ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Hållfasthetslära MTM026 2013, MTM026

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-07 - 2013-09-10
Antal svar: 51
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala veckoarbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete under en vecka. Försök uppskatta genomsnittlig veckoarbetstid sett över hela läsperioden.

51 svarande

Högst 15 timmar»7 13%
Cirka 20 timmar»13 25%
Cirka 25 timmar»14 27%
Cirka 30 timmar»13 25%
Minst 35 timmar»4 7%

Genomsnitt: 2.88

- Pga för hög belastning i kursen slutade jag ganska omgående plugga på den» (Högst 15 timmar)
- Läst om kursen (går i tvåan) och därför haft svårt att lägga rätt tid. » (Högst 15 timmar)
- eskalerade rejält mot slutet » (Cirka 30 timmar)
- Mycket mycket mer än 35 timmar» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

51 svarande

0%»2 3%
25%»2 3%
50%»6 11%
75%»13 25%
100%»28 54%

Genomsnitt: 4.23

- ungefär» (100%)
- Bra föreläsningar» (100%)
- Allt förutom sista räknestugan som var i tentaveckan» (100%)
- Iom Cortegen kan några ha fallit bort.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Jag är medveten om varför jag läser hållfasthetslära?

51 svarande

instämmer inte alls»0 0%
instämmer delvis»10 19%
instämmer helt och hållet»41 80%

Genomsnitt: 2.8

- Jag är medveten varför jag läser kursen, men inte på grund av någon kursplan eller vad som står i den utan mer med tanke på vilken typ av utbildning jag läser.» (instämmer helt och hållet)

4. Hur begripliga är kursens mål?

51 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 17%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»30 58%

Genomsnitt: 3.23

- ej läst» (Jag har inte sett/läst målen)
- jag har sett dem men inte läst så noga» (Jag har inte sett/läst målen)
- har väl sett dem, men inga jag kollade på under kursens gång eller hade speciellt bra koll på» (Jag har inte sett/läst målen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

48 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»41 85%
Nej, målen är för högt ställda»7 14%

Genomsnitt: 2.14

- nästintintill, vissa uppgifter (från demos) känns ibland lite overkill » (?)
- Hänger ihop bra med kursen Stat och hållf» (Ja, målen verkar rimliga)
- Väldigt mycket ny info och en kurs som kräver väldigt mycket kunskaper som endast kommer ur förståelse vi ej han chans att nå» (Nej, målen är för högt ställda)
- Jag vet inte hur tidigare år har haft det men i kursen Statik & hållf uppskattades förkunskaper som jag själv med andra upplevde inte fanns. Sen byggdes det bara på detta och om inte det hade varit för min envishet hade jag inte klarat första kursen. Men jag kände att hela hållfkursen igenom så lyste mina brister i grundläggande grejer igenom.» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

50 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»12 24%
Ja, i hög grad»33 66%
Vet ej/har inte examinerats än»4 8%

Genomsnitt: 2.8

- Uppgiften med spänningsförhållandet (Matrisen S och en kraft P som förstärks med k...) var väldigt annorlunda än de uppgifter som gjordes innan, och kändes lite för svår för tentan.» (I viss utsträckning)
- Kunde varit med i alla fall en "lätt" uppgift, det brukar de första prov ha. » (I viss utsträckning)
- Examinationen täckte mycket, likaså var kursen väldigt stor. Vissa tal blir mycket enklare än andra, det märkte man på gamla tentor. Det blev så att man satsade på att verkligen kunna vissa typer av tal istället för att vara medioker på alla och riskera inte klara tentan alls.» (Ja, i hög grad)
- Bra nivå på tentan» (Ja, i hög grad)
- Kanske lite väl svåra frågor.» (Ja, i hög grad)

7. Vad anser du om examinationsformen: övningsskrivningar, projekt och sluttentamen?

Om du svarar dålig, föreslå gärna alternativa examinationsformer.

51 svarande

Dålig»2 3%
Acceptabel»11 21%
Bra»38 74%

Genomsnitt: 2.7

- Övningsskrivningarna var på tok för svåra. Detta gjorde att man tappade motivationen totalt i kursen» (Dålig)
- Projekt - inget att klaga på övningsskrivningar - för kluriga uppgifter tentan - för svår» (Acceptabel)
- tentamen var för snäv. fler uppgiffter hade vara att föredra för att få en bredd på tentan» (Acceptabel)
- Jag gillar att övningsskrivningarna var svåra. Det ska vara svårt att få poäng och man ska lära sig något utav dem. Men när bara 1 fick fullpott upplevdes det som att kanske nivån lagts lite för högt. I jämnförelse med tentorna innan 2012 så var denna jätte svår tyvärr. Jag själv älskar utmaningar men kan ha upplevt denna lite väl hård.» (Acceptabel)
- Bra med duggor! Man lär sig mycket genom att plugga inför dem.» (Bra)
- väldigt bra o lärorik projektkurs. dock tyckte jag tentan var väldigt svår jämfört med andra tentor» (Bra)
- (Mycket bra)» (Bra)
- Väldigt bra med övningsskrivningar, och man kunde även på mycket bra med bonuspoäng, fast man behövde ändå skriva tentan. Gjorde att man hängde med under kursens gång mycket bättre.» (Bra)
- Kunde varit lite mer utmanande projekt» (Bra)
- Bra, men tentan var ruskigt svår.» (Bra)

8. Jag kan lösa tekniskt viktiga hållfasthetsproblem

51 svarande

Instämmer inte alls»4 7%
Instämmer delvis»32 62%
Instämmer helt och hållet»15 29%

Genomsnitt: 2.21

- Borde ha pluggat mer» (Instämmer inte alls)
- Viss ovisshet kvarstår, men är mer åt "helt och hållet".» (Instämmer delvis)
- Väldigt enkla problem kan lösas,svårt att tro att jag skulle klara av mer avancerade problem som kräver ett mer kreativt tänkande.» (Instämmer delvis)
- Jag vet hur man löser dom och tror jag förstår det mesta men det är svårt att lösa ut konstanserna rätt.» (Instämmer delvis)
- nästintill» (Instämmer helt och hållet)
- Med lite hjälp av olika appar och program för att se hur det knäcks så ska det inte vara några större svårigheter» (Instämmer helt och hållet)

9. Jag kan lösa elastiska balkproblem i ett fintia elementprogram (ANSYS)

51 svarande

Instämmer inte alls»1 1%
Instämmer delvis»29 56%
Instämmer helt och hållet»20 39%
Jag följde inte årets kurs»1 1%

Genomsnitt: 2.41

- nästintill» (Instämmer helt och hållet)
- mycket roligt och användbart verktyg» (Instämmer helt och hållet)

10. Jag kan utföra stabilitetsanalyser av axialt belastade balkar och balksystem med hjälp av ett finita elementprogram (ANSYS)

51 svarande

Instämmer inte»1 1%
Instämmer delvis»29 56%
Instämmer helt och hållet»21 41%
Jag följde inte årets kurs»0 0%

Genomsnitt: 2.39

- med lite hjälp från en guide på nätet» (Instämmer delvis)
- nästintill» (Instämmer helt och hållet)

11. Jag kan bestämma spänningen vid en anvisning med hjälp av ett finita elementprogram (ANSYS)

50 svarande

Instämmer inte»1 2%
Instämmer delvis»26 52%
Instämmer helt och hållet»23 46%
Jag följde inte årets kurs»0 0%

Genomsnitt: 2.44

- nästintill» (Instämmer helt och hållet)

12. Jag kan importera CAD-modeller och göra linjära hållfasthetsanalyser i ett finita elementprogram (ANSYS)

51 svarande

Instämmer inte»1 1%
Instämmer delvis»19 37%
Instämmer helt och hållet»31 60%
Jag följde inte årets kurs»0 0%

Genomsnitt: 2.58

- minns det ej så bra men vi gjorde de» (Instämmer delvis)


Undervisning och kursadministration

13. På hur många föreläsningar har du varit närvarande?

51 svarande

inga eller få»3 5%
runt hälften»5 9%
de flesta»43 84%

Genomsnitt: 2.78

- Fokuserade på den andra kursen vi läste då» (runt hälften)
- alla» (de flesta)
- VÄLDIGT bra föreläsningar. Klart och tydligt förklarat med bra exempel, som förekom ofta.» (de flesta)
- Varenda en.» (de flesta)

14. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

50 svarande

Mycket liten»4 8%
Liten»6 12%
Stor»24 48%
Mycket stor»16 32%

Genomsnitt: 3.04

- Bra föreläsningar, men jag lär mig inte så bra av föreläsningar generellt. » (Liten)
- Föreläsningarna blev för mycket härledning. Skulle varit mer basinfo och visat mer hur man hittar i böcker/formelsamling. Övningsexemplena var också för svåra och gick för fort» (Liten)
- Framförallt bra att alla anteckningar ligger på kurshemsidan» (Mycket stor)

15. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning? Välj den grupp du gick flest gånger till

50 svarande

Totalt:

Mycket liten»5 10%
Liten»9 18%
Stor»26 52%
Mycket stor»10 20%

Genomsnitt: 2.82

Fördelat på olika grupper:

a: Hossein: (17 st)
Mycket liten2 11%
Liten7 41%
Stor6 35%
Mycket stor2 11%

Genomsnitt: 2.47

- Var (mot min vilja) hos olika övningsledare nästan hela tiden, vet inte om jag var hos någon mest. Man visste ju aldrig vart dem skulle vara, så det var rena lotteriet vem man fick, inte alltid man blev glad. Hade vart bra att kunna välja någon som passar en» (Stor)
- Det var jobbigt att gå från en 2h föreläsning till en annan. Som tur var brukade vi vara få på Hosseins lektioner (av oklar anledning då han är en bra lärare) så då brukade vi räkna själva och hossein hjälpte oss allt eftersom.» (Stor)

b: Sara: (4 st)
Mycket liten2 50%
Liten1 25%
Stor1 25%
Mycket stor0 0%

Genomsnitt: 1.75

c: Li: (2 st)
Mycket liten0 0%
Liten0 0%
Stor2 100%
Mycket stor0 0%

Genomsnitt: 3

d: Peter: (14 st)
Mycket liten0 0%
Liten1 7%
Stor11 78%
Mycket stor2 14%

Genomsnitt: 3.07

- jag tror inte lärandeformen räknedemo är särskilt effektiv.» (Liten)
- Peter var en jättebra övningsledare. Han var den som gav mig största delen av kunskapen jag fått i kursen. Försök verkligen ha kvar honom till nästa år, han motiverar studenterna mycket! » (Stor)
- mycket bra, tror att nästa år satsa på att få större salar( ma, mb, mc) till Peter och Mikeal» (Stor)
- Peter var riktigt bra övningsledare. Var hos Sara & Li några gånger, men de gick väldigt långsamt fram och förklarade samma teori som gicks igenom under lektionen, och hann med färre uppgifter. Bättre att räkna uppgifterna, vilket Peter gjorde, då teorin ändå redan gåtts igenom.» (Stor)
- Mycket bra genomgångna uppgifter, och rolig övningsledare» (Mycket stor)

e: Mikael: (13 st)
Mycket liten1 7%
Liten0 0%
Stor6 46%
Mycket stor6 46%

Genomsnitt: 3.3

- Jag har varit runt på nästan alla övningsledares genomgångar och det är inte särskilt bra nivå på undervisningen. Sämre än statiken. Ogillar upplägget med först föreläsning 2 timmar, sedan i princip föreläsning 2 timmar igen på räkneövningen. Man klarar inte att lyssna så länge på ett effektivt sätt.» (Mycket liten)
- Väldigt stor skillnad i kvalitet beroende på vart man gick..» (Stor)

16. På hur många räknestugor har du varit närvarande?

51 svarande

inga eller få»12 23%
runt hälften»22 43%
de flesta»17 33%

Genomsnitt: 2.09

- Det är bra när övningsledare försöker hjälpa studenter på djupet, men då ska det i ske i mån om tid. Vissa, eller iaf någon av övningsledarna har inte varit tillräckligt effektiv på hjälpa studenterna, en hel räknestuga kan ha gått åt till att hjälpa en elev med en specifik fråga. Beta av hjälplistan snabbare! Detta var det som fick mig att sluta gå på räknestugorna i slutet av perioden. » (runt hälften)

17. Till hur stor hjälp har räknestugorna varit för din inlärning?

50 svarande

Mycket liten»11 22%
Ganska liten»13 26%
Ganska stor»19 38%
Mycket stor»7 14%

Genomsnitt: 2.44

- Mycket bra att de finns men jag har inte haft så många direkta frågor utan klarat mig genom att fråga kurskamrater.» (Ganska liten)
- bra att de finns dock» (Ganska liten)
- Känns viktigt när man kört fast och inte kommer vidare själv» (Ganska stor)
- skulle önska mer räknestugor, mindre demos» (Mycket stor)

18. Anser du att projektuppgiften är ett viktigt inslag i kursen?

Målet med projektuppgiften är att dels att introducera och träna på finita-elelementmetoden och simulering av komplexa konstruktioner samt att öva på användning av grundsambanden i hållfasthetslära och randvillkor.

51 svarande

nej, inte alls»2 3%
ja, men kan göras bättre»19 37%
ja»30 58%

Genomsnitt: 2.54

- Nja, jag känner att man inte förstår matematiken bakom FEM riktigt, så det är svårt att känna att man verkligen har förstått och lärt sig något från projekten i det hänseendet. Annars har projektuppgifterna varit bra och ANSYS är väldigt trevligt.» (ja, men kan göras bättre)
- Tog för mig ett tag innan jag förstod vad jag gjorde med programmet, kanske en något längre introduktion hade varit att föredra.» (ja, men kan göras bättre)
- jag har lärt mig mycket om hur randvillkor fungerar och förstår ämnet bättre, men är inte så säker på själva programvaran » (ja, men kan göras bättre)
- Kan bli lite mer så att man lär sig använda programmen och inte bara följa anvisningar.» (ja, men kan göras bättre)
- En föreläsning i ANSYS hade hjälpt, nu följde man mycket instruktioner rakt av utan att helt förstå allt man gjorde» (ja, men kan göras bättre)
- Kunde varit mer avancerade, kändes som att det var lite för mycket "följ instruktioner". Kanske något färre men mer avancerade uppgifter. Två istället för fyra?» (ja, men kan göras bättre)
- Borde haft lite mer genomgång av programmet. Vi hade inte använt programmet förut och pdetoolbox gjorde vi i matten men några veckor efteråt. Så man fick gissa sig fram och i början förstod man ingenting. » (ja, men kan göras bättre)
- Kul med alternativ inlärning till endast räkning» (ja)
- Projektuppgiften gav en bra inblick i hur spänningar, deformationer mm. faktiskt såg ut, och bidrog till att man bättre kunde se problemen framför sig.» (ja)
- Project uppgiften i denna kurs var väldigt bra, eftersom att det var tydligt vad man skulle göra och det kändes som att det hänge ihop med vad vi läste i kursen.» (ja)

19. Anser du att det är värdefullt att använda och öva i ett industriellt program för finita elementberäkningar som ANSYS?

51 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ja, som ett pedagogiskt hjälpmedel för att illustrerationer»29 56%
Ja, för att förbereda mig på analysera verkliga problem»41 80%
Ja, men inte i årskurs 1»4 7%
Nej»2 3%

- Kändes som om att man inte riktigt förstod matematiken bakom utan bara klickade runt, flervarren gav ju lite intro till fem, hade hellre sett mer matlab.» (Ja, men inte i årskurs 1, Nej)
- Riktigt bra med FEM så tidigt i utbildningen. Har haft jätteanvändning av detta i IKOTen.» (Ja, som ett pedagogiskt hjälpmedel för att illustrerationer, Ja, för att förbereda mig på analysera verkliga problem)

20. Hur många timmer har du totalt lagt ned på projektuppgiften (alla fyra deluppgifterna)?

49 svarande

20-25»30 61%
25-30»12 24%
30-35»6 12%
35-40»0 0%
>40»0 0%
Jag följde inte årets kurs»1 2%

Genomsnitt: 1.59

- Endast utsatta timmar har jag för mig, minus den sista. » (?)
- Kanske svårt att undvika men man lägger en del tid bara på att vänta på att få redovisa när man väl är klar. Känns lite onödigt men vet inte direkt hur det skall förbättras..» (20-25)
- Ännu mindre skulle jag tro. Kanske 10 timmar. Men det är inte heller rimligt att utöka projekten, då finns det inte tillräckligt med datorer och lärarhjälp.» (20-25)
- Lagom!» (20-25)
- ~5h» (20-25)
- Tycker att alla övningar har varit lagom långa med bra instruktioner» (25-30)

21. Till hur stor hjälp har Exempelsamlingen i hållfasthetslära varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»9 18%
Liten»20 40%
Stor»14 28%
Mycket stor»6 12%

Genomsnitt: 2.34

- exempelsamlingen ? menar ni alla papper vi fått ut så tycker jag de vart sådär. inte haft jättestor nytta av de. bara nån gång då o då o då vet man ändå inte att de e ju st de papprena man ska använda» (?)
- alldeles för svår och opedagogisk i facit» (Mycket liten)
- Otroligt dålig bok med för svåra exempel och dåliga lösningar!» (Mycket liten)
- Extremt varierande problem utan någon egentlig ledning.» (Mycket liten)
- Problemen kan ibland vara alldeles för svåra och det finns inga ledande lösningar. det har därför gjort att jag i princip inte gjort ett enda tal från Exempelsamlingen.» (Mycket liten)
- Väldigt onödigt krångliga frågeställningar » (Mycket liten)
- Jag tycker att det var lite för svåra uppgifter i häftet» (Liten)
- Tycker att exempelsamlingens problem skiljer sig för mycket från duggorna och tentorna» (Liten)
- Bitvis väldigt konstigt formulerade eller för svåra exempel. Oftast skulle en lösningsgång eller ledning vara bra att ha, då flera av problemen är väldigt unika, och ofta kräver vissa säregna finesser för varje uppgift.» (Liten)
- Tråkig bok som inte stegrar i svårighet. Ibland kunde man börja på en uppgift som var jätte svår då det var första uppgiften i dagens räknestuga.» (Liten)
- Jag tycker inte att det finns tillräckligt goda/utfyllande facit der» (Liten)
- Skulle uppskatta ett mer omfattande facit!» (Stor)
- Sådär, en hel del i början. Men sedan runt duggorna och tentan övergavs den helt.» (Stor)
- Vissa uppgifter hade varit bra att ha ett lite mer utförligt facit på» (Stor)
- Bra nivå på uppgifterna» (Mycket stor)

22. Till hur stor hjälp har läroböckerna Introduktion till hållfasthetslära - Enaxliga tillstånd och Hållfasthetslära - Allmänna tillstånd, av Ljung. Saabye Ottosen och Ristinmaa varit för din inlärning?

Frågan besvaras av de som använt böckerna som huvudböcker

46 svarande

Mycket liten»7 15%
Liten»8 17%
Stor»25 54%
Mycket stor»6 13%

Genomsnitt: 2.65

- ej använt» (?)
- Lundh» (Mycket liten)
- Använde dem ej.» (Mycket liten)
- Råkade klicka i rutan, använde ej denna bok.» (Mycket liten)
- Jag har letat formler mm i den men inte läst mycket om det vi har jobbat med.» (Liten)
- har mest letat formler i den» (Liten)
- Svår och ofta opedagogisk» (Stor)
- Allmänna tillstånd har massa stav och syftningsfel i sig.» (Stor)
- Har inte läst så mycket i dem, använde de bara till att slå upp de få avsnitt som jag inte förstod efter både föreläsningar och räkneövningar men det jag har läst var till bra hjälp.» (Stor)

23. Till hur stor hjälp har läroboken Grundläggande hållfasthetslära av Lundh varit för din inlärning?

Frågan besvaras av de som har använt boken som huvudbok.

25 svarande

Mycket liten»4 16%
Liten»2 8%
Stor»10 40%
Mycket stor»9 36%

Genomsnitt: 2.96

- Inte använt» (?)
- Ej använt» (Mycket liten)
- Ej använt denna bok.» (Mycket liten)
- har inte använt gröna lundh» (Mycket liten)
- Läste ej så mkt i den» (Liten)
- För mycket härledningar av formler och för alldeles för få konkreta exempel. Exemplen är dessutom väldigt svåra att hitta.» (Liten)
- Värd varenda krona.» (Mycket stor)

24. Till hur stor hjälp har föreläsningsanteckningar och andra skrifter varit för din inlärning?

50 svarande

Mycket liten»3 6%
Liten»8 16%
Stor»31 62%
Mycket stor»8 16%

Genomsnitt: 2.88

- Övningarna gav mer men föreläsningarna var bra "intro" av teorin bakom problemlösningarna. Precis som det ska vara!» (Liten)
- Bra att anteckningarna från övningarna läggs ut på ping pong. Det hjälper när man fastnar på en hemuppgift, övningsledarna har ju oftast gått igenom någon liknande uppgift.» (Stor)

25. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, och kurspm?

50 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 20%
Mycket bra»40 80%

Genomsnitt: 3.8

- Väldigt bra uppdaterad kurshemsida, där allt fanns att tillgå.» (Mycket bra)
- Hållfasthetslära är den kurs jag upplever att PingPong funkar bäst med. Mycket bra fl-anteckningar, övningar osv!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

26. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

50 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»19 38%
Mycket bra»22 44%
Har ej sökt hjälp»6 12%

Genomsnitt: 3.6

- För lite tid för frågor» (Ganska dåliga)
- Färre räkneövningar, fler räknestugor.» (Ganska bra)

27. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

50 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 18%
Mycket bra»35 70%
Har ej sökt samarbete»4 8%

Genomsnitt: 3.8

28. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

50 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 20%
Hög»35 70%
För hög»5 10%

Genomsnitt: 3.9

- Den blir hög eftersom matten läses parallellt.» (Lagom)
- Tentamen innefattade mer än vad det kändes som arbetsbelastningen var. efter tentamen skulle jag sätta arbetsbelastningen hög, men innan ha skrivit den lagom» (Hög)
- För många uppgifter att göra i exempelsamlingen» (Hög)
- Det är en svår kurs, och samtidigt läste vi en svår Mattekurs. Det var tungt.» (Hög)
- absolut en av de tuffaste kurserna hittills» (Hög)
- På tok för hög, vilket måste ha synts i resultat på duggor/tentor» (För hög)
- Att lägga hållf samtidigt som flervariabelanalys känns dumt då båda kurserna är så otroligt tidskrävande. Detta resulterar i ytinlärning istället för djupinlärning, mycket av det man lär sig precis innan tentan är som bortblåst snabbt efter tentan. Vad är då vitsen med att lära sig från början? Korta ned ingenjörsmetodiken och förläng hållfen är mitt tips för att alla studenter ska få en chans att faktiskt skaffa sig en djupare förståelse för framförallt hållfen.» (För hög)

29. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

50 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»8 16%
Hög»31 62%
För hög»10 20%

Genomsnitt: 4

- Läste en kurs i år ett, en i år två och en i år tre. indek i år två och matematisk statistik i år tre. Inte de svåraste kurserna direkt. » (Låg)
- Gäller mig som går i tvåan och försöker läsa om kursen. I ettan var den dock hög, men inte orimlig.» (För hög)
- se kommentar ovan.» (För hög)
- Två tunga ämnen.» (För hög)

30. Hur mycket deltog du i MSG?

50 svarande

Inte alls»26 52%
1 eller 2 gånger»10 20%
3 eller 4 gånger»7 14%
5 eller fler gånger»7 14%

Genomsnitt: 1.9

- ... Eeeh, vad står MSG för.» (Inte alls)
- De är nog bra för de som kämpar för att bli godkända i kursen men när lite djupare frågor kommer har jag inte fått så bra svar» (Inte alls)
- Tycker MSG borde vara i flervariabeln denna läsperiod» (1 eller 2 gånger)

31. Hur mycket tycker du att MSG bidrog till din inlärning?

Frågan besvaras bara av de so m varit på MSG

30 svarande

Inte alls»8 26%
Lite»7 23%
Ganska mycket»11 36%
Mycket»4 13%

Genomsnitt: 2.36

- Have no idea...» (?)
- Kan uppleva ibland att MSG-ledarna saknar just den djupinlärningen och viktiga förståelsen jag nämnde tidigare. Att man fått 5:a på tentan betyder inte att man skaffat sig den förståelsen och kunskapen som krävs för att grundligt kunna förklara ett problem.» (Inte alls)
- De har ganska dålig kunskap kring frågor som kommit upp, vilket strulat till det i hjärnan» (Lite)
- Nicklas är en jätte duktig elev som hjälpt till jätte mycket.» (Mycket)


Sammanfattande frågor

32. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»11 22%
Gott»23 46%
Mycket gott»14 28%

Genomsnitt: 4.02

- Svår och framförallt stor kurs, med en lärare som mer än gärna lurar till problemen - på både gott och ont. » (Godkänt)
- Tycker som sagt att det är synd att man inte riktigt får chansen att skaffa sig en djupare och bättre förståelse. Jag tycker även att det är alldeles för stor skillnad i svårighetsgrad på tentan (och även gamla tentor) och duggor och övningsexempel i häftet. Jag ser gärna att man går igenom fler tentatalsexempel av den brutalt svåra sorten. » (Godkänt)
- Svår kurs!» (Godkänt)
- Jag saknade ANSYS gästföreläsningen.» (Gott)
- Interessant och bra upplagd kurs» (Gott)
- Riktigt riktigt svår kurs» (Gott)
- Lite mer förståelse för att vi elever inte alltid förstod så mycket hade varit trevligt » (Gott)
- Bra föreläsare, alltid glad och trevlig. Ger alltid bra svar när man frågar nåt.» (Mycket gott)
- Bra föreläsare, bra upplägg. pedagogisk samt realistisk.» (Mycket gott)
- Väldigt intressant och väl genomförd kurs. Tentan kändes svårare än föregående år.» (Mycket gott)
- Har varit tufft men mycket lärorikt» (Mycket gott)
- Det är en rolig kurs. Tyvärr blir det inte nödvändigtvis lättare för det men kanske just därför jag gillar den.» (Mycket gott)

33. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- mikael enelund och de extra räknestugorna efter kursens slut, ex den som var på tentaveckan»
- Föreläsaren»
- ANSYS»
- Blandningen av projekt och övrig undervisning. Även duggorna»
- Räkneövningar och Mikael Enelund som föreläsare.na»
- Övningsledare Peter »
- Projekten, föreläsare, Peter, repetitionsuppgifterna (recap) varje vecka.»
- Föreläsningarna»
- Ansys. grymt skoj!»
- Bevara testet för varje ny avsnitt Jätte bra examinatur Mikael Enelund och övning ledare Hossein ..»
- Samma föreläsare, räknestugor, dugga, projekt och tentaupplägg»
- Kursupplägget och böckerna (Blåa).»
- Projektuppgifter i Ansys och övningsskrivningar»
- Upplägget»
- Duggorna»
- MSG, FEM»
- Allt var lika viktigt»
- Projektarbetet i ANSYS, jag tycker att det är kanonbra att man får jobba med och känna på ANSYS. »
- De bra handledarna, Mikael, Peter och Hussein. Strukturen på hemsidan. »
- tycker att alla delar håller hög klass»
- Hossein som lärare och Enelund som föreläsare»
- Föreläsningarna»

34. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer räknestuga mindre demos»
- Bättre övningsledare»
- Vissa övningsledare, det är nog ganska tydligt vilka. ett blad med formler istället för 4 böcker och x antal lösblad. övningsexempel häftet av möller»
- Upplägget med föreläsning - räkneövning (vilken i stort sätt är en till föreläsning) - riktigt uselt upplägg. Förslag: Föreläsning 45 min - rast 15 min - räkneövning 30-45min med frågor och egen räkning vid tid över. Vet inte om det är ett möjligt upplägg, men något behöver göras.»
- Övningshäftet, belastningen i perioden/kursen, upplägget på föreläsningar »
- Övningshäftet och försök att ha lite mer struktur på vilka övningsledare som går till vilken sal ibland blev det lite rörigt när flera ledare kom till samma rum»
- Räkneövningar. Har varit under all kritik organisatoriskt. Övningsledarna gick alltid till olika salar så det var omöjligt att gå till den som man "vant" sig vid. Växlade mellan olika dagar helt enkelt. Och det kan ju låta som en trivial sak men jag och fler med mig vet jag hade önskat att man kunde få möjligheten att gå till samma övningsledare varje gång. Blir enklare.»
- Demonstrationer/exempel på de olika stöden i verkligheten skulle uppskattas»
- Räkneövningarna»
- Varierande kvalité emellan övningsledarna.»
- Lättare tenta ! »
- Gör projektuppgifter mer så man måste förstå och inte bara göra.»
- Övningsledarna, en del har det svårt med språket, ibland blir det fel i kommunikationen. Så att ens fråga misstolkas eller man inte förstår vad de menar. Samt att pedagogiken är väldigt låg. Eftersom hållfasthet ibland kan vara svårt att förstå sig på, kan det vara bra med mer pedagogiska drag från övningsledarna, istället för att bara mala på uppgift efter uppgift. Det blir som att titta i facit. »
- Inget särskilt»
- Få med ANSYS-föreläsningen»
- Inlämningsuppgifterna»
- Mer räknestugor»
- Lättare tenta(?), eventuellt mer lösta exempel online med den typ av uppgifter som kommer på tentan.»
- Vet att det inte kunde hjälpas men det var synd att vi missade ANSYS-föreläsningen. Att lägga den lite tidigare kanske hade varit bra så att man har större chans att skjuta upp den vid behov.»
- Inte ha uppgifter där uttrycken blir så svåra att det är det som avgör ifall du klarar uppgiften eller ej. »
- Om möjligt så tycker jag att man ska försöka möblera om i schemat så att man får lite längre tid på sig med hållfasthetsläran.»
- Att alla handledare ska vara bra, så att man inte förlorar på att välja "fel". »
-
- Tentamen behöver inte vara så svår.»
- Fler räknestugor»
- Inte ha så svåra övningsskrivningar. Man tappade allt motivation när man hade pluggat jättemycket inför övningsskrivningen men sen inte fick ett enda poäng.»

35. Övriga kommentarer

- tycker Mikael Enelunds engagemang och vilja att vilja lära ut och hans sätt att verkligen bry sig om att studenterna ska förstå vad vi gör är enastående!»
- Bra inspirerande föreläsningar, bästa hittills! Det känns att läraren är mån om att vi tänker själva och lär oss något.»
- Tycker att det är bättre med föreläsningar där föreläsarna skriver på tavlan istället för att ha powerpoint»
- En notering som jag gjorde när jag pluggade inför tentamen. Är det alltid så att omtentor är svårare än original tentan. Jag kommer troligen inte att kugga på kursen men tycker ändå att de borde nämnas. Ska kraven verkligen bli högre för att man misslyckades första gången? This doesn"t make sense to me!»
- Denna kurs samt linj alg har varit favoriterna hittills. Linj algebras kursupplägg var ngt bättre men föreläsaren Becker vart mindre bra.»
- gillar idén med minitest/duggor i Pingpong.»
- Inte hunnit med att plugga igen denna kurs i tvåan i och med att alldeles för mycket tid försvunnit till IKOT (25 tim/v). Annars en rolig kurs och den är riktigt intressant. I mina ögon dock svår som F.»
- Bra jobbat Enelund! Fortsätt vara inspirerande och positiv. :D»
- Jag tycker att Enelund var en riktigt bra föreläsare. Det har inte varit något överflöd av duktiga föreläsare under första året direkt tyvärr så det var kul att avsluta året med en bra en. »


Kursutvärderingssystem från