ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TISJL Examensarbete för Sjöbefälsprogrammen VT13, SJOX07

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-06-30
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 18%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Arbetsinsats

1. Hur har du upplevt arbetsinsatsen i förhållande till uppsatskursens poängantal (15 hp)?

11 svarande

Mycket högre»7 63%
Något högre»2 18%
Lagom»2 18%
Något mindre»0 0%
Mycket mindre»0 0%

Genomsnitt: 1.54

2. Hur har du prioriterat kursen?

11 svarande

Mycket högt»8 72%
Högt»3 27%
Medel»0 0%
Lågt»0 0%

Genomsnitt: 1.27

- Jag har prioriterat att bli klar men har sett till att göra precis så lite som bara möjligt.» (Högt)


Mål och måluppfyllelse

3. Har uppsatskursens mål och syften varit tydliga?

11 svarande

Mycket tydliga»0 0%
Ganska tydliga»5 45%
Inte så tydliga»4 36%
Något oklara»1 9%
Mycket oklara»1 9%

Genomsnitt: 2.81

- Informationen som vi har fått har varit dålig och oklar. Alla säger olika. Det hade varit bra om de som håller i kursen, handledare och examinatorer visste kursens mål och syfte.» (Mycket oklara)

4. I vilken mån upplever du att uppsatskursens mål uppfyllts?

Du hittar lärandemålen för uppsatskursen på följande länk: https://www.student.chalmers.se/sp/course?course_id=17375

Länken öppnas i en ny flik.

11 svarande

I mycket hög mån»3 27%
I ganska hög mån»6 54%
I medelhög mån»1 9%
I mindre mån»1 9%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 2


Information och administration

5. Har uppdelningen varit tydlig mellan institutionens roll i projektarbetet kontra programmets roll i de generella kompetenserna?

11 svarande

Mycket tydlig»0 0%
Ganska tydlig»1 9%
Okej»1 9%
Mindre tydlig»3 27%
Mycket oklar»6 54%

Genomsnitt: 4.27

- "Generella kompetenser"? Någon uppdelning kan jag inte påstå att jag märkt av. » (Mycket oklar)

6. Anser du att institutionen haft en tydlig sammanhållande funktion i kursen?

11 svarande

Mycket tydlig»0 0%
Ganska tydlig»0 0%
Tillfredsställande»2 18%
Mindre tydlig»3 27%
Mycket otydlig»6 54%

Genomsnitt: 4.36

- väldigt otydligt och olik information. Riktigt dåligt.» (Mycket otydlig)
- Vi har fått olika besked från olika håll. Det borde vara tydligare besked vad som gäller med uppsatsens upplägg m.m.» (Mycket otydlig)

7. Hur har det fungeradet med PingPong?

11 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»1 9%
Godkänt»3 27%
Mindre bra»1 9%
Dåligt»6 54%
Använde inte PingPong»0 0%

Genomsnitt: 4.09

- Det behövs bättre ordning kring vem som ska sköta vad när det gäller registrering av delmoment. Det skulle även vara bra om dokument med information kring arbetets olika delar laddas upp mycket tidigare.» (Godkänt)
- Har fungerat bra i stort, men upplever att det leder till förvirring att saker inte rapporteras in som godkända efter att de är utförda (exempelvis mittseminariet som rapporterades först efter kursens slut).» (Godkänt)
- Rörigt med information. saker som inte kommer upp i tid etc» (Dåligt)
- Elektroniska inrapporteringen av delmoment har vart under all kritik. » (Dåligt)
- Det hade varit bra om lärare kunde använda pingpong som det ska användas. Det gick inte att ladda upp filer på pingpong som det stod att det skulle göras, arbetsmomenten blev inte inrapporterade.» (Dåligt)


Generella kompetenserna

8. Hur har informationen kring generella kompetenserna fungerat? (Vad som ska göras, när det ska göras, Hur...)

Matrisfråga

- Under all kritik! rörigt och otydligt»
- Fackspråk har varit strålande! Lätt att boka, flexibla, trevliga och med värdefull hjälp. Biblioteket har jag i stort sett inget att säga om, upplevde deras kurs rätt meningslös. Projektledningen har varit katastrof genom hela arbetet, en väldig osäkerhet kring vad som ska göras, tvetydighet mellan info i e-post, på pingpong och i kurs-PM, och väldigt slarvigt skött överlag. Information om presentation och opponering två dagar innan presentationen var nog lågvattenmärket (dessutom oerhört knapphändig och slarvigt skriven information).»

Fackspråk
11 svarande

Mycket bra»4 36%
Bra»1 9%
Godkänt»2 18%
Mindre bra»1 9%
Dåligt»3 27%

Genomsnitt: 2.81

Biblioteket
11 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»3 27%
Godkänt»5 45%
Mindre bra»1 9%
Dåligt»2 18%

Genomsnitt: 3.18

Projektledning
11 svarande

Mycket bra»1 9%
Bra»1 9%
Godkänt»2 18%
Mindre bra»2 18%
Dåligt»5 45%

Genomsnitt: 3.81

9. Vad tyckte du om innehållet i de generella kompetenserna?

Matrisfråga

- Fackspråk har varit strålande! Lätt att boka, flexibla, trevliga och med värdefull hjälp. Biblioteket har jag i stort sett inget att säga om, upplevde deras kurs rätt meningslös. Projektledningen har varit katastrof genom hela arbetet, en väldig osäkerhet kring vad som ska göras, tvetydighet mellan info i e-post, på pingpong och i kurs-PM, och väldigt slarvigt skött överlag. Information om presentation och opponering två dagar innan presentationen var nog lågvattenmärket (dessutom oerhört knapphändig och slarvigt skriven information).»
- Det har varit pinsamt dåligt med undantag för att fackspråks handledaren kunde ge tydliga svar.»

Fackspråk
10 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»6 60%
Godkänt»2 20%
Mindre bra»2 20%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.6

Biblioteket
10 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»5 50%
Godkänt»4 40%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»1 10%

Genomsnitt: 2.7

Projektledning
10 svarande

Mycket bra»1 10%
Bra»2 20%
Godkänt»2 20%
Mindre bra»1 10%
Dåligt»4 40%

Genomsnitt: 3.5

10. I vilken mån har den generella kompetensdelen varit till hjälp i genomförande, rapportskrivande och examination av ditt projekt?

Matrisfråga

- Handledaren har varit mycket bra, Tack Mats Jarlros»
- utöver fackspråk har det inte varit till hjälp det har istället stjälpt, informationen som ges är olika, kommer sent, är felaktig osv.»

Fackspråk
11 svarande

I mycket stor mån»0 0%
I stor mån»3 27%
I viss mån»6 54%
I mindre mån»2 18%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 2.9

Biblioteket
11 svarande

I mycket stor mån»0 0%
I stor mån»2 18%
I viss mån»4 36%
I mindre mån»4 36%
Inte alls»1 9%

Genomsnitt: 3.36

Projektledning
11 svarande

I mycket stor mån»1 9%
I stor mån»3 27%
I viss mån»0 0%
I mindre mån»3 27%
Inte alls»4 36%

Genomsnitt: 3.54


Projektuppgiften

11. Hur motsvarade ditt projekt förväntningarna ifrån beskrivningen?

11 svarande

Mycket bra»3 27%
Bra»2 18%
Godkänt»3 27%
Mindre bra»2 18%
Dåligt»1 9%

Genomsnitt: 2.63

12. I vilken mån har planeringsrapporten varit till hjälp för det fortsatta arbetet?

11 svarande

Till stor hjälp»0 0%
Till någon hjälp»2 18%
Till lite hjälp»5 45%
Till mycket lite hjälp»2 18%
Till ingen hjälp»2 18%

Genomsnitt: 3.36

13. Vad tyckte du om svårighetsgraden i projektuppgiften?

11 svarande

Mycket svår»2 18%
Ganska svår»4 36%
Lagom svår»5 45%
Lite för lätt»0 0%
Alldeles för lätt»0 0%

Genomsnitt: 2.27

- Orimligt för utbildningen, vi har inte skrivit något i närheten av ett arbete under våra 4 år på skolan och nu förväntas vi göra ett akademiskt arbete. Dessutom får vi inte så alla andra utbildnigar som skriver examensarbete en kurs i metodik, vi om några skulle behöva detta. Arbetet är så långt från allt annat vi gjort och när det är så här pinsamt dåligt uppstyrt från skolan så blir det bara fel. » (Mycket svår)


Projekthandledaren

14. Hur blev ni bemötta av handledaren?

11 svarande

Mycket bra»9 81%
Bra»1 9%
Godkänt»0 0%
Mindre bra»1 9%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.36

- Cecilia Gabrielii ska har varit den bästa handledaren en elev kan ha! » (Mycket bra)
- Trevlig och lätt att ha att göra med.» (Mycket bra)
- Det enda bra med allt var att vi hade en riktigt bra handledare.» (Mycket bra)

15. Hur fungerade kontakterna med handledaren?

11 svarande

Mycket bra»8 72%
Bra»1 9%
Godkänt»1 9%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»1 9%

Genomsnitt: 1.63

- Det enda bra med allt var att vi hade en riktigt bra handledare.» (Mycket bra)
- Bra, bortsett från en oförmåga att svara på e-post.» (Godkänt)
- Brist på respekt och flertalet undanflykter vid uteblivna svar etc. Stora kommunikationsproblem. » (Dåligt)

16. I vilken mån fick gruppen den tid och hjälp av handledaren som behövdes?

11 svarande

I mycket hög mån»7 63%
I ganska hög mån»2 18%
I medelhög mån»1 9%
I mindre mån»0 0%
Inte alls»1 9%

Genomsnitt: 1.72

- Det enda bra med allt var att vi hade en riktigt bra handledare.» (I mycket hög mån)
- Vi fick den tid vi behövde, men kanske inte någon vidare hjälp.» (I medelhög mån)


Arbetet i kandidatgruppen

17. Hur fungerade arbetet inom projektgruppen?

11 svarande

Mycket bra»6 54%
Bra»5 45%
Godkänt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.45

18. Har gruppens överenskommelse/kontrakt varit till någon hjälp vid konflikter inom gruppen?

11 svarande

Mycket stor hjälp»0 0%
Ganska stor hjälp»1 9%
Till viss hjälp»0 0%
Mindre hjälp»0 0%
Ingen hjälp alls»2 18%
Har ej haft några konflikter»8 72%

Genomsnitt: 5.45

- Kan inte ens minnas nämnda överenskommelse. Har haft förmånen att göra uppgiften med en bra kollega, så konflikter som uppkommit har löst sig fint av sig själv.» (Ingen hjälp alls)
- Vilket kontrakt?» (Har ej haft några konflikter)


Examination

19. I vilken mån anser du att examinationsformen ger grund för att kunna sätta individuella betyg?

11 svarande

I mycket hög mån»1 9%
I ganska hög mån»0 0%
I medelhög mån»3 27%
I mindre mån»2 18%
Inte alls»5 45%

Genomsnitt: 3.9

- Grupparbete är grupparbete och det är till denna grupp att slutföra arbetet. I arbetslivet finns det inget MVG eller G i en grupp utan där leder gruppen arbetet och slutför det. så ser ingen anledning till individuella betyg» (Inte alls)
- Hur skulle dom kunna göra det? Har ju inte ens tittat på loggböckerna... Finns ingen möjlighet att de kan sätta individuella betyg.» (Inte alls)

20. Hur tyckte du den muntliga redovisningen och oppositionen fungerade?

11 svarande

Mycket bra»5 45%
Ganska bra»3 27%
Okej»1 9%
Mindre bra»1 9%
Inte alls»1 9%
Har ej haft det än»0

Genomsnitt: 2.09

- Dock var det otydligt hur redov/oppos skulle gå till» (Okej)
- Komma med information som är felaktig och strider mot vad vi fått lära oss genom fackspråk mindre än 2 dygn innan redovisningen är så dåligt att man blir förbannad. Är detta verkligen en högskola som säger sig ligga i framkant? Pinsamt dåligt.» (Inte alls)

21. Har ansvarsfördelningen varit tydlig mellan examinator och handledaren?

11 svarande

Mycket tydligt»1 9%
Ganska tydligt»4 36%
Okej»3 27%
Mindre tydligt»2 18%
Mycket otydligt»1 9%

Genomsnitt: 2.81

22. Upplever du att examinationen är rättvis mellan din och andra grupper?

11 svarande

Mycket rättvis»0 0%
Ganska rättvis»2 25%
OKej»0 0%
Mindre rättvis»2 25%
Inte alls rättvis»4 50%
Har ingen uppfattning»3

Genomsnitt: 4

- En examinator som ej har tagit till sig arbetet, osäker på om bedömningen är korrekt. » (Inte alls rättvis)
- Att ett arbete som är väl genomarbetat och där resultatet underbyggs av omfattande studier faller till ett BK för en otydlighet i det akademiska, och därmed får samma betyg (G) som ett rent pinsamt dåligt underbyggt arbete är faktiskt förnedrande...» (Inte alls rättvis)
- Det hade varit bra om handledare och examinatorer visste hur de ska bedöma och att de bedömer lika som det är nu så skiljer det så kraftigt att det som är avgörande för om du ska bli godkänd mer beror på vilken examinator du har än hur bra ditt arbete är.» (Inte alls rättvis)

23. Upplever du att betyget grundar sig på Planeringsrapport, Slutrapport, Produkt och Process?

enligt http://www.chalmers.se/sections/ar_student/kandidatarbete/examination-av/gruppens-prestation

11 svarande

Mycket bra»1 9%
Ganska bra»4 36%
Okej»1 9%
Ganska bra»1 9%
Inte alls bra»4 36%

Genomsnitt: 3.27

- Man ser ENDAST till vad som saknas/är otydligt rent akademiskt, och är något otydligt så är man väldigt snabb på att sätta BK. Spelar ingen roll hur väl arbetet är genomfört med avseende på resultat och bakomliggande arbete. » (Inte alls bra)


Sammanfattande frågor

24. Vad är ditt samlade betyg på kandidatarbeteskursen?

11 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»1 9%
Godkänt»4 36%
Mindre bra»4 36%
Dåligt»2 18%

Genomsnitt: 3.63

- Ni måste se över bedömningen av examensarbetena, och ev ta bort möjligheten till överbetyg. Det kan inte vara rimligt att man fäller ett överlag välskrivet arbete med goda resultat, pga av någon enstaka miss i det akademiska. Det kommer starkt påverka intresset för vidare studier samt möjligheten att locka entreprenörer till att satsa tid på att bli externa handledare för studenter. Det bör skapas ett referensarbete där eleven har möjlighet att bilda sig en uppfattning om hur respektive del i rapporten förväntas se ut. I dagsläget finns det inga gamla rapporter att läsa (då de anses hålla för låg kvalitet), så man förlitas helt och hållet på att handledaren hittat alla ev brister. Det gör dom uppenbarligen inte...» (Mindre bra)
- Bristen på information om vad som ska göras och hur det ska gå till genomsyrar hela kursen. Att säga att självständigt arbete krävs är inte en ursäkt för att helt strunta i att informera kring vad som gäller för olika moment, och något som skapar mer oro och ångest än nödvändigt under arbetet. Att skicka ut lite slappt skriven och information om presentationen två dagar innan den ska hållas var lågvattenmärket och ett slag i ansiktet när man suttit och arbetat tolv timmar om dagen föregående vecka. Kurs-PM har dessutom på många punkter inte stämt överens med information som getts via mail och pingpong vilket inte är acceptabelt.» (Mindre bra)
- Mycket missnöjd med kursen, handledarna, examinatorn samt Chalmers som borde varit bättre på att driva kandidatprojekt. » (Dåligt)
- Det har varit så dåligt att de lilla förtroende som fanns kvar för skolan är helt borta. » (Dåligt)

25. Vad kan bli bättre i kursen?

- Alla lärare som samverkar under exjobbet måste vara mer samspelta och ge samma information!!!»
- Handledarna måste ta mer ansvar och hjälpa studenterna. »
- Kursansvarig måste skärpa sig! Kursen skall vara färdigplanerad innan den drar igång. Rapportmall kan inte ändras och dyka upp 1,5månad in i kursen. Det kan inte va rimligt att man som elev på en söndag, knappt två dagar innan presentation/opponering får kryptiska mail om vad som förväntas av en. Pinsamt dåligt att så höga krav ställs på eleven för att få godkänt, medan kursledning visar ett totalt ointresse i kursen/eleverna. »
- Överlag behöver information meddelas mycket tidigare och inte bara då den börjar bli relevant. Det skulle även ha varit uppskattat om vi på Lindholmen hade fackspråksföreläsningarna tillgängliga i våra lokaler samt att de ska finnas med på schemalagd tid.»
- Kurs-PM måste stämma någorlunda, information måste komma i god tid och vara tydlig. Generellt önskar jag tydligare information om vad som gäller för de olika momenten, då bristen på information skapat mycket onödig oro.»
- Verkligen allt. Det borde spegla utbildningen bättre, de som håller i kursen, handledare, examinatorer måste vara konsekventa och veta vad som ska göras och hur det ska göras.»
- Att handledare, examinator, fackspråk och institutionen är helt klara med hur de vill att exjobbet ser ut vad gäller språk, struktur och " regler". Att dessa är överens så inte studenten får olika hjälp och svar på vad som är rätt och fel. Samt en lektion i hur opponnering skrivs.»
- Tydligare besked på pingpong. Fackspråk, bibl., kursansv mfl bör snacka ihop sig om hur upplägget skall vara. Sen kan inte varje person ge exakt samma besked såklart men i stora drag borde "avdelningarna" vara mer sammansvetsade.»

26. Vad ska behållas i kursen till nästa år?

- I ärlighetens namn så var vår handledare det ända som jag tycker är värt att behålla. Vårt exjobb kändes irrelevant för vad vi väntas kunna när vi är nyexaminerade...»
- Kommer inte på något alls, möjligtvis salarna där presentation och opponering ägde rum. »
- Den borde tas bort helt och hållet.»
- Den positiva utvecklingen som de styrande försöker uppnå,»


Kursutvärderingssystem från