ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TISJL 1213-3, 1213-5 Kvalificerad elpraktik, LET682

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-09-04 - 2013-09-22
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 71%

Genomsnitt: 3.71

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

- Målen är rimliga. Men vissa behöver repetera teorin inför denna kurs.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen i sig är absolut rimliga men mina förkunskaper var för dåliga. Att förkunskaperna inte riktigt räckte berodde verkligen inte på att tidigare elkurser i programmet varit för lätta. Jag, liksom även gissningsvis många andra, tycker att el är ganska svårt. För vår egen skull skulle kraven i tidigare elkurser kunna vara strängare. » (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»6 42%
Ja, i hög grad»7 50%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.42

- Tycker man kunnat haft någon form av examinations-station i slutet av praktiken där man får t.ex. ett problem som man skall felsöka elektriskt eller logisiskt (plc). » (Nej, inte alls)
- Jag är ändå nöjd med min insats och har lärt mig mycket men funderar på om min ansträngning har uppmärksammats. Eleverna har varit väldigt utspridda med eget ansvar och vissa har kanske inte gjort så mycket alls men ändå blivit godkända. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»7 50%
Mycket stor»5 35%

Genomsnitt: 3.14

- Fanns i stort sätt ingen undervisning under praktiken. Dock hjälpte Avancerad Elteknik mig en del. Tycker informationen om att läsa på inför elpraktiken var sent ute.» (Mycket liten)
- OBS undervisning från tidigare kurser har varit till stor hjälp.» (Ganska stor)
- Extremt kompetent lärare och grymt bra utlärningsförmåga! Dock räker inte läran till, hade behövts en till!» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»7 50%
Ganska stor»4 28%
Mycket stor»2 14%

Genomsnitt: 2.5

- Kursen bygger ju mycket på tidigare teoretiska kurser, vilket kunde påpekas mer innan kursen att eleverna bör repetera tidigare kunskaper innan dom börjar denna» (Ganska liten)
- Att leta kunskap själv kändes som en öpvervägande del av kursen. Skulle inte hänvisa allt jag lärde mig från som "kursmaterial". Självklart var all el-relaterad dokumentation från samtliga båtar till stor hjälp.» (Ganska liten)
- tyckte inte materialet var färdig bearbetat när vi fick det. Tyckte även att informationen om att materialet kanske inte var "rätt" inte gick fram utan många använde materialet utan att se felen i det och därför tror jag många missade själva lärandemålet.» (Ganska liten)
- Jag gjorde denna i första läsperioden. Materialet var då lite magert och kan bör byggas ut.» (Ganska liten)
- En fråga som känns lite orelevant i sammanhanget.» (Ganska stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 21%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»5 35%

Genomsnitt: 3.14

- Lite svårt att jobba i slutet av kursen efter stationerna, man körde lätt fast och det fanns begränsade möjligheter till hjälp vilket gjorde att man tröttnade på att jobba helt» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

7. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 14%
Ganska bra»9 64%
Mycket bra»3 21%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.07

- Yngve är den ende som har bra koll på momenten i kursen, därav är belastningen för stor och alla frågeställningar som uppkommer hinns inte med.» (Ganska dåliga)
- Ibland svårt att få tag i den hjälp man behövde, då vissa frågor bara kunde besvaras av en lärare som var stundvis svår att få tag på» (Ganska dåliga)
- Som åvant nämt räker inte läran till! » (Ganska bra)
- Dock behövs nog mer lärare » (Ganska bra)
- Många elever på stundtals få lärare. Ofta vill alla ha hjälp samtidigt och ibland sköter klassen sig själv.» (Ganska bra)
- Man fick nästan alltid hjälp när man behövde det. Det är också viktigt att söka egen information.» (Ganska bra)

8. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»9 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.61

- Eget ansvar var centralt i kursen. Något som vissa elever var bättre på att ta än andra och detta påverkar självklart vid grupparbeten. » (Ganska bra)
- Den speciella miljön gör mycket för sammanhållningen. » (Ganska bra)

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 21%
Lagom»10 71%
Hög»1 7%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.85

- Arbetsbelastningen under kursen kunde vara låg eller hög beroende helt och hållet på studenten själv och dess vilja att göra saker.» (Lagom)
- Hur mycket man ville jobba låg ganska mycket i elevens egna händer. Om man var aktiv så fanns det en hel del spännande att göra. » (Lagom)


Sammanfattande frågor

10. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 7%
Godkänt»5 35%
Gott»4 28%
Mycket gott»4 28%

Genomsnitt: 3.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Intressant att överföra dom teoretiska kunskaperna till praktiken!» (Gott)
- Det var helt klart en av det roligaste kurserna hittills och mest lärorika. Att jag fortfarande känner mig osäker när det kommer till el är mitt eget fel men mycket av osäkerheten har försvunnit under kursens gång. Att få vara på Maritiman är en värdefull tillgång. Kursens problematik ligger väl i att många inte tillskansat sig tillräckligt med kunskap inom el sedan tidigare för att riktigt kunna utnyttja kursen. Sedan klarar uppenbarligen inte alla av att jobba under eget ansvar. » (Gott)

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Eltavla, plc.»
- Allt»
- Stationerna! Bra för att lära sig grundläggande el»
- Att vara på Maritiman. »
- yngve»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Påbörjade projekt bör avslutas och testas innan kursen är slut. Känns inte som man lär sig så mycket om man inte får reda på vad men gort fel!»
- Skulle helst sett att kursen var längre, kanske en månad till så man hinner lära sig mer.»
- Skulle vara bra om det fanns en till lärare med kompetens inom el samt plc»
- Bättre och mer stationer och struktur»
- Mer teoretisk undervisning kring scheman och komponenter som vi använde oss av, tror det hade kunnat få fler grupper att komma igång snabbare med sina projekt.»
- Det ska inte gå att smita undan så lätt. »

13. Övriga kommentarer

- Roligt, intressant och givande med dom större projekten men åvan nämnd kritik bör ses över!»
- Jag förstår transportstyrelsens krav på närvaro men tycker att det finns viktigare mål än närvaro och att förstort fokus lades på att man skulle vara där istället för att fokusera på att man faktiskt lärde sig något.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.78

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.78
Beräknat jämförelseindex: 0.69


Kursutvärderingssystem från