svarande

I totally agree»1 33%
I agree to some extent»2 66%
I neither agree nor disagree»0 0%
I disagree to some extent»0 0%
I totally disagree»0 0%
No answer/Other»1

Genomsnitt: 1.66

The book needs major revisions for its next edition
4 svarande

I totally agree»0 0%
I agree to some extent»1 25%
I neither agree nor disagree»0 0%
I disagree to some extent»1 25%
I totally disagree»2 50%
No answer/Other»0

Genomsnitt: 4

5. The course administration

Matrisfråga

- Det fanns väldigt lite behov i denna kurs av att använda sig av dator. Detta hjälpte i mitt fall! Att jag fick synkat kalendern till mobilen gjorde att jag hade extra bra koll på de deadlines och liknande. Men jag hade föredragit ifall varje inlägg började med TEK450 (t.ex. "TEK450: Deadline" istället för bara "Deadline" och "TEK450: Lektion" istället för "Leda i Organisation") då det i min telefon blev lite svårt att snabbt överblicka inläggen i min personliga kalender. Att få papperskopior av artiklarna var hjälpfullt för mig, men de blev snabbt så många att man glömde i vilken man hade läst vad. Det var ganska bra att vi fick tid att läsa under lektionen.»

Having the course schedule as an iCalendar subscription file was useful to me
4 svarande

I totally agree»1 100%
I agree to some extent»0 0%
I neither agree nor disagree»0 0%
I disagree to some extent»0 0%
I totally disagree»0 0%
No answer/I did not use it»3

Genomsnitt: 1

The on-line web schedule was useful to me
4 svarande

I totally agree»1 33%
I agree to some extent»0 0%
I neither agree nor disagree»2 66%
I disagree to some extent»0 0%
I totally disagree»0 0%
No answer/I did not use it»1

Genomsnitt: 2.33

Getting prints of the prep work articles was useful to me
4 svarande

I totally agree»3 75%
I agree to some extent»1 25%
I neither agree nor disagree»0 0%
I disagree to some extent»0 0%
I totally disagree»0 0%
No answer/I did not use it»0

Genomsnitt: 1.25

The hand-out section was kept relevant
4 svarande

I totally agree»0 0%
I agree to some extent»3 100%
I neither agree nor disagree»0 0%
I disagree to some extent»0 0%
I totally disagree»0 0%
No answer/I did not use it»1

Genomsnitt: 2

The Ping Pong user interface makes it easy to get what I am looking for
4 svarande

I totally agree»3 75%
I agree to some extent»0 0%
I neither agree nor disagree»1 25%
I disagree to some extent»0 0%
I totally disagree»0 0%
No answer/I did not use it»0

Genomsnitt: 1.5

I prefer Ping Pong to the Study Portal
4 svarande

I totally agree»2 50%
I agree to some extent»1 25%
I neither agree nor disagree»1 25%
I disagree to some extent»0 0%
I totally disagree»0 0%
No answer/I did not use it»0

Genomsnitt: 1.75

6. The Course Location

The course was held at Johanneberg. Would you have preferred that it was Lindholmen instead?

4 svarande

I would have preferred Lindholmen»0 0%
Either place would have been fine by me»1 25%
I preferred it were it was, at Johanneberg»3 75%
No answer»0

Genomsnitt: 2.75

- För min del hade nog Lindholmen varit bättre, dock inte mycket bättre. Jag vet att jag är i minoritet med att föredra Lindholmen, så om jag fick makt att bestämma så skulle jag ändå valt Johanneberg.» (Either place would have been fine by me)


Chalmers standardfrågor

7. How was the course workload?

4 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»3 100%
High»0 0%
Too high»0 0%
No answer»1

Genomsnitt: 3

- The actual workload (reading, writing, lectures) were even a bit low, at least some weeks. But the questions to ponder on and reflections on lectures took up a great deal of my mental time even when not studying intensely.» (Adequate)
- Man svarar aldrig "för lågt" av respekt för efterkommande.» (Adequate)
- Se svar på fråga 2. Det känns som att det förväntats väldigt mycket och eftersom jag tycker att jag lärt mig minst lika mycket som jag brukar göra på en kurs så hamnar jag i dilemmat där jag upplever att det förväntas mer av mig, men att jag inte förväntar mig mer av mig själv.» (No answer)

8. What should definitely be preserved to next year?

- Tillfällena där man tvingas reflektera över sina tidigare erfarenheter (Skanska, NetOnNet, telemarketing etc.). Detta gör guld och är även gynnsamt att höra som "utomstående" (klasskamrat). Förhoppningsvis fungerar detta bra även på nästa klass!»
- Jacobsen & Thorsvik, samt reflektionerna.»

9. What should definitely be changed to next year?

- Jag hade gärna sett att vi hade mer lektionstid (9-12 + 13-15?) och att delar av tiden kunde vara mer workshop-aktiga (vid ett av workshop-tillfällena i Christines kurs hade vi grupper om tre med olika roller, varav var mellanhand för information mellan de två andra, och fick se hur vi i detta informationsutbyte genererade dåligt resultat). Jag tror att detta hade varit positivt, även om det har sina egna nackdelar (att man behöver äta lunch på campus m.m).»
- Lektioner på eftermiddagen istället?»

10. Additional comments

- Hard to answer these last questions. I don"t know the implications for changes or even keeping stuff, it is so dependent on the group how it turns out.»
- Att behöva fylla i denna enkät nu hade varit väldigt bra ifall vi var fler studenter, men nu befarar jag att beroende på hur man svarar så kan man identifieras och att detta kan påverka (omedvetet?) poängen på hemtentan.»


Kursutvärderingssystem från