ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 4 V13 AFT061 Boendets rum, AFT061

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-11 - 2013-09-13
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 15%
Kontaktperson: Anna Sofia Wannerskog»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Kursutvärdering för kursen Boendets rum AFT061


Mål och måluppfyllelse

Efter fullgjord kurs skall nedanstående kunskapsmål vara uppfyllda. Ange för varje lärandemål i hur hög grad du anser att de har uppfyllts.

1. Grunder för rums- och byggnadsgestaltning

13 svarande

Ja, i hög grad»5 38%
I viss utsträckning»7 53%
Nej, inte alls»1 7%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 1.69

- Saknade grunder i annat bygge än träkonstruktion.» (I viss utsträckning)

2. Medvetandegöra sina egna upplevelser av rum

13 svarande

Ja, i hög grad»4 30%
I viss utsträckning»8 61%
Nej, inte alls»1 7%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 1.76

3. Reflektera över egna erfarenheter och upplevelser av boende och dra slutsatser som är användbara vid utformandet av rum

13 svarande

Ja, i hög grad»6 46%
I viss utsträckning»6 46%
Nej, inte alls»1 7%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 1.61

4. Uppvisa genomförda laborationer där rum och boende har undersökts med olika konstnärliga uttrycksmedel

13 svarande

Ja, i hög grad»2 15%
I viss utsträckning»8 61%
Nej, inte alls»3 23%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 2.07

- Workshopen med Björn Gross var den mest givande dagen på hela året. » (Ja, i hög grad)

5. Beskriva estetiska värden i rumsgestaltning och rumssammanhang

13 svarande

Ja, i hög grad»2 15%
I viss utsträckning»9 69%
Nej, inte alls»2 15%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 2

6. Redogöra för val av material och detaljer i förhållande till funktion och uttryck

13 svarande

Ja, i hög grad»2 15%
I viss utsträckning»9 69%
Nej, inte alls»2 15%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 2

7. Beskriva samverkan mellan inne- och uterum i relation till boendet som verksamhet och funktion

13 svarande

Ja, i hög grad»3 23%
I viss utsträckning»8 61%
Nej, inte alls»1 7%
Vet ej»1 7%

Genomsnitt: 2

8. Skapa rum och rumssamband för verksamheten

13 svarande

Ja, i hög grad»3 23%
I viss utsträckning»8 61%
Nej, inte alls»1 7%
Vet ej»1 7%

Genomsnitt: 2

9. Lärandemål, skissteknik, ritteknik och presentation

13 svarande

Ja, i hög grad»4 30%
I viss utsträckning»8 61%
Nej, inte alls»1 7%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 1.76

- Efter eget ansvar, jag kan tycka att målen för godkänt var något för omfattande efter endast 6 h utbildning i exempelvis CAD. Det jag har lärt mig ar jag egentligen lärt mig själv. » (Ja, i hög grad)
- OBS: bristfälligt. En dag för AUTOCAD/Sketschup är för lite. Att dessutom höja kraven på ritningar för att bli godkänd utan att sätta in extra resurser är dumt.» (I viss utsträckning)

10. Redovisa en designprocess där olika tekniker, medier och verktyg (fysiska modeller, handskisser och datorritningar etc) har använts

13 svarande

Ja, i hög grad»7 53%
I viss utsträckning»5 38%
Nej, inte alls»1 7%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 1.53

- Visst lärde man sig programmen bättre, men mer resurser och lärarledning behövs för att kunna effektivisera och tillämpa programmen man lärt sig i någon annan teknik.» (I viss utsträckning)

11. Reflektera över hur olika val av tekniker, medier och verktyg har påverkat designprocessen

13 svarande

Ja, i hög grad»5 38%
I viss utsträckning»6 46%
Nej, inte alls»2 15%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 1.76

12. Redovisa och presentera aktuellt projekt med hjälp av arkitekturprofessionens vedertagna redovisningsnormer

13 svarande

Ja, i hög grad»2 15%
I viss utsträckning»8 61%
Nej, inte alls»3 23%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 2.07

- Detta var HELT upp till en själv. Visst var föreläsningen med Claes givande men samtidigt var budskapet "det finns inga regler, gör som ni vill och testa er fram". » (Nej, inte alls)

13. Är kursens lärandemål rimliga i förhållande till dina förkunskaper?

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 7%
Ja, målen verkar rimliga»11 84%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%
Vet ej»1 7%

Genomsnitt: 2.07

- Se kommentar ovan.» (Ja, målen verkar rimliga)
- OBS: MER RESURSER PÅ AUTOCAD.» (Ja, målen verkar rimliga)

14. Är målen sammantaget rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

13 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»9 69%
För stort omfång i förhållande till poäng»2 15%
Vet ej»2 15%

Genomsnitt: 2.46


Form och teknik

Efter genomfört delmoment ska studenten kunna:
- Med vedertagen terminologi beskriva en bostads inneklimat.
- Redogöra för ett klimatskals funktion och ge exempel på hur ett klimatskal ska vara uppbyggt.
- Redovisa en principsektion för byggnadens funktion och uttryck.

15. Har ovanstående läromål uppnåtts?

13 svarande

Ja, i hög grad»3 23%
I viss utsträckning»10 76%
Nej, inte alls»0 0%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 1.76

- Är fortfarande inte helt på det klara med inneklimat, vilka material som ger vilket klimat, eko etc.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

16. Har föreläsningarna hjälpt dig att uppnå kursmålen?

13 svarande

Ja, i hög grad»7 53%
I viss utsträckning»6 46%
Nej, inte alls»0 0%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 1.46

- Stort plus för snicker-Peters engagemang och pedagogik.» (Ja, i hög grad)

17. Har föreläsningarna träbyggnadsteknik hjälpt dig att uppnå kursmålen?

13 svarande

Ja, i hög grad»10 76%
I viss utsträckning»2 15%
Nej, inte alls»1 7%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 1.3

- Ja, de har varit utmärkta! Bra lärare!» (Ja, i hög grad)

18. Har att rita en principsektion (skala 1:20) och få handledning i det hjälpt dig att nå kursmålen?

13 svarande

Ja, i hög grad»7 53%
I viss utsträckning»6 46%
Nej, inte alls»0 0%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 1.46

- Jag hade aldrig klarat det utan handledning. Jag förstår att denna uppgift låg sent i processen för att vi skulle ha något att rita, men eftersom det tog mycket längre tid för alla än vad peter nog hade räknat med gjorde det istället att resten av projektet blev rejält lidande.» (Ja, i hög grad)
- Hade Stefano som handledare, som själv inte visste hur en vägg som min skulle se ut. Svårt att då rita en principsektion, hur ska eleven med 10 månaders erfarenhet veta om handledaren själv inte är säker? Hört från annan ritsal som hade Mika som assistent, som kom för sent och gick för tidigt: "jag har inte tid, googla det!". Vill vi ha sådana lärare på skolan?!» (I viss utsträckning)

19. Har projektets formulering varit tillräckligt tydlig?

13 svarande

Ja, i hög grad»4 30%
I viss utsträckning»7 53%
Nej, inte alls»1 7%
Vet ej»1 7%

Genomsnitt: 1.92

20. Har assistenthjälpen fungerat bra?

13 svarande

Ja, i hög grad»4 30%
I viss utsträckning»7 53%
Nej, inte alls»2 15%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 1.84

- Vi har fått bra synpunkter från handledaren, men handledningskritiken kunde ha formulerats på ett bättre sätt - vänligare och med tydligare avsikt att hjälpa. Dåligt formulerad kritik skadar kreativiteten.» (I viss utsträckning)
- Brist på kunskap, dock trygghet med Peter.» (Nej, inte alls)

21. Har kritiken fungerat bra?

13 svarande

Ja, i hög grad»7 53%
I viss utsträckning»5 38%
Nej, inte alls»1 7%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 1.53

- Ja, Kowalski är bra - saklig och ödmjuk.» (I viss utsträckning)
- Ingen konstruktiv kritik mer snälla kommentarer. » (Nej, inte alls)

22. Hur väl har administrationen av konstruktionsläran fungerat? (KursPM, löpande information, tillgänglighet till utdelat material, etc.)?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 7%
Bra»9 69%
Mycket bra»3 23%

Genomsnitt: 4.15


Arbetsklimat

23. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 15%
Bra»5 38%
Mycket bra»6 46%

Genomsnitt: 4.3

24. Hur många timmar per vecka arbetade du med kursen?

13 svarande

Mindre än 30 h»0 0%
Mellan 30-40 h»5 38%
Mer än 40 h»8 61%

Genomsnitt: 2.61

- Oftast 30-40h, men ibland mer än 40» (Mellan 30-40 h)
- Snarare > 60 h / vecka» (Mer än 40 h)


Sammanfattande frågor

25. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 15%
Godkänt»4 30%
Gott»5 38%
Mycket gott»2 15%

Genomsnitt: 3.53

- Se ovan nämnda saker. » (Dåligt)
- Det kändes lite tråkigt att kursen hade så många delmoment som skulle klämmas in under de månaderna vi hade på oss, det gjorde att projektet inte blev så bra/intressant som många av oss hade hoppats på. Eftersom vi inte hade något konstnärligt projekt under hela lp3 hade det varit kul om det var lite mer fokus på projektet. För min egen del känner jag att ateljébostaden blev mycket sämre och inte lika igenomtänkt som vindskyddet och bastun, vilket känns lite tråkigt. Det jag har lärt mig under lp3 är CAD och SketchUP.» (Godkänt)

26. Vad i kursen tycker du skall bevaras till nästa år?

- Höga lärandekrav, mycket information.»
- Besök på kkv! »
- Besök på kkv. Platsen. »
- Kombinationen arbetsplats-bostad.»

27. Vad i kursen tycker du ska förändras till nästa år?

- Kanske kan man klämma in en principsektionsriktning i lp3 också, och även göra en i lp4 på ateljébostaden. Då tror jag att det inte hade känts lika stressigt att rita en principsektion under den sista veckan av projektet. Det känns som om fokus blev mer på det byggnadstekniska och många påpekade att de inte förstod utan att de tillslut bara fick lämna in något för att hinna klart med övriga projektet...»
- Mer pedagogiska föreläsningar / bättre upplägg på föreläsningar i träbyggnadsteknik och klimatskal. »
- Förutsättningen att man bara bor där kortsiktigt - gör det svårt att anpassa till vissa långsiktiga mål man vill få med. Mer fokus och handledning i platsanalys.»
- Förutsättningarna. Det är orimligt att en konstnär flyttar dit med sin familj i ett par månader. Hellre att det är en permanent kollektivverkstad som kkv.»
- Handledningen bör vara mer givande, bättre formulerad och ske på ett mer uppmuntrande sätt för att inte skada kreativiteten.»

28. Övriga kommentarer

- Jag upplevde det som om kursen hade några moment för mycket. Det var workshops, mönsterkonstruktion, CAD, SketchUP, ateljéprojekt, principsektion, universal design-föreläsning där föreläsaren berättade om saker vi skulle göra t.ex. testa att sitta i rullstol en dag men som sedan glömdes (?) av, handikappsanpassat byggande och alla regler och mått som kommer med det, byggnadsfysik och byggnadsteknik. Det är bra att vi utmanas men det blev lite plottrigt och mycket smågrejer som skulle hinnas med och gjorde att man blev stressad för att man inte fick någon tid till projektet.»
- Principsektionen var bra, men se då till att ha lärare som själva vet. Mer resurser till utbildning av Autocad och sketchup. Se till att samtliga ritsalsassistenter är där hela projekttiden och att de inte byts ut för att de får förhinder etc.»


Kursutvärderingssystem från