ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2007 HT - Industriell ekonomi och samhällsutveckling Z3, TEK070

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-04-02 - 2008-10-10
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 10%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

7 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 28%
Ja»4 57%
Inte läst det»1 14%

Genomsnitt: 2.85

- Kommer inte ihåg» (Inte läst det)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

7 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 28%
Ja»5 71%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.71

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Kaj Sunesson engagerat sig i kursen?

7 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»0 0%
Bra»5 71%
Mycket bra»2 28%

Genomsnitt: 3.28

- Mycket bra med motiveringar av poängsättningen av tentan vilket gör det lättare att acceptera resultaten.» (Bra)

4. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Erik Bohlin engagerat sig i kursen?

7 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»4 57%
Bra»2 28%
Mycket bra»1 14%

Genomsnitt: 2.57

- Motiveringen av poängsättningen på Eriks frågor på tentan kan förbättras. Kaj hade löst detta på ett bra sätt och kunde tydligt motivera poängsättningen.» (Ganska bra)

5. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , inlämningsuppgifter, tentadatum).


Lärande:

6. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

7. Vilka delar av kursen var lätta eller svåra respektive kändes relevanta eller irrelevanta?

2 svarande

Duggan - räkenskap»1 50%
Scenario som modell»0 0%
Globalisering»0 0%
Hemtentan»1 50%

Genomsnitt: 2.5

- Spännande att inte göra detta till en matrisfråga... Ergo: ALLT var relevant, duggan lätt, senario lite svårare, hemtentan kanske lite svårt att få grepp om vad de ville ha med» (?)
- Vad är detta för fråga?» (?)
- lätt som fan» (Duggan - räkenskap)
- Duggan-relvant Scenario-relevant Globalisering-relevant Hemtenta-relevant Allt var medelsvårt» (Hemtentan)


Föreläsningar:

8. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

7 svarande

0 0%
0 0%
4 57%
1 14%
2 28%

Genomsnitt: 3.71

- Kaj- Bra Bohlin- Kass» (3)
- Större delen av föreläsningarna var mycket intressanta.» (5)

9. Hur många föreläsningar var du på? (%)

7 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»1 14%
50 - 75%»1 14%
75 - 90%»0 0%
90 - 100%»5 71%

Genomsnitt: 4.28

10. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?


Övningar:

11. Vad tyckte du om övningarna?

- Helt okej»

12. Hur många övningar var du på? (%)

6 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50 %»1 16%
50 - 75%»1 16%
75 - 90 %»0 0%
90 - 100%»4 66%

Genomsnitt: 4.16


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

13. Vad tyckte du om Projektarbetet?

- Helt okej tror jag. Men det kändes nog rätt orelevant om jag minns rätt..»
- Helt OK»


Kurslitteratur:

14. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Globala förkastningar Jan Jörnmark, Lennart Ramberg

5 svarande

Dålig, bör inte användas igen»1 20%
Bra»4 80%
Mycket bra, bör användas igen»0 0%

Genomsnitt: 1.8

15. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Industriell Ekonomi Magnus Aniaander

6 svarande

Dålig, bör inte användas igen»0 0%
Bra»4 66%
Mycket bra, bör användas igen»2 33%

Genomsnitt: 2.33


Tid:

16. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.

7 svarande

0 - 10»2 28%
10 - 20»4 57%
20 - 30»1 14%
30 - 40»0 0%
> 40»0 0%

Genomsnitt: 1.85

17. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Litteraturen1.2
Projektarbete1.2
3.Räkna uppgifter1.7
4.Totalt exkl schemalagd tid2.8

- Hemtentan la jag mest energi och tid på » (?)
- Vem har gjort denna?????? Konstiga frågor!!!» (?)
- Hemtentat tog antagligen längst tid men finns ju inte som svarsalternativ...» (?)

18. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- mest i slutet, som vanligt»
- Den mesta av tiden lades ner i slutet iom hemtentan. Annars jämnt fördelat»

19. Kommentarer på tiden:

- Lugn kurs.»


Pedagogiskt pris:

20. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

7 svarande

Ja»0 0%
Nej»6 85%
Vet ej»1 14%

Genomsnitt: 2.14

21. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

7 svarande

Ja»0 0%
Nej»6 85%
Vet ej»1 14%

Genomsnitt: 2.14


Tentan:

22. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

7 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»1 14%
Bra»5 71%
Mycket bra»1 14%

Genomsnitt: 3

- Alldeles för tidskrävande.» (Ganska bra)

23. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, projekt/labbar, salstenta, inlämningsuppgift etc.)?

7 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»1 14%
Bra»5 71%
Mycket bra»1 14%

Genomsnitt: 3

- Svårt att veta vad de ville att man skulle ha med, det tog sjuk tid att skriva, har aldrig lagt ner så mkt tid på en tenta....» (Bra)
- Något oklar bedömningsmall på vissa frågor.» (Bra)


Kursutvärdering/SNZ:

24. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Sparka Olsen!!!!»
- Låta en person i SNZ göra utvärderingen innan ni skickar ut den. Ännu en gång har ni inte lyckats göra den buggfri....»
- Fråga 7 är fyra frågor, men man kan bara lämna ett svar. Tror det varit så på många utvärderingar.»


Kursbetyg:

25. Vad tycker du om kursen som helhet?

7 svarande

Dålig»0 0%
Ganska bra»2 28%
Bra»5 71%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.71

- Skoj med en oteknisk kurs som ger värdefulla insikter.» (Bra)Kursutvärderingssystem från