ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Maskinorienterad programmering, EDA 485

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-04-02 - 2008-05-02
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

29 svarande

Nej»0 0%
Delvis»8 27%
Ja»13 44%
Inte läst det»8 27%

Genomsnitt: 3

- C strulade bara till det. Snedsböl skötte sig bra med planering och oh-bilder man kunde läsa i förväg.» (Delvis)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

29 svarande

Nej»0 0%
Delvis»6 20%
Ja»23 79%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.79

- Det var lite sämre med att hitta information om C delen än vad det var för Assemblydelen.» (Delvis)
- Jan vägrade ju näst intill att lägga upp något under sin period...» (Delvis)
- Rolf skrev på den bra med Jan var lite sämre och uppdaterade den inte lika kontinuerligt.» (Delvis)
- Väl uppdaterad» (Ja)
- RSS-nyhetsuppdatering på kurshemsidan var mycket bra!» (Ja)
- lätt att hitta på och innehåller allt man behöver» (Ja)

3. Hur väl fungerade kursadminitration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»17 58%
Mycket bra»11 37%

Genomsnitt: 3.34

- C.....(=Skansholm)» (Ganska dåligt)

4. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 34%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 31%

Genomsnitt: 2.58

- ordet analysera gör vilken text som helst dubbelt så luddig.» (Målen är svåra att förstå)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»18 62%
Nej, målen är för högt ställda»3 10%
Jag har inte läst/sett målen»7 24%

Genomsnitt: 2.55

- alldeles för svår C-del på tentan dock..» (Ja, målen verkar rimliga)
- Skansholm förklarar allt på en låg nivå och förväntar oss sedan att vi ska kunna lösa ett högnivåproblem.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen kan säkert vara rimliga om kavliten på undervisningen hade hållt högskolestandard. » (Nej, målen är för högt ställda)

6. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Rolf Snedsböl engagerat sig i kursen?

29 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»1 3%
Bra»8 27%
Mycket bra»20 68%

Genomsnitt: 3.65

- Stor eloge!» (Mycket bra)
- Han engagerar sig återigen oerhört mycket i sin undervisning, tänker igenom och förbereder sina föreläsningar mycket väl. Finns inget att klaga på Rolf är en grym pedagog! » (Mycket bra)

7. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Jan Skansholm engagerat sig i kursen?

29 svarande

Inte alls»3 10%
Ganska bra»4 13%
Bra»16 55%
Mycket bra»6 20%

Genomsnitt: 2.86

- Min samlade uppfattning är att vederbörande ej ens har förberett föreläsningarna. Utan kommer dit och håller en planlös osammanhängande "föreläsning" utifrån boken, sida för sida. Dessutom är det mycket anmärkningsvärt att en kurs där kunskaper om hur man programmerar undervisas med hjälp av endast OH-bilder och inte en enda demovisning via en videokannon. Dessa OH-bilder är dessutom inte ens aktuella, känslan man får som student är att denna pärm med OH-bilder inte har uppdaterats på många år. » (Inte alls)
- Om man jämför får man känslan av att gör Rolf mer inför föreläsningarna än Jan. Inte lika aktiv under föreläsningarna heller.» (Bra)
- Tentauppgifterna var inte som man förväntade sig efter gjorda labbar och föreläsningar.» (Bra)

8. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Allt har fungerar föredömligt»
- Jobbigt när tentorna ligger så nära varann (måndag och onsdag).»
- Med två examinatorer skulle det vara fint med lite mer samarbete mellan dessa. Det var inte ofta man träffade båda samtidigt...»
- Allt sådant funkade toppen.»
- Skansholm har inte varit flexibel alls. Samtidigt som kurslitteraturen inte stämde för fem öre.»
- Mycket dålig sammordning på tenadatumen!»
- Bra på det stora hela»
- nepp.»


Lärande:

9. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Ja, Dig o Dat (E2004)»
- Nej.»
- Dig o Dat-kursen var helt och hållet behövd.»
- Digital- och Datorteknik»
- Dig och daten underlättade assemblydelen men c- delen var svår.»
- Digital och Datorteknik»
- DigoDat»
- DoD hjälpte assembledelen ofantligt!»
- Dig o Dat»
- Digital och datorteknik»
- Dig o Dat»
- digital och datorteknik»
- digital och datorteknik»
- Digital- och datorteknik.»
- Eftersom den är i princip en direkt fortsättning på Dig-o-dat så har ju självklart den underlättat.»
- Gymnasiet: Programering A,B,C»
- dig o dat har varit till stor hjälp men jag har programerat i ett program som e ganska likt C»
- digital och datorteknik»
- digodat»
- DoD.»
- Digital- och datorteknik har underlättat assemblerdelen av denna kurs.»

10. Vilka delar av kursen var lätta eller svåra respektive kändes relevanta eller irrelevanta?

24 svarande

Assemblerprogrammering»7 29%
C-programmering»6 25%
Laborationer»0 0%
Demopass»1 4%
Inget»10 41%

Genomsnitt: 3.04

- Assembler programmeringen var den lättare av de båda.» (?)
- Assembler "lätt" relevant C svårt och irrelevant.» (?)
- Obegriplig fråga: "Vilka delar av kursen var lätta eller svåra respektive kändes relevanta eller irrelevanta?" Vad exakt har ni tänkt att jag ska kryssa för?» (?)
- labbar: svårt att förstå vad man ska göra ibland(C-labbarna)» (?)
- Det mesta var lätt, men det går ju bara att välja ett alternativ på fyra frågor. » (Assemblerprogrammering)
- C delen gick ALLDELLES ALLDELLES FÖR FORT!!!! speciellt för de som har inte programerat tidigare!!» (Assemblerprogrammering)
- Den här var riktigt lurig... Vad ska man svara på?» (Assemblerprogrammering)
- Detta är en mkt oklar fråga. Om man bara får fylla i ett alternativ samtidigt som man ska ta del av 4 aspekter är det inte rimligt. Assemblerprogramering -relevant & relativt lätt C-programering -relevant och relativt lätt Laborationer -relevant och relativt lätt men ojämn arbetsfördelning på de olika laborationerna Demopass -relevant & relativt lätt» (Assemblerprogrammering)
- Kändes som att det gick för snabbt att lär sig c-programmera på 4 veckor. Hade gärna sett att det avsattes mer tid åt det istället för så mycket assembler.» (C-programmering)
- Realtidsprogrammeringen kändes överflödig. För lite lab-övningar på C-programmering. Är trots allt det som är viktigast att kunna för framtiden.» (C-programmering)
- C kunnde byttas ut mot C++.» (C-programmering)
- C-delen upplevde jag som mycket svår. jag har ingen tidigare erfarenhet av programmering och föreläsningarna gav inte mycket. » (C-programmering)
- Kommentar till utvärderingen: Står "Vilka delar.." men man kan bara välja ett alternativ. Går inte att svara då...» (C-programmering)
- Det går så himla fort när de räknar! Hinner inte alls med.» (Demopass)
- går ej svara på frågan ovan. Sista labben var svår och tog mycket tid. lätt att fastna på enkla fel. lite dåliga genomgångar då den knöt ihop båda delarna, men detta gjordes inte så bra på föreläsningarna.» (Inget)


Föreläsningar:

11. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

27 svarande

0 0%
0 0%
10 37%
14 51%
3 11%

Genomsnitt: 3.74

- Både och, 5:a Rolf, 2 Jan.» (?)
- 5 på Rolfs 1 på Jans» (?)
- Lite tråkiga.» (3)
- Rolf föreläsningar blev sällan tråkiga. C-föreläsningarna däremot blev ofta lite torra.» (3)
- rolfs va mkt bra som vanligt» (3)
- roffes är bra för han fixar program och man ser vad som händer. jan däremot lägger upp en bild på overheaden och så är det klart.» (3)
- Rolf var bra. Jan var inte bra. Det är väldigt svårt att lära sig programera när föreläsaren inte visar exempel på datorn utan insisterar på att använda OH och i stort sett bara läser utantill ur kursboken. Jan måste uppdatera sin föreläsningsteknik!» (3)
- Assemblerdelens föreläsningar var mycket bra och pedagogiska medan C-delens föreläsningar kändes oengagerade och oförberädda.» (3)
- Lite för mycket basic, kunde varit mer avancerat.» (4)
- Bara och struckturerade i början men blev svårare att hänga med på slutet.» (4)
- Rolfs föreläsningar var mycket bra och ger mycket förståelse. Jans föreläsningar är mindre bra eftersom han är lite rörig och bidrar inte med något extra utöver boken. Föreläsningen om datorgrafik var väldigt interessant.» (4)
- Generellt intressanta föreläsningar.» (5)

12. Hur många föreläsningar var du på? (%)

29 svarande

0 - 25%»1 3%
25 - 50%»1 3%
50 - 75%»2 6%
75 - 90%»7 24%
90 - 100%»18 62%

Genomsnitt: 4.37

13. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»5 17%
Ganska stor»18 64%
Mycket stor»4 14%

Genomsnitt: 2.89

- Både och, C var ganska kass medan Assemblen var mer.» (?)
- Läst liknande kurser tidigare, hade för mycket gammal kunskap» (Ganska liten)
- Tycker det främst handlar om att själv programmera mer än att lyssna på FÖ.» (Ganska liten)
- se kommentar från 11.» (Ganska liten)
- På C-delen kunde man lika gärna läsa själv, man ser inte hur ett program funkar av att titta på OH på det. Alla stod ju redan i boken så det var bara att skriva av det hemma. Då fattade man.» (Ganska stor)
- Liksom på fråga elva så har föreläsaren betydelse. Jans föreläsningar ger inte så särskilt mycket eftersom det är kopierade exempel från hans egen bok och han förklarar allt precis på samma sätt som i boken. » (Ganska stor)
- Samma som ovan. Föreläsnigarna i assembler gav mkt men föreläsningarna i c gav nästintill inget.» (Ganska stor)
- Undantaget C-delen där undervisningen varit mycket liten. » (Mycket stor)

14. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Roligare exempel. Det är Jan bra på!»
- Visat programmen på "riktigt" i en dator, istället för overheads. »
- Använda datorn på C-delen också!!!»
- Istället för att visa exempel på program på overhead kunde man använt en laptop för att visa hur det verkligen såg ut.»
- Jan kanske borde fundera på att byta kursbok till en som han inte har skrivit själv.»
- Jan Skansholm kande ha använt datorn och rpojektor för att visa programmering och program "på riktigt" istället för på overhead.»
- mer exempel, det är svårt att förstå saker direkt från OH-blad»
- Skansholm kan sluta fråga "eller hur?" hela tiden»
- Rörande C-delen, kan Jan börja med att fundera på om han skall jobba med detta. Känslan jag fick var att Jan inte tyckte undervisning var så givande. Det fanns stunder då han tycktes dumförklarade de som inte förstått istället för att förklara. Andra tips är att han använda sig av en dator istället för OH, skriva lite kod "live" och kör program. Men framförallt, plannera och tänk igenom föreläsningarna ordentligt. »
- se 10»
- Jag tycker att Skansholm kunde ha kört C-programmen på datorn istället för att bara visa koden på OH.»
- Tagit exempel som inte ingick i boken för att ge en större bredd av exempel.»
- Jan skulle kunna ta med sig en dator och demostrera programen också då skulle det nog bli fler av eleverna som orkar lyssna.»
- Jan måste ta med en dator och visa små exempel och köra programmen så att man ser vad som händer och vad som kan gå fel. Man kan inte bara läsa kod och berätta om vad den gör utan aktivt visa.»
- Realtidskärnan fick väldigt lite föreläsningstid med tanke på hur mkt poäng som motsvarades av den på tentan. Kunde vart mer tid där.»
- Assemblerdelen är bra som den är. C-delen skulle däremot bevhöva ett lyft föreläsningsmässigt. Istället för att visa overhead-bilder med program och berätta precis det som står i kurslitteraturen kunde föreläsaren gå igenom exempel mha en dator. Han kunde även visa på vanliga fel och konsekvenser.»


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»10 34%
Mycket bra»12 41%
Har ej sökt hjälp»5 17%

Genomsnitt: 3.68

- Endast ett sim-pass i veckan var för lite» (Ganska dåligt)
- Behövs mer övningstillfällen.» (Ganska dåligt)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»6 20%
Mycket bra»20 68%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.79

- Kan man inte lära av lärarna får man lära av sina kurskamrater» (Mycket bra)

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 7%
Lagom»13 46%
Hög»11 39%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.32

- Speciellt förberedelserna för lab 2 och 5.» (Hög)
- Vissa delar var sjukt mycket. T ex att man satt med en "labb" i två veckor och in på läsvecka 8... Detta trots att man började i tid!» (Hög)
- Det är svårt att få överblick över kursen eftersom den innehåller så många moment.» (Hög)

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»10 35%
Hög»14 50%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.57

- Man fick ju lov att jobba för att hänga med.» (Hög)


Övningar:

19. Vad tyckte du om övningarna?

- Bra att de finns för de som behöver extra hjälp.»
- De var bra, man fick se lite program, kanske kunde förklara mer vad alla funktioner gjorde och hur man ska tänka.»
- Fungerr bra. Svårt att klara labben om man inte har simmat något.»
- Rätt ok»
- OK»
- Va sällan på dem.»
- De var inte extremt bra, eftersom att övningsledaren bara skrev upp kod på tavlan. Hur svårt ska det avar att förstå att man ska använda datorer i en datorkurs?»
- Tyckte dem var obefintliga. »
- Ptja, hyfsat. Sjukt sviktande kvalité på övningsledare får jag säga. Ett par av dom har inte där och göra. Vet inte om man ska namnge dessa, men jag får säga att Peter borde inte få vara lab/övningsledare öht. Uppkäftig och hånskrattar åt en när man gör "dumma" fel osv, vet att i princip alla ogillar honom. Sven har väldigt svårt att sätta sig in i vad man har problem med och hjälpa en på traven, han kollar i princip om man har kompileringsfel, hjälper en isåfall med dem, sen sticker han och hjälper nästa. Exempelvis Martin är riktigt bra. Hans demopass var också nyttiga tycker jag. Puggan är alltid puggan!»
- Bra med simuleringspass och goda möjligheter till hjälp.»

20. Hur många övningar var du på? (%)

28 svarande

0 - 25%»6 21%
25 - 50 %»5 17%
50 - 75%»5 17%
75 - 90 %»9 32%
90 - 100%»3 10%

Genomsnitt: 2.92

21. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger?

29 svarande

Martin Thureson –, Demopass, Sim och labbar»7 24%
Torbjörn "Puggan" Backlund –, Sim och labbar»13 44%
Sven knutsson –, Sim och labbar»0 0%
Peter Palotas –, Labbar»5 17%
Ole Ravnsborg - Labbar»0 0%
Ingen»4 13%

Genomsnitt: 2.65

- Gillar Martin, han är bra.» (Martin Thureson –, Demopass, Sim och labbar)
- martin - mkt duktig» (Martin Thureson –, Demopass, Sim och labbar)
- Besökt? Jag vet ändå vem en av dem är.» (Torbjörn "Puggan" Backlund –, Sim och labbar)
- Puggan och Peter är båda mycket bra» (Torbjörn "Puggan" Backlund –, Sim och labbar)
- Engagerade och kunniga övningsledare.» (Torbjörn "Puggan" Backlund –, Sim och labbar)
- Väldigt stor eloge till Peter Palotas och Torbjörn Backlund. Även Martin Thureson var bra. Sven och Ole var under all kritik.» (Peter Palotas –, Labbar)
- Peter Palotas och Torbjörn "Puggan" Backlund är ruskigt bra lärare och jag har tagit hjälp av de båda. de andra var väldigt svåra att förstå sig på och de försökte inte ibland att hjälpa en kändes det som därför höll man sig till peter och puggan.» (Peter Palotas –, Labbar)


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

22. Vad tyckte du om laborationerna?

Matrisfråga

- Roliga och lagom svåra labbar som inte var något problem att klara av i tid.»
- Lab beskrivningarna på C-delen är svåra att förstå. Väldigt komplicerat skiver, man kan göra dessa betydligt lättförsåliga.»
- Femman var ok men vi fick ingen hjälp. Vissa saker kände man hur skulle jag kommit fram till det här?!»
- Många lab PM var otyldiga och handledarna på labben var ofta tvungna att klargöra vad som menades/tänktes»
- det var mycket bra laborationer som krävde en del och vart mycket i slutet men när det väl var klart var det kul att se att det styrde en maskin.»
- Ojämn arbetsfördelning.»

Lab 1 & 2 - Assemblerprogrammering
29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»15 51%
Mycket bra»12 41%

Genomsnitt: 3.34

Lab 3 - Primtal och Goldbachs hypotes
29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»18 62%
Mycket bra»10 34%

Genomsnitt: 3.31

Lab 4 - Morse
29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»14 48%
Mycket bra»13 44%

Genomsnitt: 3.37

Lab 5 - Borrmaskinen i C
27 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»4 14%
Ganska bra»15 55%
Mycket bra»7 25%

Genomsnitt: 3.03


Kurslitteratur:

23. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»8 27%
Ganska stor»16 55%
Mycket stor»4 13%

Genomsnitt: 2.79

- sisådär» (Ganska liten)

24. Vad tyckte du om kurslitteraturen?Matrisfråga

- Det är så mycket stavfel och liknande i Arbetsboken att det är skrämmande. Det ger ett oerhört oseriöst intryck! Måste bytas ut för att inte förlora kvaliteten på kursen (och andra kurser med samma författare).»
- Vägen till C är ostrukturerad och förklarar ofta på konstiga sätt. Jag förstår inte heller varför man inleder boken med ett kapitel där man bara kastar in massor av svår exempelkod.»
- Vägen till C är extremt bra.»
- Var snarare häftet till MC12 som användes mest.»
- Tycker inte om att bok skall vara ett tillåtet hjälpmedel på tentan. Det praktiskt taget tvingar de som inte behövt den under kursen (kanske för det gått utmärkt att dela bok med en kompis) att köpa boken sista veckan, bara för tentan.»
- vägen till c är bra om man vill läsa på något särskilt, eller titta på lite uppgifter arbetsboken är mycket rörigare, men det krävdes ju att man använde den på ett helt annat sätt än c-boken»

Vägen till C, Jan Skansholm
29 svarande

Dålig, bör inte användas igen»5 17%
Bra»12 41%
Mycket bra, bör användas igen»10 34%
Köpte ingen»2 6%

Genomsnitt: 2.31

Arbetsbok för MC12, R. Johansson och R. Snedsböl
29 svarande

Dålig, bör inte användas igen»1 3%
Bra»13 44%
Mycket bra, bör användas igen»14 48%
Köpte ingen»1 3%

Genomsnitt: 2.51


Tid:

25. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

29 svarande

Högst 15 timmar»9 31%
Cirka 20 timmar»10 34%
Ca 25 timmar»9 31%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.06

- högst 10 timmar? :S» (Högst 15 timmar)
- Arbetsinsatsen varierade mellan veckorna beroende på vilka labbar vi skulle förbereda.» (Cirka 20 timmar)

26. Kommentarer på tiden:

- Det behövdes mycket tid att förbereda labbarna, då man inte kunde hinna klart dessa på ett labtillfälle.»
- Gick denna kursen för att lära mig C, är masterstudent. Således var det ganska enkelt för mig och behövde inte lägga ner mycket tid.»
- Satt en del............»


Pedagogiskt pris:

27. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

28 svarande

Ja»11 39%
Nej»11 39%
Vet ej»6 21%

Genomsnitt: 1.82

- Snedsböl» (Ja)
- Rolf» (Ja)
- Rolf Snedsböl Jan Skansholm» (Ja)
- Rolf» (Ja)
- Rolf, åter igen.» (Ja)
- Rolf Snedsböl» (Ja)
- Rolf » (Ja)
- Rolf Snedsböl» (Ja)
- båda» (Ja)
- Rolf, han är riktigt bra tycker jag.» (Ja)
- Rolf Snedsböl» (Ja)

28. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

27 svarande

Ja»6 22%
Nej»14 51%
Vet ej»7 25%

Genomsnitt: 2.03

- Tveksamt, Martin kan vara lite vimsig men annars är han bra!» (?)
- Puggan, utan honom hade många färre klarat labbarna» (Ja)
- martin thuresson» (Ja)
- Puggan.» (Ja)
- Peter Palotas och Torbjörn Backlund - Var till väldig hjälp.» (Ja)
- Peter Palotas och Torbjörn "Puggan" Backlund är verkligen värda det» (Ja)
- Peter» (Ja)


Tentan:

29. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

29 svarande

Inte alls»4 13%
Ganska bra»14 48%
Bra»8 27%
Mycket bra»3 10%

Genomsnitt: 2.34

- Skrev ej tentan.» (Inte alls)
- Helt värdelöst! Inte bara den utan rättningen! Sedan att de som rättar inte kan gå samman och se till helheten. Själv drabbas jag av att vara 2 c poäng för kort var på två lärare säger att jag förtjänar 2 poäng men att jag borde få det av den andra läraren...» (Inte alls)
- Uppg. 6b på tentan känndes inte relevant med tanke på kursinnehållet» (Ganska bra)
- Om man jämför det som togs upp på föreläsningarna på C-delen och tentappgifterna så var detta som natt och dag, jag trodde aldrig att tentan skulle bli så svår om man tittar på föreläsningaran och labbarna.» (Ganska bra)
- Kanske lite väl svåra C-uppgifter...» (Ganska bra)
- Det finns dock inga "enkla" C poäng i mindre uppgifter vilket antagligen gör att många kuggar» (Ganska bra)
- C-uppgifterna måste skärpas till. Uppgftstexterna är så långa att man glömt vad det är man ska göra när man läst klart. Alltså måste man läsa igenom uppgiften 3-6 gånger för att vara någerlunda säker på att man gör "rätt" uppgift.» (Ganska bra)
- Vissa saker rörande C kan tyckas vara "lite överkurs". Det var mer att lära sig till tentan än att försöka förstå för att kunna använda det. Realtidsdelen hade kanske behövts användas i ngn labb eller liknande för att förstå den bättre.» (Ganska bra)
- en del teori som inte knöts ihop särskilt bra under föreläsningarna och som var svårt att finna svar på i läroböcker. bra, men kanske lite väl kluriga c-uppgifter» (Ganska bra)
- Tycker en programmeringstenta främst ska handla om att visa att man kan programmera. Då ska man inte hindras av att uppgiften kräver 50minuters läsning av uppgifter. Att man själv måste ta fram en matematisk metod för att lösa en uppgift kan hindra mkt. Väldigt ojämn fördelning i antal uppg. mellan Assambler och C, trots att poängfördelningen var jämnare. » (Ganska bra)
- C-delen av tentan kändes svår, man var inte direkt förberedd på den typen av uppgifter. Dessutom kändes tiden knapp.» (Ganska bra)
- Sista frågan (6b) var onödigt svår! Eftersom att vi gått igenom semaforer typ en föreläsning tycker jag inte det var befogat att ha en 6-poängsuppgift om detta.» (Bra)
- C-delen var i princip bara två frågor, och aldeles för svårt att visa sin kunskap. antingen kunde man helt uppgiften i fråga, eller så fick man noll, kändes det som. gärna fler småfrågor på c om möjligt. » (Bra)
- Det är inte rimligt att sista uppgiften ska handla om något som har gått igenom lite hastigt en föreläsning i sista veckan. » (Bra)
- Som tidigare sagt, mer föreläsningstid på realtidskärnan om man ska ha så mkt med på tentan som det var.» (Bra)
- Kunde dock varit något mer jämt fördelning mellan assembler och C.» (Mycket bra)
- Tentan avspeglade kursinnehållet bra. Dock tycker jag att det är konstigt att Jan pratar om parallella processer en föreläsning och säger att han visar det bara för att vi ska ha en hum om hur det fungerar. Sedan kommer den uppgiften på tentan. Stor chans att man klarar den!» (Mycket bra)

30. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»18 62%
Ja, i hög grad»8 27%
Vet ej/har inte examinerats än»3 10%

Genomsnitt: 2.48

- Om målen på C-delen var så höga som testades så missförstådd jag dem. Det var inte alls så som jag trodde. Det stod att det skulle vara enkla program. det var det inte på tentan.» (I viss utsträckning)
- Inte c» (I viss utsträckning)
- Tentan testade först och främst hur mycket man kunde hinna med på fyra timmar. Kanske borde assemblerdelen och C-programmeringen examineras separat på något sätt så att kunskapen kan testas på ett ordentligt sätt. Så är det inte nu.» (I viss utsträckning)

31. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

29 svarande

Inte alls»7 24%
Ganska bra»4 13%
Bra»12 41%
Mycket bra»6 20%

Genomsnitt: 2.58

- Att trycka ihop assemblerdelen och C-delen blir för mycket. » (Inte alls)
- I vanlig ordnind ogillar jag tentor öht, eftersom de speglar verkligheten mycket dåligt. Dock tyckte jag att labbarna var ganska bra och att en bättre examinationsform hade varit ett större projekt (lite i stil med borrmaskinslabben).» (Inte alls)
- det var en då dålig uppdelning i de två olika delarna. assemblerna var det många frågor på och det var bra men på C delen tog det ca 40 minuter att läsa uppgiften sen skulle man fatta vad han ville. det går inte att ha en tenta på det viset tycker jag inte om man måste ha 7p på C delen.» (Inte alls)
- Tenta är bra!» (Inte alls)
- bra labbar, men kunde haft någon typ av dugga/checkup» (Ganska bra)
- en tenta speglar inte en arbetsmiljö så bra. en hemuppgift altenativt projekt/lab hade nästan varit bättre...» (Ganska bra)
- Det enda rätta.» (Bra)
- Men dålig tenta» (Bra)
- Gillar att ha tenta.» (Mycket bra)


Kursutvärdering/SNZ:

32. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Fråga 10 är svår att förstå!»
- Kankse vore på sin plats att fråga om man har någon tidigare programmeringsvana. Kan ju i så fall förklara många av svaren.»
- 46% godkända, hur många av dem var Z och inte D elever skulle jag vilja veta!»
- Snälla, jag har skrivit detta hur många gånger som helst: Läs igenom era frågor! Det är alltid nån fråga som är obegriplig eller säger emot sig själv eller liknande...»
- se till så det går att svara på nr 10»
- Fråga 10 var väldigt konstig...»
- Kursutvärderingen kom för sent. Nu har man glömt det mesta av sina tankar och åsikter om kursen. »
- Fint!»
- Förstår inte alls radioknapparna på fråga 10.»


Kursbetyg:

33. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 6%
Godkänt»9 31%
Gott»13 44%
Mycket gott»5 17%

Genomsnitt: 3.72

- Det var Mycket gott fram tills tentan kom. Uppgifterna var inte alltid en direkt återspegling av vad som gåtts igenom under kursens tid.» (Gott)
- Bra och rolig grundkurs.» (Mycket gott)

34. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Rolf»
- Den sista labben. Den visade på ett mycket tydligt sätt varför vi har lärt oss både assembler och C.»
- Snöbollen Rolf!»
- vet ej, om c-delen på tentorna inte förändras lär det i alla fall bli hälften av z-studenterna»
- Labbarna.»
- helheten med en förståelse för programmering från assembler till högnivåspråk.»
- Assembler! Mer lågnivåprogrammering. Gästföreläsaren om grafik kändes inte väldigt relevant, men den var väldigt intressant.»
- Labbarna.»
- Puggan! haha! Kanske dock behövs rikliga mängder kloroform och flytande kväve för detta....»
- laborationerna»
- Rolf»
- Rolf»
- Rolf!»
- Hela assembler-delen. Även gästföreläsningar var intressanta.»

35. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kolla på C-delen och grö uppgifter man förstår. Vi hade aldrig övar på att göra så komplicerade program. Säg inte att något kommer på tentan sista föreläsningen och sen gör de det i alla fall, gå inte igenom viktiga saker sist på kursen, Semaforen som skulle användas i sista uppgiften tex. Man måste få labba med det för att fatta.»
- Vägen till C.»
- Att man ska kunna ha 100% assembler och klara sig. Vad spelar det för roll om man kan den perfekt och c taskigt än om man kan båda lika dåligt, egentligen? Poäng som poäng!»
- Skansholm bör utnyttja dator och projektor i undervisningen.»
- Lab PM för samtliga labbar för ses över»
- Hela C-delen!»
- labmomtenen bör förenklas/gås igenom bättre. realtidsdelen kändes inte som jag fick något sammanhang i.»
- Avbrott för just den processorn vi använder, utan avbrott mer allmänt. Tenta är dumt. Sen tyckte jag inte om Realtidssystemet heller. Det var väldigt krångligt och kändes inte helt relevant. Samt att det kom på tentan, vilket var mycket dåligt.»
- Att inte ta in inkompetenta labb-ledare. Tempot ökas massa.»
- C delen på tentan. och jan tar och visar programen så man ser att det fungerar så blir man inte lika uttråkad.»
- Jans undervisningsteknik»
- Peter (och i viss mån Sven) ska bort från övningstimmarna.»
- C-delen bör ses över från grunden. Hela upplägget för den borde göras om.»

36. Övriga kommentarer

- Rolf S. håller en mycket hög klass och jag ser med gläjde fram emot flera kurser med honom. Jan S. Av mig som student på Chalmers förväntas det att jag lägger nere mycket tid och möda på mina studier. Men jag som student förväntar mig också mycket av mina föreläsare. Jag avsätter tid ifrån mitt pluggande till att gå på föreläsningar där jag förväntar mig att möta undervisning av hög kvalite. Att hålla oförberedda föreläsningar en hel kurs igenom, att dessutom undervisa programmering med stöd av förlegade OH bilder är inte undervisning som hör hemma på en teknisk högskola år 2008, det är heller inget jag är beredd att skuldsätta mig för. »
- printf("Tack för mycket ny kunskap. "),»


Kursutvärderingssystem från