ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Experimentell fysik 2, 12/13, TIF090/TIF095

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-09-25 - 2013-10-23
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

25 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
4 16%
12 48%
5 (över förväntan)»9 36%

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det bästa från ExpFys 2. » (4)
- Mina förväntningar var inte så höga, och den uppfyllde dem okej.» (4)
- Kursen var nog höjdpunkten under året.» (5 (över förväntan))
- Trodde den skulle kännas jobbigare och tyngre som första expfysen var. Men denna var ju riktigt rolig! Och man fick göra mer som man ville och kunde få mer hjälp så att resultatet kunde bli bättre!» (5 (över förväntan))
- Eftersom förstudien inte påverkade betyget blev detta istället ett moment då man kunde lära sig saker, istället för så som det blev under första expfys-kursen, ett stressande moment som kunde fallera betyget» (5 (över förväntan))
- Förväntningar som i att saker är trasiga, lite funkar i labben, kursen tar mkt tid jämfört med hp och det är fruktansvärt svårt att lyckas infriades.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

25 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
1 4%
2 8%
5 20%
5 (mycket relevant)»17 68%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.52

- Skulle hellre gått en utbildning utan tråkiga labbar.» (3)
- Ett av få riktiga inslag av experimentalism, mycket viktig erfarenhet.» (5 (mycket relevant))
- En av de få kursen som verkligen prövar och tränar praktisk problemlösning (arbeta med händer).» (5 (mycket relevant))
- Skulledärför önska mer ordentliga föreläsningar rörande försöksuppställningar och felanalys» (5 (mycket relevant))
- De båda expfys kurserna är de två kurser där jag lärt mig mest, och framförallt kommer ihåg mest ifrån av alla kurser under åren på fysik.» (5 (mycket relevant))
- En av de viktigaste kurserna i utbildningen!» (5 (mycket relevant))
- Detta är egentligen så nära praktik som vi kommer på denna utbildning (undantaget kandidat+exjobb) vilket är mycket nyttigt och väldigt lärorikt» (5 (mycket relevant))
- Det är ingen annan kurs som jag känner att jag har så mycket praktisk nytta av som denna kursen!» (5 (mycket relevant))

3. Närvaro på föreläsningar.

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

25 svarande

<25%»1 4%
25-50%»2 8%
50-75%»4 16%
>75%»18 72%

Genomsnitt: 3.56

- Detta är egentligen ingen kurs där föreläsningarna är så givande. Det är bra att de finns, men det man främst lär sig på är egna undersökningar samt förstudiesamtalet» (25-50%)
- Varför anger ni frågan i procent? Kunde inte lektionerna räknas på typ en hand?» (>75%)

4. Vad tyckte du om föreläsningarna?

24 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 8%
14 60%
6 26%
5 (mycket bra)»1 4%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Minns ej» (?)
- De var inget speciellt, men gav lite bra information.» (3)
- Föreläsningarna var av lite blandad kvalitet. Föreläsning i optik var bra, men den i kvant hade med fördel haft större fokus på att belysa vissa av de experimentella svårigheter som laborationerna innebar.» (3)
- De flesta var rätt sega vad jag minns efter ett år.» (3)
- Ger en generell grund för problemuppställningen, inte mycket mer» (3)
- Bitvis mycket bra snabb teorigenomgång och inspiration. Bitvis känns det dock lite krystat, som att man bara måste ha en föreläsning per lab.» (3)
- De ger sällan mycket och de skulle kunna förbättras genom att vara mer fokuserade på själva laborationerna.» (3)
- Termo bra, optik okej, kvant tråkig.» (3)
- De ger bra tips på vad man ska tänka på, och man får en större förståelse för vad man ska göra och vad som kan komma att vara svårt.» (4)

5. Vad tyckte du om laborationerna?

25 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 8%
2 8%
11 44%
5 (mycket bra)»10 40%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De olika uppgifterna på samma labb skiljer sig mkt i svårighetsgrad vilket jag upplever som orättvist. Får man fel labbuppgift kan ens betyg sänkas rejält då det är den svåraste uppgiften tex. » (2)
- Överlag tråkiga labbar, med oinspirerande grunduppgifter och för begränsade extrauppgifter. Mest tid gick åt till att få dålig utrustning att fungera, vilket inte gav förståelse för något annat än att dålig utrustning inte fungerar. Svårighetsgraden varierade mellan uppgifterna, där vissa var triviala och andra krävde väldig precision. Skulle hellre sett att min tid lades på kreativ problemlösning.» (2)
- Bra, men de tar lång tid i läsperioder då man har fullt upp med annat.» (3)
- Kvant var sämre än de andra då man egentligen bara körde ett program enligt instruktion och datatolkning. Momentet att inhämta datan var inte särskilt givande.» (4)
- Kvanten med spektrumet i den där glastuben var väldigt märklig. Det är svårt att göra en labb när inte ens handledaren har någon aning om vad det är man ser för typ av spektrum... och det var ändå bara grunduppgiften! Men de andra labbarna var bra!» (4)
- Ibland ansåg jag att handledarna var onödigt tillbakadragna vad gällde hjälp. Nog för att de inte ska berätta hur man löser problemet, men de kan se över uppställningen och bekräfta eller dementera huruvida komponenter i utrustningen fungerar eller ej.» (4)
- Vissa var roligare än andra. Optiklabben var riktigt rolig då man faktiskt fick bygga sin uppställning själv.» (4)
- De kändes mycket bättre nu när man hade lite kunskap i ämnena man laborerade kring. Det är skönt att det bara är 3-dygnslaborationer också eftersom man slipper stressa så otroligt mycket då.» (5 (mycket bra))
- De var lärorika och minnesvärda, det enda negativa var att rapporterna hade en tendens att prioriteras över andra kurser på deras bekostnad.» (5 (mycket bra))

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

1 (Mycket liten)»4 17%
8 34%
8 34%
2 8%
5 (Mycket stor)»1 4%

Genomsnitt: 2.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Undervisning?» (1 (Mycket liten))
- Däremot så gav den individuella feedbacken med respektive ämnesansvarig väldigt mycket.» (2)
- Man måste göra det själv för att lära sig något.» (2)
- Man fick grunddragen klara för sig, men inte mer. Dock är det ju precis så kursen är tänkt att vara upplagd, med mycket egen inlärning!» (2)
- Det mesta får man försöka ta reda på själv till förstudien men den blir sällan komplett då uppgiften och tillgänglig utrustning inte ger tillräckligt med information.» (2)
- Irrelevant fråga. Mestadels var det ju eget labbande som var själva poängen.» (3)
- Minns ej.» (3)

7. Vad tyckte du om möjligheten att påverka för ett rättvist val av stipendiater för bästa rapport?

23 svarande

1 (Dåligt)»0 0%
0 0%
15 65%
3 13%
5 (Mycket bra)»5 21%

Genomsnitt: 3.56

- Vet inte» (?)
- Ingen aning, vet inte ens vilken rapport som vann.» (3)
- Vet inte vad som syftas på... Så antagligen borde jag svara 1 dåligt... Jag har också undgått att få reda på vilka stipendiaterna är... eller har de inte utsetts än? Hur skall jag kunna svara på frågan då?» (3)
- Viste inte ens om att det gick att påverka...» (3)
- Möjligheten fanns, men det kändes lite sent påtänkt och man hade enna lämnat kursen bakom sig när det var dags att hitta en stependiat.» (3)
- Jag tror allt gick rättvist till. Vet dock knappt vad frågan innebär.» (3)
- Kul grej som känns bättre än glass.» (5 (Mycket bra))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.55


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

8. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

25 svarande

Ja»0 0%
Nej»25 100%

Genomsnitt: 2

- Hej B-)» (Nej)

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
11 44%
11 44%
5 (För hög)»3 12%

Genomsnitt: 3.68

- Den var rimligt, problemet var att de andra kurserna tog otroligt mycket tid och var intressantare (om man gillar teori), vilket gjorde denna kursen svår att hinna med.» (3)
- Den blev vad man gjorde den till. Det är inte belastningen i sig som är ett problem, det är snarare att den sker parallellt med andra kurser som får dra det kortare strået.» (3)
- Alldeles lagom för en gång skull! (Såklart blir det långa dagar i labbet ibland, men det kändes ändå inte lika tungt som första expfysen).» (3)
- Det var för en gångs skull så hög arbetsbelastning som man förväntar sig av en kurs på 4,5hp» (3)
- Det var bra att deadline för rapporterna var ganska långt fram. Man kunde få en del gjort under jullovet till exempel.» (4)
- Tar mycket tid från övriga kurser när man får labbar tätt in på varandra, men tempot är ett bidragande moment till inlärningen. Nyttigt med pressen att man måste bli klar med förstudier på relativt kort tid.» (4)
- Lägre än ExpFys 2 då det var mindre krav på formella förstudier. » (4)
- Den bryter schemat och kräver väldigt mycket tid i förhållande till hp.» (5 (För hög))
- Lite dumt med schemabrytande och ibland kaotiskt schema.» (5 (För hög))

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»21 84%
Har ej sökt samarbete»0

Genomsnitt: 3.84

- Kursen byggt på sammarbete och tvingat fram det ifall det skulle behövas.» (Mycket bra)
- När man har kört fast i labbet är det toppen att kunna få tips av en annan student! Och även innan när man gör förstudien kan det vara bra att få det förklarat för sig så man är mer beredd när man väl går in i labbet.» (Mycket bra)
- Svårt att inte sammarbeta i denna kurs då laborationerna utförs i grupper om två personer» (Mycket bra)
- Dock borde man ej få välja labpartner själv, gör som expfys 1 istället (välj godkänt alt. överbetyg och bli placerad därefter)» (Mycket bra)

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 13%
Ganska bra»13 56%
Mycket bra»7 30%
Har ej sökt hjälp»1

Genomsnitt: 3.17

- Utrustning saknades i kvantlabbet, den skulle finnas. Handledare visste inte var den fanns.» (Ganska dåliga)
- Upplevde att handledarna inte hade full kannedom om uppgifterna vi gjorde.» (Ganska dåliga)
- Vissa handledare var väldigt oengagerade och ville inte ställa upp när saker i labbet inte fungerade. Mentaliteten att inte få ställa frågor och att inte få svar är väldigt frustrerande och ofta fick vi ett drygt bemötande. Om handledaren inte får säga ngt eller svara på frågor behöver den inte vara otrevlig. En del handledare var däremot väldigt bra och framförallt trevliga. Förstudien borde få en större plats i labbandet och gås igenom mer grundligt på samtalen så att eventuella brister kan påpekas tydligt så att själva laborationen inte blir lidande. Jag tror det skulle vara bättre om förstudien togs med mer i betyget och att läraren då kan säga mer rätt ut vad som saknas och behöver fixas så att man har en möjlighet att lyckas med labben. » (Ganska dåliga)
- Mycket bra under förstudiesamtalet, i vissa fall mindre bra under laborationerna. Främst dåligt var det under optiklaborationen» (Ganska bra)
- Varierade dock mellan de olika labbarna, men överlag bra!» (Ganska bra)
- Handledarna har olika bra koll på sina labbar. » (Ganska bra)
- Mina handledare var betydligt mer hjälpsamma än i ExpFys B.» (Ganska bra)
- Laborationsassistenterna och ansvariga för repektive område har funnits tillgängliga. Fast vissa var stundtals lite svåra att få tag på (*host* Ingvar *host*)» (Mycket bra)
- De ansvariga för labbarna gav lagom med tips om hur man skulle tänka och vad man kunde göra. Fast ibland kändes det som att de inte ens läst igenom förstudierapporten vilket känns lite tråkigt... Labbassistenterna kan ibland inte så mycket om det man håller på med och är dåliga på att komma med tips när man kört fast.» (Mycket bra)


Kommentarsfrågor

12. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

24 svarande

Ja»22 95%
Nej»1 4%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.04

- Jag skulle vilja ha bättre hemsidor och mer lättillgänglig information. Nu får man hoppas runt mellan massa olika sidor. Och all info finns inte heller på varje sida, utrustning tex. » (Nej)

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationerna. Alltså vad man får göra. Det var intressanta labbar som motiverade.»
- Generellt väldigt bra kurs där man får möjlighet att lära sig arbeta självständigt.»
- Upplägget i stort och Igor.»
- Att kursen existerar! Bästa kursen under utbildningen!»
- Frysta, gräddbaserade godsaker...»
- Hela konceptet är jättebra och det kändes otroligt roligt att man i vissa fall efter förstudien fick gå med och titta in i labbet och se vilken utrustning som man hade att arbeta med redan innan laborationen startade.»
- Friheten i val av laborationsuppgift och spännande möjligheter»
- Förstudier som ej betygssätt. Optiklabben.»
- Friheten att välja en passande extrauppgift, labpassens längd.»

14. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Termolabbet var inte så bra utrustat. Det saknades vettiga kastruller och bägare och det fanns lite väl få bra termoelement. Kvantlabben kändes lite begränsad. Det var svårt att få till något "nyskapande".»
- Inget.»
- Optiken behöver updatera sina materiallistor (de andra sektionerna också). Det har förekommit flera fall där utrustning inte funnits och ideer gått i kras. Ändra i förslag på extrauppgift i kvanten så att uppgiften om rotationsspektrum utgår då till och med Hans uttryckligen sa att det inte går att genomföra med utrustningen. Vidare bör div VI för LabView läggas ut på hemsidan så att man kan förberedda styrningen av apparater i förväg (syftar framförallt på kvanten vars monokromator var en mystisk okänd svart box innan labben). Lägg gärna upp bilder på väsentlig laborationsutrustning. Ex monokromator. Det hade varit bra om respektive ansvarig hade lite bättre koll på vilken utrustning som fanns i labbet. Vissa lärare bör läsa igenom förstudien bättre. Flera frågade om ting som redan tagits upp och andra visste inte ens om att de fanns med. Jag tror dessutom inte att ngn läste igenom utrustningslistan...»
- Labb-assistenterna bör veta mer vad som kan bli problem och vad vi håller på med. De ansvariga skall läsa igenom förstudierapporterna.»
- Uppdatera materiallistorna på hemsidorna. Jobbigt att komma till labbet och märka att nödvändig utrustning för tänkta experiment inte finns längre. Gärna lite nytt material. Det är svårt att bygga en noggrann avståndsmätare med glappande mikrometerslädar.»
- Handledaren i optiklabben var ytterst ovillig att hjälpa till och det kändes ibland som om han var totalt överflödig. Jag har diskuterat detta med andra studenter som upplevt precis samma sak»
- Bättre lablokaler och mer fungerande utrustning»
- Mer uppdaterad information på kurshemsidan. Utrustning bör inventeras och trasig utrustning slängas. Detta är onekligen lite jobb, men det känns som om det inte gjorts på över ett decennium. LabView programmet för kvanten fungerar dåligt.»
- Gruppindelning.»
- Bokningssystemet av labbarna var väldigt stressigt. Skulle vara bra att undersöka om det kan finnas ngt mindre stressigt sätt att boka på.»
- Snabbare kursenkät! Hur ska ni kunna ta åt er kritik om enkäten kommer när nästa års kurs redan börjat? Plus att det är svårt att komma ihåg vad man gjorde för mer än ett år sedan. Jag skulle gärna se att kursen var mer fri, och mindre fokuserad på mätutrustning. Labben vi haft är en tråkig miljö som är mer fängelse än katalysator. Tidsbegränsningen ökar stress och försämrar förmåga. Jag skulle hellre se något i stil med IPT-tävlingen (http://ipt.epfl.ch/problems). Öppna problem som lätt går att undersöka experimentellt utan dyr utrustning. Dessutom har man en frihet att göra en mer teoretisk studie om man är så lagd. Att handskas med mätutrustningen lärde jag mig bättre i kurserna Tillämpad kvant, Fasta tillståndets fysik och Subatomär fysik. Jag tycker det är viktigt att låta kursen vara rolig för de (som jag) som inte bara vill upprepa redan genomförda experiment, utan komma på nya! »

15. Övriga kommentarer

- En bra kurs. Inte samma stresskänsla som förra expfyskursen och inte lika betungande som förra kursen. »
- Experimentellt arbete är viktigt. Man lär sig att försöka bygga så enkelt som möjligt, komplicerade konstruktioner är jobbiga att felsöka.»
- En riktigt rolig kurs som spred glädje stresssvet och tårar. Jag skulle aldrig vilja att den försvann. Igor gjorde ett bra administrativt jobb! »
- Skulle vara bra om labbutrustningrn sågs över! Det borde inte vara svårt att tillhandahålla jodprover med jod i - samt fungerande förstärkare till optikkomponenter. För övrigt så är standarden på många oscilloskop dåliga ute i labben. Det finns ju massor med fina digitala- kan man inte sätta ett par tre på hjul och göra dem tillgängliga över hela våningen.»
- Det var konstig betygsgräns för att få femma i den långa expfysen. Om man får 14 på varje rapport som ju är femma borde man ju få femma i betyg! Fler borde få göra fasta-labben, gör mer reklam för den, och inte bara att man kan se den som utfyllnad i poäng. Den är rolig och jag hade velat göra den hur mycket/lite jag än läste i LP2.»
- Otroligt bra och lärorik kurs!»
- Skönt att det är över.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.55
Beräknat jämförelseindex: 0.63


Kursutvärderingssystem från