ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V13 - Reglerteknik, SSY051

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-07 - 2013-08-29
Antal svar: 52
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

52 svarande

Högst 15 timmar»3 5%
Cirka 20 timmar»7 13%
Cirka 25 timmar»16 30%
Cirka 30 timmar»18 34%
Minst 35 timmar»8 15%

Genomsnitt: 3.4

- Mycket tid lades ned på de obligatoriska inlämningsuppgifterna varje vecka.» (Cirka 30 timmar)
- Förberedelser och inlämningsuppgifter har krävt väldigt mycket mer tid än vad som känns som ett lagom tempo.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

52 svarande

0%»1 1%
25%»6 11%
50%»3 5%
75%»10 19%
100%»32 61%

Genomsnitt: 4.26

- Varit sjuk» (25%)
- Hade redan gjort labbar och inlämningar» (75%)
- Jag var på alla "lektioner" utom 1 då jag var sjuk så nästan 100 %.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

52 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 17%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»21 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»21 40%

Genomsnitt: 3.03

- Bra att Bengt Lennartsson brukade återkoppla till kursmålen under kursens gång. Till Marie Ivanow: Varför inte passa på och lägga in kurmålen här i kursutvärderingen, skulle vara så mycket enklare att svara på frågorna 3 och 4 då.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

45 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»38 84%
Nej, målen är för högt ställda»7 15%

Genomsnitt: 2.15

- Tycker kursen är för bred. Hade hoppats på lite färre koncept men att ha fått lära sej dom bättre» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

48 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»6 12%
Ja, i hög grad»30 62%
Vet ej/har inte examinerats än»11 22%

Genomsnitt: 3.06

- Både i mål och på föreläsningar känns det som tyngdpunkten legat på dimensionering av regulatorer, tentan var ett utmärkt test på tillståndsmodeller och matte men mindre förståelse för reglerteknik. » (Nej, inte alls)
- Tentan liknade inte någon tidigare, utan upplevdes som mycket svårare.» (I viss utsträckning)
- Alldeles för lång tenta!! Hann verkligen inte skriva allt jag kunde, för lite tide för 6 frågor. Har aldrig varit 6 frågor innan å sen kom den då visade de sig att man lagt upp tiden helt fel :(» (Ja, i hög grad)
- Väldigt bra tentor. De var upplagda på ett sådant sätt att de skulle stimulera förståelse, snarare än att rada upp en massa typtal. Vet dock inte om rättningen var rättvis ännu. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»5 9%
Ganska liten»9 17%
Ganska stor»23 44%
Mycket stor»15 28%

Genomsnitt: 2.92

- undervisningen är exakt kopia av vad som står i boken. på detta sätt får man inte olika synvinklar och förklaringar till samma sak och därför blir det väldigt svårt att lära sig.» (Mycket liten)
- De delar som undervisningen har bestått av har hjälpt, men dock upplever jag att det saknas delar. Till exempel hade räknestugor varit otroligt värdefullt om det hade funnits. Konsultationstiderna (som vid röda dagar uteblev) känns för få.» (Ganska liten)
- Labben gav mycket. Svårt att förstå på många av de mycket teoretiska föreläsningarna» (Ganska stor)
- Bra övningstillfällen » (Ganska stor)
- Övningspassen med Nina har varit riktigt bra. Föreläsningarna med han som skrev boken var relativt onödiga då 90% av det som gicks igenom var exempel från boken. Vilket i och för sig är bra om man missar föreläsningar.» (Ganska stor)
- Nina var jättebra! » (Mycket stor)
- Labbarna var mycket givande då man fick en praktisk förståelse för kursen och kunde koppla ihop räkneuppgifter med praktik. Övningarna saknade tyvärr detta och var därför svåra att hänga med i. » (Mycket stor)
- Övningarna är guld värda!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»11 21%
Ganska stor»28 53%
Mycket stor»10 19%

Genomsnitt: 2.86

- det fanns inte mycket förklaringar, allmäna exempel och teori i denna kursbok. ej bra att ha samma kursboksförfattare som föreläsare!» (Mycket liten)
- Kurslitteratur och föreläsningar var exakt likadana. Hellre en annan bok i kursen. En som inte är skriven av Bengt.» (Ganska liten)
- Boken är bra när man läser den andra gången, men mycket svår att förstå första gången.» (Ganska liten)
- Boken är väl i ärlighetens namn ingen höjdare.. Ganska otydlig och gör att du måste anta mycket, om än grundläggande, själv vilket inte är helt självklart att man fixar i en grundkurs. Dessutom på tok för "skönlitterär", och dessutom antar den att man läser den från pärm till pärm då även viktiga saker endast förklaras en gång. » (Ganska stor)
- Lite svårt då kurslitteraturen och föreläsningarna är från samma källa, dvs Bengt, men mestadels har det fungerat bra. » (Ganska stor)
- Boken är proffsig, välformulerad och har bra praktiska exempel som gör hela upplägget pedagogiskt. Saknar dock en tydligare koppling mellan robust stabilitet och stabilitetsmarginaler. En bättre sådan bör göras till nästa upplaga. Sen hade väl lite roligare layout med några färgbilder inte varit fel. » (Ganska stor)
- Varför finns inget mittenalternativ?» (Ganska stor)
- Jag får säga att kursboken var mycket väl läst, och väldigt bra! Lite tråkigt att vissa av exemplen på föreläsningarna var väldigt nära de ut boken, där finns utrymme till förbättring. Dock, som sagt, en mycket bra kursbok!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»30 57%
Mycket bra»19 36%

Genomsnitt: 3.3

- Det utdelade materialet i form av till exempel inlämningsuppgifter var i flertalet fall väldigt luddigt skrivna/förklarade, och handledningen som vi fick under föreläsningar visade sig vara fel vilket gjorde att arbetet tog flera dagar längre att göra då det bara var att börja om från början då vi frågat om konsultation.» (Ganska dåligt)
- Varför publicerar ni inte övningshäftena på kurshemsidan?» (Ganska dåligt)
- skulle vara bra om inlämingsuppgifter och annat utdelat material finns tillgängligt på pingpong från kursstart då det är lättare att få överblick och tex kunna börja med en inlämningsuppgift tidigare om man önskar.» (Ganska bra)
- Snabb respons vid eventuella frågor via PingPong, gillas!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

52 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»5 9%
Ganska bra»20 38%
Mycket bra»16 30%
Har ej sökt hjälp»9 17%

Genomsnitt: 3.48

- Saknar konsultationstillfälle eller alternativt tid under övningar för att ställa frågor» (Mycket dåliga)
- konsultationstiderna låg på lunch vilket ej är bra. på räkneövningarna hann man inte själv räkna utan allt gicks igenom på tavlan och då hanns det inte ens med alla demonstrationsuppgifterna.» (Ganska dåliga)
- Bra med räknestuga men hade varit bra med en per inlämningsuppgift.» (Ganska bra)
- Bengt borde vilja hjälpa alla även de som endast strävar mot 3a» (Ganska bra)
- Bra med demo två gånger i veckan - hade även velat ha räknestugor med möjlighet att räkna självständigt och då få hjälp vid behov.» (Ganska bra)
- Under föreläsningar och exercises har möjligheterna funnits, men som tidigare nämnt så hade räknestugor och/eller extra konsultationstider utöver en kvart per vecka önskats.» (Ganska bra)
- I vissa pauser på föreläsningarna kunde det vara mycket folk som frågade och då blev det svårt att hinna med att få hjälp.» (Ganska bra)
- man kunde alltid fråga i pauser, men en bestämd konsultationstid varje vecka där man sitter och räknar själv samtidigt som man har möjlighet att fråga hade jag sett väldigt positivt på.» (Ganska bra)
- Nina har varit väldigt hjälpsam och har tagit emot många frågor på sitt kontor.» (Ganska bra)
- Nina och linnea var väldigt hjälpsamma » (Mycket bra)
- Andra har sökt hjälp och fått svar ganska fort så jag antar att det fungerar bra.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 19%
Mycket bra»39 76%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.84

- Främst vid inlämningsuppgifterna då samarbete var nödvändigt, men även hjälpsamt att kunna prata med andra och bolla idéer.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

52 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»11 21%
Hög»27 51%
För hög»13 25%

Genomsnitt: 4

- Hög är bra i detta fallet då det är en tuff kurs» (Hög)
- Inlämningsuppgifter tog krävde mycket tid vilket gjorde att man inte kände att man hann med de rekommenderade talen och på så vis låg efter, även om de var relevanta och gav förståelse.» (Hög)
- inlämnsingsuppgifterna tog alldeles för lång tid. förberedelseuppgifterna till labbarna var alldeles för svåra att förstå och tog för lång tid.» (Hög)
- För hög arbetsbelastning» (För hög)
- Inte bara svår men väldigt mycket att lära sej» (För hög)
- Arbetsbelastningen motsvarar inte 7,5hp. Den är på tok för hög och mängden kunskap som bör besittas för att klara tentamen är väldigt stor.» (För hög)
- För lite konsultation i kombination med tidskrävande och tätt intilliggande inlämningsuppgifter och labbförberedelser.» (För hög)
- Om kursen varit ensamstående så hade det gått bra men jag tycker synd om de från andra program som inte läst Signaler & System innan.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

52 svarande

För låg»1 1%
Låg»0 0%
Lagom»14 26%
Hög»24 46%
För hög»13 25%

Genomsnitt: 3.92

- Väldigt mycket inlämningar som oftast ligger flera veckor framåt ur räknesynpunkt. Svårt att hinna med att räkna när man ständigt får nya inlämningsuppgifter som tar 9-19 timmar att göra. Detta på grund av att man helt enkelt inte har hunnit lära sig sakerna som testas i uppgifterna.» (Hög)
- Större delen av mitt arbete gick till reglerkursen» (Hög)
- Mycket för Kf med obligatoriska inlämningar i både Regler samt ETM och dessutom ett mycket tidskrävande projekt i GKT. Mycket att läsperioden gick således åt till att göra inlämningar och andra moment och inte mycket tid över till "rent plugg" dvs räkna rekommenderade tal.» (För hög)
- Över 1500 sidor material plus labbar och inlämningsuppgifter på 8 veckor. Låter detta rimligt?» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

52 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»5 9%
Godkänt»20 38%
Gott»17 32%
Mycket gott»9 17%

Genomsnitt: 3.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- kursen upplevdes mycket svårare än den egentligen är. Möjligen behövs en extra introduktionsföreläsning i början som ger en mer övergripande bild av kursen och vad det viktiga inom reglerteknik är. Mot slutet av kursen insåg man att det egentligen bara var ett par viktiga saker att luta resten av kursen på. » (Godkänt)
- En väldigt rolig kurs om än svår.» (Gott)
- Intressant ämne men jobbig inlärning» (Gott)
- VÄLDIGT svår kurs, fler övningar och räknestugor hade gett "Mycket gott"» (Gott)
- Mycket intressant kurs med uppenbar användning i arbetslivet. Bra övningsledare.» (Gott)
- Kursen har en väldigt bra kombination av teoretisk inlärning sammanbundet med praktiska exempel och laborationer. » (Mycket gott)
- Riktigt rolig kurs!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Vattentanklabbarna. Uppgifterna med tillhörande lösningar.»
- Väldigt bra övningar så det ska behållas. »
- Labben»
- Labben»
- Nina var riktigt duktig som övningsledare! Linnéa var också hjälpsam (hade henne ej som övningsledare)»
- Labben var bra. Man fick bra känsla för olika regulatorer »
- inlämningsuppgifter är bra, men kan bli mycket tydligare. »
- Föreläsaren, som var både kunnig och entusiastisk.»
- Labbarna som gav en fin inblick i hur reglersystem kan användas i praktiken»
- Bengt är bäst!!!»
- Exercisepassen och repetitionerna av föregående föreläsning i början av varje föreläsning.»
- Inlämningsuppgifterna och labbarna var otroligt välbeskrivna och gav en stor hjälp till inlärningen vilket var väldigt bra. Särskilt fjärde inlämningen gav helhetsförståelsen för kursen.»
- inlämningsuppgifterna, labben»
- linnea är bra.»
- Laborationer och praktiska exempel. »
- Övningar»
- Inlämningsuppgifterna.»
- Bengt Lennartsson, som gjorde ett bra jobb samt kursboken!»
- Labbarna»
- Övningarna.»
- Övningspassen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mer struktur på föreläsningarna, lite för mycket repetition.»
- Fler labbar, kan t.ex. vara att designa en farthållare mha lego mindstorm. Inlämningsuppgifterna borde ge högskolepoäng»
- Räknestugor bör införas»
- Tycker att strukturen på föreläsningarna ej var klar. Mycket hopp hit och dit med referenser som "i kap. 3 i läsvecka 1 läste vi...". Svårt att hänga med i dom lägena. Inte särskilt tillämpande på föreläsningarna och svårt att greppa vad vi egentligen lärde oss. Hade inte jättemycket nytta av föreläsningsanteckningarna inför tentaräkningen.»
- inlämningsuppgifterna bör bli tydligare så att de hjälper mer i inlärningsprocessen. Då inlämningsuppgifterna är obligatoriska och ej betygsgrundande tycker jag att dessa kan vara utformade något mer ledande så att man får ut det som är tänkt av inlämningsuppgifterna. Det skulle vara bra att ha information tillgängligt efter inlämning på vilka de viktigaste slutsatserna av uppgiften var. »
- Förändra övningstillfällena så att man har tid att ställa egna frågor istället för att övningsledarna bara går igenom tal hela lektionerna»
- Räknestugor eller liknande hade nog varit bra då det är många krångliga koncept där handledning kan behövas»
- lägg in fler övningar och räknestugor, på något vis...»
- Mer konsultationstid/räknestugor. Mer kontroller av hur alla ligger till med inlämningsuppgifterna och eventuella funderingar angående dessa, och inte lägga allt så tätt på slutet. Fomelsamlingen bör få användas istället för endast de 4 A4 som är nu.»
- Utformningen av tentan där du (oberoende av din kunskap i ämnet) kan ha svårt att lösa saker då det främst handlar om "matte-trolleri" är dåligt. Alltså till exempel om du lyckats ställa upp ett uttryck på rätt sätt och förkortat det på ett särskilt sätt så kommer du se ett enkelt uttryck som kan brytas ut och du får en vettig lösning. Om du däremot ställde upp rätt uttryck men inte förkortade det på det särskilda sättet (som inte är samma varje gång), kommer uttrycket bli snudd på omöjligt att få fram något vettigt ur och enorma mängder tid kan spenderas på att försöka lösa detta. I verkligheten hade du ändå inte suttit och handräknat den här typen av uttryck utan kört det genom ett dataprogram. Det hela känns alltså lite meningslöst och inte kunskapsvisade.»
- På övningarna hade det varit bra med en genomgång av hur man tolkar problemet innan man löser det. Det hade varit bra att ha en bok som inte är skriven av föreläsaren, så kunde kan köpt ett utdrag av det unika kapitlet 7 i Bengts bok att komplettera med. »
- byt bok eller föreläsare. inte så många eller svåra inlämningsuppgifter.»
- Att rita bodediagram för hand känns ganska meninglöst»
- Inlämningarna är otroligt tidskrävande. Bengt är väldigt nonchalant och ignorant och lite av en översittare.»
- Inlämningsuppgifterna tar alldeles för mkt tid och är för krävande. »
- Kanske fler labbar/praktiska moment istället för inlämningsuppgifter. »
- Införande av praktiska moment! Styra en liten sumorobot eller liknande? Ta fram en matematisk modell för ett verkligt objekt, t.ex. en fjäder.»
- Det hade varit fint med ett tillfälle i veckan med räknestuga. Tror att många hade uppskattat att kunna få lite mer hjälp vid beräkningarna som studntals är rätt så krävande.»
- Övningarna, få in mer praktiska exempel så man kan relatera räkneuppgifterna till verkligheten. »
- Bättre instruktioner till inlämningarna. Vid mer än ett tillfälle slösades timmar bort på grund av dålig handledning som ofta visade sig vara fel i sammanhanget. Tack till Nina som ofta fick "reparera" instruktionerna.»

16. Övriga kommentarer

- Jag har förståelse om tanken är att det ska vara en svår kurs som det faktiskt ska krävas en del arbete att klara»
- Göra mer intressanta inlämningar. Tex avsluta med att styra en inverterad pendel med ordentlig simulation så att man kan se effekterna av olika regulatorer och inte bara tolka olika typer av diagram. »
- Bonuspoäng på de obligatoriska inlämningarna som en morot att göra att bra arbete, till exempel 2p vid godkänd inlämning och därefter avdrag beroende på om man får retur eller inte.»
- Väldigt positivt att vi i kursen fått använda så mycket kunskap som vi fått i andra kurser (lin.algebra, envariabeln, elkretsar, mekanik, hållf). »
- I slutändan en ganska intressant kurs, med en blandning av enkla och svåra moment.»
- positivt med inläminingsuppg då man jobbar kontinuerligt under kursens gång. Men i denna kurs är de för krävande i min mening. Tar väldigt mkt tid och man tar för mkt hjälp av sina med studenter och i slutändan resulterar det till att man kanske inte får med sig grunder för man har tagit för mkt hjälp.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.53


SNZ:as pedagogiska pris

Skulle du vilja rekommendera din föreläsare/övningsledare till Z:as pedagogiska pris. Gå in på länken nedan


Länk till nominering för Z:as pedagogiska pris


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.53
Beräknat jämförelseindex: 0.63


Kursutvärderingssystem från