ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2013 Mentorprogram MEDIT_Adepter

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-10-31 - 2013-11-30
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Anette Järelöw»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Programmets upplägg

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

1. Programmets upplägg under året har varit bra

17 svarande

0 0%
0 0%
2 11%
6 35%
9 52%

Genomsnitt: 4.41

- Beror väll främst på mentor:n och adepten men administration och gemensamma träffar har varit bra.» (5)

2. Den första träffen var en bra och informativ start på programmet

18 svarande

0 0%
0 0%
2 11%
5 27%
11 61%
Var ej där»0

Genomsnitt: 4.5

- min mentor var frånvarande vilket drog ner känslan lite...» (3)
- Uppropet av mentorer och adepter var något förvirrande.» (4)

3. Att ha en kick-off i september var inspirerande

17 svarande

0 0%
1 5%
6 35%
5 29%
5 29%

Genomsnitt: 3.82

- Jag missade tyvärr den» (?)
- Deltog ej» (3)
- Hade redan haft första mötet efter sommaren vid det laget.» (3)
- Lite oinspirerande att inte så många var där» (4)
- Det faktumet att man fick prata med andra mentorer var bra.» (5)

4. Adeptträffen var ett uppskattat inslag i programmet

17 svarande

0 0%
0 0%
2 18%
5 45%
4 36%
Var ej med»6

Genomsnitt: 4.18

5. Antalet gemensamma träffar har varit:

18 svarande

För få»3 16%
Lagom»14 77%
För många»1 5%

Genomsnitt: 1.88

6. Längden på träffarna har varit:

18 svarande

För korta»1 5%
Lagom»16 88%
För långa»1 5%

Genomsnitt: 2

- Att låta träffarna vara lite längre skulle inte skada, många mycket intressanta diskussioner uppstod!» (Lagom)
- För långa, vid middagstid och utan mat. Stort problem.» (För långa)

7. Programmets längd (1 år) är:

18 svarande

För kort»1 5%
Lagom»16 88%
För långt»1 5%

Genomsnitt: 2

- Det behöver i alla fall inte vara längre.» (Lagom)
- Det skulle gå att ha kortare, men att då ha det betydligt intensivare. Dock är det nog svårt för både adept och mentor att finna tid till detta. » (Lagom)
- Vi har inte träffats så mycket under hösten och det kändes lite som att vi hade pratat klart.» (För långt)

8. Förslag på förändringar av upplägget, detta saknar jag:

- Har haft väldigt bra diskussioner men mot slutet av året börjar jag få slut på idéer om saker att prata om. Kanske kunde finnas en central databas med samtalsidéer?»


Information och material

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

9. Jag känner att jag har fått tillräckligt med information under året

18 svarande

0 0%
1 5%
3 16%
5 27%
9 50%

Genomsnitt: 4.22

- Adeptguiden är bra men har nog lite förbättringspotential.» (4)
- Det fick gärna framgå tydligare var de gemensamma träffarna ska äga rum, att de sker i en lektionssal och inte egentligen i Linsen!» (4)

10. Adeptguiden har varit användbar

18 svarande

0 0%
0 0%
4 40%
2 20%
4 40%
Har ej läst den»8

Genomsnitt: 4

- Kändes som att den mesta informationen togs upp på gemensamma träffar så adeptguiden blev ganska bortglömd.» (3)
- Kommer definitivt använda den i framtiden!» (5)
- läste den i början, vet att jag snabbt la den åt sidan.» (Har ej läst den)

11. Förslag på förändringar/tillägg i adeptguiden:

12. Hemsidan har gett mig den information jag behöver

18 svarande

0 0%
0 0%
2 50%
2 50%
0 0%
Har ej använt den»14

Genomsnitt: 3.5

- Har mest förlitat mig på mailutskicken.» (3)
- Det fick gärna stå vilken tid de gemensamma träffarna äger rum även om man har kunnat se den i mailutskicken.» (4)
- Om hemsidan används så borde den marknadsföras lite mer av de ansvariga.» (Har ej använt den)
- Vad hemsidan för adress?» (Har ej använt den)


Relation med din mentor

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

13. Min mentor uppfyller de önskemål på profil som jag angav vid ansökan

18 svarande

0 0%
1 5%
2 11%
7 38%
8 44%

Genomsnitt: 4.22

- Det var inte riktigt vad jag hade förväntat mig, men i slutändan visade det vara bättre.» (4)

14. Min mentor har varit engagerad och tillmötesgående

18 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
3 16%
15 83%

Genomsnitt: 4.83

15. Kommunikationen med min mentor har fungerat bra

18 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
3 16%
15 83%

Genomsnitt: 4.83

- » (4)

16. Mentorkontraktet har varit till hjälp för mig och min mentor att definiera mål för mentorskapet

18 svarande

5 27%
2 11%
5 27%
2 11%
4 22%

Genomsnitt: 2.88

- Använde det inte» (1)
- Kommer inte ihåg något mentorskontrakt.» (3)
- har ej reflekterat över det...» (3)

17. Hur många gånger har du och din mentor träffats utöver de gemensamma träffarna?

18 svarande

0-2»0 0%
3-5»8 44%
6-10»9 50%
>10»1 5%

Genomsnitt: 2.61

18. Antalet träffar med min mentor har varit:

18 svarande

För få»2 11%
Lagom»16 88%
För många»0 0%

Genomsnitt: 1.88

- långa avstånd har varit ett problem.» (För få)
- Vi har väl inte haft jättemånga möten, men varje möte har varit 1,5-2 timmar. Eftersom mötena har varit långa och utförliga har jag fått ut det jag velat ha.» (Lagom)
- Börjar dock få slut på samtalsidéer.» (Lagom)

19. Tips till blivande adepter:

- Förbered dig väl. Skicka gärna punkterna för mötet till mentorn i förväg så han kan svara mer utförligt. Att boka grupprum i skolan och ha mötet där kan låta ganska stelt men då får man verkligen ut det man vill ha till skillnad från om man har ett möte över lunchen som kanske kan driva iväg i alla möjliga olika diskussionsämnen.»
- Definiera tydliga mål med mentorskapet tidigt.»
- förbered frågor innan men våga ta möterna som de kommer!»


Helhetsintryck

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

20. Mina förväntningar på mentorprogrammet är uppfyllda

18 svarande

0 0%
0 0%
3 16%
5 27%
10 55%

Genomsnitt: 4.38

- Jag hade hoppats att kunna diskutera mer ämnesspecifika frågor. Men då min mentor inte hade samma bakgrund ändrade vi fokus resan i början, därav är de ursprungliga förväntningarna inte uppfyllda. » (3)

21. Har du fått några kontakter utöver din mentor?

18 svarande

Ja»6 33%
Nej»12 66%

Genomsnitt: 1.66

- Det har varit för snabba byten när det har varit mingel» (Nej)

22. Jag har kunnat vända mig till projektledare/ansvariga vid frågor och problem

18 svarande

0 0%
0 0%
1 33%
0 0%
2 66%
Har ej varit aktuellt»15

Genomsnitt: 4.33

23. Mitt helhetsintryck av mentorprogrammet:

18 svarande

0 0%
0 0%
2 11%
7 38%
9 50%

Genomsnitt: 4.38

- Mitt helhetsintryck dras ner något av att jag har haft väldigt mycket att göra och att ta mig tid att träffa min mentor ibland (inte alltid) har kännts stressande.» (4)


Övrigt

24. Övriga kommentarer/synpunkter:

- de problem som uppstått har ej haft med programmets upplägga att göra.»


Kursutvärderingssystem från