ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP 4 V 13 ARK136 Housing Inventions, ARK136

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-12 - 2013-09-13
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 14%
Kontaktperson: Anna Sofia Wannerskog»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp

1. Learning outcome 1 after completion of this course, the student should be able to

- apply widened insights on experimental and innovative best practices in the European context to future housing designs in order to foster innovation.

8 svarande

Very insufficient»1 12%
Insufficient»1 12%
Sufficient»6 75%
Excellent»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 2.62


Goals and fullfilment of goals

The learning outcomes are given in the course programme, that is the knowledge, understanding, skills and perspectives you are expected to reach. Notify for each outcome how well they have been fulfilled.

2. Learning outcome 2 after completion of this course, the student should be able to

- to perform advanced architectural analysis on housing situations and to produce adequate solutions to emerging new potential future demands on the housing market.

8 svarande

Very insufficient»0 0%
Insufficient»3 42%
Sufficient»4 57%
Excellent»0 0%
No opinion»1

Genomsnitt: 2.57

- to much focus on one type of housing, "the experimental housing" to make it possible to discuss more different housing stuations. Mabe some reading seminar would be nice» (Insufficient)

3. Are the aims and goals reasonable in relation to your pre-knowledge ?

8 svarande

No, the goals are to elementar»0 0%
Yes, the goals are reasonable»7 100%
No, the goals are too ambitious»0 0%
No opinion»1

Genomsnitt: 2

4. Are the goals reasonable in relation to the scope and amount of credits?

8 svarande

Too small scope in relation to credits»0 0%
Reasonable scope in relation to credits»4 57%
Too wide scope in relation to credits»3 42%
No opinion»1

Genomsnitt: 2.42

- djupare analys av new potential future demands och vilka tendenser som finns för dessa nya behov, skulle vara väldigt bra och intressant.» (Too wide scope in relation to credits)


Course Exercises

5. Have the exercise Extreme Housing implied progress in Your project work?

8 svarande

Very insufficient»0 0%
Insufficient»4 50%
Sufficient»4 50%
Excellent»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 2.5

6. Have the exercise Demographic Changes implied progress in Your project work. Are the issues of adaptability, changebility and flexibility of use in Your future work as an architect?

8 svarande

Very insufficient»1 12%
Insufficient»2 25%
Sufficient»2 25%
Excellent»3 37%
No opinion»0

Genomsnitt: 2.87

7. Have the Workshop implied progress in Your project work. Are the issues of the workshop of use in Your future work as an architect?

8 svarande

Very insufficient»0 0%
Insufficient»1 12%
Sufficient»4 50%
Excellent»3 37%
No opinion»0

Genomsnitt: 3.25

8. Did the study trip include interesting objects and were the objects relevant for the project task?

8 svarande

Very insufficient»0 0%
Insufficient»1 16%
Sufficient»2 33%
Excellent»3 50%
No opinion»2

Genomsnitt: 3.33

9. Did the Mid Critics bring a constructive feed-back on Your project work and were the discussions relevant?

8 svarande

Very insufficient»0 0%
Insufficient»2 25%
Sufficient»6 75%
Excellent»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 2.75

- Cajsa krona har en tendens att haka upp sig på saker och maler då bara på om den specifika saken.» (Insufficient)

10. Did the Final Critics bring a constructive feed-back on Your project work and were the discussions relevant?

8 svarande

Very insufficient»2 25%
Insufficient»2 25%
Sufficient»4 50%
Excellent»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 2.25

- I think the finial critique had very low quality. The teachers sometimes had a problem with focusing on the main concepts and focused too much and too long on minor details. It is sad that the course is called "Housing Invention" when the critics mainly liked projects with no invention, but those with the ususal generalised rooms and axiality. It would be interesting to have student critique and more discussion.» (Very insufficient)
- Kind of vague critics through the whole day unfortunatly...» (Very insufficient)


Education and course administration

11. What support have you got for your learning from course literature and other material?

8 svarande

Very little»0 0%
Rather little»6 75%
Rather big»2 25%
Very big»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 2.25

- very litte from course literature but very big support from other material uploaded on ping-pong.» (Rather little)

12. How did the organisation, memoranda, direct information etc. function?

8 svarande

Very bad»0 0%
Rather bad»0 0%
Rather well»3 42%
Very well»4 57%
No opinion»1

Genomsnitt: 3.57

- well organized.» (Very well)
- don´,t remember» (No opinion)


Work environment

13. How do you rate the possibilities to get assistance and ask questions?

8 svarande

Very bad»0 0%
Rather bad»1 12%
Rather well»4 50%
Very well»3 37%
I have not asked for assistance»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Badly organized tutorings. And too Little tutorings in the beginning of the exercise.» (Rather bad)

14. How has the cooperation between you and students in your group been?

8 svarande

Very bad»1 12%
Rather bad»1 12%
Rather good»1 12%
Very good»5 62%
I have not tried to cooperate»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- didn"t even find anyone to work with, so I had to work by my self» (Very bad)
- hard to work with too many students in one room. therefore choosed to often work elsewhere so i didn"t have the opportunity tu discuss much with other students. ( in a way I did not try much to cooperate)» (Rather bad)


Concluding questions

15. What is your overall opinion of the course?

8 svarande

Very bad»0 0%
Bad»1 12%
Passed»1 12%
Good»4 50%
Very good»2 25%

Genomsnitt: 3.87

- 1, had to work my self, which I didn"t want to 2, the studytrip wasn"t really focused on housing it felt like 3, don"t feel like I learned anything. (the focus was on solving the accessibility) A big disappointment, since I"d heared so much good about this course and I had looked forward to take course the since I started my master, and I skipped the "kenya course" just so that I could do the housing course. Bad choice!!!!!» (Bad)
- Sometimes felt that the course had a few double standards. It said to create inventive housing, but in the end I did not feel that those who were inventive were appriciated. Also the fact that the sustainability part of the project was very important, but was not taken up at all during the critique. » (Passed)
- väldigt bra kurs men för mycket att göra. min grupp jobbade ca 12 h dag i flera veckor. efter kursen slut blev jag väldigt utmattad början till utbränd. känns svårt att sätta en ribba för hur mycket man ska göra och hur "färdigt" projektet ska vara.» (Very good)
- Funand social course!» (Very good)

16. What should be preserved next year?

- The workshop was fun and interesting. »
- workshops and early exercises.»
- studieresa, handledningar ofta. »

17. What shuold be changed the nest year?

- The critique. »
- More tutoring earlier in the process»
- färre program och gestaltningskrav för slutprojektet. dock bra under övningsuppgifterna.»
- sätt gränser! folk arbetar ihjäl sig. var tydlig med vilken kvalite slutprodukten ska ha. uppmana gärna till att bara jobba 8 timmar. kanske lägga in hur man lägger upp ett projekt med tidsplan mm och verkligen se till att en följs. som man måste i verkligheten.»

18. Other comments

- alla lärare handledare mm är super! handledningen var väldigt bra!»


Kursutvärderingssystem från