ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP 4 V 13 ARK347 Architectural Heritage and Urban Transformation, ARK347

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-13 - 2013-09-30
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Anna Sofia Wannerskog»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp


Goals and fullfilment of goals

The learning outcomes are given in the course programme, that is the knowledge, understanding, skills and perspectives you are expected to reach. Notify for each outcome how well they have been fulfilled.

1. Learning outcome 1

At the end of the study the students shall have obtained learning outcomes that enable them to:
- Describe and analyze characteristics from architectural, technical, historical, cultural, functional and resource aspects.

10 svarande

Very insufficient»0 0%
Insufficient»2 22%
Sufficient»6 66%
Excellent»1 11%
No opinion»1

Genomsnitt: 2.88

2. Learning outcome 2

At the end of the study the students shall have obtained learning outcomes that enable them to:
- Describe, analyze and balance different values, shortcomings, needs and possibilities in the building and environment.

10 svarande

Very insufficient»0 0%
Insufficient»2 22%
Sufficient»7 77%
Excellent»0 0%
No opinion»1

Genomsnitt: 2.77

3. Learning outcome 3

At the end of the study the students shall have obtained learning outcomes that enable them to:
- Make a program for renewal of a building on basis of acquired knowledge and understanding about the building itself and the opinions and needs of stakeholders and owners.

10 svarande

Very insufficient»0 0%
Insufficient»1 11%
Sufficient»8 88%
Excellent»0 0%
No opinion»1

Genomsnitt: 2.88

- Insufficient for me, because I chose to focus on the planning aspect, rather than the buildings. And the common beginning of the course was very focused on planning» (Insufficient)

4. Learning outcome 4

At the end of the study the students shall have obtained learning outcomes that enable them to:
- Give ideas and sketch proposals for conceptual solutions, and visualize and communicate them with other students (in critics), local authorities and civil servants, experts, owners and stakeholders.

10 svarande

Very insufficient»0 0%
Insufficient»3 33%
Sufficient»5 55%
Excellent»1 11%
No opinion»1

Genomsnitt: 2.77

5. Learning outcome 5

At the end of the study the students shall have obtained learning outcomes that enable them to:
- Exhibit knowledge and understanding of architectural and urban heritage and conservation and the impact of physical threats.

10 svarande

Very insufficient»0 0%
Insufficient»2 22%
Sufficient»3 33%
Excellent»4 44%
No opinion»1

Genomsnitt: 3.22

6. Learning outcome 6

At the end of the study the students shall have obtained learning outcomes that enable them to:
- Be able to reflect upon their professional role in relation to a cultural heritage and sustainable development as well as be oriented about other relevant professions and their tasks in conservation matters - in particular civil servants, conservationists, engineers and craftsmen.

10 svarande

Very insufficient»0 0%
Insufficient»0 0%
Sufficient»6 75%
Excellent»2 25%
No opinion»2

Genomsnitt: 3.25

7. Are the aims and goals reasonable in relation to your pre-knowledge ?

10 svarande

No, the goals are to elementary»1 11%
Yes, the goals are reasonable»7 77%
No, the goals are too ambitious»1 11%
No opinion»1

Genomsnitt: 2

8. Are the goals reasonable in relation to the scope and amount of credits?

10 svarande

Too small scope in relation to credits»1 11%
Reasonable scope in relation to credits»8 88%
Too wide scope in relation to credits»0 0%
No opinion»1

Genomsnitt: 1.88


Education and course administration

9. What support have you got for your learning from course literature and other material?

10 svarande

Very little»0 0%
Rather little»7 70%
Rather big»2 20%
Very big»1 10%
No opinion»0

Genomsnitt: 2.4

- There could have been more literature about building conservation in itself, and less about climate change and about breweries» (Rather little)
- mostly in Swedish» (Rather little)

10. How did the organisation, memoranda, direct information etc. function?

10 svarande

Very bad»2 20%
Rather bad»5 50%
Rather well»2 20%
Very well»1 10%
No opinion»0

Genomsnitt: 2.2

- Mycket förvirrande med så många mail. Jag förstår att det var många ändringar som behövde meddelas, men det är svårt att hålla reda på vilken information som är den aktuella, och i vilket mail den finns att hitta. » (Rather bad)


Work environment

11. How do you rate the possibilities to get assistance and ask questions?

9 svarande

Very bad»0 0%
Rather bad»1 11%
Rather well»5 55%
Very well»3 33%
I have not asked for assistance»0 0%

Genomsnitt: 3.22

12. How has the cooperation between you and students in your group been?

10 svarande

Very bad»0 0%
Rather bad»0 0%
Rather good»3 30%
Very good»7 70%
I have not tried to cooperate»0 0%

Genomsnitt: 3.7


Concluding questions

13. What is your overall opinion of the course?

10 svarande

Very bad»0 0%
Bad»0 0%
Passed»4 40%
Good»6 60%
Very good»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- Det var en bra kurs och ett intressant projekt men jag hade förväntat mig mer diskussioner om ämnet.» (Good)

14. What should be preserved next year?

- litterature seminars, studyvivists (should be early in the course), possibility too choose group and task»
- Study visits! They were really interesting.»
- Wide range of lecturers (all were very good in their own field), study visits. »
- Kia som handledare. Litteraturseminarierna, fast mer uppstyrda. Bra att dela upp projektet i olika faser.»
- the project.»

15. What should be changed for next year?

- better organisation, more information about conservatin early in the course. New site!»
- The organization of the course and the course programme. Clarifying of the course outcomes and the goals(there were too vague, unclear not only for the students, but also for the tutors). More lectures about transforamtion and conservation.»
- A bit of the course program, with such a big portion in the beginning dedicated to planning and strategies. This part can be shorter, I feel.»
- The site should be something else than Lyckholms. Use Mika Määttä"s design knowledge at later stages of the course in stead of in the beginning. Plan ahead and think through even before each separate week if necessary to avoid confusion. If the lecturers have difficulties with English, it would help for them to review some key words and phrases to make the presentations more fluid and natural.»
- Mer diskussioner om kulturarv och conservation. Utveckla litteraturseminariet med t.ex frågor som ska svaras på i gruppen, och inkludera övrig litteratur också, så att alla läser de viktigaste böckerna, eller i alla fall ett par av dem. Ett tips är att ha blandade grupper i del 1 som bara är informationssamlande. Sedan skapas nya grupper när man kommit till analysen och projektet, som håller projektet ut. Då får alla en chans att känna på varandra, och projektet blir inte lidande av gruppbyten. Byt ut kurslitteraturen från första seminariet. För de flesta var det alldeles för grundläggande för masternivå. Gå in tidigare på kulturarv istället.»
- the requirements of deepth for the outcome.»

16. Other comments

- Tack för en bra kurs och ett intressant projekt! Men jag känner att jag tappade förtroendet för examinatorn under kursen. Jag hade en ide om en öppen kurs där conservation kunde diskuteras utifrån olika perspektiv, men känslan jag fick var att det fanns ett rätt och ett fel, och ingen förklaring varför det var på det ena eller andra viset.»


Kursutvärderingssystem från