ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP 4 V 13 ARK445,450,455 Att undersöka arkitektur, ARK445,ARK450,ARK455

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-12 - 2013-09-27
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: Anna Sofia Wannerskog»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Redogöra för teorier och referera till centrala begrepp inom temaområdet ornamentik.

42 svarande

Mycket bra»3 7%
Ganska bra»24 61%
Ganska dåligt»10 25%
Mycket dåligt»2 5%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.28

- Mycket litteratur och seminarier samt föreläsningar.» (Mycket bra)
- Texter och diskussioner har varit bra och intressanta.» (Ganska bra)
- Många frågor har ställts, och resonemang har väckts, men få svar känner jag att jag har. Det är visserligen resonemanget som är det mest intressanta, så det är ju bra!» (Ganska bra)
- Bra föreläsningar! Men "centrala begrepp"..?» (Ganska dåligt)
- Tror att det hade varit bra om alla grupper läste och diskuterade texterna, så var det inte i min grupp.» (Ganska dåligt)
- Kursen sammanfattade ornamentik som "krusiduller", det säger väl det mesta.» (Mycket dåligt)

2. Lärandemål 2

Analysera och generera perspektiv på temaområdet.

42 svarande

Mycket bra»9 23%
Ganska bra»24 63%
Ganska dåligt»5 13%
Mycket dåligt»0 0%
Vet ej»4

Genomsnitt: 1.89

- Gå omkring och fota samt photoshopa ornamentik var väldigt bra! Fick en ny förståelse kring detta än vad man haft tidigare. Vad det för för området. » (Mycket bra)
- Mycket samtal inom grupperna.» (Mycket bra)
- Bra tema! Typiskt diskussions- och analysfrämjande» (Ganska bra)
- Så länge man deltagit i diskussioner under kursens gång så är man ju hemma här!» (Ganska bra)
- Ofta ganska ytliga och självklara diskussioner, dock med vissa undantag» (Ganska dåligt)
- Analyseringen blev för grundläggande och fick inte möjligheten att gå djupare och perspektiven blev då lidande pga av detta. Det finns mer att hämta inom detta område än vad kursen gav utrymme för!» (Vet ej)
- Osäker på om "temaområdet" avser platsen för workshop 4 eller temat ornamentik.» (Vet ej)

3. Lärandemål 3

Gestalta slutsatser och resultat av undersökningar inom temaområdet.

41 svarande

Mycket bra»1 2%
Ganska bra»21 55%
Ganska dåligt»14 36%
Mycket dåligt»2 5%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.44

- Bra med gemensamma rapporter. Dock blir det inte riktigt att man tar del av andras resultat. Hade gärna sett en mapp på kurshemsidan så man kan se allas resultat av kursen. Att ställa ut klossarna var dock bra.» (Ganska bra)
- Det hjälps inte, det blir mycket efterkonstruktioner.» (Ganska dåligt)
- Slutresultaten blev kanske inte alla gånger så bra på grund av tiden. Kanske vore det bättre med längre uppgifter/workshops så vi kan prestera något vi sedan lättare kan stå för.» (Ganska dåligt)
- Det var inte så mycket oväntat direkt. » (Ganska dåligt)
- Jättesvårt att svara på.» (Vet ej)

4. Lärandemål 4

Vilja pröva experimentella kombinationer av problem/metod och genomförande.

42 svarande

Mycket bra»4 10%
Ganska bra»24 61%
Ganska dåligt»10 25%
Mycket dåligt»1 2%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.2

- bra med olika men svårt att hitta röd tråd i sedan» (Ganska bra)
- Kunde presenterats på ett mer entusiasmerande sätt!» (Ganska dåligt)
- Slutresultaten blev kanske inte alla gånger så bra på grund av tiden. Kanske vore det bättre med längre uppgifter/workshops så vi kan prestera något vi sedan lättare kan stå för.» (Ganska dåligt)
- Mycket dåligt med energi kvar efter hela året innan... » (Ganska dåligt)

5. Lärandemål 5

Presentera en undersökning och dess resultat.

42 svarande

Mycket bra»2 5%
Ganska bra»25 62%
Ganska dåligt»10 25%
Mycket dåligt»3 7%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.35

- Hela resultatredovisningen sköttes ganska slarvigt i vår grupp eftersom det var väldigt ostrukturerat.» (Ganska bra)
- Bra att vi fick en mall så vi visste vad som skulle in och vad som frväntades av oss.» (Ganska bra)
- Svårt att hitta röd tråd i.» (Ganska dåligt)
- Som sagt, efterkonstruktioner...» (Ganska dåligt)
- Vet ej vad för undersökning» (Vet ej)

6. Lärandemål 6

Planera och genomföra en undersökning i grupp.

42 svarande

Mycket bra»6 14%
Ganska bra»27 65%
Ganska dåligt»8 19%
Mycket dåligt»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.04

- Att blanda grupper från olika årskurser är kursens styrka.» (Mycket bra)
- Skulle ha velat ha ambulerande arbetsgrupper om 3 och 3» (Ganska bra)
- Välfungerande grupparbete men inte planering (inom elevgruppen)» (Ganska bra)
- Lite mer tid eller längre(och färre) uppgifter/workshops hade uppskattats. » (Ganska bra)
- Dock för stora grupper för att hela ska kunna samarbeta bra.» (Ganska bra)
- funkade bra i 3-gruppen, mindre bra i hela ritsalsgruppen» (Ganska dåligt)
- Manfall konstant.» (Ganska dåligt)
- Svårt med hög frånvaro från många och få datorer att arbeta med då det krävdes. » (Ganska dåligt)
- Många i gruppen var inte så engagerade» (Vet ej)

7. Kursen syftar till att åstadkomma lärande studenter emellan i alla tre årskurserna. Tycker du att detta har uppnåtts under kursen?

42 svarande

Ja, i hög utsträckning»13 30%
I viss utsträckning»28 66%
Nej, inte alls»1 2%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 1.71

- Kanske inte så mycket när man just jobbar tillsammans utan mer när man bara umgås, så kan man fråga "hur går ett kandidatarbete till" osv.» (Ja, i hög utsträckning)
- Ja, det funkar och är bra. Skönt som avslut men för att verkligen fylla detta syftet hade det varit mycket bättre att ha en sådan här kurs på hösten när man fortfarande har lite energi och är intresserad av att lära känna övriga årskursen. Den lilla bekantskap man hinner få finns ändå inte kvar efter sommaren (av erfarenhet)» (Ja, i hög utsträckning)
- Tack vare att vi var i små gupper om tre, en från varje årskurs, läre man känna varandra lite bättre än förra årets kurs. » (Ja, i hög utsträckning)
- Som sagt för mkt manfall» (I viss utsträckning)
- Skulle vara intressantare om fler engagerade sig mer i kursen.» (I viss utsträckning)

8. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

42 svarande

Nej, målen är för högt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»31 73%
Nej, målen är för lågt ställda»11 26%

Genomsnitt: 2.26

- Om det hade varit mer faktabaserat kanske det lätt hade känts stelt och pretantiöst, men det gjorde det inte nu. » (Ja, målen verkar rimliga)
- I genomsnitt för åk 1-3, ja. För åk 3, för låga. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Energi! Det finns mycket mycket mer att hämta inom detta för det är en fantastisk ide att få mötas mellan studenter. Temat var också bra men målen var så lågt ställda och saknade energi och engagemang vilket gjorde att det blev slappt och dagisnivå. Det finns mycket mer att göra för det är en fantastisk kurs i grunden! » (Nej, målen är för lågt ställda)

9. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

42 svarande

För stort omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»34 80%
För litet omfång i förhållande till poäng»8 19%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.19

- Ofta var man ledig halva dagarna, men det var väldigt skönt när det var så fint väder och chalmers i övrigt var ganska tomt pga tentaperiod. Men man hade behövt mer handledningstid om man skulle kunna jobba mer med koncept osv.» (För litet omfång i förhållande till poäng)
- Många övningar kunde göras snabbare än vad vi fått tid till. Då lärare inte var närvarane så slutade det med att man slutade tidigt» (För litet omfång i förhållande till poäng)


Föreläsningar

10. Vilken är din uppfattning om föreläsningen "Krusidull, 1908 och idag" med Claes Caldenby?

42 svarande

Mycket bra»7 16%
Bra»33 78%
Dålig»2 4%
Mycket dålig»0 0%

Genomsnitt: 1.88

- Claes är alltid intressant att lyssna på! Trots att han envisas med väl mycket text på sina ppt-slides. » (Mycket bra)
- Var aldrig på den föreläsningen, så jag vet inte.» (Bra)
- Caldenbys föreläsningar innehåller viktig teori och historia.» (Bra)

11. Vilken är din uppfattning om föreläsningen "Människan är en fåfäng apa" med Caja och Eddie?

41 svarande

Mycket bra»4 9%
Bra»19 46%
Dålig»12 29%
Mycket dålig»6 14%

Genomsnitt: 2.48

- Ej svar för att jag kunde inte gå på den.» (?)
- Mycket bra med nya intryck, väldigt o-chalmers» (Mycket bra)
- Väldigt intressant, dock distraherade deras dotter ganska mycket.» (Bra)
- Intressant att ta upp kroppsutsmyckning, dock lite synd att det ibland blev mest fokus på gråtande barn.» (Bra)
- Det kändes lite oseriöst emellanåt när de lade till sexskämt osv.» (Bra)
- Kanske inte så mkt koppling till kursen» (Bra)
- Kul med något annat! LIte oproffsigt med barnet. Och ganska mycket som att bläddra i ett tatueringsmagasin..» (Bra)
- Kändes vissa stunder som om dom bara tyckte om att visa upp sig, och skratta åt hur konstiga dom är..» (Bra)
- Inte så stor relevans. » (Dålig)
- man tar inte med en skrikande bebis på en föreläsning. Sen tyckte jag inte föreläsningen var särskilt intressant i sig» (Dålig)
- Innehållet var väldigt intressant (om lite starka bilder emellanåt), men det störde att de hade med sig sitt barn som lät väldigt mycket.» (Dålig)
- Föreläsarnas barn och deras gullande med det gjorde föreläsningen svår att gilla.» (Dålig)
- Som föreläsare bör man kanske inte ha ett skrikande barn på magen... » (Dålig)
- Man tar inte med sig sitt skrikande barn till en föreläsning... Vilken arbetsplats skulle acceptera det?» (Dålig)
- katastrofala föreläsare» (Mycket dålig)
- Skrikande bebis på scen är inte OK på en skola där människor faktiskt indirekt betalar för att de ska komma och föreläsa.w» (Mycket dålig)
- Ofokuserade föreläsare och distraherande med ett spädbarn som skrek. » (Mycket dålig)
- Skrikande barn är ALDRIG bra på en föreläsning. Den var nog intressant egentligen men jag kunde inte fokusera för fem öre, jättesynd!» (Mycket dålig)
- Vad var grejen med ungen?!» (Mycket dålig)

12. Vilken är din uppfattning om föreläsningen "Mönster, mattor och monster" med Ollio?

42 svarande

Mycket bra»24 57%
Bra»18 42%
Dålig»0 0%
Mycket dålig»0 0%

Genomsnitt: 1.42

- Han borde ha en workshop med oss! Mer sådana människor och lära av hans sätt att se på saker !» (Mycket bra)
- inspirerande och skicklig person» (Mycket bra)
- inspirerande!» (Mycket bra)
- Mycket bra med nya intryck, väldigt o-chalmers» (Mycket bra)
- Extremt intressant och givande med en tydlig koppling till arkitektur.» (Mycket bra)
- Kul, inspirerande!» (Mycket bra)
- Tyckte det var intressant med det synsättet att graffiti kan bli någon mer än klotter» (Mycket bra)
- Väldigt inspirerande föreläsning!» (Mycket bra)
- Superintressant och spännande. » (Mycket bra)
- Inspirerande och bra föreläsning.» (Bra)
- Inspirerande. Och återigen kul med något nytt. » (Bra)
- Något helt annat, alltid roligt!» (Bra)
- Intressant perspektiv på graffiti.» (Bra)
- Okej föreläsning, inget jag blev jättetänd på. Förstod ibte riktigt hur hans röda tråd "hur JAG utvecklats som person genom livet" hänger ihop med vår kurs.» (Bra)


Workshops och handledning

13. Vilken är din uppfattning om workshop ett: "Se ornamentet"?

42 svarande

Mycket bra»7 16%
Bra»28 66%
Dålig»6 14%
Mycket dålig»1 2%

Genomsnitt: 2.02

- Bra sätt att få oss att verkligen titta på ornament» (Mycket bra)
- Ögonöppnande. » (Mycket bra)
- Bra mest för att det var roligt att gå runt på stan och titta på sånt man inte annars lägger så mycket vikt vid.» (Bra)
- Intressant och roligt.» (Bra)
- Bra start. » (Bra)
- Att få upp ögonen för saker som redan finns är alltid bra. » (Bra)
- Lite flanerande på stan är sällan fel, men inget jag vill ta studielån för.» (Dålig)
- Gjordes på rutin...» (Dålig)
- Denna workshop var svår eftersom jag var ensam med en etta (jag går i trean). Min etta behärskade inte photoshop eller någon kreativ vilja att lösa uppgiften på något annat sätt, varpå jag fick gör allt jobb. Jag anser inte att utbytet av kunskaper mellan årskurserna bör gå ut på att äldre elever ska lära yngre datorvana.» (Dålig)

14. Vilken är din uppfattning om workshop två: "Ornamentets uttryck"?

41 svarande

Mycket bra»1 2%
Bra»31 75%
Dålig»8 19%
Mycket dålig»1 2%

Genomsnitt: 2.21

- För mycket tid. En halvdag max räcker för detta.» (Bra)
- vår grupp hade behövt en mer uppstyrd struktur av vår handledare, som det var nu försvann alla iväg efter att kanske ha slängt ihop en kloss vilket gjorde att vi inte fick så många klossar i vår grupp» (Bra)
- För lång tid!! För det mesta. Hellre kortare tid och uttallad ledighet för effektivitet och engagemang nör man väl håller på. » (Bra)
- Kanske lite för många klossar. Detta gjorde att man hetsade fram dem och kanske inte kunde stå för dem sen. Hade varit roligare med färre klossar som man hade kunna gjort mer genomarbetade.» (Bra)
- Bra ide men borde vara kortare i tid. En timme och sen diskussion. Kreativt och snabbt för att skaparlust! » (Dålig)
- Om det var workshopen med klossarna så kändes den mest tråkig och gav i alla fall inte mig något vidare värst mycket nyttigt.» (Dålig)
- För mycket tid till detta moment, eller för lite delmoment som skulle uppnås. Dock ska det nog bara skärpas litegrann, annars blir det jobbigt och det är inte heller bra. Den där balansgången... » (Dålig)

15. Vilken är din uppfattning om workshop tre: "Platser, rum och krusiduller"?

42 svarande

Mycket bra»2 4%
Bra»26 61%
Dålig»12 28%
Mycket dålig»2 4%

Genomsnitt: 2.33

- Ev hade vi behövt lite längre tid på oss att sätta upp installationerna så att de inte uppfattades som som skräp. » (Bra)
- Mer tid krävs för att denna ska bli bra och kännas genomarbetad och sammanhängande, och mer plats för var och en så att de inte står på varandra och konkurrerar.» (Bra)
- God koppling mellan workshop 2 och 3, hade önskat mer mellan alla fyra workshops» (Bra)
- Var nog mest för att det var svårt att förstå den.» (Bra)
- kul att få komma ut och göra något som folk ser, men här kändes det som om vi hade för mkt tid i förhållande till hur stor uppgiften var. Vi gjorde vår workshop på två timmar och var lediga resten av tiden» (Bra)
- Bra för att vi fick ta oss an campus. Himla synd att det inte hade skett någon kommunikation mellan kursansvariga och husansvarig i kåren. Tråkigt att mycket sågs som skräp, men det var ju inte helt oväntat med tanke på den knappa tid vi hade och att materialet lätt kan uppfattas som skräp.» (Bra)
- Återigen bra ide, men lite fegt utförande och på en nivå där många skapade skit rent ut sagt. Det hade varit fantastiskt att göra detta lite större, mer engagerat och utvecklat. Våga göra något som tar plats och som blir fint och som säger något. » (Dålig)
- Hade kunnat bli väldigt bra men det kändes som att många grupper bara gjorde något för att få gå hem och då blev resultatet därefter, vilket är tråkigt med tanke på att dessa ornament representerade arkitektursektionen på chalmers.» (Dålig)
- Skulle gärna ha haft mer tid att göra denna installation och att den fick sitta kvar längre på skolområdet. » (Dålig)
- Bra idé men tråkigt att v inte kan ha tillstånd att göra något som kan vara mer än en dag ens på chalmersområdet» (Dålig)
- De grupper som faktiskt ansträngde sig - jättebra, verkligen! För de andra - usch och fy! Jag skämdes över att tillhöra samma utbildning som vissa av de skräpigaste installationernas skapare... När folk från andra utbildningar pekar på det enda de under tre år sett på Chalmersområdet som A-sektionen gjort i utbildningssyfte ute på campus, och frågar varför vi skräpat ner och gjort fult tycker jag man har misslyckats. Dock inget fel i själva uppgiften, men väldigt tråkigt att folk inte kunde engagera sig lite mer och göra något intelligent istället för skräp. » (Dålig)
- Ger man material som ser skräpiga ut, dålig struktur och kort tid för genomförande får man vad man ber om.» (Mycket dålig)

16. Vilken är din uppfattning om workshop fyra: "Staden, kroppen och krusidullen"?

42 svarande

Mycket bra»9 21%
Bra»24 57%
Dålig»8 19%
Mycket dålig»1 2%

Genomsnitt: 2.02

- Jättespännande, intressant och roligt!» (Mycket bra)
- Kul!» (Mycket bra)
- Som kompensation för skräpigheten dagarna innan skärpte sig de allra flesta och många av grupperna var intressanta, roliga och skapade bra "installationer" i staden! Många bra diskussioner på vägen hade vi också. » (Mycket bra)
- Vi hade en del intressant samtal i gruppen kring gaturummet och hur det uppfattas av våra sinnen. Workshopens resultat var främst att vi fick göra något roligt som blev hyfsat bra och uppskattat, men något vidare djup hade det väl inte direkt.» (Bra)
- Det var en väldigt rolig uppgift men samtidigt svår att koppla till arkitektur.» (Bra)
- Mer! Våga ta mer plats, göra mer avtryck! Det blev också för lite arkitektur i uppgiften vilket känns tråkigt. Det är återigen en fin idé men den blev lite lam och energilös. Bra att vara på stan och att arbeta i storgrupp! » (Dålig)
- Väldigt obekvämt att vara på stan på detta sätt. Jag var därför "sjuk".» (Dålig)
- Svårt att veta vad man skulle göra. » (Dålig)
- Hela kursen har genomsyrats av dåligt formulerade uppgifter. Att ge en uppgift utan substans som inte ens handledarna vet vad den innebär och förutsätta att vi löser den kanske ska ge utrymme för konstnärliga tolkningar, men det funkar inte i praktiken. Nu råkade vår ornamental walk bli bra ändå, men det kändes mer som en tillfällighet än ett medvetet framarbetat resultat. » (Dålig)
- Fungerade bättre än väntat. Men nej, jag gillar det helt enkelt inte. Vill inte latja på stan. » (Dålig)

17. Hur har genomgångarna av de olika momenten/workshoparna i kursen fungerat?

42 svarande

Mycket bra»4 9%
Bra»17 40%
Godkänt»18 42%
Dåligt»2 4%
Mycket dåliga»1 2%

Genomsnitt: 2.5

- Bra Peter!» (Mycket bra)
- Petter gick igenom det som stod i schemat och lade ned lagomt med tid till diskussionerna.» (Mycket bra)
- Bra uppstyrd grupp, organiserat och effektivt arbete.» (Bra)
- Alla är rätt trötta.» (Godkänt)
- Vår handledare Bengt Carlsson var ofta sen och inte insatt i vad vi hade gjort, vilket kändes oseriöst. Inom elevgruppen fungerade det avslappnat och bra på en bra nivå!» (Godkänt)
- I början var det mer konkret medan de två senare blev svåra att förstå och veta vad man skulle göra. » (Godkänt)
- Vi hade behövt en mer styrande handledare, det kändes som om de flesta i min grupp tog sommarlov tidigt och struntade i stort sett i tvärskursen» (Godkänt)
- För lite handledning (vår handledare var bara där drygt hälften av dagarna (=morgonmötena). Blev inte så bra diskussioner utan handlerare.» (Godkänt)
- Ingen har vetat vad vi ska göra, så det har mer blivit en gissningslek med minsta möjliga ansträngning från alla.» (Dåligt)
- Efterkonstruktioner! Speciellt sista genomgången. Som fattig student känns det som att slösa sin tid att sitta en hel eftermiddag och försöka hålla uppe intresset när 16 personer ska efterkonstruera icke-existerande bakomliggande tankar till samma uppgifter och försöka överträffa varandra i smarta ord. Lite krasst men också sant.» (Dåligt)

18. Hur har handledningen fungerat?

42 svarande

Mycket bra»7 16%
Bra»23 54%
Godkänt»10 23%
Dåligt»2 4%
Mycket dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.16

- Anna-Sofia» (Mycket bra)
- Petter Frisk. Han har gjort så gott han kan för att hjälpa oss tolka de något luddiga uppgifterna. Han är jättebra som handledare i det att han kan leda en diskussion framåt utan att ta över och vinkla för mycket.» (Mycket bra)
- Matts Heilj - mycket bra!» (Bra)
- Eva » (Bra)
- Peter» (Bra)
- Mycket bra i diskussioner, mindre bra i att pressa och pröva saker, leka fram dem, prestera.» (Bra)
- Tabita» (Bra)
- Petter Frid (han var väldigt bra, men jag tror att kursen hade vunnit på att ha några fler hendledningstillfällen).» (Bra)
- Petter Frid. » (Bra)
- Jonas...?» (Bra)
- Matts Heijl» (Bra)
- Mikael Ekegren» (Bra)
- Lena Hopsch» (Godkänt)
- helt ok, med de förutsättningar kursen gav, sista kursen etc. alla trötta, pernilla hagbert dock svårt att hålla tiderna ibland» (Godkänt)
- Bengt Carlsson» (Dåligt)
- För lite eftersom handledaren ofta inte var där när hen skulle.» (Dåligt)


Undervisning och kursadministration

19. Omdöme om kursens tema ornamentik

Tycker du att temat har varit angeläget och intressant att arbeta med?

42 svarande

Mycket bra val av tema»10 23%
Bra val av tema»21 50%
Neutral»9 21%
Mindre bra val av tema»1 2%
Dåligt val av tema»1 2%

Genomsnitt: 2.09

- Idag så är det väldigt lite krusiduller så tyckte det passade väldigt bra att förstår vad det gör för rummet.» (Mycket bra val av tema)
- Angeläget!! VI går en utbildning där vi uttalat fått höra att "vi lär oss att inte tycka om spröjsar" tex. och det märks tydligt på både studenter och handledare att vi är genomsyrade av detta. Så trött på arkitekturprestigen. bra tema!» (Mycket bra val av tema)
- Intressant att belysa denna annars bortglömda fråga inom arkitekturen» (Mycket bra val av tema)
- Men mer engagemang och tänk bredare. » (Bra val av tema)
- Väldigt intressant! Det här tar jag till mig i kommande kurser.» (Bra val av tema)
- Men jag hade hellre läst en bok om ornamentik.» (Bra val av tema)
- Ändå relativt intressant, men tror att det hade mått bättre av en annan struktur på workshops.» (Neutral)
- Ornamentik kan vara intressant men tycker inte att ämnet fick den seriösa och akademiska vinkling som jag hade uppskattat.» (Neutral)
- för lite konkret koppling till arkitektur. Föreläsningar med arkitekter som arbetar med ornament idag hade varit mycket intressantare än exempelvis tatuerare. Hade det gjorts på ett annat sätt hade temat blivit mer intressant.» (Mindre bra val av tema)

20. Vilken är din uppfattning om det obligatoriska momentet att gå på två ex-jobbspresentationer?

42 svarande

Mycket bra»33 78%
Bra»8 19%
Dålig»1 2%
Mycket dålig»0 0%

Genomsnitt: 1.23

- Jättebra! mer sådant!» (Mycket bra)
- Tycker man kan avsätta ännu mer tid åt detta. Var en av de mest givande stunderna på hela året.» (Mycket bra)
- Annars blir det lätt att man hoppar över ex-jobbspresentationerna.» (Mycket bra)
- Väldigt bra! Gick på fler än det som behövdes och det var superbra!» (Mycket bra)
- Annars gör man det ju inte och det var väldigt lärorikt.» (Mycket bra)
- Kursens absolut mest givande timmar.» (Mycket bra)
- Ex-jobbspresentationerna var intressanta och mycket givande. De gav inspiration till att arbeta vidare med framtida uppgifter!» (Mycket bra)
- Jättebra med tid för det! Jag gick på fem stycken, väldigt intressant och utvecklande!» (Mycket bra)
- Det var intressanta presentationer som jag nog annars inte gått på» (Bra)
- Bra att lyfta presentationerna som något viktigt att gå på, dock var ju dessa fördelade över tre dagar och vi hade ju bara en dag avsatt för att titta på dem.» (Bra)
- Jag tycker inte de måste vara obligatoriska, men inplanerade i schemat så man fattar att man bör gå. » (Bra)

21. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»12 28%
Ganska liten»21 50%
Ganska stor»7 16%
Mycket stor»2 4%

Genomsnitt: 1.97

- nästan ingen läste kurslitteraturen» (Mycket liten)
- Hann aldrig läsa» (Mycket liten)
- Tycker workshop har varit bättre för inlärning» (Mycket liten)
- Läste ej eftersom vi inte skulle gå igenom det med gruppen. Hade gärna läst, men hade mycket annat att göra så jag prioriterade det inte när det ändå inte skulle diskuteras.» (Mycket liten)
- Läst innan.» (Ganska liten)
- Läste visst inte den...» (Ganska liten)

22. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

42 svarande

Mycket bra»10 23%
Ganska bra»29 69%
Ganska dåligt»3 7%
Mycket dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.83

- Tråkigt med mallar för inlämningar. Vi behöver inte sånt. Det blir fantasilöst och engagemanget dalar. » (Ganska bra)
- Schemat måste dock komma ut mkt tidigare!» (Ganska bra)
- Information om kursen kom ut sent. » (Ganska bra)
- Det var lite rörigt att lämna ritsalarna samtidigt som vi fortfarande behövde lokaler att arbeta i. Kommunikationen kunde ha varit bättre.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

23. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

42 svarande

Mycket bra»12 28%
Ganska bra»25 59%
Ganska dåligt»2 4%
Mycket dåligt»0 0%
Har ej sökt hjälp»3 7%

Genomsnitt: 1.97

- Peter och Eva finns alltid till hjälp! :)» (Mycket bra)
- Under arbetets gång fanns inte mycket hjälp att få, men det gjorde mig iförsig inte så mycket.» (Ganska bra)
- Som sagt, lite mer handledning.» (Ganska bra)
- Mycket lärare.» (Ganska bra)
- Blev ju mest på genomgångarna, inte mycket frågehjälp resten av dagen» (Ganska bra)

24. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

42 svarande

Mycket bra»17 40%
Ganska bra»21 50%
Ganska dåligt»4 9%
Mycket dåligt»0 0%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 1.69

- Ibland lite svårt eftersom alla har olika scheman.» (Ganska bra)
- Svårt när man är en större grupp och folk har många olika åsikter men det gik bättre i år än förra året, tror det har att göra med att det är ganska konkret till en början vad som skulle göras och att man kunde dela in sig och arbeta i mindre grupper.» (Ganska bra)
- Det var många i min grupp som inte kunde vara med så mycket men annars har det fungerat bra.» (Ganska bra)
- För få som dök upp och sedan så kom folk försent så man fick vänta i 30 min utan man kunde börja!» (Ganska bra)
- Lite väl hög frånvaro från en del bara. » (Ganska bra)
- Det känns som om de flesta var väldigt omotiverade att jobba och tog sommarlov tidigt. Jag var i skolan i tid varje dag men det var sällan som alla andra dök upp» (Ganska dåligt)
- Många var oengagerade.» (Ganska dåligt)

25. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt på kursen?

41 svarande

Mindre än 8 h/dag»31 75%
Ca 8 h/dag»10 24%
Mer än 8 h /dag»0 0%

Genomsnitt: 1.24

- tror vi jobbade mestadels mellan 9-16 med 1 h lunch. I de sista workshop 4 var vi klara med idén ganska tidigt så vi kunde gå hem tidigare.» (Mindre än 8 h/dag)
- Ofta cirka 4-5 timmar.» (Mindre än 8 h/dag)
- Något mindre två av dagarna. » (Ca 8 h/dag)


Sammanfattande frågor

26. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

42 svarande

Mycket gott»6 14%
Gott»15 35%
Godkänt»14 33%
Dåligt»6 14%
Mycket dåligt»1 2%

Genomsnitt: 2.54

- Mycket bra och fick en att tänka på ornament på ett annat sätt och verkligen förstå dess betydelse! Mycket bra!» (Mycket gott)
- Förra årets upplägg med en uppgift som gruppen arbetade med under hela kursen fungerade mycket bättre än så som det var ordnat i år. Det blev alldeles för spretigt och ofokuserat. Varje delmoment blev mer av ett hafsverk kändes det som, vilket ju är tråkigt då kursen vänder sig ut så pass mycket utanför arkitektur, känns inte så representativt.» (Godkänt)
- Längre och färre uppgifter/workshops så vi kan prestera något vi kan känna oss stolta över. » (Godkänt)
- WS 3 hade kunnat delas in i två moment, så folk inte slarvade ihop något dag ett och kunde vara lediga nästa dag. Annars bra!» (Godkänt)
- Mycket fina idéer och initiativ, men nivån var satt för lågt. Tempot och engagemanget var lågt och tilltron till studenternas fantasi var dåligt. Det finns mycket mer att hämta man måste bara våga! » (Dåligt)
- Oengagerande. Bra handledare och väl fungerande grupp men oinspirerande uppgifter och avsaknad av ordentlig koppling till arkitektur.» (Dåligt)
- Allas hjärnor verkar ha gått på semester. Jag tror att folk blev lite lata av att kursen var uppdelad i så många olika moment i jämförelse med förra året. Klossarna och chalmersornamntiken verkade inte tas på särskilt stort allvar men det som skulle synas på stan har kännts viktigare att göra bra.» (Dåligt)
- Som sista kurs under min kandidatutbildning vid Chalmers hade jag förväntat mig en mer givande kurs.» (Dåligt)

27. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Börjar tvivla på idén till att ha en tvärkurs över huvud taget. Om man ska lära av varandra behöver man en uppgift som är mer utmanande. »
-
- Kursen i sin helhet - idé och tema. »
- Smågrupperna»
- Ha kvar tvärkursen och ha kvar den på slutet av terminen!»
- Den tydliga strukturen på kursen med olika delmoment. Kopplingarna mellan olika workshops borde dock varit tydligare.»
- Bra val av tema, intressanta föreläsningar. Avsatt tid för exjobbspresentationer.»
- Att det känns som något helt annat jämfört med projekten, och att det blir influenser från t.ex. graffiti och tatuering som inte normalt alls hör till vad vi får höra om i skolan. Riktig vardaglig kultur!»
- Sista workshopen!»
- Tvärgrupper och att största ansvaret att få något att hända ligger på oss elever»
- Blandade årskurser»
- Att arbeta om 3studenter från vardera årskurs. Först när man tvingas arbeta mellan årskurserna fungerar det bra. Men också bra att arbeta hela gruppen emellanåt.»
- Tyckte det har fungerat bra med planeringen av kursen och ha föreläsningar samt att man får tid att gå på exjobbspresentationer. »
- Bra att ha inslag av föreläsningar.»
- Att det sker samarbete över årskurserna.»
- Externa föreläsare med nya intressanta ingångsvinklar!»
- Tvärkursen, själva idén»
- Föreläsningar, kurslitteratur och samarbetet mellan årsklasser. »
- Inspirerande föreläsningar.»
- Mycket av det som är fritt tycker jag ska fortsätta vara det. Jag såg väldigt mycket fram emot den här kursen p.g.a. dens upplägg och hur man väldigt fritt får tolka och genomföra. Och framförallt tvärupplägget mellan årskurserna. Ytterligare en sak att ta med till nästa år vore att behålla delen med obligatoriska exjobbspresentationer - jättebra i år. »
- Lekfullheten! Och upplägget. Jag har hört många som tycker att man skulle haft ett mål som man arbetade mot hela tiden, men jag tycker det var både bra och nyttigt att ha olika delar som man blev klar med, för att sedan börja på nästa. Tid fanns nu att diskutera sådant som jag tror man missat om man gjort på annat sätt, och det blev intressanta workshops i vår grupp! »
- Nyfikenheten på arkitektur runt omkring oss!»
- Bra föreläsningar och möjlighet att gå på exjobbspresentationer (gärna fler än två för dem som vill)»
- Lekfullheten i kursen, känslan attman kan släppa lös.»
- mycket handledning»

28. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Försöka få kursen mer seriös, det blir för mkt jippo och pyssel. Få en starkare koppling till arkitektur. Man hinner inte komma någon vart på den korta tiden om inte uppgiften är väldigt begränsad.»
-
- Mer energi! Mer nyskapande. Större och friare. Snabbare takt och mer glädje. »
- Mer fokus på arkitektur, arkitekter som arbetar med ornamentik osv. »
- Peter och Eva -super-radar-paret»
- Kanske hade det varit bättre att ha några snabba workshops i början av kursen och lägga mer tid på en sista slutuppgift, så att man hinner göra något ordentligt. Eftersom den sista uppgiften var tänkt att bli en slags koreografi tycker jag att det borde getts en föreläsning om just koreografi. »
- Starkare röd tråd och förklaring mellan de fyra olika workshoparna. Nu kändes de inte så relaterade till varandra och utfördes inte med så stor tanke bakom. »
- vet inte»
- Kanske ändra första workshopen och mer tid till att sätta upp installationer.»
- Lägg den på hösten, låt kursen vara något längre och låt den handla om att bygga något, en stor sak per grupp (som ju också blir tacksam att ta med i en portfolio).»
- Lite mer slutproduktorienterat kanske, en blandning mellan årets kurs och förra årets.»
- Tidigarelägga kursen så treorna inte slutar direkt efter.»
- Ettorna upplever att kursen bör ligga i början av terminen på grund av att få inblick i utbildningens innehåll. De jag pratade med funderade på att hoppa av eftersom ettan var för "flummig". Då var det bra att kunna berätta för dem att detta förändras! (Bara ett exempel). Jag tycker också kursen för flyttas på. Jag upplever det som om studenter redan gått på sommarlov, under kursen. Många lägger ingen energi på att resultaten ska bli bra, vilket är synd, speciellt när det är vårt tillfälle att visa andra icke arkitektstudenter om vad vi håller på med på arkitektprogrammet!»
- Forsätt på samma bana. Det har fungerat bra iår!»
- Samla kursen kring en tydlig uppgift och dela inte upp den i mindre workshops, åtminstone inte ifall de har så olika syfte.»
- Jag tror att mer handledning, det hade nog hjälpt till att få upp kvaliteten på vissa workshops som kanske inte togs riktigt på allvar av alla nu.»
- Strukturen. Jag tycker att det fungerade bättre förra året med en stor uppgift.»
- Kanske inte göra ngt med oss själva, utan bygga ngt då är det lättare att göra ngnslags gemensam aktivitet»
- På något vis främja att diskussionerna blir längre och djupare. Kanske göra det obligatoriskt med litteraturseminarium. »
- Tidsupplägget, antal workshops och längd på dessa. »
- Även om jag tycker att mycket ska vara fritt bör inte allting vara det. Om det t.ex. finns ett syfte i att teorin ska tas till så bör det faktiskt vara något obligatoriskt och något som fungerar liknande mellan de olika grupperna. Att föra diskussioner kring konkreta teorier är något som jag upplevt uppskattas av de flesta studenter oavsett kurs. På så sätt har alla studenter samma teorier som utgångsläge vilket jag tror kan uppmuntra fler att delta i diskussionerna. »
- Fördela om tidsåtgången lite bara. »
- Strukturera upp bättre, fler handledare, fler handledningstillfällen, mer krav på resultat vilket säkerligen kommer få studenterna att anstränga sig mer.»
- Att det inte är så rörigt i lokalerna.»
- Mer handledning.»
- Tidpunkten. Alla var trötta efter sina projekt. Ett förslag är att lägga kursen innan sista projektet för året, så kan man också använda det man lärt sig i sitt arbete. Och då avslutas skolåret med inlämning. Naturligt och skönt.»
- slutet på kursen, kanske redovisning som året innan.»

29. Har du något förslag på tema för nästa års tvärskurs?

- Någonting mer tekniskt..? Tektonik. Eller göra kursen i form av en tävling, för att öka motivationen. Lite som brobyggar tävlingen.»
-
- Form. (organiskt??) »
- Jag skulle vilja få chansen att arbeta mer formmässigt. Kanske som ett byggnadsprojekt fast i liten skala där man i små grupper får testa att endast jobba med form och uttryck hos en/flera byggnader och inte väva in praktiska frågor. »
- dans och färg, andra kulturer (urfolk) primitivt boende, back to nature, leva av óch med naturen»
- regleringar/krav/mallar/ramar/system <-> konstnärligt uttryck»
- Gärna något fysiskt bygge i skala 1:1!»
- Se föregående svar.»
- social hållarhet»
- Färger för människan. Arbeta med olika färger och hur de kan påverka inredning och rum. Lugna färger på sjukhus till exempel och mer lekande färger på skolor. Alternativt att jobba med olika material. För jag hade gärna velat ha mer materialkunskap. Material både för fasad och inredning samt möbler.»
- Färg!»
- Ytbehandling. Eller: Att det kan handla om ett specifikt material. Bli superbra på exempelvis trä eller tegel, (prova att mura). Kanske en skuggkurs. »
- Materialitet.»
- Tyvärr inte, upplevde dock kursen som bättre förra året. »
- Minne. Vad är det man lägger märke till och minns. Vill man minnas? Eller naturligt. Vad är naturligt? Var går gränsen mellan naturlig och onaturlig? »
- Miljövänliga (och estetiska) lösningar i staden. // "Guldkorn i staden" - de platser som får invånarna att må bättre, att vara stolta över sin hemort, som lockar turister, konstnärer, företag etc.»
- Material. Experimentera med betong, bygga något i tegel (olika förband, mönster). Arbeta med materialen vi annars ritar och på så vis få bättre förståelse för det vi gör. »
- trähus, olika material och hur man bygger miljövänligt»

30. Övriga kommentarer

-
- tack! »
- Som alltid, glada och engagerade lärare!»
- Mycket bättre detta år än förra året. Försätt på samma bana. tyckte det fungerade väldigt bra iår.»
- Mer konstlabbar, gärna integrerat i övriga delar utbildningen! Heja!»
- Studenterna förtjänar en riktig avslutning på terminen. Redovisningen i RunAn föregående år var betydligt bättre.»
- Utmärkt att vi får arbeta tillsammans med studenter från andra årskurser under kursen!»


Kursutvärderingssystem från