ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP 4 V 13 AST132 Stadsrum och planering, AST132

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-12 - 2013-09-13
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Anna Sofia Wannerskog»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Förklara stadsbyggnadsprinciper i verkliga situationer och projekt.

26 svarande

Mycket bra»4 16%
Ganska bra»19 76%
Ganska dåligt»1 4%
Mycket dåligt»1 4%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.96

- Så stort ämne så känns väldigt svårt att greppa» (Ganska bra)
- Bra koppling mellan teori och praktik! Även om det ibland kändes långt ifrån så tycker jag att något som var lyckat med kursen va just teoridelen.» (Ganska bra)

2. Använda stadsbyggnadsprinciper i verkliga situationer och projekt.

26 svarande

Mycket bra»3 12%
Ganska bra»14 58%
Ganska dåligt»6 25%
Mycket dåligt»1 4%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.2

- Mycket rolig och givande övning då man fick tillämpa verkliga stadbyggnadsmönster på projektplatsen, ev lite väl lång tid för denna uppgift dock.» (Mycket bra)
- Hade varit spännande med nyare exempel som inte var "statistik", eller fler lyckade exempel eftersom många ansågs som misslyckade av ansvariga lärare » (Ganska bra)
- svårt» (Ganska dåligt)
- Kursen är så färgad av Mika och Bengts personliga uppfattningar som de själva uppfattar som väldigt avant garde. Men åtminstone Mika är inte up to date i sin kunskapsbank, många studenter kan mer om honom om aktuella teorier, tendenser och tankegångar. Det är snarlikt miljöpartiets 80-tals program för stadsutveckling och passar sig inte som fakta på en högskola, alldeles för personligt.» (Ganska dåligt)
- Kändes som att denna delen klarnade alltför sent i projektet när man hade nått så långt i projektet att det upplevdes "för sent" att redigera i eget projekt. Men å andra sidan lär man sig av det också. » (Ganska dåligt)
- Bra tanke men så dåligt utförd kurs.» (Mycket dåligt)

3. Tillämpa mått, dimensioner och dimensionerande förutsättningar för utformning av kvarter, platser, parker och trafikanläggningar.

26 svarande

Mycket bra»0 0%
Ganska bra»16 61%
Ganska dåligt»8 30%
Mycket dåligt»2 7%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.46

- Bra föreläsning av Trafikkontoret» (Ganska bra)
- Jag hade gärna sett lite mer konkret inlärning på dessa punkter.» (Ganska bra)
- Fortfarande svårt, kunde integreras mer under handledartid så att det inte blir en större fråga under kritiken. (svårt i vårt fall eftersom vi hade en enskild handledning sista veckan)» (Ganska bra)
- Det skulle ha varit bra att få reda på var man hittar information om tillåten lutning på gator. Vi fick veta att vi skulle välja något som verkade rimligt, men det är svårt eftersom att det som var rimligt för 20 år sen inte anses vara det idag.» (Ganska bra)
- svårt att översätta till verklighet» (Ganska dåligt)
- Det var information man själv fick söka upp, vilket i och för sig inte är ett problem men det är inget kursen i sig har bidragit med.» (Ganska dåligt)
- ingen handledning» (Mycket dåligt)

4. Presentera stadsplaneprojekt på ett åskådligt sätt.

26 svarande

Mycket bra»4 16%
Ganska bra»13 52%
Ganska dåligt»5 20%
Mycket dåligt»3 12%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.28

- Är en viktig del och det sades tydligt tidigt i kursen» (Mycket bra)
- Kanske kan vara bra att ge exempel eller liknande för att verkligen veta och våga visa det som är viktigt i ens projekt. Kanske hade det inte varit tvunget för alla att ta med alla grejer...?» (Ganska bra)
- ingen handledning» (Mycket dåligt)
- För lite tid! » (Mycket dåligt)

5. Göra en enklare värdering av ett stadsplaneprojekt.

26 svarande

Mycket bra»2 8%
Ganska bra»13 56%
Ganska dåligt»7 30%
Mycket dåligt»1 4%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.3

- Eftersom att vi så gott som alla kan detta sen tidigare genom allmänbildning. Men som sagt, kursen genomsyras av kursansvariges personliga motiv och kan knappas kallas för vetenskapligt belagda.» (Ganska bra)

6. Redogöra för PBL systemet.

26 svarande

Mycket bra»0 0%
Ganska bra»2 8%
Ganska dåligt»15 60%
Mycket dåligt»8 32%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.24

- Jag hade behövt lite mer sånt här känner jag.» (Ganska dåligt)
- Jag vill lära mig mer om planprocessen och byggregler, tråkigt och verklighetsfrånvänt att vå har så lite undervisning i det. » (Ganska dåligt)
- Skulle kunna vara mer fokus på detta.» (Ganska dåligt)
- Fortfarande inte så bra koll. Föreläsningen kunde varit mer djupgående. » (Ganska dåligt)
- Informationen om PBL och planprocessen var väldigt dålig. Vi hade behövt få en ordentlig föreläsning om detaljplanering.» (Ganska dåligt)
- Vet ärlig talat inte riktigt vad det är för något, så uppenbarligen har det uppfyllts dåligt» (Mycket dåligt)
- Fruktansvärt dålig föreläsning/föreläsare. Hade varit bättre att få detta material via pingpong/utskrivet.» (Mycket dåligt)
- vet ej vad det är?» (Mycket dåligt)

7. Förmåga och färdighet i laga karta-teknik att upprätta en detaljplan så att den kan läsas och förstås.

26 svarande

Mycket bra»1 4%
Ganska bra»6 26%
Ganska dåligt»6 26%
Mycket dåligt»10 43%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.08

- Man kan inte på allvar lära sig detaljplanering på en föreläsning och en vecka. jag har läst detaljplanering 7.5 hp och så lång tid tog det att lära sig.» (Ganska bra)
- Det var ju en ganska grundläggande nivå, men jag har förstått de viktigaste principerna i alla fall.» (Ganska bra)
- Lärarna kan alldeles för lite om detaljplanering och kunde inte svara på grundläggande frågor, tex vilken linjetyp som avgränsar olika användningar från varandra. Det känns onödigt att rita en dp om man inte får kritik på den, då lär man sig inget. » (Ganska dåligt)
- Hade behövt bättre instruktioner och något fler exempel. Otydligt hur stor del av vårt område vi skulle göra detaljplan på till vårt projekt.» (Mycket dåligt)
- Vi fick 1 föreläsning ca 1 vecka innan inlämning vilket var på tok för lite! Man visste inte hur den borde vara eller innebörden av den.» (Mycket dåligt)
- vi fick varken föreläsning eller handledning i hur man gör» (Mycket dåligt)
- knappt någon handledning alls på denna del» (Mycket dåligt)
- ingen handledning, ingen kritik vid kritiktillfället.» (Mycket dåligt)
- Bristfällig information, och föreläsningen som skulle handla om detaljplanen, var alldeles för tätt in på, och det fanns inte tid till tillräcklig handledning.» (Mycket dåligt)
- Mer handledning och introduktion behövdes.» (Mycket dåligt)
- laga karta-teknik?» (Vet ej)
- Jag tror att jag har gjort rätt och förstått. Dock är jag ännu inte godkänd i kursen och vet inte varför, kanske är det detaljplanen det är fel på.» (Vet ej)
- Fick ingen handledning på detta så har svårt att avgöra. » (Vet ej)

8. Förmåga och färdighet i laga karta-teknik att rita en laga karta.

26 svarande

Mycket bra»1 5%
Ganska bra»5 27%
Ganska dåligt»6 33%
Mycket dåligt»6 33%
Vet ej»8

Genomsnitt: 2.94

- se ovan» (Mycket dåligt)
- vad skiljer denna fråga från den tidigare?» (Mycket dåligt)
- Bristfällig information, inte tillräcklig handledning och inte tillräckligt med tid (om man skulle själv läsa på detaljplan), dessutom handledning som inte stämde. Dåliga instruktioner alldeles för sent som gjorde att man inte hade möjlighet att göra en ordentlig detaljplan!» (Mycket dåligt)
- Jag vet inte vad det är, vi pratade inte om laga karta vad jag vet.» (Mycket dåligt)
- Vad är en laga karta? Är det särskrivet? Uppenbarligen har undervisningen i detta inte fungerat eftersom jag inte alls vet vad detta är.» (Vet ej)

9. Redogöra för stadsbyggandets teori, historia och nutida tendenser.

26 svarande

Mycket bra»11 42%
Ganska bra»15 57%
Ganska dåligt»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.57

- Roligaste delen!» (Mycket bra)
- Stadsbyggnadsteori-föreläsningarna var väldigt bra.» (Mycket bra)
- Mikaels föreläsningar var fantastiskt bra.» (Mycket bra)
- Teoridelen har varit den här kursens stora stöttepelare. Det är framförallt den som har gett konkreta kunskaper och teorier att kunna ha som utgångsläge för sitt egna projekt och sina egna värdegrunder. » (Mycket bra)
- Väldigt bra del av kursen! Bra med inlämning i början av kursen!» (Mycket bra)
- Enda delen som var bra då Mika inte var lika delaktig» (Ganska bra)
- bra kurs, välorganiserad, tydlig, informativ och intressant» (Ganska bra)
- Det är svårt att förstå danska även om man är svensk. Väldigt svårt. Det gör att man missar en hel del av det som sägs.» (Ganska bra)
- Det var bra med blandningen av teori och projektarbete i denna kurs.» (Ganska bra)
- Bra föreläsningar med Mikael.» (Ganska bra)

10. Referera till exempel.

26 svarande

Mycket bra»5 20%
Ganska bra»16 66%
Ganska dåligt»3 12%
Mycket dåligt»0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.91

- Skrivuppgiften var givande och Micael är mycket sympatisk.» (Ganska bra)
- Svårt att i slutändan referera då det kanske inte är så tydligt, men inspiration fanns och referensexempel sitter kvar i minnet. » (Ganska bra)
- Bra exempel i närmiljön.» (Ganska bra)
- Exempel?» (Vet ej)

11. Använda refererande exempel i projektet.

25 svarande

Mycket bra»0 0%
Ganska bra»11 45%
Ganska dåligt»9 37%
Mycket dåligt»4 16%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.7

- Även då vi läste texterna var det kanske inte jätte självklart att man tog med sig det man lärt till projektet. » (Ganska dåligt)

12. Redogöra för kunskaper och reflexioner i skriftlig form.

26 svarande

Mycket bra»4 17%
Ganska bra»16 69%
Ganska dåligt»3 13%
Mycket dåligt»0 0%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.95

- Bra » (Ganska bra)
- Roligt!» (Ganska bra)
- Hade gärna fått kommentarer på den skriftliga inlämningen.» (Ganska bra)
- Borde fått ordentlig feedback, enskilt, annars förlorar det syftet med uppgiften, man vill som student veta vad man själv kan förbättra och inte generellt. Annars varför gör man inlämningen?» (Ganska bra)
- Vet inte vad som avses, men om det har med uppsatsen att göra tycker jag att det är väldigt dåligt att i inte fick någon kommentar på den. Man lär sig inte mycket på att skriva en uppsats om ingen kommenterar den.» (Vet ej)

13. Utveckla färdigheter i skissning med olika verktyg.

26 svarande

Mycket bra»3 12%
Ganska bra»12 50%
Ganska dåligt»6 25%
Mycket dåligt»3 12%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.37

- Roligt att skissa för hand kom tillbaka som en stor del i detta projekt. Mer modellbygge till nästa år!» (Mycket bra)
- Känner inte att jag utvecklat färdigheter i skissning. Handledning borde hjälp till med detta mer. Svårt att veta var man ska börja.» (Ganska dåligt)
- Kan faktiskt inte påstå till att kursen bidragit till att just utveckla skissfärdigheter nämnvärt. Men man har fått ett par nya skalor i handen som ändå öppnar för vidare utveckling. » (Ganska dåligt)
- ingen del av föreläsning eller handledning innehöll detta. » (Mycket dåligt)
- vad efterfrågas?» (Vet ej)
- Jag tycker inte att kursen i sig utvecklade våra skisskunskaper, det som vi producerar gör vi i program som vi lärt oss själva.» (Vet ej)

14. Utveckla färdigheter i 3D-modellering

26 svarande

Mycket bra»1 3%
Ganska bra»7 26%
Ganska dåligt»10 38%
Mycket dåligt»8 30%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.96

- Inget som tillförts genom undervisning i kursen utan snarare enligt principen övning ger färdighet samt kamrater med god kunskap i ämnet.» (Ganska bra)
- Tog mycket mycket tid» (Ganska dåligt)
- Fick på egen hand ta reda på hur man gör en terrängmodell i sketch up. Inte ens tekniska lektorn kunde hjälpa till med detta. » (Ganska dåligt)
- Har inte fått någon som helst handledning i att modellera i 3d, det enda vi gjort är att jobba själva så kursen har inte bidragit till att mina kunskaper på området fördjupats» (Ganska dåligt)
- Har vi ens haft någon undervisning i detta förutom en dags sketchupkurs och en dags revitkurs? Som vanligt alldeles för lite undervisning i ritprogram. » (Ganska dåligt)
- Har inte utvecklats tack vara denna kurs.» (Ganska dåligt)
- ingick inte i kursen, varför frågas efter det?» (Mycket dåligt)
- Upplevde inte att det låg fokus på detta ALLS.» (Mycket dåligt)
- ingick inte i kursen» (Mycket dåligt)
- Sketch up hänger sig hela tiden!! Det går knappt att använda det, samt att det förutsätts att man själv ska komma på hur man gör i programmet utan ngn som helst handledning, med väldig begränsad tid! när dessutom programmet bara buggar så är det ännu mer stressande!» (Mycket dåligt)

15. Utveckla förståelse för skrivandet som form.

26 svarande

Mycket bra»5 20%
Ganska bra»15 62%
Ganska dåligt»4 16%
Mycket dåligt»0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.95

- Viktigt som ett sätt att reflektera och lära av historian. Bra moment. » (Ganska bra)
- några få kommentarer på skrivuppgiften hade önskats.» (Ganska dåligt)
- Det hade varit bättre om skriv- och föreläsningsdelen hade varit en separat kurs precis innan projektet. » (Ganska dåligt)
- Uppsatser bör kommenteras för att man ska kunna utveckla sitt skrivande.» (Ganska dåligt)
- på vilket sätt? Ni kan inte bara skriva ut generella frågor i varje kursutvärdering! Ni måste precisera er mer!» (Vet ej)

16. Utveckla färdigheter i akademiskt skrivande.

26 svarande

Mycket bra»2 8%
Ganska bra»10 41%
Ganska dåligt»9 37%
Mycket dåligt»3 12%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.54

- Teoritexterna var bra för att förstå hur en arkitekturteoretisk text kan se ut och få mer förståelse för detta.» (Ganska bra)
- I just det här fallet blev min text ganska dålig tycker jag själv men troligen har jag lärt mig något på det också.» (Ganska bra)
- Man skulle vilja ha individuell feedback på det vi skrev om. Ett förslag är att ha en textseminarium som vi hade i förra kursen vid jul. » (Ganska bra)
- Osäker på om arkitekternas "akademiska" texter skulle bli godkända på t ex GU.» (Ganska dåligt)
- Jag har skrivit mycket bättre och betydligt mer akademiskt korrekta texter i a-kurser på andra institutioner. Låga och luddiga krav ger dålig kvalitet på det skrivna. » (Ganska dåligt)
- Framförallt upplever jag att man gör det genom övning och vi har ju fått ett specifikt övningstillfälle vilket är bra men inte tillräckligt för att bemästra et akademiskt skrivsätt. Mer en början kanske. » (Ganska dåligt)
- För lite skrivande i utbildning för att jag ska känna att detta är en del eller ett mål. » (Ganska dåligt)
- Uppsatser bör kommenteras för att man ska kunna utveckla sitt skrivande.» (Ganska dåligt)
- Alldeles för grundlännande krav» (Mycket dåligt)
- ingen handledning=ingen hjälp» (Mycket dåligt)

17. Rekapitulera tillägnade förkunskaper om uterum, rumssammanhang och rumskvaliteter.

26 svarande

Mycket bra»4 19%
Ganska bra»12 57%
Ganska dåligt»4 19%
Mycket dåligt»1 4%
Vet ej»5

Genomsnitt: 2.09

- Jag tycker att det ofta blir att i slutet av kursen faller bitarna på plats och man förstår hur man borde ha gjort, men då vet man till nästa gång, så man får ändå kunskaperna.» (Ganska bra)
- Svårt att veta vad som menas med detta. Men känner att jag gärna hade kunnat få mer konkreta kunskaper kring detta. » (Ganska dåligt)

18. Använda relevanta förkunskaper om rumssammanhang och rumskvaliteter.

26 svarande

Mycket bra»6 24%
Ganska bra»13 52%
Ganska dåligt»5 20%
Mycket dåligt»1 4%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.04

- svårt» (Ganska dåligt)

19. Utveckla förmågan att leda egna studier.

26 svarande

Mycket bra»10 38%
Ganska bra»9 34%
Ganska dåligt»5 19%
Mycket dåligt»2 7%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.96

- Eftersom handledningen var så pass bristfällig tvingades man att leda allt själv, dessutom så var all tolkning utav uppgifterna dom var väldigt otydliga och sena, gjorde att denna kursen blev bara egna studier.» (Mycket bra)
- man blir ju tvungen för man får ju ingen hjälp!» (Ganska bra)
- men mycket tid åt att inte veta vilken väg man ska gå» (Ganska bra)
- Stadsbyggnad är ett stort ämne, samtidigt som det är bra att vi arbetat ensamma kan man fundera över mer dialoger (och då menar jag INTE handedning i grupp under hela projektet). Att göra en stadsplan ensam har varit lärorikt även om någon mer mindre gemensam workshop i början skulle kunna vara nyttigt att ha. » (Ganska bra)
- Tyvärr tycker jag inte att vi har fått rätt förutsättningar alls för att göra detta. Mycket i kursen har varit oklart (både diffust och ofärdigt) och sådant skapar frustration och stress. Med andra ord har utgångsläget för att själv kunna planera sina studier efter obligatoriska moment och tillfällen varit väldigt dåliga. Det är INTE okej med seminarier som studenterna får veta om ca. en-två dagar innan de ska äga rum.» (Ganska dåligt)
- Mer handledning för att kunna utveckla denna förmåga. Svårt att veta själv hur man ska leda en stadsrumsstudie när man aldrig gjort det tidigare. » (Mycket dåligt)

20. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 73%
Nej, målen är för högt ställda»7 26%

Genomsnitt: 2.26

- fast ändå inte» (Ja, målen verkar rimliga)
- Dock hade det blivit mer rimligt om kursen varit mer strukturerad. VI fick alldeles för sent inlämningskraven. Borde fått en bättre generell planering då saker och ting borde vara klara för att hinna med allt. Blev alldeles för mycket på slutet som man kunnat börja med tidigare om man fått den informationen. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är rimliga, dock vill man ha målen/inlämningskraven klara i början av kursen inte att det ökas och förändras under kursensgång. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Första gången vi gjorde en detaljplan och vi fick knappt någon handledning är ett exempel» (Nej, målen är för högt ställda)
- Svårt att få grepp om kursen, för dålig struktur är nog den huvudsakliga anledningen» (Nej, målen är för högt ställda)
- Med tiden som vi hade och bristfälliga handledningen så var det alldeles för högt ställda mål. Dessutom så fick vi inlämningskraven alldeles för sent, dessa var väldigt omfattande i förhållande till vad vi hade fått för uppfattning om i början av kursen!!! Det skapade inga bra förutsättningar för oss att fullfölja kraven på ett bra sätt!» (Nej, målen är för högt ställda)

21. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

26 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»17 70%
För stort omfång i förhållande till poäng»7 29%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.29

- se ovanstående kommentar» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Fast jag tror att kursen hade vunnit på om det varit ett grupparbete där man jobbade 2 och 2.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Rimligt omfång men för dåligt planerat för att men ska känna det genomförbart med ett bra resultat» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Många sena kvällar de två sista veckorna.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Planeringen och infornationen gjorde att det blev för stort omfång.» (För stort omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

22. Hur väl fungerade kursadministration, kurs-PM, anvisningar, besked om ändringar etc?

26 svarande

Mycket dåligt»19 73%
Ganska dåligt»7 26%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 1.26

- rörig ledning» (Mycket dåligt)
- Mika var otroligt dålig på kommunicera ändringar, ändrade stomschemat bäst han ville, la in resor, mittkritiker osv med någon dags varsel» (Mycket dåligt)
- TOTAL KATASTROF!!! OCH DETTA SKA VARA SVERIGES FRÄMSTA TEKNISKA HÖGSKOLA!!! SKAMLIGT!!!» (Mycket dåligt)
- Mycket dåligt! Schemat ändras med några dagars varsel, inlämningskraven ändras... Ingen visste något och det fanns ingen att fråga. » (Mycket dåligt)
- Som tidigare nämnt borde planering och organisering av kursen fungerat bättre. Svårt att veta vad som förväntades.» (Mycket dåligt)
- Mycket oplanerad kurs överlag med många ändringar i schemat som upplevs som väldigt förvirrande och uppstressande för oss studenter. Insatta inlämningar, föreläsningar och resor några få dagar innan. Ett annat exempel är att vi fick tre olika mail om hur kritikdagarna skulle ske. » (Mycket dåligt)
- Kursansvariga har misskött sitt jobb ganska rejält med sen information genomgående i kursen. Allting har varit i sista minuten. » (Mycket dåligt)
- Informationen har varit väldigt dålig under hela kursen, man har inte vetat vilka inlämningskrav som gäller, vilken tid man ska börja osv. Exempelvis fick alla elever ett mejl om att kritiken började åtta, men egentligen började den nio. Sådant är inte okej.» (Mycket dåligt)
- KAOS! Mika Määtta pratade bara om sin egna stress, var aldrig närvarande, är otrevlig och uppblåst. helt impulsiv och oplanerad och med absolut ointresse för studenternas arbetssituation.» (Mycket dåligt)
- SÄMSTA HITINTILLS!!! INTE OKEJ MED DE INLÄMNINGSKRAVEN VI FICK MED SÅ KORT VARSEL! DETTA SKA VARA KLART FRÅN BÖRJAN! ALLT I KURSEN VAR SISTA MINUTEN!» (Mycket dåligt)
- Vill kommentera detta men vet inte var jag ska börja. Inlämningskrav, schema och ändringar måste komma mycket tidigare i fortsättningen. » (Mycket dåligt)
- Det här är den delen av kursen som verkligen varit dålig. Kursadministrationen har varit högst bristfällig och även om det kan ha sina skäl så tycker jag inte att det är giltiga skäl. Det ska inte behöva gå ut över kursen och studenterna. Dessutom har möjligheterna till förbättringar under pågående kurs fungerat väldigt dåligt. Såvitt jag förstått hade inte kursnämnden några möten alls med kursansvarig under pågående kurs. Detta borde kan jag tycka är något som också borde vara i kursansvariges intresse? Och om det nu är så att det inte finns tid för dessa mötestillfällen borde kanske inte kursansvarig hålla i två kurser samtidigt - och framförallt inte då en av dem råkar vara kandidatarbetet. Vad gäller kurs-PM har inte heller det fungerat. Det finns bestämmelser där det anges att ett kurs-PM ska finnas tillgängligt för studenterna två veckor innan kursstart (något som inte funnits denna kurs) samt att det PMet ska innehålla samtliga obligatoriska moment och tillfällen. Dessa bestämmelser finns av en anledning. Dock har ju denna kursen blivit tilldelad kursansvarige väl sent och det är beklagligt. Vi studenter försöker självklart vara förstående och flexibla i och med detta då vi fortfarande vill ta till oss vår utbildning, detta får dock inte uttnyttjas vilket jag kan uppleva att det tyvärr har gjorts av kursansvarige i denna kurs. » (Mycket dåligt)
- Information ändrades, ansvarig kursledare beskyller på att han har mycket att göra, någonting som inte ska gå ut över studenterna utan måste lösas på annat sätt. KursPM som inte stämde, utskriven handledartid på en viss dag som inte alls stämde, uppgifter som gavs ut fredag eftermiddag om förbättring av gemensamt material som önskades att vara klart till mån/tis. Inkastade föreläsningar. Visst att man förstår att vissa saker blir spontana, och klart att studenter kan ha överseende med det, till en viss grad. I denna kursen har det lyst igenom att skolan har stora administrativa problem. » (Mycket dåligt)
- Besked om allt från inlämning till bussutflykter kom alldeles för sent. Vi arbetade 16 timmar om dygnet de sista två veckorna för att ha en chans att bli klara med uppgifterna, eftersom vi innan dess inte vetat om att så mycket skulle lämnas in. Information måste gå ut mycket tidigare för att undvika alltför stor stress hos studenterna.» (Mycket dåligt)
- En tydlig lista på vad som skulle lämnas in hade behövts från första början eller i alla fall när vi satte igång med det individuella projektet. Nu kom ändringar och tillägg sent.» (Ganska dåligt)
- Schemat kom sent, vi har ständigt fått information sent. Mittkritik och studieresor dök upp väldigt plötsligt på schemat, dessa borde ha varit med från början och var inte särskilt välkomna när de dök upp när vi hade mycket att göra som det var. Att mittkritiken låg dagen efter valborg och 1a maj och att vi blev informerade om den så sent gjorde att många var tvungna att jobba när vi egentligen skulle vara lediga för att hinna allt vi skulle hinna innan mittkritiken. Att det plötsligt dök upp moment på schemat som inte funnits där från början gjorde det svårt för vår ritsal att få ihop handledningstider då vår handledare hade planerat för handledning med oss både när vi hade mittkritiken och när vi hade bussresan.» (Ganska dåligt)
- Besked om ändringar kom i många fall väldigt sent» (Ganska dåligt)
- Mika var stressad och det gick ut över vår kurs. Saker och ting skedde lite spontant och vi hade inte särkilt bra koll över någonting, vilket han verkade inte ha heller. » (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

23. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåligt»5 19%
Ganska dåligt»15 57%
Ganska bra»4 15%
Mycket bra»1 3%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 2.15

- TOTAL KATASTROF!!! OCH DETTA SKA VARA SVERIGES FRÄMSTA TEKNISKA HÖGSKOLA!!! SKAMLIGT!!!» (Mycket dåligt)
- Haft väldigt lite handledning vilket gjort att det varit svårt att få svar på frågor. NÄr vi exempelvis försökte få tag på den tekniska lektorn men han ändå inte kunde hjälpa en att göra en terräng-modell i sketch up känns det väldigt dåligt då det är den personen som borde veta detta. Upplever att det förväntas att vi ska ta reda på sådant själva och med hjälp från andra studenter. Tycker man borde kunna få denna information från de som är anställda som lärare.» (Mycket dåligt)
- Ingen handledning» (Mycket dåligt)
- Dålig frekvens på handledningen» (Mycket dåligt)
- Vår handledare var mycket upptagen och var inte närvarande under de flesta utsatta handledningstiderna. Första gången var han endast i ritsalen i en timme, då vi hade kort gemensam handledning. Han meddelade sedan att han skulle komma veckan efter vilket han inte gjorde, sedan fick vi ha hans arbetskamrat, som också var handledare en dag. För att komma igång hade vi verkligen behövt ha ordentlig handledning från början. Man undrar hur mycket ansvar handledarna har och vad de får betalt för, hur många timmar de skall vara på ritsalen. Ifall vissa handledare inte är närvarande så blir de andra ritsalarna också drabbade för studenter går över till dem för att få handledning. » (Mycket dåligt)
- För lite handledning.» (Ganska dåligt)
- Mika var upptagen med kandidat/ mastersudenter hela tiden och vår handledare var aldrig där» (Ganska dåligt)
- Är nöjd med vår kritiker som vi hade möjlighet att maila. Men det var alldeles för lite handledning för en kurs som denna då stadsplanering är väldigt nytt för många av oss.» (Ganska dåligt)
- Man hade behövt mer och bättre handledning. Jag förstår att det är dålig ekonomi på A-sektionen, men handledning är verkligen det sista man ska skära ner på, för det ger otroligt mycket, åtminstone om man har en bra handledare vilket vi tyvärr inte hade i min ritsal.» (Ganska dåligt)
- Superstressade lärare är ingen bra förutsättning för att vi elever ska må bra och kunna utvecklas i en hälsosam arbetsmiljö. Med tanke på att många studenter mår psykiskt dåligt av stress under utbildningen skulle det kanske var bra om lärarna taggade ner lite. Det hjälper inte utbildningen i längden att en lärare tar på sig för mycket arbete för att "det finns ingen annan som kan göra det". Då är det bättre att det inte blir någon kurs så att det verkligen kommer upp till ytan hur illa ställt det är på institutionen för arkitektur. Att ni inte klarar av att rekrytera lärare och planera ett läsår är ett jättestort problem som inte kan täckas över av Mika leder två kurser och handleder i en tredje. » (Ganska dåligt)
- Handledningen varierade väldigt mycket beroende på vilken ritsal man satt i. Detta påverkade många på ett negativt sätt då man inte fick så mycket hjälp som man kanske behövde med tanke på att detta var vår första kurs i stadsplanering.» (Ganska dåligt)
- Alldeles för lite handledningstid och under konstiga tider (bla lunch)» (Ganska dåligt)
- Matts Heijl är en fantastisk handledare! Utöver detta handlar det om att ha en ritsal och övriga klasskamrater att fråga och hjälpa. Övriga handledare/kursansvarig/föreläsare har inte närvarat direkt.» (Mycket bra)

24. Hur mycket tid la du i genomsnitt ner på dina studier under kursens gång?

26 svarande

Mindre än 30 h/vecka»0 0%
30-40 h/vecka»4 15%
40-50 h/vecka»13 50%
Mer än 50 h/vecka»9 34%

Genomsnitt: 3.19

- Privata omständigheter gjorde att jag inte kunde lägga mer tid på den här kursen, men det hade nog egentligen behövts» (30-40 h/vecka)
- Normal arbetsvecka till början och sedan typ 60 timmar per vecka de två sista veckorna.» (40-50 h/vecka)
- Dock väldigt ojämnt fördelat under kursens gång pga av dålig planering och struktur. HAde man inte behövt lida om det varit mer jämt fördelat och att man vetat vad som skulle produceras.» (40-50 h/vecka)
- Det var en intensiv kurs, jag la nog 50 h/vecka ungefär, det var lite mycket.» (40-50 h/vecka)
- Som vanligt för mycket att göra i slutet och oklart vad vi höll på med i början. Jobbigt. Ge oss inlämningskraven första dagen på en ny kurs!» (40-50 h/vecka)
- mer än 50h i slutet. » (40-50 h/vecka)
- Så (dåligt)som kursen var upplagd la jag ca 40 h/vecka förutom sista två veckor då jag la ca 90 h/vecka. SÅ SKALL DET INTE BEHÖVA VARA!!!» (Mer än 50 h/vecka)
- I början var det mindre än 30 h/v. I slutet mer än 50 h/v. Så är det varje gång. Varför kan en kurs inte planeras så att man har en jämnare arbetsvecka genom hela kursen. Varför tar det MINST två veckor innan kursen verkligen startar?» (Mer än 50 h/vecka)
- de två sista veckorna var man tvungen att komma till skolan 06.00 för att överhuvudtaget få en dator som fungerade. Eftersom datorerna inte fungerade som de ska tog allt mycket längre tid. dessutom var man tvungen att lära sig programmen själv vilket gjorde att mycket tid gick åt att testa och göra fel, ex. Sketchup, borde vi få en fortsättningskurs i eftersom det användes mycket, eller adobe illustrator få en kurs i eftersom det tog sjukt mycket tid, att överhuvudtaget komma på hur man gjorde. » (Mer än 50 h/vecka)
- I början av kursen var det ganska lugnt då ingen riktigt hade koll. Men när man väl förstått uppgifterna och sättit igång blev det lätt många timmar. Även då det var både röda dagar och helg satt majoriteten av klassen kvar i skolan. » (Mer än 50 h/vecka)
- 40-50 timmar i kursens början och ca 70-80 timmar i veckan de sista två veckorna. Detta pga för sen information.» (Mer än 50 h/vecka)


Föreläsningar

25. Vilken är din uppfattning om föreläsningarna i kursen?

26 svarande

Mycket bra»2 8%
Ganska bra»13 54%
Ganska dåligt»9 37%
Mycket dåligt»0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.29

- Riktigt bra föreläsningar.» (Mycket bra)
- Teoriföreläsningarna var bra. Annars verkar stabdsbyggnad också jätteintressant. Men kursens medverkande lärare och deras attityd, och diskussioner som har pågått under många föreläsningar har tagit över lite från innehållet i föreläsningarna. (gäller ej teoriföreläsningarna)» (Mycket bra)
- Många föreläsningar har varit bra ffa Michael Anderssens teori-del. Flera av föreläsarna har varit skrämmande oförskämda och opedagogiska, gjort narr av elever som ställt frågor, påprackat oss elever sina egna åsikter och totalt dissat andra möjlia synsätt. Denna kurs har INTE haft ett pedagogiskt klimat för växande och lärande! Chalmers som universitet har sjunkit drastiskt i mina ögon efter denna kursen!» (Ganska bra)
- mycket bra om teorier!!» (Ganska bra)
- De bästa var Mikael och HSB-ansvarige. HSB-ansvarige avbröts dock av Mika och Bengt som hade monologer utan att egentligen bidra till föreläsningen.» (Ganska bra)
- Nästan så att det var för många föreläsningar i den här kursen. Jag hade hellre haft ett sjok med föreläsningar i början och sedan gott om ostörd tid att arbeta med projektet. » (Ganska bra)
- Varierande, men de flesta föreläsningar har varit mycket bra. Dock har en del föreläsningar möjligtvis varit lite väl subjektiva. » (Ganska bra)
- Varierande. Mikaels (från danmark) föreläsningar är bra. Mika upprepar ibland sådant han redan föreläst om lite väl ofta, tid kan hellre läggas på något annat. Lisa Brunnström kan inte föreläsa över huvud taget. » (Ganska bra)
- Väldigt jobbigt att förstå danska. I övrigt okej.» (Ganska dåligt)
- Danska Michael var bra. » (Ganska dåligt)
- Många föreläsningar har känts alldeles för utdragna, den information som kändes väsentlig hade kunnat förmedlas på mycket kortare tid. Mikael Ekegrens föreläsning om Hållbar stadsbyggnad borde ha fokuserat på att visa upp exempel på hållbar stadsbyggnad istället för att ha ett långt intro som handlade om vad hållbarhet var för något, det hade vi en kurs om i ettan, så det enda på den föreläsningen som var nytt för mig var de sista 30 minuterna, allt annat kändes som bortkastad tid.» (Ganska dåligt)
- Som sagt, svårt med danska. En av föreläsarna var väldigt arrogant och en EXTREMT tråkig och oinspirerande. Sen var det väldigt gubbigt stora delar av kursen. Stadsplaneringslärarmännen måste tas ner på jorden samt sänka rösten och fatta att de inte alltid har rätt. » (Ganska dåligt)
- Det varierar mycket, men många av våra föreläsare hade väldigt, väldigt starka åsikter om saker och kunde inte se att de kunde ha fel. Sedan är det tråkigt att i princip alla föreläsare var män i 40- 50-årsåldern, deras diskussioner efteråt var väldigt gubbiga.» (Ganska dåligt)
- Tyvärr inte föreläsarens fel att jag inte förstår danska» (Ganska dåligt)
- Många föreläsningar var för löst ihopsatta. Information som kunde satts ihop till en timme tog hela förmiddagen. » (Ganska dåligt)
- För stor spridning att man inte kan generalisera. Tyckte teorimomentet hade väldigt bra föreläsningar samt den om trafik. Sen kan jag tycka att vissa föreläsningar inte är så pass konkreta utan blir flummiga att man inte riktigt förstår vad man lärt sig egentligen när man gått därifrån eller vad som förväntas att man ska ha lärt sig. Den om detaljplan vad mycket dålig, tyvärr, och kom alldeles för sent!» (Vet ej)
- Ojämnt» (Vet ej)


Sammanfattande frågor

26. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»3 11%
Dåligt»13 50%
Godkänt»9 34%
Gott»1 3%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.3

- Mika var ostrukturerad, otydlig och förvirrande. Kursen blev till en gissningslek många gånger och inte serriöst för 5 öre» (Mycket dåligt)
- stadsplanering är ett intressant ämne och det finns många delar som har varit bra med kursen men tyvärr är det också mycket som har varit VÄLDIGT dåligt därför får denna kurs lägsta betyg av mig» (Mycket dåligt)
- Kaos och onödig stress, obalanserad fördelning av tid över momenten. impulsiva direktioner. Låg kunskapsnivå bland lärarna.» (Mycket dåligt)
- Det hade underlättat att ha en kursansvarig som kan strukturera och vara närvarande. Mycket av kursen föll på denna brist i kompetens.» (Dåligt)
- Rörig och dåligt planerad, dåligt med handledning, något som är viktigt i ens första kurs inom ett nytt omårde...» (Dåligt)
- Tycker uppgiften i sig vad en väldigt bra uppgift som tyvärr inte förvaltades bra. Vet att den kursansvarige haft mycket att göra men det är synd att institutionen låter detta ske eftersom det är den kursansvarige och studenterna som får lida. Det som behövs till nästa år är bättre planering och strukturering och fasta handledningstider så man får den handledning som behövs!» (Dåligt)
- Det hade varit en jättebra kurs om inte informationen och handledningen hade varit så dålig, det drog verkligen ner betyget. Det funkar inte att kursansvarige är ansvarig för en annan kurs samtidigt.» (Dåligt)
- SÄMSTA KURSEN HITINTILLS!Lärarna kan lära sig att komma i tid och informera i tid. Säger man att vi börjar åtta så börjar vi åtta och ändrar inte samma morgon!» (Dåligt)
- Från början bra, sedan kaos, oorganisation och dålig bild av stadsbyggande och de som är inblandade. Men nu har jag smält det här och hoppas att Jannike får ta mer plats i kursen nästa år. » (Dåligt)
- information har som sagt kommit alldeles för sent och det har känts ganska rörigt, trots detta har de flesta fått ihop fungerande projekt och jag tror alla har lärt sig mkt om stadsbyggnad» (Godkänt)
- Det blir ett godkänt på grund av det stimulerande ämnet och den roliga uppgiften. Sättet som kursen skötts på har i många fall varit under all kritik. » (Godkänt)
- Roligt ämne, men den bristande planeringen gjorde kursen väldigt stressig.» (Godkänt)

27. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lagom skala på projekt, inspirerande handledare»
-
- Ideerna kring kursen, det var goda viljor men uselt utfört»
- Michael Anderssens teoridel, projektområdet och kontakten med "verkligheten" i form av HSB»
- stadsbyggnadsteorin!!»
- Platsen var bra att arbeta på. Förläsningarna var bra. »
- Området i sig var ett bra projektområde samt bra att ta in arkitekter som arbetar med detta på riktigt.»
- Bra föreläsningar med historian samt olika exempel på stadsplanering i sverige och europa»
- Matts Heijl. Övningen med olika stadsplaner på den nya planen. Ett verklighetsförankrat projekt. »
- Planområdet var jättespännande,det tycker jag verkligen att man ska behålla. Stadsbyggnadsteori-föreläsningarna.»
- Samarbetet med en verklig beställare, det var roligt att kunna ha i bakhuvudet att ett riktigt företag var intresserad av det man gör om mangör ett bra projekt.»
- Mikales del»
- Projektplatsen och stadsbyggnadsföreläsingarna. Jannika var en bra handledare/kritiker. »
- Föreläsningarna, projekt platsen var jätte bra!»
- Teoridelen har varit väldigt givande. Samt även de mittkritikerna som "slängdes" in. De ska dock vara tydligt angivna från kursens start samt och då vilken färdigställandegrad man bör ha uppnått vid kritiktillfället. »
- Teoridelen, workshops med att titta på andra strukturer (exploateringstal), »
- Rolig och utmanande plats, kul med samarbete med HSB och att arbeta med en plats som verkligen ska bebyggas.»

28. Vad bör främst förändras till nästa år?

- detaljplaneföreläsningen var värdelös»
- Detaljplanering måste ha störrre utrymme om man ska lära sig, mer relevanta föreläsningar.»
- Tror detta hade behövt vara ett grupp/pararbete. Stadsplanering är så nytt så det hade varit bra att ha någon att bolla idéer med. Jag hörde att man kanske skulle ha samma projektområde nästa år men att man skulle ta med vagnhallen i större utsträckning. Att utöka projektområdet men vara 2 personer per projekt hade kunnat vara lagom.»
- Byt ut Mika!»
- Anders Hagsson-skicka på pedagogikutbildning Mika Mättä-kan säkert göra en bra kurs om han inte har flera kurser samtidigt. Hur kunde det bli så???!!! Gör en organiserad kurs där ändringar meddelas i god tid, bättre information över lag. Ge inte ut inlämningskraven 2 veckor innan inlämning utan mycket tidigare. Ha med i beräkningarna att teoridelen tar väldigt mycket tid ifrån projektet=sänk inlömningskraven alt. mindre tid till teorin. HANDLEDARTID!!! ORGANISERAD SÅDAN!!! MED FÖRBEHÅLLNING!!! Får handledarna betalt också när dom inte kommer??? eller när dom bara har tid att stanna en stund så att man får ha grupphandledning istället och inte kan få individuell handledning på sitt eget projekt???»
- Mer tydlighet från lärare! Mer tid till handledning! Mindre hastiga schema/uppgiftsändringar!»
- Arbeta två och två. Mer handledning. Bättre handledning med folk som har kolla på stadsplanering. Få veta tidigare vad som ska vara med på slutpresentationen. »
- Administrationen, informationen! Mer handledning (Gustav, ritsal 5, var väldigt sällan på plats och gav alldeles för intetsägande kritik)»
- Planering av kursen behöver verkligen bli bättre. Göra det klart i början vad som förväntas genom att visa olika projekt och ha mitthandledningar där man gör klart vad som borde vara gjort fram tills dess så det inte blir ojämt fördelad arbetstid och att man ska behöva må dåligt i slutet på kursen pga av stress! Institutionen behöver kolla upp till nästa år att lärare inte blir överbelastade, det är inte bra för någon.»
- Planeringen.»
- »
- Byte av kursansvarig. Det bör dessutom vara någon typ av grupparbete på grupper om åtminstone 2 personer. Klara direktiv tidigare.»
- Mer handledning, bättre administration och information, lite mer mångfald bland föreläsare och högre nivå på vissa lärares beteende, det är inte okej när de sitter och skrattar åt det en annan lärare säger.»
- Bättre struktur, mer info, bättre planering»
- Mika borde inte få undervisa. hans kunskapsnivå är daterad och hans sätt att bete sig mot elever under all kritik.»
- Tänk om allt och gör rätt! Skapa förutsättningar för oss studenter att planera, och göra bra projekt utan att behöva lägga 15 h dagar den sista veckan. man bör dessutom inte skicka ut vilka som är godkända eller inte till alla,utan detta bör göras enskilt, i samband med detta även skicka ut vad som behövs kompletteras till dem som inte är godkända. Inte vänta med detta!»
- Stress, oklarhet och dålig framförhållning. Det har inte fungerat med en lärare som är ansvarig för två kurser samtidigt. »
- Organiseringen»
- Bakomliggande administration och ansvar för kursen. »
- Administration, mer organiserat från ansvariga. »
- Bättre planering och mer handledartid.»

29. Övriga kommentarer

- Vi hade en väldigt dålig handledare i ritsal 5 (Gustav). Fick väldigt lite hjälp, han sa väldigt lite, ingen individuell handledning utan bara i grupp och han var väldigt nedlåtande när han inte höll med om något förslag istället för att erbjuda hjälp. »
- Det är skrämmande när man möter gamla elever som har gått ut för flera år sedan och hör att det som tidigare kritiserats inte har gett något resultat. Att de kritiserade precis samma saker vi gör i dag med oorganiserade kurser, dålig information och för hög arbetsbelastning. Vad är problemet? Jag trodde arkitekter (som nu arbetar på Chalmers)är utbildade i att lösa problem....»
- Upplevde att lärarna konkurrerade om uppmärksamheten i föreläsningar, genom att avbryta varandra, prata för mycket (dra ut på tiden, komma på spontana oplanerade uppgifter som vi ska göra). Respektlöst beteende under Jannikes föreläsning då andra lärare satt och viskade högt och skrattade åt något samtidigt. Annars väldigt kunniga och bra lärare var för sig!»
- Mindre grabbigt från kursansvariga till nästa år. Många föreläsningar gick ut på att Mikael E, Mika och Bengt diskuterade med varandra utan koll på om det var givande för oss eller inte. Känns som de gillar att höra sina egna röster. Sen tycker jag det var konstigt av Mika att visa upp de projekt han gillade bäst som en slutkläm sista kritikdagen. Då premierade han några få projekt varav samtliga var manliga kurskamraters med fräcka orealistiska framtidsvisioner. Andra kallade han rakt av för mainstream. Många av mainstreamorojekten tyckte jag var jättevidionära och hade många fina idéer för framtiden. Är det god arkitektur vi ska göra eller bara något uppseendeväckande och spektakulärt? Kanske något att tänka på. »
- Jag önskar att kursansvariga tänker över vissa beteenden på föreläsningar och liknande situationer. Det känns inte okej att sitta och prata med andra lärare när någon annan håller föredrag, för att i nästa sekund säga till oss elever att visa respekt... Ibland kändes diskussionerna mellan lärarna på föreläsningarna lite som en sandlåda. »
- Tycker Jannika var en jättebra kritiker, hade en mycket giviande kritikgenomgång med henne. Arkitekturteori momentet med Mikeal (dansken) var jättebra! Väldigt duktig föreläsare och pratar om teorierna på ett väldigt pedagogiskt sätt så man förstår sig på vad det handlar. Annars har jag upplevt att lärare som pratat kring teorier inte kunnat göra det så tydligt och förståeligt som han. Behåll han till nästa år! »
- Studieresan på slutet där vi tittade på stadsbyggnadsexempel i göteborg hade säkert varit jättekul om den låg i början av kursen, som det var nu kändes den inklämd på en tid när man egentligen ville sitta i skolan och jobba och man hade haft mer nytta av det man såg i sitt projekt om den inte kommit när man var nästan klar med projektet. Det var också mkt på bussresan som inte hade så mkt anknytning till platsen det sades på och som istället kunnat sägas under en föreläsning i skolan. Besöket på skf gav mig ingen ny kunskap om stadsbyggnad, bara om skf som företag och det kändes inte relevant.»
- Det är inte OK hur Mika beter sig även efter kursen där han till ALLA skickar ut ett mail med en lista över de som är godkända och sedan skriver att de som inte finns med antingen får komplettera eller så har "han inte helt 100 bestämt sig om man är godkänd". Han skriver sedan att man kommer få besked om man behöver komplettera. Jag som inte fanns med på listan har idag, mer än en vecka senare, inte hört något. Det skapar en oro och enorm förvirring och besvikelse då jag tycker att jag följt alla inlämningskrav, deltagit på såväl föreläsningarna samt delmoment och gjort SÅ JÄVLA MYCKET MER än många andra som blivit godkända. Väntar med spänning från svar nu när jag själv kontaktat Mika ang detta. »
- Att lärarna sitter och pratar under föreläsningar de själva inte håller är inte särskillt roligt. Allmänt lite dåliga förberedelser och vi fick inte ut all information i tillräckligt god tid. »
- Mikas slutgenomgång av de projekt han ville framhålla visar hur långt bak han befinner sig i förhållande till internationella såväl som nationella tendenser. Han framhöll de elever (killar) som gjorde de mest förföriska illustrationerna och som mest liknade västra frölunda.»
- Inlämningskraven bör komma från början! Det bör finnas bättre handledning och kursen ska vara med strukturerad! En sådan här kurs skapar inte bra förutsättningar för oss studenter att prestera bra. »
- Ha gärna fler kvinnliga lärare inblandade i kursen. »
- Almänn kommentar : Skaffa mer datorer till studenterna, det är inte okej att man tvingas komma till skolan tidigare och tidigare bara för att få en dator.»
- Som student har jag upplevt den här kursen högst bristfällig även om en del av momenten har varit av hög kvalité (framförallt teoridelen) och gett mig som student mycket. Det jag tycker är tragiskt är att även om jag upplevt denna kursen som dålig har jag förstått att studenter i årskurs tre har fått hantera en än sämre kurs då kursansvarig inte varit tillgänglig för dem. Jag ser väldigt mycket fram emot mitt tredje år på den här utbildningen och just kandidatarbetet är en viktig del i detta - en kurs som jag tror många i min årskurs har höga förväntningar på och vill ska bli så bra som möjligt. Jag hoppas verkligen att förändringar görs och att det kan bli så. »
- Hoppas tydliga förändringar görs så att varken tvåorna eller treorna blir drabbade i respektive kurser. »
- Det är inte ok att mejla ut en lista på godkända efter kursens slut. Alla kunde se vilka som stod med och följaktligen vilka som inte blev godkända eftersom vi vet vilka som går i klassen. De som inte blev godkända fick reda på det genom att deras namn inte stod på listan. De dröjde innan de fick reda på varför de inte var godkända samt hur de skulle komplettera. Många som varit stressade under kursen mådde väldigt dåligt av detta. Gör aldrig om det igen!»


Kursutvärderingssystem från