ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Experimentell fysik 1 - mätteknik del c, VT13, TIF081

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-06 - 2013-06-20
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

32 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 9%
3 9%
19 59%
5 (över förväntan)»7 21%

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag lade nog ned mer tid i denna kurs än poängen var värd» (2)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

32 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
2 6%
2 6%
8 25%
5 (mycket relevant)»20 62%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.43

- Efter samarbete med andra högskolor verkar vi ha den mest experimentiella utbildningen vilket verkligen ger en försmak på arbetslivet och erfarenhet relevant för utbildningen» (5 (mycket relevant))

3. Vad tyckte du om Igors inledande föreläsning om kursen?

32 svarande

1 (inte alls bra)»1 3%
0 0%
17 58%
10 34%
5 (över förväntan)»1 3%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3.34 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- I början av terminen hade jag inte så bra koll på expfysen och trodde att vi bara skulle ha del B den terminen. En liten inledning om vad, när, hur, hade inte skadat.» (3)
- Precis det man vill ha av en inledande föreläsning. » (3)

4. Vad tyckte du om Hans Malmström inledande föreläsningar?

32 svarande

1 (inte alls bra)»1 3%
1 3%
9 33%
14 51%
5 (över förväntan)»2 7%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 3.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket bra, som alltid.» (4)

5. Vad tyckte du om uppgifterna ni blev tilldelade?

32 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 6%
8 25%
20 62%
5 (över förväntan)»2 6%

Genomsnitt: 3.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Luftmotstånd.» (2)
- Luftmotståndets inverkan på en pendel.» (3)
- Ganska tråkig grunduppgift. Rolig extrauppgift.» (3)
- Gjorde kollisioner i 1D och 2D. Den uppgiften tog extremt mycket längre tid att utföra än alla andra grunduppgifter, mest pga. man hade så många mätningar man skulle göra.» (3)
- Bra, men alldeles för svårt att inse vad som skulle åstadkommas (förutom i Labview), Ofta insåg man inte vad som skulle utföras föränn efter förstudien» (3)
- Varierande uppgifter med lagom nivå. Dock gör det inget om vissa uppgifter blir tydligare. Man lär sig saker även om man slipper tolka uppgiften först. » (4)
- Bestämma luftmotstånd» (4)
- Gravitation» (4)
- Kluriga och lämnade uttrymme för egna metoder.» (4)
- Jag gjorde pendelrörelsen. Kände att de andra verkade roligare.» (4)

6. Vad tyckte du om feedbacken ni fick på förstudiesamtalet?

31 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
7 22%
19 61%
5 (över förväntan)»5 16%

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket trevligt och tillmötesgående och förklarade bra. Det kändes som han ville att man skulle lyckas. » (5 (över förväntan))

7. Fanns den erfoderliga utrustningen tillgänglig och fungerande?

32 svarande

Aldrig»0 0%
Sällan»6 18%
Ibland»4 12%
Oftast»11 34%
Alltid»11 34%

Genomsnitt: 3.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det fanns inte kulor som var tillräckligt lika i form. » (Sällan)
- Den pendel som finns i labbet är dålig - upphängningen glappar! Med tanke på hur många som använder den varje år borde den verkligen bytas ut.» (Sällan)
- Mycket utrustning var svår att hitta, bör göras en inventering och sortering. Mycket gammmalt material, gick sönder då man rörde det i princip.» (Sällan)
- För att mäta massor med precision var vi tvungna att nyttja våg i annat rum. » (Sällan)
- Luftskenan och luftbordet hade vissa "hål" som inte fungerade. Sedan fungerade ej diverse mekaniska saker hela tiden, utan bara periodvis, och då inte tillförlitligt nog för att tillåta mätningar.» (Sällan)
- Dålig kvalitet på det mesta av utrustningen förutom kamerautrustningen vilken var mycket bra.» (Sällan)
- Det är iofs halva laborationen att söka fel, men de är bra att allt finns» (Ibland)
- Upphängningen till dubbelpendeln fungerade inte, så vår extrauppgift fungerade inte.» (Ibland)
- Mest småsaker som saknades. T.ex. skruvar och bultar föt att montera pendlar eller tillbehör till luftskenan. » (Oftast)
- Labbade på helgen och hade underlättat mycket om vi hade haft tillgång till labbet för exp fys del b.» (Oftast)
- Pro reflex kamerornas dns server. » (Oftast)
- Ev en spänningskälla som var kass. Ibland oklart varför kamerasystemet inte ville godta kalibreringsförsöken.» (Oftast)
- kretsbord och enskilda komponenter» (Oftast)

8. Hur väl fungerade kommunikationen mellan er och labbassistenterna?

32 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
13 40%
13 40%
5 (över förväntan)»6 18%

Genomsnitt: 3.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jätte trevlig och hjälpte till » (3)
- Mötte endast labbassistent vid start och sedan när vi lämnade in labbnyckeln. Inte mycket att säga om detta.» (3)

9. Vad tyckte du om att ge och få feedback från den andra labbgruppen?

31 svarande

1 (inte alls givande)»0 0%
4 12%
16 51%
11 35%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 3.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Den andra gruppen hade inte skrivit färdigt sin rapport vid det överenskomna tillfället (dagen innan deadline) så vi kunde inte ge dem så mycket feedback.» (2)
- Svårt att koordinera. I vårt fall blev det stressigt till inlämning.» (2)
- Den andra gruppen var på inga sätt sugna på att vara behhjälpliga, men jag tycker att systemet är bra och borde finnas kvar.» (2)
- Vi gjorde inte detta, ty vi var ensamma i labbet.» (3)
- Bra sak och de tänker på andra saker som man kanske glömt» (4)
- Det var en bra idé men gruppen som laborerade samtidigt som oss missade deadline och vi fick aldrig chans att läsa igenom deras arbete.» (4)
- Intressant, framförallt att ge. Ger perspektiv på hur tydlig och utförlig man behöver vara.» (4)

10. Vad tyckte du om feedbacken från Hans Malmström?

31 svarande

1 (inte alls givande)»1 3%
2 6%
11 35%
15 48%
5 (över förväntan)»2 6%

Genomsnitt: 3.48 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fick inte in den i tid pga av av att vi skickade den sent. Mycket svårt att disponera rapportskivingen när man har tentavecka en av de två veckorna.» (1 (inte alls givande))
- Hade gärna fått utförligare kommentarer. Fick dock inte min rapport kommenterad av Hans, det hade kanske blivit bättre om jag fick det.» (3)
- Vår labbrapport var dessvärre inte så bearbetad som man kunnat hoppats vilket ledde till att feedbacken handlade om saker vi mer eller mindre redan visste.» (3)
- Den var givande rent skrivmässigt, men skulle vara hjälpsamt att få konkreta kommentarer på innehållet med. Han klagade t.ex på att en grupp var FÖR noggrann med sin metodbeskrivning, när hela deras uppgift gick ut på att NOGA mäta g. Det känns som att en kombination av fackspråk samt kanske en labbassistent skulle vara positivt.» (3)
- Mestadels bra påpekanden, men ibland bristande förståelse för vad vi håller på med. Vore trevligt om han kunde stava ens namn rätt också... :P» (3)
- Bra, man lär sig genom feedback» (4)

11. Betyget i expfysen baseras på både del B och del C. Vad tycker du är en lämplig betygsviktning för kommande år?

30 svarande

10%»0 0%
20%»0 0%
30%»11 36%
40%»8 26%
50%»7 23%
60%»3 10%
70%»1 3%
80%»0 0%
90%»0 0%

Genomsnitt: 4.16

- Förstår inte hur % i denna fråga syfta till» (?)
- what?» (?)
- Eftersom B innehåller mycket fler moment, och ger 3hp medan C ger 1.5hp för viktningen vara 66% respektive 33 %.» (30%)
- 30-40%. Rent tidsmässigt är laborationstiden för del C ungefär lika mycket som del B. Dock kräver del B mer tid i form av förstudier, rapporter, teoripresentationer och liknande. 30-40% är en bra och rättvis gräns.» (30%)
- Trots att del C är tre dygn i labbet känns själva laborationerna ganska "lika stora". Rapporten, och den självständiga uppgiftsformuleringen, gör att jag vill ha lite mer vikt på del C än de övriga laborationerna.» (30%)
- Så vitt jag vet har vi inte fått tagit del av årets viktning, vilket jag gärna skulle vetat.» (40%)
- Del c 40 %» (40%)
- oklar fråga... Men 40% på C och 60 % på B» (40%)
- Del B kräver totalt en större anstränging, men del C kändes mer "på riktigt".» (50%)
- Den här frågan är extremt otydligt formulerad. Jag tycker dock att betyget i del C ska väga tyngre, och motsvara ca 60 % av slutbetyget.» (60%)
- Lättare att visa vad man kan på C delen. Del B är mest att köra på.» (60%)
- Mest vikt på delC.» (70%)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.64


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

12. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

32 svarande

Ja»0 0%
Nej»32 100%

Genomsnitt: 2

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
14 45%
10 32%
5 (För hög)»7 22%

Genomsnitt: 3.77

- I läsperioden i allmänhet var belastningen extremt hög, men just del C av expfysen var lagom.» (3)
- Del C stod kanske inte för den största belastningen...» (3)
- Enligt kursplanen TIF081 är våren (B + C) värd lika många hp som hösten (A), men arbetsbelastningen är mycket högre på våren. Det blir många deadlines samtidigt under våren. Men kursen är givande och bör absolut inte minskas i omfattning. Däremot kan man fundera över poängfördelningen och ev samverka med övriga kurser om deadlines.» (4)
- Inte trevligt att kursmomenten inte tar hänsyn till annan undervisning. Blir extremt hektiska veckor då man han sin labb. Vet inte hur detta ska lösas men det är helt klart ett problem som måste lösas. Inte ok.» (5 (För hög))
- Mycket hög men motiverad arbetsbelastning.» (5 (För hög))
- På grund av dåligt lagt schema hade jag 3 laborationer i del B samt del C på 5 veckor. Samtidigt skulle två optiklaborationstillfällen in, och detta utöver att vi hade 2 teorikurser. (Fourier, Optik).» (5 (För hög))
- Uppåt väggarna hög, men det känns bara bra så här i efterhand» (5 (För hög))
- I förhållande till antalet poäng är arbetsbördan enorm. Man får känslan att Chalmers inte tycker att man ska ha någon fritid alls.» (5 (För hög))

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»11 35%
Mycket bra»19 61%
Har ej sökt samarbete»0

Genomsnitt: 3.58

- Det är bra att man får välja labbkompis själv!» (Ganska bra)
- Eftersom man fick välja (och jag fick den jag valde med) fungerade sammarbetet bra.» (Mycket bra)

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»3 11%
Ganska bra»12 46%
Mycket bra»10 38%
Har ej sökt hjälp»6

Genomsnitt: 3.19

- Det är omständigare att få hjälp än i andra kurser (Då man i dessa har föreläsningar med examinatorn), men det gick fortfarande bra och snabbt att träffa Igor.» (Ganska bra)


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

32 svarande

Ja»25 83%
Nej»5 16%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.16

- En sak saknades - info på kurshemsidan om inlämning av den slutgiltiga rapporten. Vi fick maila och fråga hur detta skulle göras.» (Ja)
- Det hade varit bra om det fanns information om hur betyget viktades för del B och del C» (Nej)
- Skulle gärna ha mer motiveringar på betygen på delmomenten i del B. Det går kanske att få om man frågar men det vore trevligt men någon liten kommentar till varje.» (Nej)
- Hittade ingenstans på vare sig del B eller C:s hemsida info om hur betygen fördelas, om det är sammantaget både del B och C eller separata betyg och hur mycket varje del skulle stå för.» (Nej)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursupplägget och Igor.»
- Igor»
- I princip allt.»
- Det egna experimentet»
- Det fria upplägget på laborationen. Extrauppgiften.»
- 2 av uppgifterna (ej kollisioner).»
- Roliga uppgifter och god labbutrustning. Stort engangemang från labbledare.»
- Friheten i extrauppgiften på del C»
- Bra med en kurs där man får arbeta mycket självständigt.»
- Det mesta.»
- Upplägget är bra!»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fixa fungerande utrustning, framförallt en ny pendel! De som fick labba med t. ex. luftbordet hade mycket bättre utrustning att tillgå.»
- Att labbet dubbelkollas så att all utrustning finns»
- Hemsidan skulle verkligen kunna behöva lite kärlek. Klart svårt att hitta saker när allt ligger på en jättelik sida.»
- Mer feedback till inlämningen. »
- Kursen måste integreras med övriga kurser. De som vill gå på föreläsningar i andra kurser och samtidigt vara ledig på kvällar & helger måste ha den möjligheten.»
- Labassistenterna bör läsa rapporten samtidigt som Hans gör det. Skulle ge en mycket bättre hjälp än enbart Hans. Bättre schemaläggning skulle också behövas. Kanske lägga del C över ett år för att inte skall krocka lika mycket med del B? Hur som helst var det för mycket första läsperioden.»
- Den idiotiska och vanvettigt svårnavigerade kurshemsidan.»
- Vissa bedömningar på laborationsdelen av del B. Gjorde till exempel en labb själv och kände att det var en nackdel att inte kunna bolla tankar, något jag tror kostade mig några poäng.»
- Håll Per Hyldegards föreläsningar på engelska så lär man förstå honom bättre! »
- Vi hade haft nytta av att kunna klämma och känna på utrustningen i labbet innan vi lämnade in förstudien, det vore bra att veta vad som finns där och hur det fungerar. Men det kanske är avsiktligt att vi inte lätt kommer åt att kolla i förväg?»
- Jag som hade labben sent så var introföreläsningarna nästan bortglömd... Vet inte om detta kan lösas på ngt sätt?»

19. Övriga kommentarer

- Kursen var överlag bra, men extrauppgifterna var lite luddiga (delvis med mening). Kändes dock som man inte riktigt visste vad man behövde göra för bra betyg, då Igor poängterade kreativitet, vilket inte alltid är lätt när det gäller experiment med tidsbrist. Skulle kanske kunna tydligare säga på första föreläsningen vilken sorts extrauppgifter som skulle kunna ge bra betyg (inte 15, men 12-14), så att man har en bild av vad som krävs.»
- Bra kurs. Väldigt givande att faktiskt labba på riktigt, inte bara "gör si, gör så". Givande att få en luddig uppgift och själv tänka ut vad som menas och hur man undersöker det. Känns realistiskt.»
- Kul att få göra något så ordentligt att det kan göras med lite stolthet. Sällan det hanns med i Del B»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.64
Beräknat jämförelseindex: 0.66


Kursutvärderingssystem från