ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 4 12/13 Konstruktionsteknik, BOM155

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-13
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

35 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Dåligt»0 0%
Godkänt»9 25%
Gott»14 40%
Mycket gott»10 28%

Genomsnitt: 3.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket bra kurs, men har svårt för ämnet» (Gott)
- Bra och engagerad lärare!» (Mycket gott)
- Riktigt givande kurs!» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.85


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
* beskriva och förklara verkningssättet hos pelare utsatta för tryck och momentbelastning
* dimensionera och kontrollera pelare utsatta för tryck och momentbelastning
* beskriva och förklara verkningssättet i brottstadiet för:
- förankring i armerade betongkonstruktioner
- svets- och skruvförband i stålkonstruktioner
- spik- och skruvförband i träkonstruktioner
* utforma, dimensionera och kontrollera:
- enklare förband i stål- och träkonstruktioner
- förankring och avkortning av armeringen i betongkonstruktioner
* beskriva och förklara verkningssättet i bruksstadiet hos stål-, trä- och betongkonstruktioner
* utföra enklare bruksgränskontroller för stål-, trä- och betongkonstruktioner


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

35 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 2%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»27 77%

Genomsnitt: 3.68

- Bra att Josef efter varje föreläsning hade en power point slide om vad som förväntades att vi skulle kunna. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Alltid visats efter genomgången föreläsning vilket är bra även om jag kan känna att man klämp in lite väl många mål i denna kurs. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Joosef gick genom delmålen efter varje föreläsning - bra» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Tydlig återkoppling till målen varje föreläsning! Snyggt» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 75%
Nej, målen är för högt ställda»8 24%

Genomsnitt: 2.24

- Många moment i kursen som inte har med varanda (pelare, förband, nedböjning etc. I tre material) att göra vilket gjorde att det krävdes mycket arbete för att lära sig allt. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Borde vara mer hp för alla målen vi gått igenom. Samt tentan ska vara för 4,5hp men känns som en tenta för 7,5hp som hela kursen är. Men i teorin ska vi ju fått 3hp i konstruktionsuppgiften och då kan jag känna att vi inte igen ska behöva examineras på uppgifter liknande den på tentan, det har vi ju redan vist att vi kan. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Ty för länge sedan vi läste förgående kurs. » (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 34%
Ja, i hög grad»21 60%
Vet ej/har inte examinerats än»2 5%

Genomsnitt: 2.71

- Beror helt på hur lottningen faller som det sägs ligga bakom valet av tentauppgifter. » (I viss utsträckning)
- En kommentar angående tentan. Måste inte betygsgränserna finnas med på tentamen? Nu hade vi ingen aning om vad som krävdes för godkänt.» (I viss utsträckning)
- Inget handlade om förband. För mycket teorifrågor.» (I viss utsträckning)
- Lite för "tillklurat" och avancerat med tanke på målen» (I viss utsträckning)
- Tentamen en bråkdel av kursmålen.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker det är dags att förnya kursen lite och då tycker jag att instuderingsfrågorna bör ligga bl.a. I konstruktionsuppgiften för att knyta an med vad som händer i konstruktionen. Kanske att man kan ha en tenta halvvägs med tex. pelare eller förband. för att senare få möjligheten att fokuserar på de andra delarna. » (Ja, i hög grad)
- Tentan följde strukturen av de övnigstentorna vi fått. Förstår dock inte syftet med instuderingsfrågorna. Borde kanske finnas en dugga veckan innan där det endast teori. Väldigt mycket att plugga till den kursen.» (Ja, i hög grad)
- Tentamen kändes rimlig.» (Ja, i hög grad)
- kombinationen av övningsuppgift och tenta tvingade mig kunna alla målen» (Ja, i hög grad)
- Det var en bra tenta som tog upp vad vi gjort i kursen!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»4 12%
Ganska stor»9 27%
Mycket stor»18 54%

Genomsnitt: 3.3

- alla föreläsningar har gått alldeles för snabbt. kanske borde haft fler föreläsningstimmar. Räkneövningar har bra men även de gått för snabbt och utan att man hinner förstå något.» (Mycket liten)
- I förhållande till vad vi skulle kunna till tenta och vad man VILL kunna så har det varit för lite tid, poäng etc.» (Ganska liten)
- Kanske lite mindre power ponit och mer pedagogisk förklaring med eleverna. T.ex. kan förklara mer hur man ska tänka i styva och veka riktningar och varför en skruv blir mer belastad i ett skruv förband än de andra och visa olika exempel m.m. » (Ganska stor)
- Bra föreläsningar. Räkneövningarna med konsultation funkar inte som det anges i pm. Kanske att man kan få boka tid för redovisning. » (Mycket stor)
- Lite kort på vissa delar.» (Mycket stor)
- Joosef är en väldigt bra lärare!» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»2 5%
Ganska stor»11 31%
Mycket stor»21 60%

Genomsnitt: 3.48

- Exempelsamlingen har för många brister, måste revideras till nästa kull. » (Ganska stor)
- utan böckerna löser man inte en uppgift så de har väl varit bra» (Ganska stor)
- Böckerna är riktigt bra!» (Mycket stor)
- Bra kurslitteratur! Enkel att förstå» (Mycket stor)
- Dock en del fel i facit till räkneövningarna, vilket inte är bra. Det måste ni fixa. Inte kul att köpa en bok som har fel. » (Mycket stor)
- Utan väl kunskap om hur man ska kunna orientera sig i boken så skulle räknedelarna vara omöjlig ..» (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 25%
Mycket bra»25 71%

Genomsnitt: 3.68

- Lätt att få kontakt med Joosef och har alltid blivit bra bemött av honom med. » (Mycket bra)
- All information man behövde kom upp på Ping Pong snabbt. » (Mycket bra)
- Bra aktiv plattform på pingpong» (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 14%
Hög»19 54%
För hög»11 31%

Genomsnitt: 4.17

- Hög men lagom» (Lagom)
- Konstruktionsuppgiften tog mycket tid för att hinna göra uppgifter också. » (Hög)
- Hann inte med att göra uppgifter samtidigt som konstruktionsuppgiften. Tur att vi hade mycket tid innan tentan.» (Hög)
- Men det ser jag inte som något negativt! » (Hög)
- Det är väldigt mycket att göra i kursen.» (Hög)
- Mycket med både, tenta, STOR inläsningsuppgift och instuderingsfrågorna » (För hög)
- Än en gång, konstruktionsuppgiften tar för mycket tid och ökar bara stressen istället för förståelsen.» (För hög)
- Konstruktionsuppgiften känns överkurs.» (För hög)
- Väldigt mycket olika moment att kunna behärska . För mycket i veckorna med konstruktionduppgift och att kontinuerligt arbeta i exempelsamlingen. Sönderstressad trotts god struktur och kontinuerligt arbete under kursen. » (För hög)
- Väldigt mycket tid krävdes för konstruktionsuppgiften, därför fanns det väldigt lite tid för att hinna räkna andra uppgifter och plugga inför tentan» (För hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»10 28%
Mycket bra»21 60%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.54

- Ibland tog övningsledarna 45 min per person. Vi fick fråga varann för att lösa problemet med brist på hjälp. Mycket bygger på för lite undervisning i förståelse. » (Mycket dåliga)
- Långa väntetider när man ville redovisa» (Ganska dåliga)
- Kaos vid konsultationstillfällen, (vilket mestadels beror på studenterna). Bra med jourtid. » (Ganska bra)
- Systemet där man ska redovisa och få hjälp vid övningstillfällena var dåligt. Man kunde få sitta i en timma utan att få någon hjälp. Man borde få boka tid för redovisning av uppgiften på pingpong. Och sedan använda övningstillfällena för hjälp. Väldigt frusterande att bara sitta och vänta. Sen tror jag att många har samma typ av frågor. Då borde man kanske ta det på tavlan.» (Ganska bra)
- Man har aldrig riktigt tid att ställa frågor om räkneövningarna, eftersom konstruktionsuppgiften tar all tid. » (Ganska bra)
- lechner är lite rörig, ganska svår att förstå» (Ganska bra)
- Joosef har vart fantastisk när det gäller svar på frågor!» (Mycket bra)
- Mycket bra. Joosef svarade på mail, telefon och fanns på plats.» (Mycket bra)
- Alla lärarna var väldigt hjälpsamma. Extra plus till Thomas och Joosef som alltid är glada och villiga att hjälpa.» (Mycket bra)
- Dock tycker jag det var ännu bättre under bärande konstruktioner då vi även kunde gå till Jonas och fråga frågor» (Mycket bra)
- Joosef är väldigt duktig på att ta emot elever med frågor på tider även efter lektion.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 14%
Mycket bra»27 79%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.91

- Konstruktionsuppgiften krävde samarbete och skapade bra förståelse för de moment som kursen innefattade» (Mycket bra)
- Nödvändigt för att inte köra fast i konstruktionsuppgiften eftersom det var brist på lärare..» (Mycket bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 28%
Hög»18 51%
För hög»7 20%

Genomsnitt: 3.91

- I slutet med tre tentor var mycket, under läsperioden tycker jag att de funkade bra.» (Lagom)
- Allt fokus har legat på konstruktionstekniken» (Hög)
- Men inte för mycket. » (Hög)
- Det fungerar inte att man har både en stor konstruktionsuppgift och en tenta i en kurs som går samtidigt med andra kurser. Det finns för lite tid att öva inför tentan iom konstruktionsuppgiften. » (För hög)
- Tre tentor och en av dem, denna mastondonttentan. » (För hög)
- Tre tentor är för mycket när kurserna i sig själva är krävande » (För hög)
- På grund av denna kurs» (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Joosef»
- Joosef!»
- Upplägget kanske. »
- bra upplägg. mycket tid innan tentamen.»
- Joosef! »
- »
- Allt. Upplägget är riktigt bra!»
- Josef»
- Upplägget»
- Bra lärare, bra böcker»
- Alla övningstillfällen»
- Joosef är mycket bra och duktig!»
- Det är bra att göra konstruktionsuppgiften, det lär man sig mycket på. Bra med övningstillfällen där man räknar.»
- Power points»
- Joosef»
- Bra med konstruktionsuppgift och föreläsningarna »

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Exempelsamlingen. Kanske en dugga eller en till tenta. »
- Övningstillfällena. Redovisning- och hjälpsystemet fungerade inte. Konstruktionsuppgiften borde kanske innehålla en större teoretiskdel så att man har lite mer nytta av den med hänsyn till teoridelen på tentan»
- Se till att övningsledarna har tid att vara engagerade och inte sitter med sina avhandlingar osv.»
- Mer genomgång kring konstruktionsuppgiften. Minska tentan omfång med tanke på att vi redan klarat 3hp efter konstruktionsuppgiften. Då ska inte tentan vara för 7,5hp utan 4,5hp. »
- Ha en dugga med teorin så det blir lugnare på tentan, och man slipper dela upp tentan. Tycker att denna kursen ska ligga direkt efter bärandekonstruktioner. »
- Fler engagerade övningsledare. Hamnade man inte i joosefs grupp jobbade man lite i motvind!»
- Mindre teori på tentan. Kanske ha en dugga med lite teori mitt i perioden?»
- Inga fel i facit i övningsboken.»
- leppänen borde lugna ner sig lite på föreläsningar. Lechner får gärna skriva lite bättre på tavlan»
- mer undervisningstimmar och mer timmar till övningar med lärare. denna kurs är mycket svår och krävande och det behövs mer schemalagd tid med lärare för att underlätta och klara kursen på ett sätt som är normalt arbetsbelastat.»
- Mer räkneuopgifter och inte bara konstruktionsuppgift..»
- Viktigt att alla lärare säger samma sak när vi är i mindre grupper. Hade också tyckt det var bra om det fanns lite mer tid att räkna uppgifter i boken, nu går all tid till konstruktionsuppgiften istället... »
- Konstruktionsuppgiften bör tas bort eller göras helt i grupp.»
- Teorin på tentan tycker jag bör bantas ner och flyttas till en dugga mitt i istället för att ge bättre förståelse och inte bara tryckas in för tentans skull. K-uppgiften känns ofta diffus och vore bättre om den var enklare och mer visuell (ritningar, bilder och labtester).»
- inte lika tung konstruktionsuppgift. Ta upp det viktigaste i uppgiften och ta bort sådant som inte är lika viktigt för kursens mål. »
- Mindre bra med de korta föreläsningarna på bara 45 min och sedan övning när det räknades mycket på tavlan. Hade velat ha mer tid att bara räkna på övningarna och kunna få hjälp. Både med övningsuppgifter och med konstruktionsuppgiften.»
- Snäll tenta jämfört med tidigare år..»
- Lite mindre komplicerad konstruktionsuppgift »


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Rolig kurs men rörig av så många moment. »
- Bra kurs. Men väldigt mycket att göra. Fast det är väl bra annars klarar man inte tentan.»
- Joosef är lätt bästa läraren på Byggteknik!»
- Tyckte det var lite väl ovisst vad som kunde komma på tentan. Det kändes som att det var ett nytt "specialfall" varje år. Borde det inte främst kollas att vi kan de olika grundläggande fallen? Dessutom tyckte jag inte att vi gick igenom nedböjning för betongbalkar tillräckligt för att kunna ha med det på tentan.»
- En av de bästa kurserna jag läst. Mycket duktig lärare, perfekt upplägg och bra material.»
- Det är en kul och intressant kurs.»
- Tack för denna gång!»
- Bra och intressant kurs »
- Trotts att man klarat tentan mkt bra så känns det inte som om jag kan mycket ändå , vilket känns trist. »
- Josef är bra men för mycket att göra under en kort period!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.85
Beräknat jämförelseindex: 0.71

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från