ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2013 Mentorprogram MEDIT_Mentorer

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-10-31 - 2013-11-30
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 76%
Kontaktperson: Anette Järelöw»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Programmets upplägg

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

1. Programmets upplägg under året har varit bra

26 svarande

0 0%
0 0%
7 26%
15 57%
4 15%

Genomsnitt: 3.88

- Alla träffar har varit på udda veckor då jag som ensamstående mamma har barnen hemma, så har inte kunnat vara med någon gång. » (3)
- Jag kunde bara vara med på en sittning och den var bra.» (4)
- På första träffen med mentorer och adepter, kunde alla mentorer få väldigt kortfattat beskriva sin jobbposition och sina huvudsysslor. Då får alla adepter en uppfattning om vilken stor resurs och erfarenhet vi mentorer är/har.» (4)

2. Den första träffen var en bra och informativ start på programmet

26 svarande

0 0%
0 0%
4 18%
10 45%
8 36%
Var ej med»4

Genomsnitt: 4.18

- Adepten dök inte upp, men upplägget var bra.» (4)
- se ovan» (4)
- Mycket bra introduktion, jag gillade att det var en blandning av muntlig och skriftlig information.» (5)

3. Att ha en kick-off i september var inspirerande

26 svarande

0 0%
1 5%
5 27%
9 50%
3 16%
Gick ej på den»8

Genomsnitt: 3.77

- Spännande föredrag, men mötet behöver styras upp hårdare när det gäller att starta i tid och ökad tydlighet om vad mötet har för målsättning och liknande. Kände inte att mötet tillförde något till det arbete min adept och jag höll på med. » (2)
- En lista på frågor eller en A4 med något inspirerande att titta på gemensamt hade nog gett mer för mig och min adept. Kanske en lista med påståenden om arbetslivet med mera.» (3)
- Jag hade personligen inte så mycket nytta av den då jag och min adept hade hållt igång kontakten över sommaren.» (4)
- Bra med en gemensam uppstart efter semestern» (5)
- Adepten återkom inte» (Gick ej på den)
- Tyvärr innebär mitt jobb i peroder mycket resande. Olyckligsvis behövde jag prioritera detta framför Medit.» (Gick ej på den)

4. Antalet gemensamma träffar har varit:

25 svarande

För få»3 12%
Lagom»22 88%
För många»0 0%

Genomsnitt: 1.88

- Vet ej.» (?)
- Med avseende på min möjlighet att delta.» (För få)
- Gemensamma mentor-adeptträffar har jag inte haft tillfälla att besöka. » (Lagom)
- Min inställning är att den tid jag lägger på det här programmet utöver uppstarten av mentorskapet, vill jag lägga i arbetet med min adept.» (Lagom)

5. Längden på träffarna har varit:

25 svarande

För korta»1 4%
Lagom»23 92%
För långa»1 4%

Genomsnitt: 2

- Vet ej.» (?)
- Allt är relativt. Vi hade många bra samtal som kunde fortsatt mycket längre. Intressant med blandningen äldre/färska alumni.» (För korta)
- Tidpunkten för mötena har inneburit att jag varit ordentligt hungrig inför varje möte. Som tur är har det ofta funnits väldigt gott om smörgåsar, så fortsätt gärna med att ha ordentligt med mat.» (Lagom)

6. Mentorträffen var ett uppskattat inslag i programmet

25 svarande

0 0%
0 0%
4 23%
10 58%
3 17%
Var ej med»8

Genomsnitt: 3.94

- Vet ej.» (?)
- Bordsdiskussionerna gav inte jättemycket.» (4)
- Kunde tyvärr inte närvara» (Var ej med)

7. Programmets längd (1 år) är:

25 svarande

För kort»6 24%
Lagom»19 76%
För långt»0 0%

Genomsnitt: 1.76

- Svårt att kommentera. Det måste vara individuellt. Vill man dela med sig av studieteknik, framtidsplanering och yrkeslivet så är kanske få möten över längre tid en bra grej. Om det bara gäller sista rusningen fram till arbetslivsfasen så räcker väl ett halvår?» (?)
- Det tar nog längre tid att bygga en fungerande relation.» (För kort)
- På sätt och vis så är det ju för kort, men samtidigt är 1 år en ganska bra längd på den "officiella delen" om man säger så. Det kan ju bli riktigt svårt att hitta folk som är intresserade av att skriva på för mer än ett år.» (Lagom)
- Initiativet kan ju mycket väl landa i ett fortsatt samarbete mellan mentor och adept och ert initiativ lägger grunden för detta. Sedan är det upp till de inblandade att ta vara på möjligheten till fortsatt samverkan. » (Lagom)

8. Förslag på förändringar av upplägget, detta saknar jag:

- För att få ut mer an mentorskapet skulle man kunna tänka sig att personen jobbar igenom sina egna mål, vad vill denna få ut. Det hade varit en bra början. Inför uppstarten så betonades det hur viktigt det är att adepten driver relationen. I de fall där jag har varit mentor innan har jag mer aktivt varit med och drivit framåt.»
- Kommer inte på något. Jag utformade ett personligt hållet "inspirationsprogram".»
- Jag tror att man med fördel skulle kunna interagera mer mellan både mentorer och adepter, utbyta mer erfarenheter under resans gång, både vad gäller utformning och diskussionsämnen.»
- Har inte kunnat vara så aktiv eftersom jag inte kunnat vara med så mycket. »
- Se 24.»
- Bättre matchning mentor - adept.»
- Vid gemensamma träffar mentorer/adepter borde fler mentorer hålla ca 15 min inspirerande tal så man nyttjar strukturkapitalet i mentorgruppen.»


Information och material

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

9. Jag känner att jag har fått tillräckligt med information under året

26 svarande

0 0%
3 11%
7 26%
13 50%
3 11%

Genomsnitt: 3.61

10. Mentorguiden har varit användbar

26 svarande

0 0%
3 13%
5 21%
11 47%
4 17%
Har ej läst den»3

Genomsnitt: 3.69

- Jag har jobbat yrkesmässigt som konsult med material av det här slaget:) Jobbade faktiskt med Gunilla en gång i forntiden» (2)
- OK Min guide kommer dock från arbetslivet och mitt föräldraskap.» (3)
- Ja, men har inte tittat mycket i den. Har inte behövts.» (5)
- Visste inte att det fanns någon ,-)» (Har ej läst den)

11. Förslag på förändringar/tillägg i mentorguiden:

- Helheten Studier - privatliv - yrkesplanering»
- Jag tor att mer krut behöver läggas på att hitta de elever som behöver hjälp eller är genuint intresserade.»

12. Hemsidan har gett mig den information jag behöver

26 svarande

1 4%
0 0%
8 38%
5 23%
2 9%
Ej använt»5 23%
Vet ej»5

Genomsnitt: 4.04

- Vad jag minns så har det inte funnits så mycket information på hemsidan. Det har å andra sidan inte behövts eftersom den mesta planeringen sker lokalt.» (3)
- Måste erkänna att jag inte kan minnas att jag kollat den... Sorry!» (Vet ej)


Relation med din adept

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

13. Min adept har haft en tillräckligt hög ambitionsnivå

25 svarande

2 8%
2 8%
3 12%
9 36%
9 36%

Genomsnitt: 3.84

- Dök inte upp på uppstartsmötet, vi träffades vid ett tillfälle på mitt initiativ och därefter skulle adepten föreslå datum, vilket inte inträffade.» (1)
- Inte för mentorrelationen. Det kan ju bero på mig som person eller att han helt enkelt inte behövt så värst mycket bollplank.» (2)
- Ambitionen för sin utbildning finns där. Kanske lite oklart vad personen vill med en mentor. » (3)
- Om frågan avser våra möten.» (4)

14. Min adept har varit aktiv och tagit initiativ

26 svarande

2 7%
6 23%
3 11%
7 26%
8 30%

Genomsnitt: 3.5

- Här saknas det initiativ eller så är det så att metorskapet inte har gett tillräckligt mycket.» (2)
- Det är nog jag som har varit drivande. Han är mitt uppe i livet så jag har lite mer tid ha ha.» (2)
- Min adept är nog en "ensam varg" som är ambitiös och inte behöver någon mentor utan klarar sig själv.» (2)
- Adepten kunde varit mer aktiv mellan träffarna» (2)
- Lite trevande start men efter Adeptträffen upplever jag att adepten tog mer initiativ.» (4)

15. Kommunikationen med min adept har fungerat bra

26 svarande

1 3%
2 7%
4 15%
7 26%
12 46%

Genomsnitt: 4.03

- Vi är två väldigt olika personligheter.» (2)
- Vi har inte haft så många möten, jag har frågat efter sommaren om han vill träffa mig men han säger att han inte har något att ta upp. Det kan ju bero på att jag inte kunde ge honom det han behöver.» (3)
- Inte säker på att just min adept har eller har haft något större behov. Det har dock inte varit något fel på dialogen.» (4)
- En vaken och mogen person som är några år äldre än sina studentkollegor.» (5)

16. Mentorkontraktet har varit till hjälp för mig och min adept att definiera mål för mentorskapet

23 svarande

3 13%
6 26%
9 39%
5 21%
0 0%

Genomsnitt: 2.69

- Detta missade vi helt. » (?)
- Vilket kontrakt? Jag måste missat detta?» (?)
- Känner inte till något mentorkontrakt.» (1)
- Min adept och jag har formulerat samtalsområdena utifrån adeptens behovsbild.» (1)
- Vi använde inte det utan har hållt allt på en muntlig nivå.» (3)
- Om jag sett något sådant har jag glömt bort det.» (3)
- Jag tror inte det har så stor betydelse. Om adepten är genuint öppen för en dialog och mentorn bejakar detta så kommer det att funka.» (3)
- Läst, men min adept och jag hade ganska klart för oss redan vid första mötet vad vi ville uppnå med detta arbete.» (3)
- vi har ej använt det speciellt mycket» (3)

17. Hur många gånger har du och din adept träffats utöver de gemensamma träffarna?

26 svarande

0-2»2 7%
3-5»13 50%
6-10»9 34%
>10»2 7%

Genomsnitt: 2.42

- Vi har inte träffats på Chalmersmötena. Adepten var ensam på något/några. Jag var på två möten.» (3-5)
- Fler spontana interaktioner hade varit till fördel. » (3-5)
- Vi har träffats 1 gång per månad ganska precis, även under sommaren. Vi kom bägge två överens om att ha regelbundna möten passade oss bäst.» (6-10)

18. Antalet träffar med min adept har varit:

26 svarande

För få»4 15%
Lagom»22 84%
För många»0 0%

Genomsnitt: 1.84

- Eventuellt har jag inte kunnat tillföra tillräckligt till min adept.» (För få)
- Jag har kollat med adepten som sagt att vi träffats lagom ofta.» (Lagom)
- Jag hade önskat lite mer proaktiv interaktion, vilket jag hade varit öppen för och bejakat.» (Lagom)
- Min adept hoppade av i somras, men fram tills dess var det bra» (Lagom)

19. Tips till blivande mentorer:

- Låt adepten bestämma takt och ge adepten frihet och ansvar att bestämma vad som skall diskuteras.»
- Var försiktig med hur dominant du är. Var inte rädd för att ställa svåra frågor.»
- Praktisera inlyssnande ledarskap och tänk igenom hur du tänkte och kände under sista studieåret. Tänk också på hur olika vägval fungerat och hur alternativen kunde ha sett ut.»
- Du är enbart till för adepten.»
- Kolla upp mötestider!»
- kom ner på adepten nivå, vi skall prata adpentens "språk". Träffa adepten på Chalmers från början, det är adpetens hemmamiljö»
- utmana och undvik föreläsningar med rådgivning. Skapa samtal och var en aktiv lyssnare. LÅt adepten hitta sin egen väg snarare kopiera din väg.»
- Diskutera val av adept med MEDIT innan för att få en så bra matchning som möjligt.»


Helhetsintryck

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

20. Mina förväntningar på mentorprogrammet är uppfyllda

26 svarande

0 0%
2 7%
11 42%
10 38%
3 11%

Genomsnitt: 3.53

- Jag tror inte jag hade några specifika förväntningar» (2)
- Mycket dårlig match mellom mentor och adept.» (2)
- Tror på upplägget, men när adepten uteblir blir det givetvis meningslöst och slöseri med tid och engagemang.» (3)
- Mina förväntningar att kunna var till hjälp har delvis uppfyllts. Detta kan bero såväl på mig som på min adept.» (3)

21. Har du fått några kontakter utöver din adept?

26 svarande

Ja»12 46%
Nej»14 53%

Genomsnitt: 1.53

22. Jag har kunnat vända mig till projektledare/ansvariga vid frågor och problem

26 svarande

0 0%
0 0%
1 16%
4 66%
1 16%
Har ej varit aktuellt»20

Genomsnitt: 4

- Fick hjälp med att knyta kontakt då adepten uteblev från uppstartsmötet.» (5)
- Jag har jobbat med bl.a. den här typen av frågeställningar i många år innan jag pensionerade mig :)» (Har ej varit aktuellt)

23. Mitt helhetsintryck av mentorprogrammet:

26 svarande

0 0%
0 0%
9 34%
11 42%
6 23%

Genomsnitt: 3.88

- Jag hade möjligen väntat mig att programmet skulle följa upp med adepterna och "ligga på" om de inte engagerar sig, eller få dem att meddela att det inte avser engagera sig.» (3)
- Matchningen kanske inte var den bästa. Å andra sidan hade min adept vissa planer på att fortsätta med forskarutbildning vilket jag kunde beskriva för honom.» (3)
- Jag är inte säker på att rätt förväntningar finns hos deltagande teknologer.» (3)
- Jag tycker att detta är ett utmärkt instrument förutsatt att adepten är motiverad och mentorn intresserad/engagerad» (4)
- Mycket bra initiativ som jag känner kan vidareutvecklas ytterligare, framför allt i antalet teknologer som kan få möjlighet att deltaga (se nedan). Det handlar om marknadsföring på Chalmers och bland alumni m fl som kan bidra som mentorer. Om jag och mina mentorkollegor engagerar varsin ny mentor inför nästa år, så har vi genast fördubblat det utbudet :-).» (4)


Övrigt

24. Övriga kommentarer/synpunkter:

- Det känns meningsfullt att någon kan ha nytta av mina erfarenheter.»
- Kanske bör man inte anlita någon mentor som jag som har arbetslivet långt bakom sig. Kanske skall en mentor vara i sina första 10-års period av arbetslivet.»
- Om jag förstått programmet rätt så riktar det sig i första hand till de som går år 4 och 5 av sin utbildning. Om det är så vill jag föreslå en förändring där teknologer som gör sitt 3e år och står inför valet inför Master-utbildningen också ges denna möjlighet att komma i kontakt med en mentor. Hade själv denna situation med min adept och vi konstaterade tillsammans att nyttan för henne att vi kom i kontakt i slutet av hennes tredje studieår, hjälpte mycket i valet inför Master-utbildningen och i hennes arbete framåt. »
- Bättre matchning mellan adept och mentor. Jag er en International entreprenör som har alltid jobbat med å bygge opp företag over hele värden. Min adept var bare intresserat i at jobba i et stort koncern inom Sverige. Svårt... »
- Tycker inte att adepterna behöver ha mentorer som är duktiga specialister. Det är ingen tekniskt mentorskap. Hellre fler chefer/ledare som kan ge vägledning vid vägval i livet.»
- Pga att jag bor och verkar i Linköping har jag inte kunnat medverka vid MEDIT-träffar under veckorna.»
- Hjälp/support/coachning/bollning är enklare att bistå med till kollegor/vänner/studenter som man sedan tidigare har koll på!»


Kursutvärderingssystem från