ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 4 12/13 Mekanik, MME180

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-07 - 2013-09-13
Antal svar: 48
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»1 2%
Gott»18 37%
Mycket gott»28 58%

Genomsnitt: 4.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bästa kursen i 1:an!» (Mycket gott)
- Om alla kurser var lika uppstyrda i struktur och form, skulle väg- & vattenutbildningen kunna ses som en fullt seriös utbildning.» (Mycket gott)
- Bra lärare! Tydliga och metodiska. Strukturerade!» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.52


Lärandemål

· frilägga ett materiellt system i jämvikt, samt ställa upp och lösa jämviktsekvationer för det frilagda systemet
· redogöra för innebörden av Newtons lagar inklusive begreppet inertialsystem
· tillämpa Newtons andra lag för att lösa enklare problem för en partikel i såväl rätlinjig som kroklinjig rörelse
· lösa enklare ingenjörsproblem, inklusive bestämning av lagerreaktioner, för en stel kropp vid rotation kring en fix axel
· tillämpa energisamband för att lösa enklare dynamiska problem för partiklar, system av partiklar och stela kroppar


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

48 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 10%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»34 70%

Genomsnitt: 3.5

- Kan kännas svåra att förstå innan kursen, men under kursens gång klarnar det och man förstår bättre» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

45 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»43 95%
Nej, målen är för högt ställda»2 4%

Genomsnitt: 2.04

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

46 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 13%
Ja, i hög grad»38 82%
Vet ej/har inte examinerats än»2 4%

Genomsnitt: 2.91


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»2 4%
Ganska stor»23 47%
Mycket stor»22 45%

Genomsnitt: 3.37

- Salsövningarna gav mer än föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Räkneövningarna lärde man sig mer på än föreläsningarna. Föreläsningarna kunde man enkelt och snabbare läsa in i efterhand.» (Ganska stor)
- räkneövningarna var mycket bra!» (Ganska stor)
- Föreläsningarna var väldigt bra.» (Mycket stor)
- Välstrukturerade föreläsningar. Duktig föreläsare! » (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»10 20%
Ganska stor»23 47%
Mycket stor»13 27%

Genomsnitt: 2.97

- Har knappt använt boken.» (Mycket liten)
- Boken har jag knappt tittat i, men basuppgifterna har varit väldigt användbara.» (Ganska liten)
- Basuppgifterna hjälpte jätte mycket. Boken var svår att förstå och dåligt att facit endast innehåll svar och inga lösningar. Jag slutade använda mig av boken och gjorde bara basuppgifterna.» (Ganska liten)
- Kursboken var inte till så viktig för inlärningen för min egen del då tidsbrist medförde att jag inte använde den i så stor utsträckning. Däremot var basuppgifterna väldigt användbara och viktiga för att lära sig grunderna. » (Ganska stor)
- Förutom Mekanikboken» (Ganska stor)
- PP(powerpoint)-slides:en på föreläsningarna har varit av väldigt stor betydelse. Jag tyckte boken var helt värdelös.» (Ganska stor)
- boken var inte till stor hjälp medan förläsningarna och gamla tentor var till mycket stor hjälp.» (Ganska stor)
- Basuppgifter bra! Boken användes bara i början, glömdes sedan...» (Ganska stor)
- kurslitteratur-inget kursmaterial-allt» (Ganska stor)
- Bra uppgifter i boken, basuppgifter som lagts ut på hemsidan har hjälpt mycket!» (Mycket stor)
- Boken har jag knappt använt pga basuppgifterna som varit väldigt bra. Om jag satsat på överbetyg skulle boken säkerligen varit en bra hjälp.» (Mycket stor)
- Boken har inte jag använt något alls i princip. Dock var basuppgifterna väldigt väldigt bra samt att göra gamla tentamen. » (Mycket stor)
- Framförallt basuppgifterna » (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 27%
Mycket bra»35 72%

Genomsnitt: 3.72

- Matlab uppgifterna skulle kunnat läggas upp på direkten » (Ganska bra)
- PP-slidesen, och dugga-resultaten har fungerat bra.» (Ganska bra)
- Svar på några hemuppgifter, basuppgifter osv var jätte bra! Om man körde fast fanns det bra hjälp.» (Mycket bra)
- Väldigt bra att få ut föreläsningskopior att anteckna till!» (Mycket bra)
- Superbra med utskrivna powerpoints.» (Mycket bra)
- + för utdelat föreläsningsmaterial» (Mycket bra)

8. Vad är din uppfattning om bonussystem genom duggor?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»23 48%
Mycket bra»24 51%

Genomsnitt: 3.51

- Bra med duggor för att motivera sig att börja med kursen i tid. Dock lite väl svåra dugga-frågor, de borde vara med på basuppgifts-nivå.» (Ganska bra)
- Bra förberedande.» (Mycket bra)
- Väldigt bra både för att få bättre förutsättningar till tentan men även för att testa sina kunskaper i förväg och på så sätt veta vad man behöver plugga mer på.» (Mycket bra)

9. Vad är din uppfattning om bonussystem genom matlabuppgifter?

46 svarande

Mycket dåligt»6 13%
Ganska dåligt»17 36%
Ganska bra»20 43%
Mycket bra»3 6%

Genomsnitt: 2.43

- Hörde från kompisar att Matlabuppgiften var omöjlig och då jag inte är någon stjärna på matlab försökte jag aldrig ens.» (?)
- För lite mekanik, för mycket trig och petigt. Värt alldeles för lite för tiden det tog. Bättre att lägga tiden för att studera inför duggor.» (Mycket dåligt)
- För At-elever kändes dessa matlab uppgifter svåra då vi inte jobbat mycket i matlab tidigare» (Mycket dåligt)
- Gav för lite poäng för förmycket arbete var få som gjorde de pga det.» (Ganska dåligt)
- Tog mycket tid i förhållande till bonuspoängen.» (Ganska dåligt)
- Eftersom vi fick dålig handledning till uppgifterna och eftersom ATs förkunskaper i matlab inte är de samma så blev det lite väl svårt. » (Ganska dåligt)
- Tyckte inte att matlabuppgifterna hade så mycket med kursmålen att göra. » (Ganska dåligt)
- För extrema uppgifter i detta fallet, även fast tanken är mycket god» (Ganska dåligt)
- Det var svåra matlabuppgifter. Förstår tanken med att knyta samman kurserna genom att använda matlab i mekaniken men tycker att matlab är ett för svårt program. » (Ganska dåligt)
- Bonuspoäng är alltid positivt och även om det naturligtvis även alltid är lärorikt att jobba med problemuppgifter var det ganska mycket tid som krävdes till uppgifterna i förhållande till bonusen. » (Ganska bra)
- Bra att man kan få extrapoäng, men matlab var riktigt svårt, iallafall för oss på AT.» (Ganska bra)
- Tycker det kunde varit 1/2 poäng per uppgift istället.» (Ganska bra)
- lite för lite bonuspoäng för det» (Ganska bra)
- Mycket jobb för 1 bonuspoäng» (Ganska bra)
- Första matlabuppgiften var bra. Den andra var enligt mig lite för avancerad programmering och tog mycket tid.» (Ganska bra)
- Känndes betydligt svårare en vanliga uppgifter men jag är ingen matlabfantast heller!» (Ganska bra)
- Tycker att det va för få bonuspoäng för att de skulle vara värt Att lägga ner så mycket energi. Mer värt att plugga övningauppgifter. » (Ganska bra)

10. Hur väl fungerade handledningen av matlabuppgifterna?

39 svarande

Mycket dåligt»7 17%
Ganska dåligt»18 46%
Ganska bra»12 30%
Mycket bra»2 5%

Genomsnitt: 2.23

- Var ioförsig bara på första passet,men där gick det sådär.» (Ganska dåligt)
- Handledarna ville bara göra på sitt eget sätt och var inte öppna för nya lösningar på uppgiften.» (Ganska dåligt)
- Den handledaren jag hamnade hos var inte så bra på att förklara.» (Ganska dåligt)
- Bra upplägg!» (Mycket bra)

11. Vad är din uppfattning om räknestugorna?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»22 51%
Mycket bra»20 46%

Genomsnitt: 3.44

- Var aldrig där.» (?)
- önskar flera räknestugor. Jag lärde mig mycket via fråga ställningar. » (Ganska dåligt)
- Oftast kunde man få bra hjälp.» (Ganska bra)
- Många studenter på få lärare, det blir ganska hög ljudvolym!» (Ganska bra)
- Bra att få tillfälle att fråga om hjälp och dessutom att ha schemalagd räknetid.» (Mycket bra)
- Man behöver all hjälp man kan få och räknestugorna är i princip de enda tillfällen då man kan få hjälp med uppgifter man inte förstår. » (Mycket bra)
- Bra med möjlighet till hjälp!» (Mycket bra)

12. Vad är din uppfattning om uppdelning i basuppgifter och större uppgifter på tentan?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»13 27%
Mycket bra»32 66%

Genomsnitt: 3.6

- Krångligt system, där det känns som att antal poäng totalt borde ha mer betydelse än vilken slags uppgift man klarade.» (Ganska dåligt)
- Fler basuppg så att man kan få ha några ler fel» (Ganska dåligt)
- Man blir medveten om vad som gäller men är konstigt att man inte kan få godkänt trots att man fått fulla poäng på överbetyg men inte på godkänt delen. » (Ganska bra)
- Bra struktur!» (Mycket bra)
- men önskade svårare frågor på basuppgifter till samman med de lätta.» (Mycket bra)

13. Skulle du föredra att "ticking"-system infördes i kursen?

47 svarande

Ja»0 0%
Nej»1 2%
Vet ej»46 97%

Genomsnitt: 2.97

- Jag vet inte vad "ticking-system" är.» (?)
- Vet inte vad det innebär» (Vet ej)
- (Vet ej)
- Vad är ticking?» (Vet ej)
- Vafan är ticking?» (Vet ej)
- Vad är det?» (Vet ej)
- Vad är det?» (Vet ej)
- Vet inte vad det är» (Vet ej)
- vet inte vad det är!» (Vet ej)
- Vet ej vad det är» (Vet ej)
- Ingen aning vad som menas» (Vet ej)
- vad är ticking?» (Vet ej)
- Vad är ticking-system ? » (Vet ej)
- vet inte vad det är» (Vet ej)
- Vad är "ticking"!?!?!??» (Vet ej)
- Vet ej vad det betyder.» (Vet ej)
- Vad är det?» (Vet ej)
- Förstår inte vad som menas med ett sådant system. » (Vet ej)
- Vet ej vad det innebär.» (Vet ej)
- Vad är "ticking"?» (Vet ej)
- ticking ?? » (Vet ej)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

48 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»26 54%
Hög»21 43%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.47

- Väljer man cortegebygge,får man väl å andra sidan skylla sig själv.» (Hög)
- Ganska hög men inte FÖR hög. Dåligt dock med så mycket schemalagd tid eftersom man skulle behöva mer "fritid" att kunna studera på egen hand. Synd att det inte var fler räknestugor schemalagda.» (Hög)
- Svårt att hinna med planeringen för varje vecka. Övningarna i boken tig mycket tid per uppgift. » (Hög)
- Svårt att hinna med att göra alla uppgifter då väldigt stor tid lades år föreläsningar.» (För hög)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

48 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»13 27%
Mycket bra»27 56%
Har ej sökt hjälp»7 14%

Genomsnitt: 3.83

- Fick ej svar på ett mail i tentaplugget via Ping pong, annars bra» (Ganska bra)
- Efter föreläsning, räknestuga eller räkneövning. Toppen!» (Mycket bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 10%
Mycket bra»40 83%
Har ej sökt samarbete»3 6%

Genomsnitt: 3.95

17. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

48 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»22 45%
Hög»21 43%
För hög»5 10%

Genomsnitt: 3.64

- Se svar #14.» (Hög)
- Men inte mekanikens fel.» (För hög)
- Som tidigare nämnt, förmycket Schemalagd tid» (För hög)


Önskade åtgärder

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggor, basuppgifter »
- Genomgång av uppgifter med lärare på tavla. »
- Upplägget är bra»
- Systemet med bonuspoäng. Det generella upplägget. Tycker det fungerar bra.»
- PP-slidesen.»
- Powepointsen på föreläsningarna.»
- Räknestugorna och övningarna»
- Räkneövningarna!»
- Räknestugor och föreläsningar. Genomgång av uppgifter är också bra men kanske i mindre utsträckning. »
- räkneövningarna»
- Duggasystemet Placeringen av tentan så sent som möjligt»
- Föreläsaren!»
- Duggor, basuppgifter och matlabbuppgifter.»
- Systemet med basuppgifter»
- Bonusduggorna»
- Utdelade materialet och övningarna»
- Föreläsaren var bra och övningsledaren... tappat namnet, smal, ca 60 år, välklädd!»
- Bra med föreläsning och övning på tavla i följd. Basuppgifterna»
- bonussystemet. gjorde att man hängde med bra.»
- Duggor»
- bra föreläsningar»
- Systemet med bassuppgifter och svårare uppgifter, bra indelning som gjorde det lättare att plugga. »
- Bas uppgifterna var till stor hjälp.»
- Lärarna och föreläsningsanteckningarna!»
- Jättebra med förberedda föreläsningsanteckningar. Bra anteckningar som gjorde det lätt att hänga med på föreläsningarna! Bra upplägg med problemlösning på separata storgruppsövningar.»
- Bra kursupplägg och tydlig struktur ! »

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Matlab»
- Matlabuppgiften. Handledarna var dåliga på att hjälpa till och man fick relativt lite lön för mödan med få bonuspoäng. »
- Eventuellt ändra så att varje matlab uppgift ger 1/2 bonuspoäng istället för 1poäng/2uppgifter. Skulle förmodigen få fler elever att försöka lösa uppgifterna. »
- Boken. Jag tar hellre en bok på engelska,där man kan hitta svar på frågor gällande basuppgifterna (när PP:n inte räcker till) än en svensk kursbok.»
- Matlabhandledningen.»
- Lite mer avancerade basuppgifter »
- Fler basuppgifter och mer svårare uppgifter (liknande de svårare på tentan).»
- Mer räknedemonstrationer under föreläsningen, så att man på ett bättre sätt förstår formlerna. Fler räknestugor.»
- matlabuppgifterna var ganska svåra»
- Vid möjlighet flytta ett par lektioner/föreläsningar sista veckan till tentaveckan för att undvika att krocka med tentaplugget till Teknisk Geologi»
- Kanske matlab delen då»
- Det skulle vara mycket stor hjälp att kunna få enklare lösningar/ledningar till de uppgifterna i boken. I dagsläget är det för få lösningar vilket bidrar till att boken blir väldigt svår att förstå och många öppnar inte boken ens.»
- matlab, om det bevaras bör både AT och V vara på samma programmeringsnivå. så var det inte nu»
- Matlaben, möjligtvis med någon form av genomgång?»
- Kanske att övningarna hade varit mer anpassade som basuppgifter och inte ur boken bara. Jag hade ingen hjälp av dem när jag skulle räkna för de var så olika basuppgifterna. Göra basuppgifter innan rasten och överbetyg efter rasten. Mer räknestugor och kanske korta ner föreläsning+ övning till 3h istället för 4h.»
- matlaben..»
- Matlabuppgifterna är väldigt krävande för utdelningen»
- Tentan innehåller för få poäng. Svårt när det inte finns några marginaler för slarvfel.»
- Föreläsnkngarna och boken gav inte mycket.»


Övriga kommentarer

20. Övriga kommentarer

- Jag tycker att Peter har varit en grym lärare och föreläsare. MEN ibland har det känts som att han varit lite föööör pedagogisk, Saker o ting verkar jätteenkla och logiska när han går igenom dem, men sen sitter man ändå där ensam med uppgifterna och fattar ingenting. Även om Peter märker ut vad vi kommer att göra för fel på tentorna (vilket vi säkert gjorde),tycker jag att de typiska felen kan uppmärksammas ännu tydligare. Det var ett väldigt litet "men", Peter har (som sagt) varit grym-»
- En väldigt bra och välfungerande kurs överlag.»
- Jag är mycket nöjd med Peter Folkow som föreläsare! Väldigt kunnig och bra och tydlig i utlärandet! Det är få förunnat med en bra lärare, tack! »
- Bästa kursen hittils på Chalmers! Detta grundar sig inte i extrem passion för mekanik, även fast det numera är ganska roligt. Bästa kursen i organisation och upplägg.»
- Peter och övningsledarens ha varit riktigt bra. Väldigt pedagogiska och engagerande.»
- Tack för en bra kurs!»
- Fantastiskt duktig föreläsare i kursen. »
- Ett praktexempel på en välplanerad kurs!! Bra struktur och tydliga direktiv. Rättvis tenta och mycket bra föreläsningar. Många kursansvariga kan ta lärdom av Peter !!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.52
Beräknat jämförelseindex: 0.88

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från