ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TM: Miljö och matematisk modellering, VT13, MVE345

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-16 - 2013-06-30
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 16%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk matematik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

5 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
2 40%
2 40%
5 (över förväntan)»1 20%

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kändes som ett vågat upplägg med modellering och miljö i samma kurs - något som dock roddes i hamn på ett utmärkt sätt.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

5 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
1 25%
1 25%
5 (mycket relevant)»2 50%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.25

- Gött att lära sig modellering» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade hemtentan kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll.

5 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 20%
1 20%
2 40%
5 (Mycket bra avvägt)»1 20%

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

4. Hur väl motsvarade datortentan kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll.

5 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 20%
1 20%
2 40%
5 (mycket bra avvägt)»1 20%

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det fanns ingen uppgift där COMSOL gjorde någon nytta. COMSOL är kanske inte en livsnödvändig del av kursen, men jag har för mig att ni sade att det skulle komma på datortentan.» (3)

5. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

5 svarande

<25%»0 0%
25-50%»0 0%
50-75%»0 0%
>75%»5 100%

Genomsnitt: 4

6. Vad tyckte du om föreläsningarna?

5 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
2 40%
2 40%
5 (mycket bra)»1 20%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningarna var bra - men det var lite hoppigt med så många föreläsare.» (3)

7. Hur fungerade det med olika föreläsare?

5 svarande

1 (väldigt rörigt)»0 0%
2 40%
2 40%
0 0%
5 (bra med många)»1 20%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite rörigt.» (2)

8. Vad tyckte du om laborationerna?

5 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 20%
4 80%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Uppgifterna var vettiga - men instruktionerna var ibland röriga eller t.o.m. motsägelsefulla.» (4)

9. Vad tyckte du om klimatlaborationerna i helhet?

5 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
3 60%
5 (mycket bra)»2 40%

Genomsnitt: 4.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Labben var vettig - men instruktionerna var ibland röriga eller t.o.m. motsägelsefulla.» (4)

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

1 (Mycket liten)»1 20%
1 20%
0 0%
2 40%
5 (Mycket stor)»1 20%

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

11. Vad tyckte du om gästföreläsningen?

5 svarande

1 (tillförde inget)»2 40%
0 0%
0 0%
2 40%
5 (väldigt givande)»1 20%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag var tvungen att gå efter första halvan, men första halvan var givande.» (5 (väldigt givande))

12. Vad tyckte du om klimatpresentationen?

- Vettig. »
- Den var en bra examinationsform.»
- Det fungerade bra.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.57


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

13. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

5 svarande

Ja»0 0%
Nej»5 100%

Genomsnitt: 2

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

1 (För låg)»0 0%
2 40%
3 60%
0 0%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Möjligen hade jag lite flyt på labbarna och det var därför arbetsbelastningen inte kände så stor.» (2)
- Lite väl mycket på slutet och lite väl lite i början.» (2)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»5 100%
Har ej sökt samarbete»0

Genomsnitt: 4

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»3 60%
Har ej sökt hjälp»0

Genomsnitt: 3.6


Kurslitteratur

17. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

4 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
0 0%
1 25%
1 25%
5 (mycket prisvärd)»2 50%
Köpte inte boken»0

Genomsnitt: 4.25

- Azars bok är mycket prisvärd. Häftet kan man inte klaga på. Köpte ej modelleringsboken.» (5 (mycket prisvärd))

18. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

5 svarande

1 (Mycket liten)»1 20%
0 0%
0 0%
3 60%
5 (Mycket stor)»1 20%

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kompendiet skulle må bra av en korrekturomgång till. Vissa saker är svåra att hitta och borde referea bättre till varandra. Det är gott om språk- och stavfel.» (4)
- Gillade inte Goosse dock.» (4)

19. Hur fungerade det med många olika kursböcker?

5 svarande

1 (dåligt)»0 0%
0 0%
4 80%
0 0%
5 (bra)»1 20%
Läste inte litteraturen»0

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Använde inte Goosse alls.» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.5


Kommentarsfrågor

20. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

5 svarande

Ja»4 80%
Nej»1 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.2

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jag gillade klimatdelen av kursen. Mycket intressant att få göra klimatmodeller.»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Trots att föreläsningarna alltid var intressanta var det svårt att förstå vad som var syftet. Föreläsningarna tog upp så mycket olika ämnen att det kändes som att det saknades fokus och det var svårt att veta vad man skulle få ut av det hela.»

23. Övriga kommentarer

- Jag tycker att det hade kunnat vara betydligt mer miljö och mindre modellering, särskilt eftersom denna kurs skall vara 7,5 hp miljö och hållbar utveckling.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.56
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från