ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Enkät om mottagningen HT 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-12-09 - 2014-06-01
Antal svar: 67
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Katarina Suter»

1. Har mottagningen (både studentkåren & högskolans aktiviteter) hjälpt dig att komma in i dina studier?*

Ange på skalan nedan ett värde där 0 = inte alls och 10 = på ett mycket bra sätt

67 svarande

0 = inte alls»1 1%
1 1%
2 2%
0 0%
3 4%
5 7%
9 13%
15 22%
14 20%
1 1%
10 = på ett mycket bra sätt»16 23%

Genomsnitt: 8.19

- Pluggaktiviteter inplanerat i mottagningsschemat» (1)
- Vad har mottagning med studier att göra ? » (2)
- Jag tycker fem veckor är lite för mycket, då jag kände att jag ändå inte hann eller orkade vara med på allt under mottagningen» (7)
- Mer aktiviteter,» (10 = på ett mycket bra sätt)

2. Har mottagningen (både studentkåren & högskolans aktiviteter) hjälpt dig att komma in i det sociala livet på Chalmers?*

Ange på skalan nedan ett värde där 0 = inte alls och 10 = på ett mycket bra sätt

67 svarande

0 = inte alls»0 0%
1 1%
0 0%
0 0%
1 1%
5 7%
2 2%
11 16%
8 11%
10 14%
10 = på ett mycket bra sätt»29 43%

Genomsnitt: 9.4

- Är man inte en fest människa då hjälper det inte så mycket? » (5)
- Tona ner "alkoholhetsen" lite.» (8)
- Mer nollning med andra sektioner och inte bara den egna kanske. » (8)

3. Hur har du upplevt aktiviteterna som ditt Nollk har anordnat?*

Ange på skalan nedan ett värde där 0 = det värsta jag varit med om och 10 = det bästa jag varit med om

67 svarande

0 = det värsta jag varit med om»0 0%
0 0%
1 1%
0 0%
2 2%
8 11%
4 5%
7 10%
14 20%
14 20%
10 = det bästa jag varit med om»17 25%

Genomsnitt: 8.92

- Det var bra men skulle varit roligt med ännu mer varierande aktiviteter. Vill dock påpeka att jag missade de två första veckorna.» (5)
- Hajken var helt klart det bästa! Annars var det för mycket fokus på festande och alkohol.» (5)
- bra variation på aktiviteter! fanns något för alla.» (7)
- Vill gärna ha andra aktiviteter än fester där alkohol är inblandad. » (7)
- Jag var inte med på allt men jag tyckte aktiviteterna var bra och varierande så det fanns något för alla.» (8)
- Jag tycker de hat varit mycket duktiga och trevliga» (9)
- Det som var bäst var ju att det hände grejer hela tiden så man lärde känna människor och hade saker att göra vilket är bra när man kommer till en stad där man inte känner någon. » (10 = det bästa jag varit med om)
- Det bästa? Allt (Provsitsen och Bastun framförallt) Något som var mindre bra? Styrets dag Förbättring? Mer sittningar åt Nollan» (10 = det bästa jag varit med om)
- Vårt NollK är helt underbara och allt de annordnade var helt fantastiskt kul! Det som stack ut var definitivt provsittningen och bastusittningen!» (10 = det bästa jag varit med om)
- Allt var verkligen skitkul!» (10 = det bästa jag varit med om)

4. Hur mycket tid i genomsnitt lägger du på dina studier? Chalmersstudier = 50 timmar/arbetsvecka (inkluderat föreläsningar m.m.).*

Ange på skalan 0-50 timmar/vecka

67 svarande

0 0%
0 0%
10»2 2%
15»3 4%
20»0 0%
25»1 1%
30»5 7%
35»12 17%
40»20 29%
45»8 11%
50»16 23%

Genomsnitt: 8.82

5. Om du inte kan lägga ner så mycket tid som krävs - vad hindrar dig?*

- Pendling, lathet»
-
-
- Personliga skäl»
- Man kan ju alltid men det hadlar ju om prioriteringar.»
- Inget»
- personlig motivation.»
- Det är så mycket socialt runt studierna så man får prioritera ibland, man kan inte vara med på allt och samtidigt få bra resultat. »
- Att det inte är mer än 24h på dygnet, men jag tycker jag lägger ner tillräckligt »
- Kan lägga ner så mycket tid som krävs»
- Jag kan lägga ner den tid som krävs.»
- Mår just nu väldigt dåligt och finner ingen ro i att studera så mycket som krävs»
- Inget hindrar mig och jag är smartare än alla andra. »
- Lägger ner så mycket tid som behövs!»
-
- jag kan lägga den tid jag vill.»
- min egna lathet»
- Dåligt med csn så jag måste jobba! »
- inget»
- 35 timmar räcker för att ligga i "fas" fram till tentaplugg då jag lägger mer tid»
- Omotiverad..»
- Jag känner att jag får gjort det som krävs»
- Blir lätt distraherad när jag har uppgifter som kräver användandet av en dator.»
- Jag har i princip hunnit med allt jag borde genom att lägga 40-45 h/vecka hittils.»
- Livet vid sidan om studierna.»
- Mina barn :)»
- inget»
- Arbete»
- Jag prioriterar annat»
- Andra roliga aktiviteter på fritiden.»
- Inget»
- Inget egentligen, men kan tänka mig att aspningaktiviteter tar väldigt mycket tid.»
- Mig själv och min motivation är det enda hindret, det finns annat som är roligare än att plugga emellanåt»
- ingenting»
- Inget»
- Inget. Jag klarar studierna ändå, mestadels för att jag kunde matten innan. Nu kommer jag lägga mer tid för att klara det.»
- Det är mycket roliga aktiviteter på campus som kan ta tid.»
- Jag vill hinna med att träna också.. »
- Att jag vill träffa och umgås med familj, vänner och pojkvän och sova ut.»
- ...»
- Inget hinder»
- »
- Jag kan lägga ner mer tid, men har inte ansett att jag behövt använda all tid man "ska lägga ner" under de kurserna jag läst nu.»
- Handlar om prioritering»
- Jag gillar inte plugga ensam . »
- Mig själv.»
- Träning och annat som händer»
- Prokrastinering.»
-
- Vissa veckor är man klar med alla uppgifter tidigare än femtio timmar men andra gör man det verkligen inte. Minsta kursen, bis, har nog tagit mest tid av allt och krävt långt över 50 timmar.»
- Dålig studies miljö i sektionen. »
- Jobb»
- vet ej»
- Att jag skjuter upp studierna och prioriterar annat. »
- Jag lägger ner mkt tid»
- Inget»
- kan lägga ner så mycket tid jag vill»
- motivationen saknas ibland.»
- Jag jobbar samtidigt som jag studerar, det är därför.»
- jobb»
- vet ej»
- Jag tycker att det är svårt att koncentra mig på studier hemma och väg och vattenhuset inte har så många bra grupprum så då går jag till biblioteket istället.»
- Mig själv»
- Depression»
- Ingenting, bara de egna ambitionerna.»
- Socialt umgänge»
- ingen diciplin»

6. Kunde Chalmers gjort något annorlunda för att du skulle komma in i studierna på ett bättre sätt?*

- Nej»
-
- Nej»
- Nej »
- Nej men bra med pluggkvällar»
- Ett påtvingat eller anordnat socialisernde är för mig mest jobbigt. Har bara med det att göra. »
- Göra det mer klart för eleverna hur många timmar de borde lägga på sina studier och att det mesta handlar om tid de ska lägga själva. De flesta är nog vana vid gymnasiet där man gick sina timmar i skolan och läxorna hemma sedan var man klar.»
- Tycker det var mycket bra i början med pluggmys och olika aktiviteter som främjade studerandet»
- Nej»
- Tyckte att det fungerade bra, hoppas att det blir på samma sätt för nya studenter nästa år!»
- Nej»
- Ja! Tycker de klagar på att allt är så svårt vilket får en att tappa lusten till att studera»
- Nej»
- Nej»
- De ansvariga kan börja med att åtgärda Chalmers extremt fragmenterade IT-system.»
- mer info om t.ex. kurslitteraturer för hela året. sån info kunde man ha fått från tvåorna eller nollk.»
- Pluggkvällarna var väldigt bra då faddrar kunde hjälpa samt visa väg för studerandet!»
- Lite mer undervisning under exercisetimmarna.»
- nej»
- nej»
- vet ej»
- Eventuellt kanske fler pluggkvällar eller så»
- Något färre uppgifter som kräver internetuppkoppling kanske? I alla fall till en början, innan man har kommit in i studierytmen»
- Nej, det handlar om eget ansvar och studiestöd finns på chalmers.»
- Inte som jag kan komma på.»
- Generellt bra»
- nej»
- Nej»
- Nej»
- Inte direkt.»
- Inte direkt»
- Nej»
- nej»
- nej»
- Nej»
- Inte vad jag kan tänka på»
- Nej.»
- Nej»
- Att någon, tex phaddrarna, hade berättat ganska starkt att det krävs mycket mer av en än på gymnasiet och att det är mycket mer eget ansvar och att man måste plugga på egen hand för att det inte finns schemalagda tillfällen för det utan att det bara är föreläsningar.»
- Nej»
- Nej»
- »
- Skulle uppskatta och bättre studieplatser i V-huset. Under tentaveckorna är alla salar upptagna och kårhuset och biblioteket blir fulla direkt på morgonen.»
- Nej, tycker det var bra med en introkurs i början så att man lärde känna folket både när man pluggade och under nollningen»
- Ja ,bättre schema lagda övningstillfälle för matematik »
- Nej, jag tycker det fungerar bra.»
- nej»
- Nej»
-
- Vet ej»
- Förbättra studies miljön och mer chsns för studie hjälp.»
- Inget speciellt»
- berätta att det tar tid att studera och man måste ta tag i studierna redan från början annars är det lätt att hamna efter när man deltar i nollningsaktiviteter»
- Nej, det hänger på mig. »
- Ha bättre omhändertagande för de med funktionshinder.»
- Inget»
- inte vad jag kan komma på, bra anordnat»
- Anordna studiegrupper»
- Vet inte, det handlar om en själv egentligen.»
- nej»
- vet ej»
- Nej, inte som jag kommer på»
- Nej»
- Har tagit lång tid att få till anteknings stöd»
-
- Nej»
- kan inte komma på något»

7. Så här långt! Hur är ditt helhetsintryck av din första tid på din utbildning vid Chalmers?*

Ange ett värde på skalan där 0 = mycket negativt och 10 = mycket positivt

67 svarande

0 = mycket negativt»0 0%
0 0%
0 0%
2 2%
0 0%
5 7%
4 5%
12 17%
12 17%
12 17%
10 = mycket positivt»20 29%

Genomsnitt: 9.1

- Hamnat utanför gruppen och känner mig ganska ovälkommen på vi av resten av klassen» (3)
- Kul att lära sig nya saker. Det dåliga är att det finns perioer då det känns som om det är mycket inlämningsuppgifter men inte så mycket nytt som man lär sig egentligen.» (5)
- Utbildningen är kanon, klasskamraterna dock något sämre.» (5)
- Nollningen var mkt bra. Något som jag varit mycket missnöjd med är den stora bristen på datorer som lett till att jag och mina kursare spenderat mycket tid bara för att få tag på en dator. Det har gjort att man känt stor stress och frustration inför inlämningar av arbeten. Vi fick som exempel gå till arkitekternas datasalar för att överhuvudtaget kunna skriva ut en större uppgift i CAD vilket var till arkitekternas stora missnöje. Alltså se till att fixa fler datorer till de program som kräver specifika datorprogram. » (6)
- REVIT-kursen var uselt upplagd. Info brist och förvirring, mkt onödig tid lades ner på massa missförstånd.» (6)
- En del kurser har varit mindre givande, i helhet bra!» (7)
- Jättebra för det mesta. Det som är tråkigt är V-sektionens lokaler. De är sunkigast på hela Chalmers. Min gymnasieskola var i bättre skick. Men annars är allt bara bra! » (8)
- Tydliga riktlinjer om vad som förväntas aven i de olika kurserna, bra som Thomas gjorde när han pratade om vad kursen används till.» (8)
- Det är väldigt tufft i början, men samtidigt väldigt kul!» (8)
- Det känns som jag valt rätt, så svårt att säga vad som kunde varit bättre isådanafall» (9)
- Första mattekursen, viktigt att ha en riktigt lärare och ingen doktorand som aldrig haft kursen tidigare.» (9)
- Tror, eller vad jag har hört av dem äldre i sektionen att dem roligare kurserna kommer senare, så det ska bli spännande!» (9)
- Det bästa? Mottagningen, Grymt rolig och lärde känna mycket roliga personer» (10 = mycket positivt)
- Mottagningen var det bästa. Men det är skönt att sektionerna har mycket kul både innanför och utanför skolan! Det gör chalmerslivet extra kul!» (10 = mycket positivt)
- föreningslivet och dess gemenskap det för med sig!» (10 = mycket positivt)
- Härlig atmosfär här.» (10 = mycket positivt)
- » (10 = mycket positivt)

8. Övriga synpunkter:*

-
-
-
- Inga»
- Nej»
- Inga»
- inga övriga»
- Tycker chalmers verkar vara en fantastiskt bra skola »
- Inga»
- Inga.»
- Jag är nöjd med mottagningen»
- Nej»
- Mottagningen var det roligaste som hände 2013, skön start på studentlivet.»
- Mottagningen var det absolut bästa starten på studentlivet. Det är en tid man aldrig kommer att glömma.»
- Hade förväntat mig mer av Chalmers. Trodde att en av Nordens ledande högskolor skulle hålla mycket högre kvalitet.»
- inga synpunkter»
- läste oväntat mycket matematik under de första två veckorna som jag trodde skulle bestå av större delar nollning. Hade nog förberett mig mer om jag vetat detta»
- Inte»
- behåll 4-veckors mottagningen nästa år»
- inga»
- nej»
- Bättre studieplatser hade kunnat finnas tycker jag»
- Skulle tycka det var kul med fler studiebesök på varierande platser och att allt vi gör kopplas ihop mer med byggteknik. Skulle vara kul att förstå bättre hur det som man lär sig kommer vara till nytta i framtiden, kanske genom att ha matematikuppgifter som reflekterar husbyggnad och lära sig byggtermer på engelskan.»
- Inga»
- Inga»
- Är nöjd i det stora hela.»
-
- Inga övr synpunkter.»
- Nej»
- Gött»
- »
- Nej»
- Vi hade en mycket bra mottagning där alla fick vara med och det fanns aktiviteter som passade de flesta :) Keep up the good work!»
- Jag tycker att min nollning på V var fantastisk»
- Bra»
- Jag var inte med på så många centrala nollningsaktiviteter, utan mer bara på sektionens.»
- Jag är jättenöjd med min förta termin på Chalmers :)»
- Inga»
- Jag har inga övriga synpunkter.»
- Nej»
- Nej»
- »
- nej »
- Kanske att ha en extra elev vid övningsmatematiken för att fler ska kunna få hjälp»
- Inga»
- Tycker det fungerar bra i allmänhet, jag var inte delaktig i mottagningen så därför är mina svar rätt så neutrala. Men jag trivs hittills och tycker introduktionen första dagarna var bra.»
- Inget»
- Bra utbildning och duktiga föreläsare!»
-
- Nej»
- Tänk på de som inte dricker alkohol och inte festa. »
- Inga»
- inga synpunkter»
- Jag är nöjd med utbildningen såhär långt. Vad det gäller mottagningen så tycker jag inte att det gavs tillräckligt med valfrihet. Officiellt var det mesta frivilligt, men det var underförstått att alla förväntades delta.»
- Nej»
- Tycke det borde finnas bättre grupprum att studera i. »
- mycket bra, kom lätt in i livet som student. Mycket hjälp fanns att få»
- Nej»
- nej.»
- inga»
- vet ej»
- Överlag så tycker jag min första tid var bra»
- Trivs bra»
- All makt åt snobben våran befriare»
- Tycker att den här terminen på Chalmers har varit mycket givande och rolig.»
- Behåll 4 veckors nollning»
- Bra början!!! Man kommer in i det mesta efter en tid som hur kursanälan och sånt fungerar»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från